Forum Współpracy Gospodarczej Afryka

Transkrypt

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka
Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
13-14 maja 2013 r., Katowice
13 maja 2013 r.
15.30-17.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Inauguracja z udziałem ministrów Europy Centralnej oraz przedstawicieli rządów i biznesu krajów afrykańskich
14 maja 2013 r.
9.00-11.00
Kino Helios (Budynek Altus)
Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Współpraca ekonomiczna i polityczna Unii Europejskiej i Afryki
 Kraje Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Centralnej) a Afryka. Ocena stanu relacji gospodarczych
 Ambicje i aspiracje, dynamika wzrostu gospodarczego, otwarcie i potencjał przedsiębiorczości – wspólne cechy
gospodarek afrykańskich i środkowoeuropejskich bazą wspólnych inicjatyw. Szansa na ożywienie obopólnie
korzystnych relacji gospodarczych; warunki, jakie trzeba spełnić, by je pobudzić
 Między polityką, historią i ekonomią. Europa Centralna – alternatywny partner bez obciążeń post- lub
neokolonialnych. Tradycyjny i współczesny wizerunek zagranicznego inwestora w Afryce
Potencjał i inwestycje
 Podstawowe dane makroekonomiczne. Afryka w zwierciadle i w oczach ekspertów. Wewnętrzne zróżnicowanie
gospodarki Afryki (regionalne, sektorowo-branżowe)
 Dynamiczne sektory i branże w szybko rozwijających się gospodarkach Afryki
 Jak inwestować w Afryce – zasady i kluczowe kompetencje, różnice kulturowe, bariery do usunięcia, bezpieczeństwo.
Jakiego inwestora potrzebuje Afryka – profil idealnego inwestora
14 maja 2013 r.
11.30-13.30
Kino Helios (Budynek Altus)
Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Praktyka i przyszłość. Współpraca gospodarcza krajów Europy Centralnej i Afryki
 Doświadczenia. Potencjał. Sprawdzone strategie i scenariusze współpracy
 Wzajemnie korzystna współpraca – podejście sektorowe. Priorytetowe branże i dziedziny gospodarki
14 maja 2013 r.
14.00-16.00
Kino Helios (Budynek Altus)
Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna
Polityka rozwojowa UE wobec Afryki. Wsparcie, które pobudza gospodarkę i przedsiębiorczość
 Ewolucja i środki, kierunki i formy działań w ramach polityki rozwojowej UE wobec Afryki
 Obszary współpracy rozwojowej: edukacja i zdrowie, infrastruktura i media, przedsiębiorczość i inwencja
 Zasada partnerstwa w relacjach firm, inwestorów i instytucji z Afryki i Europy. Obszar wspólnych wartości:
wzajemność, zaufanie, tolerancja
 Jak skutecznie pomagać, by tworzyć podwaliny współpracy gospodarczej?