Sprzedaż transformatora żywicznego TZAM 400/15.

Transkrypt

Sprzedaż transformatora żywicznego TZAM 400/15.
DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI
POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO
W dniu 27.10.2016r. o godz. 1100 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa nr 3/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.
w składzie:
1.
2.
3.
mgr inż. Anna Chmara
inż. Stanisław Kwiatkowski
mgr Magdalena Włodarek
Przewodnicząca Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz Komisji
dokonała unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na sprzedaż
transformatora żywicznego.
Specyfikacja:

Typ

Nr fabryczny

Rok produkcji

Moc

U GN

U DN

Częstotliwość

Masa całkowita

Poziom izolacji

Wyprodukowany w

Cena wywoławcza:
transformator żywiczny TZAM 400/15
2401461001
2005
400kVA
15750 V
400 V
50 Hz
1400 kg
LI95 AC 38/AC3
Areva T&D Sp. z o.o. Zakład Transformatorów, Mikołów
7.000,00 zł netto + VAT
Postępowanie ogłoszono dnia 20.10.2016r. poprzez wywieszenie informacji o w/w przetargu na
tablicy ogłoszeń w przedsiębiorstwie oraz na stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl.
Termin składania ofert upływał dnia 27.10.2016r. o godz. 1000 w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, firmy DJ. MET. – JÓZEF OLAK, ul. Krzywa
34, 37-450 Stalowa Wola na kwotę 2.577,00 zł brutto.
Na tym prace Komisji zakończono.
Kalisz, dn. 2016-10-13
(miejscowość, data)

Podobne dokumenty