Formularz rejestracyjny - Infrastruktura Energetyczna

Transkrypt

Formularz rejestracyjny - Infrastruktura Energetyczna
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action
Muzeum Historii Żydów Polskich, Stadion Narodowy
Warszawa
20-21 listopada 2013 r.
Pan
Pani
Nazwisko:
Imię:
Stanowisko:
Miasto/Organizacja:
Ulica:
Miasto:
Kod pocztowy:
Numer telefonu;
Numer faksu:
E-mail:
Podczas dyskusji 20 listopada wybieram grupę tematyczną (proszę zaznaczyć jedną grupę pierwszego wyboru oraz
jedną drugiego wyboru):
Efektywność energetyczna budynków i infrastruktury miejskiej
Gospodarowanie odpadami
Transport
Adaptacja do zmian klimatu
Tak, będę uczestniczyć
Kolacja dnia 20 listopada
Nie, nie będę uczestniczyć
•
Informujemy, że konferencja będzie prowadzona w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym
na język polski sesji konferencyjnych w Muzeum Historii Żydów Polskich. Prosimy o określenie
preferencji:
Chcę korzystać ze sprzętu do tłumaczeń
Tak
Nie
Podczas dyskusji 20.11 preferuję miejsce przy stole
polskojęzycznym
Tak
Nie
Podpis/data
/
Formularz proszę prosimy przesłać na adres elektroniczny:
[email protected] oraz [email protected]
do dnia 7 listopada 2013 r.

Podobne dokumenty