Ministrowie przeciw GMO

Transkrypt

Ministrowie przeciw GMO
Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady
Ministrowie przeciw GMO
Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa Unii Europejskiej, które odbyło się 13 czerwca, przyjęto rozporządzenie w sprawie
żywności ekologicznej. Ministrowie Wspólnoty, w tym Polski, ustalili dopuszczalny próg zanieczyszczenia żywności
składnikami produktów modyfikowanych genetycznie (GMO) na poziomie 0,9%. Wartość ta dotyczy jednak tylko
przypadkowych lub technicznie nieuniknionych zanieczyszczeń.
Decyzja Rady została stanowczo skrytykowana przez organizacje ekologiczne, ponieważ przeczy ona zasadzie
wolnego wyboru konsumenta. Rolnictwo ekologiczne postrzegane jest jako przyjazne środowisku. Cieszy się ono
dużym poparciem społeczeństwa, co przekłada się na rosnącą liczbę nowo powstających gospodarstw ekologicznych.
Produkują one żywność, która jest reklamowana jako naturalna, bezpieczna i całkowicie wolna od zmutowanych
składników.
„W sytuacji, gdy Unia Europejska dopuszcza obecność składników GMO w produktach ekologicznych, rolnicy,
którzy będą chcieli zachować produkowaną przez siebie żywność wolną od GMO, napotkają ogromne trudności.
Wspólnota powinna jak najszybciej wprowadzić prawo, które ochroni rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne od
zanieczyszczenia składnikami transgenicznymi”, powiedziała Helen Holder z organizacji Friends of the Earth.
Walka o żywność ekologiczną będzie trwać dalej. Już wcześniej padały propozycje Parlamentu Europejskiego oraz
organizacji ekologicznych, by próg zanieczyszczenia GMO był na poziomie najniższego progu wykrywalności
organizmów modyfikowanych genetycznie, czyli 0,1%. Obecnie Greenpeace prowadzi Kampanię przeciwko GMO.
Źródło: wiadomosci.ngo.pl
strona 1 / 1

Podobne dokumenty