OGÓLNOPOLSKI SYSTEM REGIONALNEJ AKTYWNOŚCI

Transkrypt

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM REGIONALNEJ AKTYWNOŚCI
 OGÓLNOPOLSKI SYSTEM REGIONALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
TWÓJ RYNEK PRACY
 Przygotowany rynek pracy w Twoim województwie i ościennych.
 Gabloty/nośniki zewnętrzne są zainstalowane w miejscowościach powyżej 15 tys. mieszkańców.
CO SPRZEDAJESZ
PAKIET MULTIAKTYWNY
 Projekt realizowany przy
 Nośnik zewnętrzny
 Oglądalność:
udziale jednostki samorządowej
stylowy lub współczesny
ponad 3,5 miliona miesięcznie
ASY SPREDAŻY
 Wymiana informacji:  podmioty gospodarcze  jednostka samorządowa  społeczność lokalna
 Prestiż  prezentacja lokalnych liderów branży  aktywność gospodarcza i społeczna
 W jednej cenie:  Ogłoszenie promujące firmę (nośnik zewnętrzny /gablota)
 Reklama i informacja internetowa / Branżowy Wykaz Firm - www.indexfirm.pl
 Żadnych przedpłat ani zaliczek
 W cenie profesjonalne opracowanie graficzne
 Roczna ekspozycja w dwóch odmiennych nośnikach = Pakiet Multiaktywny
CENY PAKIETU MULTIAKTYWNEGO
 cena uzależniona jest od wielkości ogłoszenia promującego w nośniku zewnętrznym / gablocie
 średnia cena za 1 rok ekspozycji w dwóch odmiennych nośnikach wacha się
 od 900 do 1.500 zł netto w zależności od wielkości ogłoszenia promującego w gablocie
TWOJE WYNAGRODZENIE
 Podstawowe wynagrodzenie prowizyjne do 25% oraz premia wraz z udziałem do10%
 Wynagrodzenie prowizyjne płacone jest za każdy / jeden opracowany produkt / obiekt
 Czas opracowania jednego produktu w zależności od umiejętności handlowych i potencjału rynku:
PRZYKŁADY WYNAGRODZENIA (ilość zawieranych zleceń do jednej gabloty to średnio 15 do 22 szt.):
 w miejscowości powyżej 25 tys. mieszkańców opracowanie trwa od 14 do 28 dni:
obrót 24.300 zł = prowizja podstawowa 6.075 zł + premia i udział 1.800 zł – razem: 7.875 zł netto
obrót 22.500 zł = prowizja podstawowa 5.175 zł + premia i udział 1.200 zł – razem: 6.375 zł netto
 w miejscowości od 15 do 25 tys. mieszkańców opracowanie trwa od 5 do 14 dni:
obrót 14.400 zł = prowizja podstawowa 3.600 złI + premia i udział 1.000 zł – razem: 4.600 zł netto
 Podstawowe wynagrodzenie prowizyjne rozliczane jest zaraz po przekazaniu opracowanego obiektu,
a premia
wraz z udziałem po zapłacie przez klientów, nie później jednak niż po dwóch miesiącach.
 Prawa patentowe, autorskie oraz własności intelektualnej do ww. produktów posiada wyłącznie Sport-Premium Sp. z o.o.