25 1989 - 2014 Lat

Komentarze

Transkrypt

25 1989 - 2014 Lat
1989 - 2014
Skład
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu
45-007 Opole, ul. Katedralna 6
Tel. 77 44 17 140, e-mail: [email protected]
i druk:
Lat
Sklep internetowy: www.wydawnictwo.opole.pl
Drukarnia: www.drukujunas.eu
•
25
Years
•
Jahre
Opole/Polska • Wiesbaden/Deutschland • Eurajoki/Suomi • Den Haag/Nederland
Szanowni Państwo,
3
Niniejsze wydawnictwo zostało przygotowane z okazji
25-lecia istnienia naszej firmy. Poprzednie wydaliśmy pięć
lat temu. Od tego czasu, mimo trudnej sytuacji na rynku,
udało się nam utrzymać poziom realizowanych inwestycji
na terenie Polski i Niemiec, a także rozpocząć kilka ciekawych przedsięwzięć w Holandii i w Finlandii. Przyszłość
budowy elektrowni jądrowej Olkiluoto zależy teraz od
decyzji rządu fińskiego. Jeśli budowa kolejnego bloku
OL4 rozpocznie się, mamy nadzieję wziąć w niej udział.
Dzisiaj możemy być dumni, że mimo ogólnego kryzysu, jesteśmy sprawdzonym partnerem dla wielu inwestorów. Na uznanie i renomę pracowaliśmy ćwierć
wieku, co szczególnie w trudnych czasach procentuje.
Początki nie były łatwe. Zakładałem firmę w bardzo ograniczonym gronie, nie przypuszczając nawet,
że uda się kiedyś osiągnąć aktualny status. W ciągu
ćwierćwiecza borykaliśmy się z wieloma problemami,
przeżyliśmy lata pomyślności ekonomicznej, po których
następowały lata niezwykle trudne. Ciągle jednak udaje
się nam dobrze prosperować. Jestem świadomy, że nie
mógłbym tego osiągnąć bez moich współpracowników,
którzy swoim zaangażowaniem sprawiają, że praca ta
ma sens. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim
aktualnym i byłym pracownikom Polbau serdecznie
za to podziękować.
25
LAT
Siedziba Polbau, Opole
4
Mercedes Benz Museum, Stuttgart
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die vorliegende Ausgabe wurde anlässlich des 25-Jährigen Jubiläums des Bestehens unserer Firma vorbereitet.
Die vorherige Ausgabe wurde vor fünf Jahren veröffentlicht.
Seit dieser Zeit, trotz schwieriger Situation auf dem Markt,
ist es uns gelungen, das Niveau von Investitionen in Polen
und in Deutschland aufrechtzuerhalten sowie einige interessante Vorhaben in Holland und Finnland anzugehen.
Die Zukunft des Kernkraftwerkbaus Olkiluoto hängt jetzt
von der Entscheidung der finnischen Regierung ab. Wird
der Bau eines weiteren OL4-Blocks gestartet, so hoffen wir,
dabei teilnehmen zu können.
Heute können wir stolz darauf sein, dass wir, trotz der
allgegenwärtigen Krise, ein bewährter Partner für viele
Investoren sind. Für die Anerkennung und das Ansehen
haben wir ein Vierteljahrhundert lang gearbeitet, was sich
insbesondere nun in schwierigen Zeiten auszeichnet.
Die Anfänge waren nicht einfach. Ich habe die Firma
mit sehr wenig Personal gegründet, wobei ich gar nicht
vermutet habe, dass wir die aktuelle Firmengröße jemals
erreichen werden. Während dieser 25 Jahre haben wir mit
vielen Problemen gekämpft und Jahre des wirtschaftlichen
Wohlstands erlebt, nach denen jedoch immer wieder äußerst
schwierige Jahre kamen. Es gelingt uns jedoch nach wie vor,
uns bestens zu entwickeln. Ich bin mir es dessen bewusst,
dass ich dies ohne meine Mitarbeiter hätte nicht erreichen
können, da sie es mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass
diese Arbeit einen Sinn hat. An dieser Stelle möchte ich mich
dafür bei allen jetzigen und ehemaligen Polbau-Mitarbeitern
herzlich bedanken.
25
LAT
Dear Readers,
This Publication has been prepared on the occasion of the 25th anniversary of our company’s
foundation. The previous one was published five
years ago. Since that time, in spite of the difficulties
on the market, we have successfully maintained the
number of the investment projects executed in Poland
and Germany, as well as started several interesting
undertakings in the Netherlands and Finland. The
future of the development of the nuclear power plant
in Olkiluoto depends on the decision to be made by
the Finnish government. If the construction of another OL4 block is started, we hope to take part in it.
Today, we can be proud that despite general recession, we are a proven partner to many investors.
We have been working for the respect and reputation for twenty five years, which pays off especially
in the hard times.
Our beginnings were far from easy. I established
the company with very limited human resources
and did not dare to expect that I would achieve the
current success. In the quarter of century, we have
faced numerous problems, went through the years
of financial prosperity and survived the subsequent
difficult times. But we are still able to thrive. I am
aware that I would have never reached the success
if it had not been for my co-employees, whose involvement guarantees that the work makes sense.
I would like to use this opportunity to sincerely
thank all the current and former employees of Polbau for all that.
5
POLBAU - ćwierć wieku doświadczenia
Niewiele firm z branży budowlanej w Polsce może
poszczycić się dwudziestopięcioletnią obecnością na rynku.
W tym ograniczonym gronie znajduje się spółka Polbau, która
w 2014 roku będzie obchodziła swój jubileusz.
Historia Polbau sięga 1989 roku. Startując praktycznie od zera, bez
żadnego zaplecza kadrowego, socjalnego i technicznego, firma powstała
wiosną tego roku w Opolu, działalność rozpoczynając 5 czerwca. Dwa lata
intensywnej pracy zaowocowało wzrostem zatrudnienia do blisko 1000 osób oraz
zdobyciem zaufania biznesowych partnerów. Istotny jest fakt, iż uznanie przyszło
najpierw ze strony niezwykle wymagającego kontrahenta niemieckiego, a dopiero
później polskiego. Kolejność ta jest oczywista, bowiem debiut firmy, jako budowlanego
partnera niemieckiego inwestora, miał miejsce właśnie w Niemczech. Kraj ten do dziś jest
zresztą głównym polem działalności spółki, chociaż także w Polsce Polbau zbudował i buduje
wiele znaczących obiektów. Prócz tego, od 2005 r. firma funkcjonuje na rynku fińskim, a od 2009 r.
na rynku holenderskim.
Dziś, zatrudniając sporo ponad 1000 pracowników w kilkunastu oddziałach w kraju i za granicą,
jest Polbau jedną z największych w Polsce firm budowlanych. Jest też największą polską firmą, świadczącą
usługi budowlane na rynku niemieckim i fińskim.
Wielkość firmy oraz jej możliwości wykonawcze potwierdzają liczne wyróżnienia, a także wymagane certyfikaty
jakościowe. O prestiżu firmy świadczą jednak przede wszystkim jej dokonania budowlane i obecność przy znaczących
inwestycjach Niemiec, Polski, Finlandii i Holandii. W latach prosperity opolska spółka realizowała w Niemczech jednocześnie około 60 kontraktów, zatrudniając ponad 2000 osób. W ostatnich latach liczba ta kształtuje się na poziomie
ponad 30-40 inwestycji realizowanych jednocześnie.
25
LAT
Kö-Bogen, Düsseldorf
Domeną Polbau jest wykonawstwo stanów surowych.
Z dużym powodzeniem firma prowadzi też działalność we wszystkich innych obszarach branży budowlanej, m.in. realizuje obiekty budownictwa ogólnego,
użyteczności publicznej, rekonstruuje zabytki, buduje
mosty, elektrownie i realizuje wszystkie inne zadania
budowlane. Z uwagi na wysoką jakość pracy, od lat jest
stałym i cenionym partnerem niemieckich inwestorów,
specjalizując się zwłaszcza w budowie licznych obiektów
przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
W Niemczech Polbau zbudował blisko 700 obiektów
na terenie niemal całego kraju. Najwięcej inwestycji
realizowano w takich miastach, jak: Frankfurt, Monachium, Stuttgart, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Mainz,
Wiesbaden czy Bonn.
Jedną z ważniejszych w ostatnich latach jest niewątpliwie budowa nowej siedziby Europejskiego Banku
Centralnego, która powstaje na terenie Grossmarkthalle
(dawnego targu hurtowego) we Frankfurcie nad Menem.
Prócz tego wymienić należy realizacje w Düsseldorfie
– Vodafone, Kö-Bogen, w Stuttgartcie – Think K, Milaneo, CityGate czy Bülow Carre, w Monachium – MK2
Bürogebäude Arnulfpark, SEVEN, a wreszcie Skyline
Plaza we Frankfurcie, Arcaden w Mönchengladbach,
Rheingalerie w Ludwigshafen czy Centrum Kongresowe
(UNCC) w Bonn.
Marka firmy, tak oczywisty atut dla
znaczących inwestorów niemieckich,
szybko została zauważona dla realizacji
znaczących przedsięwzięć w Polsce,
a następnie w Finlandii i Holandii.
W Polsce firma realizuje inwestycje o bardzo różnych funkcjach.
Od 1995 roku wykonano wiele znaczących projektów, m.in. przebudowa hal produkcyjnych FSO Żerań
dla General Motors w Warszawie,
rozbudowa zakładów Opla w Gliwicach, Cementowni Górażdże, budowa Wydziału Finansów Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, rozbudowa Portów Lotniczych w Krakowie i Wrocławiu, budowa Wydziału
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,
budowa centrów handlowych Solvay
w Krakowie czy Solaris w Opolu,
a także wiele innych. Od 2008 roku
trwają prace przy budowie Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie – Łagiewnikach, a od 2013 r.
przy przebudowie Opolskiego Teatru
Lalki i Aktora w Opolu. Prócz tego
z ostatnich realizacji wymienić należy halę produkcyjną Metsä Tissue
w Krapkowicach, Dobrodzieńskie
Centrum Biznesu, Multikompleks
oraz halę produkcyjno – magazynową firmy Coroplast w Strzelcach
Opolskich, a także wyłuszczarnię
nasion w Lasowicach Małych.
6
25
LAT
Centrum Jana Pawła II, Kraków – Łagiewniki
Na rynku fińskim Polbau funkcjonuje od 2005 r., biorąc udział w budowie największej fińskiej inwestycji –
elektrowni atomowej w miejscowości Olkiluoto nad Zatoką Botnicką. Prace dotyczyły budowy bloku OL3. Kolejny
etap, budowa bloku OL4 planowany jest na 2016 rok.
W lipcu 2009 r. Polbau rozpoczął działalność na rynku holenderskim. Pierwsze prace dotyczyły budowy elektrowni w miejscowości Maasvlakte niedaleko Rotterdamu, Ratusza w Goudzie, a obecnie przy budowie autostrady
A15 oraz terminala portowego dla sieci BP.
Szeroki zakres prowadzonych prac potwierdzają bardzo różnorodne inwestycje mieszczące się przede wszystkim w czterech kategoriach - budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej, przemysłowego oraz inżynieryjnego
(pełna lista realizacji znajduje się w dalszej części wydawnictwa).
Główna siedziba firmy w Polsce znajduje się w Opolu, w Niemczech zaś w Wiesbaden, ze względu na centralne
położenie tego miasta, ułatwiające nadzór nad budowami prowadzonymi w zachodniej części Niemiec. Firma dysponuje także biurami technicznymi w Augsburgu, Bonn, Dreźnie, Mainz i Stuttgart/Deizisau oraz bazą hotelową
i transportową, zapewniającą swym pracownikom odpowiednie zakwaterowanie oraz codzienny dowóz na place budów. Bazę biurowo-hotelową firma posiada także w Polsce, m.in. w Opolu, Krakowie, Zabrzu, Kątach Wrocławskich.
Tabor POLBAU liczy obecnie ponad 250 jednostek (autokary, mikrobusy, samochody osobowe i ciężarowe)
i systematycznie rozrasta się głównie o transport technologiczny oraz sprzęt budowlany.
7
POLBAU ein
Vierteljahrhundert
an Erfahrung
Nur wenige Unternehmen
aus der polnischen Baubranche
können sich einer 25-jährigen Marktpräsenz rühmen. Zu diesem erlesenen
Kreis zählt das Unternehmen Polbau, das im
Jahre 2014 sein Jubiläum feiern wird.
Die Geschichte von Polbau reicht bis in das Jahr
1989 zurück. Beginnend praktisch von Grund auf, ohne
Arbeitskräfte sowie soziale und technische Einrichtungen
wurde die Firma im Frühling des Jahres 1989 in Oppeln gegründet und nahm ihre Geschäftstätigkeit am 5. Juni auf. Zwei
Jahre intensiver Arbeit führten zum Anstieg der Beschäftigtenzahl auf
nahezu 1000 Personen und Gewinn des Vertrauens unserer Geschäftspartner. Es ist bezeichnend, dass die erste Anerkennung von einem sehr
anspruchsvollen deutschen Geschäftspartner stammte und erst dann von
einem polnischen Kontrahenten gefolgt wurde. Diese Reihenfolge ist offensichtlich, weil das Debüt unserer Firma als Baupartner eines deutschen
Investors eben in Deutschland erfolgte. Auf dieses Land fokussiert sich bis
heute die Hauptgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens, obwohl Polbau
auch in Polen viele bedeutende Baukomplexe errichtet hat und dies nach
wie vor tut. Darüber hinaus ist unser Unternehmen seit 2005 auf dem
finnischen Markt und seit 2009 auf dem niederländischen Markt tätig.
Heutzutage ist Polbau mit über 1000 Mitarbeitern in mehr als Dutzend
Niederlassungen im In- und Ausland eine der größten polnischen Baufirmen. Es ist zudem das größte polnische Unternehmen, das Dienstleistungen auf dem deutschen und finnischen Markt erbringt.
25
LAT
Milaneo, Stuttgart
Die Größe des Unternehmens und
seine Leistungsfähigkeit werden durch
zahlreiche Auszeichnungen und Qualitätszertifikate bestätigt. Als Indiz
für das Prestige der Firma gelten jedoch vornehmlich ihre Bauleistungen und die Präsenz bei bedeutenden
Investitionen in Deutschland, Polen,
Finnland und den Niederlanden. In
den Boom-Jahren realisierte das aus
Opole stammende Unternehmen in
Deutschland gleichzeitig etwa 60
Bauaufträge und beschäftigte mehr
als 2.000 Mitarbeiter. In den letzten
Jahren werden mehr als 30-40 Investitionen gleichzeitig ausgeführt.
Polbau ist auf den Rohbau spezialisiert. Mit großem Erfolg betreibt
unser Unternehmen auch eine Geschäftstätigkeit in allen anderen Bereichen der Baubranche, einschließlich
Anlagen im Bereich des allgemeinen
Bauwesens, öffentlicher Gebäude, rekonstruierter Denkmäler, Brücken,
Kraftwerke und führt viele andere
Bauaufgaben aus. Aufgrund der hohen
Arbeitsqualität sind wir seit Jahren ein
dauerhafter und geschätzter Partner
von deutschen Investoren, wobei wir
uns insbesondere auf die Errichtung
zahlreicher Industrie- und gemeinnütziger Baukomplexe fokussieren.
Polbau hat knapp 700 Baukomplexe in ganz Deutschland errichtet.
Die meisten Investitionen wurden in
solchen Städten wie Frankfurt, München, Stuttgart, Köln, Hamburg,
Düsseldorf, Mainz, Wiesbaden
oder Bonn getätigt.
Zu einer der wichtigsten Investitionen in den letzten Jahren zählt
zweifellos die Errichtung des neuen
Sitzes der Europäischen Zentralbank,
der auf dem Gelände der Großmarkthalle (ehemaliger Großhandelsmarkt)
in Frankfurt am Main entsteht. Außerdem sind folgende Projekte erwähnenswert: in Düsseldorf – Vodafone,
Kö-Bogen, in Stuttgart – Think K,
Milaneo, CityGate oder Bülow Carre, in München – MK2 Bürogebäude
Arnulfpark, SEVEN und schließlich
Skyline Plaza in Frankfurt, Arcaden
in Mönchengladbach, Rheingalerie in
Ludwigshafen oder das Kongresszentrum (UNCC) in Bonn.
Die Marke der Firma, ein enorm wichtiger Vorteil für bedeutende deutsche Investoren, wurde schnell bei der Umsetzung von Großprojekten in Polen und anschließend in Finnland und
Holland bemerkt.
In Polen realisiert unser Unternehmen Investitionen mit sehr unterschiedlichen Funktionen. Seit
1995 wurden zahlreiche Projekte ausgeführt, u.a. Umbau der Produktionshallen vom Autobauer FSO Żerań
für General Motors in Warschau, Ausbau des Opel-Werks in Gleiwitz, Zementwerks Górażdże, Errichtung der
Fakultät für Finanzen an der Wirtschaftsakademie Krakau, Ausbau der Flughäfen in Krakau und Breslau, Errichtung der Rechtsfakultät an der Universität Breslau, Bau von Solvay-Einkaufszentren in Krakau oder Solaris-Einkaufszentren in Oppeln sowie viele andere Vorhaben. Seit 2008 sind Arbeiten an der Errichtung des Johannes Paul
II.-Zentrums namens „Nie lękajcie się” [„Fürchtet Euch nicht!“] in Stadtteil von Krakau - Łagiewniki und seit 2013
am Umbau des Puppen- und Schauspielertheaters Opole im Gange. Außerdem zählen zu den jüngsten Projekten die
Produktionshalle Metsä Tissue in Krapkowice, das Geschäftszentrum in Dobrodzień, das Multikomplex sowie die
Produktions- und Lagerhalle der Firma Coroplast in Strzelce Opolskie und die Forstsamendarre in Lasowice Małe.
Polbau ist seit 2005 auf dem finnischen Markt tätig und nahm an der größten finnischen Investition im Bereich der
Errichtung eines Kernkraftwerks in der Ortschaft Olkiluoto am Bottnischen Meerbusen teil. Es wurden dabei Arbeiten am Block OL3 ausgeführt. Die weitere Bauphase, d.h. die Errichtung des Blocks OL4, ist für das Jahr 2016 geplant.
Im Juli 2009 nahm Polbau die Geschäftstätigkeit auf dem niederländischen Markt auf. Bei den ersten Arbeiten
wurde ein Kraftwerk in der Ortschaft Maasvlakte unweit von Rotterdam, ein Rathaus in Gouda sowie aktuell die
Autobahn A15 und das Hafenterminal für das BP-Vertriebsnetz gebaut.
Den breiten Leistungsumfang belegen diverse Investitionen vor allem in vier Kategorien - allgemeines, gemeinnütziges und industrielles Bauwesen sowie Bauingenieurwesen (die vollständige Liste der ausgeführten Projekte ist
dem weiteren Teil der Erarbeitung zu entnehmen).
Der Hauptfirmensitz in Polen befindet sich in Oppeln, in Deutschland sind wir in Wiesbaden aufgrund der zentralen Lage dieser Stadt ansässig, wodurch die Beaufsichtigung der Bauarbeiten im westlichen Teil Deutschlands erheblich erleichtert wird. Unsere Firma verfügt zudem über technische Büros in Augsburg, Bonn, Dresden, Mainz und
8
Stuttgart/Deizisau sowie über Hotel- und
Transporteinrichtungen,
die den Mitarbeitern eine
entsprechende Unterbringung und tägliche
Beförderung zu den Baustellen ermöglichen. Wir
besitzen auch eine eigene Büro- und Hotelbasis
in Polen, u.a. in Oppeln,
Krakau, Zabrze und Kąty
Wrocławskie.
Der Bestand von POLBAU besteht derzeit aus
mehr als 250 Fahrzeugen
(Busse, Minibusse, Personen- und Lastkraftwagen)
und wird systematisch,
vornehmlich um den
technologischen Transport und Bauausrüstung,
ausgebaut.
25
LAT
Mosty i wiadukty na autostradzie A-15, okolice Rotterdamu
9
POLBAU – a Quarter of Century of Experience
There are few construction companies in Poland that
pride themselves on 25-year presence on the market. This
exclusive group includes Polbau, a company that will celebrate
its jubilee in 2014.
The history of Polbau began in 1989. The company was established
in Opole, in spring 1989, and started from scratch, having no HR, social or technical resources. On June 5th, 1989, it officially commenced its
operation. Two years of intense works translated into the growth of employment up to approx. 1000 persons and winning the trust of business partners. It
is worth mentioning that the first to recognise the Company was the exceptionally
demanding German client, and only later did so the Polish one. This order is obvious
because the Company made its debut as a partner of a German investor in the field of
construction in Germany. This country is still the major area of the Company’s activity, although also in Poland Polbau has built and is constantly engaged in construction of numerous
important facilities. Since 2005, the Company has been an active participant of the Finnish market,
and since 2009 – also the Dutch market.
Today, Polbau employs over 1000 employees in over a dozen affiliates in Poland and abroad, and belongs
to the biggest Polish construction companies. It is also the biggest Polish company that provides construction
services on the German and Finnish markets.
The Company’s size and its executive potential are confirmed by numerous awards and quality certificates. The
Company’s prestige is proved most of all by its construction achievements and participation in the performance
of the major investment projects in Germany, Poland, Finland and the Netherlands. In the years of prosperity, the
Company of Opole executed simultaneously approx. 60 contracts in Germany, providing over 2000 persons with
workplaces. In the last years, there have been over 30-40 investment projects carried out simultaneously.
Polbau specialises in the development of building shells. The Company is also successful at conducting activity
at all other areas of the construction industry, i.a. it develops general construction objects, public utility facilities,
reconstructs historic monuments, builds bridges and power
plants, as well as performs any other construction tasks. Because
of the high quality of its work, it has been a regular and respected
partner of German investors, specialising in particular in the development of numerous industrial and public utility facilities.
Polbau has constructed nearly 700 facilities in Germany. The
greatest number of its investment projects have been executed in such
cities as Frankfurt, Munich, Stuttgart, Köln, Hamburg, Düsseldorf,
Mainz, Wiesbaden and Bonn.
One of the last year’s major projects was the development of the
new headquarters of the European Central Bank that is being erected
at the area of Grossmarkthalle (former wholesale fair) in Frankfurt
am Main. Also such projects as the ones carried out in Düsseldorf –
Vodafone, Kö-Bogen; in Stuttgart – Think K, Milaneo, CityGate or
Bülow Carre; in Munich – MK2 Bürogebäude Arnulfpark, SEVEN;
or Skyline Plaza in Frankfurt, Arcaden in Mönchengladbach, Rheingalerie in Ludwigshafen and the United Nations Conference Centre
(UNCC) in Bonn – are worth mentioning.
The Company’s brand, an obvious asset for the major German
investors, was early recognised for the execution of important enterprises in Poland, and then – in Finland and in the Netherlands.
In Poland, the Company carries out investment projects serving
various purposes. Since 1995, many significant projects have been
25
LAT
Congress Center UNCC, Bonn
10
performed, such as rebuilding the manufacturing halls of FSO Żerań for General Motors
in Warsaw, expansion of the Opel’s facilities
in Gliwice and the cement plant in Górażdże,
development of the Faculty of Finance of the
Cracow University of Economics, expansion
of the airports in Cracow and Wrocław, development of the Faculty of Law of the University
of Wrocław, erection of the shopping centres
Solvay in Cracow and Solaris in Opole, as well
as many others. Since 2008, the Centre of John
Paul II “You shall not be afraid” in Cracow-Łagiewniki has been developed, and since 2013 – the
Theatre of the Puppet and Actor in Opole has
been rebuilt. Among the above recent projects,
the projects concerning the manufacturing hall
of Metsä Tissue in Krapkowice, the Business
Centre of Dobrodzień, Multicomplex as well as
manufacturing and warehouse hall of Coroplast
in Strzelce Opolskie and the pearling mill of
Lasowice Małe should be mentioned.
Polbau has been present on the Finnish market since 2005, when it took part in the development of the biggest Finnish investment project
– the nuclear power plant in Olkiluoto, at the
Gulf of Bothnia. The works were focused on the
25
LAT
Skyline Plaza, Frankfurt
construction of the PL3 block. Another stage, the development of the PL4 block is planned for 2016.
In July 2009, Polbau marked its presence on the Dutch market. The first works concerned the erection of the power plant
in Maasvlakte, near Rotterdam and the City Hall in Gouda.
Now, the Company is working on the development of the A15
motorway and the port terminal for the BP chain.
The broad scope of the Company’s works is confirmed by
diverse investment projects that in general can be classified
into four categories – general construction, public utility construction, industrial construction and engineering facilities (a
complete list of the executed project is included in a further
part of this publication).
The Company’s headquarters in Poland are located in Opole,
and in Germany – in Wiesbaden, due to the central location of the
city that facilitates the supervision of the construction sites managed
in the western part of Germany. Polbau owns also technical offices
in Augsburg, Bonn, Dresden, Mainz and Stuttgart/Deizisau as well
as a hotel and transport base ensuring its employees the proper
accommodation and daily transport to the construction sites. The
Company’s office and hotel facilities are located also in Poland,
among others in Opole, Cracow, Zabrze and Kąty Wrocławskie.
The fleet of Polbau is composed of over 250 vehicles (buses,
microbuses, passenger cars and trucks) and is systematically
expanded mainly with means of technological transport and
construction machinery.
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B Wohnbebauung Garching, München
B Wohn- und Geschäftshaus Göttelmann, Mainz
B Altenpflegeheim, Leverkusen
B Bethesda Klinik, Ulm
B Bürogebäude T-MOBIL 2, Bonn
C Technologiepark, Karlsruhe
C Neven Dumond Haus, Köln
DPEEK & CLOPPENBURG, Köln
DBürogebäude MANNESMANN ARCOR, Eschborn
E HNOA-Klinik, Mainz
E Kempinski Hotel, Dresden
E Staatstheater, Mainz
F Bürogebäude COPY, Langen
F Goethepark, Mainz
G Zollernhof Berlin Unter den Linden, Berlin
C Staatsbilbiothek, Frankfurt am Main
C Kreishaus, Dietzenbach
C DB Cargo Zentrale, Fran
DBürogebäude ATLANTIS, Herrenberg
DEinkaufszentrum, Cottbus
DFort Mallakoff und Hyatt Hotel, Mainz
E PHOENIX CENTER, Schwalbach
F Hotel Adlon, Berlin
G Bürogebäude CARRE, Frankfurt am Main
G Verwaltungsgebäude SPORT – TOTO, Koblenz
A Galeria, Kraków
B Hala magazynowa ROCCA, Gliwice
B FSO Żerań, Warszawa
B MULTIKINO, Zabrze
C Geschäfts- und Wohnhaus Kapellenstraße, Köln
DPressehaus Binz Verlag, Offenbach
DAutohaus Audi, Wiesbaden
DAllgemeine Deutsche Direkt Bank, Frankfurt am Main
E INMC Frankfurt am Main – Ginheim, Frankfurt am Main
E Deutsches Herzzentrum, München
F Bürogebäude A. Mule GmbH & KO, Aretsried
F Büro- und Wohnanlage CITY WEST, Frankfurt am Main
G Bürogebäude COMPASSHAUS, Eschborn
A TESCO, Gliwice
B Hipermarket TESCO, Wrocław
B Audytorium Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
C Przychodnia Fundacji św. Rafała, Kraków
C Browar RYAN, Namysłów
C Budynek mieszkalny, Opole
DAkademia Ekonomiczna, Kraków
E Hauptverwaltung Accenture Campus, Kronberg
E Central Park, Frankfurt am Main
E HYPO BANK, München
E Arnulf Park, Frankfurt am Main
F Bürogebäude Hamburger Allee, Frankfurt am Main
G Feuerwache, Wiesbaden
B Hala MECALUX, Gliwice
B Wiadukty nad A – 4, Wrocław – Gliwice
B Ośrodek Hippoterapii, Niepołomice
B Oczyszczalnia ścieków, Gliwice
B Dom jednorodzinny, Żerkowice
B Sala gimnastyczna Sp.Nr.9, Opole
B Skład Celny KLONEX, Opole
C Opel, Gliwice
C Sala gimnastyczna, Opole – Groszowice
C MULTIKINO, Kraków
C Salon samochodowy HONDA, Opole
DSalon OPEL Janus & Rusnak, Opole
DSiedziba Zakładu Energetycznego, Kluczbork
DWyższe Seminarium Duchowne, Opole
E Westhafen TOWER, Frankfurt am Main
G Siedziba Firmy POLBAU, Wiesbaden
G Hotel POLBAU, Mainz
G Gebäude, Grosskarolinenfeld
B Stadion ODRA, Opole
B Hipermarket REAL, Opole
C Osiedle mieszkaniowe, Opole
C Centrum konferencyjne, Górażdże
DSala gimnastyczna, Wołczyn
DSala gimnastyczna, Kluczbork
DOsiedle TBS, Pszczyna
F Wohnen „Am Bethoven Park“, Köln
G Wohnen Mainz-Lerchenberg, Mainz
B PERI, Jaworzno
C Armarura, Kraków
C Sąd Apelacyjny, Kraków
DSąd Okręgowy, Opole
E Muzeum Opolskie, Opole
GMilaneo, Stuttgart
B Centrum Jana Pawła II, Kraków
C Lotnisko Balice, Kraków
DCentrum Handlowe „Solaris”, Opole
E Budynki mieszkalne ul. Blacharska, Wrocław
GMilaneo, Stuttgart
C Oczyszczalnia, Lewin Brzeski
DSaint Gobain Glass, Dąbrowa Górnicza
DCentrum handlowe „Solvay”, Kraków
F Elektrownia atomowa, Olkiluoto
G Mercedes Benz Museum, Stuttgart
ARGE BILFINGER BERGER, MÜNCHEN
– Umbau Büro u. Geschäftsgebäude am Isartorplatz, München
ARGE BRÖMER & SOHN, DYCKERHOFF U. WIDMANN
– Wohngebäude Wohnen an der Bergkirche, Wiesbaden
ARGE DYCKERHOFF & WIDMANN, STRABAG, J.RIEPL
– S-Bahn City Trasse, Offenbach
ARGE DYCKERHOFF & WIDMANN, WALTER BAU
– Tunnel Rheinschlinge Strümp, Meerbusch
ARGE NESSELER GRUNZIG BAU,
LAMBERT SCHLUN
– EBV Carre, Aachen
14
ARGE OBERFLÄCHENGESTALTUNG BOWLING GREEN; ED.
ZÜBLIN AG NL FRANKFURT, GRAMENZ GMBH
11
– Oberflächengestaltung Bowling Green, Wiesbaden
ARGE PARKQUARTIER BERG; BILFINGER BERGER NL
STUTTGART, ZN DORTMUND
ARGE MAK BÖGL, ZÜBLIN
– Tunnel Petuelring, München
– ParkQuartier Berg -Stuttgart, Stuttgart
ARGE OEVERMANN, MBN BAU
– Lothar Passage, Mainz
– Wohnbebauung M.L.K.P., Mainz
– Nahversorgungszentrum, Mainz
– Hauptverwaltungsgebäude WIB, Mainz
Centrum VTC, Stuttgart
– Nord-Pforte, Heidenheim
– Margarete Steiff Museum, Giengen/Brenz
– Wohnbebauung “Köln-Steinstraße”, Köln
ARGE E. HEITKAMP, GUSTAV EPPLE
ARGE SCHWEINFURTER SCHALUNGSBAU, AM DELIS BAU
ARGE E.HEITKAMP, HOCHTIEF
ARGE STRABAG BONN, KÖLN, SACHSEN
– Pflegeheim, Dornstadt
– ZDF Gebäude, Berlin
– T-Mobil 2, Bonn
– Neven DuMont Haus, Köln
– Turm Media Park, Köln
ARGE STRABAG, TB BERLINER TlEF- U. VERKEHRSBAU
– Lehrter Bahnhof, Tunnel B96, Berlin
ARGE E.HEITKAMP, SÜBA
– Schloß Bensberg, Bergisch Gladbach
– Hallenbad Saaler Mühle, Bergisch Gladbach
ARGE WALTER BAU, ZÜBLIN
ARGE HOCHTIEF RHEINLAND-PFALZ, THÜRINGEN
– Bebauung Augustusplatz, Mainz
– Zentrum für Umweltschutz, Lauingen
ARGE WAYSS & FREYTAG, MAX BÖGEL, VOBA, LINDNER,
MÜLLER ALVATTER, WOLFF & MÜLLER
– Bürogebäude mit Tiefgarage CAMPEON, Neubiberg
ARGE HOCHTIEF, PH. HOLZMANN AG
– Wohnbebauung, Kindertagesstätte, Mainz
– Wohnbebauung Wallaustraße, Mainz
ARGE VODAFONE CAMPUS
ARGE HOCHTIEF, PH. HOLZMANN AG, K.GEMÜNDEN
– Verwaltungsgebäude Böhringer Werk, Ingelheim
ARGE HOCHTIEF, PH. HOLZMANN AG, STRABAG
– lBOC Händlerzentrum Deutsche Bank, Frankfurt
– Vodafone Campus, Düsseldorf
ARGE WOLFF & MÜLLER ERFURT, ESSLINGEN
– Atlantis Herrenberg, Herrenberg
ARGE WOLFF & MÜLLER ESSLINGEN, GERCHING-HOCHBRÜCK, DRESDEN, LEPZIG, BERLIN, DENKENDORF
– Arnulf Park, München
ARGE HOCHTIEF, G.DREßLER, D.WERNER
– Bürogebäude ITT-AE, Frankfurt
ARGE HOCHTIEF, E.HEITKAMP, BILFINGER BERGER,
WALTER BAU
– Wohnen “Am Beethovenpark”, Köln
ARGE WOLFF & MÜLLER KÖLN, LEPZIG, BERLIN, RAVENSBURG, HEIDELBERG
– Verwaltungsgebäude AXA Reynolds, Köln
ARGE WOLFF & MÜLLER HEIDELBERG, STUTTGART
– DAT Verwaltungsgebäude Scharnhauser Park, Ostfildern-Scharnhausen
ARGE HOCHTIEF, E.HEITKAMP, F.C.TRAPP.
– Abfallentsorgungszentrum, Kamp-Lintfort
ARGE HOCHTIEF, PH. HOLZMANN AG
– Bürohaus Bockenheimer Warte “BBW”, Frankfurt
– Deutsche Bibliothek, Frankfurt
ARGE WOLFF & MÜLLER KÜNZELSAU, STUTTGART
– Hotel Intercontinental, Frankfurt
ARGE WOLFF & MÜLLER MÜNCHEN, STUTTGART
– Hotel und Büropark, Putzbrunn
ARGE HOCHTIEF, STRABAG
– Kraftwerk Niederaußem
ARGE WOLFF & MÜLLER STUTTGART, LEIPZIG
– Kraftwerk Bergheim
– Daimler Chrysler AG, Werkteil Mettingen, Esslingen
ARGE PH. HOLZMANN AG, BILFINGER BERGER
– Wohnbebauung Frankfurter Welle, Frankfurt
ARGE PH. HOLZMANN AG, DYCKERHOFF & WIDMANN, ZÜBLIN
– Bürogebäude der Deutschen Bundesbahn, Frankfurt
ARGE K. GEMÜNDEN, ZÜBLIN
Unsere Partner in DeUtschlanD
(nasi partnerzy w Niemczech)
ALBERT BAU GMBH, NEUNKIRCHEN
– Neubau Sunrise Frankfurt Westen, Frankfurt
– Wohnen am Westhafen, Frankfurt
– Verwaltungsgebäude Unfallkasse Hessen, Frankfurt
ALBIMEX BAU-BETREUUNGS-GMBH, WIESBADEN; CONTEL HOTELGESELLSCHAFT GMBH, DARMSTADT
– Neubau Hotel Contel, Eschborn
– Hotel Contel App. - Darmstadt, Darmstadt
ALBIMEX BAU-BETREUUNGS-GMBH, WIESBADEN
– Neubau Werkstatt-und Bürogebäude MAINOVA AG, Frankfurt
ALPINA BAU GMBH, BERLIN
– Bürogebäude PubliCare, Köln
– Allee - Hotel, Frankfurt
ALPINA BAU GMBH, GRIESHEIM
– B 49 Unterfahrt, Zufahrt Schleusehaus BW
ANDREAS MÜLLER, MAINZ
– Wohn- und Geschäftshaus, Göttelmannstraße, Mainz
ANTON SCHICK GMBH CO. KG, BAD KISSINGEN
– Erweiterung Finanzamt, Fürth
– Berufsschule, Eichstätt
– Flugsteig A-West Flughafen, Frankfurt
– Betriebsstätte Quartier am Zeughaus Hamburg, Hamburg
ARGE ROHBAU TEIL II MKK; MÜLLER & ALTVATTER
– Main-Kinzig-Forum Gelnhausen, Gelnhausen
– Geschäftshäuser, Metzingen
ARGE ROHBAUARBEITEN VERBUNDSCHULE; STEPHAN BAUUNTERNEHMUNG GMBH, DITTUS GERÜSTBAU GMBH
– Neubau Verbundschule Dettingen, Dettingen unter Teck
ARGE UMBAU GESCHÄFTSHAUS SCHUSTERSTR. 7-11; BILFINGER BERGER NL MÜNCHEN
– Umbau Geschäftshaus, Mainz
ARGE VERWALTUGSNEUBAU BADER; LEONARD WEISS
GMBH, KELLER BAU GMBH
– Verwaltungsneubau Bader, Göppingen
ARGE WOHNBEBAUUNG REBSTOCK; LZK SCHALUNGSBAU
GMBH, HEIM KG BAUUNTERNEHMEN ULM
– Wohnbebauung Rebstock Leonardo-da-Vinci-Allee, Frankfurt
ARBEITSGEMEINSCHAFT JUSTIZZENTRUM AACHEN
ARGE ZÜBLIN KLINIKUM HEIDENHEIM ED. ZÜBLIN NL
NEU-ULM/NL STUTTGART
ARGE 48 ETW OSTFILDERN; ALBERT AMOS GMBH, LZK
SCHALUNGSBAU
ARGE ALBERT BAU, D & B BAU
– Justizzentrum, Aachen
– Neubau von 48 ETW Edith-Stein-Str., Ostfildern
ARGE AMALIENHOF BRACKENHEIM; ALBERT AMOS GMBH, LZK
SCHALUNGSBAU, WILHELM HUFNAGEL BAUUNTERNEHMEN
– Betreutes Wohnen “Amalienhof”, Brackenheim
ARGE BAU RMHKW MÜNSTER; HOCHTIEF CONSTRUCTION
NL WÜRTTENBERG, WOLFER & GOEGEL BAU
– Restmüllheizkraftwerk, Stuttgart
– Neubau Bettenhaus C Klinikum, Heidenheim
– Buchfinken-Grundschule, Usingen-Eschbach
ARGE BARESEL DRESDEN, TÜBINGEN
– Palais am St. Jakobsplatz Oberanger, München
ARGE BARESEL MÜNCHEN, ULM
– Hotel IBIS, München
ARGE BARESEL SINDELFINGEN, HEILBRONN
– Daimler Chrysler AG, Van Technology Center, Werk Untertürkheim, Stuttgart
– Bürogebäude mit Tiefgarage, Hansaallee, Düsseldorf
ARGE BARESEL SINDELFINGEN, MÜNCHEN
ARGE FAZ DACHAU; BARESEL AG NL SINDELFINGEN, HAIDE BAUUNTERNEHMUNG
ARGE BARESEL SINDELFINGEN, STUTTGART
– DXOK-Passage, Dresden
ARGE ZÜBLIN FIEDRICHSHAFEN, NEU-ULM
– Papierfabrik Stora Enso, Baienfurt
ARGE ZÜBLIN STUTTGART, NEU-ULM
– NBS Stuttgart-Ulm-Augsburg
ARGE ZÜBLIN, HEIM BAUUNTERNEHMUNG, GEORG SCHWARZ
– Wöhrden-West, Tuttlingen
ARGE ZÜBLIN, LZK SCHALUNGSBAU, SCHWEINFURTER
SCHALUNGSBAU
– VBG Ludwigsburg, Ludwigsburg
ARGE ZÜBLIN, RICHARD VOGEL
– Müllheizkraftwerk, Ulm
6
B Lagergebäude Tengelmann, Eching
B Wohnen „Am Großen Sand“, Mainz
B Bürogebäude Y-2, Frankfurt am Main
B Autohaus Renault, Mainz
C Zentrum für Umweltschutz, Lauingen
C VTC Daimler Chrysler AG, Stuttgart
C Bürogebäude COM-CON-CENTER, Frankfurt am Main
C Bürogebäude Löwentor, Stuttgart
C Europejski Bank Centralny, Frankfurt
DDeutsche Bank, Frankfurt am Main
DEuropejski Bank Centralny, Frankfurt
E Office Center, Frankfurt am Main
E Steingeberger Hotel, Frankfurt am Main
E Bürogebäude NEU ISENBURG 2, Neu Isenburg
F ENN Einkaufszentrum, Nürnberg
G Bürogebäude AXA Riedlerstraße, München
G Bürogebäude FBC, Neu Isenburg
ARGE ROHBAUARBEITEN GESCHÄFTSHÄUSER LINDENPLATZ
ARGE E. HEITKAMP GMBH BAUUNTERNEHMUNG
ARGE ZÜBLIN DRESDEN, FRANKFURT
5
A Schloss Bensberg, Bergisch Gladbach
A Umbau Bruchwegstadion, Mainz
B Wohn- und Büroanlage MEDIA FORUM, Stuttgart
B Wohnanlage Köln-Porz, Köln
B Frauenlobstraße, Wiesbaden
C CINE STAR, Mainz
C Gebäude Stadtsparkasse, Leverkusen
C Schwimmhalle, München
C Büro- und Geschäftsgebäude Friedrich-Ebert-Allee, Bonn
DSeminargebäude, Wiesbaden
DDeutsche Bank, Frankfurt am Main
E Sächsiche Landes- und Universitäts bibliothek, Dresden
F Bürogebäude, Düsseldorf
F Bürogebäude Leptauer Straße, Dresden
– BP Hauptverwaltung, Bochum
ARGE ROHBAU QUARTIER; BARESEL GMBH, LZK SCHALUNGSBAU GMBH, DÄHN BAUUNTERNEHMEN, SCHWEINFURTER SCHALUNGSBAU GMBH
ARGE WOLFF & MÜLLER, REUSCH
– Geschäftshäuser, Metzingen
4
A Kühlturm, Grosskrotzenburg
B Thermalbad, Wiesbaden
B Wohnbebauung Sauerland, Wiesbaden
C ASB Zentrale, Wiesbaden
C Katholisches-Soziales Institut, Bad Honnef
C Kino ALLEE CENTER, Leipzig
DBürogebäude HGK, Mainz
DWerkstätte für Behinderte, Wiesbaden
DBürogebäude ITT, Frankfurt am Main
E Messehalle 3A, Frankfurt am Main
F ETEX, Mainz
G Bürogebäude Sun Microsystem, München
G Wohnbebauung Martin Luther King Park, Mainz
ARGE ROHBAU NEUBAU BP HAUPTVERWALTUNG; HOCHTIEF
ARGE BKA WIESBADEN; ED. ZÜBLIN, KARL GEMÜNDEN
– InnSide Residence Hotel, Frankfurt
– Lufthansa TOP-Kundengebäude, Frankfurt
Think K, Stuttgart
– Neubau Campus M - München, München
ARGE WOLFF & MÜLLER, SCHAAL
ARGE WOLFF & MÜLLER, STB SPEZIALTIEFBAU SÜD
– Rheinufergarage, Mainz
ARGE ROHBAU CAMPUS M; PETER GROSS GMBH, GUSTAV
EPPLE GMBH
ARGE ROHBAU FLUGSTEIG A-PLUS
– Mönchengladbach Arcaden
ARGE E.HEITKAMP KÖLN, STUTTGART
3
– Arnulf Park München, München
ARGE ROHBAU MAG
ARGE SCHWEINFURTER SCHALUNGSBAU, DÄHN
B MD Conder Halle, Frankfurt am Main
C Maritim Hotel, Düsseldorf
DDrehscheibe, Frankfurt am Main
DOpernturm, Frankfurt am Main
E Hyundai Europazentrale, Offenbach
F Allee Hotel, Frankfurt am Main
F Museum Kolumba, Köln
F Bürogebäude Laim, München
G Voith, Heidenheim
ARGE ROHBAU ARNULF PARK; WOLLF & MÜLLER
– Bürogebäude mit Tiefgarage, Pullach
– Bürogebäude Westhafen Torhaus, Frankfurt
2
– Tunnel Pragsattel/Löwentor, Stuttgart
ARGE OTTO PFEIFFER, ED AST & CO., ILLBAU
ARGE PETER GROSS, G.EPPLE, ALBERT BAU
ARGE GUSTAV EPPLE, ALBERT BAU
A Märker, Herrlingen
B Biomasse, Augsburg
B RTL, Köln
B IKEA, Gersthofen
C Rheingalerie, Ludwigshafen
C Barmenia Versicherungen, Wuppertal
DWestend Duo, Frankfurt am Main
DGAP 15, Düsseldorf
E Empire Riverside Hotel, Hamburg
E UNCC, Bonn
F Shopping Center Köln Arcaden, Köln
G Arnulf Park, München
ARGE ED. ZÜBLIN AG, FAHRION KG GMBH
– Tiefgarage Rheinauhafen, Köln
– Büro- und Gewerbezentrum, München
– Verwaltungsgebäude-Thyssen-Schulte, München
ARGE KARL GEMÜNDEN, PH. HOLZMANN AG
1
B Wartungshalle A380, Frankfurt am Main
B Blockheizkraftwerk, Herbrechtingen
B Verwaltungsgebäude Edelmann, Heidenheim
C Bürogebäude MK2, München
C Shopping Center, Wiesbaden
C MAN-Station, Gersthofen
C Hochvier, Frankfurt am Main
DHZD, Wiesbaden
DBürogebäude Westend Windows, Frankfurt am Main
DCanstatter Carre, Stuttgart
E Veranstaltungszentrum, Heidenheim
F BKA, Wiesbaden
F Bowling Green, Wiesbaden
G Voith, Heidenheim
G Klinik UKE, Hamburg
– Bundeskriminalamt, Wiesbaden
– Wohnbebauung THS, Grugapark Carre, Essen
– Errichtung eines FAZ, Dachau
ARGE FRANKFURTER RING; BARESEL GMBH, HANS RENNER OHG
– Büro- u. Geschäftshaus Frankfurter Ring, München
ARGE HYUNDAI EUROPAZENTRALE OFFENBACH, ED. ZÜBLIN NL FRANKFURT/NL STUTTGART
– Hyundai Europazentrale Offenbach BT.2, Offenbach
ARGE KLINIK ELLWANGEN, ED. ZÜBLIN, RIEDEL BAU GMBH
– Virngrund Klinik, Ellwangen
ARGE NECKARTERRASSEN HEILBRONN; LZK SCHALUNGSBAU, GRUBER BAU
– Neckarterrassen, Villa 6, Heilbronn
ARGE NÜRBURGRING; ED. ZÜBLIN, MAX BÖGL GMBH,
HANS MEYER GMBH
– Nürburgring, Nürburg/Eifel
– STA-P, Starnberg
– Daimler Chrysler AG, New European Datacenter, Stuttgart-Möhringen
– EURO 2, München
ARGE BARESEL SINDELFINGEN, ULM
– Bürogebäude mit Tiefgarage, Knorrstraße, München
– Villa Haupt, München
ARGE BARESEL STUTTGART, TÜBINGEN
- Wohnpflegeanlage, Aalen
- Bürohaus Montanus, Wetzlar
ARGE BARESEL, HAIDE
– Facharztzentrum, Dachau
ARGE BARESEL, ZÜBLIN
– Daimler Chrysler AG, Logistikgebaude Werk, Sindelfingen
ARGE BILFINGER BERGER FRANKFURT, JENA, MAINZ
– Krankenhaus Maingau vom Roten Kreuz, Frankfurt
7
B Sozietitätdruckerei, Mörfelden
B Briefzetrum Deutsche Post AG, Neu Ulm
B Carolustherme, Köln
B EFZ Mercedes, Wiesbaden
C Entsorgungsbetrieb, Wiesbaden
C Geschäfts- und Bürohaus „Wiener Galerie“, Köln
C Forum Dietzenbach, Dietzenbach
C Wohnanlage Hasengartenstraße, Wiesbaden
C Turm Media Park, Köln
DVerwaltungsgebäude WIB, Mainz
DBürogebäude „Victoria Haus“, Köln
E Hotel Hilton, Frankfurt am Main
E Relaxa Hotel, Frankfurt am Main
F Seniorenhaus, Aalen
F Frankfurter Welle, Frankfurt am Main
ARGE ZÜBLIN, MATTHIAS STROBEL
15
– Ärztehaus, Biberach
ARGE ZÜBLIN, MATTHIAS STROBEL, PFAFF
– Electronic Center, Friedrichshafen
ARGE ZÜBLIN, WOLFF & MÜLLER STUTTGART,
KÜNZELSAU, ERFUFTT
– Mercedes Benz Museum, Stuttgart
ARGE ZÜBLIN, ZÜBLIN SPEZIALTIEFBAU
– Gesundheitszentrum am KKH Schorndorf
BARESEL AG, SINDELFINGEN
– Verwaltungsgebäude Bundesagentur für Arbeit, Stuttgart
– Drehscheibe Frankfurt
– DEKRA Bürogebäude und KFZ-Prüfstelle, Stuttgart
– Porsche Antriebszentrum, Weissach
– LMC, München
– Gesundheitszentrum Freiham, München
– Park Office am Citypark, Karlsruhe
– DIBAG P+Z, München
BARESEL N/HEIDENAU
– Büropark, Löwentorstraße, Stuttgart – Bad Cannstatt
BARESEL N/HEILBRONN
– High-Tech-Park, Mannheim
– Staatstheater, Mainz
– Wohnpark “Am Großen Sand”, Mainz
– Autohaus Heinz, Mainz
– Kaufhalle R + V Versicherung, Mainz
– HNOA Augen und Frauenklinik, Mainz
BILFINGER BERGER N/STUTTGART
– Bülow Carre L21, Stuttgart
BILFINGER BERGER N/WIESBADEN
– Pavillon Adam Opel AG, Rüsselsheim
– Autohaus Porsche, Wiesbaden
– Autohaus AUDI ZENTRUM, Wiesbaden
BILFINGER BERGER N/MAINZ-WIESBADEN
– Bruchwegstadion, Mainz
– Bürogebäude Dr. Westhaus “An der Helling”, Mainz-Kastel
– Seniorenzentrum, Walluf
BRÖMER & SOHN GMBH, WIESBADEN
– Facharztzentrum Rheinhessen, Alzey
– Umbau eines Bürogebäudes, Frankfurt
– 2 Mehrfamilienhäuser mit TG, Frankfurt a.M.
– Wohnbebauung Pfälzerstr. 3 Wiesbaden, Wiesbaden-Biebrich
– Wohnstift Nordweststadt, Frankfurt
– J.v. Eichendorf-Schule, BT 2, Wiesbaden-Schierstein
BARESEL N/MÜNCHEN
BRÜCKER GRUNDBAU, ESSEN
BARESEL N/SINDELFINGEN
CARL BAAS, DILLINGEN/DONAU
BARESEL N/STUTTGART
CLASS BETONWERKE, RÖDERMARK
– Wohn- und Geschäftshaus, Gröbenzell
– Service-Wohnen, Stuttgart-Feuerbach
– Warenhaus REAL, Böblingen
– Haus der Gesundheit, Stuttgart-Feuerbach
– Media Forum, Stuttgart
– Fabrikanlage Mahle Wölfersheim, Berstadt-Wölfersheim
BARESEL N/TÜBINGEN
– Com-Con-Center, Frankfurt Niederrad
BARESEL N/ULM
– Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Guttenbrunnstraße, Sindelfingen
BAUUNTERNEHMUNG BÖPPLE GMBH, HEILBRONN
– Georg-Kropp Altenzentrum, Wüstenrot
BILFINGER & BERGER AG, N/FRANKFURT
– Rotkreuzkrankenhaus, Frankfurt
– MFH “Am Amtsgericht”, Büdingen
– Bürogebäude Nokia, Düsseldorf
– Bauhof der Firma Baas, Dillingen
– Kläranlage, Dillingen
– Seniorenwohnanlage, Stadtbergen
– Herstellung von Spaltböden
DEISEN GMBH, KOBLENZ
– Stemler Hof., Friedrichsdorf
– Kilians - Center, Eltville
DERICHS & KONERTZ N/AACHEN/KREFELD
– Aachener-Münchener Versicherung, Aachen
– Umbau Casino, Aachen
– Bürohaus+Hotel NBN, Düsseldorf
– Wohnhäuser JHQ, Mönchengladbach
– Wohn und Geschäftshaus, Komödienstraße, Köln
– NCM Hotel und Bürogebäude, Düsseldorf
BILFINGER & BERGER AG, N/HAMBURG
– Westend Ottensen, Hamburg
BILFINGER & BERGER AG, N/MÜNCHEN
– MAN Station, Quickborn
– Bürgerzentrum Moltke - Areal, Stuttgart
– ROCHE Diagnostic Penzberg 2. BA, Penzberg
– Büro und Geschäftshaus mit TG München, München-Laim
– Bürogebäude mit Casino Roche, Penzberg
– MAN Servicestation, Neufahrn
– Wohnanlage Föhringer Höfe, Unterföhring
– Wohnanlage mit TG; Königinstr.75, München
– MK2 Bürogebäude Arnulfpark, München
– Neubau Am Arnulfpark Wohn u. Geschäftshaus, München
– Geschäftshaus, Mainz
– BZ 80, München
Gerling Quartier, Köln
BILFINGER & BERGER AG, N/NÜRNBERG
– MAN Servicestation Augsburg, Gersthofen
BILFINGER BERGER N/DARMSTADT
– Bürogebäude KOWE, Darmstadt
BILFINGER BERGER N/DRESDEN
– SLUB, Dresden
– Forum Striesen, Dresden
BILFINGER BERGER N/FRANKFURT
– Kläranlage Hauptsammler West, Wiesbaden
– Seniorenhaus, Neu Isenburg
– Stadtteilzentrum Dornbusch, Frankfurt
– Verwaltungsgebäude ESWE, Wiesbaden
– Wohnbebauung Unterliederbach, Frankfurt
– The Seven, München
BILFINGER BERGER N/MAINZ
– JustizvolIzugsanstalt, Wöllstein
– Merck Feststoffgebäude PH 80, Darmstadt
DIETMAR BÜCHER, IDSTEIN
– Wohnanlage, Dietzenbach
DREßLER, ASCHAFFENBURG
– Retourenabwicklung Neckermann, Frankfurt
DYCKERHOFF & WIDMANN N/WIESBADEN
– Wohnhäuser Bürgerpark, Darmstadt
DYCKERHOFF & WIDMANN N/FRANKFURT
– Hochregallager und Gebäude 843 der Firma Merck, Darmstadt
– Betriebsgebäude Grofa, Bad Camberg
– Verwaltungsgebäude Sport-Toto, Koblenz
– Fachhochschule, Koblenz
DYWIDAG AG, WIESBADEN
– Wohnungsbau, Sonnenblumenweg, Wiesbaden/Dotzheim
FORSTER, HEUSENSTAMM
– Bürogebäude, Offenbach
– Haus des Handwerks, Offenbach
– Bauhof der Firma Forster, Heusenstamm
GARTENMANN, FRANKFURT
– Isolier- und Klempnerarbeiten, München
GUSTAV EPPLE, STUTTGART
– Bürogebäude, Theodor-Heuss-Allee, Frankfurt
E. HEITKAMP N/DÜSSELDORF
– Stadtwerke, Remscheid
– Kino CineStar, Mainz
– Bürogebäude H 20, Remscheid
E. HEITKAMP N/HOFHEIM-WALLAU
– Entwicklungszentrum Opel, Rüsselsheim
E. HEITKAMP N/HERNE
– Naturzugkühlturm, Großkrotzenburg/Hanau
– Naturzugkühlturm, Recklinghausen
– Naturzugkühlturm, Rostock
– KW, Lippendorf
– Naturzugkühlturm, Schkopau
– Energiewerke AG, Schwarze Pumpe
– Wohnanlage mit Tiefgarage, Brühl
– Universität Witten, Herdecke
– Fachmarktzentrum, Baden-Baden
– Toyota Motorsport, Windkanal 2, Köln Marsdorf
E. HEITKAMP N/KÖLN
– St.Ursula Gymnasium, Brühl
– Victoria Haus Media Park, Köln
– Fachhochschule, Remagen
– Sonnecksee, Leverkusen
– Poststraße, 59 Wohneinheiten, Köln
– Gebäude der Nordstern Versicherungen, Köln
– Gipsverwertungsanlage, Niederaußem
– Central EC 2, Köln -Wohnanlage, Brühl
– Katholisch-Soziales-Institut, Bad Honnef
– Wohnanlage Bad Godesberg, Bonn
– Verwaltungsgebäude Bundesknappschaft, Bergheim
– Wohnbebauung, Siegfriedstraße, Köln
– Wohnanlage, Nassoviastraße, Langen
– Wohn- und Geschäftshaus und Sparkassengeschäftsstelle,
Leverkusen
– Altenpflegeheim und Gemeidezentrum, Leverkusen
– Altenpflegenheim St. Lucia Caritas, Wesseling
– Wohn- und Geschäftshaus, Kapellenstraße, Köln
– Bürogebäude Euroforum, Köln
– Bahnhof, Siegburg
– Forschungszentrum Toyota, Köln
– CIV-Versicherung, Hilden
– Diözesenmuseum Kolumba, Köln
– MDS Druckzentrum, Köln
– Stadtpark, Takustr. 39, Köln
E. HEITKAMP N/DRESDEN
– Berufsförderungswerk Internatsbereich, Dresden
– Rheingalerie Ludwigshafen
–
PERI GmbH, Produktionshalle
16/16a/17/17a, Weißenhorn
– Ausbau Knotenpunkt B17/Leitershoferstr.,
Augsburg
– Ausbau der BAB A8, Gruibingen-Müllhausen
– B. Braun AG - Werksgelände Pfieffewiesen, Melsungen
– ThinkK Killesberg, Stuttgart
– MILANEO, Stuttgart
– S21 Tunnel Wagenladungsstr., Stuttgart
– MTU Enwicklungsprüffeld, Friedrichshafen
ED. ZÜBLIN AG, INGENIEUR- UND INFRASTRUKTURBAU, BAYERN
– Hauptbahnhof, Ingolstadt
– Brücke, Großweil
– Brücken, Wolfratshausen
ED. ZÜBLIN AG, N/FRANKFURT
– Tunnelarbeiten Frankfurt - Höchst
– Untertunnelung Leunastr., Frankfurt
– Industriepark Höchst - Frankfurt
– Bürogebäude HZD, Wiesbaden
– Co-Fermentation, BT 1, Frankfurt
– Future Construction Industriepark Höchst, Frankfurt
– Schleuse Randersacker
– Klinikum der Uni Würzburg, Innere Medizin-STO, Würzburg
– Wohnbebauung Frankfurt-Eckenheim
– Opernturm Frankfurt, Haus Bauteil B, Frankfurt
– Sportcenter Bornheim, Frankfurt
– Sanierung FMDG., Frankfurt
– Wartungshalle A380 Flughafen Frankfurt
– 2. Schleuse Zeltingen an der L 47, Zeltingen
– Westpark GWH Wohnbebaung am Europagarten, Frankfurt
– TG unter dem Bowling Green, Wiesbaden
– NBS-Bahntunnels Niedernhausen u. Hessenweiler
– Fachbereich Chemie der Universität, Mainz
– Hochlager Chemiefabrik, Lahnstein
– Einkaufszentrum Hessen Center, Frankfurt
– U-Bahn-Tunnel, Frankfurt, Bockenheimer Warte
– Wohnbebauung, Kronberg
– Wohnbebauung MA 26, Mainz
– Bürogebäude, Langen
– Business Park, Montabaur
– Umgehung Fachbach, Bad Ems
– Bürocenter FBC, Neu-lsenburg
– Bürogebäude Sun Microsystem, München
– Tunnel, Bad Ems
– NBS Feste Fahrbahn, Hofheim Wallau Elz
– Kreishaus Offenbach, Dietzenbach
– Umbau Zentrum, Neu Isenburg
– Ortsumgehung, Hofheim-Wallau
– Mainzer Tunnel, Mainz
– lnnovationszentrum FIZ Biotechnologie, Frankfurt
– NBS Wörsdorf-Breckenheim
– Industriepark Höchst, Frankfurt
– Wohnbebauung Dornbuschhöfe, Frankfurt
– FrankfurtHochVier, Bauteil C, D Frankfurt
– Exzellenzzentrum für Lebenswissenschaften, Mainz
E. HEITKAMP N/KARLSRUHE
ED. ZÜBLIN N/FREIBERG
E.HEITKAMP N/STUTTGART
ED. ZÜBLIN N/FRIEDRICHSHAFEN
– Residenz am Schloßpark, Schwetzingen
– Einkaufszentrum, Cottbus
E. HEITKAMP, N/MÜNCHEN
– Wohnanlage Winzererstrasse, München
ED. ZÜBLIN AG, DIREKTION MITTE N/DARMSTADT
– EZB, Los 2-Hochhaus Frankfurt
– Mehrfamilienhaus Göttelmannhof, Mainz
– Wohnbebauung BF 4D - Belvedere und Zinshaus, Frankfurt
– Neubau Bürohaus CityGate, Stuttgart
– Neubau Wohnbebauung Europaviertel, Baufeld 3c, Frankfurt
– MFH Suderstraße, Mainz
16
– Fachmarkt und Bürogebäude MIDAS, Freiberg
– Laborgebäude, Biberach
– Neubau bigBOX Hotel Kempten
– Petershauser Höfe BTC, Konstanz
ED. ZÜBLIN AG, N/HEILBRONN
– Wohnanlage Golfblick, Schwieberdingen
ED. ZÜBLIN N/KARLSRUHE
– Papiermaschinenfabrik 6 Stora Enso, Karlsruhe
– Wohn- und Geschäftshaus, Karlsruhe-Durlach
ED. ZÜBLIN AG, DIREKTION NORD N/KÖLN
– United Nations Congress Center-UNCC, Bonn
ED. ZÜBLIN AG, DIREKTION NRW DUISBURG
– BASF Hydrogen Plant, Ludwigshafen
ED. ZÜBLIN AG, DIREKTION STUTTGART
– Polizeirevier Eislingen, Eislingen/Flies
– Tunnelarbeiten Neu-Ulm
– U15 Stadtbahntunnel-Zuffenhausen, Stuttgart
– Büro R42 MAN Roland Druckmaschinen AG., Augsburg
– Kompetenzzentrum, C&E Fein GmbH, Schwäbisch Gmünd – Burgau
MK2 Arnulfpark, München
17
ED. ZÜBLIN AG N/LANGENARGEN
– Zeppelin Bürogebäude, Friedrichshafen
ED. ZÜBLIN AG, N/MÜNCHEN
– Wohnanlage, Putrichstr., Gauting
– Wohnanlage Gaisbergstr. - München
– Ärztehaus Neuherbergstraße, München
– Facheinkaufszentrum, Nürnberg
ED. ZÜBLIN N/STUTTGART
– TechMoteum, Kornwestheim
– Köln Arcaden, Köln
ED. ZÜBLIN AG, N/NEU - ULM
– MAN Servicestation Neu-Ulm
– Erweiterung der Kalkaufbereitungsanlage, Blaustein
– VAZ mit Hotel und Tiefgarage - Heidenheim
– Produktionshalle u. Bürogebäude der Fa. Licon Märker Herrlingen
– Neu-Ulm VP3, ABS/NBS Stuttgart-Augsburg, Neu-Ulm
– Seniorenheim Jesuitenstraße, Augsburg
– Biomasse-Heizkraftwerk Augsburg
– Wohn- und Bürogebäude, Schützenstr. 32, Neu-Ulm
– Evobus GmbH Setra Omnibusse, Neu-Ulm
– Sappi Ehingen GmbH, Ehingen
– Neubau IKEA Einrichtungshaus, Gersthofen
– Verwaltungsgebäude mit Atriumhalle, Seminargebäude, Augsburg
– Seniorenzentrum Magirusstr. 39 Weststadt Ulm
– Verwaltungsgebäude der Firma Edelmann, Heidenheim
– Versuchsanlage PTC VPM 6, Heidenheim
– Engstingen- Haid Agrarbetrieb, Engstingen
FRANZ J. MEIXLER GMBH & CO.KG, MAINZ
– McDonald’s Restaurant, Mainz-Bretzenheim
FRIEDERICH WASSERMANN, KÖLN
– Loftgebäude A/B TRIOTOP Zwitschermaschine, Köln
FRITZ MEYER GMBH BAUUNTERNEHMUNG N/ALTENKIRCHEN
– Bundesstraße B49, Wetzlar/Oberbiel
– BVD Dienstgebäude Airportring Tor 3, Frankfurt
– B256 Umgehung, Neuwied – Rengsdorf
– Parkhaus am ICE Bahnhof, Limburg
– Brückenbauwerk Campus Melaten Fockenbeckstr., Aachen
– Brückenbauwerk A544, Aachen
– NB DRK Seniorenzentrum, Rüdesheim
– Erweiterung Gymnasium, Nieder-Olm
– Werner-Heisenberg-Schule, Rüsselsheim
– L 137 Anschlussstelle Floßhafenstr./Willy-Brandt-Ring, Neuss
– Stefan-Anders-Gymnasium mit Mensa, Schweich
– Porsche Entwicklungszentrum, Weissach
– Gerling Quartier, Köln
GEBR. BOMMHARDT BAUUNTERNEHMEN, AUGSBURG
– Mehrfamilienhaus auf dem AKS-Gelände
GLASS, MINDELHEIM
– Produktionshalle mit Bürotrakt Firma Blaser, Isny
GLASS GMBH, 87719 MINDELHEIM
– Einkaufszentrum “Ikaruspark” in Puchheim, Fürstenfeldbruck
– Feuerwehr Ottobrunn
– 3 Brücken A8 Ausbau bei Leipheim
GUSTAV BUCK & SOHN
– Lorberhof Bietigheim, Bietigheim-Bissingen
HANS MAYR BAU GMBH
– Pflegeheim, Neuburg
HÄRER BAUUNTERNEHMUNG GMBH, MAINZ
– Kindertagesstätte, Büttelborn
HEITKAMP SYSTEMBAU, HERNE
– Nachkläranlage, Bonn
Rheinenergie, Köln
HEITKAMP-DEILMANN-HANIEU KÖLN
– TOYOTA Motorsport, Köln
HOCHTIEF N/ESSEN
– Wasser-Kraftanlage, Eislingen / Fils
– Polizeigebäude Ellwangen
– Klinikhotel OAK Aalen, 3. BA, Aalen
– Schulungszentrum - Landsberg, Landsberg am Lech
– Kalkaufbereitungsanlage mit Bürogebäude, Blaustein-Herrlingen
– Müllheiz, Neu-Ulm
– Fachklinik, Ichenhausen
– Geriatrische Klinik Bethesda, Ulm
– Virngrund Klinik, Ellwangen
– Straßenbahnbetriebshof, Augsburg
– Gebäude Maria Ederer, Königsbrunn
– Blautalcenter, Ulm
– Briefzentrum Deutsche Post AG, Neu-Ulm
– Wohnanlage “Mälzerhof”, Augsburg
– Fabrikhalle Schlatter, Herbrechtingen
– Betriebskrankenkasse mit Tiefgarage, Heidenheim
– Papiermaschinenfabrik HEIDL, Augsburg
– Büro- und Geschäftshaus Moritzplatz, Augsburg
– Verwaltungsgebäude Molkerei, Aretsried
– Tunnel Schleifenstraße, München
– Blockheizkraftwerk GT Ost, Augsburg
– Klinikhotel OAK, Aalen
– Parkhaus Uniklinik, Ulm
– Biomasse-Heizkraftwerk, Herbrechtingen
EMIL MAYR HOCH- UND TIEFBAU GMBH
– Caritas Alten- und Pflegeheim, München
– Berufsschule für Gartenbau und Floristik, München
– German Mouse Clinic II, München
– Kinderkrippe, München
– Wohngebäude mit Bibliothek und Tiefgarage, München
– Wohnanlage mit 66 WE und TG, Berg am Laim München
FRANZ J. MEDCLER, MAINZ
– Haus 5029 und 5030 mit Tiefgarage, Worms
– Wohnanlage, Nieder-Olm
– Betreutes Wohnen, Nieder-Olm
– Klinikum der J.W.Goethe Universität, Frankfurt
– St. Marienkrankenhaus Bettenhaus, Lampertheim
– Heizkraftwerk Kokerei, Dortmund
– Wohnbebauung, Münster
– Wohn- und Geschäftshaus, Wuppertal
– Wohn- und Geschäftshaus, Dreilindenstraße, Essen
– Karree am Wasserturm, Meerbusch
HOCHTIEF N/FRANKFURT
– Bürogebäude Compass-Haus, Eschborn
– INMC, Frankfurt
– Messehalle 3A, Frankfurt
– Steigenberger Esprix-Hotel, Frankfurt
– Verwaltungsgebäude Braun AG, Kronberg
– Wohnbebauung VCI, Frankfurt
– Datacenter, Frankfurt
– Frankfurter Societäts-Druckerei, Mörfelden
– Internationale Schule, Frankfurt/Sindlingen
– Büropark Neumühle, Oberursel
– City West, Frankfurt
– Pressehaus “Offenbach Post”, Offenbach
– Wohnheim, Offenbach
– Wohnanlage Mengler, Oberursel
– Wohnpark Leonardo, Oberursel
– Steigenberger Hotel Airport, Frankfurt
– Central Park Deutsche Bank, Frankfurt-Sossenheim
– Bürogebüde UNIDE, Frankfurt
– Bürogebäude Y2, Frankfurt
HOCHTIEF N/MÜNCHEN
– Bürogebäude Einstein III, München
HOCHTIEF N/WETZLAR
– Alte Malzfabrik, Hochheim
– Wohnhäuser, Mainz-Hartenberg
HOCHTIEF AG, N/FRANKFURT
– Wiederaufbau Alte Stadtbibliothek Frankfurt
– Bebauung Kleiner Portikus, Frankfurt
– Laborgebäude Chemie LGC, Ingelheim
– Tower 24, Frankfurt
– Westend Duo, Frankfurt
– Wohngebäude Voltastr. 63-65, Frankfurt
– Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach
– Bürogebäude SIRONA, Bensheim
– Abfallumschlaganlage Deponie Dyckerhoffbruch, Wiesbaden
18
HOCHTIEF AG, N/KÖLN
– Messehallen Konferenzzentrum Nord, Köln
– Gothaer - Südpark; Haus III Erweiterung, Köln
– Shoppingcenter Wiesbaden
– Thermalbad Rheinpark, Köln
– Wohnbebauung Frankenforst, Bergisch Gladbach
– VR Sozialgebäude Flughafen, Köln/Bonn
– Möbelzentrum, Köln
– Gebäude CBKA, Köln
– Bürogebäude, Köln-Ossendorf
– Messehalle 8-11, Köln
HOCHTIEF AG, N/MAINZ
– Mitarbeiterrestaurant, Ingelheim
– DB CARGO, Mainz
– Wohnhäuser, Mainz
– Domchor, Mainz
– Gutenberg-Museum, Mainz
– Halle K-175 Opel, Rüsselsheim
– Wohnbebauung Narzissenweg, Wiesbaden
– IBM PREFAB l, Geb. 84, Mainz
HOCHTIEF AG, N/STUTTGART
– “Cannstatter Carre”, Stuttgart
HOCHTIEF CONSTRUCTION AG – N/DÜSSELDORF
– GAP 15, Düsseldorf
HOCHTIEF CONSTRUCTION AG – N/HAMBURG
– Uniklinik Eppendorf, Hamburg
– Conventpark, Hamburg
HOCHTIEF NORDWEST, N/KÖLN
– RTL, FM-Ost.2-Bürohäuser Rheinhallen/Rheinpark Köln
HOLZMANN N/FRANKFURT
– Relexa-Hotel, Frankfurt
– Hauptverwaltung Adam Opel AG, Rüsselsheim
– Hotel Hilton, Frankfurt
– Bürogebäude Campus, Kronberg
– Bürogebäude ARCOR Mannesmann, Eschbom
HOLZMANN N/KARLSRUHE
– Badenwerk AG, Karlsruhe
– Technologiepark, Karlsruhe
HOLZMANN N/KÖLN
– Radisson SAS Hotel, Köln
HOLZMANN N/MAINZ
– ASB Landesschule Hessen, Wiesbaden
– Behinderteneinrichtung, Wallertheim
– Kindertagesstätte, Rüsselsheim
– Wohn- und Geschäftshaus, Mainz
– Wohnanlage Hasengartenstraße, Wiesbaden
– Werk Kalle-Albert, Wiesbaden
– Zementmühle der Firma Dyckerhoff, Wiesbaden
– Hotel Ramada Garni, Limburg
– Geschäftszentrum Fort Malakoff Park, Mainz
– Hyatt Regency Hotel, Mainz
– Wohnhäuser - Biebricher Allee, J.S.Bach Straße, Wiesbaden
– Am Wartturm, Wiesbaden
– Wohnhäuser Wallaustraße, Mainz
– Dienstgebäude Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden
– Berliner Schule, Mainz
– Evangelisches Gemeindezentrum, Mainz
– Wohnbebauung Sauerland, Wiesbaden
– Seminargebäude Fachhochschule, Wiesbaden
– Wasserwerk Hof Schönau, Rüsselsheim
– Wohnanlage Europaviertel, Wiesbaden
– Klinikum UNI, Mainz
ISG NEU ISENBURG
– R+V Versicherung, Wiesbaden
– Deutsche Pfandbrief und Hypothekenbank, Wiesbaden
– 2 Wohnhäuser, Neu Isenburg
ITG INGENIEUR TIEFBAU GMBH
– ABS/NBS Stuttgart-Augsburg VP1, Neu - Ulm
– Neu Ulm 21, VP 1, Neu – Ulm
JAESCHKE U. PREUSS INGENIEURBAU GMBH
– Eisenbahnüberführung über K 26, Sprendlingen
– Schalungs- und Betonbau – Ludwigshöhe
JAESCHKE U. PREUSS, DUISBURG
– Verlegung der B 519, Flörsheim
Seven, München
J. SONNTAG, GEILENKIRCHEN-TEYEREN
– Studentenwohnheim, Köln
KARRIE, MAINZ
– Musik Alexander, Mainz
–M
ehrfamilienhaus Friedenstraße, Mainz
– Wohnhaus, Mittlere Bleiche, Mainz
– Wohnhäuser Sömmeringstraße, Mainz
– Römheld und Moelle Ausleerbereich, Mainz
– Wohngebäude, Roonstraße, Mainz-Kastel
– Wohnhaus mit Tiefgarage, Emilienstraße, Wiesbaden
– Lagerhalle mit Büro, Nieder-Olm
KARRIE BAU GMBH, MAINZ
– Wohn- und Geschäftshaus - Mainz
– Umbau und Sanierung - Mainz
– Schott Glas, Mainz
– Wohnhäuser Mainz-Drais, Mainz
– Wohn- und Geschäftshaus
– Frankenthal
KLAS, HAIGER-LANGENBACH
– Nord-Gebäude H 28, Marburg
KLÄS GMBH, HAIGER-LANGENAUBACH
– Umbau- und Anbau am Gemeindehaus, Eschenberg-Simmersbach
KÖSTER AG, OSNABRÜCK
– Maritim Hotel, Düsseldorf
– Hauptverwaltung Barmenia Versicherung IIIBA, Wuppertal
– Bürogebäude RW - TÜV, Essen
– Hotel DKV - DKV PlusTunelanbindung, Köln
KRAUS STAHLHANDEL, KÖLN
– Werk Marsdorf
– Werk Xanten
– Werk Kleve
– Werk Siegen
– Werk Netphen
– Werk Eschweiler
– Werk Hamminkeln
– Werk Angelburg-Gönnern
KRAUS STAHLHANDEL GMBH, KÖLN
– Fertigteilwerk, Kleve
– Fertigteilwerk, Köln
K. WILDERMUTH, BIETIGHEIM-BISSINGEN
– Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Rotebühlstraße, Stuttgart
LÄER U. RAHENBROCK N/GEORGSMARIENHÜTTE
– Mehrfamilienhaus, Odenthal
– Em Parkveedel “Natürlich Nippes”, Köln
– Pflegeheim Adolphi-Stiftung, Bonn
– Behindertenwohnheim, Köln
LÄER U. RAHENBROCK N/KÖLN
– Mohrenfeldpark, Bonn
– Wohnbebauung Stahmeln l, Leipzig
– Kerngebäude der Bayer AG, Leverkusen
– Werkstätten für Behinderte, Köln
– Paracelsus Klinik, Osnabrück
– St. Vinzenz Hospital, Köln
– Altenpflegeheim St. Antonius, Bad Laer-Remsede
– Altenzentrum, Versmold, Wohnanlage, Leverkusen
– Land- und Amtsgebäude, Bonn
– Altenpflegeheim, Bonn
LÄER U. RAHENBROCK N/SIEGBURG
– Kaufhaus Peek & Cloppenburg, Köln
– Bezirksrathaus Lindenthal, Köln
– Kläranlage, Dinkelscherben
– Wohnhäuser, Augsburg
– Conex-Office-Center, Augsburg
– Parkhaus Insel Ried, Donauwörth
19
SIEKER/ LÄER U. RAHENBROCK, GEORGSMARIENHÜTTE
– Wohnanlage, Köln- Sürth
– Wohnhaus Thebäer-Forum, Köln
– 6 Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage, Köln
SPATZ BETON-FERTIGSCHACHT/HEUSENSTAMM
– Herstellung von Fertigschächten
STRABAG N/BERLIN
Messehalle 3A, Frankfurt
– Wohnen am Borsigturm, Berlin
– Kernkraftwerk, Brokdorf
STRABAG N/DRESDEN
– Wohn- und Geschäftshaus “Gebäude Becker”, Dresden
– Verbandschule Bornheim-Uedorf, Bornheim
– Umbau Betreutes Wohnen, Bonn
STRABAG N/FRANKFURT
– Erweiterung Halle A des Flughafens, Frankfurt
LIPPA, FRANKFURT
STRABAG N/KÖLN
LUBE U. KRINGS, AACHEN
STRABAG N/MANNHEIM
– Trapezio Fiorentino, Frankfurt
– Seniorenpflegeheim Marien-Hospital, Düren
MAX BÖGL GMBH & CO. KG
– Rhein Energie Verwaltungsgebäude, Köln
– Skyline Plaza, Frankfurt
– Kehl BSW Ausbau Walzwerk 2, Kelh/Rhein
– GuD Kraftwerk, Köln-Niehl II
– Taschenbergpalais, Dresden
– Bürocenter, Dresden
– Hotel Adlon, Berlin
STRABAG N/MARKFLANSTADT
– Zwischenlager KKU Unterweser, Standland
MAX BÖGL FERTIGTEILWERK GMBH & CO. KG, N/GERA
STRABAG STRABENBAU SACHSEN
MÜLLER-ALTVATTER N/ STUTTGART
STRABAG AG NEUBRANDENBURG
– MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb RB, München
– Bildungszentrum OSTEND, Frankfurt
– Main-Kinzig-Forum, Gelnhausen
NESSELER BAUWERK GMBH, AACHEN
– Sütterlin Geschäftshaus, Aachen
OBAG OSTSÄCHSISCHE BAUGESELLSCHAFT GMBH
– Freie Evangelische Schule - Stuttgart, Stüttgart-Möhringen
– APH Unterensingen
– APH Lenningen
PETER GROSS GMBH & CO. KG, ST.INGBERT
– Südflügel Gesundheitspark am Langenbeckplatz, Wiesbaden
– Produktionshalle Büro- u. Lagerbereich,Wiesbaden-Delkenheim
– Bürogebaüde Westend Windows, Frankfurt
– Boulevard Europaviertel Wohnungsbau, Frankfurt
– Geschäftshaus Globetrotter, Frankfurt
– Sanierung und Aufstockung Bürogebäude Prinzregentenplatz
7-9, München
PORR GMBH & CO. KG
– 15 Reihenhäuser mit Außenanlagen, Neubiberg
PFEIFFER, ROSENHEIM
– Berufsbildungszentrum mit Sozialverwaltung, Wasserburg
– Pax Gebäude des Flughafens, München
– Krankenhaus, Rosenheim
– Werkstättengebäude für Lebensmittel, Hermannsdorf
– Saffer, München
– Deutsches Herzzentrum, München
– Lagergebäude Tengelmann, Eiching
– Karstadt AG, Rosenheim
– Gewerbehalle, Kolbermoor
– Geschäftszentrum Tengelmann WHG, Oberschleißheim
– Hallenbad Westbad, München
– Schloß, Amerang
– Bürogebäude, Kirchheim
– Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage, München
– Rasthaus, Irschenburg
– Wohnbebauung, Garching
SBI-SAAR BAUINDUSTRIE, SAARLOUIS
– Berufsbildungszentrum, Saarbrücken
SCHERER, NEUSÄß
– Graf und Maresch, Augsburg
– Gerlich und Knauer, Augsburg
– Wohnanlage, Neuburg
– Wohnanlage, Berliner Straße, Augsburg
– Bauhof der Firma Scherer, Nesäß-Ottmarshausen
SCHWAB, AUGSBURG
– Wohnanlage, Leitershofer Straße, Augsburg
– Westtangente, Kobelweg, Augsburg
– Zwischenlager Grohnde, Emmertahl
– KTN Neurath BoA 2/3. Kesselhaus Bl.F u. Maschinenhaus, Neurath
STRABAG AG DÜSSELDORF
– FrankfurtHochVier, Frankfurt
– Erweiterung OFT Wirtgen Windhagen
– Mittelrheinforum, Koblenz
– Dienstleistungs-und Geschäftszentrum ThierGalerie, Dortmund
STRABAG AG DUISBURG
– Braunkohlekraftwerk Neurath,Grevenbroich, Neurath
STRABAG AG MAGDEBURG
– Bürogebäude Basler Versicherung, Bad Homburg
STRABAG AG N/KÖLN
– Zw.Lager KKU Unterweser, Stadland
– Bürogebäude mit TG, 1. BA, Bonn
STRABAG AG N/MARKRANSTADT
– Zwischenlager Grohnde, Emmerthal
STREIF, N/VETTELSCHOß
– Allee-Center, Leipzig
– Verwaltungsgebäude C + L Wibera, Düsseldorf
– Galerie Wiener Platz, Köln
STUMP SPEZIALTIEFBAU GMBH
– Empire Riverside Hotel/Brauhaus, Hamburg
WALTER HAMANN, BERLIN
– Allee Hotel, Frankfurt
WALTER BAU VEREINIGT MIT DYWIDAG N/FRANKFURT
– AIRBIZZ LOGISTIC, Office Airport Center, Frankfurt
– MD 11 Wartungshalle Condor, Frankfurt
WALTER BAU VEREINIGT MIT DYWIDAG N/KARLSRUHE
– “Schlössle-Galerie”, Pforzheim
WEYER, MECKENHEIM
– Wohnanlage mit Tiefgarage, Bad-Honef
WIEMER & TRACHTE N/DORTMUND
– Westfalenhalle 3B, Dortmund
WIEMER & TRACHTE N/ESSEN
– Seniorenresidenz Kratzkopf, Hagen
WIEMER & TRACHTE N/KÖLN
– 2 Wohn- und Geschäftshäuser mit Tiefgarage, Severinstraße, Köln
WILLI ISELBORN, BAD-KREUZNACH
– Realschule, Gau-Odernheim
WILLY DOHMEN
– Brückenbauwerk A 544
BEG INGIENIERIE POLSKA,
WARSZAWA
– Centrum Handlowe SOLARIS, Opole
20
BLACHARSKA DEVELOPMENT SP.
Z O.O., WROCŁAW
– Osiedle mieszkaniowe, Wrocław
BLACKE & DURR POLSKA
– Chłodnia wentylatorowa w Zakładach Azotowych, Kędzierzyn-Koźle
BOHRED FECHNER, JELENIA GÓRA
Sąd Apelacyjny, Kraków
WOLFF & MÜLLER N/STUTTGART
– Entwicklungszentrum STIHL, Waiblingen
– Gebäude der Firma Bosch, Stuttgart
– DEKA Bürohaus, Frankfurt
WAYSS & FREYTAG SF BAU AG, FRANKFURT
– B&B Hotel, Frankfurt
WILLI ISELBORN BAUUNTERNEHMUNG GMBH & CO. KG
– Erweiterung der Gesamtschule, Stromberg
WOLF & MÜLLER GMBH & CO. KG, STUTTGART
– Anbau für KTL-Anlage, Geb. 4/20, Esslingen/Mettingen
– Wohn- und Geschäftsbebauung Sophienpark, Karlsruhe
WOLF & MÜLLER GMBH & CO. KG, MÜNCHEN
– Wohnanlage mit TG, Königinstr.75, München
WOLF & MÜLLER SPEZIAL GMBH & CO.
– Facharztzentrum, Bonn-Beuel
– Produktionsstätte TEXTOR, Wolfertschwenden
WOLFER & GOEBEL BAU UND PROJEKT GMBH, INSOLVENZ
– Gebäude CasaNova, Stuttgart
XAVER BUGGELE, HENNHOFEN
– Wohnanlage, Königsbrunn
– Wohnanlage, Bobingen
– Wohn- und Geschäftshaus, Diedorf
– Wohnanlage, Welden
– Wohnhaus, Horgauergreut
– Bauhof der Firma Xaver Buggele, Hennhofen
ZECHBAU GMBH, KÖLN
– Tower Parc Office TP III, Bonn
– Büro- und Verwaltungsgebäude, Bonn
ZECHBAU GMBH, DÜSSELDORF
– Kö-Bogen, Düsseldorf
Nasi partnerzy w Polsce
ACIEROID S.A., BARCELONA
– Fabryka COLOROBIA Polska, Żarów
– Posadzka w hali produkcyjnej Meleghy, Opole
BOVIS LEND LEASE INVESTMENTS, WARSZAWA
– Multikino, Zabrze
– Multikino, Kraków
BROWAR RAYAN NAMYSŁÓW
– Remont i aranżacja wnętrz budynku biurowego, modernizacja
warzelni i magazynu słodu, Namysłów
BUDIMEX-DROMEX, WARSZAWA
– 10 mostów w ciągu autostrady A-4 od węzła Wrocław-Wądroże
do węzła Wrocław Bielany
CEDE, KĄTY WROCŁAWSKIE
– Hala produkcyjna – wzmocnienie elementów, Kąty Wrocławskie
CEMEX POLSKA, WARSZAWA
– Wytwórnia betonu towarowego, Kąty Wrocławskie
CENTRUM JANA PAWŁA II „NIE LĘKAJCIE SIĘ”, KRAKÓW
– Budowa Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Kraków Łagiewniki
CENTRUM TERAPII NERWIC, MOSZNA - ZAMEK
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz infrastruktura zewnętrzna, Moszna
CFE POLSKA SP. Z O.O., WARSZAWA
– SAINT-GOBAIN GLASS, Dąbrowa Górnicza
COROPLAST POLSKA, DYLAKI
– Hala produkcyjno – magazynowa, Strzelce Opolskie
ĆWIK TOMASZ - INWESTOR PRYWATNY
– Budynek jednorodzinny
DIEHL CONTROLS POLSKA, NAMYSŁÓW
– Budynek laboratoryjno – biurowy, Namysłów
DYCKERHOFF U.WIDMANN, WIESBADEN
– Adaptacja i modernizacja hal produkcyjnych FSO Żerań dla
General Motors-Opel, Warszawa
EcoBIONICA, USTROŃ
– Oczyszczalnia ścieków, hala magazynowa, budynek administracyjno – biurowy, Zakład Ustronianka, Biała
A.F. GROH POLSKA
EISENMANN POLSKA
AGROPOL s.j.
ELEKTROLUX POLAND, OŁAWA
– Hipermarket Real, Opole
– AGROPOL, Łosiów
AKADEMIA EKONOMICZNA, KRAKÓW
– Budynek Wydziału Finansów, Kraków
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA, KRAKÓW
– Rozbudowa budynku gospodarczego wraz z budową łącznika, Kraków
– Lakiernia GM-Opel, Gliwice
– Fabryka Elektrolux – przebudowa i budowa magazynu, Oława
ELEKTROTEK, KLUCZBORK
– Hala magazynowa, Kluczbork
FABRYKA MASZYN ROTOX SP. Z O.O.
– Fundament technologiczny pod obrabiarkę TOS, Pokój
ARMATURA KRAKÓW S.A.
FILPLAST, KOMORNIKI
ARTECH POLSKA, PRUDNIK
FUNDACJA „DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM, OPOLE
– Przebudowa i modernizacja hali produkcyjnej, budynku administracyjno - socjalnego i kotłowni, Kraków
– Modernizacja budynków koszarowych na hale produkcyjne
i magazynowe, budynek techniczny i fundament pod Chillery,
łącznik między budynkami, Prudnik
– Budynek mieszkalno-usługowy, Opole
– Ośrodek przystosowania zawodowego, Opole
AUTORYZOWANY DEALER HONDY, OPOLE
FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA IM. ŚW. RAFAŁA
W KRAKOWIE
AUTOSALON JANUS & RUSNAK, OPOLE
GAL TRUCKS – VOLVO, KRAKÓW
– Autosalon Honda-BHU „Avia”, Opole
– Hala warsztatowa i rozbudowa salonu Opel, Opole
– Ośrodek diagnostyczny i przychodnie specjalistyczne, Kraków
– Stacja obsługi klientów, Kraków
GENERALNA DYREKCJA DKiA, OPOLE
21
– Budowa mostu nad Nysą Kłodzką, Otmuchów
GMINA CHRZĄSTOWICE
KLONEX-VCS, OPOLE
– Budynek magazynowo-biurowy, Opole
KURIA DIECEZJALNA, OPOLE
– Hala sportowa, Chrząstowice
– Seminarium Duchowne, Opole
GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE
– Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4,
Sławięcice
KW OHP KOMENDA WOJEWÓDZKA, OPOLE
– Przebudowa kotłowni na gazową i wymiana instalacji c.o.
w budynku OHP, Olesno
GMINA LASOWICE WIELKIE
LESAFFRE POLSKA, WOŁCZYN
GMINA LUBSZA
LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY, WROCŁAW
GMINA PRZYSTAJŃ
MD CONNECT, DOBRODZIEŃ
– Adaptacja pawilonu administracyjno-handlowego na budynek
biurowy Urzędu
– Budynek produkcyjno – magazynowy – przebudowa i rozbudowa, Wołczyn
– Obiekt CARGO IV, Wrocław
– Hala sportowa, Lubsza
– Dobrodzieńskie Centrum Biznesu, Dobrodzień
– Gimnazjum i hala sportowa, Przystajń
MECALUX POLSKA
GMINA RADŁÓW
– Zakład Produkcyjny, Gliwice
– Gimnazjum – rozbudowa, Radłów
GMINA ZABRZE
– Przebudowa mostu nad rzeką Bytomką, Zabrze – Maciejów
GÓRAŻDŹE CEMENT, CHORULA
– Modernizacja młyna cementu Nr 1, adaptacja punktu rozładunku wagonów i obiektów składowania wapna, modernizacja i rozbudowa Zakładowego Domu Kultury, silos klinkieru
i niedopału, modernizacja linii piecowej, magazyn opału-paliwa alternatywne, place przy hali opon, stacja trafo, roboty
rozbiórkowe obiektów technologicznych, modernizacja młyna
cementu nr 4, rozbudowa instalacji paliw zastępczych, Chorula
GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY
– Budynek socjalno-biurowy, Gliwice
GS INGINEERING & CONSTRUCTION
– Fabryka HEESUNG ELEKTRONIC, Biskupice Podgórne
GUTKOWSKI, LESZNO
– Oczyszczalnia ścieków, Naczęsławice
HUTA MAŁAPANEW SP. Z O.O., OZIMEK
– Roboty rozbiórkowe, budowa linii technologicznej, konstrukcja
krat wstrząsowych i konstrukcja pod zespół urzadzeń regeneracji mas, roboty budowlane i rozbiórkowe w hali produkcyjnej
oraz remont i modernizacja budynku nr 45 - Hala E1, roboty
modernizacyjne i remontowe obiektów na terenie Huty
ILBAU- KIRCHNER A4 MOTORWAY CONSTRUCTION
– Stacja poboru opłat przy autostradzie A4
INTERSILESIA, STRZELCE OPOLSKIE
– Hala magazynowa A,B,C,D oraz wiaty, Strzelce Opolskie
MERCOR S.A. GDAŃSK, ZAKŁAD PRODUKCYJNY
W DOBRZENIU WIELKIM
– Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego, Dobrzeń Wielki k/Opola
METSA TISSUE POLAND
– Budynek produkcyjny maszyn papierniczych, przebudowa
strefy przeładunkowej, wzmocnienie stropu w hali MP6,
Krapkowice
MIASTO I GMINA BIERUTÓW
– Budowa sali sportowej, Bierutów
MIASTO I GMINA ZAWADZKIE
– Gimnazjum, Zawadzkie
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA
PAWŁA II, KRAKÓW
– Rozbudowa terminala pasażerskiego, budowa zaplecza technicznego portu - budynek wielofunkcyjny BAT, adaptacja
budynku administracyjno-technicznego MH-1 na tymczasowy
Terminal Krajowy, modernizacja międzynarodowego przejścia
granicznego, roboty budowlane i instalacyjne, budynek stacji
transformatorowej ST-12, Kraków-Balice
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, WARSZAWA
– Budynek byłej misji wojskowej - remont, Berlin
MOSTOSTAL, ZABRZE
– GM Opel, Gliwice
– Oddział Rafinacji Cynku, Miasteczko Śląskie
– Hipermarket Real, Zabrze
– Hipermarket TESCO, Gliwice
– Oczyszczalnia ścieków, Gliwice
– Budynek produkcyjny Gulfiber Polska, Gliwice
MOTA & COMPANHIA PORTUGALIA
– Siedem wiaduktów nad autostradą A4
MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, OPOLE
– Mons Universitas - rozbudowa i remont Muzeum Śląska Opolskiego, Opole
OASIS EAST, GLIWICE
– Fabryka urządzeń do schładzania wody, Gliwice
Gimnazjum, Radłów
OKS „RAYAN ODRA”, OPOLE
– Pawilon socjalno-biurowy, Opole
OPEL, GLIWICE
INWESTOR PRYWATNY
– Galeria, Kraków
JELCZ KOMPONENTY SP. Z O.O.
– Fundament technologiczny pod frezarkę bramową w zakładzie, Jelcz-Laskowice
KAJIMA EUROPE SP.Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
– Fabryka Szyb Samochodowych SAINT-GOBAIN, Dąbrowa
Górnicza
– Fabryka Kuchenek ELEKETROLUX, Świdnica
– Fabryka Pralek ELEKTROLUX, Oława
– Zakład HARTER, Legnica
- IKEA, Wrocław
– Stacja ruchu G-80, Gliwice
OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA, OPOLE
– Budynek główny Teatru Laki i Aktora – przebudowa wnętrz
i elewacji frontowej, Opole
OPOLBET, PRZYWORY OPOLSKIE
– Roboty budowlane, Przywory Opolskie
ORAS, OLESNO
– Hala produkcyjna – remont i modernizacja, Olesno
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE,
NADLEŚNICTWO KLUCZBORK
– Wyłuszczarnia nasion, Lasowice Małe
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE,
NADLEŚNICTWO OPOLE
22
– Nadleśnictwo Opole – remont i nadbudowa, Opole
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE,
NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW
– Nadleśnictwo Prószków – przebudowa i rozbudowa, Prószków
PGE ELEKTROWNIA OPOLE S.A., BRZEZIE
– Centralna Nastawnia Elektrowni; fundament oraz przyłącza
wytaczarki poziomej, Brzezie k/Opola
PERI POLSKA SP. Z O.O.
– Baza Materiałowa, Jaworzno
– Baza Materiałowa, Kąty Wrocławskie
POCH, GLIWICE
– Pakownia – przebudowa i modernizacja, Gliwice
POLIMEK-CEKOP, WARSZAWA
– Zespół budynków wielorodzinnych dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pszczyna
Dobrodzieńskie Centrum Biznesu, Dobrodzień
PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
– Przebudowa i rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego
Wrocław – Strachowice., Wrocław
POWIAT KLUCZBORSKI
– Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, Kluczbork
POWIAT NAMYSŁÓWSKI
– Szpital – rozbudowa, Namysłów
POWIAT STRZELECKI
– Multipleks usług kulturalnych, społecznych i edukacyjnych,
Strzelce Opolskie
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, KŁOBUCK
– Most, Starokrzepice
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, PRUDNIK
– Most, Pisarzowice
PROJPRZEM - BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO, GLIWICE
– Centrum Logistyczne Preymesser, Gliwice
RD BUD SP. Z O.O.
– Fabryka FAURECJA, Jelcz-Laskowice
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY, KRAKÓW
– Biuro przepustek – modernizacja, budynek magazynowo –
warsztatowy – rozbudowa, budynek gospodarczy, Kraków
- Pychowice
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY, WROCŁAW
– Strzelnica garnizonowa – przebudowa, Winów
ROCA BARCELONA, HISZPANIA
– Zakład wyrobów sanitarnych, Gliwice
STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
– Sala Gimnastryczna wraz z wyposażeniem, Kędzierzyn-Koźle
STRABAG POLSKA
– Cztery mosty w ciągu autostrady A-4 od węzła Sośnica do
węzła Winek
– Centrum handlowo-usługowe „Silesia”, Katowice
– Wiadukty w ramach budowy zachodniej obwodnicy Gorzowa
Wielkopolskiego
SZPITAL WOJEWÓDZKI, OPOLE
– Ratownictwo medyczne – rozbudowa, Opole
TAKENAKA EUROPE SP Z O.O.
– Fabryka urządzeń do obróbki skrawaniem NTK, Jelcz-Laskowice
– Fabryka narzędzi Accurom CE, Jelcz-Laskowice
– Odlewnia dla Toyoty TMIP, Jelcz-Laskowice
– Fabryka Silników TOYOTA – rozbudowa szatni i budynków
biurowych, Jelcz - Laskowice
– Fabryka Gąsiennic BRIDGESTONE, Żarów
– Zbiornik retencyjny dla NGK CERAMICS, Gliwice
– NGK CERAMICS – fundamenty pod rozbudowę, Gliwice
– Fabryka KOTANI, Gliwice
– NIFCO, Świdnica
– Fabryka Skrzyni Biegów Toyota, Wałbrzych
– Fabryka ELEKTROLUX, Żarów
– TBAI Poland - roboty żelbetowe i murowe, Wykroty
– SCRAP-Center, Wałbrzych
– Fabryka folii, Żarów
TESCO POLSKA
– Hipermarket TESCO, Wrocław
UNIWERSYTET OPOLSKI
– Instytut Sztuki – przebudowa i rozbudowa, Opole
SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W OPOLU
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
SĄD APELACYJNY, KRAKÓW
URZĄD GMINY BRZEG
– Opolskie Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz
Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością, Opole
– Sąd Apelacyjny i Krajowe Centrum Kształcenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratur, Kraków
SĄD OKRĘGOWY, OPOLE
– Modernizacja i rozbudowa Sądu Okręgowego, Opole
SCA HYGIENE PRODUCTS
– Ściana ogniowa przeciwpożarowa o odporności EI-120, Oława
SHV HÖLTER WASSERTECHNIK, WARSZAWA
– Biologiczna oczyszczalnia ścieków, Zdzieszowice
SIEMENS, WARSZAWA
– Instalacja elektryczna dla General Motors-Opel, Gliwice
SKANSKA-NDI JOINT VENTURE
– Kompleksowe roboty mostowe na sześciu obiektach Sekcji 6
autostrady A-1 (Warlubie-Nowe Marzy) k/Grudziądza
– Aula dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
– Hala sportowa dla PSP nr3, Brzeg
– Terenowe urządzenia sportowe, nawierzchna komunikacyjna
i sportowa oraz tereny zielone, Brzeg
URZĄD GMINY, LEWIN BRZESKI
– Przedszkola publiczne, Ratusz – rewitalizacja, Lewin Brzeski
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
– Modernizacja budynku na centrum konferencyjne, Opole
URZĄD MIASTA l GMINY KOLONOWSKIE
– Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią przyłączy, Staniszcze Małe,
Staniszcze Wielkie, Kolonowskie
URZĄD MIASTA OPOLA
– Sala gimnastyczna, Opole
– Hala gimnastyczna wraz z kotłownią gazową, Opole-Groszowice
– Rozbudowa stadionu OKS Odra, Opole
POLBAU
GRUPA FIRM
Polska/Poland
45-054 Opole
ul. Grunwaldzka 25
tel. (+48 77) 454 32 88
fax (+48 77) 453 00 19
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Oddział Opole
Rhein Galerie, Ludwigshafen
45-323 OPOLE
ul. Zielonogórska 3
tel. (+48 77) 441 68 68 do 70
fax (+48 77) 441 68 71
e-mail: [email protected]
Oddział Kraków
30-691 KRAKÓW
ul. Szpakowa 4
tel. (+48 12) 657 12 89
fax (+48 12) 657 12 93
e-mail: [email protected]
Oddział Wrocław
Ratusz, Gouda
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. ks. Popiełuszki 19
tel. (+48 71) 390 47 55
fax (+48 71) 390 47 54
e-mail: [email protected]
Oddział Śląsk
41-811 ZABRZE-MAKOSZOWY
ul. Legnicka 23
tel. (+48 32) 275 64 78
fax (+48 32) 275 67 42
e-mail: [email protected]
www.polbau.pl
Finlandia/Suomi
Elektrownia atomowa OL3, Olkiluoto
ZAKŁAD KOMUNALNY, OPOLE
– Magazyn czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych, Opole
Hauptniederlassung
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SWEETY
SP. Z O.O.
65189 WIESBADEN
Hohenstaufenstraße 14
tel. (+49 611) 71 02 60
fax (+49 611) 71 97 26
e-mail: [email protected]
– Modernizacja i rozbudowa Zakładu Produkcji Sezamków, Brzeg
ZAKON KAWALERÓW KRZYŻA MALTAŃSKIEGO
– Szpital Fundacji św. Rafała, Kraków
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
– Rozbiórka i przebudowa mostu drogowego, Korfantów
– Remont wiaduktu w ciągu drogi Olszowa – Zalesie
– Budowa dwóch obiektów mostowych w ramach Konsorcjum
budowy obwodnicy m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr
414 Opole - Lubrza
– Przebudowa wiaduktu nad bocznicą do Elektrowni Opole,
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454
Niederlassung Augsburg
86199 AUGSBURG
Von-Cobres-Str. 7
tel. (+49 821) 994 379
fax (+49 821) 994 230
e-mail: [email protected]
ZOTT POLSKA SP. Z O.O.
– Hala wyparki, instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne na terenie zakładu, Opole
Niederlassung Bonn
Elektrownia MPP3, Maasvlakte
URZĄD MIASTA l GMINY W NIEPOŁOMICACH
Niederlassung Mainz
URZĄD MIASTA l GMINY WOŁCZYN
55130 MAINZ
Hailigkreuzweg 118
tel. (+49 6131) 971 23 50
fax (+49 6131) 971 23 55
e-mail: [email protected]
Niederlassung Stuttgart
73779 DEIZISAU/STUTTGART
Neckarwasen 3
tel. (+49 7153) 929 80 98
fax (+49 7153) 929 80 99
e-mail: [email protected]
Albimex GmbH
Holandia/Nederland
ZWS SILESIA, GLIWICE
– Zakład wyrobów sanitarnych „Roca”, Gliwice
– Dobudowa hali produkcyjnej do istniejącego zakładu, Gliwice
53129 BONN
Rheinweg 65
tel. (+49 228) 935 977 09
fax (+49 228) 934 947 39
e-mail: [email protected]
65189 WIESBADEN
Hohenstaufenstr. 14/H
tel. (+49 611) 716 97 94
fax (+49 611) 716 97 95
e-mail: [email protected]
Centrum Terapii Nerwic, Moszna
Mäntykankaantie 3 as 1
27100 EURAJOKI
tel. (+358) 440259293
fax. (+358) 286 801 50
e-mail: [email protected]
– Rozbudowa Rejonu Energetycznego, Kluczbork
– Stalowy maszt antenowy, Kluczbork
– Zespół kasowy, Opole
Niemcy/Deutschland
Zarząd/Management
Thier Galerie, Dortmund
ZAKŁAD ENERGETYCZNY, OPOLE
23
– Targowisko Miejskie CENTRUM, Opole
– Ogród zoologiczny – wybieg dla dużych kotów, Opole
– Hala dla hipoterapii z zapleczem stajennym, Niepołomice
– Gimnazjum i hala sportowo -widowiskowa, Wołczyn
URZĄD MIEJSKI, KLUCZBORK
– Sala gimnastyczna, Kluczbork
URZĄD MIEJSKI, LEWIN BRZESKI
– Oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
Lewin Brzeski
VOLVO POLSKA, WROCŁAW
– Centrum serwisowe VOLVO, Skawina
WAGO ELWAG, WROCŁAW
– Hala montażowa i budynek biurowo-socjalny Wago, Wrocław
– Dobudowa hali produkcyjnej do istniejącego zakładu, Wrocław
WODOCIĄGI I KANALIZACJA, OPOLE
– Magazyn główny, Opole
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA, WROCŁAW
– Zespół mieszkalny, Opole
– Budynek mieszkalny, Wrocław
– Budynki mieszkalne, Nysa
Metsä Tissue, Krapkowice
WP INWESTMENT SP. Z O.O., GDAŃSK
– Pawilon „Solvay”, Kraków
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI,
OPOLE
– Budynek dydaktyczno – hotelowy – nadbudowa, Opole
Nasi partnerzy w Finlandii:
E. HEITKAMP N/HERNE, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, VERSAILLES LTR, KEMI
– Elektrownia atomowa OL3, Olkiluoto
2525KH DEN HAAG
Fruitweg 28
tel. (+31) 102 601 176
fax (+31) 181 362 309
e-mail: [email protected]
Nasi partnerzy w Holandii:
ED. ZÜBLIN AG, DUISBURG TBI BOUW B.V., ROTTERDAM DYWIDAG BAU GMBH, MÜNCHEN
– Elektrownia MPP3 Maasvlakte
ED. ZÜBLIN AG, DUISBURG
– AL-Herakles Wasserstoffanlage, Rotterdam
Zdjęcia
Pierwsza strona – EZB, Frankfurt
na okładce:
Międzynarodowy Port Lotniczy, Kraków - Balice
Ostatnia strona – Vodafone, Eschborn
ED. ZÜBLIN AG, VLAARDINGEN
– BGAB Huls van de Stad Gouda

Podobne dokumenty