PRZEMYSŁ CHEMICZNY - WYZWANIA I BARIERY

Transkrypt

PRZEMYSŁ CHEMICZNY - WYZWANIA I BARIERY
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Zarząd Główny Warszawa, Zarząd Oddziału Gliwice
Federacja SNT NOT, Rada Miejska Gliwice
zapraszają na
XXII Ogólnopolską Konferencję Naukowo –Techniczną
PRZEMYSŁ CHEMICZNY - WYZWANIA I BARIERY
z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce
Ustroń – Jaszowiec, 13-15 grudnia 2016 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce i współpracą nauki
z przemysłem oraz kształceniem kadr dla przemysłu chemicznego, nauki i innych branż.
Tematy wiodące
1. Przemysł chemiczny w Polsce, świecie i Unii Europejskiej
2. Reindustrializacja w Unii Europejskiej
3. Kształcenie kadr dla przemysłu chemicznego – niezbędne zmiany systemowe i programowe
4. Oczekiwania wobec absolwentów kierunków chemicznych wyższych uczelni
5. Nauka a przemysł – elementy aktywizacji wzajemnej współpracy
6. Polskie osiągnięcia w chemii w ostatnim dziesięcioleciu
7. Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i konsolidacji przemysłu chemicznego
8. Polska gospodarka, a ograniczenia emisji CO2
9. Problemy społeczno-gospodarcze i przemysł chemiczny w statystyce
Komitet programowy
1. Jacek Antoni KIJEŃSKI - Przewodniczący
Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, SITPChem Zarząd Główny
Członkowie Komitetu (w kolejności alfabetycznej)
2. Anna CZUMAK-BIENIECKA - SITPChem Zarząd Główny, Redakcja m. „Chemik nauka●technika●rynek”
3. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO – Politechnika Gdańska
4. Jerzy KROPIWNICKI - SITPChem Zarząd Oddziału Gliwice
5. Andrzej KRUEGER – ICSO „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
6. Jerzy PAPROCKI - SITPChem Zarząd Główny Warszawa
7. Erwin SROKA - FSNT NOT Rada Miejska Gliwice
8. Zbigniew ŚLĘZAK – SITPChem Zarząd Główny, Warszawa
Termin
13 – 15 grudnia 2016 r. – otwarcie Konferencji: 13 XII o godz. 15.00
Miejsce
D.W. „Jawor” 43-450 Ustroń–Jaszowiec, ul. Wczasowa 51
Opłata
→ 1350 zł + 23% VAT
→ dla członków SITPChem. i doktorantów 1200 zł + 23%VAT
→ przy rezerwacji pokoju 1-os. dodatkowa opłata 150 zł + 23%VAT
Opłata obejmuje:
→ materiały konferencyjne,
→ pobyt w hotelu i wyżywienie,
→ imprezy towarzyszące
Opłatę należy przekazać do 06 grudnia 2016 r. na konto ZO SITPChem Gliwice ING BANK ŚLĄSKI
O/Gliwice Nr 21 1050 1285 1000 0023 1534 3133,
Zgłoszenie uczestnictwa
Załączoną Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. e-mailem:
[email protected], na adres pocztowy: Zarząd Oddziału SITPChem 44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25
skr.107a, fax 32 231 27 26
Referaty
Tematyka Konferencji jest otwarta. Zachęcamy więc do zgłaszania wystąpień, które na życzenie autorów mogą być
opublikowane w miesięczniku „CHEMIK nauka●technika●rynek”. Dorobek poprzednich 21. konferencji z cyklu
restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce jest dostępny na www.miesiecznikchemik.pl
Reklama
Istnieje możliwość zareklamowania firmy w formie komunikatów, banerów, stoisk reklamowych lub ulotek w
materiałach konferencyjnych. Szczegóły do uzgodnienia z organizatorami
Kontakt telefoniczny
- 32 231 27 26 lub 664 421 351 Elżbieta Jarguz
- 664 421 349 Grażyna Król
- 664 421 350 Jerzy Kropiwnicki