Wynik naboru z-ca dyrektora DZ Pistelok 16-2

Transkrypt

Wynik naboru z-ca dyrektora DZ Pistelok 16-2
Informacja o wyniku naboru na stanowisko:
Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Zasobów
Wodnych, ogłoszenie nr: ( NP/DZ/140-1/2016
Data ukazania się ogłoszenia: 05.04.2016 r.
Nazwa urzędu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Adres urzędu:
ul. Sienkiewicza 2,
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2,
Status: nabór zakończony,
Wyniki naboru :
Data publikacji wyniku :
12.05.2016
Wybrany kandydat : Franciszek Pistelok - Ruda Śląska,
p. o. Dyrektora
RZGW w Gliwicach
mgr inż. Tomasz Cywiński

Podobne dokumenty