Poręba 26

Transkrypt

Poręba 26
Poręba 26.08.2016
Wyciąg z protokołu
Komisji Techniczno- Przetargowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w upadłości układowej w Porębie
Dokonała w dniu 26.07.2016 o godz .13 00 otwarcia ofert na badanie sprawozdania
finansowego Zarządu MPGKIM Sp. z o.o. w u.u.
Komisja stwierdziła co następuje:
W terminie zawartym w zaproszeniu do składania ofert tj do 22.07.2016 r. wpłynęło
do spółki 9 ofert. Wszystkie oferty dostarczono pocztą w zamkniętych i
nienaruszonych kopertach.
Wszystkie oferty zostały uznane za ważne i dopuszczone do dalszego postępowania:
Ofertę złożyły następujące firmy z następującymi cenami netto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LEXUS Audit Sp. z o.o. Kraków – cena 5000,- zł
PKF Consult Sp. z o.o Sp.k. Katowice – cena 7800,- zł
KPW Audytor Sp.z o.o. Łódź - cena 4900,- zł
KPT Audyt Podatki Edukacja ,Tomasz Pietrzak Łódź – cena 5400,- zł
DB AUDYT Sp z o.o. Katowice - cena 7000,- zł
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran Tychy – cena 6900,- zł
EKO-BILANS Sp. z o.o. Łódź – cena 5800,- zł
BUFIKS Sp. z o.o. Katowice- cena 9000,- zł
CF Contept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz, Łódź – 5100,-zł
Komisja po dokonaniu oceny ofert pod kątem: ceny, doświadczenia, liczby
zatrudnionych biegłych rewidentów , terminu wykonania badania oraz posiadanego
ubezpieczenia zarekomendowała zarządowi wybór jednej z firm.
Zarząd prowadzi obecnie negocjacje warunków umowy na wykonanie audytu

Podobne dokumenty