CLOVIN Break Kompleks

Transkrypt

CLOVIN Break Kompleks
CLOVIN Break Kompleks
Przeznaczenie:
Wzmacniacz alkaliczności kąpieli piorącej i czynnik kompleksujący jony metali ciężkich w kąpieli piorącej.
Składnik „Płynnego systemu piorącego CLOVIN”. Współdziała z innymi preparatami systemu CLOVIN CLOVIN Plus oraz Clovicol Perfect i Septonit.
Właściwości:
 zwiększa skuteczność prania
 zmiękcza twardość wody
 może być stosowany we wszystkich typach pralnic
 przystosowany do dozowania przez system pomp
Skład:
15-<30% - wodorotlenek sodu; 5-<15% - fosfoniany oraz polikarboksylany.
Stosowanie i dozowanie:
Dozowanie w zależności od rodzaju zabrudzenia i twardości wody: 2 – 12 ml/kg suchej bielizny.
Dezynfekcja chemiczno – termiczna w procesie prania bielizny ogólnoszpitalnej.
Preparat
Preparat
Czas [min] Temperatura
[ oC]
CLOVICOL
Perfect CLOVIN
Break Kompleks
SEPTONIT
g/kg
bielizny
w kąpieli
piorącej
2,4
4,8
0,6 g/l
1,2 g/l
3,2
0,8 g/l
20
65
Moduł
kąpieli
Zakres
działania
1:4
B, Tbc, F, V
W przypadku wody twardej należy odpowiednio zwiększyć dozowanie.
* Szczegółowe dozowanie środka ustala przedstawiciel firmy CLOVIN S.A. w oparciu o lokalne warunki
techniczne pralni, stopień zabrudzenia i asortyment bielizny.
Składowanie i opakowanie:
Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję. Przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu, chronić prze mrozem. Przechowywać w temperaturze powyżej 10 oC. W niższych
temperaturach może dojść do krystalizacji, co utrudnia dozowanie produktu.
Waga netto: 20kg/200kg
Opakowanie handlowe: pojemniki z HDPE
Termin przydatności do użycia - 24 miesięcy od daty produkcji.
Numer serii i data produkcji na opakowaniu.
Skutki zdrowotne narażenia ostrego: oparzenia skóry, uszkodzenia oczu, nieżyt nosa i podrażnienie krtani,
gardła i oskrzeli. Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: w dłuższym okresie po zatruciu mogą wystąpić
objawy nadwrażliwości oskrzelowej lub dychawicy oskrzelowej.
Producent:
CLOVIN S.A.
ul. Zarzecze 14
18-220 Czyżew
tel. (086) 275 50 58
e-mail: [email protected]
www.clovin.com.pl