Kulinaria : Kuchnia domowa dla diabetyków

Transkrypt

Kulinaria : Kuchnia domowa dla diabetyków
Kulinaria : Kuchnia domowa dla diabetyków
Kuchnia domowa dla diabetyków
Jedzenie to jedna z ogromnych przyjemno?ci, jakie oferuje nam ?ycie. Cukrzyca nie oznacza, ?e musimy z nich rezygnowa?. Nie musisz wyrzec
si? wszystkich ulubionych da?, mo?esz z powodzeniem próbowa? nowych przepisów. Najwa?niejsze jest, by dieta by?a zbilansowana i
zawiera?a zró?nicowane pokarmy. Korzystaj?c z tej ksi??ki przekonasz si?, ?e dieta osób cierpi?cych na cukrzyc? jest taka sama, jak polecana
wszystkim innym ludziom - zawiera ma?o t?uszczu i soli, za to jest w niej du?o owoców i warzyw. Zdrowa dieta mo?e by? smaczna i
niek?opotliwa. Ksi??ka zawiera wiele przepisów, które u?atwi? ci stosowanie odpowiedniego sposobu od?ywiania.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena netto po rabacie: 11,11 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 12,11 €
Cena sprzeda?y netto: 11,11 €
Kwota podatku: 1,00 €
Zadaj pytanie o produkt
Szczegó?y produktu Jedzenie to jedna z ogromnych przyjemno?ci, jakie oferuje nam ?ycie. Cukrzyca nie oznacza, ?e musimy z nich
rezygnowa?. Nie musisz wyrzec si? wszystkich ulubionych da?, mo?esz z powodzeniem próbowa? nowych przepisów. Najwa?niejsze jest, by
dieta by?a zbilansowana i zawiera?a zró?nicowane pokarmy. Korzystaj?c z tej ksi??ki przekonasz si?, ?e dieta osób cierpi?cych na cukrzyc?
jest taka sama, jak polecana wszystkim innym ludziom - zawiera ma?o t?uszczu i soli, za to jest w niej du?o owoców i warzyw. Zdrowa dieta
mo?e by? smaczna i niek?opotliwa. Ksi??ka zawiera wiele przepisów, które u?atwi? ci stosowanie odpowiedniego sposobu od?ywiania.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty