"Nierówności społeczne - percepcja a rzeczywistość"

Transkrypt

"Nierówności społeczne - percepcja a rzeczywistość"
"Nierówności społeczne - percepcja a rzeczywistość"
Streszczenie
W wystąpieniu przedstawiona zostanie analiza, której zasadniczą konkluzją jest stwierdzenie istnienia rozbieżności pomiędzy
percepcją nierówności społecznych a ich obiektywnym poziomem. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w szeregu
różnych czynników, ze szczególnym wskazaniem na utożsamienie nierówności z poziomem ubóstwa, wpływ mitów oraz różnych
ideologii oraz konkretne uwarunkowania historyczne. Zostaje także wysunięta teza, że niedoskonała percepcja nierówności
społecznych może mieć istotne znaczenie w dyskursie toczonym wokół zagadnienia wpływu nierówności społecznych na wzrost
gospodarczy. Popularny bowiem model środkowego wyborcy, który wyjaśnia jeden z możliwych negatywnych kanałów wpływu
nierówności na wzrost gospodarczy zakłada, że opinia publiczna poprawnie odczytuje zmiany zachodzące w rzeczywistości
społeczno – gospodarczej.

Podobne dokumenty