Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację systemu

Transkrypt

Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację systemu
Zwiększanie bezpieczeństwa usług sieciowych poprzez
wirtualizację systemu operacyjnego
Ireneusz Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Poznań, 5 listopada 2009
Plan wystąpienia
Co to jest wirtualizacja?
Motywacja … czyli po co wirtualizować?
Wykorzystanie wirtualizacji
Kontenery systemu operacyjnego
Kontener vs. system rzeczywisty
Nasza rzeczywistość
konsolidacja zasobów
alokacja usług (poczta elektroniczna)
alokacja usług (multihosting)
HA usług w oparciu o kontener
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
2 / 17
Co to jest wirtualizacja
Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju technologii
serwerowych, mającym na celu optymalizację i racjonalizację
infrastruktury jest obecnie wirtualizacja zasobów serwerowych.
Dzięki takiemu podejściu na jednym fizycznym urządzeniu możliwa
jest instalacja wielu w pełni funkcjonalnych, wirtualnych
komputerów.
Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących
zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez
dowolne (w ramach możliwości sprzętowych, programowych oraz
założeń projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych
zasobów, dostosowując je do wymagań użytkownika.
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
3 / 17
Po co wirtualizować?
większa utylizacja zasobów sprzętowych komputera (data center),
redukcja kosztów infrastruktury informatycznej,
uproszczenie procesu zmian oraz redukcja kosztów zarządzania,
zwiększenie elastyczności - łatwiejsza możliwość wdrożeń i
szybsza reakcja na zmiany w biznesie,
podniesienie poziomu serwisu,
zwiększona niezawodność - między innymi dzięki wspólnej
polityce bezpieczeństwa,
zwiększenie bezpieczeństwa
oszczędność energii i miejsca
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
4 / 17
Wykorzystanie wirtualizacji (1)
Konsolidacja
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Dynamiczna alokacja
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
5 / 17
Wykorzystanie wirtualizacji (2)
2 aspekty: konsolidacja vs. alokacja
zwiększenie bezpieczeństwa:
separacja usług
separacja użytkowników
separacja zasobów
zwiększenie niezawodności:
przyspieszenie procesu odtwarzania systemu lub danych
ułatwienie procesu archiwizacji
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
6 / 17
Kontenery OS – idea (1)
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
7 / 17
Kontenery OS – idea (2)
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
8 / 17
Kontenery OS – idea (3)
Kontener współdzielony
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Kontener samodzielny
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
9 / 17
Kontenery OS – podstawowe cechy
Separowalność (procesów, użytkowników)
Zarządzanie zasobami (pamięć, procesor)
Rozdzielony stos IP
Uruchamianie innych systemów wewnątrz zony (BrandZ)
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
10 / 17
Rzeczywisty OS, a kontener OS
Z punktu widzenia administratora kontenera różnica bywa niedostrzegalna
Przy niektórych konfiguracjach można spostrzec ograniczenie uprawnień:
do plików,
do funkcji systemowych,
do konfiguracji (np. IPF),
Brak możliwości zarządzania na niskim poziomie (poweroff)
Brak plików mających bezpośredni wpływ na kernel (/etc/system … istotne np.
dla DB ORACLE)
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
11 / 17
Planowanie
Jaki jest cel wirtualizacji?
Jakie usługi będą uruchamiane w zonie?
Kto (użytkownicy) będzie pracować w zonie?
Jaki poziom bezpieczeństwa zapewnić?
Jakie narzędzia i biblioteki zapewnić?
Jaką ilość zasobów (pamięć, procesor, sieć) zapewnić?
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
12 / 17
Nasza rzeczywistość - konsolidacja
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
13 / 17
Nasza rzeczywistość - alokacja (poczta)
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
14 / 17
Nasza rzeczywistość - alokacja (WWW)
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
15 / 17
Nasza rzeczywistość – HA usług
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
16 / 17
Podsumowanie - pytania otwarte …
Idea …
Zagadnienia techniczne …
Niebezpieczeństwa …
Inne rozwiązania ….
Zwiększanie bezpieczeństwa usług poprzez wirtualizację OS
Ireneusz Tarnowski, Poznań, 5.11.2009
17 / 17
Zwiększanie bezpieczeństwa usług sieciowych poprzez
wirtualizację systemu operacyjnego
Ireneusz Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Poznań, 5 listopada 2009

Podobne dokumenty