Pobierz Wiadomości Dębickie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz Wiadomości Dębickie
Nr 32-33
ISSN 2083-7690
2 - 15 września 2016
www.wiadomoscidebickie.pl
Cena 1.60zł ( w tym 5% VAT)
Brzostek
Śnieżka wybuduje
centrum logisyczne str.15
Czarna
Paweł Sokół
w Manchesterze
str. 19
Dębica
Jodłowa
Dostali plecaki, poszli do
szkoły
str. 5
Pilzno
Żyraków
Wieniec jak marzenie
str. 7
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
przejęła już śledztwo w sprawie handlu
ludźmi, o co podejrzana jest 25 – letnia
Jolanta Ś., jeszcze niedawno zaginiona
a obecnie podejrzana o sprzedanie
swojego dziecka. Jednak prokuratura
nie wyklucza, że sprawa może mieć
zupełnie inne rozstrzygnięcie. – Mamy
pewne tropy, nie możemy na tym etapie powiedzieć wiele więcej niż to, że
przejęliśmy sprawę – powiedział Wiadomościom Dębickim Łukasz Harpula, pełniący obowiązki prokuratora
okręgowego.
P
rokurator Harpula podkreśla,
że nic w tej sprawie nie jest jednoznaczne, dlatego przy prowadzeniu śledztwa badane są różne
wersje. – Wkrótce będziemy mogli
powiedzieć coś więcej ale na tym etapie nie możemy – ucina. – W sprawie
jest sporo niejasności.
Sprawa dotyczy 25 – letniej Jolanty Ś. Rodzina niedawno zgłosiła
jej zaginięcie. Rodzina powiadomiła
policję o jej zaginięciu 3 sierpnia br.
Okazuje się, że kobieta wynajmowała
mieszkanie wraz z koleżanką. Często
odwiedzała rodziców. Wyszła z domu
31 maja 2016 roku i nie wróciła, ani
nie nawiązała kontaktu z rodziną. W
chwili zaginięcia była już w widocznej
ciąży.
Dla rodziny zaskoczeniem był
fakt, że kobieta przestała się kontaktować. Po zniknięciu napisała matce
smsa, że jest w ciąży i urodzi córeczkę oraz że wyjechała z chłopakiem i
zamierza ułożyć sobie życie. Wybrali
dla niej imię. Jednak nie wiadomo,
czy to Jolanta Ś. wysyłała sms-y czy
inna osoba. Rodzinę zastanawiał także pośpiech z jakim kobieta zniknęła
i niezakończenie spraw, jak choćby
dostarczenie zwolnienia lekarskiego
do pracodawcy. Kobieta nie odbierała
telefonu. Rodzina poinformowała 3
sierpnia br. policję o zaginięciu kobiety. Wówczas, gdy informacja o poszukiwaniu Jolanty Ś. pojawiła się w
mediach rodzina odebrała kolejnego
sms-a, w którym rzekomo Jolanta Ś.
informuje, że sprzedała swoje dziecko i będzie to jej sposób na dostatnie
życie. W smsie kobieta pisała, że jest
surogatką i każde kolejne dziecko
również sprzeda.
Dotychczasowe śledztwo wykazało, że kobieta nie rodziła w żądnym
szpitalu w Polsce. Prawdopodobnie
przebywa zagranicą, gdzie łatwiej
FOT. INTERNET
Mroczne tajemnice
zaginionej
byłoby jej nie tylko urodzić ale i
otrzymać wyższą gratyfikację. Jeden
z badanych wątków był i taki, że kobieta nie żyje, zaś smsy wysyła osoba
trzecia. Jednak z treści smsów wynika
raczej wysyła je Jolanta Ś.
Śledczy ustalają kraj, w którym
kobieta przebywa poprzez smsa jakiego wysłała do rodziny. Za handel
ludźmi grozi od 3 do 15 lat więzienia.
W jednym z smsów kobieta wytyka
rodzinie, że poprzez nagłośnienie jej
zaginięcia bliscy narazili ją na pobyt
w więzieniu.
- To dość zawiła sprawa ale wkrótce będziemy mogli podać więcej
szczegółów – mówi prokurator okręgowy Łukasz Harpula.
TOR
D ruga strona
2
Walczyli z obowiązku,
nie przymusu
Uroczystości
upamiętniające
72
rocznicę akcji „Burza” i stoczonej tutaj
w 1944 roku największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej
Polsce, żołnierzy Armii Krajowej z
oddziałami Wermachtu odbyły się 28
sierpnia na polanie Kałużówka.
Miejski Ośrodek Kultury zaprezentował ofertę edukacyjno-artystyczną na
rok 2016 / 2017. W placówkach MOK
-u można dołączyć do działających już
grup.
J
G
ośćmi specjalnymi uroczystości byli uczestnicy bitwy w
1944 roku: Bronisław Duman
(Szczecin), Jerzy Krusensetern (Kraków) oraz dzieci Adama Lazarowicza
„Klamry”: córka Danuta Iwan i mjr.
Zbigniew Lazarowicz, uczestnik bitwy na Kałużówce (Wrocław).
W uroczystościach na polanie
wzięło udział kilkuset mieszkańców
ziemi dębickiej, władze miejskie, powiatowe, gminne i przedstawiciele
organizacji kombatanckich, harcerze,
przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”, delegacje szkół i organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Rozpoczęcie uroczystości na
polanie Kałużówka poprzedziło złożenie kwiatów przed pomnikiem w
Artystycznie wyedukują
Braciejowej upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej i ludność cywilną
z parafii Gumniska, która w wyniku
walk w latach 1944 – 1945 straciła życie. Wiązanki kwiatów złożyli
prezes ŚZŻAK Środowiska 5. Pułku
Strzelców Konnych AK w Dębicy kpt.
Izabela Podhalańska i mjr Zbigniew
Lazarowicz.
Uroczystości na polanie rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył i wygłosił podczas niej homilię ks. Jan Michalik, emerytowany
proboszcz w parafii w Podgrodziu.
FOT. URZĄD MIEJSKI
Asystę honorową podczas uroczystości pełniła kompania 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska,
która po odczytaniu apelu poległych
oddała salwę honorową. Czas bitwy
i wydarzeń toczących się na polanie
Kałużówka wspominał w swoim wystąpieniu jej uczestnik 91-letni mjr
Zbigniew Lazarowicz.
- Wydarzenia tamtych dni tak mocno
tkwią w pamięci uczestników, że śnić
się nam będą do końca życia – mówił
do zgromadzonych mjr Zbigniew Lazarowicz, którego wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami
i odśpiewaniem „Sto lat”. - Mimo
ran, cierpień, śmierci kolegów, głodu
i chwil trwogi czuliśmy się wówczas
szczęśliwi i dumni, że mogliśmy po
raz pierwszy, po latach niewoli podnieść głowy i stanąć razem do otwartej walki ze śmiertelnym wrogiem.
Czyniliśmy to z wielkim zaangażowaniem, bez przymusu, z obowiązku
służenia ojczyźnie.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika
na Kałużówce.
UM
edną z tych placówek jest Dom
Kultury i Kino „Kosmos” przy ul.
I. Lisa 3, tel. 14 696 91 40, e-mail:
[email protected] Działają tam: Miejska Orkiestra Dęta,
Zespół Śpiewaczy „Senior”, Kapela
Ludowa „Solidarny Senior”, Kawiarnia Artystyczna Zespołu Ludowego
„Morsy”, prowadzone są zajęcia fotograficzne, w każdy trzeci czwartek
miesiąca spotyka się Dębicki Klub
Filmowy, zaś w trzecią niedzielę miesiąca MOK zaprasza na „Poranek z
Tatą’. Kosmos współpracuje ze szkołą „Nauka Tańca Fame”, w ramach
której działa zespół tańca nowoczesnego „Fame-iki”, Zespołem Pieśni
i Tańca „Gryfici”, Stowarzyszeniem
Miejski Klub Szachowy „Gryf ”, Polskim Czerwonym Krzyżem i Kołem
Pszczelarzy w Dębicy
Dom Kultury „Mors” mieszczący
się przy ul. Sportowej 28, tel. 14 680
93 60, e-mail: [email protected]
pl zachęca do udziału w zajęciach
chóru gospel „Good Way”, Zespół
Pieśni i Tańca „Igloopolanie”, Zespół
Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”,
zajęciach plastycznych dla dzieci (5-7
lat), zajęciach tkactwa artystycznego
(młodzież i dorośli). Z „Morsem”
współpracują: Klub Tańca Towarzyskiego „Złota Para” i Szkoła Tańca i
Ruchu „Soul Dance”
W Domu Kultury „Śnieżka” (ul.
E. Bojanowskiego 18, tel. 14 670 31
67, e-mail: [email protected]
pl) prowadzone są zajęcia plastyczne
(5-7 lat), zajęcia Akademii Rozwoju
Talentu „Art Vocal” – zajęcia wo-
kalne (6-16 lat), baletu klasycznego
(4-7 lat), zajęcia tańca nowoczesnego
„Iskierki” (6-10 lat), „Pantera” (1114 lat), rytmika z elementami baletu
„Mini Tutu” – (5 lat), tańca nowoczesnego „Tutu” (6-7 lat), „Niezapominajki” (7-8 lat), „Hip Style” (8-10 lat).
Działa tam także „Fantazja” – teatr
dziecięcy (6-12 lat), „Safo” – młodzieżowa grupa artystyczna (gimnazjum, szkoły średnie), „Kurtyna”
– teatr dramatyczny (młodzież i dorośli), Klub Miłośników Teatru, Opery i Muzyki. „Śnieżka” współpracuje
z Klubem Miłośników Brydża Sportowego.
Spotkania organizacyjne: odbędą
się 31 sierpnia br. – dla grup ubiegłorocznych, godz. 17:00 – „Mini Tutu”,
„Tutu”, „Niezapominajki”, „Hip Style”,
godz. 18:00 – „Iskierki”, „Pantera”,
„Art Vocal”, „Fantazja”, 30 września
br., godz. 17:00 - dla nowych grup.
Zapisy na zajęcia teatralne przyjmowane są do końca sierpnia, na pozostałe zajęcia - do końca września.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
IW
Dębicc y harcerze poza hor yzontem
Czternasta już Wędrownicza Watra,
czyli ogólnopolski zlot wędrowników
– harcerzy w wieku 16-21 lat odbyła
się od 20 do 28 sierpnia br. pod hasłem
„Poza horyzont!”. Tradycyjnie na zlocie nie zabrakło harcerzy z Hufca ZHP
Dębica, który reprezentował kilkunastoosobowy patrol z 5 Dębickiej Drużyny Wędrowniczej „Sprzysiężeni” im.
Dębickich Sybiraków.
FOT. HUFIEC ZHP DĘBICA
W
atra składała się z dwóch
części – wędrówek i zlotu. Podczas tegorocznych
wędrówek ponad 800 uczestników
imprezy wędrowało po różnych zakątkach Polski w ramach dwunastu różnorodnych tras. Harcerze z
Dębicy przemierzali Opolszczyznę
i Góry Opawskie. Zaczęli w Opolu
skąd trafili do Krapkowic, a następnie
do Mosznej. Tam oprócz zwiedzania
zamku włączyli się w służbę na rzecz
lokalnej społeczności poprzez porządkowanie części parku zamkowego. W następnych etapach wędrówki
harcerze dotarli do Pokrzywnej, Głuchołazów i Nysy. Po zakończeniu wędrówki udali się w drogę do Podzamcza Chęcińskiego, gdzie w Centrum
Nauki „Leonadro da Vinci” odbyła
się druga część – zlot.
Podczas zlotowych dni uczestnicy mieli okazję przygotowywać zajęcia dla innych patroli, brać udział
w prowadzonych przez członków
innych patroli zajęciach, korzystać
z oferty Centrum Kulturalnego,
Centrum Duchowego, kawiarenek,
programu eksperckiego, programu
zewnętrznego, programu instruktorskiego oraz konferencji instruktorskiej. Dębiczanie przygotowali zajęcia
o marzeniach oraz ciekawostkach,
umiejętnościach, o których nie uczą
w szkołach.
Wędrownicza Watra była niewątpliwie okazją do sprawdzenia swoich
możliwości, spotkania z wędrownikami z całej Polski jak również ze skautami, nawiązania nowych znajomości
oraz naładowania akumulatorów na
kolejny rok harcerski.
- Watra to niezwykłe wydarzenie
– mówi Jakub Olechowski, jeden z
członków dębickiego patrolu. - Setki
wędrowników z całej Polski przemierzają nasz kraj w poszukiwaniu przygód. Zawiązują nowe znajomości, poznają otaczający świat i siebie samego.
REDAKCJA
Redaktor naczelny:
Tomasz Rowiński
[email protected]
Biuro Ogłoszeń
[email protected]
Przywieźliśmy ze sobą ogromny bagaż wspomnień, które zostaną z nami
na zawsze.
Udział dębickich harcerzy w tegorocznej Wędrowniczej Watrze był
możliwy przy wsparciu finansowym
Urzędu Miejskiego w Dębicy, uzyskanym w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i
młodzieży.
IW
Tygodnik „Wiadomości Dębickie”
przegródka pocztowa 55
39-210 Dębica 2
tel. 881 414 730
www.wiadomoscidebickie.pl
Skład: Wojciech Przywara
[email protected]
Wydawca:
Agencja Wydawniczo – Markrtingowa
„TOR-PRESS”
www.tor-press.pl
https://www.facebook.com/WiadomosciDebickie
Wydarzenia
Taniec lwa i deklaracja
współpracy
Taniec Lwa oraz pokazy sztuk walki
zaprezentowali 31 sierpnia br. na dębickim Rynku artyści ze Stowarzyszenia Sztuk Walk i Tańca Lwa Nanhai
Huang Feihong – Zhonglian Cables.
Przedstawiciele z zaprzyjaźnionego chińskiego miasta Nanhai z Chin
odwiedzili Urząd Miejski i spotkali
się z burmistrzem Mariuszem Szew-
czykiem oraz radnymi. W Urzędzie
Miejskim przedsiębiorcy z Nanhai
potwierdzili, że są zainteresowani
współpracą gospodarczą i inwestycjami w Polsce, zaś samorządowcy
współpracą z Dębicą. Zaprezentowali
także film o swoim mieście.
TOR
Adam Rogowski nowym
radnym miejskim
Adam Rogowski wygrał wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dębicy. Nowy radny zdobył w okręgu nr 16
Leśna – Matejki 242 głosy. Nie zaszkodził mu nawet fakt, że skradziono jego
banery wyborcze. Chociaż 22 sierpnia
br. jest pierwsza sesja po wyborach
Adam Rogowski zasiądzie na niej
jako gość. Ślubowanie złoży dopiero 9
września br.
– zdobył Dariusz Jedynak, kandydat
KWW Dębiccy Patrioci. Zbigniew
Godzisz, wieloletni radny, przedsiębiorca zdobył tylko dwa głosy.
Od początku Adam Rogowski
prowadził najbardziej widoczną
kampanię wyborczą. Niektórzy mieli
mu za złe, że wykorzystał profil za-
W
ybory uzupełniające do
Rady Miejskiej odbyły
się po wygaśnięciu mandatu zmarłego kilka miesięcy temu
Tomasza Podlaska. O głos wyborców
walczyło pięciu kandydatów. W wyborach 21 sierpnia br. Adam Rogowski nie dał im szans zdobywając 242
głosy. Drugi wynik – 46 głosów – należy do Jerzego Gągały, byłego wiceburmistrza i radnego, startującego z
poparciem Prawa i Sprawiedliwości.
Trzeci wynik – 33 głosy – uzyskał
Marcin Batora, kandydat Komitetu
Wyborczego Wyborców Narodowa
Dębica. Czwarty wynik, 10 głosów
FOT. TOMASZ ROWIŃSKI
3
łożony na potrzeby stowarzyszenia,
którego prezesem. - Jestem oburzona postawą kandydata na radnego z
mojego osiedla - Adama Rogowskiego. Na stronie na Facebooku KWW
Adama Rogowskiego pisał o uczciwej kampanii, a okazało się, że sam
nie gra fair. Wspomniana strona na
Facebooku, za którą przez część mediów był nawet chwalony, okazuje się
być stroną założoną na potrzeby stowarzyszenia, którego prezesem jest
pan Rogowski – pisała internautka.
Jeszcze przed wyborami Adam Rogowski wyjaśnił, że miał zgodę zarządu stowarzyszenia na wykorzystanie
profilu na czas wyborów. – To szukanie sensacji – odpisał nam Adam
Rogowski.
Rogowski zorganizował także
piknik wyborczy rozdawał baloniki,
cukierki i ulotki. Pod koniec kampanii wyborczej uaktywnił się Jerzy Gągała, który nagrał spot wyborczy, w
którym nagrał także zdjęcia w swoim
dawnym gabinecie wiceburmistrza.
Inni kandydaci nie byli widoczni
podczas kampanii.
Jak przyznał Adam Rogowski
jeszcze nie miał czasu świętować
sukcesu wyborczego. – Dziękuję
wszystkim wyborcom i zapewniam,
że zrobię wszystko, by nie zawieść zaufania – mówi nowy radny miejski.
TOR
Andrzej Trzeciak
wiceprzewodniczącym
Nowe rozdanie w powiecie
Rady Powiatu
Nadal nie wiadomo kto podrzucił nieopieczętowaną kartkę do urny, do której radni powiatowi oddawali głosy w sprawie odwołania starosty Andrzeja Reguły. Nikomu raczej nie zależy dzisiaj już na wyjaśnieniu tej sprawy. Próba odwołanie Andrzeja Reguły ze stanowiska starosty dębickiego. Do odwołania potrzebna była bezwzględna większość 15 z 25
radnych. Za odwołaniem było 13 radnych, przeciw odwołaniu zagłosowało dziewięciu radnych, jeden wstrzymał się od
głosu, jeden był nieważny. Jednak już tydzień później podczas wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu za kandydaturą Andrzeja Trzeciaka opowiedziało się 15 radnych. Znaczy to, że powstała nowa koalicja.
Andrzej Trzeciak został 23 sierpnia br.
wybrany wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Dębickiego. Podczas kontynuacji sesji sprzed tygodnia, kandydaturę
radnego ze Stasiówki, członka Ruchu
Integracji Społecznej, zgłosił radny
Piotr Chęciek z PiS a poparło 15 osób.
W
ybory wiceprzewodniczącego odbyły się po tym jak
z funkcji zrezygnował Roman Ciszek z PO. Kontrkandydatem
Trzeciaka był Stanisław Skawiński z
Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłoszony przez starostę Andrzeja Regułę
z PSL. Za Trzeciakiem zagłosowało
15 radnych, za Skawińskim dziesięciu.
Andrzej Trzeciak ma 41 lat i jest
leśnikiem, pracuje w Nadleśnictwie
Dębica. Zajmuje się także architekturą krajobrazu. Jego pasją są również
owady, które dokumentuje i kolekcjonuje. W Radzie Powiatu zasiadał już w
kadencji 2010-2014, wówczas uzyskując mandat z Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Trzeciak, który do końca sesji
przesiedział na dotychczas zajmowanym miejscu, podziękował za owocną
pracę Romanowi Ciszkowi na stanowisku wiceprzewodniczącego. – Mam
nadzieję, że współpraca będzie się
układała nie tylko z 15 radnymi, którzy obdarzyli mnie tym zaufaniem,
ale także z pozostałymi, którzy oddali
głos na mojego kontrkandydata – dodał Trzeciak.
TOR
FOT. TOMASZ ROIWŃSKI
Masz temat ?
Chcesz czymś się ­pochwalić ?
Napisz do nas:
[email protected]
J
ej zadaniem jednak miało być
przejęcie władzy w powiecie z
rąk PSL. Wniosek o odwołanie
Zarządu Powiatu złożyli radni PiS,
Wspólnoty Ziemi Dębickiej oraz
Ruchu Integracji Społecznej. Wydawało się, że wówczas mają większość.
Jednak nie udało się. Nie tak jak się
spodziewano zagłosowali radni Marek Miazga i Stanisław Przetacznik.
Na sesji nieobecna była radna Anna
Gawlik.
Do redakcji Wiadomości Dębickich nadszedł e-mail z informacją,
że w urnie wyborczej stwierdzono
pustą kartę do głosowania bez opieczętowania oraz że radnego Marka
Miazgi, zatrudnionego w jednym
zakładów zastraszano, że zostanie
zwolniony jeśli będzie głosował za
odwołaniem starosty. Informacje na
ten temat miał posiadać przewodniczący Rady Powiatu.
- W urnie znajdowała się nieopieczętowana kartka – twierdzi Mateusz Smoła, przewodniczący Rady
Powiatu Dębickiego. – Pracownik
Starostwa Powiatowego przekazał
taką informację władzom.
Andrzej Reguła, starosta powiatu
początkowo zaprzeczał, że posiada
informacje na temat kartki. Po chwili
rozmowy jednak stwierdził, że jeżeli
była kartka to są odpowiednie służby
które sprawę wyjaśnią. – Jeśli nawet
była to nie była brana pod uwagę i liczona – mówi starosta Reguła.
Potwierdzają to członkowie komisji skrutacyjnej, która liczyła głosy. Zarówno Leszek Bieniek, jak i
Marek Miazga kartki takiej nie widzieli. – Było 13 kart z głosami za,
dziewięć przeciw odwołaniu, jeden
głos wstrzymujący się i jedna kartka
z nieważnymi głosami, jednej radnej
nie było – mówi Leszek Bieniek. –
Żadnej kartki nie widzieliśmy w urnie ale jak nie była opieczętowana i
tak nie zostałaby policzona.
Marek Miazga o tym, że w urnie
była jeszcze jedna kartka dowiedział
się 22 sierpnia br. O swoim głosowa-
FOT. TOMASZROWIŃSKI
niu i zastraszaniu nie bardzo chce
mówić. – Już dużo wersji na ten temat słyszałem – mówi radny Miazga. – To, że jedna czy druga strona
próbuje rozmawiać to jest normalne.
Gorzej, jak pojawiają się nieprawdziwe informacje. Decyzje są moje i głosuję zgodnie ze swoim sumieniem.
W przypadku głosowania za
Andrzejem Trzeciakiem poparcia
udzielił mu zarówno Marek Miazga
jak i Stanisław Przetacznik. Znaczy to, że powstała nowa koalicja w
Radzie Powiatu złożona z radnych
Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnoty
Ziemi Dębickiej oraz Ruchu Integracji Społecznej. Przewodniczącym
Rady Powiatu jest Mateusz Smoła z
RIS, zaś drugą z wiceprzewodniczących Danuta Klabacha z Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Dotychczas
koalicję tworzyły PSL, RIS, PO i SLD.
Przed głosowaniem na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Leszek
Bieniek, Aleksander Reguła i Piotr
Chęciek, członkowie komisji skrutacyjnej zaprezentowali otwartą urnę
pokazując, że nie ma w niej żadnej
karty.
Jan Warzecha, poseł PiS zapowiedział, że za pół roku ugrupowania
tworzące koalicję ponownie podejmą próbę odwołania starosty. Wcześniej zabraniają tego przepisy.
TOR
Różne
4
Skrzydelnik olbrzymi i ucho
morskie w paczce
Funkcjonariusze Oddziału Celnego w
Dębicy wykryli podczas sprawdzania
przesyłek cztery muszle chronionych
mięczaków. Taki towar zawierała jedna z kontrolowanych paczek, choć jej
nadawca zadeklarował, że przesyła
odzież, obuwie i zabawki.
F
unkcjonariusze Oddziału Celnego w Dębicy kontrolowali
przesyłki w jednej z firm kurierskich na terenie miasta. Celnicy
szczególną uwagę zwrócili na paczkę
nadaną w USA, która zgodnie z deklaracją miała zawierać odzież, obuwie i zabawki. Podczas rewizji przesyłki celnicy stwierdzili, że w paczce
znajdują się jednak cztery muszle
mięczaków objętych ochroną na
podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Były wśród nich trzy
sztuki szkrzydelnika olbrzymiego
(Strombus gigas) oraz jedna sztuka
ucha morskiego (Haliotis midae).
Muszle, zamiast trafić do od-
biorcy na terenie Litwy, zostały zatrzymane do dalszego postępowania. - Służba Celna przypomina,
że przewóz przez granicę, bez specjalnych pozwoleń okazów roślin i
zwierząt zagrożonych wyginięciem
(CITES) oraz przedmiotów z nich
wykonanych, jest złamaniem prze-
pisów o ochronie przyrody i naraża
na poważne kary – informuje Edyta
Chabowska, rzecznik prasowy Izby
Celnej w Przemyślu. - Kara to pozbawienie wolności od trzech miesięcy
do lat pięciu, wysoka kara grzywny i
przepadek okazów.
IW
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 29
sierpnia br. w Połomi. W zderzeniu dwóch samochodów, ranny został 14-letni
pasażer jednego z pojazdów. Sprawca zdarzenia uciekł z miejsca. Okazało się, że
był pijany.
Pijany uciekł
z miejsca wypadku
D
o zdarzenia doszło przed
godz.18. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że
kierujący fiatem bravo nie ustąpił
pierwszeństwa i zderzył się z fordem
focusem. W wyniku zderzenia obrażeń doznał 14-letni chłopiec podróżujący fordem. Poszkodowanego
nastolatka przewieziono do szpitala
w Dębicy. Kierujący fordem, 39-letni
mieszkaniec Gębiczyny, nie ucierpiał
w zdarzeniu. Kierowca fiata porzucił
T
rzy dorodne drzewa powalił
jadąc bmw 22 – letni mieszkaniec Czarnej. Prawdopodobnie nadmierna prędkość była
przyczyną zdarzenia drogowego, do
którego doszło 1 września br. w lesie w Głowaczowej. Jadące w stronę
Czarnej bmw wypadło z drogi i wjechało w las powalając trzy drzewa.
PP
Zajechał drogę
motoc ykliście
FOT. SŁUŻBA CELNA
Wy p a d ł z d r o g i
uszkodzony pojazd i uciekł z miejsca
wypadku. Funkcjonariusze szybko
ustalili kierowcę fiata. Okazał się nim
26-letni mieszkaniec
Smarżowej.
Mężczyzna nie posiada uprawnień do
kierowania pojazdami mechanicznymi. Sprawcę zatrzymano w miejscu
zamieszkania. Badanie alkomatem
wykazało ponad 2,5 promila alkoholu
w jego organizmie.
Z poważnymi obrażeniami, w tym złamaniami trafił do szpitala 63 – letni
motocyklista ranny w wypadku drogowym, do którego doszło 1 września
br. około godz. 20 w Żyrakowie.
J
adący prawidłowo na motocyklu
mieszkaniec Bobrowej uderzył
w opla vectrę, kierowaną przez
46 – letniego mieszkańca Grabin -
mówi mł. asp. Jacek Bator, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Dębicy. - Kierowca Vectry podczas
włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście.
Kierowca jednośladu trafił do
szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
TOR
FOT. KP PSP
Kierujący autem doznał ogólnych
potłuczeń i po pomocy medycznej
opuścił szpital. Jak mówią ratownicy miał szczęście, że nie uderzył w
drzewa czołowo a wjechał pomiędzy
nie.
TOR
FOT. KP PSP W DĘBICY
Gmina dostała dofinansowanie do żłobka w Brzeźnicy
Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Brzeźnicy o
żłobek z zapleczem towarzyszącym”.
Na stronie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 29 sierpnia 2016 roku ukazały się wyniki oceny merytorycznej
wniosków złożonych do dofinansowania.
C
ałkowity koszt projektu opiewa
na kwotę 2322257 złotych, z
tego 999885 zł to przyznana kwota dofinansowania w wysokości
55,1 proc. do wydatków kwalifikowanych. Zakres prac obejmuje
rozbudowę budynku zespołu szkół
o żłobek z gabinetami medycyny
szkolnej i ogólnej wraz z łącznikiem
komunikacyjnym, który został zaprojektowany w konstrukcji stalowej w celu umożliwienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy dwoma
częściami budynków.
Powierzchnia zabudowy to 679
m2, powierzchnia całkowita
projektowana – 736 m2, zaś
powierzchnia użytkowa wyniesie 736 m2. Realizacja zadania
rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku, a jego zakończenie
planowane jest na pierwsze półrocze 2018 roku. Jak podają pracownicy Urzędu Gminy Dębica
budowa żłobka jest wynikiem
nie tylko potrzeb rozwojowej
miejscowości, ale również wieloletniej współpracy i uporu
Stanisława Rokosza, wójta gminy
Dębica, Zdzisława Siwuli, zastępcy wójta, Stanisławy Piłat, dyrektor
Zespołu Szkół, Rady Rodziców oraz
Wiesława Siwca, byłego radnego
gminy Dębica, który nadal czynnie
udziela się społecznie. Wykup terenów pod budowę żłobka umożliwiła
Emilia Wykręt, dzięki temu realizacja całego projektu jest możliwa.
IW
Wydarzenia
5
Blisko 250 uczniów klas pierwszych
w ramach akcji „Bezpieczna droga do
szkoły” 2 września br. otrzymało plecaki wraz z wyposażeniem z rąk burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka i
sponsorów oraz uczestniczyło w programie edukacyjnym propagującym
bezpieczeństwo na drodze do szkoły.
bieżącym roku akcja „Bezpieczna droga do szkoły”
odbyła się już po raz piąty.
Podobnie jak w latach ubiegłych w jej
organizację włączyły się także lokalne
firmy: Firma Oponiarska Dębica S.A.,
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA,
Ban Kor Bet” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Zadaniem akcji „Bezpieczna
droga do szkoły” jest propagowanie
wśród dzieci zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadomienie im, z jakimi zagrożeniami
mogą się spotkać podczas drogi do
i ze szkoły. Program edukacyjny „ Z
Zuzią i Bimbkiem bezpieczniej” przygotowany przez Studio Fama Show,
który został - zaprezentowany podczas spotkania na dębickim Rynku,
był nadzwyczaj atrakcyjny. Przygo-
W
towywał on dzieci klas pierwszych
do świadomego i odpowiedzialnego
poruszania się po drodze, zarówno
rowerem jak i pieszo. Stworzone na
Rynku strefy, w których uczniowie
klas pierwszych mogli porozmawiać
z funkcjonariuszami policji, straży
pożarnej i straży miejskiej oraz zobaczyć z bliska ich samochody cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem.
Dzieci z zaangażowaniem chwyciły za pędzle, by dzięki kolorom
zapewnionym przez Fabrykę Farb
i Lakierów Śnieżka SA pomalować
przygotowane na tę okazję małe znaki drogowe.
- Cieszymy się, że dzięki wspólnemu malowaniu dzieci nie tylko świetnie się bawiły, ale także poznawały
znaki drogowe – mówiła Aleksandra
Małozięć, Specjalista ds. komunikacji
korporacyjnej Śnieżki. - Doceniając
edukacyjny wymiar akcji, postanowiliśmy się w nią włączyć również w
aspekcie rzeczowym. Mamy nadzieję,
że przekazane przez nas plecaki będą
towarzyszyły najmłodszym w wielu
bezpiecznych wyprawach”
Firma Oponiarska Dębica zaś zaprosiła pierwszoklasistów do edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego
oraz do - specjalnie zaprojektowanej
na tę okazję - mega gry planszowej.
W miasteczku każde dziecko mogło
wcielić się w rolę kierowcy, pieszego,
osoby kierującej ruchem, czy policjanta i poprzez zabawę nauczyć się
podstawowych zasad ruchu drogo-
wego. W grze zaś dzieci poznały jak
bezpiecznie poruszać się po drodze.
Najmłodsi mogli pobawić się również interaktywną makietą z klocków
Lego, ilustrującą ruch uliczny sponsorowaną również przez Firmę Oponiarską Dębica.
- Odpowiedzialne zachowanie
na drodze jest kluczowe dla naszego
FOT. URZĄD MIEJSKI
Dzieciaki dostały plecaki
codziennego bezpieczeństwa, dlatego naukę zasad poruszania się w
ruchu drogowym warto zacząć jak
najwcześniej - powiedział Stanisław
Cieszkowski, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. - Cieszę się bardzo,
że po raz kolejny możemy wnieść
swój wkład w edukację najmłodszych
mieszkańców Dębicy.
Po części artystyczno-edukacyjnej, plecaki z wyposażeniem uczniom
rozpoczynającym naukę w szkole
podstawowej wręczyli: władze miasta z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem oraz sponsorzy akcji: Aleksandra Małozięć z FFiL Śnieżka SA,
Monika Garduła, kierownik Działu
Public Relations Firmy Oponiarskiej
Dębica S.A., Tomasz Wróbel, prezes
MPEC Sp. z o.o., Paweł Bania i Jakub
Korga z firmy Ban-Kor–Bet.
Po blisko trzy godzinnej uroczystości,
podczas której zarówno pierwszoklasiści jak i zaproszeni goście brali
czynny udział w konkursach wiedzy
o ruchu drogowym i grach planszowych, pełni entuzjazmu z plecakami
udali się do swoich szkół.
- Realizowany od pięciu lat program „Bezpieczna droga do szkoły”
to bardzo ważna inicjatywa, dzięki
której dzieci z klas pierwszych dębickich szkół na początku swojej przygo-
dy ze szkołą mogą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na drodze, co
niezwykle przydaje im się w drodze
do szkoły i powrocie z niej – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk. Zasady te są dzieciom przekazywane
w formie zabaw i gier, dzięki czemu
pierwszoklasiści w przyjemny sposób
zapoznają się z zasadami zachowania
bezpieczeństwa na drodze. Bardzo
dziękuję dębickim firmom, które
również w tym roku zdecydowały się
na włączenie do programu i wsparcie
finansowe naszego przedsięwzięcia.
„Bezpieczna droga do szkoły”
to program, którego celem jest prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki - uczenia dzieci unikania
zagrożeń, a także edukacja rodziców
i nauczycieli w zakresie wychowania
i promowania postaw pomagających
w zachowaniu bezpieczeństwa. Program realizowany jest już po raz piaty. Od 2012 – 2016 roku plecaki wraz
z odblaskami otrzymało ogółem 2513
dzieci.
UM
Remont budynków MOK na liście priorytetów
Modernizacja Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dębicy jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego
znalazła się na liście przedsięwzięć
priorytetowych w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa
podkarpackiego. Zarząd Województwa rekomendował listę ministerstwu
rozwoju. W ramach projektu zmodernizowane mają być Dom Kultury
„Mors” i „Śnieżka”.
Zarząd Województwa Podkarpac-
kiego przekazał Ministrowi Rozwoju
szczegółowe informacje dotyczące
przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa do
ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym
dla Województwa Podkarpackiego –
informuje Tomasz Leyko, rzecznik
prasowy marszałka województwa
podkarpackiego.
Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiły do marszałków z
inicjatywą uzupełniania kontraktów
terytorialnych o dodatkowe inwestycje z dziedziny kultury najważniejsze
dla regionów.
Strona rządowa określiła, iż Zarządy
Województw mogą zgłosić maksymalnie po 15 projektów, z których
co najmniej 5 musi pochodzić z rekomendacji prezydentów miast. Brak
projektów zgłoszonych przez prezydentów miast skutkuje ograniczeniem liczby zgłoszonych projektów
do dziesięciu. Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego, jako merytorycznie właściwy, przygotował
dla Zarządu Województwa rekomendacje dla 15 przedsięwzięć oraz cztery przedsięwzięcia do ewentualnej
listy rezerwowej. Zarząd zdecydował
rekomendować wszystkie projekty
prezydenckie, które spełniały kryteria postawione przez POIiŚ. Ze
względów formalnych odrzucony został projekt Rozbudowa i Modernizacja Biblioteki Publicznej w Mielcu.
Przekazane przez województwa przedsięwzięcia będą następnie
podlegać weryfikacji przez stronę
rządową. Wybrane w wyniku oceny
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zostaną wskazane do
zamieszczenia w kontraktach terytorialnych. Jednak ostateczna decyzja
o dofinansowaniu danego projektu
uzależniona będzie od wyników konkursów, w których te projekty będą
musiały startować.
TOR
Brzostek
6
Będą nowe mosty i drogi
Dożynki
zmobilizowały
Trwają prace przy rozbiórce i budowie mostu w Siedliskach Bogusz wraz
z drogami dojazdowymi. Na początek
ruszyły prace przy odcinku drogi do
Głobikówki, gdzie 22 sierpnia br. wykonano tam recykling. To kolejna duża
inwestycja na terenie gminy Brzostek
realizowana - tym razem - wspólnie z
powiatem dębickim. Inwestycja pochłonie ponad dwa miliony złotych.
G
mina Brzostek wniesie swój
udział w wysokości prawie
25 procent. Zakończenie prac
przewidziano na koniec października. - Droga powiatowa Siedliska Bogusz - Głobikówka ma już w części
położoną masę bitumiczną – infor-
muje Wojciech Staniszewski, burmistrz Brzostku. - Wzmacniany jest
brzeg rzeki, a niedługo ruszą pracę
FOT. URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU
rozbiórkowe mostu „koło Markiewicza” i wzmacnianie drugiego mostu w
kierunku Głobikówki.
Po remontach i wzmocnieniu
mostów zwiększona zostanie ich nośność. Jak zapewnia burmistrz do
radnego i leśniczego Andrzeja Witka
można już od Głobikówki dojechać
po nowym asfalcie. Trzeba jednak
złamać przepisy do czego – jak zastrzega burmistrz – absolutnie nikt
nie namawia. Historia drewnianego
mostu dobiega końca. Jak informuje
Wojciech Staniszewski wielokrotnie
obiecywana jego rozbiórka i budowa w tym miejscu nowego wreszcie
stanie się faktem. Objazdy podczas
przebudowy drogi prowadzić będą na
Kmiecik i na Kamionka.
TOR
Brathanki wystąpią
na powiatowych
dożynkach
Tradycyjny przegląd wieńców, koncert zespołu Brathanki, finał konkursu „Rolnik Roku Powiatu Dębickiego
2016”, a na zakończenie imprezy zabawa taneczna to tylko część atrakcji
zaplanowanych podczas Dożynek Powiatowych 2016, które odbędą się 4
września br. w Brzostku.
D
ożynki rozpocznie dziękczynna msza św. za tegoroczne plony w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Brzostku (o godz. 13.00). Po nabożeństwie, barwny korowód przejedzie na brzostecki stadion sportowy,
gdzie o godz. 15.30 nastąpi rozpoczęcie uroczystości.
Gwoździem programu będzie
występ (o godz. 20.00) zespołu Brathanki, polskiej grupy folkowo-rockowej, która na muzycznym rynku
Przyjazd zespołu Brathanki i gości dożynek powiatowych zmobilizowały władze gminy Brzostek do prac porządkowych przy stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Scena ustawiona będzie vis a vis budynku hotelowo – administracyjnego więc stojący na niej samorządowcy i artyści będą mieli widok na cały obiekt.
działa od blisko 20 lat. Zespół znany
z takich przebojów, jak: „Czerwone korale”, „Siebie dam po ślubie”,
„Gdzie ten, który...” czy „W kinie w
Lublinie”.
O godz. 15.30 uroczystości rozpocznie powitanie gości, wystąpienie
starosty dębickiego, o godz. 16.00
ceremoniał dożynkowy, prezentacja
wieńców, występ Kapeli Ludowej
Zastawnych, o godz. 17.00 rozstrzygnięcie konkursu „Rolnik Roku Powiatu Dębickiego 2016”.
Od godz. 16.00 rozpoczną się
również atrakcje artystyczne: gry i
zabawy dla dzieci z grupą „Animinek”, o godz. 17.50 rozpocznie się występ cymbalisty Jakuba Zastawnego,
o godz. 18.00 przewidziano koncert
zespołu „Take Five”, zaś o godz. 19.00
nastąpi przerwa techniczna na potrzeby muzyków gwiazdy wieczoru.
O godz. 20.00 rozpocznie się koncert
zespołu Brathanki, zaś o godz. 21.30
rozpocznie się zabawa taneczna.
SP
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
[email protected]
FOT. URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU
W
ojciech Staniszewski, burmistrz Brzostku na swoim
społecznościowym
profilu opisuje jakie prace wykonane
zostały, a jakie wykonane będą do
dożynek. Ponieważ i tak mieszkańcy
chodzili na skróty ścieżką a nie chodnikiem burmistrz zdecydował się dobudować obok boiska krótki odcinek
chodnika w miejscu, gdzie stosowano
do tej pory klasyczny skrót. To nie jedyne prace remontowo -pielęgnacyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Brzostku.- Na tym krótkim odcinku
położymy nowy asfalt – wylicza burmistrz Staniszewski prezentując zdję-
cie z fragmentem drogi dojazdowej
do ośrodka. - Usunięto pnie drzew
i na razie położony zostanie w tym
kawałku klieniec (kruszywo budowlane). Zakończono wycinkę drzew.
Pokazały się po latach maszty i znicz.
Miesiąc temu „odgruzowano” teren i
ukazało się ponownie ogrodzenie od
strony pana Strączka,k :)nawet trawa
już powoli zarasta Trzeba jeszcze po
wycince uporządkować teren i dołożyć brakujące elementy ogrodzenia.
Wyplantowany będzie także teren
wokół boiska i pomalować mur który
znajduje się przy boisku.
TOR
U nas wciąż
się coś dzieje!
- aktualne wydarzenia na
­portalu :
www.wiadomoscidebickie.pl
- wysoka liczba odsłon
- aktualne wydarzenia na
­profilu:
https://www.facebook.com/
WiadomosciDebickie/
- filmowe materiały
­informacyjne z najciekawszych
wydarzeń do o­ glądania
- programy tematyczne
- wysoka oglądalność
- gazeta informacyjna
- dodatki magazynowe
i t­ ematyczne
- obsługa medialna imprez
filmy reklamowe i
­promocyjne
- profesjonalna fotografia
- szeroka forma dotarcia
do klienta
Skuteczna reklama
przystępne ceny
[email protected]
[email protected]
Wiadomości Dębickie
przegródka pocztowa 55
39-210 Dębica 2
C z arna
Gospodynie dumne z wieńca
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Róży od lat starają się zaskakiwać
wszystkich wyszukanymi wieńcami.
Tym razem przybrał on formę…
młodej kobiety z wiankiem na głowie
i bochenkiem chleba. Do wykonania
wieńca wykorzystano dary natury,
nic dziwnego, że prace zajęły miesiąc,
gdyż wymagały niebywałej precyzji.
J
ak informuje Anna Wiercioch
wieniec wykonany został z pszenicy, pszenżyta oraz wyklejony
z różnorodnych ziaren. W elementach ozdobnych jest więc gorczyca,
dynia, słonecznik, mieszanka grochu, kasza manna. Włosy wykonane
z konopi lnianych, rękawy i spódnicę z prasowanej owsianej słomy,
kwiaty na wieńcu z ziaren dyni i
słonecznika.
Elżbieta Wiercioch, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Róży podkreśla, że zaskakujące
pomysły na realizację wieńców rodzą się w głowach pań już od 1950
roku, kiedy to powstało koło KGW
w Róży. Nowe projekty omawiane
są na zebraniach KGW. Tym razem
w pracę nad wieńcem – dziewczyną zaangażowanych było 13 pań z
KGW: Elżbieta Wiercioch, Alina
Żmuda, Bernadetta Czuchra, Aleksandra Smagacz, Bogusława Majka,
Maria Żmuda, Maria Wiercioch,
Halina Kos, Elżbieta Niedbalec,
Marta Gajewska, Renata Naleźna,
Stanisława Żmuda, Beata Garbacz.
Najtrudniejsze było wykonanie
gorsetu, który wyklejany był z ziarnem czarnej gorczycy oraz z kwiatami zrobionymi z dyni i groszku.
Wykony został przez koleżankę Bernadettę Czuchrę.
Panie z Róży liczą, że ich praca
zostanie doceniona, prawie zawsze
wystawiając swoje wieńce w konkursie przywożą nagrody. Wieniec
już został poświęcony, zaś zaprezentowany zostanie podczas dożynek
powiatowych w Brzostku.
TOR
FOT. ARCHIWUM KOŁA KGW W RÓŻY
7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej przyjmuje już wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na 2016/2017. Będą one przyjmowane do 15
września 2016 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2016 r.
Przyjmują wnioski
o stypendia
W
niosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni
uczeń, dyrektor szkoły. W
składanych dokumentach przedstawia się uzyskany dochód z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku,
czyli z sierpnia br., a w przypadku
utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód
na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514 zł. Dokumenty
można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej,
przy ul. Spółdzielczej 4, pok. nr 3 w
poniedziałek w godzinach od 8:00
do 16:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
IW
Przerwa w dostawie
wody w Grabinach
G
minny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Czarnej poinformował mieszkańców
sołectwa Grabiny, że 6 września 2016
roku od godziny 8:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Utrud-
nienia spowodowane są pracami
modernizacyjnymi na odcinku linii
kolejowej Tarnów - Dębica. Wkrótce uruchomiony zostanie bezkolizyjny przejazd pod torami .
IW
D ębica
8
Bilet MKS można
kupić w Punkcie
Informacyjnym
Już od 29 sierpnia br. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w
Dębicy, w budynku dworca PKP przy
ul. Głowackiego odbywać się będzie
sprzedaż biletów okresowych. Bilety
będzie można kupić do 2 września br.
w godzinach od 9:00 do 14:00.
Od 1 września 2016 r. Miejskie Gimnazjum nr 4 mieszczące się przy ul. Wyrobka zmienia nazwę na Miejskie Gimnazjum
nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dębicy. W szkole uczniowie będą z wybranych przedmiotów - historii i geografii
uczyć się w dwóch językach: polskim i angielskim. Decyzję w sprawie zmiany nazwy szkoły podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej podjęli radni.
zasięgnąć informacji dotyczącej bieżących wydarzeń kulturalnych i sportowych, które odbywają się na terenie miasta w najbliższym czasie. Raz
w miesiącu w Punkcie pełnią także
dyżur przedstawiciele Departamen-
C
hcemy poprzez tą inicjatywę
wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców, zwłaszcza tym
mieszkającym w okolicach centrum
Dębicy oraz przyjezdnym i stworzyć
możliwość zaopatrywania się w bilety
okresowe bez konieczności wybierania się do siedziby MKS u przy ul.
Sandomierskiej 3 - mówi burmistrz
Mariusz Szewczyk. - Jeśli inicjatywa ta spotka się z zainteresowaniem
mieszkańców, sprzedaż biletów w
Punkcie Informacyjnym będzie odbywać się cyklicznie pod koniec każdego miesiąca.
W utworzonym na początku maja
br. Punkcie Informacyjnym można
pobrać druki urzędowe, złożyć pisma
adresowane do Urzędu Miejskiego i
uzyskać informacje dotyczące załatwiania różnych spraw w urzędzie. W
punkcie informacyjnym można także
tu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego, którzy doradzają
m.in. w zakresie pozyskania dotacji
dla przedsiębiorców.
UM
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła się 22 sierpnia
radni wyrazili zgodę na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 – 2020 i upoważnienie do zaciągnięcia na
jego realizację zobowiązania finansowego w kwocie ponad 185 tysięcy złotych.
Geografię i historię poznają
w dwóch językach
Z
wnioskiem o zmianę nazwy
szkoły zwrócił się do władz
miasta dyrektor placówki.
Pomysł został wcześniej pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną MG nr 4 oraz Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zmiana
nazwy szkoły związana jest z utworzeniem od 1 września br. oddziału
dwujęzycznego w klasie pierwszej w
celu poszerzenia oferty programowej
szkoły oraz zwiększenia zainteresowania absolwentów szkół podstawowych kontynuacją edukacji w MG nr
4. W uruchomionym oddziale dwujęzycznym przynajmniej dwa zajęcia
edukacyjne (z wyjątkiem j. polskiego,
części historii dotyczącej Polski oraz
geografii dotyczącej Polski) odbywa-
ły będą się w języku polskim i angielskim.
- W założeniu stworzenia oddziału dwujęzycznego jest umożliwienie młodzieży, która szczególnie
interesuje się językiem angielskim i
chce rozwijać swoje umiejętności w
tym zakresie, nauki nie tylko samego języka angielskiego w poszerzonym zakresie, ale także nauki dwóch
innych przedmiotów w języku angielskim – mówi Andrzej Czudecki,
dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr
4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Dębicy.
Jak podkreśla dyrektor placówki
oferta klasy dwujęzycznej w MG 4
jest skierowana do wszystkich szóstoklasistów z Dębicy, którzy chcieli-
P
wania tego programu będzie rozpoznanie potrzeb infrastrukturalnych
na terenie miasta np. wskazanie budynków wymagających remontów
(budynki z lat 50-tych i 60 – tych XX
wieku z ogrzewaniem węglowym),
określenie jakości przestrzeni publicznych i stopień ich dostosowania
do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, wskazanie i lepsze wykorzystanie zaniedbanych terenów
zielonych, które będzie można zagospodarować na przestrzenie publiczne czy wykorzystanie np. budynków
pokoszarowych.
Decyzja radnych pozwoli na staranie się o pieniądze na poprawę infrastruktury na terenie miasta z RPO
Województwa Podkarpackiego oraz
porządkowanie przestrzeni miejskiej.
Celem tego programu będzie również
przełamywanie barier społecznych i
integracja społeczności lokalnej.
UM
UM
Miasto przystąpiło do
strategii Dębicko - Ropczyckiego
Obszaru Funkcjonalnego
Starają się o pieniądze
na rewitalizację
rzygotowanie
opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016
– 2020 ma być narzędziem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych pod kątem
społecznym jak i infrastrukturalnym
znajdujących się na terenie miasta.
W ramach przygotowania programu
rewitalizacji zostanie rozeznana sytuacja społeczna na terenie miasta (poziom bezrobocia, wykluczenia społecznego, problemów społecznych),
jak również infrastrukturalna. Duży
nacisk w analizie społecznej zostanie
położony na takie aspekty jak kwestia
aktywizacji i włączenia zawodowego
osób pozostających poza rynkiem
pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu ludności, przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin
oraz poprawa standardów i dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców miasta.
Drugim z aspektów przygoto-
by uczyć się w takiej właśnie klasie.
Ponadto gimnazjum oferuje naukę w
klasach ogólnych oraz klasach z możliwością poszerzenia zakresu wiedzy i
umiejętności z przedmiotów ścisłych
(matematyka, fizyka, informatyka)
oraz z przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o
społeczeństwie). Gimnazjum proponuje także realizację indywidualnych
programów nauczania z jednego
lub kilku przedmiotów, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Lubów sportowych oraz korzystanie z
licznych, działających w szkole kół
przedmiotowych.
Podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła
się 22 sierpnia radni wyrazili zgodę na
przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy
na lata 2016 – 2020 i upoważnienie do
zaciągnięcia na jego realizację zobowiązania finansowego w kwocie ponad
185 tysięcy złotych.
P
rzygotowanie
opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016
– 2020 ma być narzędziem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych pod kątem
społecznym jak i infrastrukturalnym
znajdujących się na terenie miasta.
W ramach przygotowania programu
rewitalizacji zostanie rozeznana sytuacja społeczna na terenie miasta (poziom bezrobocia, wykluczenia społecznego, problemów społecznych),
jak również infrastrukturalna. Duży
nacisk w analizie społecznej zostanie
położony na takie aspekty jak kwestia
aktywizacji i włączenia zawodowego
osób pozostających poza rynkiem
pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu ludności, przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin
oraz poprawa standardów i dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców miasta.
Drugim z aspektów przygotowania tego programu będzie rozpozna-
nie potrzeb infrastrukturalnych na terenie miasta np. wskazanie budynków
wymagających remontów (budynki
z lat 50-tych i 60 – tych XX wieku z
ogrzewaniem węglowym), określenie jakości przestrzeni publicznych i
stopień ich dostosowania do potrzeb
ludzi starszych i niepełnosprawnych,
wskazanie i lepsze wykorzystanie zaniedbanych terenów zielonych, które
będzie można zagospodarować na
przestrzenie publiczne czy wykorzystanie np. budynków pokoszarowych.
Decyzja radnych pozwoli na staranie się o środki na poprawę infrastruktury na terenie miasta z RPO
Województwa Podkarpackiego oraz
porządkowanie przestrzeni miejskiej.
Celem tego programu będzie również
przełamywanie barier społecznych i
integracja społeczności lokalnej.
IW
Gmina D ębica
9
Przechowają
więcej gazu Pierogowe święto
w Pustkowie
Już po raz piąty smakosze pierogów spotkali się w Pustkowie. Niczym za czasów Św. Jacka Odrowąża przybyłych na
festyn „Święto Pieroga” częstowano mącznymi przysmakami z farszem. Firma „Mateo” na imprezę, która odbyła się 21
sierpnia br. przeznaczyła dziewięć tysięcy pierogów. Nawet do tysiąca ulepiło każde z kół gospodyń wiejskich, których
członkinie najpierw nakarmiły jurorów a potem również częstowały uczestników festynu.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozbudowało Podziemny
Magazyn Gazu w Brzeźnicy. Inwestycja trwała 24 miesiące, a jej realizacja
umożliwiła zwiększenie możliwości
magazynowania gazu ziemnego z 65
mln m3 do 100 mln m3. Rozbudowę
zakończono w sierpniu br.
P
roces rozbudowy PMG Brzeźnica realizowany był przez firmę PGNiG Technologie S.A.
– wykonawca prac budowlano- montażowych oraz firmę ABB Sp. z o.o. –
dostawcę agregatów sprężarkowych.
Projekt techniczny rozbudowy przygotowała firma Gazoprojekt SA.
PMG Brzeźnica pracuje nieprzerwalnie od ponad trzydziestu lat. W
sierpniu 2014 roku podpisano umowę
na rozbudowę obejmującą: wymianę
wszystkich urządzeń technologicznych, budowę nowego zaplecza ad-
ministracyjno – technicznego oraz
wyposażenie ośrodka w tłocznię gazu
składającą się z dwóch sprężarek zasilanych silnikami elektrycznymi pracującymi zarówno podczas zatłaczania, jak i odbioru gazu z magazynu.
Rozbudowa pozwoliła na zwiększenie
pojemności czynnej z 65 do 100 mln
m3 gazu ziemnego, zwiększenie mocy
zatłaczania i odbioru gazu oraz poprawę parametrów jakościowych gazu
oddawanego z magazynu do sieci
przesyłowej.
Na terenie województwa podkarpackiego PGNiG SA eksploatuje trzy
podziemne magazyny gazu ziemnego,
PMG Husów (powiat łańcucki) – pojemność czynna 500 mln m3, PMG
Strachocina (powiat sanocki) – pojemność czynna 360 mln m3 i PMG
Brzeźnica (powiat dębicki) – 100 mln
m 3.
TOR
Koperty życia
ułatwią diagnozę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy we wrześniu rozpocznie,
wzorem innych samorządów, w tym
Dębicy, realizację projektu „Koperta
życia”. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów w gminie
Dębica. Otrzymają oni specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane
zostaną ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach na
leki oraz kontakt do najbliższych.
P
akiet z tymi informacjami powinien być przechowywany w
lodówce, czyli miejscu, które
jest w każdym domu i jest łatwo dostępne. Na początek „Kopertę życia”
otrzyma 1500 osób.
- Dzięki umożliwieniu szybkiego
dotarcia do kluczowych informacji o
stanie zdrowia w przypadku udzielania pomocy osobom przewlekle
chorym, starszym, samotnym przez
wszelkie służby pomocowe, seniorzy
będą mogli czuć się bezpieczniej, a
ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie
zdrowia osoby, do której zostali we-
zwani – informuje Piotr Mączka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zestaw „Koperta życia” to foliowa
koperta odpowiednio zabezpieczona
do trwałego przechowywania w lodówce, oznaczona naklejką „Koperta
życia”, wewnątrz jest karta informacyjna i naklejki do umieszczenia na
drzwiach lodówki.
Zakupione w ramach projektu zestawy będą dystrybuowane wśród
osób powyżej 65 roku życia szczególnie wśród osób objętych wsparciem
GOPS. W dystrybucji, w wypełnianiu
karty informacyjnej oraz w umieszczeniu „Koperty życia” we właściwym
miejscu odpowiadać będą pracownicy socjalni GOPS w Dębicy.
UG
W
cale bym nie odróżnił, że
te są z mrożonek firmy
„Mateo” ugotowane – zachwycał się starszy mężczyzna. – I
nadzienie jak domowe i ciasto dobre
no i przyrządzone z cebulką i boczkiem. Bardzo dobre.
Taka opinia cieszy Stanisława
Cabaja, właściciela „Mateo”. – Nasze
produkty przygotowujemy według
tradycyjnych receptur – mówi. –
Wyroby głęboko mrożone nie tracą
wartości odżywczych. Nasze pierogi
poznać po dużej ilości farszu i cienkim cieście. Na to pozwalają najnowsze technologie produkcji.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
również sięgnęły do tradycyjnych
przepisów, dodały współczesną fantazję i przygotowały wiele interesujących propozycji, które zachwyciły
jurorów, wśród których nie zabrakło
profesjonalistów. Panie oceniane
były przez Piotra Bassarę, znanego
restauratora, szefa kuchni w SteakHouse w Dębicy, Tadeusza Góraka,
dyrektora produkcji firmy Mateo i
Adriannę Miazgę, sekretarz gminy
Dębica. Koło z Brzeźnicy nagrodzone zostało w konkursie na „Najlepszego Pieroga” za pierogi z ryżem i
jabłkami. Panie z Pustkowa za pierogi z jeżynami, KGW z Paszczyny
za pierogi z wiśniami i migdałami,
KGW z Nagawczyny za pierogi z soczewicą. Panie z KGW z Zawady zostały nagrodzone za pierogi z kaszan-
FOT. URZĄD GMINY
ką, KGW ze Stobiernej za pierogi z
bobem i z kapustą, KGW z Podgrodzia za pierogi z maliną, miętą i białą
czekoladą, zaś KGW ze Stasiówki za
pierogi z ziemniakami, wędzonką i
chrzanem.
W części artystycznej „ Małe
spotkanie z folklorem” rozpoczął
gościnny występ Zespołu Pieśni i
Tańca „Markowianie” z Markowej.
Następnie na scenie zaprezentowały
się zespoły działające pod patronatem Centrum Kultury i Bibliotek:
Klub Aktywnych Kobiet, Zespół
Śpiewaczy „Podgrodzianie” oraz Zespół Śpiewaczy „Wiarusy”. Po części
My” z Limanowej, który zgromadził
liczną publiczność i nawet niesprzyjająca aura nie przeszkodziła w fantastycznej zabawie.
Podczas imprezy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Nowe Możliwości przeprowadziło akcję charytatywną, z której
dochód przeznaczony zostanie na
rzecz dzieci niepełnosprawnych,
w tym chorych na mukowiscydozę. Podczas akcji udało się zebrać
3411,36 zł. W ramach imprezy zaprezentowały się również stoiska
rękodzielnicze, w których prezentowano miody, sery regionalne, chleby
artystycznej i rozdaniu nagród w
konkursach nadszedł czas na koncert
gwiazdy wieczoru – zespołu „Teraz
regionalne. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Forte.
TOR/UG
Jodł owa
10
Jodłowskie Święto Plonów rozpoczęto 15 sierpnia 2016 r. pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy. Wzięło w niej udział 251 osób. Podczas Mszy Świętej starostowie dożynek Danuta Kos i Marek Kumiega przekazali na ręce
biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża symboliczny bochen chleba. Po Mszy Świętej odbyła się procesja eucharystyczna z
wieńcami dożynkowymi, w której uczestniczyły m.in. grupy wieńcowe z Jodłowej Dolnej, Jodłowej Wisowej, Dębowej,
Dęborzyna i Zagórza.
Dożynki zaczęli
od pielgrzymki
Dożynki to największe i najważniejsze
w roku święto rolników poświęcone
zbiorom plonów, będące ukoronowaniem całorocznego trudu. Obrzęd dożynek, wprawdzie praktykowany już
przez Słowian, w pełni rozwinął się
dopiero w okresie nowożytności. Choć
przez lata obyczaj ten stale ewoluował,
to jednak wiele z dawnych, tradycyjnych elementów tego święta zachowało się do dziś.
Przynęta da nowe
miejsca pracy
W Jodłowej zostanie wybudowany
bardzo nowoczesny Zakład Produkcji Przynęty Wędkarskiej. Hala będzie miała powierzchnię prawie 1000
m2 .Będzie także realizowany pilotażowy projekt wraz z Uniwersytetem
Rzeszowskim w zakresie wybudowania mikrobiogazowni i laboratorium
dla celów własnych oraz naukowych.
Laboratorium będzie się zajmowało
badaniem i optymalizacją procesów
technologicznych przy produkcji
energii z odpadów rolniczych. Wybudowana mikrobiogazownia będzie miała 50 kW a wyprodukowana
energia zasilała będzie zakład produkcyjny. Zatrudnienie w zakładzie
znajdzie około 10 osób.
IW
Można się gnąć
po fundusze
Z
kolei Dożynki Gminne odbyły się 21 sierpnia 2016 r. w
Jodłowej. Rozpoczęła je Msza
Święta w Sanktuarium Dzieciątka
Jezus w Jodłowej. Po nabożeństwie
nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego, który poprowadziła kapela
„Jodłowianie” na boisko przy Zespole
Szkół, gdzie rozpoczęły się oficjalne
uroczystości dożynkowe. Gości witał
Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa
następnie starostowie dożynek Danuta Kos i Marek Kumiega przekazali
chleb z tegorocznych zbiorów wójtowi gminy Jodłowa. Kolejnym punktem programu był przegląd wieńców
dożynkowych. Zaprezentowały się
grupy wieńcowe z Jodłowej Dolnej,
Jodłowej Górnej, Jodłowej Wisowej,
Dęborzyna, Dębowej, Dzwonowej i
Zagórza. Niewątpliwie na uwagę zasługiwały misternie wykonane wień-
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego i Urząd Gminy Jodłowa organizują konsultacje dotyczące
funduszy europejskich. Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, będą mogli 07 września 2016
uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z funduszy europejskich.
O
ferta skierowana jest do osób
poszukujących pieniędzy na
rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcących uczestniczyć w szkoleniach, by dowiedzieć
się czy pomysł ma szansę na otrzy-
ce, jak również barwnie wyglądające
grupy wieńcowe, w których nie brakowało dzieci i młodzieży. Część artystyczna dożynek rozpoczęła się od
programu animacyjnego dla dzieci
„Wakacyjna podróż dookoła świata z
Kaczorem Donaldem”. Przed jodłowską publicznością zaprezentował
się zespół „Hideaway”, a następnie
wystąpiła gwiazda wieczoru – grupa VOX. Zespół przypomniał swoje
przeboje, jak choćby „O Magdaleno”,
„Bananowy Song”, „Szczęśliwej drogi już czas”, jak i inne piosenki. Swą
żywiołowością rozbawił jodłowską
publiczność.
Dodatkowymi atrakcjami podczas dożynek były: pokazy i prezentacje sprzętu OSP, plac zabaw dla dzieci
oraz strzelnica paintbollowa.
IW
manie dofinansowania. Spotkanie z
konsultantem funduszy europejskich
odbędzie się 7 września 2016 r. (środa) w godzinach od 10:30 do 13:00 w
Urzędzie Gminy w Jodłowej.
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z
funduszy europejskich oraz pomoc w
sprawnej realizacji projektów. Konsultanci zapraszają również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w
Krośnie.
IW
Ta r g o w i s k o
przeniesione
Od 1 września 2016r. obowiązuje
całkowity zakaz handlu na boisku
przy Liceum Ogólnokształcącym w
Jodłowej. Tak zwany „jarmark” od-
bywa się na terenie Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Jodłowej.
Informacje z bieżących wydarzeń oglądaj
w serwisie telewizyjnym na
www.wiadomoscidebickie.pl
W zakładce FILMY
http://wiadomoscidebickie.pl/category/filmy/
FOT. URZĄD GMINY JODŁOWA
IW
P ilzno
Siłownia w remizie
Trwa intensywny remont, którego efektem będzie przystosowanie
pomieszczenia remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łękach Górnych
na potrzeby uruchomienia siłowni.
Adaptacją wnętrz zajmują się wolontariusze, wykonując wszelkie niezbęd-
ne czynności, jak m.in. szpachlowanie
czy malowanie ścian. Po zakończeniu
prac zostanie zakupiony oraz zamontowany sprzęt.
N
a siłowni będzie można korzystać z ławki do ćwiczeń,
bieżni, roweru magnetycznego, trenażera czy wioślarza. W
ramach projektu „Siłownia receptą
na wszystko” realizowanego przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Łękach
Górnych razem z grupą nieformalną
Aktywni dla Łęk Górnych, przewidziano także warsztaty z trenerem,
który nauczy prawidłowego korzystania z urządzeń. Całość zwieńczy
uroczyste otwarcie obiekty połączone
z zawodami sportowymi.
Projekt dofinansowano z pieniędzy Programu “Działaj Lokalnie
IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
11
Z okazji 12-lecia reaktywacji Gminnego Klubu Szachowego Hetman Pilzno rozegrano turniej. W kategorii juniorów starszych zwyciężył Tomasz Uryasz, tuż za nim znalazł się Kamil Wolak, natomiast trzecie miejsce przypadło Paulinie Pędrak.
Rozegrali jubileuszowy turniej
K
olejne lokaty zajęły Oliwia
Mirowska i Julia Wolak. W
kategorii juniorów młodszych, puchary zdobyli Krzysztof
Bartuzi oraz Emilia Hals, z kolei
z rocznika 2007 i młodszych najlepszy okazał się Michał Bartuzi.
Juniorzy starsi otrzymali nagrody
finansowe ufundowane przez firmę
„Omega” Pilzno, pozostałym uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe.
UP
UP
FOT. URZĄD MIEJSKI
FOT. URZĄD MIEJSKI
Tr a d y c j a d o ż y n k o w a m a s i ę d o b r z e
W gminie Pilzno tradycja dożynkowa jest kultywowana, co potwierdziły
tegoroczne obchody święta plonów.
Z kościoła w Bielowach na stadion
w Strzegocicach przejechał barwny i
rozśpiewany korowód, w którym przewieziono aż 18 wieńców dożynkowych,
wykonanych z dbałością o najmniejsze
detale.
C
i barwnie ubrani młodzi ludzie dowodzą, że w gminie
Pilzno ta tradycja jest szanowana i rozwijana - zauważył poseł
Zdzisław Gawlik, który wspomniał
również słowa ks. Grzegorza Nowaka, jakie padły podczas uroczystego
nabożeństwa w kościele w Bielowach.
- Mam marzenie, żeby żaden z mieszkańców tej gminy nie musiał wyruszyć w świat w poszukiwaniu chleba,
tak jak było to w przypowieści zaprezentowanej przez księdza Grzegorza
Nowaka.
W dożynkach uczestniczył także
poseł Jan Warzecha, który odczytał
list od ministra rolnictwa Krzysztofa
Jurgiela oraz wręczył okolicznościowe
FOT. URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE
noty starostom dożynkowym. W tym
roku chleb na ręce burmistrz Pilzna
Ewy Gołębiowskiej przekazali Lucyna
Papiernik oraz Bolesław Czyżowski.
- Dożynkowy bochen chleba jest
powodem do domu i radości - zazna-
czyła Ewa Gołębiowska. - Kojarzy się
ze wszystkim, co najlepsze i najpiękniejsze w życiu, a mianowicie z miłością - dzieląc się chlebem, symbolicznie obdarowujemy kogoś cząstką
naszego serca. Dziś taką cząstką dzielą się z nami rolnicy, za co jesteśmy
bardzo wdzięczni i darzymy szacunkiem rolników.
W dożynkach wzięli udział również przedstawiciele Marszałka Województwa, okolicznych samorządów,
goście z zaprzyjaźnionego Karczewa i
wiele innych osób, na czele z mieszkańcami gminy. Dopisała frekwencja, jak i pogoda. Atrakcji nie brakowało. Rodzinne konkursy, występy
artystyczne, liczne stoiska - to tylko
niektóre z nich. Podczas imprezy
wyłoniono również mistrzów rodeo
- zwyciężył Grzegorz Wnęk przed Kamilem Wnękiem i Sylwestrem Wnękiem. Z kolei największą ilość mleka
udoił Jacek Podlasek, wyprzedzając
Andrzeja Dziedzica i Ryszarda Kolaka.
Wydarzenie było też okazją do
złożenia podziękowań Ewie Lewek.
Założycielka Krakowskiego Kredensu przechodzi bowiem na zasłużoną
emeryturę. Firma Taurus okazała
wdzięczność za wieloletnią współpracę i promocję wyrobów z Pilzna.
Całość dopełnił koncert gwiazdy wie-
czoru, czyli zespołu Masters.
- Wierzymy, że dożynki zorganizowane przez Bielowy i Strzegocice
będą długo wspominane z radością i
z nutą tkliwości - powiedziała radna
Beata Soprych, wspierana w organizacji imprezy przez sołtysów Tadeusza Golębę (Bielowy) oraz Małgorzatę Hebdę (Strzegocice).
UP
Żyraków
12
Dożynki i jubileusz straży
W Woli Wielkiej 21 sierpnia 2016
r. odbyły się wyjątkowe uroczystości: Dożynki Gminne oraz 100-lecie
Ochotniczej Straży Pożarnej. Msza św.
dziękczynna za plony oraz w intencji
druhów OSP Wola Wielka koncelebrowana była pod przewodnictwem ks. Józefa Jasiurkowskiego, kapelana powiatowego OSP RP oraz ks. proboszcza
Bogusława Czecha. Oprawę muzyczną
mszy św. poprowadziła Orkiestra Dęta
Gminy Żyraków pod kierunkiem Grzegorza Steca.
P
o mszy świętej rozpoczęła się
część rocznicowa 100-lecia
OSP w Woli Wielkiej. Na wstępie głos zabrali Maria Bodzioch, przewodnicząca Rady Gminy oraz Marek
Rączka, wójt gminy i jednocześnie
prezes Gminnego Zarządu OSP. Strażacki ceremoniał poprowadził dowódca uroczystości Rafał Wójcik.
Przedstawiona została 100-letnia historia miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz wręczone zostały odznaczenia. Złotym Znakiem
Związku OSP RP odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Woli
Wielkiej, Złotym Znakiem Związku
OSP RP odznaczony został druh
Stanisław Szymaszek, medalem honorowym im. Bolesława Chomicza
odznaczony został druh Krzysztof
Rogowski, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Jan Moskal, Kazimierz
Pleban s. Jana, Waldemar Piękoś s.
Władysława, Sławomir Durał, Stanisław Konieczny. Srebrnym medalem
za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Monika Krawiec,
Olga Bodzioch-Baran, Władysław
Kleszcz. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni
zostali druhowie: Justyna Magdoń,
Aneta Kuszowska, Anna Dziedzic,
Marcin Kramarczyk, Marcin Pleban,
Mirosław Dydo, Krzysztof Szacik,
Waldemar Piękoś s. Edwarda, Piotr
Kozikowski, Kazimierz Kulas. Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni
zostali druhowie: Dariusz Kędzior,
Mirosław Fus, Michał Moskal, Piotr
Madura. Odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali druhowie: Stanisław
Wójcik – 60 lat, Stanisław Bień – 45
lat, Jerzy Leśniowski – 30 lat, Sławomir Bąkowski – 25 lat, Anna Majkowska – 15 lat, Waldemar Piękoś s.
Edwarda – 15 lat, Piotr Kozikowski –
15 lat, Łukasz Moskal – 15 lat, Marek
Krogulski – 15 lat, Szczepan Depowski – 10 lat, Piotr Majkowski – 10 lat,
Tomasz Moskal – 10 lat.
Po uroczystościach strażackich
odbyły się dożynki, które są najwięk-
szym w roku świętem rolników, stanowią ukoronowanie ich całorocznego
trudu. Święto, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych
prac polowych i zebraniu zbóż. Chleb
z tegorocznych plonów przekazali
gospodarzowi dożynek starostowie –
Halina Kuszowska oraz Łukasz Skóra.
Halina Kuszowska w obecnej kadencji jest sołtysem wsi Wola Wielka. Od
trzydziestu lat prowadzi wspólnie z
mężem Stanisławem gospodarstwo
rolne, głównie jest to uprawa zbóż na
10 hektarach ziemi. Mają troje dorosłych dzieci: córkę Edytę 28 lat, syna
Marcina 27 lat i córkę Anetę w wieku
24 lat. Łukasz Skóra, mieszka w Górze
Motycznej, z żoną Natalią prowadzą
gospodarstwo rolne o powierzchni 70
ha. Zajmują się uprawą ziemniaków i
zbóż oraz hodowlą trzody chlewnej.
Mają 6 miesięcznego syna Damiana.
Przekazany chleb został podzielony przez gospodarza wśród wszystkich dożynkowych gości. Można było
również skosztować chleba upieczonego przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, działających na terenie
gminy Żyraków. Jednym z najważniejszych punktów była prezentacja
wieńców dożynkowych, która odbywała się przy dźwiękach Kapeli Ludowej Pilźnianie. Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały nagrody pieniężne i
pamiątkowe dyplomy, nagrody zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Spośród
zaprezentowanych 13 wieńców, komisja wytypowała trzy wieńce: z Zawierzbia, Zasowa i Żyrakowa, które
wezmą udział w Dożynkach Powiatowych, 4 września br. w Brzostku.
W części artystycznej niedzielnych
uroczystości wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Wielkiej, przygotowani przez Urszulę
Bystrek i Annę Czerniak.
UŻ
FOT. CENRUM PROMOCJI I KULTURY
Niedzielny koncert sióstr
P
rzed dworkiem w Straszęcinie 14 sierpnia br. odbył się
koncert z udziałem z Kingi i
Agnieszki Kutrzuby, przy akompaniamencie Antka Kocaby. Zagrali
oni polskie przeboje muzyki rozrywkowej, które tak przypadły do gustu
słuchaczom, że kilka razy prosili o
bis. Na terenie parku zebrała się spora publiczność, która przy pięknej
słonecznej pogodzie cieszyła się niezwykłym popisem artystów. Impreza
została zorganizowana przez Stowarzyszenie Mój Straszęcin oraz CKIP
w Żyrakowie w ramach Programu
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.
UŻ
FOT. CETRUM KULTURY I PROMOCJI
Kultura
13
To był
prawdziwy
czad!
Niemal jak w filmach Hitchcocka najpierw trzęsienie ziemi a potem już coraz ciekawiej. Kto nie słyszał 25 sierpnia 2016 r. Georgija Alexandrowicza
Makazria i jego przyjaciół z zespołu
Russkaja na koncercie na żywo dużo
stracił. Zabawa i na scenie i przed sceną. Pierwszy zespół czwartej już edycji Czad Festiwalu pokazał, że jest to
impreza na najwyższym ­poziomie.
Ś
wietnie przyjęty koncert w
tonacji melodyjnego metalu
złagodzonego smyczkami i
instrumentami dętymi tylko rozbudził apetyt na muzyczną ucztę.
Po szalonym rosyjsko – austriackim zespole wystąpili mistrzowie
ostrych dźwięków z Enter Shikari
a następnie publiczność rozbujali
Damian Syjonfam, Dub Inc i Anthony B. Do tańca pogo zagrali
mistrzowie punk rocka NOFX i
Fiddler’s Green oraz Pennywise. W
drugim dniu, czyli 26 sierpnia br.
zagrali Molly Malone’s, Wiewiórka
na drzewie, Ensiferum, Sexbomba
i goście na 30 lecie zespołu, Hollywood Undead, Farben Lehre i goście na 30 lecie zespołu, Nightwish,
Myslovitz, Kabanos.
Rozbujane Betoniary rozpoczęły trzeci dzień Czad Festiwalu w
Arena Park w Straszęcinie. Był rock
n roll, punk i ska. Ostre rozpoczęcie
zabawy. Potem w klimacie na przemian metal i punk Neonfly, Pull
FOT. TOMASZ ROWIŃSKI
FOT. JACEK PAPUGA (7)
The Wire, The Dreonougts, Lipali,
Avantasia, Konflikt i The Exploited.
Festiwal zakończył się także z
przytupem. Zagrali Worldly Savages, Royal Republic, Illusion, Perfect, Mela Koteluk, Sabaton, Che
Sudoka, Alborosie. Na uczestników zabawy czekało wiele atrakcji,
jak choćby liczne punkty gastronomiczne, kino letnie czy sprzęt
do gry w piłkach. Po raz kolejny
uczestnicy podkreślali świetną
organizację festiwalu, zapewnione
bezpieczeństwo.
TOR
Z drowie
14
Alkohol
a dieta
Alkohol, a dieta – wpływ spożywania alkoholu na metabolizm i wzrost masy ciała
Rozważań dotyczących spożywania alkoholu i jego wpływu na
ludzki organizm jest wiele. Dietetycy i lekarze prześcigają się w argumentacji i w większości przypadków przekonują, że picie alkoholu
jest niekorzystne dla naszego ciała
i jego prawidłowego funkcjonowania. Rzeczywiście tak się dzieje,
wtedy gdy spożywamy alkohol w
nadmiernej ilości. Jednak gdy pijemy z umiarem, czy również wzrasta
ryzyko tycia i niektórych chorób?
Wpływ alkoholu na metabolizm
Problem pojawia się w wyniku
niewiedzy o wpływie alkoholu na
procesy metaboliczne w organizmie. Większość osób nie potrafi
pić z umiarem oraz nie zna możliwości swojego organizmu. Przemiana materii jest ściśle związana
w tym przypadku z rozkładem alkoholu. W związku z tym zaburzeniu lub zahamowaniu ulega metabolizm tłuszczów i cukrów. Ludzki
organizm nie jest w stanie przechowywać alkoholu, dlatego musi go
natychmiast metabolizować kosztem innych tłuszczów i cukrów,
czego naturalną konsekwencją jest
spowolnienie metabolizmu.
Masa ciała a alkohol
Wpływ alkoholu na masę ciała jest trudny do oszacowania, ze
względu na wpływ wielu czynników warunkujących ryzyko wystąpienia nadwagi czy otyłości takich
jak nieprawidłowa dieta czy niska
aktywność fizyczna.
Utrzymywanie masy ciała na prawidłowym poziomie jest możliwe
dzięki regulacji apetytu. Alkohol
całkowicie zaburza ten proces.
Uczucie sytości u osób, które przed
posiłkiem spożywały alkohol pojawia się później niż u osób, które
przed posiłkiem piły napoje bezalkoholowe. Alkohol także pobudza
kubki smakowe z naciskiem na
tłuste i słone potrawy czy przekąski.
Badacze wykazują, że regularne
spożywanie alkoholu i jego rodzaj
zwiększają ryzyko nadwagi bądź
otyłości. Szczególnie piwo może
doprowadzić u mężczyzn do otyłości brzusznej, ponieważ chmiel
silnie pobudza apetyt. Jednakże jest
też druga strona medalu. Osoby,
które spożywają duże ilości napojów wyskokowych, jednocześnie
spożywające mniej składników odżywczych mogą doprowadzić
organizm do licznych niedoborów i
niedożywienia, co może skutkować
anemią, gorszym wyglądem skóry,
osłabieniem odporności czy osteoporozą.
Kaloryczność alkoholu
Najpopularniejszymi trunkami
w Polsce są wino, piwo i wódka.
Chmielowy napój dostarcza 67 kcal
w 100 gramach, a wypicie dwóch
małych piw to dość duży kawałek
pizzy. Najmniej kaloryczne jest
wytrawne wino, ponieważ w 100
gramach czerwonego wina znajduje się 60 kcal, a w winie białym
66. Najwięcej kalorii znajduje się w
wódce, w przeliczeniu na 100 gram
220 kcal. Należy także wspomnieć
o leczniczych właściwościach alkoholu, takich jak wpływ czerwonego
wina na trawienie i układ krwionośny czy piwa, które ma zbawienny
wpływ na nerki.
Mówi się o tym, że napoje wyskokowe zawierają mnóstwo kalorii, a co za tym idzie dodają kilogramów. Badania kliniczne jednakże
dowodzą, że spożywanie alkoholu
nie powoduje wzrostu wagi, jakiego moglibyśmy się spodziewać po
odpowiadającej mu liczbie kalorii.
Według niektórych badaczy istnieje naturalna tendencja do utraty
kilogramów, zwłaszcza u kobiet.
Możemy mówić o pewnej zależności między alkoholem a wagą.
Dodatkowe kalorie przyjęte w postaci alkoholu powodują, że mniej
jemy, a kalorie w nim zawarte stanowią pewnego rodzaju substytut
tych, które spożylibyśmy z jedzeniem. Jednak nie wszyscy potrafią
się oprzeć pokusie podjadania przy
przysłowiowym ,,drinku’’.
Zarówno zwolennicy i przeciwnicy alkoholu mają rację, jednakże
„wszystko jest dla ludzi”. Wystarczy
umiar i rozsądek w piciu alkoholu,
a gdy chcemy jednocześnie zadbać
o linię sięgajmy po „zdrowsze” rozwiązania takie jak czerwone wino,
wódka z wodą i cytryną, a nie ze
słodzonym sztucznie napojem czy
gin z tonikiem. Pamiętajmy także
o zdrowym posiłku przed spożywaniem alkoholu, a pomiędzy kolejnymi trunkami sięgajmy po szklankę wody.
opracowanie merytoryczne:
Kinga Oszkandy - Gabinety Dietetyczne Bonne Santé w Dębicy
ZUS wypłaca stulatkom tak zwane świadczenie honorowe, przyznawane przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie to nie jest jednorazowe, wypłacane jest łącznie z emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym
świadczeniobiorca kończy 100 lat.
Św i a d c z e n i e i ż y c z e n i a
d l a s tu l at k a
Ukończysz 100 lat i dostaniesz
dodatek
Ponad 3,4 tys. zł brutto – tyle wynosi honorowe świadczenie, które
ZUS co miesiąc wypłaca każdemu,
kto ukończył 100 lat. W Polsce żyje
dziś 2,3 tys. stulatków, a ich liczba z
każdym rokiem rośnie. W 2013 r.
ZUS na świadczenia honorowe wydał
76,5 mln zł. W 2035 r. ma to być ponad 626 mln zł.
Jak dostać honorowe świadczenie?
Seniorzy, którzy ukończyli 100
lat otrzymują gotówkę z urzędu, bez
składania dodatkowych wniosków.
Jest ona wypłacana dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury.
- Świadczenie dostają także ci,
którzy nie przepracowali ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani
emerytury, ani renty urodzenia - dodaje Małgorzata Łyszczarz-Bukała,
rzecznik lokalny Województwa Podkarpackiego. - W przypadku osób
niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS-u lub innego
organu emerytalnego, świadczenie
przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego
pełnomocnika złożony w najbliższej
placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym
datę .
Stulatków nam przybywa
W Polsce żyje dziś 2,3 tys. osób,
które otrzymują świadczenia honorowe, ale liczba stulatków systematycznie rośnie. W 2007 r. emeryturę z tytułu ukończenia 100-lat otrzymywało
1,4 tys. osób. W 2035 r. stulatków ma
być 9,7 tys. Co więcej, liczba wypłaconych świadczeń honorowych wzrosła od 2009 r. niemal dwukrotnie. W
2013 r. ZUS przeznaczył na nie 76,5
mln zł. W 2035 r. będzie musiał przeznaczyć na ten cel aż 626,5 mln zł.
Wysokość świadczenia honorowego ustalana jest co roku. Podstawą do jego wyliczenia jest przeciętne
miesięczne wynagrodzenie, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Dziś wysokość świadczenia
honorowego to 3,4 tys. brutto.
W Polsce po raz pierwszy świadczenia honorowe dla stulatków wypłacono w latach 70. Wtedy taki dodatek do emerytury otrzymało około
500 osób.
Dane z Podkarpacia
Na dzień 16 sierpnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
Podkarpaciu wypłaca 90 świadczeń
honorowych z tytułu ukończenia 100
lat życia. W rzeszowskim ZUS ponad
80 proc. stulatków, to kobiety (58 kobiet; 14 mężczyzn).
Stulatkowie pochodzący z terenu działania jednostek terenowych
rzeszowskiego ZUS to: osiem osób z
Mielca, siedem ze Stalowej Woli, 18 z
Przeworska, dziewięć z Przemyśla i
aż 30 osób z Rzeszów.
Do dobrej tradycji należą spotkania pracowników ZUS-u z osobami,
które świętują swoje 100-lecie. W
terminie uzgodnionym z jubilatem
lub rodziną, przedstawiciele Zakładu
odwiedzają 100-latka z pamiątkowym
dyplomem i bukietem kwiatów. Dla
jubilata jak i dla przedstawicieli ZUS
są to niezapomniane spotkania.
IW
G osp odarka
15
Śnie żk a zapre z entowała
w y ni k i za pier wsz e p ółro cz e 2016 roku
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
opublikowała wyniki finansowe za
pierwsze półrocze 2016 roku. W tym
okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka
osiągnęła przychody netto w wysokości 303,1 mln zł, zysk netto wyniósł zaś
27,2 mln zł.
D
ynamika przychodów Grupy
Kapitałowej Śnieżka w analizowanym okresie, w porównaniu do pierwszej połowy ubiegłego
roku, wyniosła 104,8 proc., natomiast
dynamika zysku netto 117,6 proc.
W pierwszym półroczu 2016 roku
wzrost przychodów netto odnotowano w Polsce (4,7 proc.), na Ukrainie
(17,8 proc.) i w Rosji (39,0 proc).
– Pierwszą połowę 2016 roku
podsumowaliśmy satysfakcjonującymi wynikami finansowymi– komentuje Piotr Mikrut, prezes Zarządu
FFiL Śnieżka SA. - Wierzymy, że ten
rok – o ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności – przyniesie najlepsze
rezultaty w naszej historii.
W skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wchodzą: Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol, LLC Śnieżka EastTrade,
TM Investment oraz wiodąca w niej
– FFiL Śnieżka SA. Śnieżka to jedna
z czołowych marek nie tylko na rynku polskim, lecz także m.in. ukraińskim, białoruskim czy mołdawskim.
Udział całego eksportu wynosi 18
proc. Ponadto to jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz
posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze. Może pochwalić się
ponad 30-letnim doświadczeniem w
obszarze chemii budowlanej. Nowoczesne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Polsce,
na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego
rodzaju wyrobów chemii budowlanej,
które cieszą się zaufaniem odbiorców.
IW
FOT. FFiL ŚNIEŻKA
Zbudują centrum Agencja Nieruchomości Rolnych
logistyczne
zrzekła się odszkodowania
FOT. FFiL ŚNIEŻKA
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.
A. wygrała przetarg na zakup 5,30 ha
gruntów w Zawadzie. Firma wybuduje tam centrum logistyczne. O działkę
starała się także firma planująca wybudować tam ocynkownię.
J
estem na urlopie ale mogę potwierdzić, że firma zakupiła działkę, w planach Śnieżka ma także
budowę centrum logistycznego – poinformowała Wiadomości Dębickie
Aleksandra Małozięć, specjalista ds.
Komunikacji Korporacyjnej FFiL
Śnieżka SA.
W Zawadzie wyznaczono tereny
pod produkcję przemysłową i usługi.
Łącznie do zagospodarowania jest 60
ha. Niedawno teren kupiła tam firma
Hutchinson. Działki sprzedane już
inwestorom wyłączone zostały z planowanej tam Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- To dobra wiadomość, że mamy
inwestora i przetarg wygrała uznana
firma, która jest zlokalizowana na terenie naszej gminy – mówi Stanisław
Rokosz, wójt gminy Dębica. – Firmie,
która przegrała przetarg zaproponowaliśmy inny teren.
IW
C
ałe postępowanie zostało
wszczęte po wydaniu przez
starostę dębickiego 5 października 2015 r. - na wniosek gminy - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą
„Budowa dróg, sieci kanalizacji
deszczowej i sieci energetycznej dla
uzbrojenia terenów inwestycyjnych
w Zawadzie gm. Dębica”. Decyzja
została wydana na podstawie ustawy
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Gmina Dębica na podstawie
decyzji starosty stała się właścicielem
działek przeznaczonych pod drogi.
Ustawa jednak określa, że każdorazowo należy się odszkodowanie
za przejęte nieruchomości i dlatego
starosta odrębnym postępowaniem
ustalił odszkodowanie dla Agencji
Nieruchomości Rolnej
w kwocie 462.531 zł.
Gmina Dębica wystąpiła z wnioskiem do ANR, aby na podstawie
art.12 ust 7 i 8 ww ustawy zrzekła się
w całości odszkodowania ponieważ
przemawia za tym interes społeczny i
gospodarczy. Dodatkowo na korzyść
gminy Dębica przemawiała wspólna
inicjatywa zawarta w porozumieniu
z 18 sierpnie 2015 roku, podpisanym
pomiędzy Agencją Nieruchomości
Rolnych, gminą Dębica, a Agencją
Rozwoju Przemysłu, która zakłada
współpracę tych trzech podmiotów
dla celów zagospodarowania terenów
w Zawadzie dla rozwoju regionu, w
tym tworzenie nowych miejsc pracy
w ramach podstrefy Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Z powyższych względów, 30
sierpnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych złożyła do starosty
dębickiego oświadczenie o zrzeknięciu się odszkodowania za działki
przejęte pod drogi, dzięki temu kwota ok. 400 000 zł zostanie przeznaczona na budowę infrastruktury pod
strefę.
IW
FOT. FFiL ŚNIEŻKA
Postępowanie administracyjne w
sprawie ustalenia odszkodowania za
nieruchomości w Zawadzie, które
było prowadzone od marca br. zakończyło się korzystną dla gminy Dębica
decyzją. Agencja Nieruchomości Rolnych zrzeka się odszkodowania za
przejęte przez gminę Dębica działki z
przeznaczeniem pod drogi.
Pracow nic y PGO otrzy mają podwyżki
Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica
spotkał się z załogą Przedsiębiorstwa
Gospodarowania Odpadami. Podczas
spotkania podsumowano ostatnie
siedem lat działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono zestawienie wykonanych inwestycji i remontów oraz
inne działania jakie zostały podjęte
w ramach pozyskanych 20 milionów
złotych z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
oraz w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, prezesem oraz głównym księgowym PGO, wójt gminy Dębica
przychylił się do wniosku związków
zawodowych oraz pracowników i
zdecydował o podwyższeniu wynagrodzeń dla pracowników produkcji średnio o 10 procent. Podwyżka
kosztować będzie 132 tysiące złote w
skali roku. Zarząd firmy został zobo-
W
szystkie te przedsięwzięcia pozwoliły na rozwój
firmy i przekształcenie
jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po szczegółowej analizie
wykonania budżetu za 2015 rok, w
którym udało się pomniejszyć straty
FOT. URZĄD GMINY DĘBICA
wiązany, aby nie pociągnęła za sobą
podwyższenia cen usług dla mieszkańców. Wójt wskazał natomiast
perspektywę rozwoju i konieczność
intensyfikacji działań odnośnie pozyskiwania odbiorców oraz sprzedaży płatka PET co podniosłoby dochody tego przedsiębiorstwa.
IW
Różne
16
Dzieje Turnieju Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I i Turnieju Win Galicyjskich im. Cesarzowej Elżbiety
Historia zamknięta w butelkach
W 2007 roku miałem przyjemność,
wraz z Małżonką i Przyjaciółmi być
gościem dębiczanina, Waldemara Sulisza, autora blogu i prezesa Kresowej
Akademii Smaku, który w Kazimierzu
nad Wisłą organizował turniej nalewek kresowych. Pomysł wydał mi się
na tyle atrakcyjny iż pomyślałem, że
warto byłoby przeszczepić go na dębicki grunt, tylko pod zmienionymi
auspicjami, a mianowicie Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Jego głównym zadaniem, oprócz miłej zabawy
dla uczestników i członków TPZD byłaby zarówno promocja lokalnych wyrobów, szczególnie napitków, jak również miejsc związanych z gastronomią
do których warto przyjść i które warto
polecić znajomym.
P
onieważ nie powinno stosować
zasady, że wyważa się otwarte
drzwi, dlatego też TPZD zaprosiło do współpracy Waldemara
Sulisza, zaś na pierwszy ogień jako
miejsce konkursu wybrano Dom Gościnny Wiluszówka należący do Renaty Nagawieckiej. Za patrona turnieju
uznano Cesarza Franciszka Józefa I,
zaś sam turniej przybrał nazwę Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa
I. Uroczysta premiera miała miejsce
7 czerwca 2008 r. w Dębicy przy uli-
cy Rzeszowskiej. Ówczesnymi organizatorami byli: Kresowa Akademia
Smaku, Dom Gościnny Wiluszówka
i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Do udziału w nim zaproszono wszystkie osoby, które zajmowały
się domową produkcją nalewek oraz
czynnych działaczy TPZD. Rezultat
przeszedł najśmielsze oczekiwania.
Same nazwy napływających specjałów budziły ciekawość oraz pobudzały kubki smakowe. Kordiał orzechowy, Rosolis galicyjski gwarantowanej
dobroci i Pasikonik Najjaśniejszego
Pana na zielu ruty i zacnym miodzie.
To tylko niektóre nalewkowe specjały,
jakie zaserwowano podczas pierwszego, inauguracyjnego konkursu. Swoje
wyroby prezentowali zarówno dębiczanie, jak i goście m. in. z Warszawy,
Lublina, Kraśnika, Leżajska i Kielc.
Jury miało trudny orzech do zgryzienia, by spośród 47 przygotowanych
nalewek wybrać trzy najlepsze. Najwyżej wówczas oceniono Wiśniówkę
Jerzego Roga z Dębicy, pierwszego
zwycięzcy. O tym wyborze zadecydowali członkowie owego pierwszego,
historycznego jury, prawdziwi smakosze: Mariusz Trojan, wiceburmistrz
Dębicy, Stanisław Sowa, redaktor naczelny Gazety Codziennej Nowiny,
Waldemar Sulisz, prezes Kresowej
Akademii Smaku [przewodniczący
jury], Marek Braun, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej
oraz lek. stom. Andrzej Karasiński.
Spotkanie poprowadzili: Jerzy
Kipa i Jacek Dymitrowski. Recitalem pięknych, XIX-wiecznych wiedeńskich melodii uraczyli wówczas
zebranych: Diana Kozłowska i Jerzy
Keller z dębickiej Szkoły Muzycznej, późniejszego częstego partnera
konkursu. Od samego początku muzycznym symbolem konkursu została melodia „Marsz Radetzky’ego”
Johanna Straussa. Turniej zakończył
się sukcesem, zarówno promocyjnym, jak i towarzyskim, więc postanowiono o jego kontynuacji. Dlatego
też rok później w 6 czerwca w Willi
Wiluszówka odbył się II Ogólnopolski Turniej Nalewek Galicyjskich im.
Cesarza Franciszka Józefa I, którego
nasze Towarzystwo było pomysłodawcą i współorganizatorem. Wówczas to, oprócz TPZD, Willi Wiluszówka i Kresowej Akademii Smaku,
zaangażowali się: Urząd Miejski w
Dębicy oraz Laboratorium Protetyczne Kardent. Dzięki temu licznie
zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać tryskających humorem
gawęd galicyjskich w wykonaniu znakomitych krakowskich publicystów:
Mieczysława Czumy i Leszka Mazana, przepięknych wiedeńskich i węgierskich melodii wykonanych przez
Galicyjską Orkiestrę Straussowską
Obligato oraz porywającego recitalu
„Powróćmy jak za dawnych lat” Ewy
Romaniak. Smak 65 zgłoszonych nalewek oceniało jury w składzie: Marek
Braun [wiceprezes TPZD], Andrzej
Karasiński [lekarz stomatolog], Stanisław Sowa [redaktor naczelny GC
Nowiny], Waldemar Sulisz [prezes
Kresowej Akademii Smaku], Mariusz
Trojan [zastępca burmistrza miasta Dębica]. Spotkanie poprowadził
prezes TPZD – Jacek Dymitrowski.
Zwycięzcą turnieju została Helena
Wątróbska z Dębicy za nalewkę kardamonowo-miodową. Drugi turniej
przekonał wszystkich, że kontynuacja
jego jest niezbędna, zaś sam zaczął
pozytywnie wpisywać się w kulturalny krajobraz Dębicy. Zgodnie z sugestiami uczestników postanowiono
jego termin przesunąć z początku lata
na późniejszy, wczesnojesienny okres.
Na trzecią odsłonę poczekano
do 11 września 2010 roku, kiedy to
miłośnicy nalewek z południowej
Polski wyznaczyli sobie spotkanie w
dębickiej Willi Wiluszówka na zor-
ganizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Dębickiej i Gminę
Dębica Turnieju Nalewek Galicyjskich. W szranki stanęło 88 nalewek
reprezentujących Mazowsze, Ziemię
Świętokrzyską i Lubelską, Podlasie,
Małopolskę i Podkarpacie. Oceniało je ośmiu jurorów. Czterech z nich
reprezentowało nasze Towarzystwo:
Marek Braun - przewodniczący jury,
ków zarządu zaczęły padać uwagi
odnośnie potrzeby pewnego jego
zreformowania, zarówno ze strony
merytorycznej, jak i finansowej. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom
za partnera z kolejnej, czwartej już
edycji wybrano gminę Dębica. Przy
dźwiękach „Marszu Radetzki’ego” 16
października 2011 roku rozpoczął
się IV Ogólnopolski Turniej Nalewek
FOT. ARCHIWUM
Andrzej Reguła, Mariusz Szewczyk
i Mariusz Trojan. Pozostałą czwórką
byli panowie: Andrzej Barszcz, Stefan
Bieszczad, Krzysztof Madej, Andrzej
Karasiński. Turniej poprowadzili:
Agnieszka Żurek – reprezentująca
gminę Dębica i Jacek Dymitrowski
z TPZD. Gospodynią turnieju była
Renata Nagawiecka-Kucharz, właścicielka Willi Wiluszówka. Gawędę
galicyjską dotyczącą rodów ziemiańskich z naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Reyów
wygłosił dr Jerzy Skrzypczak – dyrek-
Galicyjskich im. Franciszka Józefa I,
zorganizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Dębickiej i gminę
Dębica. Jak co roku, miejscem turniejowych zmagań była Willa Wiluszówka w Dębicy. Do konkursowej
degustacji zgłoszono 50 nalewek. Ich
liczba byłaby większa, ale niektórzy
uczestnicy spóźnili się z dostarczeniem organizatorom swoich bezcennych eliksirów. Do oceny nalewek
powołano Wysokie Jury w składzie:
Mariusz Trojan – przewodniczący,
Ludmiła Pilch, Gabriela Śniegowska,
tor Muzeum Regionalnego w Mielcu.
Muzyczną oprawę turnieju zapewniło
„Emocjonale Trio”, znakomity zespół
młodych akordeonistów z dębickiej
Szkoły Muzycznej. Brawurowo wykonany „Marsz Radetzki’ego” wprawił wszystkich uczestników turnieju
w wspaniały nastrój. Zwycięzcą tego
turnieju jury ogłosiło dębiczanina,
Kazimierza Leskiego za wiśniówkę.
Po trzecim turnieju wśród człon-
Piotr Żybura, Stefan Bieszczad, Mariusz Szewczyk i Robert Mucha. Po
uroczystym zaprzysiężeniu, Jury udało się na dwuipółgodzinną naradę.
Po raz pierwszy w jej pracach udział
wzięły panie, co wprowadziło nową
jakość do naszego turnieju. Podczas
turnieju odbyła się również prezentacja piw regionalnych. Tomasz Lauzer –znawca tematu – wygłosił słowo
wstępne, po czym zaprosił publicz-
ność do degustacji oferowanych przez
siebie, bardzo niezwykłych smakiem
i kolorem gatunków piw. Uczestnicy
degustując płynne specjały doczekali
się ogłoszenia przez jury zwycięzcy,
którym został Leszek Aleksander Reguła z Braciejowej za malinówkę.
Rok później 15 września b.r.
dorocznym zwyczajem w Willi Wiluszówka odbyła się V edycja
Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek
Galicyjskich. W oficjalnym konkursie
wystartowało 52 domowe nalewki, zaś
ponad 20 ich autorzy nie zdążyli zarejestrować w przewidzianym regulaminem terminie i były prezentowane
poza konkursem. Jak co roku honorowy patronat objął Jego Majestat cesarz
Franciszek Józef I. Dźwięki „Marsza
Radetzki’ego” w brawurowym wykonaniu młodzieży z dębickiej Szkoły
Muzycznej II stopnia oznajmiły początek turnieju. Gości przywitał prezes TPZD Jacek Dymitrowski, który
następnie poprowadził program. Dokonano wyboru Jury turnieju w składzie: Wojciech Gogoliński, Joanna
Dymitrowska, Andrzej Grygiel, Joanna Żurek-Krupka, Wiesław Grzyb,
Gabriela Śniegowska i Mariusz Trojan. Zanim Jury rozpoczęło obrady
wysłuchano prelekcji pana Wojciecha
Gogolińskiego, autora „Encyklopedii
alkoholi”, założyciela i Honorowego
Prezesa Stowarzyszenia Sommelierów Polskich na temat nalewek, win
i zawodu sommeliera w Polsce i na
świecie. Po wyjściu Jury na obrady w
części artystycznej wystąpiło „Bałkan
Trio”, a następnie Zespół Kameralny.
Obydwoma zespołami kierował Ludwik Sarama ze Szkoły Muzycznej w
Dębicy. Po części artystycznej licznie
zebrana publiczność miała okazję wysłuchać prezentacji na temat austriackich i węgierskich win przygotowanej
praz Marcina Mączyńskiego, właściciela sklepu „Wino i Przyjaciele” oraz
je zdegustować. Następnie przeprowadzono degustację nalewek konkursowych. W tamtym roku po raz
pierwszy [i ostatni, jak do tej pory]
przyznawano Nagrodę Publiczności.
Każdy z obecnych miał możliwość
oddania jednego głosu na wybrana
przez siebie nalewkę. Szanowne Jury
obradowało ponad dwie i pół godziny. Głosy komisyjnie podliczyły panie: Ludmiła Pilch i Marzena Socha.
Zwyciężczyni, Mariola Rybak, mieszkanka województwa świętokrzyskiego, lecz pochodząca z Dębicy została
najwyższe laury za wiśniówkę. W ten
niezależny sposób publiczność potwierdziła dobry wybór i smak Jury.
Organizatorem turnieju, jak co roku,
było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Dębickiej. Po pięciu edycjach turniejów, które miały miejsce w Wiluszówce nadszedł czas na zmiany. Było
to rezultatem zmiany jego formuły,
tak by był bardziej atrakcyjny dla
odbiorców, a równocześnie bardziej
oszczędny w wydatkach dla organizatorów. Wychodząc z założenia „w
jedności siła” nawiązano współpracę
Różne
oszczędny w wydatkach dla organizatorów. Wychodząc z założenia „w
jedności siła” nawiązano współpracę
z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Dębica. W jej rezultacie wspólnymi
siłami przeprowadzono dwa konkursy: „Jesienne Stoły”, skierowany do
Kół Gospodyń Wiejskich w ramach
III Festiwalu Konfitur oraz VI Turniej Nalewek Galicyjskich im. Cesarza Franciszka Józefa I organizowany
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Dębickiej oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Na imprezie,
przy okazji uzupełniających wyborów
do senatu zjawiło się wielu przedstawicieli życia publicznego, podnosząc
swoją obecnością jej rangę. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy i powitaniu
przybyłych gości przez wójta Stanisława Rokosza nastąpiła prezentacja
obydwu turniejów. Turniej Konfitur
zaprezentowała Agnieszka Żurek,
dyrektor CKiB, zaś Turniej Nalewek
Jacek Dymitrowski, prezes TPZD.
Potem dokonano prezentacji komisji
wybierających najlepsze stoły z konfiturami i przetworami oraz konkursu
na najlepszą nalewkę. W skład Jury
oceniającego nalewki weszli: Joanna
Dymitrowska [TPZD], Bożena Osocha [TPZD], Ludmiła Pilch [TPZD],
Marek Mikrut [TPZD], Rafał Polański [Gmina Dębica] i Mateusz Smoła
[Miasto Dębica]. Podczas gdy Jury
rozpoczęło pracę [a miało co oceniać, bo zostało zgłoszonych ponad
sto nalewek], na scenie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się
zaproszeni specjalnie na tę okazję
artyści. Na wstępie swoje młode talenty zaprezentował Zespół Szkół w
Stobiernej, następnie scena została
nej drugiego stopnia w Dębicy w wiązance utworów. Zaraz po ich występie
zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania koncertu aktorów z Teatru im.
Ludwika Solskiego z Tarnowa, którzy
zaprezentowali ludową piosenkę aktorską. Swoją obecność podkreślili
widowiskową walką dzielni wojowie
stacjonujący w położonym nieopodal
miejsca odbywania imprezy Grodzie
Słowiańskim. Podczas trwania występów wszyscy zainteresowani mieli
możliwość podziwiać pokaz kulinarny, który na specjalne zaproszenie
przeprowadził Piotr Bassara [TPZD]
właściciel restauracji SteakHouse z
Dębicy wspierany przez Piotra Chęćka [TPZD]. Ponadto organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji dla zgromadzonej publiczności - rozstawiono
stanowiska gastronomiczne, dla najmłodszych przygotowano dmuchane
place zabaw. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje rękodzielnicze, które tym razem
przygotowali: Środowiskowy Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Brzostku, Miody Jacek Babicz - Gospodarstwo Pszczelarskie „Pszczółka”,
Wyroby Ceramiczne - Małgorzata
Tabasz ze Stowarzyszenia „Plastycy
Dębicy”, Regionalne sery wędzone i
proziaki - Jolanta Augustyn ze Stowarzyszenia Myśl Globalnie - Działaj
Lokalnie. Po występach artystycznych
przyszedł czas na podsumowanie wyników konkursów na najlepsze konfitury i nalewki oraz wręczono nagrody dla zwycięzców. Wyniki w imieniu
Jury ogłosili: Joanna Dymitrowska i
Mateusz Smoła. Dla najlepszych nalewkowiczów bogate w treści i pięknie przystrojone nagrody wręczali:
opanowana modelki prezentujące w
kilku odsłonach Pokaz Mody Wiklinowej - prosto z zaprzyjaźnionego
Polskiego Centrum Wikliniarstwa z
Rudnika nad Sanem. Następnie scenę
opanowali uczniowie Szkoły Muzycz-
Jacek Dymitrowski - prezes TPZD,
Stanisław Rokosz - wójt Gminy Dębica i Agnieszka Żurek - dyrektor
Centrum Kultury i Bibliotek. Zwycięzcami konkursu okazało się Koło
Gospodyń Wiejskich ze Stasiówki
za nalewkę truskawkową. Największym beneficjentem turnieju okazał
się Aleksander Leszek Reguła, który
łącznie „zgarnął” cztery nagrody i
wyróżnienia. Festiwal Konfitur i Turniej Nalewek zakończyły się dyskoteką. Cały program od początku do
końca był brawurowo i z wdziękiem
prowadzony przez duet: Anna Żurek
i Marcin Ciszek.
Po raz kolejny nalewka jeżynówka
Aleksandra Leszka Reguły zwyciężyła
20 września 2014 roku w VII Ogólnopolskim Turnieju Nalewek Galicyjskich, który został rozegrany został
w dębickim „Dworze na Wolicy”. Ponownie honorowy patronat nad imprezą objął samorząd Dębica, zaś sam
turniej także wrócił do miasta, lecz
na jej przedmieścia. Chcąc nawiązać
do bardzo długiej polskiej tradycji
sięgającej jeszcze czasów I Rzeczypospolitej były także pokazy przemarszu
ułanów oraz recital orkiestry pod batutą Stanisława Świerka. Konkursowy
wieczór poprowadzili Marzena Socha i Jacek Dymitrowski. Uczestnicy
spotkania mogli wysłuchać prelekcji
Andrzeja Hosaji, przedsiębiorcy, na
temat uprawy wina na Podkarpaciu
oraz posmakować trunków z jego
winnicy. W jury, które smakowało
nalewki z głogu, czarnej porzeczki,
wiśni, malin, truskawek, agrestu i
orzecha znaleźli się Joanna Dymitrowska, Joanna Żurek - Krupka,
Małgorzata Kędzior, Wiesław Grzyb,
Witold Grobelny, właściciel „Dworu na Wolicy”, Mateusz Smoła oraz
Mariusz Trojan. Jurorzy w bieżącym
roku smakowali wyselekcjonowanych
wcześniej 27 nalewek, które po części
oficjalnej były przeznaczone do degustacji dla wszystkich uczestników
turnieju. Wówczas była okazja by wymienić się doświadczeniami na temat
produkcji trunków z domowej produkcji i podkreślać walory zdrowotne i smakowe kompozycji z kwiatów,
ziół, owoców oraz korzeni. Rezultatem turnieju była decyzja o jego poszerzenie o turniej win galicyjskich,
którego patronka została Cesarzowa Elżbieta, tragicznie zmarła żona
Franciszka Józefa I.
Zatem 18 września 2015 roku w
gościnnych progach Dworu na Wolicy odbył się po raz kolejny, VIII
już Ogólnopolski Turniej Nalewek
Galicyjskich im. Cesarza Franciszka
Józefa I oraz po raz pierwszy Ogólnopolski Turniej Win Galicyjskich im.
Cesarzowej Elżbiety. Głównym organizatorem, jak co roku, było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, tym
razem przy wsparciu Gospodarzy
oraz samorządu Dębicy. W turniejowe szranki stanęli nalewkowicze,
a także po raz pierwszy winiarze. By
ułatwić zadanie jurorom konkursów
wprowadzono nie tylko preselekcję,
wzorem poprzedniego roku, zgłoszonych wcześniej trunków, ale również
podzielono jury na dwa niezależne
od siebie: nalewkowe oraz winiarskie.
W skład pierwszego weszli panowie:
Piotr Bassara, Wojciech Gleń i Mariusz Szewczyk [wszyscy członkowie
TPZD], zaś w drugim przeważały
panie: Urszula Zybura i Agnieszka
Żurek [członkinie TPZD] wspierane
przez Witolda Grobelnego [właściciela dworu]. Ogółem do finału dopuszczono 30 nalewek i 17 win. Wszyst-
17
kie finałowe produkty pochodziły z
terenów Małopolski i Podkarpacia.
Turniej poprowadzili członkowie Zarządu TPZD: Joanna Żurek - Krupka
ręce. Po ogłoszeniu wyników wina i
nalewki poddano ogólnej degustacji
i wszyscy zebrani mogli zapoznać się
z prezentowanymi specjałami. Fa-
i Jacek Dymitrowski. Zebranych tradycyjnie powitał Marsz Radetzkiego,
nieoficjalnego hymny turnieju, w
znakomitym wykonaniu młodego tria
muzycznego absolwentów dębickiej
Szkoły Muzycznej. Po przywitaniu
gości zaprezentowano prelegenta wieczoru. Był nim Jan Kula, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
Podczas ciekawego wykładu przybliżył zebranym zarówno rozwój, jak i
związane z nim problemy polskiego
winiarstwa ostatnich lat. Temat, bardzo rzadko prezentowany na łamach
mediów okazał się bardzo ciekawym
i wciągającym. Po wystąpieniu Jana
Kuli utalentowana muzycznie dębicka młodzież zaprezentowała recital,
którego głównym leitmotivem była
muzyka nawiązująca do galicyjskich
czasów, oparta na walcach oraz muzyce klezmerskiej i filmowej. Koncert
został bardzo ciepło przyjęty przez
zebrana publiczność. Równocześnie,
kiedy w zamkniętym pomieszczeniu
obradowały komisje konkursowe,
do gości przyłączyli się Przemyskie
Szwejki, którzy na zaproszenie Towarzystwa integrowali się z zebranymi,
opowiadając równocześnie historyjki
i dykteryjki z epoki Franciszka Józefa.
Czas mijał nadspodziewanie szybko
zarówno na salach, jak i w gabinecie, gdzie bardzo sprawnie obradowały komisje. W kategorii nalewek
pierwsze miejsce zajął Jan Kula za
dereniówkę, zaś w kategorii win zwycięzcami zostali państwo Weronika i
Wiktor Zagórscy za białe wytrawne
wino Demeter. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dostały się w godne
chowym dyskusjom nie było końca.
Zabawa była przednia. Organizatorzy
podziękowali wszystkim za zaangażowanie i zaprosili na przyszły rok.
Ten rok właśnie upływa, gdyż 16
września w dębickiej restauracji SteakHouse będzie miała miejsce IX już
edycja Turnieju Nalewek Galicyjskich
im. Cesarza Franciszka Józefa I oraz
II edycja Turnieju Win Galicyjskich
im. Cesarzowej Elżbiety. Wszystkich
pasjonatów nalewek i win, którzy pragną wziąć udział w tych zmaganiach
serdecznie zapraszamy do wspólnej
zabawy.
Jacek Dymitrowski
P lebiscy t C zł owiek Roku
18
Lista według ilości
oddanych głosów
KUPON
1. Przedsiębiorca roku (firma duża)
.....................................................................................................
2. Przedsiębiorca roku (firma mała i średnia)
.....................................................................................................
3. Menadżer roku
.....................................................................................................
4. Polityk roku
.....................................................................................................
5. Samorządowiec roku
.....................................................................................................
6. Społecznik roku
.....................................................................................................
7. Człowiek roku w sporcie
.....................................................................................................
8. Człowiek roku w kulturze
.....................................................................................................
9. Człowiek roku w oświacie
.....................................................................................................
Dane zgłaszającego (niezbędne w losowaniu nagród)
.....................................................................................................
Imię i nazwisko
.....................................................................................................
Adres
.....................................................................................................
Telefon ..........................................
Wystawią
„Śluby panieńskie”
Nie jedną, a dwie premiery będzie miał spektakl dębickiej
„Kurtyny”. „Śluby panieńskie”
Aleksandra Fredry wystawi
grupa amatorów i miłośników
teatru, działająca w Miejskim
Ośrodku Kultury, pod kierownictwem Roberta Chodura, aktora
Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie.
S
pektakl będzie można zobaczyć 17 i 18 września br.
o godz.18.00 na deskach
Domu Kultury „Śnieżka”. Premier będzie dwie, ponieważ niektóre role obsadzone są podwójnie. Spektakl wyreżyserował i
opracował muzycznie Robert Chodur, asystuje mu Dominika Migoń,
która jest również inspicjentką, przy scenografii współpracował Ryszard Kucab. W sztuce zagrają Pani Dobrójska - Monika Sroczyńska,
Agata Żmuda, Aniela - Julia Bukała, Agnieszka Górska, Klara - Kinga
Świerk, Radost - Piotr Szyper, Gustaw - Szymon Zieliński, Albin - Bartosz Piechota, Marek Szalwa, Jan - Marek Szalwa, Bartosz Piechota. Bilety w cenie 20 zł, 10 zł – ulg. do nabycia w DK „Śnieżka”, ul. E. Bojanowskiego 18, tel. 14 670 31 67.
IW
Przedsiębiorca roku
(duża firma) :
Piotr Mikrut, prezes FFiL „Snieżka”
Janusz Urbanik, prezes „Ventor”
Stanisław Jedliński, właściciel
„Olimp Labs.”
Łukasz Darłak, wiceprezes Darco
Andrzej Barszcz, prezes „Stek – Rol”,
właściciel sieci sklepów „Jubilatka”
Andrzej Truszczyński, prezes
­Tikurilla
Marian Dybowski, dyrektor firmy
„Tabor”
Kazimierz Mikrut, właściciel
­Weldon
Józef Darłak, prezes Darco
Stanisław Jarosz, prezes Taurus
Mariusz Godawski, prezes „Omega
Pilzno”
Adam Godawski, wiceprezes
­„Omega Pilzno”
Wiesław Grzyb, prezes Arkus &
Romet
Przedsiębiorca roku
­(firmy małe i średnie) :
Stanisław Cabaj, prezes „Mateo”
Paweł Kudłacz, właściciel firmy Nordpol i sieci restauracji „Pappas”
Tomasz Pawełek, Krzysztof Pawełek,
współwłaściciele firmy Royal Star
Areo
Lucyna Samborska, właściciela
­apteki „Melisa”
Janusz Wiktor, właściciel cukierni
„Wiktor”
Piotr Bassara, właściciel restauracji
„SteakHouse”
Jerzy Janeczko, właściciel Ośrodka
Wypoczynkowego „Jałowce”
Władysław Radzik, właściciel firmy
„Ślusarstwo Radzik”
Joanna Gałuszka, G-Krusz
Janusz Kania, właściciel firmy „Pex
– Pol Plus”
Adam Ciszek, właściciel piekarni
Ciszek
Jerzy Sarnociński, właściciel
„­Polsmak - Carumo”
Stanisław Czaja, prezes BBC
Artur Legutko, właściciel
­„Cimesmak”
Andrzej Grygiel, właściciel ­Ośrodka
Grand w Chotowej
Menedżer roku :
Robert Uszko, dyrektor oddziału
Banku Pekao S A w Dębicy
Łukasz Paluch, prezes Administracji
Domów Mieszkalnych
Witold Stanoch, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w
Paszczynie
Joanna Kurgan, dyrektor
­zarządzający, członek zarządu„Aksil”
Agnieszka Kozubek – Bezpalenko,
wiceprezes Lerg
Aleksander Truszczyński, prezes
­Tikurilla Polska
Stanisław Cieszkowski, prezes TC
„Dębica”
Polityk roku :
Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica
Kazimierz Moskal, poseł na Sejm RP
Stefan Bieszczad, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Zdzisław Gawlik, poseł na Sejm RP
Tomasz Poręba, poseł do
­Parlamentu Europejskiego
Krystyna Skowrońska, poseł na
Sejm
Jan Warzecha, poseł na Sejm RP
Stanisław Ożóg, poseł do
­Parlamentu Europejskiego
Zdzisław Pupa, senator RP
Stanisław Skawiński, lider SLD w
powiecie, radny powiatowy
Samorządowiec roku :
Marek Mikrut, zastępca wójta gminy
Dębica
Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica
Piotr Michoń, radny Rady Miejskiej
w Dębicy
Michał Maziarka, radny Rady
­Powiatu dębickiego
Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna
Mateusz Kutrzeba, radny Rady
­Miejskiej
Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa
Paweł Ochab, radny Rady Miejskiej
w Dębicy
Witold Stanoch, prezes
­Przedsiębiorstwa Gospodarki
Wojciech Staniszewski, burmistrz
Brzostku
Społecznik roku :
Karina Watoła - prezes
­stowarzyszenia „Z potrzeby serca”
Maciej Małozięć, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego Kana,
zaangażowany w działalność na rzecz
środowisk Armii Krajowej
Adam Rogowski, prezes Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Dębickiej,
działacz Ruchu Integracji Społecznej
Wiesław Kania, prezes Ruchu
Integracji Społecznej
Paweł Miłosz, prezes MKS Dębica
Joanna Kurgan, prezes Stowarzyszenia Nasza Sprawa w Pustkowie
-Osiedlu, członek zarządu Klubu
HDK w Pustkowie-Osiedlu
Paweł Morawczyński, wiceprezes
stowarzyszenia „Radość”
Mateusz Cebula, komendant hufca
ZHP
Paweł Werbowy, dyrektor biura
Dębickiego Klubu Biznesu
Andrzej Nylec, prezes UKS „Olimp”
Łukasz Darłak, prezes Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy
Piotr Michoń, radny Rady Miejskiej
w Dębicy
Człowiek roku w sporcie :
Łukasz Daros, trener zawodników
jazdy figurowej UKS ŁF „Mors”
Grzegorz Cyboroń, jeden z twórców
Dziecięcej Akademii Piłkarskiej
Andrzej Rachwał, trener badmintona
klubu „Orbitek” Straszęcin
Katarzyna Michoń – Szczerba,
trener w Dębickiej Akademii Karate
Tradycyjnego
Piotr Kędzior, trener bilardzistów
„Pino Dębica”
Ryszard Konieczny, trener
­zapaśników KS „Wisłoka”
Andrzej Nylec, prezes UKS „Olimp”
Monika Ząbek, bilardzistka „Pino
Dębica”
Marcin Hadowski, prezes klubu
hokejowego UKS „Morsy”
Magdalena Sroczyńska, prezes MKP
„Bobry”
Człowiek roku
w ­kulturze :
Marcin Ciszek, dyrektor CKiB
Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego
Jan Borek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury
Ryszard Kucab, kierownik Galerii
Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury
Paweł Szczerbiński, właściciel
­Agencji Artystycznej „Arena”,
­twórca i realizator Czad Festiwalu
Człowiek roku
w oświacie :
Krzysztof Kliś, nauczyciel
­informatyki z Zespołu Szkół nr 2
Adrianna Miazga, była ­zastępczyni
dyrektora Gminnego Zespołu
­Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli Gminy Dębica
Marta Biłas, dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Dębicy
Marta Czekaj, dyrektor II Liceum
Ogólnokształcącego w Dębicy
Stanisław Świerk, dyrektor
­Państwowej Szkoły Muzycznej w
Dębicy
Wiesław Wiktor, komendant
­Ochotniczego Hufca Pracy w Dębicy
Bożena Zielińska, dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1
Jan Borek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury
Wojciech Iwasieczko, były dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 11
Bożena Kopala, nauczycielka ­Szkoły
Podtsawowej nr 9
Renata Krzystyniak, pedagog
nauczania początkowego w Zespole
Szkół w Pustkowie - Osiedlu
Różne
19
Nadal trwa nabór wniosków w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica”. Wnioski przyjmowane będą do czasu osiągnięcia przez miasto określonych dla projektu wartości granicznych, w
których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej oraz 5 MW przy energii biomasy, jednak
nie później niż do końca września br.
Przyjmują wnioski
na odnawialne źródła energii
J
eżeli wniosek wpłynie po osiągnięciu przez miasto wartości
zostanie wpisany na listę rezerwową. Obecnie trwa weryfikacja
techniczna budynków, przeprowadzana przez audytorów z firmy Ekosfera. Audytorzy posiadają stosowne
upoważnienia podpisane przez bur-
mistrza. Mieszkańcy Dębicy dotychczas złożyli prawie 500 deklaracji
udziału w projekcie. Dębica będzie
ubiegała się o 70 procent dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. Wnioski
przyjmowane są na dostawę i montaż
kolektorów słonecznych, dostawę i
montaż instalacji fotowoltaicznych,
dostawę i montaż kotłów na biomasę. Wnioski można jeszcze składać w
Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 107.
UM
Paweł Sokół w
Manchesterze City
Pochodzący z Łęk Dolnych, 16-letni
Paweł Sokół 31 sierpnia br. podpisał
kontrakt ze słynnym Manchesterem
City. Dotychczasowy bramkarz Korony Kielce na 10-dniowym obozie
przygotowawczym zespołów młodzieżowych angielskiego klubu.
S
okół pokazał się tam z bardzo
dobrej strony, dlatego działacze
z błękitnej strony Manchesteru
postanowili podpisać z nim kontrakt
- informuje oficjalny serwis Korony
Kielce. - Korona zawarła z Manchesterem City umowę w sprawie transferu definitywnego zawodnika.
Paweł Sokół jest wychowankiem
Rzemieślnika Pilzno oraz członkiem
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Łękach Dolnych.
UP
Przybędzie owadów
w parku w Stobiernej
R
ozpoczęły się pracę przy
kolejnej już rozbudowie i zagospodarowaniu
Parku Owadów i Pajęczaków.
Do Stobiernej przybędą nowe
repliki komara, krasanki natrawki oraz zorzynka rzeżuchowca . Nowe repliki to gatunki występujące w powiecie
dębickim, będą służyć zarówno,
jako atrakcja, a także element
edukacyjny. Całość inwestycji
zostanie zakończona do końca
października. Park Owadów i
Pajęczaków w Stobiernej czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00, w
soboty od godz. 14.00 do 18.00.
FOT. URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE
Strategiczna droga
w remoncie
UG
FOT. CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Nowe boisko wielofunkcyjne
Na konto miasta 29 sierpnia 2016 roku
wpłynęła druga, ostatnia transza dotacji dla inwestycji „Budowa boiska
wielofunkcyjnego i kortu tenisowego
przy Szkole Podstawowej nr 10 przy
ul. Wagnera w Dębicy” a dzieci już
mają zajęcia na nim od 1 września br.
Wielofunkcyjne boisko szkolne zbudowano o nawierzchni poliuretanowej i przystosowane jest do gry w piłkę
ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Kort
tenisowy ma nawierzchnię ze sztucznej trawy.
ki realizacji projektu powstał nowoczesny, przyszkolny obiekt sportowy.
Poza boiskami za te pieniądze udało
się również zakupić wyposażenie boisk i kortu oraz ustawić ogrodzenie z
siatki wraz z dwoma bramami wjaz-
I
nwestycja zrealizowana przez
miasto została dofinansowana z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury
Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sumie, wysokość dofinansowania zadania wyniosła 172 304 zł,
co stanowi 33 proc. wartości zadania.
Całkowity koszt to 522 136 zł. Dzię-
dowymi i czterema furtkami wejściowymi. Wykonano także odwodnienie boiska (drenaż) oraz przyłącze
kanalizacji deszczowej.
UM
Rozpoczął się współfinansowany z
budżetu gminy Pilzno remont drogi
powiatowej Pilzno – Szynwałd. Roboty prowadzone przez Zarząd Dróg
Powiatowych kosztować będą w sumie
ponad 4 mln zł, a wsparcie z budżetu
gminy Pilzno wynosi 1,3 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem roboty powinny zostać sfinalizowane do
końca października.
R
oboty prowadzone są na całej
długości drogi. Aktualnie wykonywane są prace ziemne, a
zasadnicza część prac polegać będzie
na wymianie nawierzchni jezdni.
Dodatkowo w okolicach szkół w Łękach Dolnych i Łękach Górnych wybudowany zostanie chodnik, który
ma umożliwić uczniom bezpieczną
drogę do szkoły.
Remont drogi wyczekiwany był
przez mieszkańców już od dawna.
Nie remontowana od lat droga w
dużej części jest już mocno zniszczona. Tymczasem pełni ona ważną
rolę drogi objazdowej na wypadek
czasowego zablokowania drogi krajowej nr 4. Ponadto wzdłuż drogi
Pilzno-Szynwałd usytuowane są liczne domy mieszkalne, sklepy, a także
obiekty użyteczności publicznej.
W tracie remontu trzeba się liczyć
z utrudnieniami. Władze gminy liczą na cierpliwość i wyrozumiałość
mieszkańców.
UP
FOT. URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE
OGŁOSZENIE
Burmistrz Pilzna informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Pilźnie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Parkosz oraz Słotowa stanowiących własność Gminy
Pilzno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
FOT. URZĄD MIEJSKI
Różne
20
Trzy pokolenia, trzy wieńce
T
radycyjnie 15 sierpnia w
Święto Matki Boskiej Zielnej
mieszkańcy Paszczyny podziękowali za zebrane plony. Podczas
Mszy Św., którą odprawił proboszcz
ks. Stanisław Łącz zostały poświęcone
trzy wieńce dożynkowe oraz wiązanki ziół i kwiatów. Starostowie dożynek
Urszula i Adam Świętoniowie po kilku okolicznościowych słowach wręczyli symboliczny bochen chleba jako
podziękowanie za tegoroczne plony.
Wieńce przygotowali: młodzież z Zespołu Szkół pod opieką Aleksandry
Kloc, Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Koło Gospodyń Wiejskich. Podczas
uroczystości przygrywała kapela pod
przewodnictwem Jana Koziary. Sołtys
wsi Marek Miazga oraz Rada Sołecka
podziękowali wszystkim zaangażowanym za podtrzymywanie tej pięknej wielopokoleniowej tradycji.
IW
Swój pierwszy rok szkolny rozpoczęła 1 września 2016 r. również ekipa lokalu
Kafeja 29, mieszczącej się przy ul. Kolejowej 29 w Dębicy. Koszule już wyprasowane, fartuszki gotowe, kanapki przygotowane.
Kawa jak
u przyjaciół
K
trener, czterokrotny wicemistrz Polski oraz zdobywca piątego miejsca w
międzynarodowych mistrzostwach
baristów, Andrzej Rachwalski, wicemistrz świata barmanów, ambasador
wódek jednej ze światowych marek
i Marcin Mejtyka, mistrz kulinarny,
cukiernik, specjalista od kuchni fit.
Otwarcie lokalu poprzedziły akcje promocyjne na ulicy Kolejowej
oraz przed szkołami ponadgimnazjalnymi. Na dobry początek roku
szkolnego częstowano kawami, lemoniadami i kanapkami.
Każdy kto był wcześniej w tym lokalu, gdy jeszcze działał pub „Pino” jest
Klienci także mogą liczyć na wodę,
która w karafkach jest podawana dla
składających zamówienie. Znajdziecie tam także naszą gazetę.
- Jesteśmy zaskoczeni frekwencją
w pierwszy dzień – mówi Michał Kędzior, współwłaściciel lokalu Kafeja
29. – Pierwsi goście przyszli jeszcze
przed godziną 7.00 to tylko pokazuje,
że chyba faktycznie brakowało takiego lokalu w Dębicy. Później także nie
mogliśmy narzekać na ruch.
To można wypić kawę ręcznie
zbieraną, segmentu speciality. To
kawy najwyższej jakości, których
smak i aromat oceniany jest przez
kiperów, fachowców od smaku. Personel lokalu Kafeja 29 szkolili przez
kilka tygodni Maciej Duszak, barista,
zaskoczony wystrojem. Rozłożyste
sofy, kolorowe krzesła i jasne drewno
na stolikach i sufitach zachęcają do
odpoczynku.
- Podajemy codziennie inną kawę
dnia, która jest uzupełnieniem długiej listy serwowanych kaw – dodaje
Michał Kędzior. – Ceny są rozsądne,
jak na tego typu lokal.
Ceny kawy zaczynają się już od
pięciu złotych, kawa dnia kosztuje 7
złotych, kawa latte 8 zł. Podobnie jest
z alkoholami. – Chcemy dać dobrą
jakość za dobrą cenę, to jakość ma
nas wyróżniać – dodaje współwłaściciel lokalu. – Nasi goście mają się u
nas czuć jak, w domu albo u najbliższych przyjaciół.
TOR
FOT. TOAMSZ GIL/KAFEJA 29
awiarnia swoje podwoje
otwiera już o 6:45. Wtedy
można wstąpić na pyszną,
świeżo paloną kawę i śniadanie, później lunch i wieczorem na kraftowe
piwo, wysokogatunkowe whisky lub
koktajl. Wieczorem klimat jest bardziej pubowy. W weekendy Kafeja 29
czynna będzie do godz. 1.00. Klienci
poza niezwykle smaczną kawą w bardzo atrakcyjniej cenie mogą liczyć
także na inne napoje, jak choćby koktajle, soki wyciskane, shake mleczne,
poza tym zjedzą dania gorące jednogarnkowe, zupy, śniadania, bagietki,
tosty na słodko, zakąski, sałatki, tarty.
FOT. RADA SOŁECKA
Remont budynków MOK
na liście priorytetów
Modernizacja Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dębicy jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego
znalazła się na liście przedsięwzięć
priorytetowych w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa
podkarpackiego. Zarząd Województwa rekomendował listę ministerstwu
rozwoju. W ramach projektu zmodernizowane mają być Dom Kultury
„Mors” i „Śnieżka”.
Z
arząd Województwa Podkarpackiego przekazał Ministrowi Rozwoju szczegółowe
informacje dotyczące przedsięwzięć
priorytetowych z zakresu kultury mających istotne znaczenie dla rozwoju
województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa
Podkarpackiego – informuje Tomasz
Leyko, rzecznik prasowy marszałka
województwa podkarpackiego.
Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiły do marszałków z
inicjatywą uzupełniania kontraktów
terytorialnych o dodatkowe inwestycje z dziedziny kultury najważniejsze
dla regionów.
Strona rządowa określiła, iż Zarządy Województw mogą zgłosić
maksymalnie po 15 projektów, z
których co najmniej 5 musi pochodzić z rekomendacji prezydentów
miast. Brak projektów zgłoszonych
przez prezydentów miast skutkuje
ograniczeniem liczby zgłoszonych
projektów do dziesięciu. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, jako merytorycznie właściwy,
przygotował dla Zarządu Województwa rekomendacje dla 15 przedsię-
wzięć oraz cztery przedsięwzięcia do
ewentualnej listy rezerwowej. Zarząd
zdecydował rekomendować wszystkie projekty prezydenckie, które
spełniały kryteria postawione przez
POIiŚ. Ze względów formalnych odrzucony został projekt Rozbudowa i
Modernizacja Biblioteki Publicznej
w Mielcu.
Przekazane przez województwa przedsięwzięcia będą następnie
podlegać weryfikacji przez stronę
rządową. Wybrane w wyniku oceny
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zostaną wskazane do
zamieszczenia w kontraktach terytorialnych. Jednak ostateczna decyzja
o dofinansowaniu danego projektu
uzależniona będzie od wyników konkursów, w których te projekty będą
musiały startować.
TOR
Czas z kadru nie ucieka
G
rupa Miłośników Fotografii prowadzi do 9 września
2016 r. zapisy na bezpłatne
warsztaty fotograficzne. Bez względu na wiek, bez względu na zawód
przedstawiciele grupy zachęcają do
przyjścia i spróbowania własnych sił.
Zajęcia odbywać będą się w ramach
projektu „Czas z kadru nie ucieka –
Gmina Dębica wczoraj i dziś”. Zapisy
odbywają się w Centrum Kultury i
Bibliotek Gminy Dębica, pod nume-
rem telefonu: 14/6811 006 wew. 19.
Grupa poszukuje również starych
fotografii znanych miejsc, budynków
itp. na terenie gminy Dębica. Osoby
posiadające takie fotografię również
proszone są o kontakt. Projekt realizowany jest w ramach Programu
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.
IW
Różne
Śnieżka maluje
historyczne murale
W Rzeszowie powstał mural upamiętniającym historyczny samolot PZL
Łoś 37. Dwusilnikowy bombowiec
produkowany był w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu tuż przed
rozpoczęciem II Wojny Światowej.
Dzieło powstało z inicjatywy FFiL
Śnieżka SA na jednej z rzeszowskich
kamienic. Wkrótce taką twórczość
miejską z przesłaniem będzie można
podziwiać w Dębicy.
R
zeszowski mural to pierwsza
z realizacji w ramach nowo
podjętej przez Śnieżkę artystycznej inicjatywy, której pilotaż
realizowany jest na Podkarpaciu. Ma
ona na celu akcentowanie tradycji i
historii polskich miast, poprzez tworzenie w ich obrębie obrazów, których tematyka nawiązuje do wątków
o szczególnym znaczeniu dla tożsamości lokalnych społeczności.
– Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby zaprojektowany dla Rzeszowa
mural harmonijnie wpisywał się w
otoczenie – zarówno pod względem
wizualnym, jak i merytorycznym
– wyjaśnia Aleksandra Małozięć,
specjalistka ds. Komunikacji Korporacyjnej FFiL Śnieżka SA. - Dlatego
zdecydowaliśmy się na tematykę
ściśle związaną z historią regionu –
Podkarpacia, gdzie zlokalizowana
jest również nasza firma. Dziś to wyjątkowe dzieło cieszy oczy. Dumę z
korzeni można wyrażać nowatorsko i
niekonwencjonalnie – mam nadzieję,
że udało nam się to pokazać.
PZL Łoś 37 to najnowocześniejszy
polski samolot okresu międzywojennego. Działania bojowe z nim w roli
głównej rozpoczęto sześć miesięcy
przed wybuchem II Wojny Świato-
wej. Wyprodukowano go w liczbie
około 120 sztuk w największych w
kraju zakładach lotniczych, będących
jedną z głównych inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po zakończeniu wojny nie zachował się żaden kompletny egzemplarz samolotu.
W zbiorach muzealnych znajdują się
tylko poszczególne części konstrukcji
bombowca.
Kamienica, na której został wykonany mural, mieści się przy ul.
Grunwaldzkiej 22. Dzieło zostało
wymalowane na ścianie znajdującej się od strony ul. Sobieskiego, w
ścisłym śródmieściu, w sąsiedztwie
ważnych instytucji.
- Zasugerowaliśmy, aby zaakcentować blisko 80-letnią tradycję istnienia przemysłu lotniczego w Rzeszowie - tłumaczy Edyta Dawidziak,
Miejski Konserwator Zabytków w
Rzeszowie. - Pomysł przetransponowania na elewację budynku rysunku technicznego samolotu bombowego ŁOŚ, uznaliśmy za niezwykle
trafny i błyskotliwy. Wiąże się on z
początkami produkcji silników w
Państwowych Zakładach Lotniczych
wybudowanych w 1938 r. w Rzeszowie w ramach inwestycji Centralnego
Okręgu Przemysłowego.
COP-owski motyw wpisuje się
również tematycznie w kontekst
przestrzenny tej części Rzeszowa –
po przeciwległej stronie ulicy znajduje się bowiem modernistyczna
kamienica na rogu ul. Asnyka i Jana
III Sobieskiego wybudowana pod
koniec lat 30. XX wieku dla pracowników COP-u. – Jestem przekonana,
że wykonany mural wzbogaca nie
tylko jakość estetyczną budynku, na
którym powstał, lecz także jest wartościowym i intersującym akcentem
w zabytkowej przestrzeni Rzeszowa
– dodaje Edyta Dawidziak.
Obraz o powierzchni około
250m2 w całości został namalowany
przy użyciu najwyższej jakości produktów Foveo-Tech, marki z portfolio FFiL Śnieżka SA.
IW
FOT. DEBICA TV.
Otworzą centrum
na dożynkach gminnych
Kabaret Neonówka będzie gwiazdą
dożynek gminnych w Zawadzie, które
odbędą się 11 września. Wójt gminy
Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Dębica oraz Rada Sołecka Zawady zapraszają również na otwarcie
w tym dniu Centrum Kulturalno –
Oświatowego, przy którym odbędą się
dożynki.
Ś
więto plonów rozpocznie o godz.
11.00 uroczysta msza święta w
Sanktuarium pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Zawadzie, podczas której zostaną
poświęcone wieńce przygotowane
w podzięce za zebrane plony. Dalszy
ciąg uroczystości odbędzie się przy
Centrum Kulturalno – Oświatowym
w Zawadzie a rozpocznie się koncertem Orkiestry Dętej Gminy Dębica.
Zgodnie z tradycją nastąpi obrządek
przekazania i dzielenia się chlebem.
Tradycyjnie odbędzie się przegląd
wieńców dożynkowych przygotowanych przez poszczególne sołectwa
gminy Dębica. W części artystycznej
wystąpi kapela Kurasie oraz kapela
Tutti. O godzinie 17.00 zaprezentuje
się zespół Słowiany, natomiast gwiazda wieczoru kabaret Neo-Nówka wystąpi o godz. 18.30. Imprezę zakończy
zabawa taneczna z zespołem Sekend.
Podczas wydarzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Nowe Możliwości” przeprowadzi
akcję charytatywną, z której dochód
przeznaczony zostanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci
chorych na mukowiscydozę z gminy
Dębica.
Z okazji Centrum Kulturalno –
Oświatowego otwarta zostanie wystawa prac lokalnych twórców. Od
12 do 18 września br. można będzie
zobaczyć prace nieżyjącego już Jana
Czesława Kosińskiego, niekonwencjonalnego ludowego artysty związanego z Zawadą. Wystawę tworzą
wycinanki, rysunki sepią i piórkiem
oraz akwarele. Na wystawie znajdą się
także prace Rozalii Ostafin (haft krzyżykowy) oraz Marii Chęciek (malarstwo olejne).
IW
21
W Galerii Sztuki 9 września o godz.19.00 zostanie otwarta wystawa Macieja
Cieślaka - „Kontakt”, prezentująca cykl fotograficznych portretów obrazujących
osoby z Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Pucku.
Maciej Cieślak –
„Kontakt”
M
aciej Cieślak, fotograf,
członek Związku Polskich
Artystów
Fotografików,
absolwent Studium Fotografii ZPAF
w Warszawie. Zajmuje się fotografią
artystyczną, uzupełniając ją formami
takimi jak reportaż czy dokument.
Najczęstszym tematem prac jest
człowiek, jego przeżycia i relacje ze
światem. Interesują go różnorodność
i odmienność, odkrywanie dalekich
kultur i indywidualnych losów. Jego
prace pokazywane były na kilkunastu
wystawach indywidualnych, m.in. w
Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Galerii Gardzienice w Lublinie i Galerii
Pauza w Krakowie. Nagrodzony w
Wielkim Konkursie Fotograficznym
National Geographic 2010.
Z wykształcenia doktor fizyki
jądrowej, jest wspólnikiem w firmie
doradztwa kapitałowego. Mieszka w
Warszawie.
IW
Uczniowie rozpoczęli
rok szkolny
W Szkole Podstawowej nr 10 przy
ul. Wagnera w Dębicy 1 września br.
odbyło się miejskie rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017. W uroczystości, która miała miejsce przed budynkiem szkoły wzięło udział blisko 300
uczniów tej placówki, ich rodzice, nauczyciele oraz władze miejskie.
ybitnie
uzdolnieni
uczniowie otrzymali z
rąk burmistrza Mariusza
Szewczyka stypendia. W gronie stypendystów znaleźli się: Mieszko Miś
z SP nr 2, Karzyna Rojek SP z nr 5
, Aleksandra Śliwa z SP nr 5, MG 3.
Stypendystom i towarzyszącym im
rodzicom burmistrz złożył gratulacje świetnych wyników sportowych
i naukowych życząc dalszych sukcesów.
W
keja oraz tenis ziemny. W oficjalnym
przecięciu wstęgi inaugurującym
funkcjonowanie boiska uczestniczyli: burmistrz Mariusz Szewczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej
Szczepan Mroczek, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej
Marta Czekaj, ks. proboszcz Piotr
Grzanka i uczennica reprezentująca
społeczność szkolną. Uroczystość
poprowadzili: dyrektor SP 10 Mariusz Zając i zastępca dyrektora Piotr
Mazur oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak.
W nowym roku szkolnym naukę
w „Dziesiątce” rozpoczęło blisko 300
uczniów, kształcących się w 13 oddziałach i dwóch klasach „zerówkowych”. W pozostałych placówkach
oświatowych, w szkołach podstawowych i gimnazjach działających na
W drugiej części inauguracji
nowego roku szkolnego uroczyście
zostało otwarte szkole boisko wielofunkcyjne, na którym uczniowie
będą mogli grać m.in. w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, uniho-
terenie miasta rozpoczęło ogółem
4483 uczniów. W miejskich przedszkolach opieką w rozpoczynającym
się roku szkolnym otoczonych zostanie 1672 dzieci.
UM
Tygodnik Wiadomości Dębickie:
Przegródka pocztowa 55
3 9 - 2 1 0 D ę bi c a 2
Sp ort / O gł oszenia
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
OKOLICZNOŚCIOWE
WYNAJMĘ
Minęło już tyle lat , a my ciągle za pan
brat. Pozwól że życzenia złożę: pieniędzy, miłości i jeszcze więcej szczęścia w
przyszłości. Życzy Bratu Marcinowi siostra Justyna.
Wynajmę dom jednorodzinny ok 200 m
2. Parter: duży salon połączony z kuchnią, w salonie kominek, łazienka, dwa
pomieszczenia gospodarcze, taras. Piętro: trzy pokoje, duża łazienka, balkon,
ogródek. Cena za wynajem 2000 (do
niewielkiej negocjacji) + media. Wymagana kaucja jednomiesięczna. Dom po
remoncie, odmalowane ściany, wylakierowany parkiet. Więcej informacji telefonicznie: 516 725 545.
SPRZEDAM
Dębica! Sprzedam mieszkanie 33,4 m2,
własnościowe (wspólnota), ulica Kochanowskiego I piętro, 2 pokoje z widną
kuchnią, łazienka, piwnica 2,7 m2. Bardzo dobra lokalizacja, niski czynsz. Tel.:
691-030-32.
Sprzedam mieszkanie 51 m kw.
tel. 794 365 504
USŁUGI
Profesjonalne videofilmowanie studniówek, bali gimnazjalnych i imprez okolicznościowych telefon 883 10 20 20
HOBBY
Skupujemy antyki - starocie oraz
pamiątki z okresu PRL. Skupujemy
m.in.: radia lampowe, gramofony, wagi,
młynki, lampy, żelazka, zegary, maszyny do szycia i pisania, aparaty foto,
monety, dokumenty, odznaczenia, militaria i inne zbędne. Odbiór z domu. Informacja: 698 693 846.
PRACA
DO WYNAJĘCIA
Zatrudnimy osobę chętną do pracy w
charakterze kelnera/sprzedawcy. CV
prosimy składać w kawiarni „Keks”
obok Lidla.
Do wynajęcia mieszkanie w Dębicy.
Dwa pokoje, wyremontowane, umeblowane. Wiecej: www.WynajmeMieszkanie.co.pl, [email protected]
Kupię stary dom/zabudowania/gospodarstwo wraz z przylegającą ziemią rolną/lasem, min 2 ha w okolicy
Dębicy. Kontakt:691094153
KUPIĘ
Jakub Kałuża zdobył
Grand Prix Polski
Jakub Kałuża z Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Bobry Dębica zdobył Grand Prix
Polski 2016 w pływaniu na
wodach otwartych. W weekend 26-28 sierpnia na wodach
zbiornika Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbyły się kończące ten sezon zawody pływackie na wodach otwartych.
Jakub Kałuża, Maciej Bochnowski oraz Sebastian Gogacz, po przepłynięciu trzech
kilometrów zajęli drugą lokatę w swoich kategoriach.
W
całym z cyklu
Grand Prix Polski na Wodach
Otwartych 2016, Jakub Kałuża „wypływał” pierwszą
pozycję i tym samym puchar Klasyfikacji Generalnej
Grand Prix Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych
w kat. 14 lat. Na cały cykl
Grand Prix Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych
składało się trzy starty podczas, których Kuba przepłynął łącznie 10,5 km (Dąbrowa Górnicza Pogoria – 3 km;
Olsztyn Jezioro Ukiel – 2,5
km; Kryspinów - 5 km).
Zawody w Olsztynie, zaliczane do cyklu Grand Prix,
rozgrywane były również
w ramach Mistrzostw Polski w Pływaniu na Wodach
Otwartych gdzie do Kuby,
Maćka i Sebastiana dołączyła
Paula Sroczyńska. Reprezentanci dębickich Bobrów wywalczyli tam wysokie lokaty
(piąta pozycja – Pauli, Maćka i Sebastiana oraz ósma –
Kuby).
- Przed zawodnikami teraz kilka dni na regenerację
po długim cyklu startowym i
od września wracają do treningów przygotowujących
ich do nowego sezonu pływackiego – informuje Magdalena Sroczyńska, prezes
zarządu MKP Bobry Dębica.
– Gratulujemy Kubie, Maćkowi, Pauli oraz ich trenerowi Sebastianowi wyników.
MS
FOT. MKP BOBRY DĘBICA
22
Sp ort
Biegli szlakiem partyzantów
Do historii już przeszedł I Bieg Partyzanta Szlakiem Akcji „Burza”, który
odbył się 28 sierpnia br., na terenach
leśnych gminy Dębica. Miasteczko
oraz start biegu zlokalizowany był na
terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w
Gumniskach. Organizatorami biegu
byli: Klub Biegacza Maratończyk Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gminy Dębica, Urząd Gminy Dębica
oraz Powiat Dębicki.
kańców w trakcie wojny.
Organizatorzy dla wszystkich
uczestników biegu przygotowali wiele
ciekawych nagród oraz atrakcji, m.in.
pamiątkowe medale, nagrody rzeczo-
nymi drogami.
Po dotarciu wszystkich zawodników na metę dłuższym odpoczynku
nastąpiła dekoracja zwycięzców oraz
wręczenie nagród, które biegacze od-
C
elem biegu było przede wszystkim upamiętnienie historii o
poległych i pomordowanych
żołnierzach Armii Krajowej, którzy
walczyli o wolność i niepodległość
Polski na terenie naszego powiatu,
jak również popularyzacja biegania
jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, pozytywnie wpływającej na
ogólną sprawność fizyczną oraz zdrowie – informuje Krzysztof Lipczyński,
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
Ogromne zainteresowanie biegiem przyciągnęło do Gumnisk 125
biegaczy oraz grupy zorganizowane
z różnych stron Polski, którzy mieli
do wyboru dwie trasy o długości 23
km oraz 7 km oraz zdecydowali się,
w tym dniu upamiętnić wciąż żywą
historię naszych ziem i losów miesz-
we, spotkanie integracyjne przy grillu
wraz z śpiewaniem pieśni patriotycznych, dodatkowo dla wszystkich biegaczy przygotowano ciepły posiłek
regeneracyjny – grochówkę.
By zadbać o bezpieczeństwo biegaczy i odpowiednie nawodnienie
na całej trasie zostały rozstawione
punkty z wodą oraz napojem izotonicznym, o dodatkowe schłodzenie
zawodników postarali się strażacy
polewając biegaczy wodą, którzy wraz
ze strażą gminną dbali o bezpieczeństwo uczestników biegu w punktach
gdzie trasa krzyżowała się z okolicz-
bierali z rąk wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Dębica Janusza Gwoździa oraz prezesa Klubu Biegacza
Maratończyk Dębica Waldemara Puzio. Po ceremonii wręczenia nagród
i wspólnym pamiątkowym zdjęciu,
wszystkich chętnych zaproszono na
wspólnego grilla wraz z śpiewaniem
pieśni patriotycznych. Atmosfera,
która towarzyszyła wszystkim biegaczom podczas całego dnia pozwalała na zawarcie nowych znajomości,
wymianie swoich przeżyć, rozmów i
śmiechu.
- Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom I Biegu Partyzanta
Szlakiem Akcji „Burza”, w którym
każdy jest zwycięzcą – dodaje Krzysztof Lipczyński. - Mamy nadzieję, że
kolejne edycję będą cieszyć się jeszcze
większym zainteresowaniem i z roku
na rok wspólnie w takiej formie będziemy upamiętniać historię naszych
ziem. Szczególne podziękowania należą się dla Klubu Biegacza Maratoń-
23
czyk Dębica za przygotowanie, oznakowanie i koordynację biegu.
Wyniki biegu :
IW
7 km OPEN :
I miejsce – Piotr Moździerz – Tuchów
- z czasem 00:38:30 min
II miejsce – Damian Kic – Ujkowice z czasem 00:39:21 min
III miejsce – Justyna Stadnik – Ropczyce - z czasem 00:43:06 min
23 km OPEN :
I miejsce – Grzegorz Czyż – Bogumiłowice – z czasem 1:45:11 godz.
II miejsce – Darek Dudziński – Świebodzin – z czasem 1:53:34 godz.
III miejsce – Wojciech Gawle – Dębica –z czasem 1:58:11 godz.
23 km mężczyźni :
I miejsce – Grzegorz Czyż – Bogumiłowice – z czasem 1:45:11 godz.
II miejsce – Darek Dudziński – Świebodzin – z czasem 1:53:34 godz.
III miejsce – Wojciech Gawle – Dębica –z czasem 1:58:11 godz.
23 km kobiety :
I miejsce – Joanna Tereszkiewicz –
Chmielnik – z czasem 2:14:19 godz.
II miejsce – Patrycja Osuch – Dębica
– z czasem 2:36:15 godz.
III miejsce – Magdalena Kokoszka –
Mielec – z czasem 2:36:46 godz.
FOT. GOSiR
Maraton Rowerowy Cyklokarpaty po czteroletniej przerwie powrócił w wielkim stylu do gminy Dębica a dokładnie do Pustkowa – Osiedla, który 27 sierpnia br. stał się kolarską stolicą Podkarpacia. Dzięki
współpracy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Klubu Sportowego Chemik Pustków i właścicieli Cyklokarpat oraz władz samorządowych gminy Dębica, gminy Ostrów oraz gminy Niwiska
udało się zorganizować zawody na tak wielką skalę, a przy tym podołać wszelkim oczekiwaniom uczestników maratonu.
Cyklokarpaty powróciły do gminy Dębica
Po tym jak wszyscy kolarze zarejestrowali się w biurze zawodów, nastąpiło
oficjalne otwarcie. Samorządowcy i organizatorzy jednomyślnie stwierdzili,
że podjęcie się tak wspaniałej inicjatywy jaką jest organizacja maratonu
rowerowego Cyklokarpaty na pewno
jeszcze w większym stopniu przyczyni
się do popularyzacji jazdy na rowerze
oraz propagowania zdrowego trybu
życia i podjęcia aktywności fizycznej.
N
a każdym maratonie rowerowym zawodnicy mają do
wyboru trzy różniące się
długością i stopniem trudności trasy.
W Pustkowie-Osiedlu trasa Hobby
liczyła – 29 km, Mega – 60 km, Giga
– 85 km. Dodatkowo w czasie gdy
kolarze pokonywali kolejne metry,
FOT. GOSiR
na przygotowanej trasie mini XC najmłodsi entuzjaści jazdy na rowerze
brali udział w zawodach Junior XC
Race - do 13 roku życia.
Do Pustkowa-Osiedla przyjechało 579 zawodników z różnych
stron Polski największe grupy kolarzy pochodziły m.in.: z Krakowa,
Rzeszowa, Sanoka, Łańcuta, Leska,
Krynicy-Zdrój, Dukli, Jasła, Krosna,
Wojnicza, Sandomierza, Tylicza,
Tarnowa, Strzyżowa, Jedlicz, Lubczy,
Wiśniowej, Przemyśla, Nowego Sącza, Lubienia, Gorlic, Chorzelowa,
Białegostoku, Komańczy. Na zawodach gościli także kolarz z Białorusi
oraz po dwóch z Czech i Słowacji.
Sprawili oni tym samym, że etap w
Pustkowie-Osiedlu nabrał międzyna-
rodowego charakteru.
Tegoroczna trasa Cyklokarpat
przebiegała przez tereny leśne gmin
Dębica, Ostrów oraz Niwiska, rozpoczynając się i kończąc na terenie
obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Gminy w Pustkowie-Osiedlu, w którym zlokalizowane miasteczko zawodów. Połączenie pięknego leśnego krajobrazu z bardzo
dobrą bazą sportową: boiskiem sportowym, bieżnią lekkoatletyczną, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem
Orlik wraz z Kompleksem Basenów
„Nemo” idealnie wpasowywało się
w tak duże wydarzenie sportowe
pokazując tym samym, iż inwestycje
w rozwój infrastruktury sportowej
przynoszą zamierzone efekty i przyczyniają się do popularyzacji sportu i
zdrowego trybu życia.
Cyklokarpaty są kolejną imprezą
sportową, która na stałe wpisuje się
do kalendarza organizowanych na
terenie gminy Dębica przedsięwzięć
sportowych. - Mamy nadzieję, że z
roku na roku będziemy gościć coraz
większą grupę kolarzy, zapewniając ze
swojej strony, iż dołożymy wszelkich
starań, by przyjazd do gminy Dębica na długi czas pozostał w pamięci
wszystkich uczestników, tym samym
zachęcając do kolejnych odwiedzin
naszej gminy podczas organizowanych kolejnych imprez sportowych i
kulturalnych – informuje Krzysztof
Lipczyński, dyrektor GOSiR.
W 2017 roku Maraton Rowerowy
Cyklokarpaty będzie organizowany,
natomiast start i meta będą zlokalizowane w ośrodku w Kamionce.
IW
Sp ort
24
Uzyskali czarne pasy
Zawodnicy Dębickiej Akademii Karate Tradycyjnego od 17 do 21 sierpnia
br. wzięli udział w międzynarodowym seminarium karate tradycyjnego- Gasshuku 2016, które odbyło się w
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk
Walki „Dojo – Stara Wieś”.
D
ębiccy zawodnicy trenowali wśród 320 karateków
z 15 państw, między innymi przedstawicieli Armenii, Austrii,
Brazylii, Czech, Hiszpanii, Litwy,
Rosji, Rumunii, Ukrainy, Urugwaju,
USA, Uzbekistanu, Wielkiej Brytanii,
Włoch i oczywiście karateków z klubów z całej Polski. Zajęcia prowadzili
znakomici instruktorzy: Albert Cheah sensei (USA), Mahmoud Tabassi
sensei (USA), Nelson Carrion sensei
(Urugwaj) i Włodzimierz Kwieciński
sensei (Polska).
- Cieszymy się, że mogliśmy
uczestniczyć w tak dużym seminarium i trenować pod okiem najwybitniejszych karateków – informuje
sensei Piotr Szczerba.- Wiedza zdobyta podczas tego typu treningów
przekłada się później na wynikach
osiąganych podczas zawodów.
Na zakończenie seminarium odbył się egzamin na wyższe stopnie
mistrzowskie, do którego przystąpili
również trzej zawodnicy z Dębickiej
Akademii Karate Tradycyjnego oraz
sensei Piotr Szczerba.
Podczas egzaminu karatecy musieli wykazać się umiejętnościami
technicznymi, sprawnością fizyczną ale również wiedzą teoretyczną.
Pierwszy do egzaminu na stopień ni
dan (czyli drugi stopień mistrzowski) przystąpił sensei Piotr Szczerba.
Mimo, iż powszechnie mówi się, że
karate tradycyjne jest bezkontaktowe,
praktyka pokazała inaczej. Podczas
walk (kumite) polała się krew, ale dla
prawdziwego wojownika nie jest to
problem. Sensei Piotr zakończył swój
egzamin z krwawiącą dłonią, ale też
pozytywnym wynikiem i gratulacjami od komisji egzaminacyjnej. Tym
samym stał się posiadaczem drugiego
stopnia mistrzowskiego (2 dan).
Później do egzaminu przystąpiła trójka zawodników DAKT: Kamil
Stanoch, Wojciech Rojek i Gabriel
Boro. Idąc za przykładem swojego
senseia egzamin zaliczyli bez najmniejszych problemów i od teraz
mogą pochwalić się czarnym pasem
(czyli stopniem 1 dan) w karate tradycyjnym. Dla trenerów dębickiego
klubu, każdy „nowy czarny pas” to
duża radość i dowód, że praca którą
wykonują przynosi wymierne efek-
ty. Szczególnie cieszy fakt, że kilka
lat temu chłopcy rozpoczynali swoją
przygodę z karate jako małe dzieci.
Na początku byłą to dla nich zabawa. Teraz jest to już część ich życia.
Upływ czasu i postępy w karate widać
szczególnie jeśli porówna się ich zdjęcia zrobione kiedyś i dziś.
- Od września rozpoczynamy
nowy sezon treningowy – informuje Katarzyna Michoń - Szczerba.
- Mamy nadzieję, że jak co roku nie
zabraknie chętnych dzieci do trenowania. Liczymy też na to, że maluchy,
które dołączą do nas, zarażą się miłością do karate, a za kilka lat przystąpią
do egzaminu na czarny pas.
Poza zdobyciem stopnia 2 dan
sensei Piotr Szczerba uzyskał dyplom
Trenera Karate Tradycyjnego. Jest
to najwyższy stopień szkoleniowy w
karate tradycyjnym. Oprócz niego
w klubie zajęcia prowadzi sensei Katarzyna Michoń - Szczerba - 1 dan,
licencjonowany instruktor PZKT,
posiada uprawnienia do prowadzenia
zajęć dla dzieci, zgodnie z programem
Mały Karateka. Poza nimi sensei Karolina Zarychta - 1 Dan, absolwentka
wydziału Wychowania Fizycznego na
Uniwersytecie Rzeszowskim jest specjalistką od gimnastyki korekcyjnej,
posiada uprawnienia do prowadzenia
zajęć dla dzieci, zgodnie z programem Mały Karateka.
Jak zaznaczają władze klubu zawsze zależało im na wysokim poziomie szkoleniowym. Dlatego dużo wymagają od swoich uczniów, ale jeszcze
więcej od siebie. Instruktorzy starają
się poszerzać swoją wiedzę na temat
karate i przekazywać ją zawodnikom.
Od 1 września w Dębickiej Akademii
Karate Tradycyjnego zajęcia dla dzieci odbywają się w każdy poniedziałek
i czwartek od godziny 16.30. Zajęcia
odbywają się w hali sportowej przy ul.
Kościuszki 32.
FOT. DĘBICKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO
IW

Podobne dokumenty