Złączki ‘Standard’

Transkrypt

Złączki ‘Standard’
GrupA
259
AKCESOrIA DO NArZĘDZI pNEuMATYCZNYCH
Złączki
Złączki
‘SafeFlow’ Złączki
Bezpieczne i proste w użyciu. Poprawiają
‘Standard’
‘Standard’
Pasują do zakresu standardowych adapterów
Kobe. Konstrukcja stalowa. Idealne do
stosowania w środowisku technicznym/
warsztatowym (przemyśle i warsztatach).
Gwint
wewnętrzny
Numer
Wielkość
Kod
produktu
gwintu
PCL-259
AC21CF02 G1/4”
-1940Y
AC21EF
G3/8”
-1946F
AC21JF
G1/2”
-1946R
Gwint
wewnętrzny
Cena/szt.
PLN
42.40
47.20
47.20
bezpieczeństwo w zakładach - zapobiegają biciu węża.
Tworzą bezpieczne środowisko sprężonego powietrza .
Dwustopniowe zwalnianie samo-odpowietrzania.
Konstrukcja stalowa odporna na korozję.
Spełniają wymagania normy ISO 4414:1998 oraz
EN 983:1996. PCL produkt, zaprojektowany i
wyprodukowany w Sheffield w Anglii.
Kompatybilny ze standardowymi adaptorami.
Gwint wewnętrzny
Gwint
zewnętrzny
Rozmiar
gwintu
1/4”
Standard G
G3/8”
Typ
Kod
KBE-259
-6940Y
-6946F
Cena/szt.
PLN
30.30
32.00
MATErIAłY śCIErNE I ElEKTrONArZĘDZIA
Gwint
zewnętrzny
Rozmiar
gwintu
Standard G1/4”
Kod
KBE-259
-6944D
Cena/szt.
PLN
30.30
Złączki ‘Vertex’
Cena/szt.
PLN
42.40
47.20
47.20
Kod
Numer
Wielkość
produktu
gwintu
PCL-259
AC21T02 G3/8”
-1948D
Numer
produktu
AC91CM
Rozmiar
gwintu
G1/4”
Kod
KBE-259
-6983A
Cena/szt.
PLN
47.20
Cena/szt.
PLN
30.30
Kod
Wielkość
gwintu
PCL-259
G1/4”
-1983D
Cena/szt.
PLN
34.60
Gwint wewnętrzny
Do podłączenia złączki Standardowej, Vertex lub
Safeflow z gwintem męskim..
Numer
produktu
AC91CF
Cena/szt.
PLN
67.40
78.90
78.90
Kod
Cena/szt.
PLN
67.40
78.90
Kod
Cena/szt.
PLN
78.90
PCL-259
-4518T
-4521B
-4523D
Numer
produktu
SC21CM
SC21JM
Rozmiar
gwintu
G1/4”
G1/2”
PCL-259
-4520A
-4524E
Numer
produktu
SC21R
Wielkość
gwintu
1/4”
PCL-259
-4528M
Podzespół z podwójną złączką
Gwint
wewnętrzny
Wtyki złączek
Przeznaczone do stosowania ze złączkami Kobe
do sieci pneumatycznych. Powłoka cynkowa
„Third level” dla ochrony przed korozją.
Kod
Rozmiar
gwintu
G1/4”
G3/8”
G1/2”
Ze zintegrowaną
końcówką
do węża
(bez gwintu)
Gwint
zewnętrzny
Gwint
zewnętrzny
Numer
produktu
SC21CF
SC21EF
SC21JF
Gwint
zewnętrzny
Złączki ‘Vertex’
Przeznaczone do stosowania ze złączkami
Kobe do sieci pneumatycznych. Powłoka
cynkowa „Third level” dla ochrony przed
korozją.
Vertex
Kod
Wielkość
gwintu
PCL-259
”
1/
G 4
-1944D
G3/8”
-1946K
1/
”
G 2
-1946W
Ze zintegrowaną
końcówką
do węża (bez
gwintu)
Typ
Typ
Numer
produktu
AC21CM
AC21EM
AC21JM
Kod
Wielkość
gwintu
PCL-259
G1/4”
-1983A
Cena/szt.
PLN
33.70
Szybkie i łatwe rozwiązanie pozwalające na
uzyskanie dwóch punktów roboczych przy
pojedynczej linii sprężonego
powietrza. Pasuje bezpośrednio do
wszystkich pojedynczych
złączy typu "Standard"
lub "Vertex".
Wtyki złączek
Gwint
wewnętrzny
Rozmiar
gwintu
Wewnętrzny
G1/4”
Typ
Kod
KBE-259
-6992X
Cena/szt.
PLN
5.80
Gwint zewnętrzny
Do podłączenia złączki Standardowej, Vertex lub
Safeflow
z gwintem
żeńskim.
Typ
Zewnętrzny
Rozmiar
gwintu
G3/8”
Kod
KBE-259
-6996D
Cena/szt.
PLN
5.80
Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do podłączenia złączki Standardowej, Vertex lub
Safeflow z wężem.
Typ
Rozmiar
gwintu
Końcówką
1/4”
3/8”
Strona
196
Kod
KBE-259
-6983P
-6984T
Cena/szt.
PLN
5.80
5.80
Numer
Wielkość
Kod
produktu
gwintu
PCL-259
ACA2746 G1/4”
-1992X
ACA6582 G3/8”
-1996B
Cena/szt.
PLN
5.80
17.30
Gwint
zewnętrzny
Kod
Numer
Wielkość
produktu
gwintu
PCL-259
ACA2746 G1/4”
-1985R
ACA6582 G3/8”
-1996D
Cena/szt.
PLN
5.80
5.60
Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Kod
Numer
Wielkość
produktu
gwintu
PCL-259
1/4”
ACA1793
-1983P
5/16”
ACA2487
-1984Q
3/
”
ACA2488
-1984T
8
Numer Długość
produktu całkowita
AC6103 Standard
AC6503
Vertex
Cena/szt.
PLN
5.40
5.40
5.40
Kod
PCL-259
-1981A
-1981L
GrupA
291
GrupA
294
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
142.40
142.40
akceSoria do narzędzi pneuMatycznycH
Złączki typu ‘60
Złączki
PCL Złączki ‘serii 100’ (Hi-Duty)
Duża średnica zapewnia zwiększony przepływ
Series’ (Seria 60)
seria XF
Zaprojektowane do ogólnego zastosowania w
przemyśle - swobodny przepływ powietrza przy
ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 55 do 60 CFM (1
557 do 1 698 l/min). Wykonane ze stali z
trwałą (trudnościeralną) pasywowaną
powierzchnią. Element z hartowanej stali
celem zapobieżenia przypadkowemu
rozłączeniu podczas użytkowania.
Gwint wewnętrzny
powietrza, co zapewnia, że złączki te nadają
się do zastosowań przemysłowych – swobodny
przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100
psi: 100 do 120 cfm (2830 do 3400 l/min).
Stalowa konstrukcja z hartowanym występem
zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
Cynkowanie z pasywacją zapewnia odporność
na ścieranie.
Gwint wewnętrzny
grupa
259
Euro 130
Oferują zwiększony przepływ powietrza i
zwiększają wydajność narzędzia. Wykonane ze
stali z antykorozyjną obróbką powierzchni.
Swobodny przepływ powietrza 7bar/100psi130cfm. Ramię stalowe zapobiega
przypadkowym rozłączeniom. Kompatybilne z
adaptorami EURO, CEJN320, RECTUS 25 I 26.
Otwór nominalny: 7.4mm.
Przepływ @6bar: 2200l/min @0.5bar p.d.
Max. ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
Zakres temperatur: -40°C do 100°C.
Gwint
wewnętrzny
Numer
produktu
AC4CF
AC4EF
Rozmiar
gwintu
G1/4”
G3/8”
Kod
PCL-259
-1980L
-1958T
Cena/szt.
PLN
110.10
110.10
Gwint zewnętrzny
Numer
produktu
AC5EF
AC5JF
Rozmiar
gwintu
G3/8”
G1/2”
Kod
PCL-259
-1980N
-1980T
Cena/szt.
PLN
164.30
164.30
Gwint zewnętrzny
Rozmiar
gwintu
Euro 130 G1/4”
Typ
Gwint zewnętrzny
Do zastosowania ze złączkami serii XF.
Kod
PCL-259
-1959V
-1960B
Cena/szt.
PLN
110.10
110.10
Numer
produktu
AC5EM
AC5JM
Rozmiar
gwintu
G3/8”
G1/2”
Kod
PCL-259
-1980Q
-1980X
Cena/szt.
PLN
164.30
164.30
Wtyki złącza typu ‘60 Series’ (Seria 60)
Utwardzone, z trwałą pasywowaną
powierzchnią. Do zastosowania ze złączkami
(gniazdami) "60 Series" ("Seria 60").
Wtyki złącza typu ‘100 Series’ (Seria 100)
Utwardzone, z trwałą pasywowaną
powierzchnią. Do zastosowania ze złączkami
(gniazdami) "100 Series" ("Seria 100").
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Numer
Rozmiar
produktu gwintu
ACA2653 G1/4”
Kod
PCL-259
-1986D
Cena/szt.
PLN
25.30
Gwint zewnętrzny
Do zastosowania ze złączkami
(gniazdami) "60 Series" ("Seria 60").
Numer
Rozmiar
produktu gwintu
ACA2657 G1/4”
ACA2661 G3/8”
Kod
PCL-259
-1986M
-1988T
Cena/szt.
PLN
24.30
26.50
Numer
Rozmiar
produktu gwintu
ACA2994
G3/8”
Kod
PCL-259
-1994M
Cena/szt.
PLN
24.30
Gwint zewnętrzny
Do zastosowania ze złączkami
(gniazdami) "100 Series" ("Seria 100").
Numer
Rozmiar
produktu gwintu
ACA2999 G3/8”
ACA3035 G1/2”
Kod
PCL-259
-1994W
-1995G
Cena/szt.
PLN
24.30
24.30
Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu) Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do zastosowania z połączeniami serii 60 i
Do zastosowania z połączeniami serii 100 i
węża.
węża.
Numer
Rozmiar
produktu gwintu
ACA2658 G1/4”
ACA2659 G3/8”
Kod
PCL-259
-1986P
-1986R
Cena/szt.
PLN
24.30
26.50
Numer
Rozmiar
produktu gwintu
ACA3036 1/2” Bore
ACA3037 3/8” Bore
Kod
PCL-259
-1995J
-1995L
Cena/szt.
PLN
24.30
24.30
Cena/szt.
PLN
5.40
Oryginalne złączki seria
XF (Euro 130)
Gwint
wewnętrzny
Numer
Rozmiar
produktu
gwintu
AC71CF
G1/4”
AC71EF
G3/8”
AC71JF
G1/2”
Gwint
zewnętrzny
Numer
produktu
AC71CM
AC71EM
AC71JM
Rozmiar
gwintu
G1/4”
G3/8”
G1/2”
Kod
Cena/szt.
PLN
64.40
64.40
64.40
Kod
Cena/szt.
PLN
64.40
64.40
64.40
PCL-259
-1981H
-1981M
-1981T
PCL-259
-1981K
-1981P
-1981W
Adaptery seria XF (Euro 130)
Gwint
wewnętrzny
Numer
Rozmiar
produktu
gwintu
AA7102
G1/4”
AA7103
G3/8”
AA7104
G1/2”
Gwint
zewnętrzny
Numer
Rozmiar
produktu
gwintu
AA7106
G1/4”
AA7107
G3/8”
AA7108
G1/2”
Ze zintegrowaną
końcówką do
węża (bez
gwintu)
Numer
Rozmiar
produktu
gwintu
1/4”
AA7110
3/8”
AA7112
1/2”
AA7113
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
KBE-259
-6102A
Kod
Cena/szt.
PLN
14.80
16.90
29.90
Kod
Cena/szt.
PLN
14.80
16.10
29.90
Kod
Cena/szt.
PLN
14.80
14.80
14.80
PCL-259
-1102A
-1103C
-1104E
PCL-259
-1106K
-1107M
-1108P
PCL-259
-1110R
-1112B
-1113C
Strona
197
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Rozmiar
gwintu
Standard G1/4”
Rozmiar
gwintu
G3/8”
G1/2”
Cena/szt.
PLN
33.10
XF Series (Euro 130) Adaptors
Typ
Numer
produktu
AC4EM
AC4JM
Kod
KBE-259
-6981H
grupa
259
akceSoria do narzędzi pneuMatycznycH
Oryginalne wysokowydajne złączki ‘Schrader
Oryginalne
Oryginalne złączki
Duży przepływ, szybkozłączki z
‘Schrader’
złączki
zabezpieczeniem blokującym, aby zapobiec
Wysoki przepływ, możliwość szybkiego
przypadkowemu rozłączeniu. Mechanizm
‘Schrader’
uwolnienia, by zapobiec wypadkowym
rozłączeniom. Obrotnica zapobiega zagięciom
węża. Wolny przepływ powietrza przy 7
bar/100psi: 50cfm (1400ltr/ min).
Przeznaczone do stosowania ze złączkami
Kobe do sieci pneumatycznych.
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Rozmiar
Typ
gwintu
gwintu
G1/4” wewnętrzny
Kod
KBE-259
-7002A
Cena/szt.
PLN
36.90
Adaptery oryginalnych złączek „Schrader”
Antykorozyjna obróbka powierzchni. Do
stosowania ze złączkami Kobe do sieci
pneumatycznych.
Gwint wewnętrzny
Do podłączenia złączki typu Schrader do
zamontowania (połączenia) do męskiego
(zewnętrznego) gwintu.
Rozmiar
Typ
gwintu
gwintu
G1/4” wewnętrzny
Kod
KBE-259
-6998J
Cena/szt.
PLN
4.60
Gwint zewnętrzny
Do podłączenia złączki typu Schrader do
zamontowania (połączenia) do żeńskiego
gwintu.
Rozmiar
Typ
gwintu
gwintu
G1/4” zewnętrzny
Kod
KBE-259
-6998G
Gwint
(BSPT)
G1/4”
Dług.
całk.
45mm
Waga
szt.
120g
Kod
PCL-259
-2002A
Cena/szt.
PLN
117.90
Gwint zewnętrzny
Gwint
(BSPT)
G1/4”
G3/8”
Dług. Waga
całk.
szt.
55mm 130g
60mm 135g
Kod
PCL-259
-2002C
-2002E
Cena/szt.
PLN
121.70
121.70
Oryginalne złączki ‘Schrader’ Adaptory
Utwardzona łuska z cynkowym
wykończeniem. Do użytku z wężami typu
“Schrader”.
Gwint wewnętrzny
Do podłączenia złączki typu Schrader do
zamontowania (połączenia) do męskiego
(zewnętrznego) gwintu.
Gwint
(BSPT)
G1/4”
Dług.
całk.
46mm
Waga
szt.
25g
Kod
PCL-259
-1998J
Cena/szt.
PLN
21.50
Gwint zewnętrzny
Do podłączenia złączki typu Schrader do
zamontowania (połączenia) do żeńskiego
gwintu.
Rozmiar
Typ
gwintu
gwintu
1/4”
bez gwintu
Kod
KBE-259
-6998A
Cena/szt.
PLN
4.60
Redukcja
PF
Złączki i redukcje typu PF zostały zaprojektowane w celu
zaoferowania konkurencyjnej alternatywy dla oryginalnych
złączek i redukcji firmy Schrader. Złączki PF z hartowanym
korpusem i przeciwkorozyjnym pokryciem zapewniają dłuższy
czas użytkowania.
Gwint zewnętrzny
Do podłączenia złączki typu Schrader do zamontowania
(połączenia)
do żeńskiego
gwintu.
Rozmiar
gwintu
AA7702
Strona
Typ
gwintu
1/4” BSPT
198
Kod
KBE-259
-1702B
Cena/szt.
PLN
14.80
Gwint
(BSPT)
G1/4”
Kod
Dług.
Waga
całk.
szt.
PCL-259
60mm 750g
-2003F
Cena/szt.
PLN
218.40
Oryginalne wysokowydajne złączki ‘Schrader’
Utwardzona łuska z cynkowym
wykończeniem. Do użytku z wężami typu
“Schrader”.
Gwint zewnętrzny
Do podłączenia wysokowydajnej złączki typu
Schrader do zamontowania (połączenia) do
żeńskiego (wewnętrznego) gwintu.
Gwint
(BSPT)
G1/2”
Dług.
Waga
całk.
szt.
55mm
85g
Kod
PCL-259
-1999W
Cena/szt.
PLN
43.40
Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Utwardzona łuska z cynkowym wykończeniem.
Do użytku z wężami typu
“Schrader”.
Zanudzać Dług.
rozmiar całk.
3/8”
72mm
1/2”
72mm
Waga
szt.
45g
65g
Kod
PCL-259
-1999R
-1999T
Cena/szt.
PLN
43.40
43.40
Złączki i redukcje InstantAir
Cena/szt.
PLN
4.60
Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do podłączenia złączki typu Schrader do
węża.
obrotowy eliminuje przypadki zagięcia (węża).
Wolny przepływ powietrza przy 7bar/100psi:
110cfm (3080ltr/min).
Gwint
(BSPT)
G1/4”
Dług.
całk.
46mm
Waga
szt.
35g
Kod
PCL-259
-1998G
Cena/szt.
PLN
21.50
Złączki i redukcje typu InstantAir to oryginalna
armatura bagnetowa firmy Broomwade.
Złączki: stalowe typu bagnetowego,
zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu.
Odpowiednie do większości stałych instalacji
sprężonego powietrza, aczkolwiek złączki
obrotowe zalecane są do instalacji wężowych.
Średnica otworu: 5.6mm.
Przepływ maksymalny: 54cfm przy
@100lbf/in2.
Maksymalne ciśnienie pracy:
17bar (250lbf/in2).
Temperatura pracy:
-20°C do 80°C.
Kod
Numer
Rozmiar
produktu
gwintu PCL-259
AA5106 G1/4” wewnętrzny -1006M
AA5102 G1/4” zewnętrzny -1002H
Ze zintegrowaną końcówką do węża (bez gwintu)
Do podłączenia złączki typu Schrader do
węża.
Redukcje
Cena/szt.
PLN
38.40
38.40
Gwint wewnętrzny
Zanudzać
rozmiar
1/4”
5/16”
3/8”
Dług.
całk.
65mm
60mm
60mm
Waga
szt.
10g
25g
25g
Kod
PCL-259
-1998A
-1998E
-1998C
Cena/szt.
PLN
21.50
21.50
21.50
Numer
produktu
AC51CF
Kod
Rozmiar
gwintu PCL-259
G1/4”
-1980Z
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
56.70
grupa
Złączki z zaworem kulowym
akceSoria do narzędzi pneuMatycznycH 259
Końcówki do
Złączki gwintowane
i końcówki bez
węża
gwintu (do węży)
z gwintem zewnętrznym
Utwardzona łuska z cynkowym wykończeniem.
Gwint zewnętrzny, zintegrowana końcówka do
węża (bez gwintu) Do tworzenia połączenia pomiędzy
wężem a gwintem żeńskim.
Zawory kulowe, gwint
wewnętrzny
do zewnętrznego
Zakres ciśnienia:
0 do +10bar.
Zakres
temperatury:
-25 do +90°C.
Numer
produktu
VAB1FM
VAB2FM
VAB3FM
VAB4FM
Rozmiar
gwintu
G1/8 - G1/8
G1/4 - G1/4
G3/8 - G3/8
G1/2 - G1/2
Kod
KEN-259
-7200K
-7210K
-7220K
-7230K
Cena/szt.
PLN
23.50
23.50
23.50
31.80
Gwint wewnętrzny
do zewnętrznego
1/4”
Rozmiar
gwintu
G1/4 - G1/4
G3/8 - G3/8
G3/4 - G3/4
Szybkozłączka obustronna do węży
Do połączeń dwóch długości węży lub do
naprawy węża.
Kod
KEN-259
-7310K
-7320K
-7340K
Cena/szt.
PLN
23.50
23.50
41.60
NPT/BSP Złączka-przetwornik
Zaprojektowane specjalnie do złączek i
adapterów British Standard tak, aby pasowaly
do 1/4” NPT gwintowanych urządzeń
pneumatycznych. Też użyteczne dla hydraulików
oraz systemów przepływu chłodziwa. Bardzo
grube cynkowe wykończenie.
BSP x
NPT
x 1/4”
x 1/4”
1/4”
1/4”
Kod
KEN-259
-4900K
-4950K
Cena/szt.
PLN
52.70
20.30
Kolanko
elastyczne
Typ
gwintu
1/4” BSPT
Kod
PCL-259
-3131B
Cena/szt.
PLN
76.00
Mufa
Mufa (jeden koniec
żeński, drugi żeński).
Numer
produktu
HC6889
Szybkozłączka, gwint zewnętrzny, stopniowa
Do połączeń gwintów wewnętrznych o tym
samym
rozmiarze.
Typ
gwintu
1/4” BSPT
Numer
produktu
HC5275
HC1225
Rozmiar
otworu
1/4”
3/8”
Kod
PCL-259
-3367W
-3360W
Numer Rozmiar
produktu gwintu
1/4”
HC5194
3/8”
HC1226
Kod
PCL-259
-3367H
-3360Y
Rozmiar
gwintu
G1/4”
G3/8”
Rozmiar
otworu
1/4”
3/8”
1/2”
3/8”
Kod
KBE-259
-8368N
-8360M
-8362A
-8365D
Cena/szt.
PLN
5.60
5.60
5.60
5.60
Szybkozłączka obustronna do węży
Zaprojektowana do użytku z narzędziami
pneumatycznymi KOBE. Powłoka cynkowa
„Third level” dla ochrony przed korozją.
Cena/szt.
PLN
7.70
8.50
13.30
Rozmiar
otworu
3/8” x 3/8”
Kod
KBE-259
-8365T
Cena/szt.
PLN
6.80
Złącze gwintowane z gwintem zewnętrznym
Do połączeń dwóch gwintów wewnętrznych o
tych samych rozmiarach.
Cena/szt.
PLN
6.00
6.00
12.40
Cena/szt.
PLN
4.80
4.80
Złączka - wtyczka
Do stosowania w połączeniu ze złączką
stożkową. Do
połączeń węża z
gwintami
zewnętrznymi.
Połączenie elastyczne stosowane w celu
wyeliminowania
problemów z
załamywaniem
się węży.
Numer
produktu
FE101
Kod
PCL-259
-3365P
-3365T
-3365W
Złączka stożkowa, zintegrowana końcówka do węża
(bez gwintu) Do stosowania w połączeniu ze złączką wtyczką. Do tworzenia połączenia pomiędzy wężem a
gwintem zewnętrznym.
Obrotowy
Stały
Obrotowy
Numer Rozmiar
produktu otworu
HC2983 1/4” x 1/4”
HC2985 3/8” x 3/8”
HC2986 1/2” x 1/2”
Kod
Numer
Rozmiar
produktu gwintu (BSPT) PCL-259
HC6560 1/4” x 1/4”
-3368X
HC4281 3/8” x 3/8”
-3366R
HC6898 1/2” x 1/2”
-3370G
Stały
Typ
Rozmiar Rozmiar
Kod
Cena/szt.
gwintu otworu PCL-259
PLN
1/4”
-3368N
5.80
5/
5.80
G1/4” 3/16”” -3355T
-3360M
5.80
8
1/2”
-3362A
5.80
1/4”
-3371T
6.00
3/
3/
G 8”
-3365D
6.00
8”
1/2”
-3364C
6.00
1/
1/
2”
G 2”
-3365H
16.10
Cena/szt.
PLN
3.50
3.50
Rozmiar
gwintu (BSPT)
1/4” x 1/4”
Kod
KBE-259
-8368X
Cena/szt.
PLN
7.00
Reduktor gwintowany zewnętrznie do
wewnętrznego
Do połączeń gwintów wewnętrznych z
gwintem
zewnętrznymi o
mniejszym
rozmiarze.
Kod
Numer
Rozmiar
produktu gwintu (BSPT) PCL-259
3/
1/
HC6895 8” x 4”
-3370A
HC6896 1/2” x 1/4”
-3370C
1/
3/
HC6897 2” x 8”
-3370E
Cena/szt.
PLN
5.00
8.30
8.30
Szybkozłączka, dwustronny gwint zewnętrzny
Do połączeń dwóch gwintów wewnętrznych o
różnych rozmiarach.
Złączki rozgałęźne, typ Y, gwint wewnętrzny
Do wyprowadzenia
dwóch linii
pneumatycznych z
jednej.
Kod
PCL-259
-3369R
Cena/szt.
PLN
9.20
Numer Rozmiar
produktu gwintu
SPR4279
G1/4”
Kod
PCL-259
-4420D
Cena/szt.
PLN
25.10
Kod
Numer
Rozmiar
produktu gwintu (BSPT) PCL-259
HC6899 3/8” x 1/4”
-3370K
HC6900 1/2” x 1/4”
-3370M
1/
3/
HC6901 2” x 8”
-3370S
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Strona
Cena/szt.
PLN
6.60
9.90
10.60
199
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Numer
produktu
VB2FF
VB3FF
VB6FF
Numer
produktu
HC5656
HC1206
HC1217
HC2479
HC6904
HC2951
HC2808
HC2954
Przeznaczone do stosowania ze złączkami
Kobe do sieci pneumatycznych. Powłoka
cynkowa „Third level” dla ochrony przed
korozją.
Męskie (zewnętrzne) gwintowane końcówki
Do podłączenia węża z żeńskim (wewnętrznym)
gwintem złączki.
grupa
259
pistolety odMuchowe i Malarskie
Pistolety
Pistolety
malarskie
malarskie
Pistolety malarkie wersja ssąca i grawitacyjna
wersja ssąca
przeznaczone do użytku z emaliami
celulozowymi oraz farbami akrylowymi. Cechy:
Regulowana szerokość natrysku, pojemność
pojemnika 680cm3., duży czuły
spust, dobrze zbalansowany.
Max. szerokość natrysku:
Ssacy/grawitacyjny:
2 - 3.5bar.
Zużycie powietrza:
Ssacy/grawitacyjny:
180 - 280ltr/min.
Pojemność:
680cc.
Standardowy
Dobrze wyważone o dużym,
bardzo czułym spuście i regulowanej czułości
rozpylacza. Do użytku poziomego lub
pionowego,farb akrylowych, emalii itd.
Dysza: 1/4” NPT gwint zewnętrzny.
30 - 70psi, 7 - 12cfm.
Z szybkowymiennymi
pojemnikami z
aluminium.
(1000cc).
Model
standardowy
nadaje się do
nakładania warstwy
bazowej.
Waga: 1.3kg.
Pistolet grawitacyjny
natryskowy
Do użytku profesjonalnego Dobrze
wyważony korpus z dużym, płynnie
działającym spustem i regulacją szerokości
strumienia natrysku. Do użytku w pozycji
pionowej lub poziomej z emaliami
celulozowymi i farbami
akrylowymi. Z
końcówką męską
typu 1/4" NPT.
40 - 60 barów.
Pobór powietrza
170-340 litrów na
minutę.
Zamknięcie
gwintowane.
Waga:
1,10 kg.
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Grawitacyjny
Ssacy
Dysza
Typ
(mm)
Ssacy
2.0
Grawitacyjny 1.5
Kod
KBE-259
-2150K
-2055K
Cena/szt.
PLN
339.60
158.70
Pojemniki
Kod
Dysza Maks. czułość
(mm)
rozpylacza STA-259
Standardowy
1.4
240mm
-1000A
1.8
280mm
-1010B
Profesjonalny
1.5
255mm
-1200D
2.0
265mm
-1210E
Cena/szt.
PLN
252.50
259.90
305.00
305.00
Typ
Rozmiar
podajnika (mm)
Grawitacyjny1.4
1.4
Ssacy
1.8
1.5
Ssacy
2.0
Waga
/sztuk
10g
15g
16g
15g
15g
Kod
STA-259
-2120M
-2100K
-2110L
-2130N
-2140P
Cena/szt
PLN
26.50
22.90
22.90
26.50
26.50
-2060S
5.50
Typ
Rozmiar
podajnika
(mm)
Grawitacyjny 1.5
1.4 & 1.8
Ssacy
1.4
2.0
Ssacy
Waga
Kod
50g
100g
50g
50g
-2020H
-2000F
-2010G
-2030J
/sztuk STA-259
Typ
Rozmiar Waga
podajnika (mm) /sztuk
Grawitacyjny1.4
35g
1.4
30g
Ssacy
1.8
30g
1.5
25g
Ssacy
2.0
25g
Kod
STA-259
-2220S
-2200Q
-2210R
-2230N
-2240P
Cena/szt
PLN
75.00
51.50
51.50
75.00
75.00
Zestaw naprawczy
Zawiera zapasowy zawór powietrza, sprężynę
zaworową, iglicę oraz pierścienie typu O.
Zapasowe nasadki powietrzne
200
Zapasowy filtr
STA259-1100C
Cena/szt.
PLN
305.00
dysze zapasowe
Zapasowy pojemnik do
ciśnieniowego pistoletu
natryskowego.
Odpowiedni wyłącznie
do pistoletów
natryskowych Kobe
Star. Pojemność:
1000 cm3.
Strona
Kod
Maks. czułość
rozpylacza
STA-259
195mm
-1100C
Akcesoria do pistoletu
natryskowego -
Iglice zapasowe
Kod
Typ
Waga
Cena/szt
podajnika
/sztuk STA-259
PLN
Grawitacyjny (600cc) 100g -1500A
55.50
Ssacy (1000cc)
50g
-1510B
99.90
Zestaw 4 przegród
7 uszczelek 10g
10g
-2500A
9.50
- 2500 A 9,5
Dysza
(mm)
1.4
Cena/szt
PLN
98.90
62.50
98.90
98.90
Typ
Rozmiar Waga
podajnika (mm) /sztuk
Grawitacyjny 1.5
14g
11g
Ssacy 1.4 & 1.8
15g
Ssacy 1.5 & 2.0
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
STA-259
-2310V
-2300T
-2320W
Cena/szt
PLN
25.90
25.90
25.90
grupa
narzędzia dla MotoryzacJi - przyrządy do konserwacJi opon 259
Sieciowy przyrząd do pompowania opon
Wysokowydajny sieciowy
przyrząd do pompowania opon z Jest to solidny przyrząd typu przycis kowego do pompowania
opon z ciśnieniomierzem typu tarczowego o zakresie pomiaru
ciśnieniomierzem
do maksimum 170 psi. Ciśnieniomierz jest
Jest to przyrząd typu przyciskowego do pompowania opon, do
ciężkich warunków pracy, o wytrzymałej konstrukcji ze
zintegrowanym ciśnieniomierzem z wyraźnym odczytem, o zakresie
pomiarów od 10 do 120 psi. Mocny odporny na korozję korpus z
mosiężnymi okuciami. Wąż gumowy wzmocniony
włóknami 300psi.
Zgodny z normą EC Directive 86/217/EEC.
Dokładność:
Skala odczytu: 2psi/50kPa (0.5bar).
Maks. odczyt ciśnienia: 120psi/800kPa (8bar).
Numer
Modelu
TPG170
Maks. odczyt
ciśnienia
120psi/800kPa
Waga
szt.
635g
Solidne wykonane z odlewu chromoniklowanego, co zapewnia długą żywotność.
Zestaw zawiera dodatkowy zawór
bezpieczeństwa. Dysza: 1/4” NPT .
Standardowe ciśnienie pracy z zaworem
bezpieczeństwa wynosi: 90PSI, bez zaworu
nie więcej niż 30PSI.
Długość
całkowita
100mm
Waga
szt.
140g
Kod
KEN-259
-5050K
Cena/szt.
PLN
21.10
Pistolet do przedmuchiwania z
tworzywa sztucznego
-5000K
-5010K
Kod
KBE-259
-5000K
-5010K
Cena/szt.
PLN
25.10
31.90
Giętka rurka-przedłużacz
Przedłużona elastyczna dysza może zostać
zgięta w dowolne położenie, umożliwiając
skierowanie strumienia powietrza dokładnie w
miejsce, gdzie jest to wymagane. Nadaje się
do stosowania ze standardowymi pistoletami
do sprężonego powietrza (odmuchowymi) i
pistoletami z tworzywa
sztucznego.
Waga
szt.
10g
Maks. odczyt
ciśnienia
170psi/1200kPa
Kod
KEN-259
-5100K
Cena/szt.
PLN
81.00
Przeciwpoślizgowy korpus wykonany ze
specjalnej żywicy acetalowej, odporny na udary,
odbarwienia i
zabrudzenia z całkowicie
mosiężnym wewnętrznym zaworem.
Pistolet do przedmuchiwania z
możliwością płynnego regulowania
przepływem powietrza dla delikatnych
prac. Dysza o długości 110 mm zapewnia
dostęp do wszystkich miejsc. Nadaje się
do wody i do sprężonego powietrza.
Zalecane maksymalne ciśnienie pracy
(na wylocie) 2 bar/30 psi).
Długość
dyszy
110mm
Waga
szt.
105g
Kod
PCL-259
-2404H
Waga
szt.
Pist. pneumatyczny 235g
Dysza bezpieczeństwa 11g
Kod
PCL-259
-2320R
-2461H
Pistolety do
przedmuchiwania
Korpus wykonany jako odlew ciśnieniowy
zapewnia długi okres użytkowania. Wlot
powietrza gwint 1/4” BSPT. Przepisy BHP
wymagają zastosowanie regulatora ciśnienia,
aby ograniczyć ciśnienie do 28 psi.
Uchwyt standardowy
Z zabezpieczoną dyszą.
Numer
produktu
BG106
Waga
szt.
200g
Kod
PCL-259
-2106A
Cena/szt.
PLN
83.80
Pistolety odmuchowe plastikowe
Korpus jest wykonany ze specjalnej żywicy
acetalowej, kształtowany w formie, aby uzyskać
odporność na uszkodzenia, zabrudzenia i
zanieczyszczenia, z wewnętrznym zaworem
wykonanym
całkowicie z
mosiądzu. Pistolet
pozwala na stopniową
regulację przepływu powietrza,
umożliwiając delikatne
wykonywanie pracy. Nadaje się
do stosowania zarówno przy użyciu
powietrza jak i wody. Zalecane
maksymalne ciśnienie robocze
wynosi 10 bar (150 psi).
Cena/szt.
PLN
69.70
14.70
Kod
Długość
Cena/szt.
PCL-259
PLN
dyszy
BG5002
110mm
-2402G
49.30
BG5007
230mm
-2407M
59.60
Numer
produktu
Sztywna dusza przedłużona
Odpowiednia do stosowania zarówno ze standardowymi
pistoletami do sprężonego powietrza (odmuchowymi) jak
i pistoletami z tworzywa sztucznego.
Dług.
całkowita
230mm
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
262.60
Kod
KEN-503
-8480K
Cena/szt.
PLN
62.90
Pistolet pneumatyczny z chwytem pistoletowym
Wykonany z wysokiej jakości stopu
do odlewania matrycowego, co
daje narzędzie przeznaczone do
długiego bezawaryjnego
użytkowania. Mocna/zwarta
konstrukcja. Dostarczany wraz z
dyszami – stożkową i
zabezpieczająca.
Szeroki zakres dodatkowych dysz,
łatwych do założenia.
Typ
Waga
szt.
720g
Waga
szt.
30g
PCL-259
-2466K
Cena/szt.
PLN
45.10
Strona
201
Kod
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Mosiężna 1/4” BSPT
dysza. Minimalne
ciśnienie operacyjne
43psi (3bar).
Maksymalne ciśnienie
operacyjne: 150psi (10bar).
Długość
całkowita
250mm
Numer
Modelu
TPG170
Pistolety
odmuchowe,
pneumatyczne
Idealny do ciężko dostępnych i standardowych
prac. Dlugość części czołowej pistoletu wynosi
110mm, co pozwala dotrzeć w ciężko dostępne
miejsce i użyć go z dużą precyzją.
Ergonomicznie zaprojektowany z poręcznym
spustem. Pistolet jest lekki i odporny,
powierzchnia nylonowa z wieszakiem i zaworem
kontrolującym ciśnienie.
Waga
szt.
120g
230g
Cena/szt.
PLN
216.10
Kod
KEN-503
-8520K
Pistolety odmuchowe,
pneumatyczne
Zakres
temperatury
-10 to 50°C
-17 to 37°C
zabezpieczony przed przypadkowym
uszkodzeniem gumową obudową. Wytrzymały
na korozję korpus ze stalową dźwignią ze stali,
mosiężnymi okuciami i odporną na
uderzenia osłoną gumową. Wąż gumowy
wzmocniony włóknami 300psi.
Zgodny z normą EC Directive
86/217/EEC.
Dokładność:
Skala odczytu:
2psi/10kPa (0.1bar).
Maks. odczyt ciśnienia:
170psi/1200kPa (12bar).
Grupa
268
Wiertarki MaGnetyczne
Dwubiegowa wiertarka
magnetyczna
WIERTARKO-FREZARKI MAGNETYCZNE
Maszyny te przeznaczone do półprzemysłowych zastosowań
wyposażone są w silnik 1200W zapewniający moment obrotowy
wystarczający do wiercenia otworów o średnicy do 35 mm. Wyposażone
są w grawitacyjny układ podawania chłodziwa ze zbiorniczkiem, uchwyt
13mm, adaptor Weldon z kluczem, łańcuch bezpieczeństwa, osłonę i
klucz trzpieniowy sześciokątny.
Silnik: 1200W.
Arbor: 19mm weldon.
Wrzeciono: 19mm weldon.
Prędkość: 595rpm.
Przyleganie magnetyczne: 13,000N.
Wymiary (Wys x Szer x Głęb):
390 x 260 x 100mm.
Zakres wiercenia:
Wiertło rdzeniowe 12 - 35mm,
Wiertło kręte 1.5 - 13mm,
Pogłębiacz stożkowy 10 - 40mm.
Głębokość cięcia: 50mm.
Skok: 165mm.
Odpowiednia do użytku przemysłowego. Wiertarka o kompaktowej
budowie i 2 zakresach prędkości do wiercenia otworów o średnicy do
50 mm. Wyposażona w stopę magnetyczną o sile zacisku 17,000
N/1730kg, osłonę wiertła, zbiornik na chłodziwo, łańcuch
zabezpieczający oraz poręczną walizkę.
Moc wiercenia: maks. średnica 50mm x 50mm.
Wiertło spiralne: średnica 13 mm x 140mm.
Pogłębiacz stożkowy: średnica
65 mm.
Uchwyt wiertła: mechanizm
szybkiego uwalniania.
Trzpień Weldon: 19mm.
Wymiary: 438 x 280 x 255mm.
NOWOŚĆ
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Waga: 15,28 kg.
Numer
Produktu
DMM2Si
Wolne
Napięcie
300-450
230V
obroty
Waga
szt.
15.28kg
Kod
KBE-268
-2828K
Numer
Produktu
DMM3050i
Cena/szt.
PLN
6489.00
Wolne
Napięcie
595rpm
230V
obroty
Czterobiegowa wiertarka magnetyczna
DMM4VSi
Kompaktowa i łatwa w użyciu, o 4 zakresach prędkości i mocy
wystarczającej do wiercenia otworów o maksymalnej średnicy 120 mm.
Wyposażona w stopę magnetyczną o sile zacisku 32 000 N/3263 kg,
osłonę wiertła, zbiornik na chłodziwo, łańcuch zabezpieczający oraz
poręczną walizkę. Odpowiednia do użytku przemysłowego.
Rozmiary wiercenia: maks. średnica 120 mm x 50 mm.
Rozmiary wiertła spiralnego: średnica 32 mm x 140 mm.
Rozmiary gwintowników: maks. średnica 32 mm x 40 mm
(z przejściówką).
Trzpień Weldon: 19 mm.
Wymiary: 570 x 250 x 330 mm.
Waga: 30 kg.
NOWOŚĆ
Waga
szt.
13.5kg
Kod
KBE-268
-4220K
Cena/szt.
PLN
2491.00
Wiertarko-frezarka magnetyczna,
zmienne szybkości
MBE40
Potężna siła pozwala utrzymać stały moment
obrotowy i regulację prędkości nawet przy
obciążeniu. Potężny magnez z siłą zacisku
1,410kg (3,100lbs). Posiada unikatowy
system bezpiecznego wyłączenia się
urzędzania.
Komplet akcesorii zawiera:
2 trzpienie stożkowe, klucz do wypychania
wierteł MTS, łańcuch bezpieczeństwa, hak,
klucze sześciokątne, olej do wiercenia.
W przenośnym pudełku.
Wymiary (H x W x L):
418 x 100 x 281mm.
Moc: 1,050W
Grupa
288
Numer
Produktu
DMM4VSi
Strona
Wolne
Napięcie
115-450
230V
obroty
202
Waga
szt.
30.0kg
Kod
KBE-268
-2848K
Cena/szt.
PLN
8240.00
Średnice
(mm)
wiercen.
frez.
3 - 23 13 - 45
Wolne
obroty
280 - 640
Napięcie
240V
Waga
szt.
18.0kg
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
KEN-268
-7020K
Cena/szt.
PLN
8331.00
WieloostrzoWe WiertłA ruroWe
M2 Wieloostrzowe
wiertła rurowe
Mini wiertarka
magnetyczna
MB30
Przystosowana do pracy w ekstremalnych
warunkach. Silnik Hitachi i potężny magnez z silą
zacisku 1,000kgs (2,200Ibs). Niezależne włączniki
dla silnika i magnesu. Można wiercić w dużych
elementach w budownictwie, konstrukcji
składających sią z belek, kątowników, profili etc.
Komplet akcesorii zawiera:
Trzpienie stożkowe, klucz do wypychania ierteł,
łańcuch bezpieczeństwa, hak, klucze sześciokątne,
walizkę, olej do wiercenia.
Wymiary (H x W x L):
295 x 100 x 235mm.
Moc: 750.W
(mm)
3 - 16
Waga
szt.
13 - 32 10.0kg
Kod
Cena/szt.
KEN-268
PLN
-4520K 5297.00
Magnetyczna wiertarkofrezarka, zmienne szybkości
MBE100
Potężna siła pozwala utrzymać stały moment
obrotowy i regulację prędkości nawet przy
obciążeniu. Potężny magnez z silą zacisku
1,410kg (3,100lbs). Maszynę tą cechuje
powolny start i ogromna zmiana prędkości.
Maszyna posiada ześlizgujący sie chwytak
w celu ochrony przed zlamaniem urządzenia
tnącego oraz posiada system automatycznego
naolejacza urządzenia tnącego. Skrzynia biegów
jest zainstalowana bezpośrednio nad kołyską
dla max. stabilności. Komplet akcesorii zawiera:
trzpień MT3, klucz do wypychania wierteł MTS,
łańcuch bezpieczeństwa, hak, klucze
sześciokątne, walizka.
Wymiary (H x W x L): 500 x 135 x 312mm.
Moc: 1,800W.
Sprawdzona jakość i zalety opierające się na mniejszym zużyciu energii wymaganej do
wycinania większej ilości dokładnych otworów przy zwiększonej żywotności narzędzia. Zostały
zaprojektowane by umożliwić szybszy odwiert przy mniejszej oporności ciętego materiału.
Dostępne średnice: 2 - 52mm seria krótka i 13 - 52mm seria długa.
Seria długa
Średnica trzpienia: 19mm/3/4”.
Głębokość cięcia: 50mm.
Średnica otworu: 6mm.
Długość całkowita: 85mm.
Średnica
cięcia (mm)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
Waga
szt.
80g
80g
90g
90g
100g
110g
110g
120g
130g
130g
130g
140g
150g
160g
160g
170g
180g
180g
190g
190g
210g
210g
210g
220g
260g
260g
260g
260g
260g
280g
300g
320g
280g
400g
360g
520g
Kod
KEN-288
-2130K
-2140K
-2150K
-2160K
-2170K
-2180K
-2190K
-2200K
-2210K
-2220K
-2230K
-2240K
-2250K
-2260K
-2270K
-2280K
-2290K
-2300K
-2310K
-2320K
-2330K
-2340K
-2350K
-2360K
-2380K
-2390K
-2400K
-2410K
-2420K
-2430K
-2440K
-2450K
-2460K
-2480K
-2500K
-2520K
Cena/szt.
PLN
114.30
114.30
117.90
117.90
122.50
127.20
131.90
139.00
141.30
147.30
150.80
155.50
159.10
161.50
164.90
175.70
179.40
183.10
184.60
185.60
192.70
204.70
216.80
215.90
241.30
262.00
262.00
278.20
297.60
316.90
329.00
338.50
347.00
377.00
379.40
403.80
M2 Zestaw wieloostrzowych
wierteł rurowych
Seria krótka
Współpracują ze wszystkimi wiertarkami
agnetycznymi. Zestaw zawiera trzpień
prowadzący i solidną
metalową kasetę.
Średnica trzpienia:
19mm/3/4”.
Głębokość cięcia:
25mm.
Średnica otworu:
6mm.
Długość całkowita:
60mm.
Rozmiary: 14,
16, 18, 20, 22 i 24mm.
Ilość
sztuk
6
Waga
szt.
800g
Kod
KEN-288
-3000K
Cena/1
PLN
687.60
Trzpienie redukcyjne
Seria krótka
Średnica trzpienia: 19mm/3/4”.
Głębokość cięcia: 25mm.
Średnica otworu: 6mm.
Długość całkowita: 60mm.
Średnica
cięcia (mm)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
50
52
Waga
szt.
70g
70g
70g
75g
80g
80g
85g
90g
90g
100g
100g
120g
110g
110g
120g
120g
130g
135g
140g
150g
150g
160g
160g
170g
170g
180g
185g
190g
220g
260g
220g
220g
240g
290g
Kod
KEN-288
-1120K
-1130K
-1140K
-1150K
-1160K
-1170K
-1180K
-1190K
-1200K
-1210K
-1220K
-1230K
-1240K
-1250K
-1260K
-1270K
-1280K
-1290K
-1300K
-1310K
-1320K
-1330K
-1340K
-1350K
-1360K
-1380K
-1390K
-1400K
-1420K
-1430K
-1440K
-1450K
-1500K
-1520K
Cena/szt.
PLN
89.60
89.60
90.70
90.70
91.90
91.90
96.60
97.80
97.80
106.60
109.10
111.20
111.20
118.10
118.10
118.70
118.70
118.70
118.70
134.90
141.20
158.60
160.50
165.10
169.70
203.20
215.60
215.60
222.60
263.80
280.10
295.30
303.60
311.90
Trzpień prowadzący
Do użycia ze wszystkimi wiertłami z 6mm
średnicą otworu. Pilot ulokowany jest w
specjalnym otworze gwarantując idealną
precyzję skrawania. Pilot pasuje do otwartych
i zamkniętych otworów.
Seria krótka: 77mm.
Seria długa: 102mm.
Do pracy z przepychaczem Magtron, prasami,
uchwytami tokarskimi itd.
Średnica otworu: 20mm.
Długość całkowita: 156mm.
* Tylko dla ostrzy 12mm
Opis
Średnice
(mm)
wiercen. frezow.
Waga
szt.
3 - 32 13 - 100 26.0kg
Kod
Cena/szt.
KEN-268
PLN
-7120K 8331.00
Adaptor
No.2 MT
No.3 MT
Waga
szt.
0.6kg
1.0kg
Kod
KEN-288
-4120K
-4130K
Cena/szt.
PLN
286.40
297.90
Seria krótka
Seria krótka*
Seria długa
Seria długa*
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Waga
szt.
15g
15g
20g
20g
KEN-288
-4010K
-4050K
-4020K
-4060K
Cena/szt.
PLN
18.30
18.30
18.30
22.70
Strona
203
Kod
MAteriAły ścierne i elektronArzędziA
Średnice
wiercen. frezow.
GrupA
268
AIR CORDLESS ELECTRIC
LINIA
CZERWONA
DUST
RY
DE
SI
GNED
IN
FOR
Jakość
przemysłowa
Wysoka jakość i
doskonała wartość
Ergonomiczne w użyciu, co powoduje zwiększenie
komfortu przy długotrwałej pracy.
ERATO
FR
I E N D LY
NIEBIESKA
LINIA
Profesjonalna
jakość
204
Ergonomia
Pełen zalet
Mocniejsze aby zaoferować użytkownikowi komfort i
maksymalną trwałość-zaprojektowane do pracy ciągłej.
Do ciężkich prac
Strona
Klasyczny
wygląd
R
OP
LINIA
ZIELONA
Oferują wysoką jakość i doskonałą wartość połączoną z
klasycznym designem.
Przyjazne dla
użytkownika
Mocne
narzędzia pneuMatyczne - wiertarki
Wiertarka pistoletowa
wysokowydajna, 10mm
10mm
Wiertarka
prosta, 10mm
DS4510L
Uchwyt Jacobs’a 10mm, odporny na blokowanie, zabezpieczający
drążek przepustnicy, wysokowydajna, przekładnia planetarna,
przycisk dźwigniowy, 3/8”- 24 gwint wrzeciona.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT. Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24. Minimalna średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar. Zużycie powietrza: 4cfm*
(144ltr/min). Poziom hałasu: 88dBA. Siła dźwięku: 95dBA.
Poziom wibracji: 2.5m/s2.
Długość całkowita: 206mm.
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
4,500
Waga
szt.
0.90kg
Cena/szt.
PLN
403.30
Kod
KBE-270
-1450N
DAR1510
Uchwyt Jacobs’a 10mm, kontrola zwrotu kciukiem, wydmuch zwrotny,
całkowita wysokość głowicy 94mm, gwint wrzeciona 3/8”- 24.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Min. średnica węża: 3/8”(10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*
Długość całkowita: 178mm. .
10mm
10mm
Poziom hałasu: 87dBA.
Siła dźwięku: 103dBA.
Poziom wibracji: 2.5 m/s2.
Długość całkowita: 180mm.
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Swobodna
prędk. (rpm)
Waga
szt.
2,600
0.90kg
Cena/szt.
PLN
597.00
Kod
KBE-270
-1390D
Wiertarka pistoletowa zwrotna, 10mm
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
1,500
Waga
szt.
1.80kg
Kod
KBE-270
-1425M
Cena/szt.
PLN
556.70
DPR1810
Uchwyt Jacobs’a 10mm , odporny na blokowanie,
wysokowydajne łożyska, możliwość odwrócenia kierunku
obrotu wiertła, użyteczne też do wkrętów, 3/8”- 24 gwint
wrzeciona.
Gwint wrzeciona: 3/8”- 24.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Minimalna średnica węża: 3/8” (10mm).
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
10mm
Wiertarka pistoletowa, 10mm
DP2210
Uchwyt Jacobs’a 10mm, odporny na blokowanie, wysokowydajne
łożyska, silnik 1/2” HP, 3/8”- 24 gwint wrzeciona.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Średnica węża: 3/8” (10mm).
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałasu: 87dBA.
Siła dźwięku: 103dBA.
Poziom wibracji: 1.5m/s2.
Długość całkowita: 165mm.
10mm
Zużycie powietrza:
4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałasu: 85dBA.
Siła dźwięku: 101dBA.
Poziom wibracji: 5.4m/s2.
Długość całkowita: 165mm.
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/minutę jako średnie zużycie.
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
2,200
1.10kg
Kod
KBE-270
-1375C
Cena/szt.
PLN
354.40
Swobodna
prędk. (rpm)
Waga
szt.
1,800
1.40kg
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
KBE-270
-1400L
Cena/szt.
PLN
403.30
Strona
205
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Wiertarka kątowa zwrotna, 10mm
DP2610
Obudowa wykończona “na młotek”, uchwyt Jacobs’ a
10mm, odporna na blokady, wydmuch przez rękojeść,
łożyska igiełkowe w przekładni, 3/8”- 24 gwint wrzeciona.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Minimalna średnica węża: 3/8” (10mm).
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Grupa
270
GRuPA
270
NARzęDzIA PNEuMATYczNE - wIERTARkI
Wiertarka pneumatyczna
prosta 10mm
NOWOŚĆ
BCSD10 - 10mm Wiertarka Pneumatyczna prosta –Obudowa kompozytowa
Wylot spalin do regulacji w 360 ° celem przepływu powietrza bezpośrednio z
dala od operatora. Kompaktowa i lekka budowa dla ułatwienia stosowania w
pomieszczeniach zamkniętych. Szybka zmiana wiertła z uchwytu
bezkluczykowego i dźwignia bezpieczeństwa przepustnicy. Ergonomiczny i
wygodny uchwyt.
Moc silnika: 0.45hp.
Wolna prędkość: 2,500rpm.
Wielkość uchwytu: 10mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4 " BSP.
Ciśnienie robocze: 90psi/6.2bar.
Minimalna wielkość węża,
średnica (ID): 3/8 " (10mm).
Zużycie powietrza: 4.0cfm *.
Poziom ciśnienia akustycznego: 92dBA.
Poziom mocy akustycznej: 110dBA.
Poziom wibracji: 0.49m / s2.
Długość całkowita: 215mm.
10mm
Swobodna
Waga
prędkość (rpm) szt.
2500
1.80kg
Kod
KBE-270
-6050K
Zaprojektowanyi
przeznaczony do
pracy ciągłej
Uchwyt
Cena/szt.
szybkozaciskowy
PLN
449.90
Regulacja
otworu
wylotowego
360°
Dźwignia
przepustnicy
Regulacja
prędkości
Wiertarka pistoletowa
zwrotna, 10mm
FPD3175
Stosowana do wiercenia i wkręcania. Gumowy uchwyt zwiększa
komfort pracy operatora. Uchwyt bezkluczykowy 3/8” (10mm),
odporny na blokowanie. Krótka przekładnia. Wysokowydajna
przekładnia z systemem małej przepustowości oleju. Mechanizm
sprężynowy wirnika. Tylna dysza. Wyskokowydajne łożyska.
Kod
Swobodna
Waga
prędkość (rpm) szt.
KBE-270
1,800 3/8” (10mm) -2152K
OP
Uchwyt wiertarski: 10mm.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza: 3.35cfm*.
Długość całkowita: 188mm.
10mm
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
ERAT
FR
OR
MATERIAłY ścIERNE I ELEkTRONARzęDzIA
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozyto
Composite
wy uchwyt
Handle Grip
Cena/szt.
PLN
799.30
Ergonomiczny
wygodny
uchwyt.
Dwubiegowy
cyngiel do
szybkich i
wolnych obrotów.
Przełącznik
Naprzod /
Wstecz.
Uchwyt
szybkozaciskowy
Wiertarka pistoletowa
zwrotna 10mm
B2834
Stosowana do wiercenia i wkręcania. Dwubiegowy cyngiel
(zwalnia szybkość kiedy wciśnięty do połowy). Dzwignia
kierunkowa dostępna z obu stron dla praworęcznego i
leworęcznego użytkownika. Uchwyt wiertarski 10mm
(3/8”) zawarty. Pełzające trybiki dla dłuższej
żywotności i swobodnej pracy. Ergonomiczny wygodny uchwyt.
Uchwyt wiertarski: 3/8” (10mm).
Swobodna prędkość: 1,800rpm.
Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza : 4cfm* (113ltr/min).
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Długość całkowita: 185mm.
10mm
Zaprojektowanyi
przeznaczony do
pracy ciągłej
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
†Wg EN ISO 15744:2002.
#Wg EN 28927-5.
Swobodna Waga
prędkość (rpm) szt.
1,800
1.10kg
Strona
206
Kod
KBE-270
-4310K
Cena/szt.
PLN
833.80
Ergonomiczny
wygodny
uchwyt.
Dwubiegowy
cyngiel do
szybkich i
wolnych obrotów.
Przełącznik
Naprzod /
Wstecz.
Kompletna z
uchwytem
wiertarskim.
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
NARzęDzIA PNEuMATYczNE - wIERTARkI
Wiertarka pistoletowa
Wiertarka pistoletowa wysokowydajna,
wysokowydajna, 13mm
zwrotna, 13mm
13mm
DP513
Uchwyt Jacobs’a 13mm, przekładnia o wysokiej redukcji,
wysoki moment obrotowy z silnikiem, 1/2 HP, gwint
wrzeciona: 3/8” - 24.
Uchwyt Jacobs’a 13mm, możliwość odwrócenia kierunku
obrotu wiertła, wysokowydajna przekładnia planetarna, gwint
wrzeciona 3/8”- 24.
Gwint wlotu powietrza:
1/4” NPT.
Minimalna średnica
węża: 3/8” (10mm).
Uchwyt wiertarski: 13mm.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Ciśnienie powietrza:
90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*
Poziom hałasu: 85dBA.
Siła dźwięku: 101dBA.
Poziom wibracji: 5.4m/s2.
Długość całkowita:
180mm.
Gwint wlotu powietrza:
1/4” NPT.
Min. średnica węża:
3/8” (10mm).
Uchwyt wiertarski: 13mm.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Ciśnienie powietrza:
90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*
Długość całkowita: 178mm.
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min jako
średnie zużycie.
Waga
szt.
1.80kg
DPR813
*Mierzone na
bazie cyklu 15
sek/minutę
jako średnie
zużycie.
Cena/szt.
PLN
580.00
Kod
KBE-270
-1500E
Swobodna
prędkość (rpm)
800
Waga
szt.
1.80kg
Kod
KBE-270
-1525F
13mm
Cena/szt.
PLN
605.60
Wiertarka pistoletowa
zwrotna, 13mm
FPD500
Stosowana do ciężkiego wiercenia jak również
wkręcania, wycinania otwornicami, honowania
cylindrów. Gumowy uchwyt zwiększa komfort pracy
operatora. Uchwyt 1/2” (13mm). Regulowany boczny
uchwyt. Krótka przekładnia. Wysokowydajna
przekładnia z systemem małej przepustowości oleju.
Mechanizm sprężynowy wirnika. Tylna dysza.
Wyskokowydajne łożyska.
Swobodna prędkość: 500rpm.
Uchwyt wiertarski: 13mm. Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza: 3.65cfm
Długość całkowita: 240mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
OP
ERAT
FR
OR
Kod
Swobodna
Waga
prędkość (rpm) szt.
KBE-270
1/2” (13mm)
500
-2142K
13mm
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozyto
Composite
wy uchwyt
Handle Grip
Cena/szt.
PLN
835.00
Wiertarka pistoletowa
zwrotna 13mm
B2842
Stosowana do wiercenia i wkręcania. Dwubiegowy cyngiel
(zwalnia szybkość kiedy wciśnięty do połowy). Dzwignia
kierunkowa dostępna z obu stron dla praworęcznego i
leworęcznego użytkownika. Uchwyt wiertarski 10mm i odczepialny
uchwyt zawarte. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej
pracy. Ergonomiczny wygodny uchwyt.
Uchwyt wiertarski: 1/2” (13mm).
Swobodna prędkość: 800rpm.
Zalecane ciśnienie powietrza:
6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza:
4cfm* (113ltr/min).
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ergonomiczny
Dwubiegowy
Przełącznik
Długość całkowita: 218mm.
wygodny
cyngiel do
Naprzod /
†Wg EN iSo 15744:2002.
uchwyt.
szybkich i
Wstecz.
#Wg EN 28927-5.
wolnych obrotów.
Swobodna Waga
prędkość (rpm) szt.
800
1.30kg
Kod
KBE-270
-4330K
Cena/szt.
PLN
936.50
13mm
Kompletna z
uchwytem
wiertarskim.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
WSZYSTKiE ToWARY DoSTĘPNE TYLKo PRZEZ DYSTRYBUToRA
© 2016 CENY NiE ZAWiERAJĄ PoDATKU VAT
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy ciągłej
Strona
207
MATERIAłY ścIERNE I ELEkTRONARzęDzIA
Swobodna
prędkość (rpm)
500
gRuPA
270
grupa
270
narzędzia pneuMatyczne - pilnikarki
Pilnikarka prosta
Pilnikarka
GD2206L
wysokoobrotowa MINI
GD2806L
Do precyzyjnych prac przy formach i tym podobnych pracach.
Bezpieczna dźwignia przepustnicy, przednia dysza, lekka kompaktowa
obudowa.
Swobodna prędkość: 25,000rpm. Rozmiar tulejki: 6mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT. Minimalna średnica węża: 10mm.
Ciśnienie powietrza: 90psi. Zużycie powietrza: 4cfm*.
Długość całkowita: 120mm.
Wykorzystu
je długie
tulejki
Wykorzystuje
krótkie tulejki
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
Materiały ścierne i elektronarzędzia
25,000
Waga
szt.
450g
Silnik 1/2 HP. Możliwość precyzyjnej kontroli obrotów za
pomocą kciuka czyni szlifierkę idelalną do polerowania i szlifowania.
Tylna dysza, precyzyjnie wyważone łożyska, bezpiecznia dźwignia
przepustnicy. Solidny i trwały korpus z jednolitego aluminium mieści w
sobie silnik 1/2hp, a precyzyjnie wyważone łożyska zapewniają
niezawodność w najbardziej wymagających zastosowaniach w
przemyśle / przemyśle samochodowym. Spust jest zabezpieczony
przed przypadkowym uruchomieniem.
Rozmiar tulejki: 6mm. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm. Ciśnienie powietrza: 90psi.
Zużycie powietrza: 4cfm*. Długość całkowita: 170mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Cena/szt.
PLN
244.00
Kod
KBE-270
-2035M
Swobodna
prędkość (rpm)
22,000
Waga
szt.
500g
Kod
KBE-270
-2024K
Cena/szt.
PLN
201.00
Pilnikarka prosta wydłużona
Zestaw: szlifierka prosta + ściernicetrzpieniowe
Wykorzystuje
długie tulejki
GD22LK
Zawartość:
pilnikarka prosta
GD2206L, jak
powyżej.
Tulejki: 3 i 6mm.
10 ściernic
trzpieniowych.
Całość
zapakowana w
kasecie
przeciwudarowej.
GES2506L
Doskonała przy pracach w miejscach ciężko dostępnych, przedłużona
oś pozwala na pracę przy użyciu dwóch rąk, dysza z tyłu, bezpieczne
uwalnianie przepustnicy, gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT do węży:
10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
Rozmiar tulejki: 6mm.
Długość całkowita: 248mm.
Poziom hałasu: 93dBA.
Siła dźwięku: 103dBA.
Wibracje: 5.4m/s2.
Długość całkowita 248mm.
Zapasowe tulejki
Pasujące do szlifierek Kobe itp.
Wielkość
pierścienia
3mm
*Mierzone na bazie cyklu
1/8” (3.175mm)
15 sek/min jako średnie zużycie.
6mm
1/4” (6.35mm)
Tulejki (krótkie)
Tulejki (długie)
Kod
Swobodna
Waga
prędkość (rpm)
szt.
KBE-270
25,000
850g
-2040N
Kod
Cena/1
KBE-280
PLN
-0073A 27.60
-0079A 27.70
-0070A 27.60
-0076A 27.70
-0064A
6.70
-0067A 21.20
Cena/szt.
PLN
346.70
Wykorzystuje
krótkie tulejki
Swobodna
prędkość (rpm)
22,000
Waga
szt.
600g
Kod
KBE-270
-2030L
Cena/szt.
PLN
244.40
Zestaw: pilnikarka kątowa + akcesoria ścierne
Pilnikarka kątowa 90o
Wielofunkcyjny zestaw zawiera po 1 sztuce następujących dysków:
drobne, średnie i grube. 2x krążki ścierne gran.: P36, P60, P80 i
P120. 1x 6mm średnica trzpienia dopasowana do podkładki.
1x KOBE szlifierka kątowa z 1/4”NPT gwint wlotu powietrza dla węża
10mm 90PSI
ciśnienie
powietrza,
0.113m3/m*
pobór
powietrza.
Zawartość w
wytrzymałym,
poręcznym
plastikowym
opakowaniu.
GDA2206L
Bezpieczne uwalnianie przepustnicy, ruchoma dysza. Narzędzie
idealne do polerowania, wygładzania i szlifowania, przystosowane do
pracy w miejscach o ograniczonym dostępie.
Swobodna prędkość: 22,000rpm.
Gwint wlotu pow.: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2 Bar.
Zużycie powietrza: 4CFM*.
Rozmiar tulejki: 6mm.
Długość całkowita: 160mm.
*Mierzone na
bazie cyklu
15 sek/min
jako średnie
zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
22,000
Strona
208
Wykorzystuje
długie tulejki
Waga
szt.
1.25kg
Kod
KBE-270
-7000K
Wykorzystuje
długie tulejki
Cena/szt.
PLN
632.50
Swobodna
prędkość (rpm)
22,000
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Waga
szt.
500g
Kod
KBE-270
-2020H
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
346.70
NARzęDzIA PNEuMATYczNE - SzLIFIERkI
Pilnikarka
prosta
gRuPA
270
Swobodna
prędkość (rpm)
25,000
Waga
szt.
600g
Kod
KBE-270
-2262K
Cena/szt.
PLN
293.30
ERAT
OR
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie.
OP
FDG180m
Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp.
Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy.
Regulacja obrotów. Bezpiecznia dźwignia
przepustnicy. Tylna dysza. Wysokowydajne
łożyska. Dodatkowa tulejka 3mm w zestawie.
Zawartość: szlifierka MINI, dwa klucze do tulejek
i instrukcja obsługi.
Wykorzystuje
Rozmiar tulejki: 1/4” (6mm).
długie tulejki
Gwint wlotu pow: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałasu: 91dBA.
Siła dźwięku: 98dBA.
Wibracje: 4.53m/s2.
Długość całkowita: 158mm.
FR
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozytowy
Composite
Handle
Grip
uchwyt
Regulator
prędkości
Bezpieczna
dźwignia przepustnicy
MATERIAłY ścIERNE I ELEkTRONARzęDzIA
Pilnikarka prosta wydłużona wysokowydajna
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
Waga
szt.
25,000
Kod
KBE-270
-2272K
ERAT
OR
OP
FDG180e
Do polerowania, wygładzania i szlifowania. Gumowa rączka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości.
Bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Wysokowydajne łożyska.
Rozmiar tulejki: 6mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza:
90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*.
Swobodna prędkość:
25,000rpm.
Poziom hałasu: 91dBA.
Wykorzystuje
Siła dźwięku: 98dBA.
długie tulejki
Wibracje: 4.53m/s2.
Długość całkowita: 253mm.
FR
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozytowy
Composite
Handle
Grip
uchwyt
Cena/szt.
PLN
445.40
Regulator
prędkości
Bezpieczna
dźwignia
przepustnicy
Pilnikarka kątowa 90o
Swobodna
prędkość (rpm)
22,000
Waga
szt.
Kod
KBE-270
-2222K
Cena/szt.
PLN
445.40
ERAT
FR
OR
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Wykorzystuje
długie tulejki
OP
FDG090
Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania
itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort
pracy.. Regulator prędkości. Bezpieczne
uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Łożyska
kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć żywotność
urządzenia.
Swobodna prędkość: 22,000rpm.
Rozmiar tulejki: 6mm.
Gwint wlotu pow.: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*.
Poziom hałasu: 90dBA.
Siła dźwięku: 97dBA.
Wibracje: 1.24m/s2.
Długość całkowita: 160mm.
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozytowy
Composite
Handle
Grip
uchwyt
Regulator
prędkości
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Bezpieczna
dźwignia przepustnicy
Strona
209
gRuPA
270
NARzęDzIA PNEuMATYczNE - PILNIkARkI
Pilnikarka prosta
do pracy ciągłej
B3456
Zwrotna tulejka 1/4” z utwardzonej stali. Krótka
budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych
miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i
swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do
precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot
powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Rozmiary tulejek: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Wykorzystuje
Swobodna prędkość: 25,000rpm.
krótkie tulejki
Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: : 4cfm* (113ltr/min).
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Minimalna średnica węża: 10mm (3/8”).
Poziom hałasu: 91dBA.
Siła dźwięku: 98dBA.
Wibracje: 4.53m/s2.
Długość całkowita: 160mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Kod
KBE-270
-4090K
Cena/szt.
PLN
500.90
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy ciągłej
Bezpieczna
dźwignia
przepustnicy
Pilnikarka kątowa 90o
B3144
Krótka budowa pozwala na dostęp do
trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki
dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy.
Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli
szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega
zaplataniu węża.
Rozmiar tulejki: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Swobodna prędkość: 20,000rpm.
Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: 4cfm*(113ltr/min).
Gwint wlotu pow.: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Poziom hałasu: 90dBA.
Siła dźwięku: 97dBA.
Wibracje: 1.24m/s2.
Długość całkowita: 165mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Swobodna
Waga
prędkość (rpm)
szt.
20,000
0.50kg
Kod
KBE-270
-4080K
Cena/szt.
PLN
486.80
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy ciągłej
Regulator
prędkości
Bezpieczna
dźwignia
przepustnicy
Pilnikarka kątowa
115o
FDG115
Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania
itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort
pracy. Regulator prędkości. Bezpieczne
uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza. Łożyska
kulkowe zaprojektowane, by przedłużyć
żywotność urządzenia.
Swobodna prędkość: 22,000rpm.
Rozmiar tulejki: 6mm.
Gwint wlotu pow.: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*.
Poziom hałasu: 90dBA.
Siła dźwięku: 97dBA.
Wibracje: 1.05m/s2.
Długość całkowita: 195mm.
Strona
Waga
szt.
210
Kod
KBE-270
-2242K
ERAT
OR
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
22,000
Wykorzystuje
długie tulejki
OP
MATERIAłY ścIERNE I ELEkTRONARzęDzIA
Swobodna
Waga
prędkość (rpm)
szt.
25,000
0.60kg
FR
Cena/szt.
PLN
477.90
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozytowy
Composite
Handle
Grip
uchwyt
Regulator
prędkości
Bezpieczna
dźwignia przepustnicy
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Pilnikarka prosta
wydłużona
narzędzia pneuMatyczne - pilnikarki
grupa
270
B3555
Do szlifowania, polerowania, wygładzania, okrawania. Dodatkowa długość pomaga dotrzeć do trudnych miejsc. Zwrotna tulejka 1/4” z
utwardzonej stali. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości.
Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Rozmiar tulejki: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm).
Swobodna prędkość: 25,000rpm.
Zalecane ciśnienie
powietrza: 90psi/6.2bar.
Zużycie powietrza:
4cfm* (113ltr/min).
Zużycie powietrza: 1/4” NPT.
Minimalna średnica węża: 10mm (3/8”).
Wykorzystuje
Poziom hałasu: 91dBA.
długie tulejki
Siła dźwięku: 98dBA.
Wibracje: 4.53m/s2.
Długość całkowita: 260mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
25,000
Waga
szt.
0.68kg
Kod
KBE-270
-4140K
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy ciągłej
Cena/szt.
PLN
486.80
B3244
Zwrotna tulejka 1/4” z utwardzonej stali. Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej
pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Rozmiar tulejki: 1/4” (6mm), 1/8” (3mm). Swobodna prędkość: 20,000rpm. Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min). Gwint wlotu pow.: 1/4” NPT. Min. średnica węża: 10mm (3/8”). Poziom hałasu: 90dBA.
Siła dźwięku: 97dBA. Wibracje: 1.24m/s2. Długość całkowita: 200mm.
Wykorzystuje
długie tulejki
Swobodna
Waga
prędkość (rpm)
szt.
20,000
0.55kg
Kod
KBE-270
-4110K
Cena/szt.
PLN
526.70
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie.
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy ciągłej
Pilnikarka MICRO
w kształcie pisaka
GM5603
Do precyzyjnego szlifowania itp. Z wężem i tłumikiem, gwint wlotu powietrza 1/4” NPT do węży 5mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie
powietrza: 7cfm*.
Rozmiar tulejki: 3mm. Swobodna prędkość: 56,000rpm. Poziom hałasu: 76dBA. Siła dźwięku: N/A dBA. Poziom wibracji: 4.80m/s2.
Długość całkowita: 156mm.
Swobodna
prędkość (rpm)
56,000
Waga
szt.
210g
Kod
KBE-270
-2543K
Cena/szt.
PLN
567.00
Tulejki
Pasujące do szlifierek Kobe itp.
Wielkość
pierścienia
1/8”
3mm
3/32”
Nakrętka
Kod
KBE-280
-0088A
-0091A
-0094A
-0097A
Cena/szt.
PLN
34.50
34.50
34.50
6.70
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie.
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Strona
211
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Pilnikarka kątowa 115o
NARzęDzIA PNEuMATYczNE - SzLIFIERkI
Szlifierka kątowa
Mini szlifierka kątowa
100
mm
100mm
50mm
GA1011L
Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz
ściernych odsadzonych i płaskich. Zawarty jest też pomocniczy uchwyt,
kołnierz i klucz. Wymiary tarczy tnącej: 100 x 3 x 16mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Gwint wrzeciona: 3/8” - 24.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza: 6.3bar (90psi).
Moc silnika: 0.7hp.
Zużycie powietrza:
6cfm* (216ltr/min).
Długość całkowita:
230mm.
OP
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Kod
KBE-270
-2050P
Cena/szt.
PLN
652.10
Szlifierka kątowa, 115mm
Swobodna
prędkość (rpm)
20,000
115
mm
GA1211L
Używane do szlifowania, odcinania i wygładzania. Z przyciskiem
uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz odsadzonych i
płaskich. Zawarty jest pomocniczy uchwyt i kołnierz. Wymiary tarczy tnącej:
115 x 3 x 22mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT.
Gwint wrzeciona: M10 x 1.5mm.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza: 6.3bar (90psi).
Moc silnika: 0.7hp.
Zużycie powietrza:
6cfm* (216ltr/min).
Długość całkowita:
240mm.
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie
Waga
szt.
530g
FR
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozyto
Composite
wy uchwyt
Handle Grip
Kod
KBE-270
-2090K
Cena/szt.
PLN
662.10
Szlifierka kątowa 115 i 125mm
115
Odpowiednie do szlifowania metalu, usuwania rdzy,
przygotowywania do spawania i wykonywania prac przy
karoseriach samochodowych. Wyposażona w gumą
boczna rączkę.
Swobodna prędkość: 10,000rpm (governed).
Gwint wrzeciona: M14 x 2.0mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Moc silnika: 0.7hp.
Zużycie powietrza:
4cfm*
(113ltr/min).
Długość
całkowita:
240mm.
mm
125
mm
ERAT
FR
OR
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
kompozyto
Composite
wy uchwyt
Handle Grip
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/min jako średnie zużycie
Swobodna
prędkość (rpm)
11,000
Waga
szt.
1.80kg
Kod
KBE-270
-2060Q
Cena/szt.
PLN
910.70
Szlifierka kątowa wysokowydajna, 180mm
180
mm
Zużycie powietrza: 6½” cfm*.
Długość całkowita: 340mm.
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min jako
średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
7,000
Strona
212
Waga
szt.
3.50kg
Kod
KBE-270
-2070R
Cena/szt.
PLN
1351.00
Kod
Swobodna
Waga
Rozmiar
prędkość (rpm)
szt.
KBE-270
Tarczy
10,000
1.95kg -1960K
115mm (41/2”)
125mm (5”)
10,000
1.96kg -1980K
Dwustronna szlifierka cut-off, 76mm
Cena/szt.
PLN
1078.00
1078.00
76
mm
FCT076
Używana do cięcia paneli samochodowych, lekkich metali, włókna szklanego,
nakrętek, śrub. Mocny silnik 0.5HP i przystosowany do pracy w ciężkich
warunkach dysk zabezpieczjący. Gumowa rękojeść poprawia uchwyt i komfort
pracy operatora. Regulacja prędkości i bezpieczne uwalnianie przepustnicy.
Tylna dysza i rotujący gwint wlotu powietrza. Funkcja zmiany
kierunku obrotu pozwalająca na pozbycie się iskier.
ERAT
Wysokowydajne łożyska.
FR
Wielkość tarczy: 76 x 1.8 x 9.6mm (3” x 1/16” x 3/8”).
IENDLY
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Operator
Przyjazny
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Friendly
kompozyto
Composite
Zużycie
wy uchwyt
Handle Grip
powietrza:
4cfm*.
Ciśnienie
powietrza:
90psi/
6.2bar.
Długość
*Mierzone na bazie cyklu
całkowita:
15 sek/min jako średnie
185mm.
zużycie
Swobodna
prędkość (rpm)
18,000
Waga
szt.
950g
Kod
KBE-270
-1200K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
OR
GA1807L
Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do
tarcz ściernych odsadzonych i płaskich. Zawarty jest teżpomocniczy
uchwyt i kołnierz. Gwint wrzeciona 5/8” UNC.
Swobodna prędkość: 7,000rpm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Średnica węża: 10mm.
Ciśnienie powietrza: 90psi.
Numer
modelu
FGA120g
FGA130g
OP
MATERIAłY ścIERNE I ELEkTRONARzęDzIA
Waga
szt.
1.80kg
OR
FAG050M
Używana do metali, usuwania rdzy, przygotowania materiału przed spawaniem i
nadwozi samochodowych w ciężkich do dostępu miejscach. Gumowa rączka
poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości, bezpieczne
uwalnianie przepustnicy. Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach dysk
zabezpieczjący. Boczna dysza. łożysko kulkowe
zaprojektowane tak, aby przedłużyć żywotność narzędzia.
Dostarczne z 2 x A60, 1 x A80 i 1 x A120 50mm
tarczmi ściernymi.
Wielkość tarczy: 50 x 4 x 9.6mm
(2” x 5/32” x 3/8”).
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm*.
ERAT
Długość całkowita:140mm.
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako
średnie zużycie
Swobodna
prędkość (rpm)
11,000
50
mm
OP
gRuPA
270
Cena/szt.
PLN
474.60
NARZĘDZIA PNEuMATYCZNE - MłOTKI
Młotek pneumatyczny
Młotek pneumatyczny
wysokowydajny
GRuPA
270
HP4540
Stosowany do użycia z nożycami, przebijakami, usuwaczami
Stosowany zarówno w warsztatach jak i w przemyśle samochodowym spawów i dłutowania powierzchni. Zawiera sprężynę. Może
do szerokiej gamy prac. Zawiera sprężynę. Może współpracować z
współpracować z narzędziami o chwycie 0.401”, gwint wlotu powietrza:
narzędziami o chwycie 0.401”, gwint wlotu powietrza 1/4” NPT do węży 1/4” NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza:
10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
4cfm*.
Długość części roboczej: 90mm.
Długość części roboczej:
Poziom hałasu: 109dBA.
40mm.
Siła dźwięku: 119dBA.
Poziom hałasu:
Wibracje: 11.2m/s2.
112dBA.
Długość
Siła dźwięku:
całkowita:
121dBA.
225mm.
Wibracje: 15.5m/s2.
Długość całkowita:
145mm.
HP2190
259
Waga
szt.
2.00kg
Uderzenia
na minutę
2,100
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
KOMPLETNY ZAKRES *Mierzone na bazie
CZĘŚCI ZAPASOWYCH cyklu 15 sek/minutę
I AKCESORIÓW JEST jako średnie zużycie.
DOSTĘPNY
Grupa
Kod
KBE-270
-3050K
Cena/szt.
PLN
300.20
Waga
szt.
1.40kg
Uderzenia
na minutę
4,500
Grupa
289
Kod
KBE-270
-3000K
Cena/szt.
PLN
263.50
Zestaw: młotek i dłuto
HP5040K
Zawiera elementy do
dłutowania powierzchni,
usuwania spawów,
ciosania i cięcia nitów.
Zróżnicowany poziom
regulacji moby. Może współpracować ze
wszystkimi narzędziami o średnicy chwytu:
0.401”. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPTdo węży
10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
Długość części roboczej: 40mm.
Poziom hałasu: 112dBA.
Siła dźwięku: 119dBA.
Wibracje: 14.8m/s2.
Długość całkowita: 135mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.
HP2090K
Zawiera elementy do dłutowania powierzchni, usuwania spawów,
ciosania i cięcia nitów. Posiada silny i długi udar. Dopasowany do
wszystkich trzpieni o chwycie 0.401”. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT
do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
Długość części roboczej: 90mm.
Poziom hałasu: 105dBA.
Siła dźwięku: 118dBA.
Wibracje: 11.5m/s2.
Długość całkowita:
230mm.
Uderzenia
na minutę
5,000
Waga
szt.
1.60kg
Kod
KBE-270
-3150K
Sprężyny do młotów
pneumatycznych
Mogą być użyte ze wszystkimi typami
młotków udarowych pneumatycznych Kobe.
Zapinka
Typ ula
Waga
szt.
szybkomocująca 60g
ul
80g
zapinka
70g
Rodz. sprężyny
Szybkomocująca
Kod
KBE-280
-0001A
-0004A
-0007A
Cena/szt.
PLN
7.00
13.00
24.80
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Cena/szt.
PLN
160.90
Uderzenia
na minutę
2,000
Waga
szt.
3.00kg
Cena/szt.
PLN
322.50
Kod
KBE-270
-3100K
Uchwyty do młotków pneumatycznych
Przystawka z zestawem igieł
Mogą być użyte ze wszystkimi typami
młotków udarowych pneumatycznych Kobe.
Nie mogą być przypadkowo zwolnione.
Uchwyt szybkomocujący
Mechanizm sprężynowy na
przedzie, który musi być
pociągnięty do przodu by
uwolnić narzędzie.
Uchwyt bezpieczeństwa
Mechanizm sprężynowy który
musi zostać rozkręcony by
uwolnić narzędzie.
Przeistacza pneumatyczną wiertarkę udarową
w młotek pneumatyczny igłowy.
Rodz. uchwytu
Waga
bezpieczeństwa
szybkomocujący
530g
70g
szt.
Kod
KBE-280
-0010A
-0013A
Cena/szt.
PLN
49.30
58.30
Waga
szt.
Pasuje do
Wszyst. Kobe
młotki udarowe 865g
Kod
KBE-280
-0116A
Cena/szt.
PLN
179.60
Młotek igłowy pneumatyczny wysokowydajny
NS4030
10 igieł do szybkiego usuwania rdzy, farby, osadu, nalotu, korozji. Szczupła budowa. Bardzo lekka.
(Wymienne igły - zapoznaj się z rysunkami części dostarczonymi z narzędziem), Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT
do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 9psi, zużycie powietrza 4cfm*.
Średnica igieł: 3mm. Poziom hałasu: 95dBA.
Siła dźwięku: 109dBA. Wibracje: 12.8m/s2.
Długość całkowita: 250mm.
Zapasowe igły
Grupa
258
Do użycia z
młotkiem igłowym
Kobe NS4030.
Rodz. uchwytu Waga
szt.
5,000
1.25kg
Kod
KBE-270
-3300K
Cena/szt.
PLN
510.70
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Ilość
igieł
Set 10
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Waga
szt.
140g
Kod
KBE-280
-0019A
Strona
Cena/szt.
PLN
58.30
213
MATERIAłY ŚCIERNE I ELEKTRONARZĘDZIA
Zestaw: młotek i dłuto
grupa
270
narzędzia pneuMatyczne - wycinarki, piły i nożyce
Nożyce pneumatyczne do blach
Wycinarka
SH120
pneumatyczna
NB160
Do wycinania w cienkich blachach. Idealny do kształtowania i
pracy w metalu o płaskich powierzchniach, precyzyjna
przepustnica, gwint wlotu powietrza 1/4” NPT do węży 10mm,
ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza:
4cfm* i zdolność cięcia od 1.6mm (stal) do
2.0mm (aluminium).
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Poziom hałasu: 91dBA.
Siła dźwięku: 104dBA.
Wibracje: 5.9m/s2.
Długość całkowita: 180mm.
Tną blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealne do
kształtowania i pracy w metalu o płaskich powierzchniach. Precyzyjna
przepustnica, gwint wlotu powietrza:
1/4” NPT do węży
10mm, ciśnienie
powietrza: 90psi, zużycie
powietrza: 4cfm*, zdolność
cięcia 1.2mm (stal) do
1.6mm (aluminium).
Poziom hałasu: 82dBA.
Siła dźwięku: N/A dBA.
Wibracje: 4.2m/s2.
Długość całkowita: 200mm.
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Waga
szt.
900g
Prędkość
cięcia/min.
2.6m
Kod
KBE-270
-3400K
Matryce
Przebijaki i matryce do
wycinarki
Zapweniają cięcie bez pozostawianie ostrych
krawędzi i odkształceń materiału. Idealne do
pracy przy karoserach i cienkich blachach. Do
użycia z Kobe NB160 wysoko wydajną
wycinarką.
KBE-298 części tnące do góry.
Przebijaki
KBE-280 części tnące do dołu.
KBE-298
Cięcie do góry
Typ
Przeb.
matr.
Cięcie do dołu
Typ
Przeb.
matr.
Cena/szt.
PLN
386.60
Przebijaki
KBE-280
Cena/szt.
PLN
20.70
75.30
Kod
Cena/szt.
PLN
37.80
115.10
Waga
szt.
5g
75g
KBE-298
-5003C
-5004D
Pasuje
do
Older
NB160
Waga
szt.
5g
75g
KBE-280
-0025A
-0028A
Waga
szt.
2.30kg
Skok
na min.
2,200
Kod
KBE-270
-3900K
Cena/szt.
PLN
468.10
Głowica do nożyc
Kod
Pasuje
do
Newer
NB160
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie
Tnie blachę bez zadziorów i wypaczeń.
Idealny do ksztaltowania i pracy z
metalami
na płaskich powierzchniach. Przydatny
do użycia
z Kobe SH120, bardzo szybkie cięcie metalu.
Waga
szt.
360g
Pasuje do
modelu
SH120
Kod
KBE-280
-0022A
Cena/szt.
PLN
158.60
Wielozadaniowa pneumatyczna piła do blach
BS920L
Tnie blachę bez zadziorów i wypaczeń. Idealna do kształtowania
i pracy w metalu na płaskich powierzchniach, precyzyjna
przepustnical, gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT,
ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza:
4cfm* i zdolność cięcia 1.6mm (stal) do 2.0mm (aluminium).
Poziom hałasu: 91dBA.
Siła dźwięku: 102dBA.
Wibracje: 5.1m/s2. Długość całkowita: 235mm.
Swobodna
prędkość (rpm)
9,000
Waga
szt.
550g
Kod
KBE-270
-3500K
Cena/szt.
PLN
525.30
Korzysta z większości
zakończonych kwadratowo ostrzy
do rozm. 1mm gr. x 12mm szer.
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Brzeszczoty do pił HSS
Brzeszczoty HSS z dwoma typami uzębień: 24 zęby (średnie) i 32 zęby (drobne). Sprzedawane w opakowaniu po 5 sztuk.
All Hard - do cięcia prostego
Ilość
zębów
Ilość
w opak.
24
32
2
2
Strona
214
Bi-Metal - do cięcia krzywizn
Kod
KBE-280
-5670K
-5672K
Cena/Opak.
PLN
37.80
37.80
Ilość
zębów
Ilość
w opak.
24
32
2
2
Kod
KBE-280
-5674K
-5676K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/Opak.
PLN
37.80
37.80
narzędzia pneuMatyczne - wkrętaki
Wkrętarka
pistoletowa
grupa
270
SP1825K
Gwint wlotu powietrza 1/4” NPT do węży 10mm,
ciśnienie powietrza: 90PSI, zużycie powietrza:
4cfm*, moment obrotowy: 45 - 115lbs/cal. Do
grotów kwadratowych 1/4”.
Poziom hałasu: 86dBA.
Siła dźwięku: 102dBA.
Wibracje: 4.6m/s2.
Długość całkowita: 178mm.
Zawartość:
Wkrętarka SP1825.
Klucz sześciokątny i klucz szczękowy jednostronny.
Bity wkrętakowe krzyżowe nr 1, 2 and 3 x 50mm.
Bity płaskie: 4, 5 i 6mm x 50mm.
Bity dwustronne krzyżowe nr 2 x 100mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
1800
Waga
szt.
900g
Kod
KBE-270
-3850K
Cena/szt.
PLN
511.20
Wkrętarka prosta - zestaw
Materiały ścierne i elektronarzędzia
SS1525K
Gwint wlotu powietrza 1/4” NPT do węży 10mm, ciśnienie
powietrza: 90PSI, zużycie powietrza: 4cfm*, moment
obrotowy: 10 - 30lbs/cal. Do grotów kwadratowych 1/4”.
Poziom hałasu: 90dBA.
Siła dźwięku: 104dBA.
Wibracje: 3.2m/s2.
Długość całkowita: 210mm.
Zawartość:
Wkrętarka SS1525.
3x wymienne wkładki.
2x klucz.
Klucz do ustawiania sprzęgła.
Złączka / nakrętka 1/4 NPT.
Mini naoliwiarka.
Dwustronny bit krzyżowy nr 1 x 65mm.
Bit jednostronny płaski 5 x 50mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.
Swobodna
Waga
prędkość (rpm) szt.
1700
900g
Kod
KBE-270
-3800K
Cena/szt.
PLN
469.80
Wkrętak z automatycznym systemem
wyłączania 0.6 - 5.1Nm
CSP005S
Przystosowane do ciężkich warunków pracy, dwukierunkowy wkrętak z gumową rączką odpowiedni
do produkcji i montażu materiałów. Włącznik przyciskowy z automatycznym wyłącznikiem
sprzęgłowym do wykonania precyzyjnej pracy. 3 wymienne sprężyny zaciskowe
pomagają w prostej wymianie i nie wymagają rozbierania narzędzia.
Do grotów kwadrat 1/4” Przepustnica z możliwością zmiany prędkości
oraz ergonomiczny kontur rączki dla komfortu operatora.
Prowadzenie powietrza odlotowego przez uchwyt.
Uchwyt wiertarski: 1/4” (6mm) hex.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Minimalna średnica węża: 3/8” (10mm).
Zielona sprężyna zaciskowa:*
0.6 - 2.1Nm (5 - 19in/lbs).
Czarna sprężyna zaciskowa:
1.1 - 4.3Nm (10 - 38in/lbs).
Żółta sprężyna zaciskowa: 1.7 - 5.1Nm (15 - 45in/lbs).
Ciśnienie powietrza: 6.3bar/90psi.
Zaprojektowana
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
i przeznaczona
Poziom hałasu: 84dBA.
do pracy
Siła dźwięku: 93dBA.
ciągłej
2
Wibracje: <0.5m/s .
*Mierzone na bazie cyklu 15
sek/minutę jako średnie zużycie.
Długość
całkowita
210mm
Waga
szt.
815g
Kod
KBE-270
-3760K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
1524.00
Strona
215
gRUPA
270
NARZęDZIA PNEUMATYcZNE - SZLIFIERKI / POLERKI
Pneumatyczna szlifierka
oscylacyjna 75mm
NOWOŚĆ
BROS3 - wysokowydajna
Pracuje z dużą prędkością 15.000 obrotów /minutę i posiada nastawny regulator mocy, aby dopasować
prędkość do pracy. Ta szlifierka oscylacyjna zapewnia dokładne, wolne od zawirowań powierzchni
wykończenia. Oraz jej ergonomiczny uchwyt oferuje większy komfort obsługi. Kompaktowa, lekka
konstrukcja sprawia, że jest łatwa w użyciu w pomieszczeniach zamkniętych i wylot spalin kieruje
powietrze z dala od operatora. Szlifierka używa uchwyty do krążków szlifierksich o średnicy 75mm (3") i
posiada konstrukcę na bazie łożysk kulkowych co zapewnia długą trwałość i żywotność narzędzia.
Talerze szlifierskie
Moc silnika: 0.40hp.
Minimalna średnica wewn. węża
mocowane
Wolna prędkość: 15,00rpm.
powietrza (ID): 3/8" (10mm).
na rzep
Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP.
Poziom hałasu: 91dBA.
Talerz szlifierski: Na rzep, velcro.
Poziom wibracji: 6.3m/s2.
Talerz szlifierski gładki: 75mm (3"). Długość całkowita: 125 mm.
Ciśnienie robocze: 90psi/6.2bar.
Swobodna
prędkość (rpm)
Waga
szt.
15,000
Kod
KBE-270
-6010K
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy
ciągłej
Cena/szt.
PLN
579.70
75
mm
Tarcze 75mm również
dostępne
OP
FO5003mk
Może pracować z dyskami o średnicy: 2” i 3”. Gumowa rączka poprawia uchwyt i
komfort pracy operatora. Dwupalcowa przepustnica dla lepszej kontroli i mniejszego
zmęczenia. Urządzenie pozwala na regulację prędkości. Łożyska kulkowe
zaprojektowane, by przedłużyć żywotność urządzenia.
Accessories included: Krążki szlifierskie 2” i 3”. 10x 2” dyski do ścierania - ziarno 320, 400 i
600. 10x dyski do ścierania o średnicy 3” - ziarno 320, 400 i 600. Klucz do trzpienia obrotowego
i instrukcje. Zestaw pakowany w kasetę udarową.
Swobodna prędkość: 15,000rpm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Zużycie powietrza 4cfm*.
Poziom wibracji: 0.9m/s2.
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
15,000
Waga
szt.
611g
Kod
KBE-270
-2103K
ERAT
OR
FR
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
Composite
kompozytowy
Handle
Grip
uchwyt
Cena/szt.
PLN
528.40
Szlifierka mimośrodowa 150mm
150
ERAT
FR
Swobodna
prędkość (rpm)
10,000
Waga
szt.
1.04kg
Kod
KBE-270
-2720K
Cena/szt.
PLN
1170.00
75
NOWOŚĆ
GMPK3 - 75mm (3") Zestaw Szlifierski Mini
Kompaktowy i lekki dla ułatwienia stosowania w pomieszczeniach
zamkniętych. Ergonomiczny i wygodny uchwyt ręczny.
Zawartość zestawu: polerka, tarcza do krążków polerskich, klucz, 90mm (3")
gąbka do gładkiego polerowania (biała), 90 mm (3") szorstka gąbka do
polerowania (żółta) i 90mm (3") nasadka polerska z wełny owczej.
Swobodna
prędkość (rpm)
3,200
Strona
Waga
szt.
216
Kod
KBE-270
-6740K
Ciśnienie robocze:90psi /6.2bar.
Minimalna średnica wewn. węża
powietrza (ID): 3/8" (10mm).
Poziom hałasu: 94dBA.
Poziom wibracji: 0.77m / s2.
Długość całkowita: 115 mm.
Cena/szt.
PLN
568.60
6
SZTUK
mm
Gąbka
polerująca
Gąbka
polerująca
(zgrubna)
ERAT
FR
OR
Moc silnika: 0.25hp.
Wolna prędkość:3,200rpm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP.
Talerz szlifierski: Na rzep, velcro.
Uchwyt do krążków
polerskich: 75mm (3").
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
Composite
kompozytowy
Handle
Grip
uchwyt
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Zestaw szlifierski mini
OR
OP
mm
FSO150
Odpowiednia do obróbki kształtowej, wyrównywania, wygładzania wypełnień szpachlowych i szybkiego usuwania nadmiaru materiału. Gumowa rączka. Zmienny
ruch obiegowy. Może być stosowana do szlifowania na mokro. Obrotowy wlot powietrza zastosowany w celu zapobieżenia splątaniu węża. Kontrola prędkości obrotowej
dla ułatwienia pracy. Zastosowanie łożysk kulkowych w konstrukcji szlifierki celem uzyskania długiej żywotności narzędzia.
Rozmiar krążka: średn. 150mm (6”). Rodzaj krążka: rzepowy i zaczepowy. Wewnętrzna średnica: 5mm (3/16”). Rodzaj odsysania: Samoczynnie powstające
podciśnienie. Gwint wrzeciona: 5/16” NPT. Swobodna prędkość: 10,000rpm. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”). Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi). Moc silnika: 0.2hp.
Zużycie powietrza: 3cfm* (85ltr/min). Poziom hałasu: 84dBA. Siła dźwięku: 90dBA.
Wibracje: 5.6m/s2.
Długość całkowita: 280mm.
OP
MATERIAłY ścIERNE I ELEKTRONARZęDZIA
Szlifierka mimośrodowa
MINI i akcesoria
IENDLY
Operator
Przyjazny
Friendly
Composite
kompozytowy
Handle
Grip
uchwyt
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Gąbka
polerująca
(owcza wełna)
narzędzia pneuMatyczne - szlifierki / polerki
Szlifierka oscylacyjna wysokowydajna 1/3
Szlifierka mimośrodowa,
FOS890
bezpyłowa 150mm
R5666
Odpowiednia do obróbki kształtowej, wyrównywania, wygładzania wypełnień
szpachlowych I szybkiego usuwania nadmiaru materiału. Wewnętrzna
średnica orbity 5mm zapewnia bezwirowe wykończenie – co pozwala na
szlifowanie na mokro. Uchwyt na rzep o średnicy 150mm z otworami wg
wzoru 600A. Wąż odpylający długości 1.6 mtr. Samoczynne wciąganie pyłu.
Można podłączyć do przenośnego urządzenia odpylającego lub można
podłączyć bawełniany worek na pył, aby zredukować ilość wolnego pyłu i czas
na sprzątanie. Gumowy uchwyt do jednoręcznej obsługi. Ruchomy wlot
powietrza zapobiega zaplataniu węża.
Rozmiar krążka: średnica 150mm (6”). Rodzaj krążka: rzepowy i zaczepowy.
Wewnętrzna średnica: 5mm (3/16”).
Rodzaj odsysania: Samoczynnie powstające podciśnienie.
Gwint wrzeciona: 5/16”. Swobodna prędkość: 11,000rpm.
Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: 3cfm* (85ltr/min). Gwint wlotu pow.: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”). Moc silnika: 0.25hp.
Poziom hałasu: 88dBA. Siła dźwięku: 76dBA.
Wibracje: 5.2m/s2.
Długość całkowita:
210mm.
Do użycia w drewnie, metalu, plastiku, wlóknie szklanym itp.
Podłączenie do 10mm węża, usuwanie kurzu, regulacja prędkości,
wyciszenie, tlumienie wibracji.
Rozm. krążka: 165 x 90mm.
Płaszczyzna szlifierska: 93 x 230mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Ciśnienie powietrza: 6.3bar/90psi.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałasu: 91dBA.
Siła dźwięku: 105dBA.
Wibracje: 16.6m/s2.
Długość całkowita: 175mm.
8,000
Kod
Cena/szt.
PLN
978.60
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Kod
Waga
szt. KBE-270
1.80kg -2900K
Cena/szt.
PLN
327.80
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Polerka/szlifierka kątowa 180mm
PA1825
Dla wysokiej jakości szlifowania i polerowania nadwozia i
11,000 1.47kg
powierzchni lakierowanych. Zawiera regulator. Może być użyty
z tarczami i krążkami ściernymi oraz gąbkami do polerowania.
Bezpyłowa szlifierka
Gwint
wrzeciona: 5/8” - 11 NPT.
oscylacyjna
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
FPS874
Min. średnica węża: 3/8” (10mm).
Komplet zawiera 2 metrowy wąż odcięgający kurz, duży zbiornik do
Ciśnienie powietrza: 6.3bar/90psi.
przechowywania kurzu oraz krążek szlifierski z rzepem u podstawy.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144 ltr/min).
Podłączenie do odprowadzania kurzu. Regulacja prędkości.
Wielkość krążka szlifierskiego: 180mm.
1/
3/
Gwint wlotu powietrza: 4” NPT. Min. średnica węża: 8” (10mm). Poziom hałasu: 96dBA.
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Siła dźwięku: 103dBA.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Wibracje: 8.2m/s2.
Płaszczyzna szlifierska: 93 x 230mm.
Długość całkowita: 380mm.
Wielkość krążka szlifierskiego: 165 x 74mm.
Długość całkowita:
175mm.
prędkość (rpm) szt.
KBE-270
-4170K
180
mm
Grupa
280
Swobodna
prędkość (rpm)
8,000
Kod
Waga
szt. KBE-270
1.80kg -2650K
Cena/szt.
PLN
986.70
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Swobodna
prędkość (rpm)
2,500
Kod
Waga
szt. KBE-270
2.30kg -3600K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
767.50
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Strona
217
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Swobodna
prędkość (rpm)
Swobodna Waga
Grupa
270
grupa
Materiały ścierne i elektronarzędzia
270
narzędzia pneuMatyczne - szlifierki
Zestaw mini szlifierka
taśmowa
MBS025-X
Odpowiedni do obróbki kształtowej, usuwania powłok malarskich, szlifowania spawów, wygładzania i usuwania rdzy na płaskich lub
6-20
mm
zakrzywionych powierzchniach. Dostarczany wraz z 9 elastycznymi taśmami ściernymi oraz 5 ramionami stykowymi. Mini szlifierka
przeznaczona jest do pracy ciągłej. Stosuje się taśmy ścierne o
szerokościach 6, 10, 13 i 20 mm oraz długości 457 mm.
Regulowane ramię szlifujące z możliwością wielopozycyjnego
ustawienia kątowego i regulatorem szybkości
oraz odsysanie pyłu w uchwycie, z tłumikiem hałasu.
Swobodna prędkość: 18,000rpm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Moc silnika: 0.6hp. Poziom hałasu: 84dBA.
Zawartość zestawu:
Siła dźwięku: 92dBA.
Ramiona stykowe:
Wibracje: 0.80m/s2.
6, 10, 13, 20mm z płaską rolką.
Długość całkowita:
10mm z zaokrągloną rolką.
390mm.
Taśmy z nasypem do
przygotowywania powierzchni:
20mm: P80 gran. (grube),
13mm: P300 gran. (drobne)
Taśmy z nasypem z tlenku
aluminium:
Cienkie taśmy ścierne
20mm: P60, P80 gran.,
Kod
Cena/100
13mm: P80, P120 gran.,
Granulacje Waga
/10
YRK-204
PLN
10mm: P120, P150 gran.,
13mm Szeroki x 457mm Długi
6mm: P150 gran..
P80
600g
-3342K
364.60
4mm klucz
sześciokątny typu L.
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy
ciągłej
Swobodna
Kod
Waga
prędkość (rpm) szt. KBE-270
18,000
1.36kg -2880K
Cena/szt.
PLN
1566.00
Szlifierki
taśmowe
Do użytku na płaskich, wklęslych, wypukłych powierzchniach. Ramię szlifujace może się obracać pod dowolnym katem – poprawiony dostęp
do ukrytych miejsc, oszczędza miejsce podczas składowania. Zapasowy pasek i klucz sześciokątny zawarty. Ergonomiczna, komfortofa
gumowa rękojeść redukuje drgania. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ukierunkowana dysza wylotowa.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.2bar.
Długość całkowita/ Długość złożona:
R5218: 305/207mm,
6
R5228: 470/310mm,
mm
R5238: 420/255mm.
R5218
13
mm
R5228
20
mm
R5238
*Mierzone na bazie cyklu
15 sek/min jako średnie
zużycie.
Strona
218
Numer
modelu
R5218
R5228
R5238
Wlk. paska Prędk. bez
W x L (mm)
obciążeń
6 x 330
18,000rpm
13 x 610 18,000rpm
20 x 520 16,000rpm
Waga
szt.
0.85kg
0.95kg
1.60kg
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
KBE-270
-4250K
-4270K
-4200K
Cena/szt.
PLN
975.10
1015.00
1478.00
NARzęDzIA PNEUMATYczNE - kLUczE UDAROWE
Klucze kątowe
zapadkowe
SR375 3/8" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 10mm.
SR500 1/2" napęd kwadratowy, Maksymalny wymiar śrub: 13mm.
Obroty w obu kierunkach, lekki i kompaktowy, doskonale zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, dysza umiejscowiona z
przodu.
Swobodna prędkość: 150rpm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza:
6.2bar/90psi.
Zużycie powietrza:
4cfm* (113ltr/m).
Moment obrotowy: 50ft/lbs.
Długość całkowita: 255mm.
Poziom hałasu:
Siła dźwięku:
Wibracje:
KBE 2375K
89dBA
96dBA
4.0m/s2
270
2500K
89dBA
89dBA
4.0m/s2
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min
jako średnie zużycie.
Numer
modelu
SR375
SR500
Napęd
kwadratowy
3/8”
1/2”
Waga
szt.
1.10kg
1.10kg
Kod
KBE-270
-2375K
-2500K
GRUPA
270
3/8
1/2
Cena/szt.
PLN
255.10
255.10
Klucz kątowy zapadkowy, napęd kwadratowy 1/4”
R7722
Do wykręcania i instalowania gwintowanych elementów mocujących. Zwrotna kwadratowa końcówka z hartowanej stali, rozmiar
1/4”. Krótka konstrukcja obudowy pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Planetarne kółka zębate dla dłuższej żywotności
narzędzia I równomiernej pracy. Układ przepustnicy zapewnia dokładną regulację prędkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega
zaplataniu węża.
Rozmiar napędu: 1/4” (6mm).
Swobodna prędkość: 200rpm.
Zalecane ciśnienie powietrza: 6.2bar/90psi.
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
Zakres momentu obrotowego:
7 ~ 27nm (5 ~ 20ft/lbs).
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Poziom hałasu: 80dBA.
Siła dźwięku: 88dBA.
Wibracje: 1.8m/s2.
Długość całkowita: 200mm.
1/4
Protekcyjna
gumowa osłona.
Dźwignia do
regulacji
przepustnicy.
Obrotowy tylny
wylot.
Dźwignia
przełącznika
przepływu
Naprzód/Wstecz.
powietrza.
Regulator
Gumowy uchwyt
redukuący
wibracje.
Długość
całkowita
200mm
Waga
szt.
0.65kg
Kod
KBE-270
-4010K
Cena/szt.
PLN
436.70
Klucze pneumatyczne
zapadkowe
OP
Poziom hałasu:
Siła dźwięku:
Wibracje:
KBE 2360K
84dBA
88dBA
1.8m/s2
270
2300K
80dBA
87dBA
2.6m/s2
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min jako
średnie zużycie.
Numer
Kod
Waga
Cena/szt.
całkowita szt. KBE-270
PLN
205mm 640g -2360K
431.60
265mm 1.20kg -2300K
431.60
Napęd Zakr. momentu Długość
modelu kwadrat.
FSR375 3/8”
FSR500 1/2”
obrotowego
7 - 27Nm
14 - 68Nm
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
OR
FSR375 3/8” napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm). Długość całkowita: 205mm.
3/8
1/2
Swobodna prędkość: 200rpm
FSR500 1/2” napęd kwadratowy. Zakres momentu obrotowego: 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). Długość całkowita: 265mm.
Swobodna prędkość: 150rpm.
Nadają się do odkręcania i dokręcania gwintowanych elementów mocujących przy wykonywaniu lekkich prac montażowych i w motoryzacji.
Kwadratowa końcówka napędowa z hartowanej stali, z przełączaniem biegów lewo – prawo. Gumowa rączka zapewnia dobry uchwyt i wygodę
operatora zmniejszając wychłodzenie ręki. Trzy planetarne koła zębate dla uzyskania dłuższej żywotności narzędzia i bardziej równomiernej
pracy. Gumowa osłona ochrania
głowicę zapadkową i dokręcane
elementy. Krótki korpus
umożliwia dostęp do
obszarów trudnodostępnych.
ERAT
Układ przepustnicy pozwala
na dokładną regulację
FR
IENDLY
prędkości. Obrotowy tylny
Operator
wylot powietrza z deflektorem
Przyjazny
Friendly
zmniejszającym hałas.
Composite
kompozytowy
Handle
Grip
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
uchwyt
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza: 6.2bar/90psi.
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
Strona
219
MATERIAłY ścIERNE I ELEkTRONARzęDzIA
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/min jako
średnie zużycie.
GRUPA
270
nARzędziA PneUMAtyczne - klUcze UdARoWe
Klucz
Klucz
udarowy
udarowy
MAteRiAły ścieRne i elektRonARzędziA
G7321
Przeznaczony do lekkich prac w warsztacie i garażu. Mechanizm
3/8
udarowy z podwójnym młotkiem z 4 stopniowym powietrznym
regulatorem prędkości do przodu/do tyłu. Ergonomiczna
wygodnarękojeść z amortyzatorem wibracji ze stałym wlotem i wylotem.
Uruchamianie/zatrzymywanie jednym palcem. W rękojeści wbudowany,
skierowany w dół zewnętrzny wylot.
Prędkość bez obciążenia: 10100 obr/min.
Obroty w prawo:
stopień 1: 8000 obr/min.,
stopień 2: 9100 obr/min.,
stopień 3: 10100 obr/min.
Obroty w lewo:
10200 obr/min.
Maks. moment
obrotowy:
393Nm (290ft/lbs).
Moment roboczy: 339Nm
(250ft/lbs).
Zalecane ciśnienie powietrza:
6.2bar (90psi).
Zużycie powietrza: 3.4cfm*
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Długość całkowita: 160mm.
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
10,100
Kod
KBE-270
-5820K
Maks. moment obrotowy:
813Nm (600ft/lbs).
Zalecane ciśnienie powietrza:
6.2bar/90psi.
Zużycie powietrza: 4cfm*
(113ltr/min).
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Poziom hałasu: 83dBA.
Siła dźwięku: 90dBA.
Wibracje: 6.8m/s2.
Długość całkowita: 183mm.
Cena/szt.
PLN
690.00
Klucz
udarowy
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
1/2
IW500
Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, regulator mocy 10 pozycji, zmiana kierunku obrotu poprzez użycie kciuka.Gwint wlotu
powietrza: 1/4” NPT dla węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi,
moment obrotowy: 300ft/lbs, zużycie powietrza: 4cfm*, maks.
wymiar śrub: 16mm.
Poziom hałasu: 88dBA. Siła dźwięku: N/A dBA.
Wibracje: 4.2m/s2. Długość całkowita: 191mm.
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
7,000
Strona
2.30kg
220
Kod
KBE-270
-2316P
B7444
Do zadań w produkcji i montażu. Dwubiegowa funkcja udarowa. 1/2
Kwadratowy napęd 1/2”. Trzystopniowe pokrętło regulator
prędkości. Funkcja naprzód/wstecz. Ergonomiczna i wygodna
rękojeść. Sztywny wlot i wylot powietrza.
Naprzód: poziom 1: 4000rpm, poziom 2: 5000rpm, poziom 3: 7000rpm.
Wstecz: poziom 1: 3000rpm, poziom 2: 5000rpm, poziom 3: 7000rpm.
Rozmiar tulejki: 1/2” (13mm).
Swobodna szybkość: 7,000rpm.
Cena/szt.
PLN
575.40
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
7,000
1.94g
Kod
KBE-270
-4040K
Zaprojektowana
i przeznaczona
do pracy
ciągłej
Cena/szt.
PLN
894.60
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Zestaw: klucz udarowy i akcesoria
IWS500
Zestaw pakowany w walizce przeciwudarowej.
Zawartość: Klucz udarowy 1/2” IW500. 10x nasadki: 9, 10, 11, 1/
2
12, 13, 14, 17, 22, 24 i 27mm. Gwintowane wyjście, mini
naolejacz, buteleczka oleju. Obudowa wykonana z jednego
elementu aluminium, regulator mocy 10 pozycji, zmiana kierunku
obrotu poprzez użycie kciuka. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT dla
węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, moment obrotowy:
300ft/lbs, zużycie powietrza: 4cfm*, maks. wymiar śrub: 16mm.
Poziom hałasu: 93dBA. Siła dźwięku: N/A dBA.
Wibracje: 1.219m/s2. Długość całkowita: 191mm.
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
7,000
4.30kg
Kod
KBE-270
-2350K
Cena/szt.
PLN
647.90
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
grupa
Klucz
udarowy
narzędzia pneuMatyczne - klucze udaroWe 270
Pneumatyczny klucz udarowy
z uchwytem pistoletowym
IW750
3/4
Obudowa wykonana z jednego elementu aluminium, 10
poziomowa regulacja mocy, zmiana kierunku obrotu poprzez
użycie kciuka.
Poziom hałasu: 83dBA. Siła dźwięku: N/A dBA.
Wibracje: 0.449m/s2. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT dla węży
10mm, Maksymalny wymiar śrub: 25mm.
Ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 7.5cfm*.
Moment obrotowy: 500ft/lbs. Długość całkowita: 245mm.
IWP100-X
1” sześciokątny element napędowy. Nadaje się do zastosowania w
1
procesie produkcji przemysłowej, do zastosowań montażowych. Mocowana
z przodu lub z tyłu pętla do odciążnika sprężynowego (balansera). Łatwy w
użytkowaniu przełącznik obrotów prawo/lewo oraz trójpołożeniowy regulator mocy.
Skierowany do przodu wylot powietrza. Punkty smarowania do codziennej obsługi.
Swobodna prędkość: 3,400rpm.
Końcowy element napędowy:
sześciokąt 1” (25mm).
grupa
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
4,200
5.00kg
583
Kod
KBE-270
-2325S
Cena/szt.
PLN
1098.00
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
3,400
9.70kg
Kod
KBE-270
-1620A
Cena/szt.
PLN
2649.00
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
Pneumatyczny sieciowy
klucz udarowy do dużych obciążeń
1” kwadratowy element napędowy. Nadaje się do zastosowania w procesie produkcji przemysłowej, do
zastosowań montażowych.Boczna rączka umożliwia pracę oburącz. Mocowana od góry pętla do odciążnika
sprężynowego (balansera). Łatwy w użytkowaniu przełącznik obrotów prawo/lewo oraz
trójpołożeniowy regulator mocy. Górny wylot wentylacyjny.
Punkty smarowania do codziennej obsługi.
1
Swobodna prędkość: 3,300rpm.
Końcówka napędowa: sześciokąt 1” (25mm).
Roboczy moment obrotowy: 2,030Nm (1500lb/ft).
Maks. moment obrotowy: 2,300Nm (1700lb/ft).
Bezpieczne ciśnienie robocze: 90psi (6.2bar).
Gwint wlotu powietrza: 1/2” NPT.
Min. rozmiar węża: 1/2” (13mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi (6.3bar).
Zużycie powietrza: 7.0cfm.
Poziom ciśnienia dźwięku: 87dBA.
Poziom wibracji: 5.9m/s2.
Długość całkowita: 500mm.
Swobodna Waga
prędk. (rpm) szt.
3,300
9.34kg
Kod
KBE-270
-1630B
Cena/szt.
PLN
2913.00
*Mierzone na bazie
cyklu 15 sek/minutę
jako średnie zużycie.
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Strona
221
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Roboczy moment obrotowy: 2,170Nm
(1600lb/ft). Maks. moment obrotowy:
2,440Nm (1800lb/ft). Gwint wlotu powietrza:
1/2” NPT. Min. rozmiar węża: 1/2” (13mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi (6.3bar).
Zużycie powietrza: 5.95cfm.
Poziom ciśnienia dźwięku: 87dBA.
Poziom wibracji: 5.9m/s2.
Długość całkowita: 295mm.
gRupA
271
MASZyny DO ObRÓbKI METALu
Wiertarko-frezarka
mini
Imadło szybkomocujące
Cała konstrukcja stalowa
z frezowanymi wpustami, które mają
odstępy pasujące do popularnych
stołów wiertarkowych. Radełkowana rękojeść
z przesuwanym chwytem typu T dla lepszego
manewru podniesienia.
Wymiary szczęk
(szer. x rozw. x wys.)
100 x 85 x 28mm.
MATERIAły śCIERnE I ELEKTROnARZęDZIA
Zalecana dla modelarzy. Można mocowac do biurka
warsztatowego. Posiada funkcje obrotu wrzeciona aż do 45°.
Dostępna szeroka gama bardzo przydatnych akcesorii (zobacz
listę). Ta wiertarko-frezarka jest wykonana zgodnie z Europejską
Dyrektywą w sprawie Maszyn 98/37/EC i jest zgodna z CE i RoSH.
Specyfikacja:
Obrót nadłożem: 180mm.
Zakres średnicy
wiercenia: 13mm.
Zakres frezowania: 16mm.
Zakres freza
czołowego: 30mm.
Zakres posuwu
głowicy (Z): 180mm.
Oś pionowa: 100mm.
Oś wzdłużna: 220mm.
Kąt obrotu wrzeciona: ±45°.
Moc wyjściowa: 350W.
Szybkość wrzeciona:
niskie obroty:
0 - 1100rpm ±10%.
wysokie obroty: 0 2500rpm ±10%.
Mocowanie stożka: MT#3.
Wielkość wpustów stołu:
12mm.
Waga netto/brutto:
50/68kg.
Wymiary
opakowania:
540x500x760mm.
Wymiary szczęk
szer. x rozw. x wys.
100 x 85 x 28mm
10126
DLA
MAJSTERKOWICZÓW
Numer
produktu
10126
10037
10046
–
Bez gwarancji dla
przemysłu
Numer
produktu Napięcie
01490
240
Silnik
350W (3/4hp)
Cena/szt.
PLN
4240.00
Kod
OSA-271
-5500K
Kod
OSA-280
-2410A
Cena/szt.
PLN
402.30
10046
10037
Kod
Opis
OSA-280
-2411A
-2412A
-2413A
-2414A
3MT zest. tulejek bezpośrednich
3MT zest. tulejek z trzpieniem
3MT wytaczak regulowany
Składana osłona do uchwytu
Cena/szt.
PLN
505.50
813.10
393.90
56.50
Mini tokarka do metalu
To małe urządzenie jest idealne do wykonywania modeli itp. Mini tokarka wyposażona jest w 3 szczękowy uchwyt samocentrujący,
czterostronny imak narzędziowy, tacę na wióry, osłonę tylną, przycisk zatrzymania awaryjnego oraz osłonę uchwytu szczękowego. Dostępne są
różnorodne użyteczne akcesoria (patrz lista ).Wykonana zgodnie
z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Maszyn
98/37/EC i spełnia wymagania CE oraz RoSH.
Specyfikacja:
Toczenie nad łożem: 180mm.
Odległość między kłami: 300mm.
Przelot wrzeciona: 20mm.
Stożek wrzeciona: MT#3. Stożek konika: MT#2.
Prędkość obrotowa wrzeciona:
Zakres dolny: 0 - 1100rpm ±10%.
Zakres górny: 0 - 2500rpm ±10%.
Moc wyjściowa: 250W.
Zakres gwintów: metrycznych: 0.4 -2.00mm
(10 zwojów) lub calowych: 12 - 52 TP (8 zwojów).
Masa netto/brutto: 37/40kg.
Rozmiar opakowania: 770 x 330 x 330mm.
DLA MAJSTERKOWICZÓW
Bez gwarancji dla przemysłu
Opis
Mini tokarka
Wyposażenie dodatkowe dostarczane osobno
Numer
produktu
10007
10007A
10010
10005
10006
10130
10061
–
Strona
Opis
Tarcza czołowa o średn. 160mm
Zestaw mocujący do tarczy czoł.
Uchwyt 4-szczękowy (niezależny)
11-częś. zestaw noży tokarskich
6-częś. zestaw noży tokarskich
Przyrząd do radełkowania
Przyrząd do frezowania
Podzespół osłony uchwytu
222
Kod
OSA-280
-2400A
-2401A
-2402A
-2403A
-2404A
-2405A
-2406A
-2407A
10005
Cena/szt.
PLN
134.30
77.40
455.80
208.60
131.10
223.10
778.40
141.00
10130
Kod
Cena/szt.
OSA-271 PLN
300W -5000K 3578.00
Napięcie Silnik
10006
240
10007
10010
10061
10007A
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
MASZyny DO ObRÓbKI METALu
Wiertarka podłogowa
Wiertarki
stołowe
Kolumnowe wiertarki przemysłowe ze stożkiem Morse`a, zalecane do
warsztatu, lekkiego przemysłu, z ruchomym stołem, wygodnym
głębokościomierzem, teleskopowa osłona uchwytu, wbudowana
szuflada na wiertła, laserowa prowadnica do szybkiego ustawienia tej
samej operacji.
DPB350
350
WATT
Ta wiertarka ma płynnie pracujący
silnik 350W, zapewnia
wystarczającą siłę do wiercenia
otworów do 13mm i posiada 5
13 AMP
szybkości do wszechstronnych prac
CLAS
S2
podczas wierceń różnych materiałów.
LASER
Stożek wrzeciona: MT2.
Uchwyt wiertarski: 13mm.
Zakres średnicy wiercenia: 13mm.
Długość wrzeciona: 50mm.
Szybkości: 5.
Zakres szybkości: 580 - 2650rpm.
Maks. odległość uchwyt/stół: 250mm.
DPB350
Maks. Odległość
wrzeciono/kolumna: 102mm.
Średnica kolumny: 50mm.
Wymiary stołu: 152 x 170mm,
Boczne blaty:
192 (maks. 272) x 170mm..
Wymiary podstawy: 320 x 190mm.
Różne
prędkości
Numer
modelu
DPB350
Waga
netto
24kg
Stożek wrzeciona: MT2.
Uchwyt wiertarski: 16mm.
Zakres średnicy wiercenia: 20mm.
Długość wrzeciona: 80mm.
Szybkości: 12.
Zakres szybkości: 200-2600rpm.
Maks. odległość uchwyt/stół: 725mm.
Maks. odległość uchwyt/podstawa: 1220mm.
Maks. Odległość wrzeciono/kolumna:190mm.
Średnica kolumny: 80mm.
Wymiary stołu: 300 x 300mm.
Wymiary podstawy: 500 x 300mm.
No-Volt
Switch
Wygodny
Wbudowana Ruchomy stół
szuflada na
głębokościomierz
wiertła
Kod
Cena/szt.
KBE-271
PLN
-2030K
903.00
DPB500
500
Bardziej wszechstronna od wiertarki powyżej. Silnik o mocy
WATT
500W zapewnia wiecej mocy do wiercenia otworów do średnicy
16mm z 12 szybkościami dla lepszej pracy wiercenia w
elementach na stole czy na podstawie.
13 AMP
Stożek wrzeciona: MT2.
CLAS
S2
Uchwyt wiertarski: 16mm.
Zakres średnicy wiercenia:
LASER
16mm.
Długość wrzeciona: 65mm.
Szybkości: 12.
Zakres szybkości:
425 - 2545rpm.
Maks. odległość uchwyt/stół:
355mm.
Maks. odległość uchwyt/podstawa:
465mm.
Maks. Odległość
wrzeciono/kolumna: 126mm.
Średnica kolumny: 60mm.
Wymiary stołu:
200 x 200mm,
Boczne blaty: 200 x 340mm.
Wymiary podstawy:
380 x 250mm.
DPB500
GRupA
445
Numer
modelu
DPB500
DPF550
Do użytku przemysłowego do obróbki większych przedmiotów.
Silnik o mocy 550W i 12 szybkości daje optymalne wyniki przy 550
WATT
wierceniu otworów do 20mm. Posiada tzw. automatyczny
wyłącznik No-volt, który wyłącza maszynę kiedy napięcie spada
z powodu przerw w dostawie prądu. Ten wyłącznik zatrzyma
wiertarkę kiedy dostawa prądu znowu jest wznowiona.
13 AMP
Obrotowy stół można podnosić i
opuszczać, a koło zębate można
obrócić do tyłu kolumny aby
ustawić większe elementy
na stole.
Numer
modelu
DPF550
DPF550
Grupa
Waga
netto
79kg
445
Cena/szt.
PLN
2616.00
Kod
KBE-271
-2210K
Wiertarka stołowa 5biegowa
Ta wszechstronna wiertarka ma płynnie pracujący motor o mocy
350W do wiercenia otworów do 13mm. Można ją ustawić na 5
różnych prędkości w zależności od typu wierconego materiału.
Kompletna z obracanym podnośnikiem i obniżanym stołem, działa z
wtyczką na 13 Amper.
Moc wejścia silnika: 350W.
Moc wyjściowa silnika: 210W.
Napięcie prądu: 230V - 50Hz.
Długość wrzeciona: 50mm.
Stożek wrzeciona: MT2.
Wielkość stołu: 156 x 160mm.
Wymiary podstawy: 314 x 200mm.
Średnica kolumny: 46mm.
Prędkość wiercenia: 580 - 2650rpm.
Siła dzwięku: 75.1 dBA.
Ciśninie hałasu: 62.1 dBA.
Maks. odległość od osi wrzeciona do
powierzchni kolumny: 104mm.
Maks. odległość od końca wrzeciona do
powierzchni stołu: 200mm.
Maks. odległość od końca wrzeciona do
powierzchni podstawy: 290mm.
Wymiary całkowite:
355 x 225 x 580mm.
DLA MAJSTERKOWICZÓW
Bez gwarancji dla przemysłu
Waga
netto
39.5kg
Kod
KBE-271
-2110K
Cena/szt.
PLN
1466.00
Numer
produktu
PDB132
Napięcie
240V
Waga
netto
19kg
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
648.00
Kod
OSA-279
-9340K
Strona
223
MATERIAły śCIERnE I ELEKTROnARZęDZIA
Laserowa
prowadnica
GRupA
271
gRupa
273
KOMpReSORy / geNeRatORy
Przenośne agregaty
Kompresory bezolejowe
Kompresor 1.5hp 6ltr
prądotwórcze spalinowe
Ten kompresor wymiarowo i wagowo (tylko 18.6 kg) wygląda
na mały, ale ma wydajność do 8 bar i wytwarza powietrze do 115psi
oraz 140ltr/min. Zalecany dla
majsterkowiczów, prac domowych,
warsztatu, ale NIE do ciągłej
pracy.
GPP230
• Idealne dla murarzy, budowniczych, mobilnych kuchni etc.
• Oświetlenia, zamrażarki, elektronarzędzia, pompy wodne, i inne
urządzenia elektryczne.
• Alternator bezszczotkowy.
• Maks. moc 2.3kVA/2.3kW.
• Moc bez przerw 2kVA/2kW
• Wyjścia: 1 x 220V AC & 1 x 110V AC.
• Woltomierz.
• Wyłącznik przeładowania.
• Zbiornik paliwa 12 ltr ze
wskaznikiem poziomu.
• Orientacyjny czas pracy 9 godz.
• Silnik: 4-suwowy, 6.0hp, OHV,
pojedynczy cylinder, chłodzony
powietrzem, na benzynę
bezołowiową.
• Wskaznik niskiego poziomu
oleju i wyłącznik.
• Starter ręczny.
• Wsporniki antywibracyjne.
Wymiary (H x W x D):
425 x 515 x 430mm.
Waga: 42kg.
MateRIały ścIeRNe I eLeKtRONaRzęDzIa
Numer
produktu
GPP230
Silnik
HP
6.0hp
Waga
szt.
42.0kg
GTS800
Odpowiednia do
majsterkowania i projektów
hobbystycznych. Łatwe
uruchamianie oraz sucha i
czysta w użyciu.
Standardowy wtyk 13 A.
Wyposażona w kółka
ułatwiające manewrowanie.
Wyposażona w
automatyczny zawór
bezpieczeństwa, wyłącznik
ciśnienia, urządzenie
zabezpieczające przed
przeciążeniem oraz w pełni
zautomatyzowany włącznik
stop/start.
ODBIORNIK
6ltr
Cena/szt.
PLN
2241.00
Kod
KBE-273
-3100K
Sprężarka
bezolejowa
SILNIK
1.5hp
Numer
Silnik
Maks.
produktu
HP
wydolność
CNL156 1.5hp 5.0cfm
Maks. Pojemność
Kod
ciśnienie odbiornika KBE-273
8bar
6ltr
-1000K
Cena/szt.
PLN
1230.00
Kompresor 2hp 23ltr
Te kompresory bezolejowe są zbudowane z wysokiej jakości
materiałów, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, i moga
pracować przy domowym napięciu pradu 240V. Solidne wykonanie,
posiada automatyczny wyłącznik przy nadmiarze ciśnienia,
automatyczny przycisk stop/start,
wskazniki ciśnienia w
pojemniku i przewodach,
regulator wylotu powietrza.
Mocny silnik 2hp wytwarza
ciśnienie 8bar/115psi oraz
powietrze w ilości
8cfm/230ltr/min, zdolne
do napędu większości
narzędzi pneumatycznych.
13 AMP
ŚĆ
NOWO
SILNIK
2.0hp
ODBIORNIK
23ltr
Pojemność
odbiornika
24ltr
Waga
szt.
Kod
OSA-273
-0120K
Dwusuwowy agregat prądotwórczy
spalinow
Cena/szt.
PLN
1045.00
Numer
Silnik
Maks.
produktu
HP
wydolność
CNL223 2.0hp 8.0cfm
13 AMP
GTS800
• Do użytku DIY domowego, jako hobby.
• Do małych elektronarzędzi, oświetlenia, zamrażarek etc.
• Czas pracy 5.8 godz. Na paliwie 4.2
ltr.
• Największa moc 800W, przy
ciągłej pracy 650W.
• Wyjście 12V DC do
ładowania akumulatora
z kablami i zaciskami.
• Wyjście 13amp 240V.
• Wyłacznik przeładowania.
• Stopka antywibracyjna.
• Silnik 2 suwowy 2hp,
płynna praca, łatwy start.
• Alternator bezszczotkowy.
Wymiary (H x W x D):
365 x 360 x 330mm.
Waga: 20.5kg.
Kod
Maks. Pojemność
ciśnienie odbiornika KBE-273
8bar
23ltr
-1050K
Cena/szt.
PLN
1662.00
Kompresor 2hp 46ltr
Te kompresory bezolejowe są zbudowane z wysokiej jakości materiałów,
aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, i moga pracować przy
domowym napięciu pradu 240V. Solidne wykonanie, posiada
automatyczny wyłącznik przy nadmiarze ciśnienia, automatyczny przycisk
stop/start, wskazniki ciśnienia w pojemniku i przewodach, regulator
wylotu powietrza. Mocny silnik 2hp wytwarza ciśnienie 8bar/115psi oraz
powietrze w ilości 8cfm/230ltr/min,
zdolne do napędu większości narzędzi
pneumatycznych.
SILNIK
2.0hp
ODBIORNIK
46ltr
Numer
produktu
GTS800
Strona
Silnik
HP
2.0hp
224
Waga
szt.
20.5kg
Kod
OSA-273
-3000K
Cena/szt.
PLN
820.50
Numer
Silnik
Maks.
produktu
HP
wydolność
CNL246 2.0hp 8.0cfm
Maks. Pojemność
Kod
ciśnienie odbiornika KBE-273
8bar
46ltr
-1100K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
1785.00
MyJKI CIśnIEnIOWE
Myjka wysokociśnieniowa
gRupA
279
Do łatwego czyszczenia pojazdów, patio oraz innych lekkich prac. Kompaktowa i przenośna budowa z wysokociśnieniowym wężem o długości 5
m i pistoletem. Automatyczne włączanie/wyłączanie. Lanca z dyszą regulującą strumień wody oraz zbiornik na środek czyszczący. W zestawie
przewód zasilający o długości 5 m.
HPW090
HPW110
DLA MAJSTERKOWICZÓW
90 Moc: 1.8kw.
110
Bez gwarancji dla
Moc: 1,5 kW.
BAR
BAR
przemysłu
Maks. ciśnienie robocze:
Maks. ciśnienie robocze: 110bar.
90 bar.
Maks. przepływ wody: 360ltr/hr.
Maks. przepływ wody: 360 l/godz.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.);
ŚĆ
Wymiary: (dł. x szer. x wys.);
NOWO
290 x 330 x 1065mm.
290 x 330 x 610 mm.
Waga: 12,14 kg.
Uchwyt do zwijania
ŚĆ
NOWO
Cena/szt.
PLN
473.80
Kod
OSA-279
-9610K
Zestaw akcesoriów
Kompatybilny z:
OSA 279 6100K i OSA 279
6110K. Zawartość zestawu:
Duża okrągła szczotka z
rotującym środkiem Duża
zwężana szczotka do mycia.
Konektor zatrzaskowy do węża.
Wewnętrzy gwint węża (konektor
HPC). Lanca. Turbo elastyczny
wysokociśnieniowy wąż.
6-metrowy wąż zasilający wodę.
gRupA
780 Waga
szt.
14.6kg
Numer
produktu
HPW110
Cena/szt.
PLN
601.50
Kod
OSA-279
-9620K
Części zapasowe
Pasujace do: OSA-279-6100K, OSA-279-6110K, OSA-279-9610K,
OSA-279-9620K.
Części zapasowe:
Lanca z reg. strumienia
5m wysokocisnieniowy waz
Numer
produktu
PWA010
Waga
szt.
2.1kg
Kod
OSA-280
-1705W
Lanca z reg. strumienia
Długi wąż
Numer
produktu
WPS 400
Kod
OSA-279
-0560K
Cena/szt.
PLN
323.70
OSA-280
-1701W
-1702W
Cena/szt.
PLN
66.00
66.00
Pompa wodna
zanurzeniowa
Pompa wodna
zanurzeniowa
WPS 400
Do efektywnego osuszania piwnic,
zbiorników, i ogólnego przepływu wody.
Może pracować ciągle, solidna, izolowana
obudowa plastikowa zapewnia brak
kontaktu części metalowych z wodą.
Zabezpieczenie przeciążenia, łatwo
wyjmowalne filtry do czyszczenia, łatwy
dostęp do wirnika. Posiada automatyczny
pływajacy wyłącznik i adaptor na węże
(25mm, 32mm, 38mm), potrafi wciągnąć
okruchy do maks. średnicy 5mm. Maks.
wysokość wydalenia 8.5mtr. Kabel 10 mtr.
Silnik: 400W (230V - 50Hz).
Maks. przepływ: 7,500ltr/hr.
Maks. wysokość /głębokość podwodna: 5m.
Kod
Opis
Cena/szt.
PLN
234.50
400
WATT
230V
WPS 750
Do efektywnego osuszania piwnic,
zbiorników i ogólnego przepływu wody.
Może pracować ciągle, solidna,
izolowana obudowa plastikowa
zapewnia brak kontaktu części
metalowych z wodą. Zabezpieczenie
przeciążenia, łatwo wyjmowalne filtry w
celu czyszczenia, łatwy dostęp do wirnika. Posiada
automatyczny pływający wyłącznik i
adaptor na węże (25mm, 32mm,
38mm), potrafi wciągnąć okruchy do
maks. Średnicy 5mm.
Wysokość wydalenia: 8.5mtr.
Kabel: 10 mtr.
Przepływ: 230 litry
Silnik: 750W
Numer
produktu
WPS 750
Kod
KBE-279
-4470K
WATT
240V
Cena/szt.
PLN
332.00
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
750
Strona
225
MATERIAły śCIERnE I ELEKTROnARZęDZIA
Waga
szt.
12.14kg
Numer
produktu
HPW090
grupa
279
eLektronarzęDzia DLa MaJSterkowiCzÓw i hobbyStÓw
Elektryczny zestaw grawerski
Zestaw
Elektryczna grawerka ręczna z
wielozadaniowy
przyciskiem włączania/wyłączania oraz
219-sztukowy zestaw
Ten zestaw wielozadaniowy jest dealny do
niewielkich prac domowych majsterkowiczów
/ hobbystów, jak również prac
rzemieślniczych takich jak
wiercenie, polerowanie, szlifowanie czy
grawerowanie. Spełnia wymagania EN i EC
oraz wszystkie postanowienia dyrektyw w
sprawie certyfikacji CE.
Zestaw zawiera: ściernice, ściernice
trzpieniowe, pilniki obrotowe z węglika
spiekanego, taśmy ścierne, tarcze druciane i
inne narzędzia. Elastyczny trzon zasilający
1.1m.
Napięcie nominalne: 230V ~ 50Hz.
Zużycie mocy: 130W.
Swobodna prędkość: 8,000 - 30,000rpm.
Głośność: 82db(A).
Waga: 674g.
MateriaŁy śCierne i eLektronarzęDzia
Numer
modelu
MP32E
5-pozycyjnym regulatorem liczby skokowej do
grawerowania na różnej głębokości. Do
dekorowania materiałów takich jak metal,
plastik, szkło, ceramika, drewno i skóra.
• 5-pozycyjna regulacja głębokości
grawerowania • Miękki uchwyt
• Przycisk włączania/
wyłączania • Przewód o
długości 1,8 m
• W zestawie 2
szpice oraz
szablon z
literami i
cyframi
Numer
produktu
ENg003
Swobodna
prędkość (rpm)
8,000 - 30,000
OSA-279
-8510K
130W
1900
WATT
Ilość
szt.
5
SC185
Napięcie
240V
Kod
OSA-279
-4780K
Cena/szt.
PLN
918.30
Hebel do obróbki drewna, 82mm, 910W
PWE910
Z mocnym silnikiem 910W to urządzenie ma siłę, by heblować do
głębokości 3mm w przyroście 0.1mm. W zestawie: współbieżna
prowadnica, regulator głębokości cięcia,
torba na pył, wtyczka
angielska 3 bolce, 13A i
zapasowy komplet ostrzy
oraz szczotek węglowych.
Pobierana Moc: 910W.
Napiecie: 240V.
Wolne obroty: 15,000rpm.
Heblowania: 3mm.
Napięcie
240V
wewnątrz
DoDatkowa
piŁa
Cena/szt.
PLN
70.00
Kod
OSA-279
-9810K
Do
ENg003
Kod
OSA-280
-3100A
WATT
1350
WATT
Prowadnica laserowa dla precyzyjnego
cięcia. Mały ciężar, trwałe przekładnie ze
stopu magnezowego. Płynna
praca silnika 1350W,
przy zasilaniu
230-240V/50Hz.
Zakres cięcia:
90°: 62mm/45°:
43mm.
Dostarczona z:
2 x piły tarczowe z
węglikami 24T i 40T.
Wygodny uchwyt.
Waga
szt.
4.20kg
Kod
OSA-279
-3650K
Cena/szt.
PLN
414.00
Zestaw z nagrzewnicą pistoletową 2000W
910
Cena/szt.
PLN
21.60
Piła tarczowa z laserową prowadnicą
MS254
Dostarczana z piłą 30T jako standard, oraz dodatkowo piła 60T do
precyzyjnego cięcia. Mocny silnik 1350W,
szybkość obrotow 5300rpm, elektryczny
hamulec, prowadnica laserowa,
automatycznie powracająca osłona piły
dla bezpieczeństwa. Posiada mechanizm
blokujący do szybkiego wyboru wcześniej
ustawionych pozycji ukosowych i funkcję
manualnego mocowania pod dowolnym
kątem dla łatwej pracy. Można ustawić
stożkowo do 45° do lewej strony,
oraz ukosem w poziomie do 45° na
lewo lub prawo. Posiada zamek
wrzeciona, klucz do piły, klucz Allen’a,
zapasowy komplet szczotek, torbę na kurz
i instrukcję obsługi.
Zakres cięcia:
90° x 90° — 70 x 310mm.
90° x 45° — 70 x 210mm.
45° x 90° — 40 x 310mm.
45° x 45° — 40 x 210mm.
Bez gwarancji dla
przemysłu
Osaki Wymienne końcówki
Dostarczane w opakowaniu 5 szt.
Cena/szt.
PLN
337.60
Kod
Moc
Piła tarczowa ukosowa z laserową
prowadnicą 250mm
Waga
szt.
1.90kg
DLa MaJSterkowiCzÓw
ŚĆ
NOWO
wewnątrz
DoDatkowa
piŁa
HG2000-2
Protekcja przed przegrzaniem. Może być postawiona wylotem do góry
na powierzchni roboczej, aby ręce były wolne. Wlot powietrza przez
otwór bezpieczeństwa. Użyteczna w lutowaniu, spawaniu, osuszaniu
mokrego drewna, etc. Dostarczana z akcesoriami w antyudarowej
kasecie.
Zakres temperatur pracy: 450°C - 600°C.
Napiecie: 220V - 240V - 50Hz.
Pobierana Moc: 2000W.
wewnątrz
DoDatkowa
piŁa
Numer
produktu
PWE910
Strona
Kod
OSA-279
-9100K
226
Cena/szt.
PLN
297.30
Opis
Kod
OSA-298
zapasowy ostrzy -1770A
Cena/szt.
PLN
9.20
Kod
Numer
produktu OSA-279
Hg2000-2 -9600K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
185.70
ELEKTROnARZęDZIA DLA MAJSTERKOWICZÓW I hObbySTÓW
Osaki Wkrętak
akumulatorowy 3,6V
CS36Li
Przeznaczony do majsterkowania, prac domowych i warsztatowych.
Kompaktowa budowa umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, masa
tylko 350 g. Zasilanie akumulator litowo-jonowy o
dużej pojemności z 3 kolorowym wskaźnikiem LED stanu
akumulatora. Ergonomiczny, dwumateriałowy uchwyt
zapewnia komfort pracy. 7 nastaw momentu, obroty do
przodu/do tyłu, blokada wrzeciona i wbudowany
wskaźnik z 3 LED powodują, że jest to uniwersalne
narzędzie, idealne do prac w kuchni/łazience, etc.
GRupA
279
3.6V
Li-ION
wbudowany wskaźnik
Waga
szt.
350g
Napięcie
3.6V
Kod
OSA-279
-7100K
Cena/szt.
PLN
238.90
Wiertarka udarowa 13mm (1/2”)
1050
IDH013
Do użytku dla majsterkowiczów i hobbystów. Zmienną
prędkość naprzód i wstecz. Wysokowydajna 2 biegowa
przekładnia, łatwy przełącznik z normalnego wiercenia na
udarowe. Rękojeść z wbudowaną metalową blokadą.
WATT
1050W
Numer
produktu
IDH013
Waga
szt.
3.40kg
Kod
OSA-279
-9660K
Cena/szt.
PLN
461.70
Maszyna do cięcia płytek
Grupa
Wiercenie lub praca
udarowa
595
450
Odpowiednia do majsterkowania i projektów hobbystycznych. Maszyna WATT
firmy Osaki przeznaczona jest do cięcia porcelany, glazurowanych
płytek ceramicznych, łupkowych, kamiennych oraz z kamienia naturalnego.
Wyposażona jest w elektryczny silnik o mocy 450 W-240 V, tarczową piłę
diamentową o średnicy 180 mm, prowadnicę tnącą pod kątem 45°, zbiornik na
wodę o pojemności 3,5 l do
smarowania tarczy i zmniejszenia ilości
ŚĆ
pyłu. Elementy ochronne to osłona
NOWO
ostrza, zabezpieczenie
termiczno-magnetyczne, włącznik
bezpieczeństwa zgodny z
normą VDE.
Wysokowydajna
dwubiegowa przekładnia
Szlifierka stołowa - 250W 150mm/6”
250
WATT
BG03-150-1
Ta elektryczna szlifierka stołowa ma sprawnie funkcjonujący
silnik 250W, regulację wysokości pracy i zblokowany ekran dla
ochrony oczu i zatrzymywania iskier wraz z osłonami ściernic
chroniącymi przed odpryskami i iskrami. Używa ściernic
150 x 20 x 12.7mm. Szlifierka jest wyposażona w ściernice: 36G
po lewej i 60G po prawej stronie.
Wyłącznik
przy zaniku
napięcia
Kąt nachylenia
od 0° do 45° do
cięć ukośnych
DLA MAJSTERKOWICZÓW
Bez gwarancji dla
przemysłu
Silnik
450W
Voltage
240V
Kod
OSA-279
-8760K
Cena/szt.
PLN
385.00
Silnik
Waga
250W
7.5kg
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
OSA-279
-8000K
Cena/szt.
PLN
256.80
Strona
227
MATERIAły śCIERnE I ELEKTROnARZęDZIA
Moc: 1,050W (230 - 240V).
Wolne obroty: 0 - 1,100/3,000rpm.
Uchwyt wiertarski: 13mm.
Zakresy pracy: drewno 30mm, stal 13mm,
beton 16mm.
Wymiary pojemnika: 360 x 260 x 100mm.
grupa
279
elektronarzędzia wielofunkcyjne
Wielozadaniowy
zestaw szlifierski
Materiały ścierne i elektronarzędzia
MPTK130EK
Poduszkowy typ budowy. Sześciopozycyjna regulacja
prędkości. Przycisk blokujący trzpień obrotowy.
Posiada system szybkiego ładowania. Idealna
do szerokiego zasięgu małych prac DIY i
rzemieślniczych jako alternatywa
większych elektrourządzeń.
Zawartość w poręcznym
plastikowym
opakowaniu.
Numer
Swobodna
modelu
prędkość (rpm)
MPT130EK 8,000 - 30,000
Moc
130W
Waga
szt.
640g
Kod
KBE-279
-2200K
Zestaw zawiera następujące
akcesoria:
Elastyczny trzon zasilający:
Elastyczny gumowy trzon do pracy w ciężko dostepnych
miejscach, gdzie wymagana jest maksymalna elastyczność.
Zacisk stołowy i stabilna podpórka. Zacisk powienien być
zamontowany i silnie przytwierdzony w miejscu pracy, co zapewni
wygodę i szybkość dostępu dourządzenia.
118-sztukowy zestaw akcesoriów zawiera: zróżnicowane pierścienie,
przecinaki, wiertła, materialy ścierne, szczotki, rzepy, tarcze, ściernice
trzpieniowe, dyski ścierne na trzpieniach.
Zacisk stołowy i stabilna podpórka:
Zapewnia stabilność na miejscu
pracy i łatwość dostępu
do urządzenia.
Opis
Cena/szt.
PLN
318.70
Elast. trzon zasilający
Podpórka
Kod
KBE-280
-4800K
-4810K
Zestaw narzędzi
Walizka z tworzywa sztucznego zawierająca 53-elementowy zestaw narzędzi do czyszczenia i polerowania powierzchni.
Zawartość:
1 x uchwyt 1/4" x 1/2",
2 x ściernica 1/8" x 13/16",
1 x tarcza listkowa silikonowo-węglikowa, z
1 x uchwyt 1/2" x 1/2",
30 x tarcza tnąca 1/32" x 15/16",
trzpieniem o średnicy 1/8”,
1 x trzpień o średnicy: 1/8",
6 x taśma szlifierska 1/2" x 1/2",
1 x tarcza listkowa z tlenku glinu, z trzpieniem 1 x szczotka z nylonową końcówką,
8
x taśma szlifierska 1/4" x 1/2".
o średnicy 1/8”,
1 x szczotka druciana,
Ilośæ
sztuk
53
Strona
228
Kod
KBE-280
-3380K
Cena/szt.
PLN
42.50
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
35.70
33.00
NOWOŚĆ
53
sztuk
elektronarzędzia wielofunkcyjne
Akcesoria
szlifierskie
Pasują do szlifierek wielozadaniowych Kobe, Dremel i Osaki.
Zielony węglik krzemu
Do zastosowania na trudno obrabialnych materiałach przy
uzyskaniu dokładności wykonania i trwałości.
Pilniki obrotowe diamentowe
Do użytku z tulejką 3-szczękową 3,2mm (1/8”).
Styl
Średnica (mm)
Cylindryczny 10.0
Kuliste 2.4
Cena/1
PLN
12.20
9.90
Kod
KBE-280
-3232K
-3234K
Krążki do cięcia
Dostarczane po 20 szt.
Średnica
(mm)
Cena/szt.
PLN
Kod
KBE-280
Wzmocnione
-3237K
Niewzmocnione
-3238K
-3239K
32
24
32
27.60
23.00
27.60
Kształt
W164
W173
W181
Cena/1
KBE-280
PLN
-3326K
4.70
-3329K
6.30
-3332K
8.20
-3335K
4.70
-3338K
4.70
Kod
Średnica
(mm)
20
Cena/1
PLN
4.70
Cena/1
PLN
4.70
5.00
5.50
Kod
Styl
KBE-280
Węglik Krzemu -3244K
Różowe Al.-Ox -3247K
Białe Al.-Ox
-3250K
Cena/1
PLN
4.70
4.70
4.70
Krążki polerujące
Nasączone węglikiem krzemu.
Do użytku z wałkiem poniżej.
Średnica
x długość
22 x 3
Trzpień
Kod
Numer
Średnica
produktu Chwytu (mm) KBE-280
M2
3.2
-3370K
Kod
KBE-280
-3292K
-3301K
-3289K
Kod
KBE-280
-3311K
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Średnica
x długość
Stalowa kloszowa 20 x 10
Mosiężna kloszowa 20 x 10
Stalowa tarczowa 19 x 1.2
Tarczowa pędzelkowa 19 x 1.2
Pędzelkowa o płaskim zak3.2 x 9
Średnica
x długość
6 x 12
10.5 x 3
13 x 1.5
Tarcze scierne
Węglik Krzemu (Silicon Carbide): Do użytku
na kamieniach, szkle, ceramice i metalach
nieżelaznych. Różowe Al.-Ox (Pink Al-ox): Do użytku
na twardszych metalach. Białe Al.-Ox (White Al-ox):
wolne cięcie, na metalach.
Szczotki druciane
Do usuwania farby, rdzy itp.
Typ
grupa
279
Cena/1
PLN
5.50
Polerownice filcowe
Do polerowania elementów. Wysoka jakość
wykończenia. Do użytku z wałkiem poniżej.
Zapasowe tuleje 3-szczękowe
Pasują do Kobe i Osaki.
Do rozmiaru
trzepienia (mm)
1.6
2.4
3.2
Kod
KBE-280
-3361K
-3362K
-3364K
Cena/1
PLN
4.70
4.70
4.70
Klucz do tujei
Pasują do Kobe i Osaki.
Rozmiar
AF
10mm
Kod
KBE-280
-3366K
Cena/1
PLN
17.80
Ściernice trzpieniowe
Trzpień 3mm. Forma W jest do
szlifowania płaskich powierzchni,
forma ‘B’ do szlifowania konturów.
Kształt
B52
W193
Średnica
x długość
10 x 18
16 x 10
Kod
KBE-280
-3253K
-3256K
B53
B121
Średnica
x długość
8 x 15
12 x 12
Kod
KBE-280
-3283K
-3286K
Cena/1
PLN
4.70
4.70
Cena/1
PLN
4.70
5.50
Różowe Al.-Ox
Do użytku na twardszych metalach gdzie
wymagana jest większa precyzja.
Kształt
B44
B54
B83
B1222
W164
W173
W193
Kod
Średnica
x długość
KBE-280
6.5 x 10.5 -3262K
6.35 x 13.5 -3265K
10 x 6.5
-3268K
9.8 x 9.8
-3271K
6.35 x 14
-3274K
10 x 3.2
-3277K
16 x 10
-3280K
Stożki
Krążki
Krążki
Średnica
x długość
10 x 20
12.5 x 6
25 x 6.5
Kod
KBE-280
-3321K
-3322K
-3323K
Cena/1
PLN
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
Cena/1
PLN
4.70
4.70
4.70
Wałek
Do użytku
z powyższymi.
Kod
Numer
Średnica
produktu Chwytu (mm) KBE-280
M1
3.2
-3371K
Szary węglik krzemu
Do użytku na kamieniach, szkle,
ceramice i metalach nieżelaznych.
Kształt
Forma
Cena/1
PLN
4.70
Taśmy ścierne
Papier AL.-Ox do szlifowania i
wygładzania drewna, włókna
szklanego oraz usuwania rdzy.
Szybko-wymienialne przy użyciu
poniższych uchwytów.
Dostarczane w opakowaniu
10 szt.
Średnica
x długość
Rozm.
ziarna
P60
10 x 12.5 P120
P60
12.5 x 12.5 P120
Kod
Cena/szt.
PLN
8.40
8.40
8.40
8.40
Kod
Cena/1
PLN
5.50
6.60
KBE-280
-3345K
-3347K
-3349K
-3351K
Uchwyty
Średnica Wielkość
x długość chwytu
10 x 12.5
3
12.5 x 12.5
3
KBE-280
-3359K
-3360K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Strona
229
elektronarzędzia przeMysłowe
Wkrętarka udarowa
akumulatorowa 18V
DDH180
Niski ciężar I dobre wyważenie z miękkim uchwytem, ta wiertarka ma wbudowany
wskaźnik LED, uchwyt wiertarski 13mm, funkcje udar-wiercenie/wierceniewkręcanie na kołnierzu, oraz 20 stopniowy regulator momentu
obrotowego na kołnierzu. Zmienne szybkości z elektrycznym
hamulcem, bieg wsteczny, zapewniają maksymalną
wszechstronność pracy.
Wolne obroty: 0 - 400/0 - 1400rpm.
Max. moment obrotowy: 35Nm.
Obroty na minutę: 21,000bpm.
Zakres wiercenia: stal miękka 13mm, miekkie drewno
28mm, beton 13m
Pojemność baterii: 2x 1.5Ah, 18V DC.
18V
Li-Ion
35
IN
ü
DE
F
OR
MA
Nm
Y
grupa
279
Materiały ścierne i elektronarzędzia
DUSTR
Zapasowe baterie i ładowarka
Numer
modelu
DDH180
Kod
Waga
szt.
KBE-279
4.05kg -0090K
Cena/szt.
PLN
1045.00
Przedmiot
18V bateria Li-Ion
18V Ładowarka
Kod
KBE-280
-5790K
-5840M
Cena/szt.
PLN
413.40
238.70
Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka 10,8 V i wkrętarka udarowa
Lekka, wytrzymała, o solidnej i kompaktowej budowie z wbudowaną diodą LED i ergonomicznym, miękkim uchwytem. Idealna do pracy w
miejscach trudno dostępnych. Czas ładowania 30 minut. Podwójne opakowanie zawiera: bezprzewodową wiertarko-wkrętarkę 10,8 V i wkrętarkę
udarową z 2 akumulatorami litowo-jonowymi i ładowarką. Zapakowane w poręczną torbę z paskiem na ramię.
NOWOŚĆ
Zapasowe baterie i ładowarka
Przedmiot
Kod
KBE-279
10.8V Wiertarko/wkretarka -0070K
Strona
230
Przedmiot
Cena/szt.
PLN
941.90
10.8V bateria Li-Ion 1.5Ah
10.8V Ładowarka
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Kod
KBE-280
-9300K
-9310K
Cena/szt.
PLN
241.40
301.70
elektronarzędzia przeMysłowe
AID14.4
Miękka rękojeść uchwytu. szybkomocujący uchwyt sześciokątnych końcówek
1/4”. Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora. Trwały silnik i
przekładnia zębata. Duża prędkość udaru.
Wolne obroty: 0 - 2,300. Nom. prędkość udarowa: 0 - 3,000bpm.
Maks. moment obrotowy (kg-fcm): 1,300.
Zakres wiercenia:
Śruby maszynowe: M4 - M8.
Standardowe śruby: M5 - M12.
Śruby o wysokiej wytrzymałości: M5 - M10.
Bateria:: 2x 1.3Ah NiMH.
Czas ładowania baterii: 1 godz.
14.4V
NiMH
130
Nm
ü
F
OR
MA
DE
IN
Y
Wkrętak udarowy
akumulatorowy
grupa
279
DUSTR
1/4” NAPĘD
SZEŚCIOKĄTNY
DO BEZPOŚREDNIEGO NAPĘDU
Numer
Waga
Kod
modelu
AID14.4
szt. KBE-279
1.60kg -0600K
Zapasowe baterie i ładowarka
Przedmiot
Cena/szt.
PLN
908.70
Kod
KBE-280
14.4V, 1.3Ah NiMH -2024W
230V Ładowarka
-5903A
Cena/1
PLN
228.90
173.30
14.4V
NiMH
AIW14.4V
Jest to lekkie, dobrze wyważone, o dobrej jakości, przemysłowe narzędzie.
Miękka rękojeść uchwytu, stała kwadratowa końcówka napędowa 1/2”,
obroty lewe i prawe. Trwały silnik i przekładnia zębata oraz
prędkość regulowana przyciskiem, duża
prędkość udaru.
Wolne obroty: 0 - 2300rpm.
Maks. moment obrotowy: 1300kg-fcm.
Uderzenie na minutę: 0 - 3000ipm.
Baterie: 2x 1.3Ah Ni-Cad.
Czas ładowania baterii: 1 godz.
130
F
Y
IN
ü
DE
OR
MA
Nm
DUSTR
1/2”
NAPĘD KWADRATOWY
Numer
modelu
AIW14.4V
DO GNIAZDA ZASILANIA
Kod
Waga
szt. KBE-279
1.75kg -0660K
Zapasowe baterie i ładowarka
Przedmiot
Cena/szt.
PLN
999.60
Kod
KBE-280
14.4V, 1.3Ah NiMH -2024W
230V Ładowarka
-5903A
Cena/szt.
PLN
228.90
173.30
Wkrętak udarowy akumulatorowy
7.2V
Li-Ion
F
Y
IN
ü
DE
OR
MA
AIL7.2LI
Kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala pracować w wąskich
miejscach. Zasilany przez baterie litowo-jonowe o wysokiej
pojemności. Miękka rękojeść uchwytu. Duża prędkość
udaru. Szybkomocujący uchwyt sześciokątnych końcówek 1/4”.
Funkcja naprzód/wstecz. Lampka LED.
W komplecie: Kaseta do przenoszenia. Ładowarka. 4x końcówki
sześciokątne. 1x adaptor 1/4” sześciokąt do 3/8” kwadrat.
5x wiertła o chwycie sześciokątnym.
DUSTR
Model
modelu
AIL7.2LI
Kod
Waga
szt. KBE-279
0.80kg -4020K
Cena/szt.
PLN
454.40
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Strona
231
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Klucz udarowy akumulatorowy
Grupa
279
elektronarzędzia dla Majsterkowiczów i hobbystów
Szlifierka
Szlifierka stołowa
kątowa 240V
Przemysłowa jakość, dla profesjonalnych użytkowników.
Obudowa przekładni ze stopu aluminium. Smukła obniżona
konstrukcja korpusu z profilem dla łatwego dostępu i
korzystania. Wielopozycyjny uchwyt boczny. Osłonę tarczy
można obrócić o 60 °. Blokada wrzeciona. Tarcza
ścierna nie jest dołączona. Pobór mocy: 700W.
Wolne obroty: 11,500rpm.
Napięcie znamionowe: 240V.
Częstotliwość
przenoszenia: 50Hz.
700
WATT
100mm
115mm
Regulowane podstawa do narzędzi i osłonka przed iskrami.
Pokrywa przezroczysta. Cicha praca silnika. Certyfikat CE.
150mm
Napięcie: 240V.
Prędkość: 2800rpm.
Maks. grubość tarcz ściernych: 25mm.
Średnica wrzeciona: 15mm.
Komplet
z 2 tarczami
York
A36 i A60.
WIĘKSZY
ZAKRES
Waga
szt.
11.0kg
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Silnik
240V
Numer
modelu
KAG 100
KAG 115
Rozmiar
Tarczy
100
115
Gwint
Osi
M10
M14
Kod
KBE-279
-1420D
-1420G
Cena/szt.
PLN
254.40
314.80
Szlifierka kombi 370W na pasy i krążki
Waga
netto
17.0kg
Kod
KBE-271
-4140K
200mm
Napięcie: 240V.
Prędkość: 2800rpm.
Maks. grubość tarcz ściernych: 25mm.
Średnica wrzeciona: 15mm.
Strona
230
232
Grupa
Cena/szt.
PLN
593.80
385
WATTS
Komplet
z 2 tarczami
York
A36 i A60.
Waga
szt.
21.2kg
Silnik
240V
Kod
KBE-261
-1080K
Stojaki do szlifierek Kobe
Czteropunktowe mocowanie odpowiednie do
pewnego zamocowania szlifierek stołowych do
ściany. Wykonane z wytrzymałej stali, konstrukcja
całkowicie spawana, malowana. Każda z płyt
mocujących pozwala na zamocowanie szlifierek o
różnym rozmiarze podstawy.
Cena/szt.
PLN
803.90
Opis
Grupa
Kod
KBE-261
-1060K
370
WATT
Wystarczająco lekka aby być półprzenośną, jak również o
solidnej konstrukcji, która czyni ją idealną do zastosowań w
warsztatach. Posiada stół odpowiedni do szlifowania krzywizn i do
polerowania. Stolik obraca się do poziomu 45 stopni aby ułatwić
szlifowanie zaokrągleń, a kiedy używany z prowadnica ukosową, jest
idealna do szlifowania skośnego. Ścierny pas bezkońcowy jest
idealny do szlifowania powierzchni płaskich, dodatkowo obraca się do
poziomu 90 stopni do szlifowania wykańczającego. Może być
podłączony bezpośrednio do odsysacza pyłu (co jest zalecane)
poprzez 61mm otwór z tyłu
szlifierki.
Pobór mocy:
370W.
Krążek ścierny:
150mm PSA
(Stikit).
Ścierny pas
bezkońcowy:
100 x 914mm
(4” x 36”).
Waga: 17kg.
Numer
modelu
SBD370
385
WATTS
235
Kolumnowy
Ścienny
Kod
KBE-261
-1220K
-1250K
Cena/szt.
PLN
575.00
345.00
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
780.50
grupa
Maszyny do obróbki Metalu 279
250 Szlifierka taśmowa z tarczą 250
Szlifierka taśmowa
z tarczą
WATTS
KBDS230
Półprzenośna i do mocowania na stole
roboczym, idealna do użytku w warsztatach
stolarskich. Do szlifowania drzewa twardego
i miękkiego, większości tworzyw sztucznych
oraz metali nieżelaznych. Odpowiednia do
szlifowania cięć skośnych, powierzchni płaskich,
krawędzi giętych oraz szlifowania czołowego.
Regulowany stół roboczy wraz z
kątomierzem (0 - 45°).
Moc wejściowa: 250 W.
Napięcie: 230 V.
Rozmiar taśmy: 25 x 762 mm
Rozmiar tarczy: średnica 125 mm.
2 x wyciągi.
W zestawie: 1 x 125 mm tarcza szlifująca P80,
1x 25 x 762mm taśma szlifująca P80.
Waga: 7,36 kg.
Napięcie
230V
Waga
Sztuk
7.36kg
Kod
KBE-271
-4150K
YRK-204
-5100K
-5130K
-5140K
NOWOŚĆ
WATTS
Wyrzynarka o doskonałych parametrach cięcia,
odpowiednia do majsterkowania w domu oraz
wykonywania projektów modeli i wzorów w
szkołach technicznych. Sztywna konstrukcja
eliminuje poziom drgań podczas użytkowania.
Silnik z regulacją prędkości zapewnia całkowitą
kontrolę, bez względu na rodzaj ciętego
materiału. Długość ramienia 405 mm, regulacja
prędkości w zakresie od 550 do 1600 obrotów
na minutę. Prowadnica równoległa do
wykonywania cięć zakrzywionych. Dmuchawa do
kurzu umożliwiająca utrzymanie powierzchni
roboczej w czystości. Stół regulowany w zakresie
od 0° do 45°. Regulowana osłona i opuszczana
stopka. Żeliwna podstawa.
Regulacja prędkości: 550 - 1600 obrotów
na minutę.
Maksymalna długość cięcia: 405 mm.
Maksymalna głębokość cięcia:
50 mm.
Długość skoku: 20 mm.
Wymiary stołu: 415 x 255 mm.
W zestawie: adaptery do ostrzy, ostrza: 1
x 133 x 3 mm x 15TPI oraz 1 x 133 x 2
mm x 18TPI.
NOWOŚĆ
Krążki samoprzylepne
Gama krążków
samoprzylepnych
- gładkie.
Cena/szt.
PLN
414.50
399.00
381.30
Rozmiar
(mm)
Granulacje
125
P40
P60
P80
P120
Kod
PRO-202
-0008A
-0009A
-0010A
-0011A
Cena/szt.
PLN
105.00
95.00
95.00
95.00
Napięcie
230V
Waga
Sztuk
11.5kg
Kod
KBE-271
-8520K
Cena/szt.
PLN
648.80
Odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho 1200 Odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho, 2400
WATTS
WATTS
z dmuchawą 30 l, 1200 W
55 l, 1200 W / 2400 W
Lekka, kompaktowa i przenośna budowa z dwustopniowym
silnikiem o mocy 1200 W. Do odkurzania brudu, śmieci i
płynów. Model o niskim poziomie emisji hałasu o
pojemności 30 litrów z wyłącznikiem
bezpieczeństwa do czyszczenia na
mokro.
W zestawie: Wąż ssący o długości
2 m, 2 aluminiowe rury
przedłużające, szczotka czyszcząca
32 mm, ściągaczka, szczotka
okrągła, ssawka szczelinowa,
papierowy wkład do filtra,
zbiornik do czyszczenia na
mokro, 11-litrowy worek do
odkurzacza z włókniny.
Waga: 11 kg.
30
ltr
NOWOŚĆ
Odpowiedni do użytku przemysłowego i komercyjnego. Dwa
1200
silniki o wysokiej mocy 1200 W i 2400 W gwarantują
WATTS
znakomitą wydajność podczas czyszczenia dużych
powierzchni. Przenośna konstrukcja z obracanym zbiornikiem ze55
stali nierdzewnej ułatwia opróżnianie
ltr
zanieczyszczeń i płynów. Wózek z
2 przednimi kółkami skrętnymi ułatwiającymi
przemieszczanie oraz 2 dużymi, tylnymi
kołami stałymi poprawiającymi stabilność.
W zestawie: Wąż ssący o długości 3m,
2 rury przedłużające ze stali
nierdzewnej, szczotka
czyszcząca 38 mm, ssawka
szczelinowa, ściągaczka,
szczotka okrągła, papierowy
wkład do filtra do czyszczenia
na sucho, filtr z włókniny do
czyszczenia na mokro.
NOWOŚĆ
Waga: 25,5 kg.
Filtr
Złącze worek
próżniowy
Napięcie
230V
Waga
Sztuk
11.0kg
Kod
KBE-279
-3140K
Cena/szt.
PLN
775.00
Napięcie
230V
Waga
Sztuk
25.5kg
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
2595.00
Kod
KBE-279
-3170K
Strona
233
Materiały ścierne i elektronarzędzia
P36
P60
P80
Kod
mm
Cena/szt.
PLN
444.80
Pasy do szlifierek
Odpowiednie do różnorodnych
elektronarzędzi. Z tlenku glinu, przeznaczone
do rozmaitych materiałów takich jak metal,
stal, aluminium oraz metale nieżelazne.
Wymiary: szer.
x dł.: 25 mm
x 760 mm
Granulacje
125
KSS406
grupa
280
akcesoria elektronarzędziowe
Dyski wspierające do wiązanych nakładek
Elastyczne dyski do krążków
polerskich
ściernych z mocowaniem na rzep
23mm dyski piankowe o wysokiej jakości ze
sztywnym tyłem. Do użytku ze wszystkimi
wiązanymi nakładkami polerskimi. Nakładki
do nabycia osobno. Maks. wys. obrotów:
2500rpm
Odpowiednie do użycia z
krążkami ściernymi
Kennedy nr 1 z
mocowaniem na rzep.
Pasuje do
nakładki
115mm
125mm
150mm
Rozmiar
gwintu
M14 x 2.0
M14 x 2.0
5/8” UNC
M14 x 2.0
5/8” UNC
5/16” UNF zewn.
5/16” UNF zewn.
Ilość
otworów
brak
brak
brak
brak
brak
brak
6 otworów
Kod
KEN-280
-3110K
-3230K
-3210K
-3330K
-3310K
-3370K
-3390K
*Dyski 125mm i 150mm
mają podwójne zastosowanie - także z rzepowymi
nakładkami i piankami.
Cena/1
PLN
77.20
77.20
77.20
81.20
81.20
62.70
62.70
Średnica
nakładki (mm)
125*
150*
180
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Elastyczne dyski do
krążków
100mm
115mm
125mm
178mm
Kod
KEN-280
-3230K
-3210K
-4030K
-2420K
-4020K
Cena/szt.
PLN
77.20
77.20
87.30
77.20
86.10
Nakładki polerskie wełniane
W 100% barania wełna, zawiązywane nakładki do profesjonalnego
użytku. Idealne do polerowania metalu, szkła, drewna i malowanych
powierzchni. Maks. prędkość 2,500rpm. Najlepsze
efekty uzyskuje się przy prędkościach pomiędzy
1,500 - 2,000rpm. Używać tylko na sucho.
Dyski wspierające do nabycia osobno,
patrz na lewo.
Nadaje się do wszystkich
przenośnych,
pneumatycznych szlifierek
i pilnikarek. Zalecane do
użytku z tarczami ściernymi
York.
Pasują do
nakładki
Rozm.
gwintu
M14 x 2
5/8” UNC
M14 x 2
M14 x 2
5/8” UNC
Rozm.
gwintu
M10 x 1.25
M10 x 1.5
3/8” UNF
M10 x 1.5
M14 x 2.0
5/8” UNC
M14 x 2.0
5/8” UNC
M14 x 2.0
5/8” UNC
szybkościągalny
M14 x 2.0
szybkościągalny
KEN-280
-2010K
-2030K
-2050K
-2110K
-2130K
-2210K
-2230K
-2310K
-2330K
-2350K
Kod
Cena/szt.
PLN
34.70
34.70
34.70
40.00
40.00
50.40
50.40
73.40
73.40
73.40
-2370K
73.40
Nakładki z baraniej wełny
Z podwójną warstwą skóry, dzięki czemu są one najtrwalszymi
dostępnymi nakładkami. Do użytku profesjonalnego. Włos 32mm.
Elastyczne dyski do krążków
samoprzylepnych
Waga
szt.
55g
60g
60g
Średnica
(mm)
150
180
225
Zaprojektowane do
użytku ze szlifierkami
oscylacyjnymi.
Kod
KEN-280
-5020K
-3900K
-3905K
Cena/szt.
PLN
52.90
64.40
84.10
Nakładki ze sztucznej wełny
Nakładki z podkładem ze sztucznej wełny.
Idealne do użytku na powierzchniach
wielokolorowych.
Włos 20mm.
Pasują do
nakładki
150
Rozm.
gwintu
5/16” UNF
5/16” UNF
Ilość
otworów
brak
6 otworów
Kod
KEN-280
-3870K
-3920K
Cena/szt.
PLN
62.70
62.70
Średnica
(mm)
178
Krążki ścierne
rzepowe
Strona
234
Kod
KEN-280
-3910K
Cena/szt.
PLN
34.70
Elastyczne dyski pod krążki
ścierne mocowane na rzep
Mocowanie rzepowe
Klucze nie są potrzebne. 100%
powierzchni dysku może być
używane, dzięki czemu usuwanie
materiału jest zwiększone.
Dyski moga być wielokrotnie
zdejmowane i zakładane.
Nasyp z SiC pasuje szczególnie
do przemysłu samochodowego do
wykończeń nadwozia.
Średn.
Kod
Cena/opk.
Mogą być używane
Gran. wIlość
dysku
opk. KBE-280
PLN
na mokro i sucho.
320
50mm (2”) 400
600
320
75mm (3”) 400
600
Waga
szt.
50g
25
25
-0203A
-0204A
-0205A
-0206A
-0207A
-0208A
25.00
25.00
25.00
57.40
57.40
57.40
Do użycia z krążkami Kobe. Mocowanie
rzepowe, które ułatwia szybką wymianę tarcz ściernych.
Pasują
do
50mm
75mm
Rozm.
gwintu
M6
Kod
KBE-280
-0201A
-0202A
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cena/szt.
PLN
47.50
51.20
piły tArczowe
Krążki polerskie
piankowe
Zakres profesjonalnych pianek polerskich do użytku ze wszystkimi
markami elektronarzędzi. Są idealne do kompletnego wykończania
powierzchni. Wszystkie krążki mają średnicę 150mm i głębokość
50mm.
150
Rozm.
gwintu
M14 x 2
5/8” UNC
Kod
KEN-280
-5260K
-5280K
150
Rozm.
gwintu
M14 x 2
5/8” UNC
Cena/szt.
PLN
42.80
45.90
118.30
Wymiary
Średnica x Grub. x otwór
150 x 2.4 x 16mm
150 x 2.4 x 20mm
160 x 2.4 x 16mm
160 x 2.4 x 20mm
180 x 2.4 x 20mm
184 x 2.4 x 16mm
190 x 2.4 x 16mm
190 x 2.4 x 30mm
200 x 2.4 x 30mm
210 x 2.4 x 30mm
230 x 2.8 x 30mm
235 x 2.8 x 30mm
250 x 2.8 x 30mm
Kod
KEN-280
-5300K
-5320K
Kod
KEN-280
-5380K
-5400K
TCT
Cena/szt.
PLN
49.00
49.00
Cena/szt.
PLN
36.80
36.80
Krążki polerskie piankowe, czerwone
Bardzo delikatne pianki do polerowania /
wykończeń.
Zaprojektowany, aby umożliwić swobodny
przepływ powietrza.
Średnica
(mm)
Kod
KBE-280
-5695K
-5698K
-5702K
Średni Skok Zębów (na cal)
Piły ogólnego zastosowania, o średniej
ilości zębów na cal. Do cięcia zarówno
wzdłużnego jaki i poprzecznego
drewna litego, twardego. Piły te
zapewniają dobre wykończenie
powierzchni przeciętych, które
nie wymagają dodatkowego
wykończenia.
Krążki polerskie piankowe, niebieskie
Delikatniejsza pianka do szerokiej gamy
powierzchni i powłok. Do polerowania celulozy
i akrylu. O średniej klasie gęstości.
Średnica
(mm)
Typ
ostrza
12T - Duże
12T - Duże
24T - Duże
Cena/szt.
PLN
49.00
49.00
Typ
ostrza
24T - Średni
24T - Średni
24T - Średni
24T - Średni
24T - Średni
24T - Średni
24T - Średni
24T - Średni
30T - Średni
30T - Średni
34T - Średni
34T - Średni
40T - Średni
Kod
KBE-280
-5711K
-5712K
-5713K
-5714K
-5715K
-5716K
-5717K
-5718K
-5719K
-5720K
-5721K
-5722K
-5723K
Cena/szt.
PLN
36.70
41.50
46.60
45.90
47.70
48.80
49.00
49.80
61.20
64.40
124.50
126.60
141.10
Drobny Skok Zębów (na cal)
Idealne do cięcia poprzecznego, z
wysoką ilością zębów na cal. Nadaje
się do cięcia poprzecznego litego,
twardego drewna, tworząc gładką
powierzchnię, która wymaga
mniej dodatkowego
wykończenia.
Wymiary
Średnica x Grub. x otwór
184 x 2.4 x 16mm
190 x 2.4 x 16mm
190 x 2.4 x 30mm
216 x 2.4 x 30mm
235 x 2.8 x 30mm
250 x 2.8 x 30mm
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Typ
ostrza
40T - Drobne
40T - Drobne
40T - Drobne
64T - Drobne
48T - Drobne
60T - Drobne
TCT
Kod
KBE-280
-5736K
-5737K
-5738K
-5740K
-5742K
-5743K
Cena/szt.
PLN
51.00
52.00
52.90
55.10
145.20
166.00
Strona
235
MAteriAły ścierne i elektronArzędziA
150
Rozm.
gwintu
M14 x 2
5/8” UNC
ŚĆ
NOWO
HSS TCT piła tarczowa (z zębami z węglika) do cięcia precyzyjnego
ukośnego, pod kątem drewna miękkiego, twardego , płyt MDF, sklejki
itp. Doskonała ostrość zębów piły i możliwośc szybkiego cięcia
powoduje, że jest ona idealna do ogólnego zastosowania zarówno na
urządzeń sieciowych i akumulatorowych pilarek tarczowych.
Duży skok Zębów (na cal)
TCT
Zrywane, dopasowane ostrza piły,
z mniejszą ilością zębów na cal
(mniejszy wskażnik TPI).
Nadaje się dobrze do cięcia
wzdłużnego drewna
litego twardego.
Wymiary
Średnica x Grub. x otwór
160 x 2.4 x 30mm
190 x 2.4 x 30mm
235 x 2.8 x 30mm
Krążki polerskie piankowe, białe
Doskonałe wyniki pracy na
wszystkich markach
elektronarzędzi. Bardzo
mocny materiał,
Idealne do wszystkich
współczesnych farb,
włączając LVHM.
Średnica
(mm)
Piły
tarczowe
GrupA
280
grupa
281
przedłużacze, wtyczki, gniazdka / oświetlenie
Skrzynki rozdzielcze z 4-gniazdowe z kablem i
Przedłużacze bębnowe otwarte do
wtyczką
przewodów elektrycznych 110V
Na napięcie 240V/13A, z zamocowaną wtyczką z kwadratowymi
bolcami i gniazdkiem. Nie nadaje się do użytkowania w wilgotnych
warunkach. Kabel gatunku
Arctic. Wtyczki i gniazdka
spełniają
wymagania
normy
BS 4343:
1968.
Bęben i ścianki boczne z poliwęglanów.
Maksymalne obciążenie
16 A/1760 W. Zgodny z normą
brytyjską BS 5733.
*1.5mm2 żyła kabla
Materiały ścierne i elektronarzędzia
Długość
kabla
40m
Waga
szt.
8.50kg
Kod
KEN-281
-2840K
Cena/szt.
PLN
466.80
Długość
kabla
3m
Waga
szt.
3.3kg
Przedłużacze bębnowe Przedłużacz bębnowy otwarty do
otwarte do przewodów przewodów elektrycznych 110V
elektrycznych
Mechanizm pozwalający na łatwe zwijanie.
Przemysłowy, z podwójnym gniazdem 240 V,
przedłużacz bębnowy otwarty do przewodów
elektrycznych. Metalowa rama z uchwytem do
przenoszenia, z pokrętłem do zwijania,
zabudowany w wysokoodporny na uderzenia
bęben.
Dane znamionowe:
3120W/13A w stanie
rozwiniętym.
1680W/7A
w stanie
zwiniętym.
Kabel 25m
z wtyczką.
Zgodny z
normami
brytyjskimi
BS 1363
oraz
BS
EN61242:
2004.
Wysokoodporny na uderzenia bęben i ścianki
prowadzące. 25-metrowy kabel. Zgodny z
normą brytyjską BS 1363.
Cena/szt.
PLN
198.70
Kod
KEN-282
-2600K
3-bolcowe gniazda i wtyczki
stosowane przy urządzeniach
budowlanych
Napięcie 16A przez 6 godzin. Kolory: 110V żółte,
240V niebieskie. Zgodne z BS 4343 : 1968. Gniazda
posiadają w pełni
wodoszczelne
obudowy.
Wtyczki 110V
Wtyczki
240V
Gniazda 110V
Gniazda 240V
Kod
Typ Długość Waga
kabla szt.
KBE-281
Otwarty
bęben 25m 3.90kg -1050K
Cena/szt.
PLN
182.70
Kod
Typ Długość Waga
kabla szt.
KBE-281
Otwarty
bęben 25m 4.40kg -2500K
Cena/szt.
PLN
266.70
Napięcie
110V
240V
Kod
Waga
szt.
KEN-280
3-bolcowe wtyczki
110g
-1110K
110g
-1115K
3-bolcowe gniazda
150g
-1120K
150g
-1125K
Cena/szt.
PLN
19.80
19.80
Przedłużacze bębnowe zamknięte
do przewodów elektrycznych
Kobe™ 4 gniazdowy
przedłużacz zwijany
Przedłużacz bębnowy do przewodów elektrycznych z podwójnym
gniazdkiem i 10 metrowym kablem, do zastosowania w domu i
w biurze. Całkowicie zamknięta obudowa z wbudowaną rączką
do przenoszenia i zwijania. Wyposażony w przycisk
bezpieczeństwa do rozłączania. Dożywotnia gwarancja.
Dane znamionowe: 240 V, 2400 W/10 A w stanie rozwiniętym,
20 W/3 A w stanie
zwiniętym.Zgodny z
normą
brytyjską
BS 5733.
4 gniazdowy, 240V/13A uniwersalny przedłużacz
zwijany do użytku domowego i biurowego. Całkowicie Przedłużacze do wtyczek
zamknięta kaseta z rączką do przenoszenia i zwijania. z kwadratowymi bolcami
Spełnia wymagania norm BS6500/1363A/EN61242,
Na napięcie 240V/13A, z zamocowaną wtyczką z
wyposażony w zabezpieczenie termiczne.
kwadratowymi bolcami i gniazdkiem. Nie nadaje
się do użytkowania w wilgotnych warunkach. Kabel
gatunku Arctic. Wtyczki i gniazdka spełniają
wymagania normy
BS 4343 : 1968.
Długość Waga
kabla
szt.
10m
1.9kg
Strona
236
Kod
KBE-281
-1010K
Cena/szt.
PLN
80.00
Długość
kabla
5m
10m
15m
Waga
szt.
1.2kg
1.7kg
1.3kg
Kod
KBE-281
-0060K
-0070K
-0080K
110V
240V
Cena/szt.
PLN
93.70
122.10
158.80
Napięcie
240V
Waga
szt.
1.85kg
Kod
KEN-282
-2530K
WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
24.00
24.00
Cena/szt.
PLN
132.70

Podobne dokumenty

Motoryzacja

Motoryzacja Wózki wykonane z grubej tłoczonej blachy, zewnętrzne ścianki o podwójnej konstrukcji, łącza spawane. Malowane trudno ścieralną farbą epoksydową. Szuflady wysuwane w całości. Szuflady łatwo wysuwane...

Bardziej szczegółowo