oha - Systema

Komentarze

Transkrypt

oha - Systema
naśladuje naturę
Katalog
Produktów
OHA:
SYSTEM PASÓW PROMIENIUJĄCYCH
Pasy promieniujące OHA są urządzeniami przeznaczonymi do ogrzewania obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych i sportowych o średnich i dużych powierzchniach. Urządzenia te mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym oraz olejem opałowym.
System promieniujący OHA składa się z zespołu palnika, który można montować wewnątrz lub na zewnątrz ogrzewanego obiektu, oraz układu
rur promieniujących. Swobodna konfiguracja elementów promieniujących oraz szeroki typoszereg zespołów palnikowych sprawiają, iż urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w ogrzewaniu kompleksowym obiektów, jak i w wybranych strefach.
Całkowita długość rur promieniujących OHA, może osiągać 250 metrów dla wersji “M” oraz 160 m dla wersji “U”- gwarantując pokrycie cieplne
dużej powierzchni przy zachowniu równomiernej temperatury. Zastosowanie dwustopniowych palników, czyni OHA bardzo ekonomicznym i wygodnym w użyciu systemem grzewczym.
Zalety systemu OHA:
W porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi zastosowana technologia promieniowania zapewnia znaczną oszczędność energii.
W obiektach ogrzewanych systemem OHA bardzo szybko uzyskujemy żądaną temperaturę, gwarantując natychmiastowe i przyjemne
uczucie ciepła.
Palniki OHA - dzięki zastosowaniu technologi recyrkulacji spalin oraz dwustopniowego trybu spalania - zapewniają wysoką sprawność
powyżej 92 % przy zredukowanej emisji spalin.
Dzięki dużej powierzchni rur promieniujących oraz zastosowaniu specjalnej powłoki lakierniczej - uzyskujemy w OHA bardzo
wysoki współczynnik sprawności promieniowania do 96%. Kożyści płynące ze stosowania systemu OHA, to
IA
GII
ER EWAN
N
Ć E GRZ
OŚ
O
Wygodna instalacja - Palniki OHA możemy instalować w dowolnej pozycji: poziomo, pionowo lub pod
N
ĘD
ÓW
Z
T
dowolnym kątem na dachu obiektu. Dzięki redukcji ilości palników w porównaniu z proSZ
ZC
OS A KO
miennikami małej mocy , możemy uprościć instalację gazową, elektryczną oraz układ odCJ
UK
D
E
prowadzenia spalin. Przy instalacji palnika na zewnątrz unikamy konieczności
I R
wykonywania otworów na przewody spalinowe oraz detekcji gazu.
oszczędności w zużyciu paliwa dochodzące nawet do 40%.
Izolacja
1 izolacja termiczna
2 odbłyśnik stalowy
3 rura promieniująca
4 panel boczny
1
2
3
4
kompensator temperaturowy
6
1
3
4
2
5
1 Opaska zaciskowa
2 Powłoka izolująca
3 Tkanina temperaturowa
4 Płotno z włókien szklanych
5 Nypel dylatacyjny
6 Rura promieniująca
2
Pasy promieniujące
Ogrzewania ciepłym powietrzem
ZALETY OGRZEWANIA PRZEZ PROMIENIOWANIE:
KONCENTRACJA CIEPŁA PRZY PODŁODZE
ZREDUKOWANA STRATYFIKACJA POWIETRZA
BRAK RUCHU POWIETRZA
NIE WYSTĘPUJE UNOSZENIE KURZU
PRACA W CZYSTYM OTOCZENIU
CICHA PRACA URZĄDZEŃ
MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA SYSTEMU W OKRESIE ZIMOWYM
MOŻLIWOŚĆ OGRZEWANIA STREFOWEGO
Maksymalna elastyczność
Połączenie rur
3
Referencje OHA
1 IMF Zakład Metalurgiczny , Czechy 2004
2 Magazyn Craiova Rumunia 2003
3 Exeter lotnisko Anglia 2005
4 Fabryka Petrolvalves Włochy 2004
5 Hangar lotniczy Moskwa 2001
6 Fabryka Hunday Korea 1998
1
2
3
4
5
6
4
DANE TECHNICZNE ZESPOŁU PALNIKA OHA
MODEL
OHA100
OHA200
OHA400
OHA
OHA
OHA
OHA
OHA
OHA
OHA
OHA
OHA
100-50 100-100 200-115 200-150 200-180 400-200 400-250 400-300 400-400
WERSJA
Moc cieplna palnika
kW
50
100
Moc cieplna urządzenia
kW
45,5
93,0
Sprawność spalania - średnio
%
92,0
92,0
3
10,58
Maks. zużycie gazu Gaz ziemny E Nm /h 5,29
(15°C 1013,25 mbar) Propan tech. P
kg/h
3,88
7,77
Zasilanie elektryczne
3/N/PE ~ 50Hz 400V
Maksymalna moc elektryczna
W
1350
Średnica podłączenia gazu (męskie)
Cal
1”
Masa urządzenia
kg
90
Średnica wylotu spalin
mm
200
Maks. długość przewodu spalinowego m
6
Typ urządzenia
B22
115
150
180
105,2
138,0
165,6
92,0
92,0
92,0
12,17
15,87
19,05
8,93
11,65
13,98
3/N/PE ~ 50Hz 400V
3450
4450
1”
230
240
200
6
B22
200
183,0
92,0
21,16
15,54
250
300
400
230,0
276,0
366,0
92,0
92,0
92,0
26,46
31,75
42,33
19,42
23,31
31,07
3/N/PE ~ 50Hz 400V
4450
5700
1”
1”1/2
240
260
200
6
9
B22
Maksymalne długości pasów promieniujących
Długość
Długość
Długość
Moc
pasów mod. M
pasów mod. U
pasów mod. U
Mod. cieplna
1 rura Ø 300 mm 2 rury Ø 300 mm 2 rury Ø 400 mm
[kW]
min (*) max (*) min (*) max (*) min (*) max (*)
50
40
60
25
35
--OHA
100
100
60
120
35
50
--115
80
130
50
70
--OHA
150
115
140
60
80
--200
180
140
180
80
110
--200
160
190
90
115
--190
220
110
130
--OHA 250
400
300
220
250
130
160
90
120
400
----120
160
(*) Długość wirtualna: długość rzeczywista powiększona o długości odpowiadające stratom na kształtkach: 6 metrów dla kolana 90° oraz 9 metrów dla kolana końcowego 180° i kształtki “T”.
Wart.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Wymiary pasów
promieniujących [mm]
Wart. 1 rura 2 rury 2 rury
A
Ø300 Ø 300 Ø 400
B
335 460
C
512 850 1020
D
580 918 1088
E
374 374 478
masa
19
28
35
[kg/m]
Wymiary grupy palnika OHA [mm]
Rura
Rura
Ø 300 Ø 400
1075
359
200
664
333
430
774
923
157
67
134
70
398
319
333
430
Wart.
M
N (*)
O
P (*)
Q
R
S
T
U
V
Rura
Rura
Ø 300 Ø 400
333
302
1142
740
343
142
637
426
475
162
113
300
400
344
352
(*) W przypadku palnika z wydłużonym plenum (tylko na
zamówienie) wartości N i P wynoszą 1003 i 1802 mm
5
RUROWE PROMIENNIKI PODCZERWIENI
ZALETY OGRZEWANIA PRZEZ PROMIENIOWANIE:
KONCENTRACJA CIEPŁA PRZY PODŁODZE
ZREDUKOWANA STRATYFIKACJA POWIETRZA
BRAK RUCHU POWIETRZA
NIE WYSTĘPUJE UNOSZENIE KURZU
PRACA W CZYSTYM OTOCZENIU
CICHA PRACA URZĄDZEŃ
MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA SYSTEMU W OKRESIE ZIMOWYM
MOŻLIWOŚĆ OGRZEWANIA
STREFOWEGO
Rury promieniujące
Ogrzewanie ciepłym powietrzem
Systema produkuje szeroką gamę promienników rurowych INFRA z emiterem « U » o długości 3, 6, 9 i 12 metrów
Promieniowanie Infra
oraz z emiterem liniowym « M » o
długości 9,12,15 i 18 metrów. Urządzenia zbudowane są z palników o mocach
18,
28
i
45
kW,
rur
promieniujących częściowo ze stali
nierdzewnej oraz stali aluminizowanej,
ekranu wykonanego se stali nierdzewnej , wybłyszczanej, wentylatora wyciągowego
spalin
oraz
systemu
wsporników do podwieszenia urządzenia.
6
INFRA
Budowa i zasada działania
Moduły promieniujące “INFRA”, zasilane gazem
lub lekkim olejem opałowym, zostały zaprojektowane i wykonanne przez firmę SYSTEMA. Ich podstawowe
komponenty
scharakteryzowane poniżej:
składowe
zostały
PALNIK współpracuje z wentylatorem wytwarz-
ającym podciśnienie w komorze spalania. W pal-
niku inżektorowym zostaje przygotowana
mieszanka gazowo-powietrzna, która zostaje
spalone na końcówce spaljącej. Obecność
płomienia jest kontrolowana przez elektrodę joni-
zacyjną, współpracującą z elektroniczną centralą
sterującą pracą palnika. W przypadku jego wy-
gaśnięcia , podwójny elktrozawór wielogazowy
odcina dopływ gazu. Strumień gazu jest stabili-
znajdujące się w zasięgu działania promieni
Urządzenia są zgodne z Dyrektywą Niskona-
narastaniem mocy palnika. Palnik gwarantuje
aluminizowanej pokrywanej specjalnym silikono-
Kompatytbilność Elektromagnetyczna EMC
zowany i okreslany przez elektrozawór z płynnym
pełną hermetyczność w stosunku do
otoczenia. Powietrze do spala-
nia jest wówczas czerpane
z
zewnątrz
po-
mieszczenia.
podczerwonych. Emiter wykonany jest ze stali
wym lakierem temperaturowym. W modelach o
EN 416-1 i posiadaję certyfikat CE 0063 AT 4570
zewnej o zwiększonej odporności na wysoką
oraz 1450BQ0002 spełniając wymagania dyrek-
temperaturę
Ekran odbijający promieniowanie, wykonany z
mieniowania - ma za zadanie ukierunkować
strumień
promieniowania w dół. Za-
gięty pod odpowiednim
kątem, tworzy pod promi-
ennikiem stożek promie-
wyposażony jest w do-
niowania o kącie ok. 600..
datkowe zabezpieczenie jakim
tywy 90/396EWG
Dostępne akcesoria:
- Ekran RBT z izolacją z wełny mineralnej.
- Wsporniki i ekrany model MAXI do wysokości
pow. 13m lub do montażu ściennego.
-
Siatka zabezpieczająca np do sal gimnastycznych.
- Termostaty do nastaw czasu pracy i temperatury
urządzń, występują w różnych wersjach w zależności od potrzeb.
wsporniki rur
jest presostat, kontrolujący wartość
wykonane
podciśnienia w komorze spalania. w przypadku
są
ze stali, lakiero-
zaniku lub zmniejszenia do progowej wartości
wane silikono-
- gaz zostaje natychmiast odcięty poprzez
wym lakierem
elektrozawór. Obudowa palnika wykonana
temperaturo-
jest ze stali powlekanej galwanicznie (lub stli
wym .
kwasoodpornej -na zamówienie) oraz lakierowanej proszkiem epoksydowym.
Ekran izolowany - model RBT
Wentylator spalinowy z silnikiem jednofazowym
klasy H, chłodzonym, posiadającym specjalne, sa-
mosmarujące łożyska C3. Zasilanie 230V 50 Hz,
IP 44, 50/100W. Korpus wentylatora wykonany
ze specjalnego stopu aluminium gwarantuje
trwałość oraz dużą szczelność komory wirnika.
Emiter grzewczy przez który przepływają gorące
spaliny rozgrzewając jego powierzchnię do temp.
dochodzącej do 450 st.C. Rozgrzana powierzch-
mieniowania, ogrzewając osoby i przedmioty
Urządzenia są weryfikowane wg. normy
odcinek emitera wykonywany jest ze stali nierd-
bardzo dobry współczynnik odbicia pro-
nia rury, emituje energię cieplną na drodze pro-
89/336/CEE
mocy 45 kW, komora spalania, czyli początkowy
wybłyszczanej stali nierdzewnej. Posiada
Układ palnika
pięciową PN-EN 73/23/EWG, oraz Dyrektywą
Seria INFRA 3-6-9-12
7
A - TYP C32
TYP INSTALACJI KOMINKÓW SPALINOWYCH I POWIETRZNYCH
B - TYP C12
E - TYP B22
ELEMENT
D
Lmax
Lmax
Lmax
D - TYP C12
Lmax
Lmax
Maks. zużycie gazu
15 °C 1013,25 mbar
9
7
7
15
15
13
13
B22
(F)
9
9
7
7
15
15
13
13
C32
(C)
5
5
3
3
C12
(D)
6
6
4
4
DANE TECHNICZNE MODUŁÓW PROMIENIUJĄCYCH “INFRA”
MODEL
Moc cieplna palnika
Moc cieplna urządzenia
Sprawność spalania
9
C12
(B)
F - TYP B22
Lmax
C32
(A)
B22
(E)
D
C - TYP C32
Rys.
Lmax (m)
INFRA 3U INFRA 6U INFRA 9U INFRA 12U
INFRA 9M INFRA 12M INFRA 15M INFRA 18M
E (GZ-50) 2,0 kPa
Lw (GZ-41.5) 2,0 kPa
Ls (GZ-35) 1,3 kPa
P Propan techniczny
B/P Propan Butan
Zasilanie elektryczne
Maks. zużycie energi el.
Przyłącze gazowe
Średnica doprowadzenia powietrza
Średnica odprowadzenie spalin
Masa wersji standard
Masa wersji RBT
Masa wersji MAXI
kW(HI)
kW(HI)
%
Nm3/h
Nm3/h
Nm3/h
kg/h
kg/h
V/Hz
W
mm
mm
kg
kg
kg
INFRA 3U INFRA 6U INFRA 9U INFRA 12U INFRA 9M INFRA 12M INFRA 15M INFRA 18M
18
16,4
90,1
1,83
1,99
2,56
1,43
1,40
230/50
160
3/4”
100
100
54
71
79
28
24,1
90,1
2,96
3,37
3,82
2,21
2,18
230/50
160
3/4”
100
100
86
118
137
45
38,9
90,3
4,76
5,52
6,36
3,55
3,50
230/50
160
3/4”
100
100
139
187
213
45
39
90,6
4,76
5,52
6,36
3,55
3,50
230/50
160
3/4”
100
100
176
230
273
ZASTOSOWANIA SPECJALNE
18
16,4
90,1
1,83
1,99
2,56
1,43
1,40
230/50
160
3/4”
100
100
96
---
28
24,1
90,1
2,96
3,37
3,82
2,21
2,18
230/50
160
3/4”
100
100
126
---
28
24,1
90,1
2,96
3,37
3,82
2,21
2,18
230/50
160
3/4”
100
100
154
---
45
39
90,6
4,76
5,52
6,36
3,55
3,50
230/50
160
3/4”
100
100
182
---
Przykładowe zastosowania to:
- suszenie rozmaitych materiałów,
elementów metalowych, plastiku,
skór, drewna, tkanin, papieru itp.
- ogrzewania subustancji ciekłych
wymiennikami zanurzeniowymi,
- ogrzewania komór lakierniczych,
pieców, taśm wyposażonych w
promienniki do suszenia powłok,
itp.
Linia produkcyjna urządzeń stworzona w Polsce umożliwia wytworzenie wymienników specjalnych, wg
indywidualnych projektów przeznaczonych do różnego rodzaju procesów suszenia, podgrzewania
wypalania itp.
8
INFRA G - OLEJOWA
MODUŁY PROMIENIUJĄCE "INFRA G" ZASILANE OLEJEM OPAŁOWYM
MODEL
MOC CIEPLNA PALNIKA
MOC CIEPLNA URZĄDZENIA
ZUŻYCIE OLEJU OPAŁOW.
MASA KOMPLETNEGO URZĄDZENIA
MAX
kW
MAX
kW
MIN
MIN
MAX
MIN
kW
kW
Kg/h
Kg/h
Kg
INFRA 6G INFRA 9G INFRA 12G
29,27
32,11
32,11
26,19
26,19
26,19
23,35
24,10
24,10
26,09
2,47
2,21
103,5
29,55
2,71
2,21
148,5
29,55
2,71
2,21
148,5
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
V/Hz
230/50
230/50
230/50
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA OLEJU
A-R
1/4G"
1/4G"
1/4G"
ŚREDNICA ODPROWADZENIA SPALIN
mm
MAKS. ZUŻYCIE ENERGII
ŚREDNICA DOPROWADZENIA POWIETRZA
kW
mm
0,575
0,575
80
100
9
0,575
SCR
CERAMICZNE
PROMIENNIKI PODCZERWIENI
Z M O D U L O WA N Y M PA L N I K I E M
SCR to seria ogrzewaczy ceramicznych, wyposażonych w palnik typu premix, z płynną regulacją
mocy.
SCR jest przeznaczonym do bezpośredniego
ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych.
Ceramiczny promiennik podczerwieni oznacza, że
jest to urządzenie grzewcze przekazujące energię
na zasadzie promieniowania podczerwonego ciał
a głównym źródłem promieniowania jest płomień
powstały w wyniku spalania gazu na powierzchni,
specjalnie do tego celu stworzonej, płyty ceramicznej.
DWA
MODELE
TYPOSZEREG:
ZASTĘPUJĄ
CAŁY
Zastosowany układ modulacji palnika
Dostosowany do pracy ze wszystkimi rodzajami
gazu przy zachowaniu najwyższej sprawności.
Wysoka wydajność cieplna płyty ceramicznej
Zwiększone wymiary odbłyśnika
Możliwość czerpania powietrza do spalania z
zewnątrz
Możliwość zastosowania filtra powietrza
poziomej.
Instalacja sufitowa gwarantuje idealne pokrycie
promieniowaniem cieplnym, ogrzewanej powierzchni.
Modulacja palnika idealnie dopasowuje moc
urządzeń do warunków zewnętrznych i
wewnątrz pomieszczenia.
Maksymalna wydajność niezależnie od warunków otoczenia
Możliwość instalacji w każdej pozycji - nawet
SCR 25… Moc cieplna minimalna od 12 kW do
maksymalnej 24 kW
SCR 45… Moc cieplna minimalna od 24 kW do
maksymalnej 48 kW
DWIE WERSJE STEROWANIA PALNIKIEM:
SCR…M wersja manualna, możliwość płynnej
regulacji mocy palnika w sposób ręczny
SCR…A wersja automatyczna, płynna zmiana
mocy palnika odbywa się przy pomocy elektronicznego panela sterowania serii INET.
Zakres modulacji urządzeń ...S C R...
NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ
SCR… M - Manualny
MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ REGULACJI MOCY PALNIKA.
W modelacha SCR...M przewidziano możliwość płynnej zmiany wydajności ciepnej
urządzenia w zakresie 50-100%. Wartości
te, nastawiane są bezpośrednio w urządzeniu, przy pomocy regulatora PWM lub poprzez zdalny, potencjometryczny regulator
ręczny.
Dzięki takim rozwiązaniom możemy swobodnie dopasować poziom mocy urządzenia
w zależności od potrzeb użytkownika i warunków ponujących w ogrzewanym pomieszczeniu.
Urządzenia SCR szczególnie polecane są
do obiektów o słabej izolacji cieplnej oraz
do pomieszczeń gdzie wymagana jest
wzmożona wentylacja np: spawalnie.
WERSJA SCR... M -Manualna
10
SCR… A - Automatyczny
MOC CIEPLNA URZĄDZEŃ MODULOWANA
ELEKTRONICZNIE.
W modelach…A nastawa mocy palnika jest realizowana automatycznie i jest proporcjonalna do
różnicy temperatur pomiędzy panującą w pomieszczeniu a zadaną w panelu sterowania INET.
Dzięki zastosowaniu sieci szeregowej INFRANET
koszty instalacji elektrycznej zredukowane są do
minimum.
Funkcje układu sterowania "INET":
Automatyczna modulacja mocy cieplnej
urządzenia.
Możliwość podłączenia 16 urządzeń SCR z
możliwością pełnej kontroli nad każdym z
osobna.
Możliwość stworzenia 4 stref cieplny przypomocy jego panela sterowania
Trzy poziomy temperatury: Comfort, Ekono-
miczna i dyżurna
Programator czasu pracy odzielnie dla każdej
strefy.
Optymalizacja pogodowa z odczytem temperatury zewnętrznej (opcjonalnie)
możliwość podłączenia akustycznego systemu
ostrzegania.
praca urządzeń w sieci szeregowej
"INFRANET"
PANEL STEROWANIA
INET
DANE TECHNICZNA SCR
MODEL
25M/25A 45M/45A
Moc cieplna maksymalna
kW
24
48
Moc cieplna minimalna
kW
12
24
Gaz E (G-50) max Nm3/h
2,54
5,08
Gaz E (G-50) min Nm3/h
1,27
2,54
Zużucie
Propan
P
max
kg/h
1,89
3,79
nominalne
(15°C 1013,25 Propan P min
kg/h
0,95
1,89
hPa)
Prop-But. BP max kg/h
1,86
3,73
Prop.-But. BP min kg/h
0,93
1,86
Zasilanie elektryczne
L/N/PE ~ 50Hz 230V
Maksymalna moc elektryczna
W
60
60
Przyłącze gazowe (męskie)
Cale
3/4
3/4
Ciężar
kg
27
36
Promiennik SCR…A
Sterownik "INET"
Zasilanie elektryczne 230 V
11
Globosonda
Linia szeregowa "INFRANET"
SCHEMAT SIECI "INFRANET"
Nagrzewnice powietrza
EOLO
NCJI
W A R AC I E P Ł A
G
T
A
10 L MIENNIK
CJI
N A W Y T G WA R A N
K
1 5 L AN A P A L N I
SYSTEMA przedstawia szeroką gamę nagrzewnic powietrza EOLO, które spełnią wszelkie oczekiwania w zakresie częściowego lub całościowego ogrzewania
różnego rodzaju pomieszczeń. W porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi, opartymi na kotłach
c.o. - nagrzewnice z serii EOLO to najlepszy wybór, ponieważ poza niskimi kosztami inwestycyjnymi są bardzo
ekonomiczne. Są to urządzenia bezpośredniego
działania, wysokiej jakości i niezależne w działaniu.
PRZYKŁADOWE INSTALACJE
Obiekt 10.000 m2
18 urządzeń Eolo 140 AC
Moc zainstalowana: 2,6 MW
Obiekt 5.000 m2
12 urządzeń Eolo 70 AC
Moc zainstalowana 840 kW
12
ZALETY STOSOWANIA NAGRZEWNIC EOLO
TRWAŁOŚĆ URZĄDZEŃ powyżej 10 lat
NIEZALEŻNE działąnie
HERMETYCZNE względem ogrzewanego pomieszczenia
WISZĄCE o niewielkich gabarytach
PROSTA instalacja
WIELOFUNKCYJNE o różnorodnych zastosowaniach
CICHE praca
WYSOKA sprawność
ZASILANIE różnymi paliwami: gaz ziemny, gaz płynny, olej op.
powiew
comfortu...
WŁASNOŚCI TECHNICZNO KONSTRUKCYJNE
Palnik opatentowany i produkowany przez SY-
STEMA S.p.A., współpracuje z wentylatorem
ssącym dzięki któremu inżektorowo powstaje mieszanka gazowo powietrzna. Przystosowany do
spalania, zarówno gazu płynnego jak i ziemnego.
Palnik wyposażony jest w elektroniczny zapłon
oraz jonizacyjną kontrolę płomienia. Układ
zapłonowo-jonizacyjny, poprzez centralę sterującą współpracuje z podwójnym, wielogazowym
elektrozaworem, wyposażonym w regulator i stabilizator ciśnienia oraz filtr gazowy. Elektrozawór
posiada również mechanizm płynnego narastania
ciśnienia gazu. Cały układ palnika, kontrolowany jest
dodatkowo przez presostat, sprawdzający wartość
podciśnienia w komorze spalania.
WENTYLATOR ssący znajduje się na końcu
układu palnika i ma za zadanie wytwarzenie odpowiedniego podciśnienia, co skutkuje zassaniem
odpowiedniej porcji mieszanki poliwo-powietrze.
Dodatkowo, wentylator wydmuchuje spaliny poprzez kominek. Wykonany w klasie H, wyposażony jest w samosmarujące łożyska C3.
Zasilanie - 230V-50Hz, turbina tłocząca wykonana
ze stali pokrywanej galwanicznie oraz lakierowana.
KOMORA SPALANIA wykonana ze stali inox.
WYMIENNIK CIEPŁA rurkowy, trójdrożny o
krzyżowej wymianie ciepła, posiada dużą powier-
zchnię wymieny ciepła. Charakteryzuje się bardzo
dobrą sprawnością oraz dużą trwałością. Wymiennik posiada rewizje z przodu i z tyłu, co ułatwia
jego ewentualne czyszczenie.
OBUDOWA PANELOWA ze stali pokrywanej galwanicznie i lakierowanej proszkowo.
WENTYLATORY NADMUCHOWE stosowane w
wersji osiowej AE - ciche o wyważanych śmigłach
z zabezpieczeniem termicznym silnika lub w wersji
promieniowej seria AC, z możliwością podłączenia
urządzenia do systemu kanałów ropzprowadzających ciepłe powietrze.
WENTYLACJA POZA OKRESEM GRZEWCZYM: istnieje możliwość włączenia tylko sekcji
wentylatorów w okresie letnim bez uruchomienia
palnika.
BITERMOSTAT Z ZABEZPIECZENIEM FAN
LIMIT - urządzenie posiada podwójny termostat
kontrolujący pracę wentylatorów nadmuchowych
oraz zabezpiecza przed przegrzaniem nagrzewnicy.
KRÓĆCE SPALINOWY I POWIETRZNY gwarantują szczelne połączenia oraz hermetyczny układ
względem ogrzewanego pomieszczenia.
KRATKA NAWIEWNA wyposażona w pionowe i
poziome, regulowane żaluzje, dzięki którym strumień powietrza możemy dowolnie ukierunkować
MODELE I WERSJE : 8 modli od 22 do 400 kW,
każdy z modeli występuje w dwóch wersjach wentylatorów, oraz w wersjach zasilania gaz lub olej
opałowy.
URZĄDZENIA
są wykonane zgodnie z
następującymi normami
Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/CEE.
Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna
EMC 89/336/CEE oraz są poddawane weryfikacji wg. normy PN-EN 1020, co poparte jest Certyfikatami CE zgodnie z Dyrektywą 90/396 CEE.
le
mode
e
w
o
N
kW
i 400
0
4
115/1
Model Design 115/140 kW
13
PRZYKŁADOWE SPOSOBY MONTAŻU NAGRZEWNIC POWIETRZA EOLO
1
Dla instalacji, w których następuje podgrzewanie powietrza świeżego
z zewnątrz, zaleca się stosowanie grawitacyjnej żaluzji ściennej (3) na
wylocie powietrza z Eolo. element taki otwiera się jedynie przy pracujących wentylatorach nadmuchowych nagrzewnicy. Dzięki temu unikniemy wychładzania się pomieszczenia poprzez otwarte otwory
nadmuchowe niepracujących nagrzewnic. Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji konieczne jest wykonanie w ścianach specjalnych
otworów (4) również z grawitacyjnym zamknięciem, umożliwiających
wyrównanie różnicy ciśnienia w pomieszczeniu i .
1
3
3
4
4
3
3
2
2
TYP “E” EOLO AE
ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA
ZADASZENIE
KOMINEK
SPALINOWY
WEWNĄTRZ
na zewnątrz. Ilość świeżego powietrza ogrzewanego przez nagrzewnice Eolo uzależniona jest, oprócz potrzebnej ilości wymian powietrza,
od możliwości ogrzania jego do odpowiedniej temperatury. Przy projektowaniu, uwzględniając przyrost temperatury nagrzewnicy, należy dobrać tak maksymalną ilość powietrza podgrzewanegoaby temperatura
powietrza dostarczanego do obiektu była nieco wyższa od zakładanego
poziomu temperatury pomieszczenia. W razie nie osiągnięcia tego
parametru należy wybrać typ montażu ECR i zmniejszyć ilość powietrza
świeżego podgrzewanego przez nagrzewnicę poprzez przepustnicę.
TYP “IC” EOLO AC
NA ZEWNĄTRZ
WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
WYLOT SPALIN
SPALINY
WLOT
ŚWIEŻEGO
POWIETRZA
WENTYLATOR
OSIOWY
NAGRZEWNICA
"EOLO"
KRATKA
NAWIEWNA
POWIETRZE
PODGRZANE
WENTYLATOR
PROMIENIOWY
WLOT POWIETRZA
DO SPALANIA
POWIETRZE
PODGRZANE
FILTR
POWIETRZE
RECYRKULOWANE
WEWNĘTRZNE
WSPORNIKI
MONTAŻOWE
KLAPA
OGNIOWA
TYP “EC” EOLO
WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
12
9
8
10
11
13
PODGRZANE
POWIETRZE
4
5
6
7
ŚWIEŻE
POWIETRZE
14
3
TYP “ECR” EOLO
LEGENDA
1. Rura doprowadzająca gaz
2. Złącze dielektryczne
3. Zawór kulowy ręczny
4. Przyłącze gazowe.
5. wsporniki montażowe.
6. Elastyczne przyłącze gazowe
7. Zawór odcinający.
8. Kominek spalinowy
9. Nagrzewnica marki “Systema” (montaż zewnętrzny)
10. klapa przeciwpożarowa dwudrożna.
11. Kratka nawiewna nagrzewnicy.
12. Ściana zewnętrzna
13. Wentylator promieniowy zabudowany wraz z filtrem
powietrza
14. Panel sterujący z termostatem.
WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
SPALINY
PODGRZANE
POWIETRZE
POWIETRZE
RECYRKULOWANE
WEWNĘTRZNE
2
1
TYP “ECRR” EOLO
WEWNĄTRZ
TYP “ECRT” EOLO (ROOF-TOP)
TYP “ECRE” EOLO
NA ZEWNĄTRZ
WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ
SPALINY
SPALINY
SPALINY
WYMIENNIK
CHŁODZĄCY
PODGRZANE
POWIETRZE
POWIETRZE
RECYRKULOWANE
WEWNĘTRZNE
WLOT
ŚWIEŻEGO
POWIETRZA
WLOT
ŚWIEŻEGO
POWIETRZA
WLOT
ŚWIEŻEGO
POWIETRZA
PODGRZANE
POWIETRZE
POWIETRZE
RECYRKULOWANE
WEWNĘTRZNE
PODGRZANE
POWIETRZE
WEWNĄTRZ
POWIETRZE
RECYRKULOWANE
WEWNĘTRZNE
Do przedstawionych powyżej, przykładowych typów instalacji, Systema oprócz dostawy nagrzewnic, może dostarczyć tylko standardowe
elementy jak: filtry powietrza, klapy przeciwpożarowe, wsporniki montażowe, kominki itp. Elementy takie jak bateria chłodząca czy kanały,
powinny być zaprojektowane przez projektanta, indywidalnie do każdego rozwiązania.
14
PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA NAGRZEWNIC EOLO
Często wymogi przeciwpożarowe lub związane ze
szczególnymi właściwościami pomieszczeń
ogrzewanych, wymuszają montaż nagrzewnic
EOLO na zewnątrz tychże obiektów, np. w stolar-
niach, warsztatach samochodowych, w pomieszczeniach, w których występują substancje łatwopalne lub gromadzi się kurz czy opary, itp. W
takich przypadkach możemy stosować EOLO
serii AC, monntując urządzenie na zewnątrz budynku i rozwiącując w ten sposób problem ogrzewania a po zastosowaniu komory mieszania,
możemy ustawić żądany poziom wentylacji.
Typy instalacji kominków spalinowo-powietrznych
A) Typ C32
C) Typ C32
E) Typ B22
B) Typ C12
F) Typ B22
D) Typ C12
D= 500mm minimalnie - Uwaga: dla instalacji typu “B” należy przewidzieć odpowiednią wentylację
A
Lmax
[m]
5
EOLO 20
KOD
--
Lmax
Ø
[m]
100
EOLO 30
KOD
Lmax [m] EOLO AE/AC
Lmax
Ø
[m]
EOLO 50
KOD
Lmax
Ø
[m]
EOLO 70
KOD
Lmax
Ø
[m]
EOLO 115
KOD
Lmax
Ø
[m]
EOLO 140
KOD
Ø
04CNTE0442 100
8
04CNTE0442 100
6
04CNTE0442 100
4
04CNTE0442 100
3
04CNTE0442 100
2
04CNTE0442 100
9
04CNTE0445 100
8
04CNTE0445 100
6
04CNTE0445 100
4
04CNTE0445 100
4
04CNTE0445 100
3
04CNTE0445 100
10
80
15 04CNTE0442 100 14 04CNTE0442 100 10 04CNTE0442 100
B
KOD
Lmax
Ø
[m]
9
E
--
EOLO 90
8
04CNTE0442 100
5
04CNTE0442 100
4
04CNTE0442 100
F
5
04CNTE0443 80
10 04CNTE0444 80
15 04CNTE0446 100 14 04CNTE0446 100 10 04CNTE0446 100
C
4
04CNKI3553 100
5
04CNKI2515 150
4
04CNKI2515 150
2
04CNKI2515 150
1
04CNKI2515 150
NIESTOSOWANE
D
4
04CNKI3552 100
6
04CNKI2514 150
5
04CNKI2514 150
3
04CNKI2514 150
1
04CNKI2514 150
NIESTOSOWANE
15
8
04CNTE0446 100
5
04CNTE0446 100
4
04CNTE0446 100
DANE TECHNICZNE NAGRZEWNIC POWIETRZA EOLO
MODEL
wyntylatory osiowe
20AE
wentylatory promieniowe
OPIS
Jednostka
Moc cieplna palnika
30AC
22
34
kW (Hi)
Moc cieplna urządzenia
kW (Hi)
Sprawność spalnia
20
%
Gaz ziemny E
Maks. zużycie Gaz ziemny Lw
gazu (15°C
1013,25 mbar) Gaz płynny P
Gaz płynny B/P
30AE
20AC
91
SERIA GAZOWA (palnik SYSTEMA)
50AE
70AE
70AC
90AC
54
70
94
50
64
92
92
Nm3/h
2,33
3,60
5,71
7,41
kg/h
1,73
2,68
4,26
5,52
Nm3/h
2,47
kg/h
Średnica podłączenia gazu
1,71
cal
3/4"
2,64
3/4"
115
140
6,47
4,20
3/4"
106
9,95
92
14,81
24,33
39,15
9,07
11,04
18,13
29,17
92
92
5,44
7,30
8,92
10,87
100
100
230/50
230/50
230/50
230/50
400/50
400/50
W
192
256
556
752
854
810
990
SERIA “AE” WENTYLATORY OSIOWE
Wydajność wentylatorów
Zasięg wydmuchu
20AE
70AE
90AE
100
115AE
6900
9500
12000
°C
28
28
30
30
34
32
34
20
26
29
30
940
1380
1380
1390
1380
1380
1380
db(A)
40
46
51
55
57
59
60
1
SERIA “AC” WENTYLATORY PROMIENIOWE
Zużycie enrgii elektrycznej
1
2
2
3
3
4
20AC
30AC
50AC
70AC
90AC
115AC
140AC
m3/h
1.900
3.150
4.500
5.700
8.600
9500
12000
°C
29
27
30
31
27
32
34
W
440
1260
940
750
840
750
750
750
750
db(A)
42
50
54
61
63
65
67
Poziom hałasu *
1
2
10
2
3
11,4
2810
n'
1
12
2480
Obroty wentylatorów
n°
11
1800
mmH2O
Ilość wentylatorów
10
1040
Spręż wentylatorów
Przyrost temperatury
12
680
3
17,87
37
n'
n°
--
140AE
5900
15
12
E=Wentylator osiowy
--
1” 1/2
--
400/50
400AE
5600
30000
40
47
1400
10
--------
4
--
* Dane mierzone w nagrzewnicach zamontowanych jako typ C w odległości 6 m (pobór powietrza i odprowadzenie spalin na zewnątrz)
A=Palnik inżektorowy gazowy
91
160
4500
10
91
100
3000
Obroty wentylatorów
Wydajność wentylatorów
50AE
100
1950
m
Poziom hałasu *
100
m3/h
Przyrost temperatury
Ilość wentylatorów
30AE
100
100
3/4"
230/50
Zużycie enrgii elektrycznej
100
3/4"
16,81
V/Hz
100
370
11,92
Zasilanie elektryczne
80
230
336,7
13,56
3/4"
2°stopień
209,3
11,11
7,41
400AE
1°stopień
128
8,47
3/4"
100
86
mm
mm
100
140AE
140AC
Średnica odprowadzenia spalin
Średnica doprowadz. powietrza
80
3,90
115AE
115AC
Apparecchi a gas verificati secondo norma europea EN 1020
31
92
90AE
50AC
--
C=Wentylator promieniowy,
MODEL
wyntylatory osiowe
20GE
wentylatory promieniowe
OPIS
Moc cieplna urządzenia
Sprawność spalnia
30GE
50GE
70GE
90GE
115GE
140GE
20GC
30GC
50GC
70GC
90GC
115GC
140GC
Kcal/h (Hi)
18.920
29.240
46.440
60.200
80.840
98.900
80.840
Kcal/h (Hi)
17.217
26.900
42.724
55.384
74.372
91.000
74.372
%
91
92
92
92
92
92
92
Jednostka
Moc cieplna palnika
SERIA Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM (PALNIKI OLEJOWE RIELLO)
kW (Hi)
kW (Hi)
22
20
34
54
31
50
70
64
94
86
115
106
94
86
Maks. zużycie oleju
olej op.
(15°C 1013,25 mbar)
kg/h
1,85
2,87
4,55
5,90
7,93
9,70
7,93
Średnica odpr. spalin
mm
100
120
150
150
150
150
150
Zasilanie elektryczne
V/Hz
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
400/50
W
320
365
580
750
850
810
Średnica podłączenia oleju
Średnica dopr. powietrza
cal
mm
SERIA “GE” WENTYLATORY OSIOWE
Zużycie enrgii elektrycznej
Wydajność wentylatorów
Zasięg wydmuchu
Przyrost temperatury
Obroty wentylatorów
Ilość wentylatorów
Poziom hałasu *
1/2”
100
20GE
1/2”
1/2”
100
100
30GE
50GE
1/2”
100
70GE
1/2”
100
90GE
1/2”
100
140GE
12.000
1.900
3.150
4.500
5.700
8.600
9.500
°C
28
28
30
30
34
32
10
15
20
26
29
100
400/50
115GE
m3/h
m
1/2”
30
990
37
34
n'
940
1.440
1.440
1.390
1.440
1.440
1.440
db(A)
38
43
49
54
57
58
58
n°
1
1
2
2
3
3
4
SERIA “AC” WENTYLATORY PROMIENIOWE
20GC
30GC
50GC
70GC
90GC
115GC
140GC
Wydajność wentylatorów
m3/h
1.900
3.150
4.500
5.700
8.600
9.500
12.000
°C
29
27
30
31
27
32
Zużycie enrgii elektrycznej
W
470
870
900
900
900
900
900
900
900
db(A)
41
48
53
58
60
61
64
1
1
2
2
10
3
11,4
2590
n'
n°
12
2210
Obroty wentylatorów
Poziom hałasu *
11
1640
mmH2O
Ilość wentylatorów
10
910
Spręż wentylatorów
Przyrost temperatury
12
765
3
* Dane mierzone w nagrzewnicach zamontowanych jako typ C w odległości 6 m (pobór powietrza i odprowadzenie spalin na zewnątrz)
A=Palnik inżektorowy gazowy
E=Wentylator osiowy
16
C=Wentylator promieniowy,
12
34
4
28,74
PROMIENNIKI WODNE
TS
Nowa linia produktów to panele promieniujące TS zasilane gorącą wodą. Charakteryzują
się
niską
intensywnością
promieniwania przez co tworzą idealny comfort w ogrzewanym obiekcie. Występują w
czterech modelach:
TS10/300/3 - 3 rury Ø ¾”, rozstaw 10
cm, szerokość 300 mm
TS10/600/6 - 6 rur Ø ¾”, rozstaw 10
cm, szerokość 600 mm
TS10/900/9 - 9 rur Ø ¾”, rozstaw 10
cm, szerokość 900 mm
TS10/1200/12 -.12 rur Ø ¾”, rozstaw
10 cm, szerokość 1200 mm
Promienniki wodne “TS”, wyposażone są fabrycznie w kolektory oraz wszystkie złącza niezbędne do instalacji. Idealnie nadają się
do pomieszczeń o dużym zagrożeniu pożarowym, magazynów z żywnością, hurtowni farmaceutycznych, obiektów użyteczności
publicznej gdzie zagęszczenie osób przekracza 0,4 os/m2 i wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny w obiekcie.
Model
Dane techniczne paneli promieniujących TS
ilość rur - Ø (w calach)
szerokość całkowita (mm)
rozstaw tubi (mm)
TS10/300/3
TS10/600/3
TS10/900/9
TS10/1200/12
300
600
900
1200
3 - 3/4"
6 - 3/4"
100
100
9 - 3/4"
100
12 - 3/4"
100
∆Tm * (K)
(W/m)
(W/m)
(W/m)
(W/m)
22
78
135
195
256
20
24
26
70
87
104
32
122
36
140
34
38
40
42
44
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
66
150
95
28
30
121
165
180
113
195
211
131
226
149
258
242
158
274
168
290
177
307
187
323
196
340
206
357
216
373
226
390
231
399
236
408
245
425
255
442
266
459
276
477
286
495
174
216
238
260
282
304
327
349
373
396
419
443
467
283
312
340
369
398
428
457
488
518
549
580
611
491
643
540
706
515
564
577
589
614
639
664
690
715
(*) ∆Tm = różnica pomiędzy średnią temperaturą czynnika i temperaturą pomieszczenia.
17
229
674
739
755
771
804
836
869
903
936
OGRZEWACZ GAZOWY
Rozwój techniki przynosi na rynku grzewczym wiele nowych, alternatywnych rozwiązań ogrzewania pomieszczeń, w
porównaniu z powszechnie stosowanymi
systemami centralnego ogrzewania.
Wszystkie wprowadzone udoskonalenia
mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i
funkcjonalności oraz zapewnienia komfortu
i oszczędności energetycznych.
Osiąga się to przy zastosowaniu rozwiązania opartego na gazowych ogrzewaczach
pomieszczeń KING.
Wraz z serią KING, Systema prezentuje
całą gamę ogrzewaczy zasilanych gazem,
z grawitacyjnym lub wymuszonym odprowadzeniem spalin, która jest doskonałą alternatywą dla konwencjonalnego ogrzewania.
Urządzenie może być zasilane gazem płynnym lub ziemnym.
Proces spalania odbywa się w żeliwnej, hermetycznej komorze a produkty spalania odprowadzane są na zewnątrz ogrzewanego
pomieszczenia. Powietrze niezbędne do
prawidłowego przebiegu spalania pobierane jest z zewnątrz pomieszczenia za pomocą rury współosiowej z odprowadzeniem
spalin.
CERTIFIKATY CE
0694BN4044
0694BN4045
GWARANCJA 10 lat
ŻELIWNY OD 2 DO 5,3 KW
na wymiennik oraz palnik
WERSJA STANDARD Z
WYMIENNIKIEM ŻELIWNYM
WERSJA KLASYCZNA Z
WYMIENNIKIEM ŻELIWNYM
PANEL STEROWANIA
DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY GAZOWYCH Z WYMIENNIKAMI ŻELIWNYMI
MODELE Z PŁOMIENIEM - PILOT
MODELE ELEKTRONICZNE
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SPALIN
K21
K28
K40
K40E
87,5
88,0
88,0
89,8
90,0
88,0
88,0
11,0
35,5
KLASA SPRAWNOŚCI
1
1
1
1
1
1
4,1
1
1,8
1
2,5
2,3
Gaz ziemny E
mbar
13,2
12,0
12,5
14,0
12,0
12,5
14,0
14,0
12,0
CIŚ. NA DYSZY (ZASIL.= 37 mbar)
Propan
mbar
36,6
36,8
36,7
36,5
36,6
36,7
36,5
36,5
37,0
ŚREDNICA DYSZY PALNIKA
Propan-Butan B/P mbar
P
Gaz ziemny E
Propan-Butan B/P
Propan
P
Gaz ziemny E
MAKSYMALNE ZUŻYCIE GAZU
Propan-Butan B/P
(15°C-1013,5 mbar)
Propan
P
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA NADMUCHOWEGO
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANEGO POWIETRZA
ILOŚĆ WENTYLATORÓW
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
MASA
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA GAZU
ŚREDNICA PRZEWODÓW
WSPÓŁOSIOWYCH
MAKS. DŁUG. PRZEWODÓW
TYP MONTAŻU
28,8
28,9
29,0
28,8
1,9
1,45
1,90
1,90
1,25
1,45
mm
0,75
0,85
1,05
1,10
0,85
1,05
1,10
0,75
0,85
m3/h
0,75
0,21
0,85
1,05
0,26
0,42
1,10
0,49
0,85
0,26
1,05
0,42
1,10
0,49
0,75
0,21
4,6
Z WENTYLATOREM
K28VE K40VE K55VE K21FE K28FE K40FE K55FE
4
4,6
2,4
90,0
88,0
88,0
13,5
12,0
11,0
37,0
37,0
35,5
4,1
1
29,0
2,5
2,3
1
3,6
1
28,5
28,0
1,9
1,45
1,9
1,10
0,85
0,85
1,00
1,10
0,26
0,42
0,49
1,00
Z WENTYLATOREM
WYMUSZONE ODPR. SPALIN
3
4,3
5,3
88,5
88,0
88,3
85,0
13,5
12,0
13,0
12,0
12,0
37,0
36,5
36,5
36,4
36,4
4,1
1
29,0
1,9
2,2
1
28,5
1,4
2,7
3,8
1
1
28,5
28,4
1,6
1,9
0,85
1,00
1,10
0,82
0,90
1,05
0,26
0,42
0,49
0,25
0,32
0,46
1,00
1,10
0,82
0,90
1,05
4,6
1
28,6
2,1
1,15
1,15
0,56
kg/h
0,158
0,197
0,315
0,363
0,197
0,315
0,363
0,158
0,197
0,315
0,363
0,197
0,315
0,363
0,189
0,237
0,339
0,418
V
--
--
--
--
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
kg/h
W
m /h
3
0,155
----
0,194
0,311
--
--
--
--
--
--
0,357
---
0,194
50
25
--
2
2
2
420
420
560
560
420
Głębokość
mm
225
225
225
225
225
mm
kg
615
31
615
615
31
45
30
270
mm
--
30
50
240
Szerokość
--
50
0,357
150
82
--
0,311
--
70
Rury współosiowe
28,0
1,90
mm
1
28,5
1,90
44
Spaliny
28,5
1,45
36
Powietrze
29,0
1,25
m3
Wysokość
28,9
mm
Hz
MOC ELEKTRYCZNA - ZUŻYCIE
28,9
3,6
1
CIŚ. NA DYSZY (ZASIL.= 20 mbar)
CIŚ. NA DYSZY (ZASIL.= 37 mbar)
4
K55E
87,5
3,6
2
K28E
87,3
2,2
4,6
BEZ WENTYLATORA
87,0
4,1
4
K21E
90,0
3,5
2,5
K55V
%
2,2
4,6
K40V
SPRAWNOŚĆ SPALANIA
1,8
4
Z WENTYLATOREM
K28V
kW
kW
2,5
K55
MOC CIEPLNA NOMINALNA
MOC UŻYTKOWA
2
BEZ WENTYLATORA
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SPALIN
615
45
48
615
32
78
0,155
50
10
--
0,194
0,311
50
50
10
10
--
--
0,357
50
10
0,194
50
37
0,311
50
37
0,357
50
37
0,186
50
55
0,233
0,334
50
50
55
60
0,412
50
60
--
150
240
240
150
150
260
260
--
2
2
2
2
2
2
2
88
36
46
72
82
560
560
420
420
560
560
420
560
560
560
560
730
730
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
615
46
615
46
--
615
32
--
--
615
615
32
46
615
46
50
615
32
78
615
46
88
615
46
48
615
33
58
84
615
615
33
52
102
615
52
cale (“)
3/8"-M
3/8"-M
3/8"-M
3/8"-M
3/8"-M
3/8"-M
3/8"-M
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
3/8”-F
mm
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
38
38
38
38
mm
mm
120
500
120
500
160
C11
500
160
500
120
500
160
500
C11
18
160
500
120
500
120
500
160
C11
500
160
500
120
500
160
500
C11
160
500
60
5000
60
5000
60
C13
5000
60
3000
Ponieważ ogrzewacze tego rodzaju, zalicza się
do urządzeń typu C - mogą one być instalowane w
każdym pomieszczeniu, m.in. w mieszkaniach, łazienkach, biurach oraz w pomieszczeniach bez dodatkowej wentylacji, koniecznej, w przypadku kiedy
instalujemy urządzenia typu B (NORMA UNI-CIG
7129).
Elegancka i delikatna obudowa ogrzewacza wyróżnia się funkcjonalną i estetyczną linią o zaokrąglonych kształtach. Dostępna jest w dwóch
kolorach białym i kremowym. Dzięki temu pasuje
do każdego rodzaju wnętrza od nowoczesnego po
rustykalny. Specyficzny system otworów na górnej
i frontowej części pokrywy, gwarantuje uzyskanie
w krótkim czasie komfortu cieplnego, a wzrost
efektywności ogrzewania, następuje poprzez prze-
kazywanie energii cieplnej na drodze konwekcji
oraz promieniowania. Dzięki temu uzyskujemy
równomierny rozkład temperatury w ogrzewanym
pomieszczeniu.
Ogrzewacz KING jest całkowicie bezpieczny, gdyż
proces spalania odbywa się w hermetycznie zamkniętym, żeliwnym wymienniku ciepła, a obecność płomienia jest kontrolowana poprzez
termoparę lub elektrodę jonizacyjną - w zależności
od modelu KING. Zabezpieczenia te, powodują
natychmiastowe odcięcie dopływu gazu w przypadku zaniku płomienia. Użytkowanie KINGA pozwala na oszczędność energii do około 30-40%
w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi. Dzieje się tak dlatego ponieważ żądana
temperatura jest osiągana w bardzo krótkim cza-
OGRZEWACZ GAZOWY
WYMIENNIK INOX od 7 do 13kW
Ogrzewacz KING od 7,2 do 13,3 kW, wykonany jest
ze stali powlekanej galwanicznie a jego wymiennik
ze stali nierdzewnej. System sterowanie jest bardzo
prosty w użyciu a przyciski sterujące umieszczone
są w łatwo dostępnej wnęce ogrzewacza. Ogrzewacze tej serii, posiadają wentylator nadmuchowy
pracujący z dwoma prędkościami obrotowymi oraz
wentylator wymuszający odprowadzenie spalin.
Dzięki temu przewód spalinowo powietrzny posiada
niewielką średnicę i możemy go wydłużyć do 5 metrów. W zestawie z ogrzewaczem KING znajdują się:
zestaw rur spalinowo-powietrznych, śruby mocujące,
zestaw dysz do wymiany gazu, szablon montażowy,
instrukcja obsługi oraz gwarancja.
Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia oraz są zgodny z normami: UNICIG 7129 urządzenia typu C, PN EN 613:2002.
sie, a bezpośrednie doprowadzenie gazu pozwala
uniknąć strat ciepła związanych z jego przesyłem.
Każdy zamontowany grzejnik jest niezależny od
pozostałych, co pozwala na montaż w osobnych
pomieszczeniach i wygodne sterowanie każdego z
osobna.
Montaż jest szybki i nieskomplikowany; polega na
przykręceniu 4 śrub urządzenia do ściany, po
uprzednim wycięciu otworu na przewód współosiowy, spalinowo-powietrzny oraz wykonania podłączenia instalacji gazowej.
Oferta opisywanych ogrzewaczy jest bardzo szeroka - zawiera 34 modele, pozwalając tym samym
na rozwiązanie każdego problemu związanego z
ogrzewaniem, wyborem mocy, montażem oraz wymiarami urządzenia.
GWARANCJA 10 lat
na wymiennik oraz palnik
PANEL STEROWANIA
WERSJA STANDARD
Z WYMIENNIKIEM INOX
DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY GAZOWYCH KING Z WYMIENNIKAMI STALOWYMI INOX
MOC CIEPLNA NOMINALNA
MOC UŻYTKOWA
SPRAWNOŚĆ SPALANIA
KLASA SPRAWNOŚCI
CIŚNIENIE NA DYSZY (ZASIL.= 20 mbar)
CIŚNIENIE NA DYSZY (ZASIL.= 37 mbar)
CIŚNIENIE NA DYSZY (ZASIL.= 37 mbar)
CERTIFIKAT CE
0694BN4046
ŚREDNICA DYSZY PALNIKA
MAKSYMALNE ZUŻYCIE GAZU
(15°C-1013,5 mbar)
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
MOC ELEKTRYCZNA - ZUŻYCIE
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA NADMUCHOWEGO
OBJĘTOŚĆ OGRZEWANEGO POWIETRZA
ILOŚĆ WENTYLATORÓW
Gaz ziemny E
Propan-Butan B/P
Propan
P
Gaz ziemny E
Propan-Butan B/P
Propan
P
Gaz ziemny E
Propan-Butan B/P
Propan
P
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Szerokość
Wysokość
Głębokość
ŚREDNICA PRZEWODÓW WSPÓŁOSIOWYCH
Powietrze
Spaliny
MASA
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA GAZU
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW WSPÓŁOSIOWYCH
TYP MONTAŻU
kW (Hi)
kW (Hi)
%
mbar
mbar
mbar
mm
mm
mm
m3/h
kg/h
kg/h
V
Hz
W
m3/h
m3
mm
mm
mm
kg
Cal (")
mm
mm
mm
19
MODELE ELEKTRONICZNE Z WENTYLATOREM
K70FE
7,2
6,8
93,7
1
19,8
28,8
36,8
2
1,3
1,3
0,76
0,568
0,559
85
470
154
2
880
710
330
44
100
60
5000
K90FE
8,2
7,7
93,3
1
14,7
28,8
36,7
2,3
1,35
1,35
0,87
0,647
0,637
85
470
174
2
880
710
330
44
100
60
5000
230
50
1/2" F
C13
K110FE
K130FE
150
470
223
2
1150
710
330
56
150
470
293
2
1150
710
330
56
10,1
9,6
94,1
1
19,8
28,8
36,8
2,5
1,6
1,6
1,07
0,796
0,785
100
60
5000
13,3
12,6
94
1
13,1
28,9
36,5
3
1,8
1,8
1,41
1,049
1,033
100
60
5000
DRUK PL 08 - 2007 - ver. n° 01
Nasze oddziały:
SYSTEMA il kwang machine
industry co., ltd
730-20 An Chung Dong,
Kwang San-Ku. Kwang Ju. KOREA
Tel. +82629542204
Fax +82629542208
[email protected]
SYSTEMA FRANCE s.a.r.l.
31 Rue Wilson
69150 Decines FRANCE
Tel. +33.4.37.48.01.00
Télécopie: +33.4.78.71.02.46
[email protected]
SYSTEMA RUS
РОССИЯ, 117105, Москва
Варшавское шоссе, 17, стр. 5
Тел. +70959581817
Факс. +70959581809
e-mail: [email protected]
SYSTEMA ROMANIA s.r.l.
B-dui Mihai bravu 42-62 Sector 2
021328 BUCARESTI - ROMANIA
Tel./Fax +40 212521628
[email protected]
SYSTEMA IRAN
IRAN\TEHRAN
Tel. Italy +39 3355988880
Tel. Iran +98 9124703110
e-mail: [email protected]
Tel. Iran +98 9122880618
e-mail: [email protected]
意大利SYSTEMA(中国)公司
瓦特斯控制设备(上海)有限公司
WATESI CONTROL EQUIPMENT (SHANG HAI)
CO.,LTD.
地址:中国·上海市黄渡工业园春浓路765号
邮编:201804
电话:021- 69596758 69596795
传真:021- 69596759
e-mail: [email protected]
SYSTEMA POLSKA Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola ul. Długa 5
Tel. +48 043 8247287/88 - Fax +48 043 8233064
E-mail: [email protected] - http: systemapolska.pl
Nagrzewnice wiszące, gazowe i olejowe “Eolo”
Nagrzewnice wodne Air Split “Breeze” - moduły grzewcze 35 ÷ 70
Termokonwektory gazowe “King”
Pasy promieniujące “OHA”
Promienniki rurowe “INFRA”
Promienniki ceramiczne z modulowaną mocą “SCR”
naśladuje naturę
SYSTEMA S.p.A. - Via S. Martino, 17/23 - S.GIUSTINA IN COLLE (PD)
loc. Fratte Fontane Bianche - PADOVA ITALY
Tel. 049/9355663 r.a. - Fax 049/9355699
E-mail: [email protected] - http: //www.systema.it
PRODUCENT SYSTEMÓW GRZEWCZYCH ZASILANYCH GAZEM i OLEJEM OPAŁOWYM- PASY PROMIENIUJĄCE - PROMIENNIKI RUROWE - MODULOWANE PROMIENNIKI CERAMICZNE - TERMOKONWEKTORY GAZOWE - WISZĄCE NAGRZEWNICE POWIETRZA
Marka produktów SYSTEMA gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów popartych cartyfikatami CE

Podobne dokumenty

OHA pasy promieniujące

OHA pasy promieniujące uszczelnia i dosiska złącze, zapewniając jednorodne hermetyczne zamknięcie.

Bardziej szczegółowo