ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD

Komentarze

Transkrypt

ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD
www.tunaramowice.pl
kwiecień 2014 r nr 19
miesięcznik mieszkańców Naramowic
Potrzebujemy gimnazjum!
strona 4
„Potrafię Więcej” na Naramowicach
strona 5
Kurczaczki były atrakcją towarzyszącą
spektaklowi „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu
uczniów Szkoły Tańca i Baletu „Fouette”.
1997-2013
BEZPŁATNY ODBIÓR
r Aranżacje florystyczne
r Aranżacje balkonów
r Bukiety i dekoracje ślubne
r Obsługa kwiatowa firm
r Bukiety okolicznościowe
r Stroiki świąteczne
r Wiązanki pogrzebowe
os. Zygmunta Starego 12, tel. 61 224 18 84
od poniedziałku do piątku 9.00 – 18.00 ,w soboty 9.00 – 17.00
Dowóz kwiatów do domu, do firmy, zadzwoń i zamów www.floresy.eu
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
RTV AGD
Z TWOJEGO
DOMU I FIRMY
www.eco-cars.pl
ul. Forteczna 14a
Tel.
513 501 300
Mleczarnia Naramowice życzy Państwu
zdrowych i pełnych wiosny
Świąt Wielkanocnych
Sklep patronacki Mleczarni Naramowice
ul. Naramowicka 152 (naprzeciwko Tesco)
CENTRUM
OGRODNICZE
Mój Ogród i Dom
ul. Naramowicka 310 A
61-601 Poznań
tel. 61 825 77 24
www.ogrodniczypoznan.pl
list od redakcji
list od rady osiedla
Szanowni Państwo!
Szanowni Państwo!
Słowo „uczta” w prostej linii pochodzi od słowa „uczcić”. To
dowodzi, że w naszej kulturze wspólne jedzenie, biesiadowanie było zawsze ściśle związane z upamiętnianiem najważniejszych w roku czy życiu – wydarzeń. Pamiętajmy o tym
związku, siadając z najbliższymi do suto zastawionego, wielkanocnego stołu. On coś znaczy! Życzymy Państwu radosnych, udanych Świąt Wielkanocnych – życzliwej atmosfery,
pogodnych, długich rozmów w rodzinnym gronie, spokojnego delektowania się świątecznym czasem.
O znaczeniu wspólnego, rodzinnego posiłku przeczytają
Państwo na s.12.
Ponieważ czas świąteczny sprzyja zatrzymaniu się w codziennym biegu i pozwala przyjrzeć się uważniej temu, czego na co dzień nie dostrzegamy, przygotowaliśmy na s.5
materiał o Stowarzyszeniu „Potrafię więcej”, które od kilku
miesięcy ma swoją siedzibę na Naramowicach.
Przyjęte bardzo ciepło przez Czytelników wspomnienia
o Kombinacie Naramowice kontynuowane są na s.10.
Czas szybko płynie, mijają 3 lata od rozpoczęcia pracy zreformowanej Rady Osiedla Naramowice. Podczas tej kadencji
uratowaliśmy naramowickie szkoły i przedszkola przed likwidacją, bądź przekazaniem w zarządzanie fundacji, powstał
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ochroniliśmy przed zabudową Rezerwat Żurawiniec. Poza tym udało się rozpocząć
pracę nad kilkoma miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, wybudowano ulicę Jasna Rola. Zainwestowaliśmy w place zabaw, przekazaliśmy środki na konieczne
remonty oraz wyposażenie dla szkół i przedszkoli na terenie
dzielnicy. Organizowaliśmy wspólnie ze szkołami festyny.
W trakcie ostatnich wakacji letnich w Motylarni odbyły się
seanse Kina Plenerowego. Szkoły otrzymały środki na dwutygodniowe, bezpłatne półkolonie dla dzieci. Powstały stowarzyszenia mieszkańców na rzecz budowy gimnazjum, budowy
ul. Jasna Rola.
W ostatnim roku naszej działalności chcemy skupić się na zakończeniu remontu ulicy Jasna Rola (wyasfaltowanie odcinka
od ul. Błażeja do torów PKP). Pragniemy też wyasfaltować ul.
Rubież. Niestety budżet niezbędny do realizacji obu inwestycji
wykracza poza nasze skromne możliwości finansowe. Dlatego też zachęcamy Państwa do wysyłania próśb w tej sprawie
do prezydenta miasta i radnych miejskich.
Ze środków własnych Rada Osiedla pragnie w tym roku uporządkować ul. Błażeja. Na całych Naramowicach chcemy
postawić nowe wiaty przystankowe, ławki i kosze na śmieci,
a także dokonać nasadzeń drzew i krzewów, czyli wykorzystać
małą architekturę w celu upiększenia naszej dzielnicy. Planujemy także rozpocząć budowę chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej.
Ważna dla nas sprawa to przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka/Lechicka. Rozpoczęcie tej inwestycji zależy wyłącznie od władz miasta. Dlatego też mieszkańcy w roku
wyborczym powinni głośno domagać się rozpoczęcia jej realizacji. Naramowice często wydają się być zapomnianą krainą
– zwłaszcza w dziedzinie komunikacji. Dziękujemy wszystkim
Mieszkańcom, którzy współdziałają z Radą Osiedla i zapraszamy kolejnych do włączenia się w naramowickie przedsięwzięcia.
Życzymy udanych, radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!
Anna Wachowska-Kucharska i Adam Szabelski
wraz z całą Radą Osiedla Naramowice
Życzymy satysfakcjonującej lektury!
Zespół redakcyjny
ZMARTWYCHWSTANIE KU ŚWIĘTOŚCI
Na Kalwarii w ten piątek miłość poniosła klęskę. Gwałt, nienawiść i zbrodnia odniosły zwycięstwo. Został tylko grób
przywalony kamieniem, przy którym można wylewać łzy.
Lecz w niedzielę, wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, kamień został odsunięty, a grób okazał się pusty.
Pierwszy dzień tygodnia stał się nowym pierwszym dniem
świata. Z otwartego na krzyżu serca Jezusa narodził się Kościół, jak kiedyś z boku Adama wzięła początek kobieta rodząca życie.
To tchnienie Ducha ciągle spływa na ludzi, aby ich na nowo
stwarzać. Wielkanoc to wielka przemiana, to przejście ze
śmierci do życia, to Pascha Zmartwychwstałego Chrystusa. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w przededniu kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, człowieka, który był i ciągle jest
świadkiem Zmartwychwstałego Pana, uświadamiamy sobie,
że Chrystus żyje i jest mocą tych, którzy idą ku świętości.
Jan Paweł II przypominał, że świętość jest dla wszystkich, że
jest radością wypełniania woli Bożej, jest odkrywaniem godności i sensu życia człowieka, że jest drogą do Zmartwychwstania.
I takiej świętości na co dzień, która jest drogą do Szczęścia,
życzę wszystkim Czytelnikom „Tu Naramowice”.
ks. Mieczysław Nowak
proboszcz
WIELKI TYDZIEŃ W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Wielki Czwartek – godz. 19.00, Wielki Piątek – godz. 19. 00,
Wielka Sobota – godz. 20.00, święcenie potraw: Wielka Sobota od 11.00 do 17.00 co godzinę. Msze św. w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00.
zapraszamy!
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
Redakcja: „Tu Naramowice”, www.tunaramowice.pl
Redaktor naczelna: Renata Zychla.
Wydawca: Beata Kowalik, ul. Promienista 43/2, 60-276 Poznań
tel. 691 116 481, e-mail: [email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy: tel. 691 116 481
Skład: REplus.pl, ul. Krokusowa 15, 63-004 Tulce, tel. 695 66 20 40
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
tekstów.
3
aktualności rady osiedla
y STOWARZYSZENIE DLA NARAMOWIC
27 marca odbyło się pierwsze spotkanie osób chętnych
do pracy na rzecz Naramowic i założenia „Stowarzyszenia dla Naramowic”. Przed nami omówienie kwestii regulaminu, rejestracji stowarzyszenia oraz akcji sprzątania
osiedla i organizacji festynu.
y ŁAWKI, KOSZE, NASADZENIA
Ustalono lokalizację obiektów małej architektury i nasadzeń na terenie Naramowic ze środków Rady. W pierwszej kolejności będzie to ulica Błażeja oraz Sarmacka.
Ławka i kosze pojawią się też na Macieja Rataja a przy
przystanku Bolka przy Naramowickiej w stronę centrum.
ZDM dokona nasadzeń oraz wyznaczy ścieżki.
y LIST INTENCYJNY
Wraz z prezesem spółki Konimpex Rada Osiedla podpisała list intencyjny z prośbą do prezydenta miasta o przekazanie działki miejskiej w zarząd Zieleni Miejskiej lub
Zarządowi Osiedla. Wspomniana spółka chce sfinansować budowę tam placu zabaw.
y UL. JASNA ROLA (odcinek od Naramowickiej do Błażeja)
Odbyła się wizja lokalna na ul. Jasna Rola celem ustalenia stopnia odpowiedzialności finansowej inwestorów za
ewentualne uszkodzenia drogi. Spotkanie przebiegało
w pozytywnej atmosferze. Szczegóły współpracy ustalają
inwestorzy i ZDM – oby był to przykład pozytywnej współpracy z deweloperem, który dba o swoje otoczenie.
y UL. JASNA ROLA (odcinek od cmentarza do torów PKP)
Rada Osiedla Naramowice złożyła wniosek do prezydenta o wyasfaltowanie tego odcinka. Na razie nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Spotkaliśmy się w tej sprawie
z Zarządem Dróg Miejskich. Niestety, na razie szanse na
wyasfaltowanie nie są zbyt wielkie, dlatego gorąco apelujemy o wysyłanie próśb o przekazanie środków na ten cel
do Pana Prezydenta i Rady Miasta Poznania. Adres email:
[email protected] lub [email protected]
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
y WILCZY MŁYN – WIOSENNE PORZĄDKI
Rada Osiedla Naramowice w związku z licznymi prośbami o uporządkowanie zieleni na osiedlu Wilczy Młyn
przekazała na ten cel środki do Zarządu Dróg Miejskich.
Pracę już ruszyły. W pasie wzdłuż ul. Macieja Rataja posadzone zostały rośliny ozdobne – wydmuszyce. Część
berberysów, które tam rosły było posadzonych w plastikowych otulinach, co uniemożliwiało ich prawidłowy rozwój.
Postanowiono, że zostaną one przesadzone w rejonie
skweru przy ul. Związku Walki Zbrojnej, a także wzdłuż
Fortu 4a.
y UL. BŁAŻEJA
Do 30 maja wykonawca musi zakończyć budowę chodnika i progów spowalniających na ul. Błażeja. Po tej inwestycji ZDM umieści na ulicy także ławki, kosze na śmieci
oraz dokona nasadzeń jesienią tego roku. Całość zostanie wykonana ze środków Rady Osiedla.
Aktualności sporządzili: Adam Szabelski
i Michał Kucharski
4
sprawy osiedla
na Naramowicach
Potrzebujemy gimnazjum!
„Potrafię Więcej”
na Naramowicach
Który to już raz piszemy o wzrastającej liczbie mieszkańców
północnego Poznania? Trudno policzyć. Tymczasem liczba
mieszkańców determinuje nasze potrzeby, m.in. komunikacyjne i oświatowe. Niestety, głusi na ten fakt pozostają rządzący oraz radni miejscy. Jeżeli Naramowice, Umultowo, Morasko, Radojewo będą rozwijały się w niezmienionym tempie,
w najbliższych latach przybędzie nam kilkadziesiąt tysięcy
mieszkańców. Rosną kolejne osiedla, jednak nie idzie za
tym rozwój infrastruktury. Od lat mieszkańcy czekają na linię
tramwajową w tym kierunku, budowę Nowo Naramowickiej,
czy choćby ostatnio węzła komunikacyjnego Naramowicka/
Lechicka. Deficyty są również w infrastrukturze oświatowej.
Wprawdzie udało się ostudzić zamiary prezydenta i radnych
PO (studzili skutecznie: Rada Osiedla, rodzice, nauczyciele), co do likwidacji szkół i przedszkoli, jednak nie znaczy to,
że potrzeby Naramowic pod tym względem zostały zaspokojone. Wszystkie naramowickie podstawówki są właściwie
przepełnione. Wolnych miejsc brakuje także w publicznych
przedszkolach. O potrzebach związanych z edukacją nikt
w urzędzie nie myśli nawet w kontekście partnerstwa. Bo deweloper budujący osiedle mógłby przecież podjąć odważną
decyzję budowy szkoły lub przedszkola. To standardy w krajach europejskich.
Dzieci kończą szóstą klasę, a ich rodzice szukają gimnazjum
– najlepiej w najbliższym sąsiedztwie tak, aby nie tracić codziennie czasu na dojazd przez zakorkowane Naramowice.
Są w tej chwili dwa obwodowe gimnazja dla tego terenu:
Gimnazjum nr 8 na os. Wichrowe Wzgórze i Gimnazjum nr
12 na os. Stefana Batorego. Gimnazjum na Naramowicach
jest niezbędne – takie są potrzeby rozwijającej się północnej
części miasta. Kiedy rok temu rodzice i nauczyciele naramowickich szkół przeprowadzili ankiety wśród mieszkańców,
96% z nich potwierdziło konieczność budowy gimnazjum,
a ponad 80% potwierdziło, że posłałoby swoje dzieci do gimnazjum w naszej dzielnicy.
Dlatego postanowiliśmy wraz z rodzicami dzieci naramowickich podstawówek założyć stowarzyszenie na rzecz budowy gimnazjum. Na terenie Naramowic miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego przewidują tereny pod
inwestycje oświatowe. Uważamy, że w sprawie edukacji
nie można pozwolić na takie zaniedbania, jakie zgotował
nam prezydent w dziedzinie komunikacji. Sprawa szkół leży
w kompetencjach gminy – jest to zadanie celowe przekazane przez ustawodawcę. Budowa i prowadzenie publicznego
gimnazjum należy do obowiązków miasta.
Nawiązaliśmy kontakt z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, którego siedziba znajduje się przy ul. Rubież. Liczymy na to, że Park mógłby zostać
partnerem takiej inwestycji. Zależy nam na tym, aby gimnazjum było dobrą szkołą, która będzie miała w swojej ofercie
również ciekawe zajęcia pozalekcyjne o profilu naukowym.
Uważamy, że jest to dobra propozycja, która pozwoliłaby wykorzystać m.in. projekt Laboratorium Wyobraźni, zaproponowany przez Park.
dokończenie na str. 8 V
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
Pani Aleksandrze Pilimon i Ewie Wawrowskiej zamarzyło
się zrobienie czegoś więcej dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Tak powstało Stowarzyszenie „Potrafię więcej”, które istnieje od 9 lat, a od września
jest na Naramowicach przy ulicy Rubież, na terenie Parku
Technologicznego.
O stowarzyszeniu opowiadają jego założycielki:
Mamy tu nową, dobrze wyposażoną placówkę, w której prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku przez cały dzień.
Opiekujemy się dziećmi od urodzenia, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, ale mamy też nastolatki, a nawet
paru dwudziestolatków.
Trafiają do nas dzieci z porażeniem mózgowym, schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi, gdzie oprócz problemów ruchowych czy intelektualnych są jeszcze dodatkowe.
Zakres niepełnosprawności jest bardzo szeroki. To są często
dzieci leżące, karmione za pomocą sondy, pieluchowane,
które muszą być odpowiednio sadzane, karmione i oklepywane. Niektórym opieka jest potrzebna 24h na dobę, łącznie
z tym, że wstaje się w nocy, pilnuje oddechu.
Nasze dzieci różnie wyglądają i różnie się zachowują. Rodzicom dzieci z autyzmem jest o tyle trudniej, że przy dziecku z porażeniem mózgowym widać, że jest chore – jest na
specjalnym wózku, itp. Wtedy ludzie spieszą z pomocą. Natomiast dzieci z autyzmem – zazwyczaj wyglądają jak ich
zdrowi rówieśnicy, zachowują się jednak czasem w sposób
nieakceptowany społecznie. I rodzice muszą na co dzień
borykać się z krytyką, a nawet ostracyzmem, że co z ciebie
za matka. Ciągle wszystkim muszą się tłumaczyć. Były różne
pomysły, np. naklejek z napisem „Mam autyzm”. Jedni mówią, że to świetny pomysł, inni, że to stygmatyzowanie, są
różne zdania.
Zajęcia w Stowarzyszeniu
Najmłodszym dzieciom zapewniamy szereg specjalistycznych zajęć indywidualnych. Mamy też mały oddział przedszkolny dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością. Starszym oferujemy zajęcia popołudniowe. Jest to rehabilitacja
ruchowa, logopedia, komunikacja alternatywna albo wspomagająca. Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci, psycholodzy,
neurologopedzi, pedagodzy specjalni, wolontariusze. Są też
osoby zajmujące się dowozem dzieci na zajęcia.
Piktogram, obraz, gest
Staramy się poszukiwać metod komunikowania się z dziećmi
o znaczniej niepełnosprawności. Ważne jest, aby wsłuchać
się w dziecko i zacząć odbierać jego sygnały. Pozwolić na
wydobycie emocji. Gesty, symbole, piktogramy dają szansę
na komunikację, aby nie skazywać takich osób na pozostanie we własnym świecie.
Walka o zwyczajność
Zdrowe dzieci chodzą na kółko modelarskie czy tańce. Dzieciństwo naszych maluchów to rehabilitacja. Całe dnie mozolnych ćwiczeń. Rzadko spędzają czas beztrosko. A każdy
potrzebuje przecież dla swojego indywidualnego rozwoju
trochę swobody i bycia wśród rówieśników.
Samodzielność i aktywizacja
Często obserwujemy coś takiego, że dzieci, nawet niemówiące, dają wyraźne sygnały: odejdź mamo, odejdź tato, chcę
być sam, chcę coś zrobić sam. Można przeoczyć ten moment, kiedy młody człowiek chce być odrobinę samodzielnym i wyjść z tej mocnej więzi. Jeżeli rodzic zawsze za niego
myśli i decyduje, to on już nie ma dla siebie żadnego miejsca.
My uczymy, jak aktywnie spędzać czas. Młodzi ludzie wychodzą do kina, na bowling, do kawiarni i samodzielnie składają
zamówienia. Uczymy ich przygotowywać samodzielnie posiłki. Otwieramy przed nimi nowe możliwości.
Gdyby nie ludzie, to byśmy nie istnieli.
Mamy oczywiście dofinansowanie, ale głównym naszym źródłem funkcjonowania są ludzie, którzy wpłacają w różnych
formach darowizny i środki. A szczególnie 1% przy rozliczaniu rocznym, dzięki temu możemy zaoferować dzieciom kompleksową pomoc i wykwalifikowaną profesjonalną kadrę.
Lista spraw zwyczajnych
Opiekunami dzieci w Stowarzyszeniu mogą być tylko specjaliści. Ale można nas też wspierać w ramach własnej działalności, ofiarować kawałek siebie. W czerwcu będzie festyn
i staramy się o jakieś atrakcje, upominki, słodycze. Świetnie
byłoby, gdybyśmy mogły do kogoś zadzwonić i poprosić np.
o upieczenie ciasta, albo… genialną sprawą byłoby, gdybyśmy miały taką listę osób, które udzielą nieodpłatnej pomocy,
np. w naprawach, remontach, sprzęcie. Gdybym miała taką
listę, to byłaby super sprawa! Jest mnóstwo ludzi wrażliwych
i chętnych, żeby pomagać. Bo każdy z nas ma w sobie potrzebę dzielenia się, tylko często nie wie jak…
Kto chce pomóc, niech napisze na [email protected]
Razem stworzymy Listę Spraw Zwyczajnych!
Szersza wersja rozmowy na www.tunaramowice.pl
Zapraszamy na www.wsparcie.org.pl
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
5
sprawy osiedla
rekomendacje
Alternatywne pomysły zanim
powstanie Nowa Naramowicka
Królowa wielkanocnego stołu –
Biała od Zyguły
Nawet najwięksi optymiści nie wierzą już w Nową Naramowicką w przeciągu najbliższych lat. Perspektywy finansowe
są słabe, pomysły środków unijnych wyssane z palca. Najbardziej realny pozostaje węzeł Lechicka/Naramowicka. I to
w nim jest nadzieja – ponieważ to skrzyżowania są kluczowe
dla rozładowania ruchu.
Tym niemniej wciąż pojawiają się bardziej realistyczne rozwiązania o charakterze tymczasowym, a mogące odegrać
ważną rolę w usprawnieniu ruchu z północy Poznania.
Od Jasnej Roli do Łużyckiej
Jedną z propozycji, która pojawiła się już jakiś czas temu,
a która jak dowiedzieliśmy się została już dawno odrzucona
przez szefostwo ZDM, dotyczyła poprowadzenia drogi tymczasowej od Jasnej Roli do Łużyckiej. Oczywiście wiązałoby
się to z koniecznością budowy bezpiecznego dla pieszych
skrzyżowania z Łużycką. Mimo wszystko wystąpiliśmy do
urzędu z taką propozycją, czekamy na odpowiedź. Na pewno
ułatwiłoby to dotarcie mieszkańców części Jasnej Roli do ul.
Łużyckiej. Dalej problem znów zatrzymuje się na skrzyżowaniach.
Węzeł naramowicki jak gordyjski...
Zabiegamy od samego początku o jakieś tymczasowe rozwiązanie dla skrzyżowania Lechicka/Naramowicka. Pierwszym z pomysłów była budowa ronda, odrzucona przez urząd
ze względu na zbyt dużą ingerencję w przestrzeń w sytuacji,
gdy czekamy na węzeł (i doczekać się nie możemy).
Ideą przedstawioną urzędowi, którą w ubiegłym roku wstępnie zaakceptował prezydent, jest budowa prawoskrętu
z prawdziwego zdarzenia z Naramowickiej w Lechicką.
Urząd jednak w ubiegłym roku odpowiedział, że zbyt kosztowne będzie przełożenie sieci w tym miejscu, ale nie składamy
broni, ponieważ to wciąż jeden z najprostszych i najbardziej
skutecznych sposobów. Kto nie wierzy, może wybrać się na
skrzyżowanie Niestachowska/Wawrzyńca. Jest tam znacznie
lepiej niż było, dzięki takiemu „drobiazgowi”.
Dobrym pomysłem byłby także przedłużony prawoskręt
z Lechickiej w Naramowicką lub lewoskręt z Naramowickiej
w Lechicką Po podjęciu odpowiedniej uchwały 3 kwietnia
przez Radę Osiedla, czekamy na spotkanie z ZDM-em w tej
sprawie.
Jeszcze innym pomysłem jest przeprogramowanie świateł
na tym skrzyżowaniu tak, by cykle były dostosowane do pory
dnia – taką propozycję przedstawił nam mieszkaniec, powołując się na zachodnie rozwiązania.
Nie jest tak, że nie staramy się promować w rozmowach
z urzędem pomysłów tymczasowych i alternatywnych – ale
i tutaj rozmowa z decydentami w urzędach jest bardzo trudna. Każdy powód jest dobry, by odrzucić nie swoją ideę.
Kulinarną przewagę wielkanocnego biesiadowania nad innymi okazjami potwierdzi zapewne większość z nas. Kiedy
zapach drożdżowych bab miesza się z upojnym aromatem
żurku i gotowanej szynki, odnajdujemy w sobie ducha naszych przodków. Staropolskie, tradycyjne smaki to nasza
chluba: wielka szynka na stole, którą kroimy na soczyste,
grube plastry, biała kiełbasa z chrzanem, ukośnie skrojona
polska pieczona… Obowiązkowo pojawić się musi pachnący pasztet, gorący żurek z kiełbaską i jajkiem…
Potrawy wielkanocne po zimie mają swój szczególny smak,
a my – szczególny na nie apetyt. Firma Zyguła zaprasza na
świąteczne zakupy! Na wielkanocnym stole musi przecież
pachnieć, a smaki wędlin muszą zadowolić wszystkich biesiadników! Stąd w naszej specjalnej ofercie: biała surowa,
biała parzona, świąteczne szynki, pyszne pasztety – chłopski i domowy. O jakości wyrobów Zyguły świadczy między
innymi docenienie ich w licznych konkursach branżowych.
Wymieńmy choćby tylko te związane właśnie z tradycją wielkanocną. Firma otrzymała w 2013 roku tytuł Najlepszego Producenta Wędlin Wielkanocnych w Województwie Lubuskim
oraz nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Wielkanoc
mięsne święta – polska tradycja”. Technologia jest ważna,
ale u jej podstaw musi być zawsze świeży, dobry surowiec.
Na takim przekonaniu opiera się Firma.
Pamiętajmy – smaczny i wartościowy produkt przekłada się
na nasz humor, zdrowie i kondycję!
Michał Kucharski
Radny Osiedla Naramowice
6
Delikatesy Mięsne Zyguła
ul. Naramowicka 246
pon.-sob. od 7.00 do 21.00
niedz. od 9.00 do 18.00
Wielki Czwartek – od 7.00 – 23.00
Wielki Piątek – od. 7.00 – 23.00
UWAGA: od 20.00 – 23.00 rabat 10% na cały asortyment
oprócz alkoholu, piwa i papierosów
Wielka Sobota – od 7.00 – 16.00
Delikatesy Mięsne Zyguła
przyjmują zamówienia na wyroby
świąteczne: białą parzoną, białą surową,
szynki świąteczne i pasztety
Zapraszamy!
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
restauracja | catering
Wielkanocne potrawy na wynos
(pasztety, zimny bufet, ciasta)
ul. Czarna Rola 1/3 (Serbska \ Naramowicka) www.fryga.com.pl, tel. 61 823 84 82
Pakiet Piękna – prezent na Dzień Matki!
Atelier Urody Impresja
ul. Naramowicka 187 C
Poznań, tel. 61 822 00 21
pon
11-19
wt-pt 10-20
sob
10-14
www.impresja-poznan.pl
q SAMOCHÓD q DOM
q RODZINA q ŻYCIE
q PODRÓŻE q FIRMA
Zapracow
any?
Zadzwoń ??
!!!
Naramowicka 244
791 107 177
[email protected]
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzy Wasza naramowicka
Piekarnia Cukiernia Maciejewski
Nasze sklepy firmowe znajdują się: przy ul. Madziarskiej 40/44, na Placu Wielkopolskim paw. 3,
Os. Kosmonautów 104, Os. Wichrowe Wzgórze przy Newie, Os. Orła Białego 106.
Zapraszamy na internetową: www.piekarnia-maciejewski.pl
sprawy osiedla
przepis
dokończenie ze str. 4 V
Chcemy, aby powstała naprawdę dobra, wyróżniająca się
placówka oświatowa.
Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy wszystkich
mieszkańców, dla których ważnym tematem jest edukacja.
Chętnie wykorzystamy Państwa wiedzę i kompetencję. Stowarzyszenie, które powstało, ma w swoich celach również
sprawy poszczególnych szkół.
Anna Wachowska-Kucharska
Przewodnicząca Zarządu
Rady Osiedla Naramowice
Pyszna świąteczna babka
KONKURS
Przypominamy o naszym konkursie. Zapraszamy do
spisania wspomnień o Naramowicach.
Pamiętacie Waszą szkołę 40 lat temu? A może pracowaliście w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym
Naramowice? Robiliście zakupy w pierwszym w Poznaniu markecie Pozperito w latach 90? Jak zakładano
osiedle Władysława Łokietka, a jak Wilczy Młyn?
Napisz, dlaczego wybrałeś mieszkanie na Naramowicach, jak wspominasz swój pierwszy spacer po okolicy, co cię zaszokowało i jak zmieniały się Naramowice
w ostatnim czasie.
Więcej informacji o konkursie na stronie
www.tunaramowice.pl
sprawdzony przepis wydawcy
r
r
r
r
r
r
r
r
r
300 g mąki tortowej
300g masła
300 g cukru pudrowego
6 jajek
2 małe opakowania cukru waniliowego
proszek do pieczenia (porcja na 500g)
4 łyżki stołowe spirytusu
1 łyżka octu spirytusowego
jeśli ktoś lubi, można dodać aromat pomarańczowy i bakalie
Mąkę przesiać i wymieszać z proszkiem do pieczenia. W dużej misce utrzeć na pulchną masę żółtka, cukier pudrowy
i masło. Następnie dodawać na przemian po jednej łyżce
mąki i spirytusu. Gdy składniki zostaną połączone, dodać
łyżkę octu spirytusowego.
Na końcu dodajemy dobrze ubite białka. Całość
mieszamy łyżką, nie używamy wtedy miksera, aby
masa pozostała pulchna.
Piec około 1h w 175°C.
Twoje centrum urody
w jednym miejscu
KOLORYZACJA
REFLEKSY
MODELOWANIE
BALEYAGE
DEKOLORYZACJA
RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE
UPIĘCIA I MAKIJAŻE ŚLUBNE,
UPI
WIECZOROWE, DZIENNE
RÓŻNE WARKOCZE I PLECIONKI
STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
PIELĘGNACJA TWARZY
KAWITACJA
MIKRODERMABRAZJA
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
ZABIEGI PARAFINOWE DŁONI I STÓP
DEPILACJA
DEPIL
znajdziesz nas na
PRZEKŁUWANIE USZU
Tel. 883-202-131
www.qak.com.pl
Pon-Pt: 12-18, Sob: 9-14
Tel. 506 149 818
www.magiapiekna.com
Pon: 14-20, Wt-Pt: 12-18, Sob: 9-13
Smacznego!
BRAMY ▪ OGRODZENIA
▪ ŚLUSARSTWO
fachowo i niedrogo
Rozliczanie PIT ów rocznych już od
19 zł
tel. 609 080 254
Jakość gwarantowana
doświadczeniem
CENTRUM WĘDKARSKIE
UMULTOWO
profesjonalna obsługa
doradztwo w wyborze sprzętu
porady w zakresie metod i technik połowu
obsługa księgowa Twojej firmy
już od
miesięcznie
BRATKI • STOKROTKI
sadzonki bylin
Zaprasza OGRODNIK obok kościoła
99 zł
tel. 884 665 666
[email protected]
www.e-kwarta.pl
Berpo
s.c.
W ofercie m.in.:
ZAPRASZAMY NA:
ul. Naramowicką 244
(200 m za przejazdem kolejowym)
PON-PT 10.00-18.00
SOB
10.00-14.00
Sklepy z zabawkami:
Szkółkarska 25, Suchy Las
ul.Św. Marcin 47, Poznań
ul.
tel.61
624 2000
facebook.pl/Berpo
www.berpo.pl
ul. Rubież 46A
61-612 Poznań
na Naramowicach lat temu...
Kombinat Naramowice
we wspomnieniach Państwa
Górskich (cz.2)
Na szczególne podkreślenie zasługuje wielokierunkowa
działalność Kombinatu w sferze socjalnej i kulturalnej. Każdy
pracownik miał zapewnione mieszkanie zakładowe w dużym
nowym osiedlu mieszkaniowym oraz w wyremontowanych
starych budynkach przy ul. Naramowickiej. Dzisiaj, po rozwiązaniu Kombinatu, większość mieszkań została wykupiona
przez pracowników tam mieszkających. Przy ulicy Sarmackiej wybudowano nowe przedszkole (przeniesione z plebanii)
i przychodnię lekarską.
Dawny naramowicki dwór, wybudowany w XIX w przez Moraczewskich, po remoncie służył między innymi jako stołówka
dla pracowników. Znajdowała się tam kawiarnia z restauracją, gdzie szczególnym powodzeniem cieszyły się kurczaki
z rożna. W dużej sali pałacowej odbywały się liczne zabawy
zakładowe pracowników. Wybudowano nowy hotel „Naramowice”, a w jego bocznym wejściu znajdowało się pomieszczenie dla Rady Osiedla, gdzie odbywało się wiele spotkań
mieszkańców Naramowic na interesujące ich tematy. Między
budynkiem dyrekcji a pałacem, na małej wysepce otoczonej
fosą, znajdowała się izba pamięci z bogatym zbiorem eksponatów związanych z Naramowicami. Od północnej strony pałacu wybudowano amfiteatr z dużą muszlą koncertową, gdzie
odbywały się różne imprezy, między innymi dożynki. Obydwa
wymienione obiekty już dziś nie istnieją. Nadmienić należy,
że Kombinat organizował wczasy pracownicze i kolonie dla
dzieci, zapewniając transport w obydwie strony.
Było czym się pochwalić
W czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich na terenie
Naramowic odbywała się wystawa zwierząt hodowlanych,
z wielkopolskich ośrodków hodowli zarodowej. Każdego
dnia odbywały się parady wyróżnionych okazów bydła (krów
mlecznych, jałówek, buhajów), świń, owiec i różnorodnego
drobnego inwentarza. W drodze do placu wystawowego ustawiano szpaler wyhodowanych w szklarni w specjalnych gazonach różnych odmian kukurydzy, co było pięknym akcentem
dekoracyjnym. Pragnę jeszcze dodać, że byłem w Kombinacie stałym pilotem oprowadzającym wycieczki krajowe i zagraniczne. Oprowadzałem po jego obiektach, a także po wystawie zwierząt hodowlanych w czasie targów.
Co pozostało?
Przy południowej ścianie hotelu „Naramowice”, na małym
skwerku stoi duży obelisk kamienny z tablicą upamiętniającą
założyciela, wieloletniego dyrektora i twórcy potęgi Kombi-
10
natu Naramowice, Mariana Mikołajczyka. Uroczyste poświęcenie tego „pomnika”, które zorganizowała Rada Osiedla
z udziałem miejscowego proboszcza i dyrekcji, odbyło się
w 1997.
Dzisiaj Naramowice zmieniły się diametralnie. Na terenie
dawnych budynków Kombinatu i szklarni powstały obiekty
różnych firm handlowych i bloki mieszkalne, a ostatnio przy
ulicy Dworskiej hotel i restauracja „Fortezza”. Kiedy czasami
spaceruję po tych terenach dawnej działalności gospodarczej Kombinatu, ogarnia mnie nostalgia i tęsknota za dawnym
tętniącym tam życiem. Wszystkie obiekty hodowlane (obora,
porodówka, wybiegi oraz silosy) zostały zrównane z ziemią.
Nowa mleczarnia, wybudowana przez Kombinat, zmieniła
właściciela, ale jej produkty nadal firmowane są marką „Naramowice”, co świadczy o tym, jakim powodzeniem u konsumentów cieszyły się i nadal cieszą te produkty – mleko i jego
przetwory.
Wspomnień Państwa Danuty i Stefana Górskich wysłuchała:
Renata Zychla
rekomendacje
na Naramowicach
Rowerowe Naramowice
Smykoludki i ich przyrodniczo-ekologiczne przedszkole na
Naramowicach
Na Naramowicach bez roweru ani rusz. Można śmignąć dokądkolwiek się chce – na zajęcia, do szkoły, do sklepu, albo
żeby posiedzieć nad Wartą, kiedy ma się kiepski nastrój. Można odetchnąć pełną piersią pędząc przez las, zmęczyć się,
zziajać i wrócić do domu skonanym, ale szczęśliwym. Na Naramowicach mamy pod tym względem fantastycznie – wskakujesz na rower i po chwili jesteś już w lesie albo na łące.
W tej sytuacji wielu ucieszy wiadomość, że pojawił się na
Naramowicach nowy sklep rowerowy. I to jaki duży! Blisko
Intermarche, dobrze widoczny z ulicy.
Kto chce swój stary model wymienić na lepszy – będzie miał
do wyboru do koloru: miejskie, cruisery, mtb, cross, trekkingowe, dziecięce, holenderskie (z serwisem pogwarancyjnym).
Kto się zna na dobrych markach, będzie miał się nad czym
zastanawiać: są Merida, GT, Schwinn, 3G, Kokkedal, Head.
Kto jest przywiązany do swojego starego roweru – może go
tutaj naprawić, nabyć części (np. opony, dętki), dokupić rozmaite nowe akcesoria (dzwonki, koszyki, bidony, foteliki dziecięce…). Nasze dzieci i siebie zaopatrzymy tutaj w porządne
kaski.
Kto już trochę zapomniał, jaką przyjemność może sprawić
jazda na rowerze – niech się nie zastanawia. Jest wiosna,
zróbmy coś dla siebie!
NARAMKA
Telefon alarmowy (z komórki) . .................................................. 112
Pogotowie ratunkowe .................................................................. 999
Komisariat Policji Poznań – Północ
(os. Jana III Sobieskiego 115) ...................................... 61 841 46 11
Straż Miejska .......................................................... 986 (całą dobę)
Straż Pożarna .............................................................................. 998
Pogotowie energetyczne ............................................................. 991
Pogotowie gazowe . ..................................................................... 992
Centrum Informacji Medycznej ................. 94 94 lub 61 853 53 52
– informuje całą dobę o przychodniach, dyżurach, szpitalach, dyżurach szpitali i aptek, gabinetach lekarskich
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (bezpłatnie) –
wszystkie dni tygodnia od 12.00 do 20.00
Najdłużej czynny sklep spożywczy: Tesco, ul. Łużycka 112, otwarty 24h we wszystkie dni tygodnia
Najdłużej czynna poczta: os. Łokietka 102, pon. – pt. 8.00 – 20.00,
sob. 8.00 – 14.00
Szewc, kaletnik (punkt przyjęć) – naprawa obuwia, torebek, plecaków itp.: os. Łokietka 9a, tel. 698 870 251
Zdrowa żywność: ul. Naramowicka 176D, pon. – pt. 9.00 – 19.00,
sob. 10.00 – 14.00
Najdłużej czynny sklep mięsny: Zyguła, ul. Naramowicka 246,
pon-sob od 7.00 do 21.00, niedz. od 9.00 do 18.00
BZ WBK S.A. 30 Oddział w Poznaniu, ul. Naramowicka 176, tel. 61
827 64 80, pon. – pt. 11:00 – 18.00
Bankomaty: BZ WBK, ul. Naramowicka 176, Nordea, ul. Naramowicka 176, Euronet w Tesco, ul. Łużycka 112, Euronet w Biedronce, ul. Naramowicka 219, PKO BP, os. Łokietka 102, Euronet, ul.
Błażeja 6
Msze święte niedzielne w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00, 19,15
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
Od sierpnia br. na Naramowicach rozpoczyna działalność
nowa placówka, należąca do grupy Anglojęzycznych Przedszkoli „Akademia Smyka” z ponad 10-letnią historią i tradycją.
Świat, przyroda i ekologia
Misją przedszkola jest wychowanie mądrego i odpowiedzialnego mieszkańca Ziemi oraz troskliwego jej gospodarza.
Człowieka o szerokich horyzontach, postrzegającego dom
przez pryzmat naszej całej planety i traktującego środowisko
z dbałością. Empatycznego w stosunku do zwierząt, szanującego przyrodę i wszelkie dobra z niej płynące.
Naukowe, sportowe i językowe zabawy, przygody i odkrycia
na miarę wielkich, małych dzieci
Bogata oferta zajęć spowoduje, iż każde dziecko odkryje
swoje talenty, rozbudzi pasje. Poprzez zabawę wszechstronnie się rozwinie i zdobędzie wiedzę.
Nowoczesne metody i formy pracy proponowane przez nauczycieli pozwolą na podążanie za ciekawością dzieci i rozwijanie zagadnień w kierunkach najbardziej je interesujących.
Urokliwe miejsce stworzone z myślą o dzieciach i ich potrzebach
Budynek przedszkolny jest nowo wybudowanym obiektem
z 4 przestronnymi salami, jadalnią i własną kuchnią. Każda
sala ma małe laboratorium do przeprowadzania obserwacji i eksperymentów, posiada też kącik multimedialny oraz
łazienkę i toalety. Bezpośrednio do obiektu przylega plac zabaw. Wśród drzew na terenie przedszkola ptaki mają swoje
miejsca lęgowe. Charakterystyczny zegar na elewacji frontowej budynku jest zsynchronizowany z wzorcowym europejskim zegarem atomowym, znajdującym się w Mainflingen k.
Frankfurtu nad Menem w Niemczech.
Przedszkole zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat do 4 grup wiekowych
Dni otwarte: 10 V, 24 V, 7 VI w godz. 10:00-14:00
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 – 01.08.2014 r.
Przedszkole czynne w godz. 7:00-17:30
Gorąco zachęcam do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. W naszych przedszkolach każde dziecko jest najważniejsze.
Joanna Radojewska
założycielka przedszkola
Przedszkole Przyrodniczo-Ekologiczne SMYKOLUDKI
ul. Naramowicka 222, 61-611 Poznań
tel. +48 605 44 88 22, [email protected]
www.smykoludki.pl
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
11
zdrowie
t OKNA Z PCW, ROLETY
Przy rodzinnym stole
Czas spędzony wspólnie z rodziną jest bezcenny dla naszego zdrowia. Prawdę tę potwierdza między innymi pediatria, która zajmuje się nie tylko nie tylko leczeniem chorób
dzieci i młodzieży, ale również profilaktyką. Stąd kluczowa
okazuje się ochrona naszych maluchów i nastolatków przed
negatywnymi wpływami cywilizacji. Fundamentalne znaczenie ma w tym względzie rodzina. Bo oprócz tego, że daje
poczucie bezpieczeństwa niezbędne dla prawidłowego
rozwoju, jest źródłem wsparcia w wielu trudnych chwilach
malucha i nastolatka. Jak wykazują badania, dobre relacje
między członkami rodziny wzmacniają zdrowie psychiczne
młodocianych, zmniejszają częstość dolegliwości psychosomatycznych takich jak: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia łaknienia od anoreksji po bulimię, bądź otyłość.
Obniża się ryzyko zachowań agresywnych oraz używania
substancji psychoaktywnych. Jeśli młody człowiek czuje, że
ma wsparcie w rodzinie, znacznie łatwiej adaptuje się w nowym środowisku, lepiej znosi stres, ma mniej problemów
z samoakceptacją i potrafi poprosić o pomoc, gdy przeżywa
trudności.
Budowaniu rodzinnych więzi służy w znacznej mierze spędzanie czasu całej rodziny przy stole. Wspólne regularne
posiłki rodziny dają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz kształtują dobre nawyki żywieniowe na całe życie. Ograniczają szerzący się jak plaga zły nawyk ciągłego
podjadania i spożywania wysokoenergetycznych przekąsek
między posiłkami. Są również okazją do spotkań, rozmów,
okazywania wzajemnej troski, uczuć czy wsparcia.
Według badań naukowych, rodziny spożywające wspólne
posiłki częściej spędzają razem czas wolny. Stosując autorytatywny styl wychowania rodzice prezentują wysoki poziom
emocjonalnego ciepła i umiejętnie stawiają swoim pociechom wymagania.
Niestety, codziennie wraz z rodzicami śniadanie zjada mniej
niż co trzeci, zaś obiad i kolację – mniej niż co drugi nastolatek. Oznacza to więc, że znaczna część młodzieży nie ma
możliwości regularnych spotkań i rozmów z rodzicami przy
stole. Zatem zachęcanie do rodzinnego spożywania posiłków stanowi ważny przyczynek do poprawy zdrowia i jakości
życia dzieci i młodzieży.
Kolejną rolą rodziny jest kształtowanie dobrych nawyków
związanych z różnymi formami spędzania wolnego czasu
i rekreacją. W przypadku dzieci i młodzieży znaczna część
czasu to siedzący tryb życia: wielogodzinne zajęcia szkolne,
odrabianie lekcji w domu, a później oglądanie telewizji, czytanie oraz korzystanie z komputera, rozmowy przez telefony
komórkowe, pisanie smsów, gry (smartfony). Telefon komórkowy i Internet stały się dla młodzieży podstawowym źródłem
rozrywki i utrzymywania kontaktów towarzyskich zamiast
dotychczasowych spotkań z przyjaciółmi i spacerów. Tymczasem niedostateczna aktywność fizyczna stanowi jeden
z czterech głównych czynników, będących przyczyną ogólnej
umieralności w wieku dojrzałym (po nadciśnieniu tętniczym,
paleniu tytoniu oraz podwyższonym poziomie glukozy). Zalecany przez ekspertów poziom aktywności fizycznej dla dzieci
12
w wieku 5-17 lat to minimum 60 minut dziennie zajęć, o co
najmniej umiarkowanym wysiłku fizycznym.
Zatem niech wspólne biesiadowanie przy stole stanie się naszym zdrowym nawykiem na co dzień!
ZEWNĘTRZNE
t OKNA DACHOWE, ROLETY,
MARKIZY, SCHODY STRYCHOWE
t PUSTAKI SZKLANE, ELEMENTY
MONTAŻOWE, KLEJE
t CEMENT EKSPERT W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY
Dr Elżbieta Markowska-Otto
Specjalista Chorób Dziecięcych
t INNE MATERIAŁY BUDOWLANE
ul. Gnieźnieńska 72
62-006 Bogucin
tel. 61 826 38 35/36
tel./fax 61 826 38 37
pn.-pt. 8-16
Autorka tekstu zaprasza do nowej
Przychodni Lekarza Rodzinnego „Godność”.
[email protected]
www.pakos.poznan.pl
DERMATOLOG
CENTRUM EDUKACJI DLA MAŁYCH I DUŻYCH
lek. med. Alfred Hess
os. Przyjaźni 21 N /144
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
(obok kliniki weterynaryjnej, sklepu NETTO,
vis a vis galerii Pestka), przyjmuje codziennie
od poniedziałku do soboty włącznie
od godz. 8.00, a w środy od 8.00 do 20.00
PÓŁKOLONIE LATO 2014
zapisy już trwają
Recepty ze zniżką
Rejestracja tel. 61 823 01 63,
kom. 601 81 99 26
Leczenie: trądziku, łuszczycy, grzybicy, alergii,
chorób skóry, włosów i paznokci, chorób
przenoszonych drogą płciową
Usuwanie: kurzajek, brodawek, kłykcin, włókniaków,
naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.
APTEKA
NARAMOWICKA
tel. 600 034 888
ul. Bogusza 6a, Poznań, www.edu-arto.pl
LARYNGOLOG
Dr n. med. Dorota Miętkiewska-Leszniewska
od 9.00 do 22.00, od pon. do niedz.
os. Przyjaźni 142, Poznań, tel. 606 336 975
Leczenie chrapania, płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych, przecinanie wędzidełka
języka i warg, ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa), plastyka małżowin nosowych,
plastyka podniebienia, wyłuszczanie kaszaka i włókniaka, operacje migdałków, nosa i zatok.
ul. Naramowicka 172
tel. 61 822 75 05
Czynna: pn-pt od 8.00 do 21.00,
sob od 9.00 do 16.00, nd od 10.00 do 14.00
Szkoła jazdy
Przewozy
autokarowe
PRYWATNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Radojewo 28, Poznań
tel. 61 825 82 43
tel. 501 767 216
www.perfectum.edu.pl
ul. Naramowicka 239, Poznań
tel. 504 220 220, 508 220 220
www.formulal.com.pl
WYPOŻYCZALNIA I SKLEP
REHABILITACYJNO-MEDYCZNY
ZAKŁADANIE,
PROJEKTOWANIE OGRODÓW,
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
Centrum Ogrodnicze Konewka
ul. Naramowicka 221A,61-608 Poznań
tel. 606-179-537, 609-186-009
www.konewka.com.pl
PROMOCJA
Thuja Brabant
1,2-1,4m
9
90
zł
ul. Rubież 14/40
tel. 61 828 74 55
czynna: pon.-piąt. 8.00-20.00
sob. 9.00-15.00
niedz. nieczynna
APTEKA
PIOTRA I PAWŁA
ul. Sarmacka 15
tel. 61 822 07 89
Czynna: pn-pt od 8.00 do 20.00,
sob od 9.00 do 14.00, nd od 9.00 do13.00
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO:
ŁÓŻKA ELEKTRYCZNE NA PILOTA 150 zł/mc
WÓZKI INWALIDZKIE 50 zł/mc
BALKONIKI 30 zł/mc
KULE INWALIDZKIE 20 zł/mc
oraz
wiele innych
sprzętów...
ADRESY:
Siedziba
ul. Roosevelta 3, Poznań
tel. 61 848 17 00
tel. 504 458 540, 504 650 603
Oddział
ul. Juraszów 5, Poznań
/koło szpitala na Lutyckiej/
tel. 512 048 969
[email protected]
www.euromed-missal.pl
poradnik
poczekalnia
Hallux valgus – paluch koślawy Napoje gazowane a zęby
Hallux Valgus to nazwa łacińska, a jej tłumaczenie to „paluch
koślawy”.
Zniekształcenie to jest deformacją palców i polega na tym,
że paluch odkształca się w stawie podstawnym i kieruje się
na pozostałe palce stopy. Szczególnie jest to widoczne, kiedy
zachodzi konflikt pomiędzy 1 a 2 palcem stopy.
Do deformacji przekręcenia palucha do wewnątrz dochodzi
także, gdy sklepienia stóp uległy opadnięciu na skutek obniżenia się stawu skokowego. Zwykle towarzyszy temu płasko-koślawe ustawienie stopy. Charakterystycznym jest też
poszerzenie się stopy, bóle przy chodzeniu, stany zapalne
kaletki, jej obrzęk oraz pieczenie od spodu pod głowami kości śródstopia. Zwiększa się ryzyko powstawania bolesnych
odcisków i modzeli na stopach oraz kształtują się palce młoteczkowate.
Halluxy u chorych z tą deformacją występują aż w 60 % jako
uwarunkowanie genetyczne i często występują rodzinnie.
Pozostałe są spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak:
przykurcz ścięgna Achillesa lub mięśnia brzuchatego łydki,
płaskostopie, noszenie ciasnego obuwia.
Należy zaznaczyć, że chorzy zgłaszają swoje dolegliwości
zbyt późno, by móc skutecznie zapobiec zabiegowi chirurgicznemu. Takie zabiegi są dzisiaj przeprowadzane pod
znieczuleniem i w ciągu jednego dnia .
W środowisku podologicznym mówi się, że zabieg operacyjny potrzebny jest wtedy, gdy ból się nasila, a normalna funkcjonalność stopy uległa trwałemu zaburzeniu.
Jak zapobiegać:
q Przede wszystkim zadbaj o prawidłowe obuwie. Dobór
odpowiedniego rozmiaru oraz kształtu tak, aby palce
miały dość miejsca i była dobra amortyzacja pięty.
q W przypadku pojawienia się pierwszych objawów pomocne są kortezy między palcami, wykonane z żelu polimerowego.
q Uprawiaj sport. Ćwiczenia stóp hamują rozwój halluxa
i poprawiają kondycję stopy.
q Jeżeli masz nadwagę, spróbuj ją zredukować.
q Jeżeli zauważysz zmiany na stopach, zgłoś się do podologa, nie czekaj, aż dolegliwości będą narastały, a wraz
z nimi ból. Pamiętaj, że zaniedbane przypadki trudno jest
leczyć, a terapie są wtedy dłuższe.
q W zaawansowanych zmianach proponuje się leczenie
operacyjne, po którym konieczne jest noszenie nowego
obuwia.
Agnieszka Nowaczyk
kosmetolog, specjalista ds. podologii
Właścicielka Instytutu Podologii w Poznaniu
www.instytutpodologii.pl
www.ortop.com.pl
Życzę Państwu wspaniałych Świąt Wielkanocnych,
udanych spotkań w gronie najbliższych, dużo radości
i pięknych przeżyć.
14
Wysoko słodzone napoje
gazowane cieszą się niestety dużą popularnością nie
tylko wśród młodzieży, ale
również wśród dorosłych
i dzieci. Wielu spragnionych
sięga przede wszystkim po
słodkie napoje, zwłaszcza
gazowane. Mają takie zachęcające, efektowne kolory
i intensywny smak. Ale ich
atrakcyjność to zasługa syntetycznych dodatków, z których większość nie ma wartości odżywczych, natomiast
może szkodzić. I tak niestety
jest – napoje te sieją spustoszenie w naszej jamie ustnej.
Szkliwo jest najbardziej twardą i zmineralizowaną substancją naszego ciała. Pamiętajmy jednak, że jednocześnie bardzo podatną na ataki bakterii. Wskutek osiadania na zębach
bakterii zawartych w ślinie i ich metabolizmu opartego na
cukrach, wytwarzają się kwasy. Jeśli proces demineralizacji jest ciągły, mogą powstać uszkodzenia szkliwa i zębiny.
Może temu towarzyszyć poczucie silnej nadwrażliwości.
Wiele produktów spożywczych zawiera kwasy, które z zasady mogą powodować uszkodzenie szkliwa. Napoje gazowane na bazie sody należą do produktów z wysoką ilością
kwasów.
Liczne badania dowodzą, że napoje gazowane pite latami
– uszkadzając szkliwo, znacznie zwiększają ryzyko nadwrażliwości zębów, a także powstawania ubytków, przebarwień,
pęknięć, zmian erozyjnych oraz próchnicy. Zęby osoby regularnie pijącej takie napoje są w podobnym stanie, co osoby
uzależnionej od narkotyków, np. amfetaminy.
Za oknem ciepło, więc coraz częściej będziemy gasić pragnienie.
Wybierajmy mądrze to, co zdrowe, aby jak najdłużej cieszyć
się pięknym uśmiechem.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę
Państwu dużo zdrowia, radości oraz wspaniałego nastroju!
Niech pogoda sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu!
Lek. dent. Anna Antczak-Zawadka
Reklama w „Tu Naramowice”
tel. 691 116 481
lub
[email protected]
zaprasza w każdy poniedziałek
w Poznaniu, przy ul. Rubież 14b/45
na badanie ginekologiczne
i USG dopochwowe, cytologię
oraz USG piersi
rejestracja tel. 600 11 66 76
www.Chmaj-Wierzchowska.pl
pierwszy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Naramowic
NAJWIĘKSZA EKSPOZYCJA!
KOMINKI W AKCJI
www.kambud-kominki.pl
ul. Miętowa 19, 61-680 Poznań
[email protected]
tel./fax 61 8 258 259, tel. 501 735 690

Podobne dokumenty

numer 034

numer 034 Zajęcia Sguasha odbywają się pod okiem najbardziej doświadczonych w  Poznaniu instruktorek, które swoją charyzmą i zapałem będą starały się rozkochać w tej dyscyplinie mieszkańców Naramowic. Główną...

Bardziej szczegółowo

SKUP AUT

SKUP AUT Szanowni Państwo, od listopada nie będzie kolportażu bezpośrednio do skrzynek domów przy ulicy Sarmackiej i jej przecznicach. Nasze czasopismo w tym rejonie dostępne będzie w sklepach, piekarniach,...

Bardziej szczegółowo

numer 039

numer 039 Jubileusz Edu Arto 5 lat temu, kiedy Naramowice zaczęły się na potęgę rozbudowywać, a nowi mieszkańcy osiedlać, pani Kinga Kulka postanowiła stworzyć instytucję, która będzie gromadzić małych i duż...

Bardziej szczegółowo

Nauka jest fascynująca Uniwersytet Osiedlowy

Nauka jest fascynująca Uniwersytet Osiedlowy urzędnikom Urzędu Miasta. Na koniec zaś chcieliśmy zaprosić Państwa na organizowane przez nas wykłady i warsztaty „Uniwersytetu Osiedlowego”, finansowanego w ramach grantu Banku Zachodniego WBK „Tu...

Bardziej szczegółowo

numer 037 - Strona Główna

numer 037 - Strona Główna istotnym dokumentem, przejdzie do historii, bo będzie to pierwsza wzmianka o  Naramowicach. Sam dokument zupełnie nie dotyczył Naramowic. Było to oświadczenie, wydane przez kasztelana poznańskiego ...

Bardziej szczegółowo

numer 041

numer 041 albo wypowiedzi, które w ciągu minionego roku miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub wręcz zmieniły polską rzeczywistość. W tym roku nagroda im. Anny Laszuk przypadła właśnie Adamowi Bodna...

Bardziej szczegółowo

Historie wcześniejsze niż poligon

Historie wcześniejsze niż poligon tylko para rąk, szczypta uśmiechu i szczere chęci! (mk)

Bardziej szczegółowo

numer 017

numer 017 wernisaż plastyczny, kawiarenka ze słodkościami dla gości oraz wiele innych atrakcji!

Bardziej szczegółowo