Najważniejsze nawożenie - I. Domagała

Transkrypt

Najważniejsze nawożenie - I. Domagała
NajwaŜniejsze nawoŜenie - I. Domagała-Świątkiewicz
Spis treści
Wstęp
GLEBA
Właściwości gleby
Części mineralne gleby
Części organiczne
Woda glebowa
Powietrze glebowe
Struktura gleby
Samodzielne badanie gleby
WaŜniejsze zabiegi słuŜące
utrzymaniu i poprawie
Ŝyzności gleby
Przygotowanie gleby przy zakładaniu ogrodu
Zabiegi uprawowe
Ściółkowanie gleby
Zmianowanie
MINERALNE śYWIENIE ROŚLIN
Składniki pokarmowe
Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe
Analiza gleby
Analiza roślin
NAWOśENIE
NawoŜenie organiczne
Obornik
Gnojówka
Komposty
Nawozy zielone
NawoŜenie mineralne
NawoŜenie azotem
NawoŜenie fosforem
NawoŜenie potasem
NawoŜenie magnezem
NawoŜenie mikroelementami
Nawozy wieloskładnikowe
Wapnowanie
Określanie potrzeb wapnowania gleb i podłoŜy organicznych
Nawozy stosowane do wapnowania gleb
Techniki nawoŜenia
Techniki stosowania nawozów mineralnych
Mieszanie nawozów
Zasady ustalania dawek nawozów mineralnych
NawoŜenie warzyw
NawoŜenie a zawartość azotanów w warzywach
NawoŜenie a metale cięŜkie
NawoŜenie kwatery sadowniczej
NawoŜenie roślin ozdobnych
SŁOWNICZEK
ANEKS
Wydawca
Działkowiec
Rok wydania
2004
Liczba stron
80
Wymiary
A-5
Okładka
miękka
ISBN
83-89615-20-7

Podobne dokumenty