Konferencja Stomatologiczna "Nowe trendy w stomatologii"

Transkrypt

Konferencja Stomatologiczna "Nowe trendy w stomatologii"
NASI PARTNERZY
Konferencja Stomatologiczna
"Nowe trendy w stomatologii"
POZNAŃ, 14 MAJA 2016 R.
PROGRAM KONFERENCJI – NOWE TRENDY W STOMATOLOGII
Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego, Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej mam zaszczyt zaprosić na Konferencję
Stomatologiczną, która odbędzie się dnia 14 maja 2016 roku
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (sala A)
przy ul. Przybyszewskiego 37A.
Prawidłowa diagnostyka i odpowiednie leczenie
stomatologiczne prowadzą do poprawy komfortu w życiu
codziennym pacjentów. Wymaga to współpracy specjalistów
z różnych dziedzin stomatologii, których mieliśmy zaszczyt
zaprosić do udziału w naszej konferencji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych chcących wziąć udział i przypominamy o
rejestracji za pomocą Karty Uczestnictwa, która jest
dostępna na stronie internetowej:
www.pts-oddzialpoznan.ump.edu.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
Komitet Organizacyjny:
Komitet Naukowy:
Przewodniczący
Prof. dr hab. Honorata Shaw
dr hab. Mariusz Pryliński
Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski
Sekretarz
dr n. med. Elżbieta Paszyńska Dr hab. Krzysztof Osmola
Członkowie:
Dr n. med. Joanna Łaszkiewicz
lek. dent. Andrzej Cisło
dr n. med. Karolina Karońska
dr n. med. Agata Prylińska-Czyżewska
Danuta Gowarzewska
10.00 -10.15
Otwarcie Konferencji
10.15 -11.15
Psychologiczne aspekty bólu w leczeniu stomatologicznym
przyzębia.
Prof. dr hab. Honorata Shaw, V-ce Prezes Zarządu Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego w Krakowie
11.15 -12.15
Współczesne techniki zabezpieczenia oszlifowanych filarów
zębowych.
Dr hab. Mariusz Pryliński, kierownik Zakładu Technik i
Technologii Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
12.15 -13.15
Nowoczesne materiały i techniki adhezyjne w odbudowie
uszkodzonych zębów.
Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski z Zakładu Propedeutyki i
Diagnostyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi
13.15 -14.00
Przerwa obiadowa
14.00 -15.00
Nowe możliwości diagnostyki i leczenia nowotworów
głowy i szyi.
Dr hab. Krzysztof Osmola z Katedry i Kliniki Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
15.00 -16.00
Praktyczne aspekty uproszczonej procedury
endodontycznej z zastosowaniem najnowszego systemu
narzędzi recyprokalnych WaveOneGold.
Dr n. med. Joanna Łaszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, certyfikowany wykładowca Dentsply Maillefer
16.00 -16.15
Stomatologia i nowoczesne spojrzenie na ekonomię.
Wskaźniki bez tajemnic.
Dr Magdalena Szumska, Dyrektor Generalny SIC, Redaktor
Naczelna Medical Maestro Magazine
16.15 -16.30
Profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży.
mgr inż. Marlena Rosiak - Colgate Warszawa
16.30 -16.45
Kompletny protokół cementowania pośrednich uzupełnień
protetycznych.
lek. dent. Jakub Koralewski - 3M ESPE Nadarzyn
16.45 -17.15
Zakończenie Konferencji - losowanie nagród