Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych

Transkrypt

Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa
Łódzkiego, serdecznie zaprasza Państwa na odbywające się w dniu 18 Listopada 2016 r. w
Łodzi bezpłatne szkolenie pt.:
Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych
Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak - rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.
Program szkolenia:
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 15:30 Szkolenie
Zakres szkolenia:
1. Własność intelektualna w działalności naukowo-badawczej:
a.
ochrona utworów: prawa autorskie majątkowe i osobiste.
b. twórczość techniczna: wynalazki i wzory użytkowe.
c.
ochrona wzornictwa przemysłowego.
2. Obrót własnością intelektualną – licencjonowanie i sprzedaż praw autorskich:
a.
sprzedaż praw;
b. udzielanie licencji;
c.
spółka spin off.
3. Własność intelektualna w projektach badawczych:
a.
środowisko prawne prowadzonych projektów;
b. wynik projektu, a własność intelektualna;
c.
wykonawstwo i podwykonawstwo a prawa własności intelektualnej.
4. Przykładowe rozwiązania – Horyzont 2020:
a.
kwestia własności i współwłasności praw;
b. prawa dostępu;
c.
kwestia poufności;
d. umowy konsorcjum.
Zapraszamy zainteresowane osoby z całego regionu łódzkiego.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ (do dnia 17
listopada)
Rejestracja: [email protected]
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
Sala Obrad Sejmiku
piętro 1
Godzina: 10:30 – 15:30
Serdecznie zapraszamy
Z wyrazami szacunku
Michał Kaczmarek
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Uniwersytet Łódzki
ul. POW 3/5, pokój numer C13
90-255 Łódź
tel.: +48 42 635 52 61 / +48 42 635 41 69
e-mail: [email protected]
www.regionalny.uni.lodz.pl

Podobne dokumenty