regulamin zawodów w strzelaniu z wiatrówki z okazji iv urodzin

Transkrypt

regulamin zawodów w strzelaniu z wiatrówki z okazji iv urodzin
REGULAMIN ZAWODÓW
W STRZELANIU Z WIATRÓWKI
Z OKAZJI IV URODZIN „U WIECHCIA”
Termin i miejsce:
4 sierpnia 201 2 r. /sobota/
teren parkingu sklepu „u Wiechcia” w Kurzej Górze przy ul. Gostyńskiej 98
Początek o godz. 1 0:00
Zakończenie przewidziane na godzinę 1 4:1 5
Uczestnictwo:
Uczestniczyć mogą osoby które ukończyły 1 6 lat.
Aby brać udział w zawodach każdy uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy,
podając w nim swoje dane osobowe.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów należy składać w punkcie informacji sklepu „u Wiechcia” do dnia 4
sierpnia 201 2 r. do godz. 1 4:00.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Przepisy techniczne:
Strzelanie odbywać się będzie z odległości 1 0 metrów do tarczy 1 4 x 1 4 cm.
Każdy zawodnik oddaje 1 0 strzałów, do punktacji nie zalicza się 3 najgorszych trafień.
Sędzia główny:
Rafał Kuśnierek – kierownik zawodów.
Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewidziane są puchary i dyplomy oraz bony towarowe: Iwsze miejsce 1 50zł, II-gie miejsce 1 00zł, III-cie miejsce 50zł.
Postanowienia końcowe:
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem
- sprawy sporne i protesty rozstrzyga sędzia główny wspólnie z organizatorami do 1 0 minut po
ukończeniu konkurencji.
Udział w turnieju oznacza przyjęcie niniejszego Regulaminu do wiadomości i
stosowania.
Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę startujących, jeśli uzasadniają to możliwością
przeprowadzenia turnieju.

Podobne dokumenty