DOTACJE NA INNOWACJE Wdrożenie systemu

Transkrypt

DOTACJE NA INNOWACJE Wdrożenie systemu
DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy
między firmą MAGURKA Sp. z o.o. a partnerami
Nazwa Beneficjenta: Magurka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 85 800,00 zł.
Udział Unii Europejskiej: 51 255,00 zł.
Okres realizacji: 2013 –2014
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne dokumenty