10 Września 2011 - Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika

Transkrypt

10 Września 2011 - Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika
Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Reading
Pod Patronatem – Polska Macierz Szkolna Za Granicą
www.polskaszkolawreading.co.uk
Reading, 10 września 2011
Drodzy Rodzice,
Witam Wszystkich serdecznie w owym Roku Szkolnym 2011-2012, a szczególnie, tych którzy
po raz pierwszy przekroczyli próg naszej placówki. Mamy nadzieję, że w czasie wakacji dzieci
wypoczęły i z dużym zapasem energii przystąpią do nauki języka i kultury polskiej w Polskiej
Szkole Sobotniej.
W tym roku szkolnym nasza szkoła została powiększona o 41 nowych uczniów, natomiast 41
uczniów opuściło nasze progi. Chciałabym również powitać w naszym gronie nowych
wykwalifikowanych nauczycieli: p. Paulinę Basak . p. Monikę Stelmaszyk oraz p. Konrada
Zielińskiego.
Oto aktualny rozkład klasowy na nowy rok szkolny 2011/12
Klasa
Przedszkole (rano)
auczyciel
“Zerówka”
Klasa I
Klasa I
Klasa II
Klasa II
Klasa III
Klasa III
A. Antoniewicz,
B. Tworek
A. Antoniewicz,
M. Rojek
M. Rojek, R. Walczyna
M. Stelmaszyk
E. Olender
M. Bohatyrewicz
Krystyna Jarosińska
Olga Krasnowska-Hobbs
E. Masina
Klasa IV
Klasa IV
E. Olender
Wioletta Czekaj
Klasa V
Klasa VI
Klasa I gimnazjum
E. Masina
K. Zieliński
M. Towiańska
Klasa III gimnzajum
Kl. Polsko-ang. 1
Kl. Polsko-ang. 2
A level
GCSE
Olga Krasnowska-Hobbs
P. Basak
P. Basak
Wioletta Czekaj
Olga Krasnowska-Hobbs
Przedszkole (południe)
Sala
s.przy kościele
Godziny
zajęć
9.15-12.00
l.
ucz
17
s.przy kościele
12.30- 15.15
17
s.przy kościele
Dom Polski s.2
Dom Polski s.5
Dom Polski s.4
Dom Polski s. 4a
Dom Polski s. 1
Dom Polski s.10 (dawny
sklepik)
Dom Polski s.2
Sala.parafialna
(naprzeciw Domu Polskiego
Dom Polski s.4
Dom Polski s.1
Dom Polski s. s.10 (dawny
sklepik)
Dom Polski s.11
Dom Polski s. 11
Dom Polski s. (piątek)
Dom Polski s.1 (piątek)
Dom Polski s.1(piątek)
9.15-12.00
9.00- 12.15
9.00- 12.15
9.00- 12.15
9.00- 12.15
9.00- 12.15
9.00- 12.15
24
11
8
16
11
20
15
12.30-15.45
9.00- 12.15
17
17
12.30-15.45
12.30-15.45
12.30-15.45
15
13
13
12.30-15.45
9.00- 12.15
16.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
8
6
4
6
3
KÓŁKA ZAITERESOWAŃ
-KÓŁKO TAECZE- 12.30 -13.15 sobota dla dzieci z klas I- IV, można się zapisywać
w skeretariacie szkoły; data pierwszego spotkania będzie podana w jednym z kolejnych
listów;
-WARSZTATY TEATRALE-16.00-19.00 sobota -dla uczniów z klas IV- III gimn,
zapisy w sekretariacie; zaczynamy od dnia dzisiejszego tj.10.09.2011
-TREIGI PIŁKI OŻEJ-13.30 15.00 niedziela- wszelkich informacji udziela trener
p.Piotr Kopyciński pod nr telefonu: 07594718377 po godz. 17.00.
PRZEKAZ IFORMACJI
Chciałabym zwrócić uwagę na konieczność czytania listów ze Szkoły Polskiej. Zawierają
one wiele ważnych informacji dotyczących rożnych zmian w szkole oraz wydarzeń
których zapewne szkoda by było przeoczyć. Listy te są głównym nośnikiem aktualności
szkolnych i każdy rodzic powinien się z nim zapoznawać. Przy okazji zachęcam do
odwiedzania naszej strony internetowej
www.polskaszkolawreading.co.uk
na której również znajdują się nasze listy i wiele innych informacji o szkole.
WAŻA SPRAWA DOTYCZĄCA PODRĘCZIKÓW SZKOLYCH.
Przypominam, że opłata £15 (doliczana do pierwszej raty) obejmuje zeszyty ćwiczeń
oraz inne materiały szkolne używane podczas zajęć lub imprez szkolnych. Podręczniki
natomiast wypożycza uczniom szkoła na okres jednego semestru/roku, które należy
koniecznie zwrócić, aby następny uczeń mógł z nich korzystać. Dlatego też bardzo proszę
o szanowanie książek i niepisanie po nich. Zwracam się z ogromnym apelem do Państwa o
zwrot wszystkich podręczników szkolnych( nie ćwiczeń) z zeszłego roku.
"BADAIA PRZEPROWADZAE PRZEZ UIWERSYTET W READIG DLA
DZIECI DWUJĘZYCZYCH”
Uniwersytet w Reading przeprowadza badania, które umożliwią ustalenie poziomu
językowego dzieci dwujęzycznych (polsko-angielskich). Ćwiczenia w formie zabawy z
powtarzaniem zdań oraz ze wskazywaniem obrazków, będą głównymi przewodnikami tych
badań. Badania te są skierowane na dzieci w wieku 6-9 lat. Jesli Pańswo chcieliby
otrzymać więcej informacji na temat tego badania, Karta Informacyjna oraz Zgoda bedą
dostepne w sekretariacie. Bedzie tam także można znaleźć Kwestionariusz, który można
będzie samodzielnie lub z asystentką wypełnić. Oba dokumenty są dostępne po polsku i po
angielsku.
Jesli są Państwo zainteresowani udzialem swych dzieci w tym badaniu, uprzejmie prosimy
o wysłanie SMS-a o teści “TAK” pod numer 077 2566 8082.
Po wysłaniu SMSa-a, Ewa Jaremko (asystentka od tłumaczeń) skontaktuje się z Państwem
i udzieli wszelkich informacji na temat tego badania."
REJESTRACJA UCZIÓW
Kto z Państwa jeszcze nie dokonał rejestracji na rok 11/12, a chciałby aby dziecko
kontynuowało naukę w naszej szkole, proszę o jak najszybsze zgłoszenie się do
sekretariatu i dokonanie opłaty czesnego za naukę. Prosze również o zgłoszenie wszelkich
zmian w danych kontaktowych.
Do listu dołączam kalendarz szkolny na rok 2011/12.
Na zakończenie wszystkim dzieciom życzę dobrych wyników w nauce, nauczycielom
dużo zapału do prowadzenia ciekawych lekcji, a rodziców proszę o aktywną
współpracę w sprawnym prowadzeniu naszej szkoły.
Małgorzata Niedbało
Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Reading