szkoła policji w słupsku polscy policjanci w brandenburgii

Transkrypt

szkoła policji w słupsku polscy policjanci w brandenburgii
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71614,Polscy-policjanci-w-Brandenburgii.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 13:59
POLSCY POLICJANCI W BRANDENBURGII
„Bezpieczeństwo na drogach w oparciu o doświadczenia policjantów z wybranych
krajów Europy” - pod takim hasłem przebiegała kolejna wizyta wykładowców Zakładu Prewencji i Ruchu
Drogowego, którzy gościli z tygodniową wizytą u niemieckich policjantów. Była to część projektu
realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. W trakcie pobytu polscy policjanci gościli u swoich
niemieckich kolegów z Oranienburga, Berlina i Poczdamu.
W trakcie wizyty wykładowcy słupskiej Szkoły Policji obserwowali pracę i zadania niemieckich policjantów, które
ukierunkowane są na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Polscy policjanci poznawali funkcjonowanie policji
drogowej, a także działalności innych instytucji mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uczestniczyli w prezentacji dorobku Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Deutscher Verkehrssicherheitsrat),
której celem jest wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Koncentruje się ona
na sprawach ludzkich zachowań, technologii pojazdów, infrastruktury drogowej, transportu, medycyny oraz przepisów
prawnych. Polscy policjanci byli także obecni w siedzibie firmy „DECRA”, która przeprowadza między innymi badania
techniczne pojazdów oraz wykonuje ekspertyzy dotyczące wypadków drogowych.
Program wizyty przewidywał również szkolenie z techniki jazdy w warunkach zimowych, które prowadzili niemieccy
instruktorzy szkoły policyjnej. W trakcie treningu uczyli się kontroli nad pojazdem przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni
oraz omijaniu przeszkody. Wyjątkowych przeżyć dostarczył symulator dachowania samochodu i trening wypinania się z
pasów bezpieczeństwa przy odwróconym do góry kołami pojeździe.
Policjanci mieli również okazję obserwować specjalną grupa policjantów zajmującą się kontrolą transportu drogowego. W
trakcie tych czynności stwierdzono wiele nieprawidłowości przy przewożeniu towarów oraz niezgodności związanych z
czasem pracy i odpoczynkiem kierowcy. Nieprawidłowości te skutkowały nałożeniem wysokich kar pieniężnych zarówno na
kierowcę jak i na pracodawcę.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń i zaobserwowanie dobrych praktyk i pomysłów.
Zebrany materiał, pozwolił na znaczące poszerzenie wiedzy wykładowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ciekawe rozwiązania infrastruktury drogowej, sprzęt wykorzystywany przez policję drogową w Niemczech, pozyskane
informacje i doświadczenia kolegów z niemieckiej Policji, a także odmienne uregulowania prawne będą inspiracją do nieco
innego spojrzenia na szeroko rozumiane bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inspiracja ta pozwoli uniknąć wielu tragedii, do
jakich dochodzi na polskich drogach.
Dla przykładu: ciekawym rozwiązaniem jest szkolenie wszystkich policjantów na czterodniowym kursie techniki kierowania
pojazdem. Każdy ma okazję wypróbować swoich sił przy ekstremalnych manewrach, które mogą się pojawić w związku z
pełnieniem służby radiowozem.
Land Brandenburgia angażuje się w propagowanie korzystania z publicznych środków transportu. W przypadku powrotu z
dyskoteki taksówką osobową przez imprezowiczów, istnieje możliwość finansowania przez władze 50% ceny przejazdu.
Promowana jest również bezpieczna, ekonomiczna i przyjazna środowisku jazda samochodem zgodnie z programem
ECOWILL, w którym uczestniczy wiele krajów UE. Wiele uwagi poświęca się profilaktyce, a w szczególności na wpływanie się
na świadomość ludzi informując o zagrożeniach i zdarzeniach drogowych.
Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie".
Przeczytaj więcej informacji o programie.
Realizacja wspólnych projektów policyjnych odbywa się w ramach projektu Komisji Europejskiej „Leonardo da Vinci – Uczenie
się przez całe życie”.
(30.1.2013)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij