Villa Gioconda1 - doświadczenia

Transkrypt

Villa Gioconda1 - doświadczenia
Świetny podręcznik dla… odważnych i cierpliwych. Czy zdarzyło się Państwu po roku
nauczania stwierdzić, że uczniowie nie są w stanie złożyć w poprawne zdanie pięciu słów, że
całą wiedzę o włoskiej gramatyce, czerpaną ze świetnych podręczników polecanych przez
ministerstwo zostawili na wakacjach, że... to zupełnie nie ma sensu?!
Jeżeli nie jesteście uprzedzeni do metod pamięciowych i zostawiliście sobie furtkę
w rozkładach zajęć w postaci dodatkowego podręcznika, zainteresujcie się koniecznie „Villa
Gioconda”. Zadbajcie, by uczniowie używali książki z tekstami tylko w klasie. Cierpliwie
uczcie na pamięć dialogów. Nie zrażajcie się, że czasem uczniowie zapamiętają tylko cztery
linijki czy dwie battute. Najlepiej nie pozwólcie im w ogóle zaglądać do tekstów, ćwiczcie
ich pamięć słuchową. Przetrzymajcie bunt („My jesteśmy wzrokowcami, my tak nie
chcemy…” ), nie załamujcie się („Oni chyba nie są w stanie niczego zapamiętać”). Jeśli
będziecie odgrywali wraz z klasą mały teatrzyk i spowodujecie, że KAŻDY POWTÓRZY
POPRAWNIE CAŁE ZDANIE, a WIĘKSZOŚĆ BĘDZIE UMIAŁA POWTÓRZYĆ
ZDANIE, ZASTĘPUJĄC ZAPOMNIANE SŁOWO INNYM WŁAŚCIWYM, jeśli
następnego dnia uda się KILKU UCZNIOM ODTWORZYĆ KAWAŁEK DIALOGU bez
wspomagania, to możecie być pewni, że czegoś naprawdę się nauczyli.
„Sugestologia” to metoda stara jak świat i czasochłonna. Za to skuteczna, bo całe zdania (a
nie poszczególne słowa!) tak zapamiętane zostają w pamięci na długo. To także metoda
nielubiana, bo wymaga wysiłku od ucznia i cierpliwości od nauczyciela.
Jest to jak dotąd jedyny dostępny u nas podręcznik zawierający teksty o skali trudności
dostosowanej dla poziomu A1, jaki można stosować do tej metody. Historia dość intrygująca,
o tajemniczej willi Leonarda da Vinci, z czasem wciąga, zaś dobór ćwiczeń w zeszycie
ćwiczeń ucznia umożliwia wprowadzanie materiału gramatycznego metodą indukcyjną.
Godne polecenia.

Podobne dokumenty