REWOLUCJA W KOMUNIKOWANIU SIĘ - autorski

Transkrypt

REWOLUCJA W KOMUNIKOWANIU SIĘ - autorski
Polexpert - informacje o szkoleniu
REWOLUCJA W KOMUNIKOWANIU SIĘ - autorski warsztat
PIOTRA TYMOCHOWICZA w oparciu o KOMUNIKAT OTWARTY
Kod szkolenia: 456616
Miejsce: Warszawa, Centrum miasta
Koszt szkolenia: 2290.00 zł
Program
W trakcie warsztatu zrealizowane zostaną następujące obszary tematyczne:
- Skuteczne techniki wpływu i pozyskiwania życzliwości
- Etapy budowania i utrwalania relacji
- Najskuteczniejsze narzędzia Komunikatu Otwartego - pokaz trenerski i praktyczne warsztaty ćwiczeniowe
uczestników
- Praktyczne zastosowanie Komunikacji Otwartej w wybranych segmentach (motywacja pracowników,
prowadzenie procesu sprzedaży, negocjacje z trudnym klientem, prowadzenie rozmowy oceniającej itd. - w
zależności od zapotrzebowania i indywidualnych ustaleń z Klientem)
- Ćwieczenia podczas których prowadzone będą treningi indywidualne i grupowe połączone z kreacją
nawyków, do zastosowania natychmiast po szkoleniu
Warsztat przebiegać będzie w trzech etapach
Etap I
Istota Komunikatu Otwartego - warsztat interaktywny
- Magia i Potęga najpotężniejszych narzędzi terapeutycznych
- Przykłady działania pojedynczych narzędzi
- Podprogowe przekazy otwarte
- Zastosowania terapeutyczne
- Przykłady zastosowań destruktywnych
- OPENCOMM - jako System Komunikatu Otwartego
- OPENCOMM - jako kwintesencja umiejętności miękkich
Polexpert - informacje o szkoleniu
- Komunikat Otwarty a Komunikat Szczery i Komunikaty Zamknięte
- Komunikat Otwarty - zamiast Socjotechniki
- Bezbronność wobec Komunikatu Otwartego
Etap II
Kreowanie i sterowanie głębokością Relacji w oparciu o Komunikację Otwartą - trening nawyków
- Moduł Obrazu Relacji
- Emocje własne
- Skanowanie - emocji innych
- Autodystans
- Obraz zainteresowania i korzyści
- Moduł Zaufania
- Komunikat Zwrotny
- Inwersja Emocji
- Ujawnienie Celów, Intencji, Tajemnicy
- Uwspólnienie Wartości i Autorytetów
- Oczekiwania Emocjonalne
- Moduł Satysfakcji
- Dowartościowanie Bezpośrednie Problemowe Przechodnie
- Aktywne Słuchanie
- Umniejszanie Własnej Wartości
- Odkrycie Ukrytego Potencjału
- Łamanie Barier
- Moduł Nawigacji Relacyjnej
- Taktyka Wyprzedzania Zdarzeń
- Efekt Zaskoczenia
- Dług Wdzięczności
- Wybrane taktyki: Wyróżnień, Bonusu, Zamkniętego Kręgu , Poświęcenia, Awansu Społecznego
- Moduł Utrwalenia Relacji
- Taktyka Kreowania Bezpieczeństwa
- Taktyka Unifikacji i Pozytywnego Uzależnienia
Etap III
Metamorfoza w komunikacji i interakcji - warsztat zaawansowany:
Polexpert - informacje o szkoleniu
- Wzmacanienie - Trening nawyków w systemie grupowym
- Zajęcia indywidualne
Prowadzący