ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2015 r.

Transkrypt

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2015 r.
11.08.2015
bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=205082&rok=2015­08­11
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 201252­2015 z dnia 2015­08­06 r. Ogłoszenie o zamówieniu ­ Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych
zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art.
130a ustawy z dnia 20.06.1997r....
Termin składania ofert: 2015­08­14
Numer ogłoszenia: 205082 ­ 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 201252 ­ 2015 data 06.08.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70­515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091)
8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. Nr 1.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KPP Police 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub
zakresu zamówienia: pojazdy do 550 kg 70 osób pojazdy do 3,5 t 950 osób pojazdy powyżej 3,5 t 130 osób
części samochodowe 10 osób. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KMP Świnoujście. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: pojazdy do 550 kg 10 osób pojazdy do 3,5 t 500 osób pojazdy powyżej
3,5 t 20 osób części samochodowe 10 osób. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KPP Drawsko Pom. 1) Krótki opis ze
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pojazdy do 550 kg 50 osób pojazdy do 3,5 t 500 osób
pojazdy powyżej 3,5 t 35 osób części samochodowe 10 osób..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KPP Police 1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości
lub zakresu zamówienia: pojazdy do 550 kg 70 dób pojazdy do 3,5 t 950 dób pojazdy powyżej 3,5 t 130 dób
części samochodowe 10 dób CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KMP Świnoujście. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: pojazdy do 550 kg 10 dób pojazdy do 3,5 t 500 dób pojazdy powyżej 3,5
t 20 dób części samochodowe 10 dób CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KPP Drawsko Pom. 1)Krótki opis ze
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pojazdy do 550 kg 50 dób pojazdy do 3,5 t 500 dób
pojazdy powyżej 3,5 t 35 dób części samochodowe 10 dób.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=205082&rok=2015­08­11
1/1

Podobne dokumenty