Wytrzymałość nośników danych

Transkrypt

Wytrzymałość nośników danych
Wytrzymałość nośników danych
1. Optyczne nośniki danych
a. idealne warunki przechowywania,
b. źródła uszkodzeń płyt,
c. charakterystyka,
2. Metoda SecurDisc – firmy LG
a. charakterystyka,
3. Dyski twarde
a. przewaga nośników ferromagnetycznych nad DVD,
b. istotne warunki przechowywania,
c. czynniki uszkadzające,
4. Pamięć flash
a. zalety,
b. róŜnica między SLC a MLC,
c. nośniki WORM,
5. Pamięci taśmowe
a. zalety,
b. nośniki MOD – charakterystyka,
6. Archiwa internetowe
a. przeznaczenie,
b. wady,
c. zalety,
7. Średnia długość Ŝycia nośników danych
a. CD / DVD,
b. dyski twarde,
c. pendrive’y,
d. karty pamięci,
e. kaseta VHS,
f. taśma magnetyczna,
g. DVD-RAM,
8. Jak zachować dane na zawsze?
a. adekwatność,
b. nadgorliwość,
c. migracja,
d. spójność,

Podobne dokumenty