thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
2nd Sunday of Advent
Druga Niedziela Adwentu
December 9, 2012 - 9 grudnia 2012
Saturday, December 8 - Immaculate Conception
8AM(Eng.) † Zenon, Michał Dzikowski
5PM (Cro.) † Marita, Luca Puskaric
7PM (Pol.) Dziękczynna za Ewę
2nd Sunday of Advent, December 9
9AM (Eng.) † Helena Łuczycka
11AM (Pol.) † Helena Hojda
7PM (Eng.) † Maria Paluch
Monday, December 10
8AM (Eng.) For parishioners
Tuesday, December 11
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Aniela Musiałek
Wednesay, December 12 Our Lady of Guadalupe
10AM Adoration
11AM (Eng.) For All Souls in Purgatory
7PM (Pol.) W. int. S. Aldony
Friday, December 14
7:00PM (Pol.) W int. ofiar stanu wojennego
Saturday, December 15
8AM(Eng.) For Cherry Manion
7PM (Pol.) Dziękczynna za Przyjaciół
2nd Sunday of Advent, December 16
9AM (Eng.) † Helena Łuczycka
11AM (Pol.) † Maria Łopuszyńska
7PM (Eng.) † Maria Paluch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OUR LADY OF GUADALUPE
December 12
This title has been given to our Blessed Mother
because of her apparitions to a Mexican convert,
Juan Diego, in 1531. At the time, to confirm the
apparitions, an image of the Immaculate Conception
was imprinted on the tilma or mantel of Juan. It
showed the Virgin Mary with the sun, moon, and
stars, and with an angel beneath the crescent. Under
this title the Blessed Mother is declared patroness of
the Americas. On Wednesday, December 12th,
Masses will be at 11AM (Eng.) and 7PM (Pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONFESSIONS BEFORE CHRISTMAS
December 14 from 5PM to 9PM
Confession is a very important part of our preparation
for Christmas celebration. Special occasion for
confession in our parish will be Friday, December
14 from 5PM until 9PM. Fr. Stanley Zak will be
hearing confessions.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS SCHEDULE
December 24 Vigil of Christmas
10PM Croatian Mass
12 Midnight Shepherd’s Mass in Polish
December 25 Christmas Day
9AM English Mass
11AM Polish Mass
December 26 St. Stephen, first martyr
11AM English Mass
7PM Polish Mass
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADVENT DONATIONS TO BUILD A NEW
CATHOLIC CHURCH IN SIBERIA
A new Catholic church is being built in Krasnojarsk
(Siberia) and will be called Holy Family of
Nazareth. Envelopes can be found at the back of the
church. We would like to help in this project by
our donations. May God reward you for your
generosity.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN ATTENDANCE CENSUS
This year the attendance will be taken on the
weekends of December 1 and 2 and December 8
and 9. We ask our ushers to be ready for this
count on the first two weekends in December.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHRISTMAS WAFERS – OPŁATKI
and Polish Christmas Cards
Christmas wafers are available for purchase for $3
per envelope in the parish office or after Mass in the
parish hall.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Jan. 4
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 2
Envelopes and all checks
1144.00
Loose Cash
390.00
Building Fund
488.44
Christmas flowers
56.00
In Helen Łuczycka’s memory
100.00
Christmas wafers & Polish Christmas cards
132.00
Donations for Church in Siberia
20.00
Coffee
119.55
Candles
106.63
TOTAL
2556.62
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok Wiary
zakończy
uroczystość
Chrystusa
Króla
Wszechświata 24 listopada 2013 r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA GRUDZIEŃ
Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani,
zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z
wielkodusznością i autentyczną miłością.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MATKA BOŻA Z GUADALUPE - 12 grudnia
Msze św. 11AM (Eng.), 19:00 (pol.)
Jest to najstarsze objawienie maryjne (12 grudnia
1531 roku) oficjalnie uznane przez Kościół
Katolicki. Nazwa Matka Boża z Guadalupe
pochodzi od określenia coatlaxopueh, które w
języku nahuati oznacza „kogoś, kto depcze
węże”. Cudowny obraz na płótnie agawy przedstawia
Maryję w postaci stojącej. Ubrana jest w tunikę koloru
różowego, spiętą pod szyję broszką, przepasana
szarfą w tali i przyozdobiona kwiatami. Okryta jest
płaszczem w kolorze błękitnym ozdobionym
gwiazdami. Cera twarzy Maryi jest koloru
ciemnego, stąd od hiszpańskiego słowa moreno
została nazwana Morenitą z Tepeyac.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOWIEDŹ PRZED BOŻYM NARODZENIEM
Piątek, 14 grudnia w godz. 17:00-21:00
Spowiedź jest istotnym elementem naszego
przygotowania do Świąt Narodzin Chrystusa.
Specjalna okazja do spowiedzi będzie w piątek, 14
grudnia od godz. 17:00 do 21:00.
Ksiądz
Stanisław Żak będzie służył w konfesjonale.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE NARODZENIE
Poniedziałek, 24 grudnia – Wigilia B. Narodzenia
20:00 (Cro.) Msza św.
24:00 (Pol.) Pasterka
Wtorek, 25 grudnia - Dzień Bożego Narodzenia
9AM (Eng.) Msza św.
11AM (Pol.) Msza św.
Środa, 26 grudnia – Św. Szczepana męczennika
11AM (Eng.) Msza św.
19:00 (Pol.) Msza św.
W oktawie Bożego Narodzenia - 27, 28, 29, 31
grudnia Msza św. w jęz. polskim o godz. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATKI, KARTKI ŚWIĄTECZNE I
KSIĄŻKI
Opłatki, kartki świąteczne i książki (Katechizm
Kościoła Katolickiego, Pismo Święte) są na
sprzedaż w Sali Parafialnej po Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADWENTOWA OFIARA NA NOWY
KOŚCIÓŁ W KRASNOJARSKU NA SYBERII
Parafia Świętej Rodziny z Nazaretu była erygowana
w 1999 r. Teraz wspólnota parafialna jest w trakcie
budowy kościoła. Pragniemy naszymi ofiarami
wspomóc dzieło budowy nowej świątyni. Broszurki
i kopertki na ofiary są z tyłu kościoła. Bóg zapłać za
donacje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stan Wojenny w Polsce 1981-1983
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu
wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania
znalazło się ok. 5.000 osób. Ogółem, w okresie
trwania stanu wojennego, zostało internowanych
ok. 10.000 osób w 49 ośrodkach internowania na
terenie całego kraju. Instytut Pamięci Narodowej
oszacował (w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca
1983), liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego,
które poniosły śmierć (głównie śmiertelne
postrzały i pobicia) podczas strajków i
manifestacji na 56 osób. Całkowita liczba ofiar
stanu wojennego w latach 1981-1989 wynosi 91
osób, co ustaliła badająca zbrodnie stanu wojennego
Nadzwyczajna Komisja Sejmowa w latach 19891991.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 4 stycznia
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grudzień
Lektorzy
Grudzień 9 – Jadzia Witkowska, Stanisław Wielgosz
Grudzień 16 – Tomek i Renata Wolak
Grudzień 23 - Karolina Kolińska, K. Ostrowski
Pasterka – Marek Grzelak, Teresa Mazurek
Grudzień 25 – Krystyna Grzelak, Hubert Chmiel
Kawa i ciasto
Grudzień 9 – Basia Rogoz, Władzia Drozdowska
Grudzień 16 – kawa i ciasto
Grudzień 23 – kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIEROGI NA SPRZEDAŻ W SALI
PARAFIALNEJ - $4.00 paczka
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty