Biblioteczna wartość naddana

Transkrypt

Biblioteczna wartość naddana
Strona 1 z 6
Spis publikacji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Biblioteczna wartość naddana
Kraków 2006 r.
Autor: Jacek Wojciechowski
Spis treści
1. Czas i powinności
Publikacje wykorzystane
2. Biblioteczna wartość naddana
niemierzalność
Generowanie naddań
wytwór pracy i myśli
przyrost wartości
pracownicy
procesy
Strukturalizacja oferty
wybór
selekcja
filtracja
wartościowanie
kolekcja
adresowanie
mediacja
porządkowanie powiadomień
dostosowanie
promocja
Oferta
udostępnianie
przetwarzanie treści
liternet
treści własne
Inne przedsięwzięcia biblioteczne
programy środowiskowe
lokalizm
weblogi
zaplecze edukacji
przysposobienie komunikacyjne
publikacje wykorzystane
3. Bibliotekarstwo w stanie ewolucji
Prognozy i przyszłość
ewolucja
przewidywania
Sytuacja w komunikacji publicznej
Strona 2 z 6
informacja i nieinformacja
mowa i pismo
telewizja
komunikacja elektroniczna
współistnienie
Biblioteka w komunikacji
biblioteka hybrydalna
mediacja
przysposobienie
Tendencje organizacyjne
małe i duże
sieci i rodzaje
biblioteki pedagogiczne
gęstość
Organizacja usług
podstawa podziału
czytelnia
czas otwarcia
biblioteka przyjazna
edukacja zdalna
Współpraca pozasieciowa
potrzeba współpracy
zakresy
formy
Bibliotekarze
kim są
zróżnicowanie
mediator
stereotypy
Podstawowe powinności
informacyjne
edukacyjne
przysposabiające
intelektualne
rozrywkowe
substytutywne
integracyjne
wychowawcze
publikacje wykorzystane
4. Biblioteczne strategie
prognozowanie
Strategiczne plany i zarządzanie
plan strategiczny
plany operacyjne
Główne zadania
priorytety
mediacja
funkcje
Konieczne analizy
określanie przyszłości
analiza otoczenia
środowisko
edukacyjne instytucje sprawcze
komunikacja publiczna
technologie
możliwości własne
Treści programu
zmiany oferty usługowej
zapotrzebowanie edukacyjne
Strona 3 z 6
gromadzenie zasobów
program ponadusługowy
przysposobieni
kontakty z publicznością
promocja
Warunki programu
personel
koszty i baza
zmiany organizacyjne
Pożytek
weryfikacja
publikacje wykorzystane
5. Konsorcja biblioteczne
Konsorcjum jako forma kooperacji
fuzje
niby-holdingi
współpraca celowa
istota konsorcjum
luźne relacje
Biblioteki w konsorcjach
powiązania zadaniowe
elektronizacja
koordynator
sieć
biblioteki w konsorcjach
Zadania
wypożyczenia międzybiblioteczne
tworzenie kolekcji
prenumerata
archiwizacja
usługi
obsługa techniczna i doskonalenie
Zasady konstytuowania
inicjatywa
umowa
majątek
biblioteka wiodąca zmiany w składzie
regulacje prawne
Charakterystyka organizacji
kierowanie
lider
agendy współdziałające
gospodarka finansowa
konsultacje
prawo do korzystania
Pożytki i niedogodności
pożytki
wady
publikacje wykorzystane
6. Kierownik biblioteki: pożądane cechy i style kierowania
Kierowanie
istota kierowania
kierowanie bezpośrednie i pośrednie
rozpiętość kierowania
biblioteki duże i małe
udział w wykonawstwie
Role kierownika
organizator
Strona 4 z 6
motywator
przywództwo
zachęta materialna
zachęta niematerialna
strategia informacyjna
system powiadamiania formy komunikowania
komunikowanie w kierowaniu
Cechy i umiejętności
charyzma
energia
porządek wewnętrzny
sumienność
ekstrawersja
życzliwość
inteligencja
wiek
temperament
autorytet
obiektywizm
syntezy
kreatywność
wiedza
współpraca
stres
Style kierowania
styl demokratyczny
konsultacje
techniki grupowe
warunki
styl autokratyczny
styl liberalny
pragmatyzm
publikacje wykorzystane
7. Biblioteczne rekomendacje i filtracje
Meandry demokracji
mit dostępu powszechnego
bariery w korzystaniu
Kolekcja
dobór
przesłanki
Zasoby elektroniczne
podaż sieciowa
wybór z sieci
wspólnota rozpoznań
Promocja i filtracja
preselekcja
promocja
filtracja
substytucja
Kryteria i decyzje
kryteria
cele
specjalizacja
opinie zewnętrzne
publiczność
Mediacja to wybór
mediacja
bibliotekarz
publikacje wykorzystane
Strona 5 z 6
8. Komunikacja elektroniczna: język - odbiorca - biblioteczna mediacja
Punkt wyjścia
pismo
przekazy medialne
informacja i nieinformacja
Punkt dojścia
przekazy elektroniczne
język komunikacji elektronicznej
perspektywy rozwoju
Cechy komunikatów elektronicznych
nielinearność
generowanie znaczeń
interaktywność - funkcje
chaos
Formy wypowiedzi elektronicznych
książka elektroniczna
czasopismo elektroniczne
e-mail - czaty i blogi
literatura i sztuka
wirtualizacja
Odbiorca
aktywność
interpretacja
technika odbioru
procesy mentalne
Biblioteczna mediacja
powinności
edukacja zdalna
filtracja - promocja
przysposobienie
pośrednictw
współdziałanie
publikacje wykorzystane
9. Flirt literatury z maszyną turinga
nowy system
flirt
Odporność literatury
trwałość literatury
intertekstualność
zmiany
bez regresu
Literatura literacka
wielojęzykowość komunikacji
odrębność
refleksja
język
kreacja
fikcja
dyskurs
sekwencyjność
interpretacja
Inwazja elektroniki
elektronika w komunikacji
język
sposoby używania
względna swoboda odbioru
interakcja
ułomności
paninformacjonizm
Strona 6 z 6
Liternet
remediacja
intemetyzacja literatury
asocjacyjność
performer treści
odmienności łatwość nadania
nowe formy
czasopisma sieciowe
elektroniczne gry fabularne
nowa dziedzina?
Współistnienie
ku niezależnej egzystencji
bez zagrożeń
Biblioteczna poręka
potrzeba promocji
formy
warunki
publikacje wykorzystane
Indeks nazwisk
Nota bibliograficzna
Library added yalue - summary
Ostatnia aktualizacja: 5 VI 2010 r.
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - Uniwersytet Jagielloński