40 lat to dopiero początek

Transkrypt

40 lat to dopiero początek
40 lat to dopiero początek
Zdjęcie 1: Heinrich Kampmann (z prawej) ze swoją rodziną i najdłużej zatrudnionymi
pracownikami. Spółka Kampmann GmbH zatrudniająca w samym Lingen około 500
pracowników jest jednym z najważniejszych pracodawców w regionie.
Zdjęcie 2: Założyciel firmy otrzymał wyjątkowo głośne oklaski
Zdjęcie 3: Słyszalny i widoczny z daleka: pokaz sztucznych ogni o północy w siedzibie
firmy w północnoniemieckim Lingen

Podobne dokumenty