Prądzyńskiego 34 m 15 przedmiar robót budowklanych

Transkrypt

Prądzyńskiego 34 m 15 przedmiar robót budowklanych
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Prądzyńskiego 34 m15 - roboty budowlane
1 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
1204-01
sufitów
16.84
m2
2 KNR 4-01
1204-02
3 KNR 2-02
1509-01
4 KNR 4-01
0322-02
5 KNR 4-01
0708-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
49.75
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych
m2
12.59
m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
1
szt.
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- m
wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
9.8
m
6 KNR AT-22 Dodatek za czyszczenie płytek
0106-01
14.35
m2
7 KNR AT-27 Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni
0101-10
14.42
m2
8 KNR 9-21
0101-01
m2
9 KNR 9-21
0101-02
m2
Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin
mineralnych; pomieszczenia o pow. do 5 m2
4.24
m2
m2
Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; po- m2
mieszczenia o pow. do 5 m2
10.11
m2
-1-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
Poszcz
Razem
16.840
RAZEM
16.840
49.750
RAZEM
49.750
12.590
RAZEM
12.590
1.000
RAZEM
1.000
9.800
RAZEM
9.800
14.350
RAZEM
14.350
14.420
RAZEM
14.420
4.240
RAZEM
4.240
10.110
RAZEM
10.110

Podobne dokumenty