wykaz oferentów - LGD Dobra Widawa

Transkrypt

wykaz oferentów - LGD Dobra Widawa
Załącznik 1: Wykaz firm biorących udział w postępowaniu na zadanie pn.: zakup drukarki laserowej
L.P.
Firma
1.
Zakład Elektroniki „ELTROPOL” Piotr Rybajczyk
2.
Rand Sp. z o.o.