Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część A
Społeczne aspekty roli nauczyciela . . . . . . . . . . . . . 13
Teresa Hejnicka-Bezwińska
Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczyciela w świecie,
w którym trzeba bronić pedagogicznego sensu edukacji . . . . . . . . . . . . . .15
Grażyna Wyszyńska
Hermeneutyczne inspiracje w myśleniu o nauczycielu . . . . . . . . . . . . . . .30
Agnieszka Dziemianowicz
Pojęcie odpowiedzialności w refleksji nad wychowaniem . . . . . . . . . . . . .40
Barbara Kutrowska
Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy
różnych oczekiwań społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Paweł Rudnicki
Ład społeczny i zakładnicy modeli edukacyjnych. Refleksje pedagogiczne . . . .61
Piotr Mikiewicz
Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły . . . . . . . . . . . . . .88
Piotr Błajet
Niebieska władza, pomarańczowy nauczyciel, zielony uczeń . . . . . . . . . . 107
Beata Przyborowska
Zmienne otoczenie jako kontekst
funkcjonowania współczesnego nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Część B
Profesjonalne aspekty roli nauczyciela . . . . . . . . . . .127
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
„Wielki Przegrany Współczesności”.
Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia . . . . . . . . . . . . . 129
6
Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli
Jadwiga Kowalikowa
Przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz specjalistyczne
jako składnik kompetencji zawodowej nauczyciela
zdobywanej w ramach studiów z perspektywy polonisty . . . . . . . . . . . . 163
Anna Sajdak
Modele nauczania – uczenia się
w przygotowaniu dydaktycznym nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Jadwiga Kędzierska
Profesjonalne kompetencje nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Anna Karłyk-Ćwik
Kompetencje zawodowe wychowawców w pracy z agresywnymi nieletnimi.
Propozycje udoskonaleń w procesie kształcenia pedagogów. . . . . . . . . . . 201
Iwona Hęćka
Nauczyciele religii wobec rozwoju moralnego uczniów . . . . . . . . . . . . . 220
Małgorzata Rosin
Pedagogia T. Gordona jako sposób usensawiania świata
z punktu widzenia racjonalności emancypacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Noty biograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Podobne dokumenty