karta zgłoszeniowa Rap Festiwal

Transkrypt

karta zgłoszeniowa Rap Festiwal
KARTA ZGŁOSZENIOWA
SUPPORT - RAP FESTIWAL
30 stycznia 2015 r.
Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do 7 stycznia
do sekretariatu Ośrodka Kultury, przy ul. Skalników 4 w Polkowicach, z dopiskiem “SUPPORTRAP FESTIWAL” oraz próbką materiału muzycznego na CD.
Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi zespołami.
Organizator podejmie decyzje do 9 stycznia 2015 r.
INFORMACJE:
1.
Imię i nazwisko/ nazwa zespołu/
grupy
2.
Ilość osób
3.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej imię i nazwisko
za ustalenia techniczne
numer telefonu
adres mailowy
4.
Krótka informacja o zespole/grupie
(osiągnięcia)
5.
Repertuar
6.
Czas trwania
7.
Czas montażu i demontażu
8.
Wymogi techniczne
10. UWAGI

Podobne dokumenty