Panorama Osielska Nr 5 2015

Transkrypt

Panorama Osielska Nr 5 2015
NR 5 / 128 / 2015
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
Panorama Osielska
P i s z e m y
d l a
W a s
o d
1 9 9 2
r o k u
Pożegnanie lata w Maksymilianowie – czytaj str. 15
www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Osielskie pokrzywki
Trawka na placach zabaw
Tym razem nie będzie o trawie jako nawierzchni na placach zabaw. W Niemczu, na placu zabaw instruktorki tam
pracujące, po weekendzie znalazły maszynkę do kruszenia
marihuany, bibułki do robienia skrętów, substancję w woreczku, której składu nie umiem określić. A wszystko to
w eleganckiej oprawie do okularów zapewne dla zmylenia
czujności rodziców.
Drugim miejscem gdzie młodzież popala …. jest zniszczony przez wandali plac zabaw na Irysowej. Tam po weekendzie młodzież zostawiła: saszetkę o specyficznym zapachu marychy z różnymi drobiazgami, maszynkę do kruszenia marychy ze znaczkiem zielonego zioła i legitymację
uczniowską… Być może młody wypalił tyle, że wpadł w taki
błogostan, iż zostawił legitymację ucznia szkoły ponadpodstawowej.
Drodzy rodzice, oczywiście opisane powyżej dowody
przekazałem policji. Co z tego wyniknie? Rosyjskie przysłowie mówi: „pożyjemy zobaczymy.” Jeśli macie młodzież w tym wieku, sprawdźcie proszę, czy wasze dziec-
ko nie zabawia się na placu zabaw na Irysowej, Wierzbowej i przy Świetlicy w Niemczu. Tam młodzież pali nie tylko papierosy, pije alkohol. Policja zapowiada w tych miejscach wzmożone patrole także funkcjonariuszy nieumundurowanych. Nie bądźcie zdziwieni, że za picie alkoholu
lub korzystanie z innych używek na placu zabaw dla dzieci wasza pociecha otrzyma solidny mandat! Kiedy zapytałem jedną z matek czy jej dziecko przebywa wieczorami
na Irysowej z kumplami powiedziała: „Tak i ja cieszę się, że
jest blisko domu.” Nie pozostało mi nic innego niż powiedzieć co się tam dzieje.
Dziwi mnie postawa mieszkańców Irysowej, którzy chcą
wycięcia trzech zdrowych wierzb płaczących lub przycięcia ich koron, bo rzekomo w razie wichury zagrażają przewróceniem na ich domy. Koszt wycięcia jednego drzewa
3 tysiące złotych. A na placu zabaw pojawiają się worki na
śmieci podrzucone przez mieszkańców w czarnych 160 litrowych workach foliowych, ktoś przez płot podrzucił suche gałęzie.
Jak Rosjanka uwiodła boksera
Kolega z boksu stanu wolnego –odzyskanego umieścił
swoje ogłoszenie na portalu internetowym. Jako mężczyzna przystojny, wykształcony otrzymał wiele propozycji,
także zza wschodniej granicy. Szczególnie spodobała mu
się Rosjanka, księgowa pisząca długie miłosne listy, mieszkająca w miasteczku za Moskwą. Rzeczywiście dziewczę
było urodziwe. Bardzo chciała go odwiedzić już po miesiącu znajomości. Przeszkodą było około 4.600 zł, bo tyle
potrzebowała na wizę turystyczną. Kolega, mający dobre
serce wysłał ową kwotę na zaproponowane konto. I już
nigdy nie otrzymał żadnego listu miłosnego. Jak się zapewne drodzy czytelnicy domyślacie do spotkania w Polsce też nie doszło…, ale do wyłudzenia tak!
Marek Manuszewski
Pismo redagowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 57, tel. 52 38 13 567, fax 52 320 32 41
Redaguje zespół: Marek Manuszewski, Piotr Wizimirski, Maria Domańska.
Skład i druk: MULTIGRAF s.c. ELLERT, TOMCZUK, Bydgoszcz, tel./fax 52 340 41 37, www.multigrafdruk.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, które są podpisane nazwiskiem autora. Ponadto
redakcja zastrzega sobie prawo do nie drukowania wszystkich nadesłanych materiałów.
Materiały do następnego numeru „Panoramy” prosimy dostarczać do 15.11.2015 r.
Gazetę Panorama Osielska można pobrać na stronach:http://www.gok-osielsko.eu/
(w zakładce do pobrania), oraz http://www.powiat.bydgoski.pl/.
Strony które warto odwiedzać: http://www.gok-osielsko.eu/
Ponadto GOK Osielsko jest na facebook: facebook.com/GOK.OSIELSKO
NR 5/2015
2
MIESZKAŃCY
K
Ą
C
I
K
M
E
D
Panorama Osielska
Y
C
Z
N
Y
Generalnie pewnie zdarza się, że zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego są nadużywane, ale w większości przypadków są one mocno uzasadnione i osoby posiadające takie zwolnienia wiedzą w jaki sposób powinny ćwiczyć, aby
sobie pomóc a nie szkodzić, uczęszczają na zabiegi rehabilitacyjne, a jeśli pojedyncze przypadki tak nie czynią – cóż, całego świata nie uda się naprawić.
Z mojej praktyki widać, że 99% dzieci i młodzieży zgłaszających się z problemem skutkującym zwolnieniem z zajęć w-f ma faktyczne podstawy ku temu, a częściowe zwolnienia w naszej gminie mają pełne zrozumienie w szkołach
gminy Osielsko. Szkoda, że w innych miejscowościach naszego kraju tak nie jest i następuje próba przerzucania odpowiedzialności kto powinien z czego zwalniać i co powinno być respektowane. Wczytując się dokładnie w ustawę:
zwalnia lekarz, na podstawie takiego zwolnienia dyrektor
szkoły zwalnia danego ucznia z uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego (w przypadku zwolnienia całkowitego), w przypadku zwolnienia częściowego problem nie jest
dokładnie rozstrzygnięty, gdyż nauczyciele wychowania
fizycznego proszą o bardzo szczegółowe wypisanie czego danemu uczniowi nie wolno wykonywać, a lekarz nie
znając programu lekcji z trudem może sprostać takiemu zadaniu. Dobrze byłoby, aby nauczyciele w-f przyjęli ogólne
ukierunkowania lekarskie i dostosowali to do swojego programu, gdyż w ten sposób nigdy nie wyjdziemy z „matni”,
a kto na tym cierpi? Uczeń. Całe szczęście powiedzmy na
10 zwolnień lekarskich około 20% jest tych problematycznych, w pozostałych przypadkach zrozumienie jest pełne,
czego wszystkim zainteresowanym serdecznie życzę.
Problem zwolnień z zajęć z wychowania fizycznego – fikcja czy prawda?
Jest to pewnego rodzaju problem dla wszystkich, samych
pacjentów, ich rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego
a niejednokrotnie lekarzy szczególnie pierwszego kontaktu.
Istnieje pewna grupa schorzeń, która faktycznie dyskwalifikuje dzieci i młodzież z zajęć wychowania fizycznego, szczególnie, że mówimy o osobach rosnących, gdzie występują skoki wzrostowe i to co rok temu było niewielkim skrzywieniem
kręgosłupa w kolejnym roku się pogłębiło do tego stopnia, że
faktycznie dyskwalifikuje pacjenta do ćwiczeń z lekcji w-f.
O jakich schorzeniach najczęściej mówimy:
– skoliozy idiopatyczne piersiowo-lędźwiowe, czyli boczne skrzywienia kręgosłupa,
– plecy okrągłe: hiperkifozy odcinka piersiowego i hiperlordozy odcinka lędźwiowego,
– choroba Scheuremanna (jałowa martwica kręgosłupa),
– niestabilności mięśniowo-więzadłowe odcinka szyjnego kręgosłupa lub stawów obwodowych,
– cukrzyca, znaczna otyłość (tu często częściowe zwolnienie z wych. fizycznego, chyba, że cukrzyca jest niewyrównana),
– schorzenia neurologiczne,
– stany pourazowe.
Najczęstsze problemy i dyskusje wywołuje skolioza – są
różne typy skolioz: niemowlęce, które towarzyszą dziecku przez całe życie, dziecięce i młodzieńcze – każda trochę
inaczej przebiega i się rozwija. Gdy skolioza osiąga powyżej 15–20 stopni i zauważalny jest garb żebrowy tylny jest
to z pewnością powód do ograniczenia pewnej aktywności
ruchowej i zastąpienie ją zabiegami rehabilitacyjnymi: (fizykoterapią i ćwiczeniami). Dynamika tego procesu może
się zmieniać nawet na przestrzeni pół roku. Najbardziej intensywnie progresuje idiopatyczna skolioza piersiowo-lędźwiowa, gdzie często dochodzi wtórnie do rotacji miednicy i skrócenia długości względnej jednej z kończyn dolnych.
W przypadku wielu schorzeń wystarcza częściowe zwolnienie z wychowania fizycznego, jednak nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem nauczycieli w-f i rodzice wraz z załamanym dzieckiem wracają do lekarza z prośbą o zwolnienie całkowite – dobrze byłoby gdyby ta współpraca była pełna, gdyż depresja z tego powodu nie jest niczym dobrym i nie
motywuje młodego pokolenia do ruchu. Trudność w wykonaniu wielu ćwiczeń z powodu nadwagi czy innych schorzeń
i częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinna być motywująca do dalszej aktywności ruchowej konkretnego dziecka czy nastolatka a nie zniechęcająca.
Dla kogo bieg lub dynamiczny spacer – alternatywne metody aktywności ruchowej w okresie jesiennym.
Skończyło się lato, a dobrzy byłoby zachować jakąś formę
aktywności ruchowej. Czy bieg jest absolutnie dla wszystkich? Jest on coraz bardziej rozpowszechniany, to bardzo
dobrze, ale należy pamiętać, że w niektórych przypadkach
można sobie zaszkodzić, przysporzyć bólu w zniekształconych i zdeformowanych stawach lub pogorszyć wydolność
organizmu, jeśli korzystamy z tej formy aktywności nierozsądnie.
W przypadkach jakich schorzeń należy zachować ostrożność w bieganiu:
– stan po operacjach stawu biodrowego (np. endoprotezy), stawu kolanowego (artroskopie), st. skokowego
lub stopy – zmiany pourazowe kości lub więzadeł,
3
NR 5/2015
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Pacjenci z niestabilnością mięśniowo-więzadłową odcinka szyjnego powinni być ostrożni, gdyż bieg po twardej
powierzchni w nieodpowiednim obuwiu, szczególnie dłuższy dystans biegu powoduje często nasilenie niestabilności
i pojawiają się bóle i zawroty głowy (prowadząca nawet do
wymiotów), bóle karku oraz szumy uszne.
Pacjenci w podeszłym wieku powinni spacerować we
dwójkę: po pierwsze lepsza motywacja, po drugie lepsze
bezpieczeństwo.
W przypadku wcześniejszych schorzeń kręgosłupa lędźwiowego lub piersiowego, np. po operacjach dyskopatii bezpieczniejsze są dynamiczne spacery bez ruchów rotacyjnych
tułowia. Spacery należy zaczynać od 20 minut i stopniowo
zwiększać do 30–40 minut i dłużej, szczególnie jeśli organizm jest niewytrenowany. Oczywiście każdy przypadek jest
indywidualny, ale podałam Państwu krótki schemat postępowania z uwzględnieniem występujących schorzeń. Niemniej
nawet najmniejsza forma aktywności ruchowej(dobrze dobrana) jest znacznie korzystniejsza niż nie robienie nic.
Zachęcam do spacerów lub biegów – co kto może, oby
w miarę systematycznie. Chętnie odpowiem na nurtujące
pytania, oto mail: [email protected]
– reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) lub młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów (MIZS),
– otyłości (nagłe zbyt duże obciążenie dla stawów, więzadeł),
– zaawansowanej osteoporozy,
– chorobach onkologicznych,
– znacznej niewydolności krążeniowo oddechowej,
– niewyrównanej cukrzycy,
– zaburzeń równowagi i schorzeń ośrodkowego układu
nerwowego,
– zaawansowana skolioza piersiowo-lędźwiowa kręgosłupa – szczególnie bólowa,
– dyskopatie i bóle kręgosłupa,
– niestabilności mięśniowo-więzadłowej odcinka szyjnego.
Jeśli nie możemy biegać dobrym rozwiązaniem jest spacer szybszym tempem. Należy pamiętać o doborze odpowiedniego obuwia z amortyzacją stępu, co ułatwi ruchomość stawu skokowego i odciąży śródstopie.
Jeśli jesteśmy po zabiegach operacyjnych zawsze wybierać spacery w odpowiednim obuwiu, ale ruszać się mimo
wszystko należy, gdyż w przeciwnym razie szybciej dochodzi do nadmiaru masy ciała.
W przypadku RZS lub MIZS w okresie ostrego bólu stawu bieg lub spacer jest bezwzględnym przeciwwskazaniem, wówczas szybko stosujemy zabiegi fizykalne typu laser, TENS, jontoforeza, sollux, krioterapię, magnetoterapię.
Po ustąpieniu ostrego rzutu choroby jak najszybciej włączamy ruch w postaci ćwiczeń lub krótkich spacerów.
W przypadku osteoporozy dystans spaceru powinien być
ograniczony i dopuszczony jest tylko w fazie remisji choroby reumatycznej.
dr n.med. Iwona Adamczak – Klinika Zdrówko
specjalista rehabilitacji medycznej
balneologi i medycyny fizykalnej
Uwolnij książkę
tlicy w Maksymilianowie. Pan Daniel Kossakowski wskazał wolne miejsce, w którym
można postawić półki na wolumeny. Firma
Scandagra Polska podarowała odpowiedni
regał. A członkinie KGW przyniosły książki – kryminały, biografie i romanse.
Do naszej akcji przyłączyła się także Pani poseł Grażyna
Ciemniak, która złożyła nam krótką wizytę i uwolniła piękne
albumy. Pani poseł opowiedziała o swojej pracy w Parlamencie i w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansów Publicznych. Poinformowała nas także o przygotowywanych
ustawach. To było bardzo interesujące spotkanie.
Jesień idzie wielkimi krokami a razem z nią długie wieczory, które sprzyjają czytaniu książek. Dlatego panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Maksymilianowie zainicjowały akcję „uwolnij książkę”,
aby każdy mieszkaniec mógł
przyjść i wybrać sobie coś do czytania. A może nawet przyłączyć się do naszej akcji.
Marzy nam się, żeby było tak jak na Zachodzie Europy,
gdzie regały z uwolnionymi książkami stoją na ulicach. Niestety w naszych warunkach atmosferycznych nie jest to możliwe, postanowiłyśmy
więc zorganizować
takie miejsce w Świe-
NR 5/2015
Maria Krygier
4
MIESZKAŃCY / REKLAMA
Panorama Osielska
Uczcić zakończenie II wojny światowej
Oddać hołd zamęczonym w obozach
Takie oto szczytne cele przyświecały żeglarzowi z Maksymilianowa, Wojciechowi Kalinowskiemu. 4 maja
wypłynął on Brdą spod hali bydgoskiej Łuczniczki do Stutthofu. Chciał w ten sposób uczcić 70 rocznicę zakończenia wojny i oswobodzenia obozów w Stutthofie i Oświęcimiu. Do Oświęcimia dzielny żeglarz pragnął dotrzeć mimo 84 lat samotnie płynąc na żaglach Wisłą pod prąd, jachtem klasy micro polo o nazwie „Nurt”.
się z redaktorem
czasopisma „Żagle”. Z powodu braku wiatru miałem
trzydniowy postój
na Kanale Czerniakowskim. Podczas
tego postoju woda
w Wiśle opadała
o 50 cm. Spadek
wody postępował. Udało mi się dopłynąć do okolic góry Kalwarii. Po informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
że następnego tygodnia spadek wody będzie postępował o 10
cm dziennie zdecydowałem się na przerwanie rejsu. Zawróciłem. Z wielkimi problemami spłynąłem do Warszawy. Odcinek
Wisły od stolicy do Wyszogrodu nie sprawiał większych problemów. Natomiast od Wyszogrodu do Płocka Wisła usiana jest
wieloma wyspami. Nie ma wytyczonego szlaku żeglownego.
Trudny jest wybór, z której strony wyspę ominąć. Tym bardziej
przy niskim stanie wody. We Włocławku miałem znów problem
ze śluzowaniem. Koledzy doradzili udać się na przystań prywatną naprzeciw Dobrzynia. Tam przewieźli mi jacht lądem na
dolną wodę do Włocławka. Właściciel przystani powiedział po
prostu:
– Od takich jak pan za taką usługę pieniędzy się nie bierze.
16 lipca dopłynąłem do Bydgoszczy.
Do
Stutthofu
żeglarz dotarł 8
maja. Uroczystości
rocznicowe odbyły
się 9 maja. Można
było na nich wysłuchać wspomnień
żyjących
jeszcze
więźniów obozu.
Była też kompania
honorowa i orkiestra Marynarki Wojennej. 9 maja, po uroczystościach wróciłem
Szkarpawą na Wisłę. Przygotowałem mój jacht klasy micro polo
„Nurt” do żeglugi pod żaglami, pod prąd. Przez ostatnie dziesięć
lat od poprzedniego rejsu w bazie turystycznej na Wiśle nastąpiły korzystne zmiany. Powstały nowe przystanie: w Rybinie na
Szkarpawie, w Gniewie, bardzo ładna przystań w Grudziądzu,
dobrze urządzona przystań akademicka w Toruniu, przystań
oceniana przeze mnie na XXII wiek we Włocławku. Stałem tam
cztery dni i byłem przemile zaskoczony obsługą. Są problemy
z przekroczeniem śluzy we Włocławku. Trzeba zgłaszać termin
na tydzień wcześniej i nie ma się pewności co do zgłoszonego terminu przeprawy. Z przejściem Zalewu Włocławskiego
nie było problemów. Woda była równa i spokojna. W Płocku
koledzy żeglarze przyjęli mnie bardzo gościnnie, gdyż wiedzieli
o rejsie. Sekcja Żeglarska Zarządu Głównego PTTK pilotowała
mój rejs. Do Warszawy miałem szczęście, bo był czasowy przybór wody i dzięki temu dopłynąłem. W Warszawie spotkałem
Wojciecha Kalinowskiego wysłuchał Marek Manuszewski
5
NR 5/2015
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Kącik samorządowca
cy zaczęli umieszczać oferty również na tego typu stronach,
wyszli z założenia, że w ten właśnie sposób znacznie poszerzą obszar poszukiwań odpowiedniego, właściwego i co najważniejsze kompetentnego pracownika. Ten przykład pokazuje już, że nie powinno się rezygnować całkowicie z przeglądania opisywanych stron internetowych ze względu na
możliwość pojawienia się na nich ofert lukratywnych.
Gdzie więc szukać pracy. Wypada zacząć od ofert zamieszczanych w Urzędach Pracy. Urząd Pracy zamieszcza ogłoszenia, regularnie aktualizowane za pośrednictwem między innymi biuletynu informacji publicznej w formie elektronicznej
z dostępem internetowym. Taka droga pozwala zapoznać się
z ofertami, które w pewnym stopniu należy uznać za bezpieczne. Co mam na myśli pod hasłem bezpieczne. Przez
bezpieczną ofertę pracy rozumiem ofertę w pewnym stopniu sprawdzoną na poziomie urzędowym, chociażby pod
względem formalnych wymogów charakteru przedmiotowej pracy. Forma tabelaryczna ogłoszeń, z wyodrębnionymi
niezbędnymi parametrami pozwala jasno i przejrzyście zapoznać się z ofertą nie dopuszczając do niedomówień ze strony pracodawcy. W przypadku ogłoszeń na wspominanych
stronach, próżno szukać dopełnienia formalności w treści
ogłoszenia co utrudnia zapoznanie się z ofertą wymuszając
na zainteresowanym indywidualne dociekanie szczegółów.
Praktyka pokazuje także, że część ofert zamieszczanych za
pośrednictwem tego rodzaju stron jest na późniejszym etapie rozmów kwalifikacyjnych niezgodna z treścią źródłową
ogłoszenia, wprowadzając niepewność i niezdrową atmosferę na linii pracodawca – pracownik.
Kolejnym sposobem na skuteczne poszukiwanie pracy jest
zapoznanie się z treścią biuletynu informacji (w zdecydowanej większości w formie strony internetowej) dotyczącego
ofert pracy od przedsiębiorstw, spółek, instytucji, w obszarze, których chcielibyśmy pracować. Często jest właśnie tak,
że oferty pracy poszczególnych firm zamieszczane są tylko i wyłącznie na ich stronach internetowych pomijając pośrednictwa, urzędy czy inne sposoby na afiszowanie ogłoszenia. Taki sposób poszukiwania wiąże się mrówczą pracą,
ale moim zdaniem z wysiłkiem, który może przynieść najbardziej owocne efekty. Warto w pierwszej kolejności rozpocząć
od zapoznania się z ofertą firm, których charakter działalności zbliżony jest do posiadanych przez nas kwalifikacji.
Jeszcze innym sposobem poszukiwań są oferty zamieszczane na łamach gazet. Jest to już jednak sposób, który
sukcesywnie odchodzi do lamusa. Zdarza się jednak tak, że
za pośrednictwem gazety możemy znaleźć ciekawe oferty
prac sezonowych, które mogą zabezpieczyć nas finansowo
do momentu znalezienia właściwej pracy.
Bezpieczeństwo rynku pracy – sposób poszukiwania pracy
Rynek pracy to obszar, który coraz trudniej nam definiować i co za tym idzie zrozumieć. Niestety, pierwszym skojarzeniem nasuwającym się w kontekście postrzegania rynku
pracy jest zjawisko bezrobocia.
Jednym z zasadniczych problemów związanych z rynkiem pracy i bezrobociem jest sposób poszukiwania pracy.
Przez sposób ten rozumiem wszelkie starania i towarzyszące im czynności techniczno – formalne, których celem ma
być znalezienie oferty adekwatnej do preferowanych potrzeb i docelowo aplikowanie o zatrudnienie. Obserwacje
rynku pracy, który poznałem z różnych perspektyw pozwalają mi zauważyć, że zdecydowana większość osób nie potrafi „szukać pracy”. Problem tkwi między innymi w ograniczeniu poszukiwań do podstawowych portali zajmujących
się afiszowaniem ofert pracy, nie korzystaniu z biur pośredniczących w zatrudnieniu a także w biernym poszukiwaniu
polegającym na oczekiwaniu na ofertę.
Ograniczenie poszukiwań do podstawowych portali internetowych, a w szczególności do popularnej tablicy.
pl aktualnie OLX, nie pozwala zobrazować pełnej oferty
rynku. Coraz częściej spotykam się z określeniem, że oferty zamieszczane na tego rodzaju portalach to ogłoszenia śmieci, które mają na celu „złowienie” ludzi, do pracy nie wymagającej praktycznie żadnych kwalifikacji, pracy trudnej i niskopłatnej, na którą popyt jest znikomy a rotacja zatrudnienia bardzo duża. I tak wspomniane portale internetowe stały się skupiskiem ofert, które całkowicie przeczą ogólnie panującemu przekonaniu o rynku pracy w Polsce, pokazując fałszywie, że to pracodawca zabiega o pracownika.
I takim to oto sposobem młodzi ludzie dzięki internetowi znajdują pracę w call center czy firmach pośredniczących finansowo, czyli tam gdzie liczy się sztuka człowieka, jego zapał i nieświadomość co do systemu, w którym
pracuje. Abstrahuję oczywiście od tego czy właściwym jest
wybór tej czy innej pracy zdając sobie jednocześnie sprawę,
że opcja takiej pracy może być dla kogoś odpowiednia, wystarczająca i zadawalająca. Celem tego tekstu jest jednak
zaakcentowanie innych możliwości poszukiwania ofert i co
za tym idzie stworzenia sobie możliwości rozwoju, podniesienia kwalifikacji, w pracy, która odpowiada kwalifikacjom
i co jeszcze bardziej istotne zainteresowaniom.
Nie chce jednak pomijać ofert zamieszczanych w wyżej
wymieniony sposób, zaznaczając, że powinien być to jeden
ze sposobów na poszukiwanie a nie tylko i wyłącznie jedyny.
Pracodawcy, którzy czerpiąc lekcje z obserwacji rynku pra-
NR 5/2015
6
MIESZKAŃCY / WYDARZENIA
No i wreszcie sposób najtrudniejszy, czyli wędrówka. Jest
to sposób, który wymaga bardzo często bezpośredniej konfrontacji z np. właścicielem firmy czyli teoretycznie naszym
przyszłym szefem. Konfrontacja ta może być jednak kartą
przetargową w zdobyciu zatrudnienia. Przysłowiowe „łażenie za pracą”, pozwala pokazać pracodawcy nasze zdeterminowanie, uświadamiając mu tym samym naszą pracowitość i zaangażowanie w zaplanowany cel, czyli atuty wymarzonego pracownika.
Nie można jednak przeczyć, że w Polsce występuje bezrobocie. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że praca
jest, wystarczy tylko chcieć pracować. Proszę jednak zauważyć jakość tej pracy pod względem wykonywanych
obowiązków i odpowiednikowi w postaci wynagrodzenia. Smutną obserwacją jest fakt, że przestają nas już dziwić stawki godzinowe za wykowaną pracę w wysokości np.
Panorama Osielska
trzech złotych za godzinę pracy. Takie rzeczy mają miejsce
i dzieją się często tuż obok nas. Przy tego rodzaju historiach
głównym oskarżonym staję się automatycznie pracodawca. Proszę też jednak pamiętać o sytuacji przedsiębiorców
w naszym kraju, o wysokości podatków które są zobowiązani odprowadzać, o rynku konkurencji i co za tym wszystkim idzie możliwości utrzymania działalności na lokalnym
rynku. Jak to zwykle bywa kij ma dwa końce.
Rynek pracy zaczyna przypominać po trochu dżungle,
w której zasada najsilniejszy przetrwa nabiera swoistego
charakteru. Dżungla ta pozwala prawdziwie żyć tylko jednostkom naturalnie wybitnym ale wyłącznie na najwyższym poziomie, jednostkom które swą wybitność dziedziczą, jednostkom którym dano wybitność zakupić oraz tym
które wybitność osiągnęły ciężką pracą.
Jarosław Janikowski
„Sprzątanie świata” w Osielsku
Od 22 lat, w Polsce, w trzeci piątek września odbywa się
jedno z większych ekologicznych przedsięwzięć – akcja pt.:
„Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja „sprzątania świata” odbywała się pod hasłem: „Wyprawa – poprawa”, a jej
głównym celem było zwrócenie uwagi na rolę, jaką każdy
z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami.
Uczniowie klas 1b, 2e, 3b, 4c, 5c i 6a Szkoły Podstawowej w Osielsku wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz
nauczycielką przyrody p. Jadwigą Polacką po raz kolejny
przyłączyli się do wspólnego „sprzątania świata” i wyposażeni w plastikowe worki na śmieci oraz ochronne rękawiczki dokładnie posprzątali teren szkoły, oraz wyznaczone wcześniej tereny w jej najbliższym sąsiedztwie. W czasie
wspólnego zbierania śmieci prowadzono również dyskusje
nt. odpowiedzialnego segregowania śmieci oraz potrzeby
dbania o przyrodę. Wspólnymi siłami worki szybko zapełni-
ły się papierkami, foliami, puszkami i butelkami. Na zakończenie akcji „sprzątania świata” już po powrocie do swoich
klas najmłodsi uczniowie indywidualnie i w grupach wykonali prace plastyczne i plakaty pod hasłem: „Dbamy o nasze
środowisko –nie śmiecimy”!
ES
7
NR 5/2015
Panorama Osielska
KULTURA / MIESZKAŃCY
Obóz naukowy Region Nauk Ścisłych
Najzdolniejsi uczniowie Gimnazjum nr 1 w Żołędowie (uczestniczący w module III projektu Region Nauk Ścisłych) wzięli udział
w szkoleniu naukowym w Toruńskich Młynach.
W obozie udział wzięli: Olga
Ciemielewska, Kamila Jasiorowska, Zuzanna Sieradzka, Tymoteusz Chojnacki, Bartosz Hundert, Stanisław Kamasz, Stanisław Wojciechowski, Jakub
Zawadzki oraz wychowawca –
Marta Stępkowska-Helińska.
Program obozu obejmował warsztaty naukowe w nowoczesnych pracowniach biologicznych,
chemicznych i fizycznych,
wycieczki naukowe m. in.
do Planetarium i obserwatorium w Piwnicach a także szereg innych atrakcji.
Uczniowie nie tylko chętnie poszerzali swą wiedzę ale również
zawiązywali nowe znajomości. Podczas obozu młodzież wykazała się wielkim zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem we wszelkie
formy aktywności, które przygotowano.
Marta Stępkowska-Helińska
Na sportowo w Jarużynie
Najmłodsza grupa uczęszczająca do świetlicy korzystała z ostatnich, słonecznych dni. Zajęcia odbywały się na boisku oraz placu zabaw. Pomysłów było bez liku: od grania
w piłkę po pokaz umiejętności „kulinarnych w piaskowni-
NR 5/2015
cy”. Dzieci korzystały również z urządzeń znajdujących się
na placu zabaw.
Agnieszka Olszewska
8
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
O Gimnazjum w Żołędowie i samorządzie
uczniowskim słów parę
Na wiosnę tego roku dzieciaki z Żołędowa i okolic wybrały mnie
na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nie uśmiechało mi się to,
kolejne obowiązki, spotkania po formalnych lekcjach, godziny spędzone w szkole i wymyślanie, co tu zrobić, bo robić przecież trzeba! Szefowa patrzy, szefowa szefowej i rodzice patrzą i każdy coś
sobie myśli… A nie daj Bóg źle sobie pomyśli i się zacznie administrowanie, pisanie programów naprawczych, modernizowanie i te
inne public relations. Aż włos się na myśl jeży! Ale z drugiej strony to
dzieciaki mnie wybrały i teraz mam je tak zostawić na lodzie, stchórzyć, powiedzieć, że mi się nie chce… No nie mogę być takim padalcem – pomyślałem. No więc jestem, mam na imię Kuba, 72 kg, kilka siwych włosów, dyplom z pedagogiki i z fizyki, nie jem mięsa, lubię podlewać pomidory i jestem do dyspozycji dla Waszych dzieci.
Szkoła, w której pracuję jest rewelacyjna. Nie ma po fakcie
boiska do tenisa, ani basenu przy miedzy, ale nie to czyni szkoły
wyjątkową! Dobra szkoła, to miejsce, które przypomina dom. To
taka społeczność, w której wszyscy się znają, znają swoje imiona
i zainteresowania i mają dla siebie czas. Czas, w którym mogą się,
trochę jak w domu, spotkać i wspólnie pogadać, zjeść razem pizzę, obejrzeć film, pograć w piłkę, czy „o mały włos” wysadzić pracownię chemiczną. To miejsce w którym można być razem i pozwalać sobie stawać się dojrzałymi.
Janusz Korczak, który jest patronem tej szkoły pisał, że kochać
dziecko, to znaczy dawać mu swój czas, iść z nim ramię w ramię
przez jego sukcesy i porażki i słuchać, gdy ono ma potrzebę mówić. Tyle ja i pozostali pracownicy szkoły możemy zaoferować
Waszym dzieciom. Klasy w których uczymy mają około 20 osób,
każdy z nauczycieli ma czas i chęć, aby pochylić się nad Twoim
dzieckiem i pomóc mu zrozumieć. Niczego nie markujemy, nasze
sale są otwarte, przechodząc przez korytarz można usłyszeć i zobaczyć jak uczymy. I jeszcze jedno, bardzo ważne, jako nauczyciele mamy pasje, które pokazujemy Waszym dzieciom na lekcji
i na dodatkowych zajęciach lub wyjazdach. A one mogą w nich
wybierać i odnajdywać swoje zainteresowania. I to jest właśnie
to, co czyni szkołę wyjątkową; małe grupy i dobrzy pracownicy,
a cała reszta zależy od Was i Waszych dzieci.
Więc jak będzie działał samorząd uczniowski? Tak jak dzieci zadecydują. Na początek wybierzemy członków okrągłego
stołu. Czyli te dzieciaki, które będą chciały odmieniać rzeczywistość wedle swoich wizji. Wszyscy równo usiądziemy i zbierzemy pomysły, a później zaczniemy je realizować. Na początek ja zaproponuję kilka możliwości takich jak: 1) raz w miesiącu wspólne spotkania na filmach i pizzy, na które zapraszamy
też Was, 2) 1. czerwca Korczaki, czyli wspólne święto rodziców,
dzieci, pracowników szkoły i okolicznych mieszkańców, na którym spotkamy się, pogadamy, weźmiemy udział w konkursach
sportowych, grach terenowych i intelektualnych, odegramy kilka przedstawień i pohandlujemy ciastem i lemoniadą, znajdziemy czas aby się poznać, 3) wspólną pracę uczniów nad lepszymi ocenami, czasem i najlepszy nauczyciel nie wyjaśni czegoś
lepiej niż kolega/koleżanka z ławki. Jest jeszcze punkt 4) myślałem, że będzie łatwy, ale w świecie administracji, BHP i innych tych koszmarków wcale nie jest. Wiecie, chciałem, może
trochę mnie fantazja ponosi, aby w szkole były kanapy. Czasem
zdarza się słaby dzień, dzień w którym świat daje nam wycisk.
Źle jeżeli dzieciaki w taki dzień wagarują, zostają w domu, to
zwykła ucieczka od problemu. Ale gdyby miały w szkole, klasie
kanapę, to mogłyby zrobić sobie mini przerwę, powiedzieć nauczycielowi, że potrzebują chwilę wytchnienia, i że posiedzą lub
poleżą sobie trochę czasu, a potem wrócą do lekcji. Każdy z nas
niekiedy potrzebuje chwili komfortu, aby się zregenerować, czy
przemyśleć dręczącą sprawę. Jakkolwiek wydaje się to absurdalne, to sprawdza się w Skandynawii. Chciałbym poznać Waszą opinię, jeżeli uważacie, że to nie jest głupie, to może pierwszego czerwca spróbować zrobić loterię i zebrać pieniądze na
kanapy z atestem bezpieczeństwa?
Samorząd uczniowski to uczniowie, pracownicy, rodzice i sąsiedzi, jeżeli macie pomysły, które chcecie, aby dzieciaki przedyskutowały w ramach okrągłego stołu to napiszcie do mnie,
a ja im je przekażę [email protected] O tym, jak nam idzie
samorządność będziemy relacjonować z kolejnymi numerami
piórem uczniów.
AGRO SHOW 2015
Grupa mieszkańców Gminy Osielsko w sobotę 19 września br.
wybrała się na XVII międzynarodową wystawę rolniczą AGRO
SHOW 2015 do Bednar koło Poznania. Cała wystawa mieści się
na otwartej przestrzeni na powierzchni 120 ha, gdzie zwiedzający
sami mogli się zapoznać z ofertą 800 wystawców krajowych i zagranicznych. Wystawcy prezentowali najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze. Zapoznaliśmy się również z ofertami producentów nawozów, środków ochrony roślin, firmami sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Wystawcy
chętnie udzielali fachowych porad na interesujące nas tematy: jak
można prowadzić dobrze prosperujące gospodarstwo, które będzie przynosiło dochody. Pogoda nam dopisała, więc w drodze powrotnej tradycyjnie zwiedziliśmy Katedrę w Gnieźnie oraz podziwialiśmy gnieźnieński gród – pierwszą stolicą Polski.
Pełni wrażeń i zadowolenia z wyjazdu wróciliśmy do swoich
domów mając nadzieję, że w przyszłym roku znowu pojedziemy
na wystawę rolniczą.
Sołtys Niemcza Krystyna Lachowska
9
NR 5/2015
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY / REKLAMA
Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować za wszelki trud, ogromny wkład
pracy i każdą okazaną pomoc przy organizacji festynu „Święto Borowika”: Radzie Sołeckiej w Bożenkowie, pani sołtys, pracownikom
GOK – Osielsko, młodzieży i bliskiej sąsiadce z Bożenkowa, grupie LOK „Wataha” oraz hojnym sponsorom dzięki, którym wspólna
zabawa stała się bardziej atrakcyjna: Nadleśnictwo w Żołędowie,
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. – Bydgoszcz, Wędziński Jan –
Bożenkowo, Arkadiusz Trojanowski – mistrz Polski w futbolu amerykańskim, Rachwał – Żołędowo, Zakład fryzjerski Jolanta Kujawa
– Maksymilianowo, Małgorzata Andrzejewska – Salon Fryzjersko
Kosmetyczny – Bydgoszcz, GOSIR OSIELSKO, Bank Spółdzielczy
Oddział w Osielsku, Kebab Osielsko, Polo Market, Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe „UNIDOR” – Dorota Piekut, Maciej Przewięźlikowski – kopalnia piasku – Bożenkowo, Fundacja „Muzyka u źródeł”, Iwona i Leszek Ratuszni, Kino Helios, Anonimowi darczyńcy
– Bożenkowo, Hirsch – Niemcz, „Anmar” – Hurtownia materiałów budowlanych – Niemcz, Apteka LAWENDA – Osielsko, Tomasz
Muller – Bożenkowo, Kociołek Barbara, Bożena i Janusz Jaskowiak,
Katarzyna i Mirosław Kowalczyk, Adam Kokosza, Zakład Cukierniczy Śmigielscy, Danka i Irek Zielińscy, Makro-Bydgoszcz, Zagórski
„Goloneczka” Żołędowo, Państwo Kamińscy „Malinka”, Kwiaciarnia
„Jola” Osielsko, Kłos Zbigniew Sklep Wielobranżowy Osielsko, Julia
Renex – Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy, Ogrodnictwo Paweł
Tarkot – Niemcz, Hurtownia Leszczyńskich Żołędowo, „Kadar” –
Dariusz i Katarzyna Bezpalko, Emilia, Prosiaczek Spółka Z.O.O Zakład
Przetwórstwa Mięsnego – Krąplewice, Polonia Bydgoszcz Żużlowy
Klub Sportowy, Piekarnia „Mizar” – Dobrcz, „Opak” – Emilia Chromińska, Nitka Cukiernia – Koronowo, Bogumiła Muler.
Organizator festynu starszy instruktor kul. – ośw. Hanna Kątna
Kącik pasjonatów literackich
Kod Mesjasza. Zabawa w Boga, czy remedium na nieśmiertelność?
Któż z nas nie stanął przed obliczem utraty bliskiej, ukochanej
osoby? Kto z nas nie żałował, iż nie ma w sobie boskich sił uzdrawiania drugich. Z cała pewnością myśli takie nie przystoją człowiekowi rozumnemu, zwłaszcza wierzącemu, jednak stają się one, nie
tylko wytworem naszych marzeń, ale
także wskutek rozwoju nauki w dużej
mierze urzeczywistniają się. Nie będę
tutaj koncypował nad moralnością takich
myśli i czynów, sądzę, iż każdy czytelnik
„Kodu Mesjasza” po lekturze tej pozycji
sam znajdzie odpowiedź na pytanie, czy
zabawa w Boga ma sens?
Głównym bohaterem książki jest nagrodzony Noblem genetyk – doktor Tom Carter, który nie marzy o sławie. W swojej
NR 5/2015
działalności naukowej koncentruje się na niesieniu pomocy w chorobach nieuleczalnych. Po tragicznej śmierci żony, która zginęła
z ręki tajemniczego zamachowca, jego życie staje się pasmem tragedii. Wkrótce po zabójstwie żony, pada następny cios – córka Cartera jest nieuleczalnie chora. Nawet najnowocześniejsze terapie nie
są w stanie jej uratować. Tom Carter potrzebuje cudu. Ten cud może
się wydarzyć, ale musi on znaleźć remedium na przypadłości ludzkiego zdrowia, które wydaje się dzierży tajne bractwo, liczące dwa
tysiące lat. Wiedza ta opiera się na kodzie DNA nie tylko człowieka,
ale i Boga, a właściwie jego Syna, Jezusa Chrystusa.
Fabuła książki obywa się od starożytnej groty na pustyni Jordanii po nowoczesne laboratoria medyczne. Tom Carter prowadzi
wyścig z czasem, w której stawką jest życie córki i odpowiedź na
pytanie, jakie zadaje sobie ludzkość od czasu śmierci i zmartwychwstania Jezusa – czy będziemy świadkami Powtórnego Przyjścia? To
wszystko składa się na to iż od książki ciężka jest się oderwać.
KL
10
KULTURA
Panorama Osielska
„Święto Borowika”
Po raz VII w Bożenkowie odbył się festyn rodzinny „Święto
Borowika”. Tak, jak co roku dopisała słoneczna pogoda, lokalna społeczność oraz liczne grono odwiedzających gości szukających dobrej zabawy. Wśród programu artystycznego, każdy znalazł coś dla siebie. Na scenie pojawiła się Natalia Gilewska, kapela
podwórkowa „Cynamony” oraz Capoeira.
Oczywiście nie zabrakło konkursów na odszukanie wielkiego grzyba schowanego na terenie harcówki, konkursu plastycznego dla pociech i tradycyjnego turnieju rodzinnego. Tym
razem rodziny musiały wykazać się dużą sprawnością fizyczną. Bieg z taczką, rzut kaloszem i noszenie wody to tylko kilka zmagań, w których uczestniczyła cała rodzina. Potyczka
rodzinna wywoływała uśmiech na twarzach uczestników, jak
i obserwujących.
Bogata oferta przygotowana była również dla dzieci, które na
licznych stoiskach mogły bezpłatnie korzystać z dmuchawców,
11
udekorować twarz, zrobić zdjęcie z maskotką Żużlowego Klubu Polonia, czy założyć strój pod okiem samego mistrza Polski
w futbolu amerykańskim Arkadiusza Trojanowskiego. Mali zapaleńcy motoryzacji oglądali samochód tuningowy, który na co
dzień zmaga się w wyścigach. Natomiast zwolennicy militariów
odwiedzali obozowisko grupy LOK „Wataha”. Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa fantowa, każdy kupon wygrywał.
W ciągu dwóch godzin sprzedano wszystkie kupony. Cały dochód z zabawy fantowej i sprzedaży smacznej grochówki, przekazany będzie na rzecz dzieci z Bożenkowa.
Festyn trwał przy znanych przebojach muzycznych do późnych godzin nocnych. Dobra zabawa to motto festynu i co roku
to się potwierdza.
Tak wspaniały festyn mógł się odbyć dzięki pomocy wielu osób.
Organizator festynu Hanna Kątna
NR 5/2015
Panorama Osielska
KULTURA / REKLAMA
Szyjemy worki
W Świetlicy Niwy-Wilcze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich postanowiły wykorzystać zbędne materiały i uszyć
ekologiczne worki na zakupy. Tym sposobem nie będą już
potrzebne foliowe reklamówki. Każda z Pań otrzymała na
koniec zajęć worek z wierszykiem, który podkreślał w dowcipny sposób rolę tej niezbędnej rzeczy. Uszyte worki wykorzystaliśmy na zajęciach plastycznych
z dziećmi, które wykorzystując
swoją inwencję twórczą pomalowały worki w wesołe wzory.
GG
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pełen zakres leczenia niepłodności
– Program Rządowy
Klinika Zdrówko s.c.
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak
Al. Mickiewicza 23, Niemcz
tel. 52 375 25 07
Poradnia Rehabilitacyjna
Rehabilitacja niemowląt, dzieci i dorosłych.
Masaże i indywidualnie dobrane ćwiczenia
„Zdrowy kręgosłup”.
zapraszamy
poniedziałek–piątek 08:00–21:00, sobota 09:00–16:00.
NR 5/2015
12
KULTURA
Panorama Osielska
Maksiowe Nowinki
We wrześniu odbyły się pierwsze po wakacjach zajęcia w Kole
Malucha w Maksymilianowie. Do czwórki uczęszczających już
dzieci doszło pięcioro nowych kolegów.
Wszystkie dzieci przyszły na zajęcia z uśmiechem na twarzy, czekając na nowe doświadczenia. Podczas pierwszych zajęć maluchy poznawały swoje imiona oraz zasady, które powinny panować w grupie. Podczas
całego roku szkolnego dzieci będą się wspólnie bawić oraz uczyć.
Piątkowe gry i zabawy świetlicowe
w Niemczu
W każdy piątek w świetlicy „Pod Wierzbami”
organizowany jest dzień gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku. Starsi mogą pograć w tenisa stołowego lub Play Station. Młodsi natomiast
mają okazję do integracji w grupie poprzez zabawy typu Twister oraz zabawy ruchowe. Krzesełka
przy muzyce, czy różnego typu konkurencje sportowe na placu zabaw w dniach kiedy dopisuje pogoda są bardzo lubianym przez dzieci sposobem
spędzania czasu. W świetlicy można również za-
grać w gry planszowe: chińczyk, warcaby, domino. Mamy do dyspozycji komputer i telewizor,
z którego wyświetlane są bajki o różnej tematyce
oraz programy przyrodnicze. Zapraszamy chętne
dzieci do odwiedzenia naszej świetlicy, sądzimy,
że każde z Was znajdzie tu coś dla siebie i spędzi
czas w miłej atmosferze, rozwijając swoje umiejętności, pasje i kreatywność.
PM
13
NR 5/2015
Panorama Osielska
KULTURA
Seniorzy na Pałukach
We wrześniu odbył się wyjazd Klubu Seniora z Niemcza
do Pałuk. Swoją przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania
Magistratu w Żninie. Pani przewodnik oprowadziła po wystawie poświęconej historii drukarstwa, etnografii i sportom motorowodnym. Uczestniczyliśmy również w wystawie czasowej „Księga, która przetrwała wieki. Historia biblii”. Specjalnie dla naszej wycieczki przyjechał Pan Dariusz
Czyszczoń, który oprowadził po wystawie, która prezentowała jego prywatne zbiory. Następnie kolejką wąskotorową
udaliśmy się do Biskupina. Po drodze podziwialiśmy piękne krajobrazy. W Biskupinie wzięliśmy udział w Festynie Archeologicznym, który poświęcony był smakom z przeszłości. Mieliśmy okazję skosztować jadła i napojów z różnych
epok, zobaczyć stoiska rzemieślników z Polski i wielu krajów europejskich. W drodze powrotnej wybraliśmy się do
Lubostronia, gdzie podziwialiśmy piękny pałac oraz park.
Przez cały wyjazd towarzyszyło nam słońce, które było
świetnym uzupełnieniem radosnej atmosfery.
Zajęcia kulinarne w Niemczu
Na poniedziałkowych zajęciach o tematyce kulinarnej, na
najmłodszych czekało ciekawe zadanie. Zgodnie z czytaną przez dzieci instrukcją tworzyły one samodzielnie prażoną kukurydzę. Jak wiadomo popcorn najlepiej smakuje
w kinie, a więc po przesypaniu naszej przekąski do miseczek stworzyliśmy własne świetlicowe kino. Wykorzystując
NR 5/2015
fakt obecności na zajęciach tylko dziewczynek, pozwoliliśmy sobie na wyświetlenie na dużym ekranie bajki pt. „Kopciuszek”. Wszystkie obecne na zajęciach księżniczki wróciły
do domów uśmiechnięte.
14
PM
KULTURA
Panorama Osielska
Pożegnanie lata w Maksymilianowie
To już tradycja, że mieszkańcy Maksymilianowa żegnają lato podczas pikniku rodzinnego. W tym roku na scenie wystąpili podopieczni Świetlicy w Żołędowie, śpiewając znane muzyczne hity oraz kapela podwórkowa „Cynamony”, która przygrywała nam podczas pieczenia kiełbasek. Dla dzieci czekało wiele atrakcji m.in bezpłatne dmuchańce, stoisko edukacyjne Roboprojekt, gry i zabawy animacyjne czy malowanie buziek. Impreza finansowana była
ze środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na integrację społeczną.
Wyprawy Klubu Seniora z Maksymilianowa
Pierwsza wyprawa seniorów z Maksymilianowa to Pałuki.
Najpierw zwiedziliśmy Żnin, z którego udaliśmy się kolejką wąskotorową do Biskupina. W Biskupinie zwiedziliśmy muzeum ar-
cheologiczne i następnie wróciliśmy do Żnina skąd udaliśmy się
do Lubostronia. Zwiedzanie pałacu i parku oraz wspólny obiad.
Na kolejną wycieczkę udaliśmy się do Sopotu. Co prawda pogoda była wspaniała ale z powodu sinicy nie można było się kąpać.
Co nie zepsuło humorów uczestników, ponieważ każdy znalazł
inne atrakcje dla siebie m.in. rejs statkiem, spacer po molo i wiele innych. Kolejna wyprawa to Ciechocinek. Na miejscu przywitała nas wspaniała pogoda. Najpierw spędziliśmy trochę czasu spacerując przy tężniach później udaliśmy się tramwajem konnym
do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie czekał na nas poczęstunek oraz wiele atrakcji. Teraz czeka nas krótka przerwa ale na
wiosnę znów wyruszymy w trasę.
15
DK
NR 5/2015
Panorama Osielska
KULTURA
Panie w Młynie Wiedzy
Członkinie
KGW
z Maksymilianowa wykorzystały piękną słoneczną pogodę i wybrały się na wycieczkę
do Torunia.
Pierwsze trzy godziny Panie spędziły w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie zwiedzały wystawy i pracownie naukowe oraz osobiście przeprowadzały
eksperymenty. Głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest
Wahadło Foucaulta,
najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Wahadło jest
widoczne z każdego
z sześciu pięter i Panie
obserwowały jego ruch
wychodząc z kolejnych
ekspozycji. Członkinie
KGW bardzo zainteresowała wystawa „Druk
3D”, gdzie zobaczyły
jak działa drukarka 3D
a następnie, przy pomocy długopisów 3D,
które zawierają kolorowe filamenty samodzielnie wypisały swoje
trójwymiarowe imiona.
Drugim
punktem
programu był spacer z przewodnikiem po starówce grodu
Kopernika. Panie zwiedziły kościół Najświętszej Marii Panny, gdzie podziwiały organy, wspaniałe gwieździste sklepienie i przepiękne freski. Obejrzały także najważniejsze budowle Torunia: dom Kopernika, dwór Artusa, katedrę świętych Janów i Krzywą Wieżę. A pod pomnikiem Kopernika
zrobiły pamiątkowe zdjęcie.
Przed odjazdem Panie dokonały jeszcze zakupu tradycyjnych toruńskich pierników, żeby dłużej wspominać wycieczkę i piękny gród Kopernika.
Plastyczne wtorki
W każdy wtorek w Świetlicy w Niemczu odbywają się zajęcia plastyczne, które są doskonałą formą spędzania wolnego czasu, a także drogą do rozwijania zdolności manual-
tyczna atmosfera zajęć rozwija osobowość i wyobraźnię.
Po wakacjach czeka na dzieci sporo artystycznych niespodzianek. Oprócz pięknych wytworów naszych rąk poznamy
różne techniki plastyczne.
nych. Podczas ostatnich zajęć dzieci tworzyły jeżyki z masy
solnej i nasion słonecznika. Niezwykle radosna i energeNR 5/2015
16
S.Z.
KULTURA / REKLAMA
Panorama Osielska
Plastyczne inspiracje
Podczas kolejnych zajęć plastycznych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Osielsku, młodsza grupa dzieci wykonała „stworki–potworki” z ziemniaków. Podczas zajęć powstały prawdziwe ziemniaczane dzieła sztuki, które zadziwiały pomysłowością dzieci oraz różnorodnością interpretacji tematu. Starsza grupa artystów poznała węzeł płaski
makramy i wykonała kolorowe bransoletki Shamballa.
MACHNIK
Remonty
Usługi Remontowo-Budowlane
tel. 503 105 712
OFERUJEMY:
– Budowa domów pod klucz
– Remonty domów i mieszkań
– Kafelkowanie łazienek
– Elewacje i docieplania
– Zabudowy G–K, biały montaż
– Rozbiórki, demontaże
– Współpraca z instalatorami
– Konkurencyjne ceny
– mechanikę i elektromechanikę
samochodową
– wymianę opon
– diagnostykę
– auto myjnię
OSIELSKO, UL. WIATRAKOWA 4
TEL. 52 324 02 59
TEL. KOM. 512 372 581
przy „POLO markecie”
SKLEP
MOTORYZACYJNY
www.MachnikRemonty.pl
17
NR 5/2015
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
201
5
D O Ż Y
Dożynki Powiatowe 2015
Nasza gmina była reprezentowana na Dożynkach Powiatowych w Koronowie. Tradycyjny wieniec w orszaku dożynkowym niosła reprezentacja naszej gminy w składzie Żanetta Kaźmierczak, Barbara Rozenfeld, Piotr Kozłowski, Leszek Kuziak poprzedzana przez niosącą herb Osielska panią Krystynę Lachowską. Panie ubrane były w spódnice w kolorach kujawskich, za których ufundowanie podziękowania należą się Pani Żanecie Kaźmierczak. Piękny wieniec dożynkowy, jak co roku
zaprojektowała i wykonała Joanna Kanabaj Nowak wraz z Barbarą Rozenfeld i Sylwią Stożyńską Kleibor ze świetlicy w Żołędowie. Był to, w odróżnieniu od wielu innych wieńców prezentowanych na dożynkach, wytwór wielu godzin mozolnej
pracy rąk przy użyciu tylko materiałów naturalnych z plonów naszej ziemi bez użycia kleju co w obecnych
czasach często się zdarza. Drugim elementem, którym zaakcentowaliśmy naszą obecność na dożynkach było
stoisko. Od wczesnych godzin porannych kilka osób pracowało przy powstawaniu
ekspozycji. Byli to: Joanna Kanabaj Nowak, Barbara Rozenfeld, Sylwia Stożyńska Kleibor wraz z synami Mateuszem i Radkiem, Mirosław Nowak, Leszek Kuziak, Marta
Grzybek, Roksana Januszewska. Pięknie i pomysłowo ustrojone stoisko eksponowało
to, czym może się nasza gmina pochwalić. Były różne dzieła sztuki naszych ludowych
artystów oraz materiały informacyjne dotyczące gminy Osielsko. Dla zgłodniałych był
chleb ze smalcem, żurek, przepyszne racuchy smażone na bieżąco oraz duży wybór domowych ciast i przetworów, które nieustannie zachwalał i promował pan Mirosław Nowak. Wszystko to cieszyło się dużym uznaniem gości dożynkowych, co wyrażali głośno
chwaląc nasze panie i panów obsługujących stoisko. Myślę że nasza gmina godnie zaprezentowała się na forum powiatu, co jest nade wszystko zasługą wielu godzin intensywnych przygotowań osób w to zaangażowanych.
Poniżej osoby, dzięki którym nasza gmina była tak ładnie reprezentowana w Koronowie: Joanna Kanabaj Nowak – starszy instruktor kulturalno oświatowy w Świetlicy Żołędowo, Andrzej Schmidt,
Mirosław Nowak, Sylwia Stożyńska Kleibor, Barbara Rozenfeld, Marta Grzybek, Radek i Mateusz Kleibor. Ponadto należą się również podziękowania dla:
Pań z Klubu Seniora w Żołędowie – Lilianie Machnik, Sabinie Szopieraj, Mirosławie Górce, Lucynie Męcińskiej oraz
Panu Stanisławowi Mentlowi, Panu Jarosławowi Wielińskiemu, Urszuli Winieckiej, Małgorzacie Żerdzińskiej.
Leszek Kuziak i Joanna Kanabaj Nowak
NR 5/2015
18
MIESZKAŃCY
I
K
N
Y
19
Panorama Osielska
5
201
NR 3/2
3/2015
5/2015
015
Panorama Osielska
KULTURA
Teatr Vaśka
w świetlicy
„Pod Wierzbami”
W świetlicy wystąpił teatr „Vaśka”. Aktorzy zaprezentowali
przedstawienie pt: „ Podróże Jasia przedszkolaka”. Spektakl opowiadał o wyprawach dwóch przyjaciół. Widzowie wraz z nimi
mieli okazję zwiedzać różne lądy i morza, oraz poznać ich miesz-
kańców. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem. Posiadał
piękną oprawę sceniczną, która wprowadziła widzów w świat
bajek i zabawy, oraz wesołą i rytmiczną muzykę. Aktorzy pamię-
tali również, aby włączyć widzów do wspólnego przeżycia przygód sympatycznego bohatera. Przedstawienie to było rozrywką,
która uczy, bawi i ciekawi.
S.Z.
Seniorzy z Jarużyna na Helu
Tuż po godzinie 6, we wrześniowy słoneczny dzień, członkowie klubu
seniora wyruszyli na wycieczkę do Helu. Jedną z pierwszych ich atrakcji był rejs statkiem wokół helskiego wybrzeża. Podziwiali walory Helu
i wysłuchiwali ciekawostek na temat tego pięknego miasta. Następnie
zwiedzali fokarium, jedno z najatrakcyjniejszych miejsc. Obserwowali życie bałtyckich fok, które uwielbiają wodne igraszki, a także zwiedzali salę wystawową „Ssaki naszego morza”. Pełni wrażeń udali się
na wspólny obiad. Po drodze podziwiali urokliwe uliczki ze starymi rybackimi domkami. Starczyło też trochę czasu na kupno pamiątek i zbieranie muszelek. Nieco zmęczeni ale zrelaksowani i zadowoleni wrócili do domu.
H.E.D
NR 5/2015
20
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZA PAN BRAT
Wyjazd 14 uczniów wraz z nauczycielami Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie na obóz szkoleniowy z języka angielskiego okazał się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Uczniowie naszego gimnazjum już po raz drugi
wzięli udział w 5-dniowych warsztatach językowych „Euroweek – Szkoła Liderów” w miejscowości Międzygórze, prowadzonych przez wolontariuszy z wielu
krajów. Zajęcia odbywały się każdego dnia od rana do wieczora, z przerwą na posiłki. Pomimo tak dużej intensywności zajęć, uczniowie chętnie brali udział w tych
spotkaniach. Poznawanie kultury innych krajów i nauka języka obcego w sposób
praktyczny to główne zadania stawiane przed organizatorami i uczestnikami
tego szkolenia. Poza poznawaniem struktur gramatycznych, opanowywaniem
słownictwa i zwrotów, nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zapoznania
się z kulturą krajów reprezentowanych przez poszczególnych wolontariuszy.
Prowadzący zajęcia przekazywali wiele ciekawych informacji o swoich krajach,
o których trudno dowiedzieć się ze szkolnych podręczników.
Poza zajęciami w salach wykładowych, uczestnicy wyjazdu poznawali okolicę
podczas pieszych wycieczek pod opieką wolontariuszy i nauczycieli. W programie wyjazdu było odwiedzenie sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej, przejście po
ogromnej tamie wodnej oraz spotkanie przy zespole wodospadów w miejscowości Międzygórze.
Opiekunowie wyjazdu: pani Alina Garczewska-Pawlik (nauczyciel języka angielskiego) i pan Jakub Błaszak (nauczyciel fizyki) organizowali spotkania integracyjne z grupą po zakończonych zajęciach językowych. Podczas tych spotkań
uczestnicy wyjazdu grali w różnorodne gry, wymieniali się spostrzeżeniami i wrażeniami po zakończonych zajęciach. Wspólne oglądanie filmu, budowanie wieży
z chrupek i makaronu, zabawa w kalambury czy wspólne wyjście do kawiarni na
lody i gorącą czekoladę było także okazją do wzajemnego poznania się i miłego
spędzenia czasu wolnego.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów, pragniemy organizować tego typu wyjazdy dwa razy w roku szkolnym – jeden na jesieni i drugi przed
zakończeniem zajęć w szkole. Zamierzamy traktować te obozy jako naszą cykliczna szkolną imprezę.
Zachęcam do udziału.
A. G-P
kilka słów od dzieci:
„Bardzo miło spędziłam tam czas; nie zamieniłabym tych pięciu dni na żadne inne.”
Julia Cz.
„To był mój drugi Euroweek i po raz drugi spędziłem tam cudowne chwile. Miałem możliwość nauki j. angielskiego i spędzenia czasu wolnego z przyjaciółmi.”
Filip M.
„To był bardzo mile spędzony czas. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi z różnych
krajów, co było dla mnie okazją do ćwiczenia umiejętności z języka angielskiego”.
Mikołaj K.
21
NR 5/2015
Panorama Osielska
KULTURA / REKLAMA
Zajęcia świetlicowe dla najmłodszych
W Świetlicy Jarużyn odbył się tygodniowy cykl zajęć dla najmłodszej grupy
wiekowej.
Dnia pierwszego odbyły się zajęcia plastyczne,
na których nasi milusińscy
tworzyli prace z elementów geometrycznych. Po
zakończeniu dzieci ochoczo wyszły na plac zabaw,
by po powrocie znów wrócić do zajęć plastycznych –
tym razem dzieci z wcześniej przygotowanych materiałów projektowały wystrój swojego pokoju.
We wtorek uczestnicy
na zajęciach plastycznych
z papierowych talerzyków
wykonywali koniki morskie
oraz rybki. Po wytężonej
pracy twórczej dzieci bawi-
ły się w zabawy przy użyciu chusty animacyjnej,
resztę czasu spędziły grając w gry planszowe.
W środę wesoła gromadka wybrała się do
kina na bajkę pt. „Koko
Smoko”.
Po powrocie czas urozmaiciły im olbrzymie bańki mydlane. Każde dziecko miało okazję własnoręcznie wykonać swego
rodzaju pracę artystyczną
z użyciem płynu do baniek mydlanych.
Ostatniego dnia uczestnicy wybrali się do Family
Parku, gdzie spędzili ponad dwie godziny na zabawach ruchowych.
Agnieszka Olszewska
WIODĄCY
PRODUCENT
STOLARKI z PCV
NA RYNKU OD 14 LAT
TANIO
Lepszych okien nie ma
Okna PCV
Okna drewniane
Okna dachowe „ROTO”
Nawiewniki
Rolety
Roletki materiałowe
Parapety
P. W. „MAZUR”, Osielsko, ul. Centralna 2
Tel./fax (52) 381-30-22, tel. kom. 605 66-87-45
[email protected]
NR 5/2015
22
KULTURA
Panorama Osielska
Koło Malucha GOK Osielsko
Po wakacyjnej przerwie dziesięcioro dzieci rozpoczęło
swój przedszkolny rok w Kole Malucha GOK Osielsko.
Dzieci wcześniej uczęszczające powitały nowych kolegów i otoczyły ich serdeczną troską.
Tak więc czas mija nam w wesołej atmosferze wypełnionej ciekawymi zabawami i zajęciami edukacyjno – wychowawczymi.
Życzę moim kochanym dzieciom pięknych, radosnych dni
i miłej zabawy w naszym kole a rodzicom udanej współpracy i zadowolenia ze swoich pociech.
Opiekunka Koła Malucha
Danuta Trojan
Nowo przyjęte dzieci bardzo szybko zadomowiły się
w otoczeniu.
Podczas zabaw integracyjnych poznawały swoje imiona
oraz zasady koleżeńskiego zachowania w zespole.
Czwartkowe
C
artk
ko e b
bajki
ajjki
pomagajki
W czwartki w świetlicy „Pod Wierzbami” odbywają się zajęcia,
na których dzieci rozwijają swoją pasję do książek. Czytane bajki pomagajki to niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa. Zawierają wiele praktycznych wskazówek,
opowiadają o świecie dziecięcych emocji i problemach, z którymi dzieci się borykają. Zajęcia odbywają się w miłej i wesołej atmosferze.
S.Z.
23
NR 5/2015
REKLAMA
Panorama Osielska
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Krajowe i Zagraniczne
www.dylewscy.pl e-mail: [email protected]
tel. kom. 602-26-34-72
Plac Piastowski 9
85-012 Bydgoszcz
52 322 29 16, 52 345 64 87
Piwnika Ponurego 1D - Fordon
85-791 Bydgoszcz
52 342 95 16
Rok 2015 jest dla naszej Firmy rokiem jubileuszowym.
Mamy za sobą 100 lat doświadczenia, rzetelności i uczciwości
w świadczeniu usług pogrzebowych.
Pragniemy podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie.
Organizujemy i obsługujemy kompleksowo:
- pogrzeby na cmentarzach parafialnych i komunalnych w Bydgoszczy
i okolicy
- kremacje w Bydgoszczy
- pogrzeby wyznaniowe i świeckie
- transport zwłok na terenie miasta, kraju i zagranicy.
Posiadamy:
- duży wybór trumien od 700 zł brutto
- duży wybór urn od 250 zł brutto
- szeroką ofertę wieńców i wiązanek z bezpłatną dostawą.
Kredytujemy pogrzeby z zasiłku ZUS, KRUS, wojsko, policja.
NR 5/2015
24
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
Psycholog radzi
Stres ma wielkie oczy
Swój artykuł chciałbym zacząć od pytania. Czy istnieje
życie bez stresu? Wydaje się, że nie. Stres towarzyszy nam
praktycznie każdego dnia. Wpisuje się w nasze życie i często warunkuje stan
naszego zdrowia.
Czy zatem można
się go pozbyć? Nie,
jednak można ograniczyć jego negatywne skutki. Niniejszy artykuł poświęcę
temu, czym jest tak
naprawdę stres i jak
go poskromić.
Na samym wstępie chciałbym podać kilka zaskakujących faktów na temat stresu. Po pierwsze, nie każdy stres jest zły. Okazuje
się, że istnieje „dobry stres” tzw. eustres, który mobilizuje
nas do działania. Zatem nie taki diabeł straszny… Po drugie, nieprawdą jest, że stres wywołują tylko traumatyczne, czy negatywne zdarzenia. Otóż w tabeli zdarzeń najbardziej stresujących w życiu człowieka na 3. miejscu jest
ślub, który, przynajmniej w założeniu jest pozytywnym wydarzeniem. To tylko potwierdza, że stres jest naszym nierozłącznym towarzyszem. Łatwiej go oswoić niż całkowicie wyeliminować.
Pierwszy krok to nauka „dobrego mówienia o tym, co nas
wkurza”. Dopiero, jak zaczniemy o tym rozmawiać, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Osoby zestresowane potrzebują i szukają wsparcia. Często polega ono na zwykłym
wygadaniu się, przepracowaniu sytuacji, które je męczą.
Nie oczekują rad, tylko tego kogoś bliskiego, kto wysłucha
o tym, jak to szef je dzisiaj wkurzył albo boją się ważnej
rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli mamy do zrzucenia z siebie
dużo negatywnych emocji, to warto, by była to bliska osoba, która zrozumie naszą potrzebę i wspomoże nas przytuleniem lub dobrą herbatą.
Takie wsparcie najbliższych jest bardzo istotne, ponieważ okazuje się, że to właśnie stres codzienny jest bardziej szkodliwy niż jednorazowe wydarzenia traumatyczne.
Mimo tego, że codzienne stresory nie są tak silne, to jed-
25
nak ich przewlekły charakter jest tak dla nas wyniszczający. Czasami jest tak, że możemy przyzwyczaić się do pewnych bodźców stresujących, co nie znaczy, że nie wpływają
one na nasze samopoczucie. Ze stresem jest podobnie jak
z hałasem. Jako przykład mogą posłużyć nauczyciele, którzy zdają się przywykać do harmidru na przerwach, jednak
nie znaczy to, że nie jest on męczący. Informatycy powiedzieliby, że taki stres działa „w tle”. Właśnie ten długotrwały, przewlekły stres wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Może być przyczyną bólu głowy,
uczucia zmęczenia czy też schorzeń układu krążenia. Dlatego tak ważne jest, by z nim walczyć.
Pierwszym z nich, jest kontrola oddechu. W sytuacjach
stresujących często spłycamy nasz oddech. Dlatego kluczowe jest zwykłe „policzenie do pięciu” połączone z głębokimi oddechami. Proszę mi wierzyć, nauka odpowiedniego
oddychania pozwoli nam lepiej kontrolować poziom stresu.
Kolejnym sposobem radzenia sobie z długotrwałym napięciem jest sport i hobby. Nic tak nie pozwala odreagować i się
wyżyć niż trening na siłowni, rozegranie meczu w kosza lub
przebiegnięcie odpowiedniego dystansu. Oprócz tego, masaż, wyjście do kina czy dobra książka przed snem i mamy
idealny zestaw profilaktyczny do walki z przewlekłym stresem. Jeśli chcemy uniknąć sytuacji stresujących w pracy
warto zapoznać się z metodami efektywnego rozłożenia
zajęć w czasie. Najważniejsze na koniec, stres w dużej mierze zależy od naszej percepcji sytuacji. Od tego, jak my sami
postrzegamy wymagania, jakie są nam postawione oraz
nasze własne możliwości. To, jak sami ocenimy siebie przed
ważną rozmową, będzie miało wpływ na to, na ile będzie
ona dla nas stresująca. Więcej wiary w siebie i optymizmu
może zaowocować mniejszym stresem i lepszym wynikiem
tejże rozmowy, bo stres negatywny zamieni się w dobry,
mobilizujący eustres.
Stres, jaki odczuwamy w dużej mierze zależy od nas samych i od tego, co o sobie myślimy. Podałem kilka prostych
sposobów radzenia sobie ze stresem. Prostych, ale skutecznych. Jeśli macie Państwo jakieś swoje sprawdzone metody
walki ze stresem i chcielibyście się nimi podzielić, zapraszam
do kontaktu [email protected]
Bartosz Gwizdała
Psycholog
NR 5/2015
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Ognisko dla mieszkańców
W jedną z ostatnich sobót lata w świetlicy „Pod Wierzbami” odbyło się ognisko dla mieszkańców Niemcza. Przyszły
na nie zarówno dzieci z rodzicami, jak i osoby starsze, na
co dzień aktywnie uczestniczące w wydarzeniach świetlicowych. Przy ciepłym ognisku podczas pieczenia kiełbasek
rozbrzmiewały melodie znanych polskich piosenek śpiewa-
ne przez uczestników. Oprócz kiełbasek, które najbardziej
cieszyły osoby dorosłe, była również atrakcja dla dzieci
w postaci waty cukrowej oraz malowanie twarzy. Po skończonym ognisku wszyscy w doskonałych nastrojach rozeszli się do domów.
PM
GALA
G
ALA M
MISTRZÓW
ISTRZÓW M
MATEMATYKI
ATEMATYKI W S
SOLCU
OLCU K
KUJAWSKIM
UJAWSKIM
26 września 2015r w Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim podczas gali Mistrzów Matematyki zostały wręczone stypendia
20 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu bydgoskiego. Wśród nich było aż 10 uczniów z Gminy Osielsko: Patrycja Chrubczyńska, Aleksandra Tamas, Łukasz Hein, Karolina Listwoń – Gimnazjum nr 2 w Osielsku, klasa III gimnazjum, Jakub Winiarski, Jakub Poćwiardowski, Remigiusz Kopeć, Adam Kwiatkowski – Gimnazjum nr 2 w Osielsku, klasa II gimnazjum, Stanisław Kamasz
– Gimnazjum nr 1 w Żolędowie, klasa II oraz tegoroczny absolwent
Gimnazjum nr 2 z Osielska Michał Szczepaniak (obecnie uczeń VI LO).
W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni rodzice uczniów oraz
nauczyciele-opiekunowie: Monika Dryja, Małgorzata Guczkowska,
Halina Murawska i Małgorzata Wilczyńska.
O stypendiu „Mistrzowie Matematyki”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego finansowanego przez Fundację mBank, ubiegało się w tym roku 134 uczniów.
Wśród naszych stypendystów są laureaci wielu konkursów matematycznych: Liga Zadaniowa, Kuratoryjny konkurs przedmiotowy
z matematyki oraz międzynarodowych: KANGUR i PANGEA. Wszyscy realizują indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia
zdolnego.
Patrycja Chrubczyńska i Michał Szczepaniak już w drugiej klasie gimnazjum zapewnili sobie zwolnienie z egzaminu i wolny wstęp do
dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej uzyskując tytuł laureata w konkursie Liga Zadaniowa. Michał powtórzyl swój sukces w klasie trzeciej
uzyskując taki sam tytuł w konkursie przedmiotowym Kuratora Oświaty.
Jakub Winiarski w pierwszej klasie gimnazjum uzyskał najlepszy wynik w powiecie bydgoskim w Lidze Zadaniowej i dodatkowo
otrzymał nagrodę w postaci 4-dniowej wycieczki. Jakub wraz z Aleksandrą Tamas (laureatką w konkursie z biologii) są również stypendystami programu „Zdolni na start”.
Przed wszystkimi stoją nowe wyzwania w tym roku szkolnym. Życzymy samych sukcesów i spełnienia marzeń. A Jakubowi Winiarskiemu pełnej sprawności ruchowej!
Monika Dryja
NR 5/2015
26
KULTURA / REKLAMA
Panorama Osielska
SERWIS, UBEZPIECZENIA
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Szosa Gdańska 23, Osielsko k. Bydgoszczy
tel. (52) 381 – 31 – 01
Świadczymy usługi serwisowe z zakresu:
– silniki, układy napędowe
– elektromechanika
– naprawa zawieszenia
– układy kierownicze
– układy wydechowe
– układy hamulcowe
– blacharstwo, lakiernictwo
– serwis opon (wymiana, wyważanie)
– przeglądy wszystkich typów pojazdów
– ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe
PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Marszałka Focha 30, Bydgoszcz
tel. (52) 583-56-47
WWW.GORZYCKI.INFO
Do odważnych świat należy!
Juliana Swendrak
podopieczna zajęć
wokalnych w Świetlicy w Żołędowie
dostała się do finału programu „Mali
i zdolni”. Serce jury
podbiła piosenką „Jak
nie my to kto”. Mała
wokalistka z ogromnym głosem pokazała swój talent na castingu aż w Ustce, gdzie spędzała wakacje z rodzicami. Gdy mama Julki
zadzwoniła do mnie przed castingiem z zapytaniem jaką
piosenkę artystka ma zaśpiewać byłam dumna i zaskoczona. Wiadomość o wygranej to potwierdzenie talentu Juliany. Gratulacje.
Joanna Kanabaj Nowak
27
NR 5/2015
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
W NASZYM PRZEDSZKOLU
„Pierwsze koty za płoty”
W przedszkolu początki łatwe nie były, dlatego zajęcia adaptacyjne się odbyły. Wspólnie się na nich bawiliśmy
i we wrześniu przedszkole z radością witaliśmy. Księżniczka i książę nas przywitali i pięknym uśmiechem obdarowali.
Po tygodniu bez rodziców zostaliśmy i wspólnie z ciociami się bawiliśmy.
W pszczółki się zamieniliśmy i świetnie się przy tym bawiliśmy. Ciocie tańczyły, grały, śpiewały i do robienia koła nas zachęcały. Gdy w pięknym kole usiedliśmy pierwsze zajęcia odbyliśmy. Wierszyk o Krzysiu poznaliśmy i już do przedszkola
chodzić się nie baliśmy. Oprócz wierszyka pierwszą piosenkę
poznaliśmy i bycia dobrym przedszkolakiem się nauczyliśmy.
Zasady i normy przyswoiliśmy i „pszczółkowe” medale
dostaliśmy.
NR 5/2015
Ciocie z uśmiechem o nas dbają, różne zajęcia plastyczne
wymyślają. Technik wielu się nauczymy i chętnie się z wami
nimi podzielimy.
Wspomnieć też trzeba o ciociach kucharkach co gotują
dla Nas.
Co dzień zupka, drugie danie, pyszne mamy też śniadanie.
Nie grymasimy i nie płaczemy, bo wszyscy razem w zgodzie żyjemy. Na pasowanie przedszkolaka teraz czekamy
i nasze piosenki zaśpiewamy. Wierszyki różne też przedstawimy i z rodzicami wspólnie się pobawimy.
28
Anna Grygiel
Magdalena Adach
REKLAMA
29
Panorama Osielska
NR 5/2015
SPORT / REKLAMA
Panorama Osielska
KLUBOWE DERBY W KATEGORII ORLIK
szymi dopingowały drużyny z całych sił. Atmosfera na stadionie boiska była wspaniała. Wynik meczu mówi sam za
siebie, ale chciałem wszystkim zawodnikom podziękować
za sportową rywalizację i pozostawione serce na boisku. Już
We wrześniu odbył się pierwszy derbowy mecz piłki nożnej w historii klubu GLKS Osielsko. Po raz pierwszy w rozgrywkach ligowych naprzeciwko siebie stanęły dwie nasze
drużyny w kategorii Orlik. na wiosnę będzie następny taki
mecz i szansa do rewanżu.
Od pierwszego gwizdka sędziego na
boisku miała miejsce sportowa rywalizacja, zawodnicy obydwu drużyn walczyli o każdą piłkę, każdy kawałek boiska. Poza boiskiem rodziny z najbliż-
Trener
Piotr Paczkowski
Ogrodnictwo HIRSCH
KWIACIARNIA Kwiatuszek
kompozycje florystyczne
kwiaty cięte i doniczkowe,
bukiety ślubne,
wiązanki okolicznościowe,
wieńce i wiązanki pogrzebowe,
wyroby ceramiczne,
znicze, świece,
szkło ozdobne,
karty okolicznościowe,
upominki, dodatki i inne...
P.P.H.U.
DZIAŁKOWIEC
C
Chryzantemy cięte i doniczkowe
wrzosy
kwiaty balkonowe, ogrodowe
byliny,
środki ochrony roślin, nasiona
nawozy i odżywki,
ziemia: kwiatowa oraz do iglaków,
ziemia ogrodowa pod trawniki,
skrzynie i kosze wiklinowe,
kora, zrębki dekoracyjne.
GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 8.00 – 18.00, sob. 8.00 – 16.00, niedz. nieczynne
Tel. kom. 609 823 574, Tel./fax 52 381 36 26, NIEMCZ, ul. Bydgoska 100
DEKORACJE KOŚCIOŁÓW, tel. 501 207 804, www.alejkislubne.pl
NR 5/2015
30
SPORT
Panorama Osielska
WIEŚCI Z GOSIR
Mamy za sobą bardzo
gorące lato i jeszcze gorętsze emocje.
W Żołędowie w ponad 35-stopniowym upale zmagali się kijkarze z całej Polski na Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski
na dystansie 5 i 10 km. oraz
Półmaratonie.
Honorowym Patronatem zawody objął STAROSTA BYDGOSKI, a organizatorami mistrzostw byli GOSIR OSIELSKO oraz POLSKA FEDERACJA NORDIC
WALKING. Partnerowało im
NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO oraz CENTRUM ONKOLOGII IM.F.ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY „Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego
programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Rozdaliśmy 620 pakietów startowych, a na linii mety odnotowano 560
zawodników.
Niektórzy
z powodu panującego upału zrezygnowali ze startu, lub po prostu nie mogli ukończyć marszu. Dobrze, że rozsądek zwyciężył nad chęcią zwycięstwa.
Nasi ratownicy medyczni na bieżąco udzielali pomocy tym, których pokonał
upał, a masażysta robił co
mógł, żeby ulżyć zmęczonym kończynom.
W Półmaratonie fantastycznie spisała się Pani KATARZYNA MRÓZ startująca w barwach GOSIR OSIELSKO, która
w rywalizacji z mężczyznami w półmaratonie zajęła bardzo dobre 5 miejsce, uzyskując czas 2:26:32. Nie miała dla siebie konkurencji wśród pań i to we wszystkich kategoriach (sama startowała w K 40–49), zdobywając tytuł Mistrzyni Polski NW.
Szczegółowe wyniki znajdziecie na stronie: http://wyniki.
b4sport.pl/timerResults/showRaces, a relację filmową na stronie
telewizji: http://bydgoszcz.tvp.pl/21145575/8082015
31
Kijkarze zużyli w sumie
1,5 tony wody oraz mnóstwo
napojów izotonicznych. Do
dyspozycji były również zraszacze oraz prysznice. Na trasie zawodów jeździł kład i w
razie konieczności można było
liczyć na pomoc i podwiezienie na miejsce, kiedy zmęczony organizm się zbuntował.
Rzeczą niezwykłą jest to,
że tego typu zawody nie dzielą ludzi na zwycięzców i pokonanych, ale jednoczą, pozwalają zawierać znajomości,
a niekiedy i trwałe przyjaźnie.
Wszyscy chętni mogli odwiedzić stoisko edukacyjnoinformacyjne z instruktażem
samobadania piersi, a także
stoisko ze zdrową żywnością,
gdzie kto miał ochotę, mógł
częstować się do woli świeżymi owocami. Można było
również skorzystać z badania skóry dermatoskopem. Na
to badanie zgłaszało się wielu
zawodników oraz gości. Każdy, kto miał niepokojące znamiona na skórze mógł rozwiać niepokoje u przemiłej
Pani doktor, a także wysłuchać rad, jak trzeba chronić
skórę przed niekorzystnym
działaniem słońca.
Dziękujemy naszym sponsorom, którzy hojnie wsparli naszą imprezę:
Biuro Podróży FRATER –
fundator głównej nagrody
w postaci zagranicznej wycieczki oraz firmy: GALERIA
OSIELSKO, AUTOJAZDA i LEDAR.
Patronat medialny nad zawodami sprawowała: Gazeta Pomorska, portal Chodzezkijami.
pl, Gazeta Poza Bydgoszcz oraz Osielsko Info.
Trzeba przyznać, że nasze Osielsko zrobiło się sławne, niektórzy nazywają je nawet stolicą nordic walking.
Cieszy nas coraz większa liczba zapaleńców, którzy potrafią
przemierzyć setki kilometrów, z odległych miejscowości, żeby
wspólnie maszerować z kijami. Im również serdecznie dziękujemy za to, że IM SIĘ CHCE!
Ewa Ostaszkiewicz-Wiecińska
NR 5/2015
Panorama Osielska
REKLAMA / MIESZKAŃCY
www.konieosielsko.pl
Dzień Ziemniaka
Na terenie Gminnej Bazy Wypoczynkowej w Bożenkowie liczna gromadka uczestniczyła w Dniu Ziemniaka.
Na początku dzieci zabrały się do wykonywania prac plastycznych. Wystarczyło coś skrócić, wsadzić,
dokleić i powstawały zabawne postacie Pana i Pani Bulwy.
Następnie kartofle przeistoczyły się w różnorodne stempelki,
które odciskane na kartkach
papieru prezentowały tęczowe
obrazki. W wykonaniu prac plastycznych grupa wykazała
się niesamowitą kreatywnością. Jak przystało na tak znakomity dzień nie mogło zabraknąć potraw z ziemniaka.
Dzieci z ochotą degustowały pieczone pyry.
HK
W tej gminie nieruchomości sprzedaje FILAR NIERUCHOMOŚCI
Bydgoszcz, Fordońska 21, tel./fax 52 330 69 36, 695 266 695
www.nieruchomosci-filar.pl
NR 5/2015
32

Podobne dokumenty

Panorama Osielska Nr 4 2015

Panorama Osielska Nr 4 2015 dalsze zniekształcenia i tak zamyka się krąg, który należy jak najszybciej przerwać. Oprócz farmakoterapii należy w miarę szybko wdrożyć rehabilitację, niektóre zabiegi można a nawet trzeba włączyć...

Bardziej szczegółowo

Panorama Osielska Nr 5 2013

Panorama Osielska Nr 5 2013 Pismo redagowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 57, tel. 52 38 13 567, fax 52 320 32 41 Redaguje zespół: ...

Bardziej szczegółowo