35,90 zł 42 Zł 50,50 zł 55 Zł - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Transkrypt

35,90 zł 42 Zł 50,50 zł 55 Zł - Instytut Chemii Fizycznej PAN
PZU Życie SA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życic SA
Zakres i wysokość świadczeń w grupowym ubezpieczeniu pracowniczym typ P PLUS oferta dla pracowników
INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN
OBECNIE
RODZAJ ŚWIADCZENIA
z tytułu zgonu ubezpieczonego (zgonu naturalnego,
wskutek choroby)
z tytułu nieszczęśliwego wypadku powodującego:
zgon ubezpieczonego
zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
zgon w wyniku wypadku przy pracy
zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego:
za 1 % trwałego uszczerbku
za 100% trwałego uszczerbku
z tytułu zgonu współubezpieczonych
małżonka
małżonka w wyniku NW
dziecka własnego noworodka martwo urodzonego
rodziców ubezpieczonego oraz rodziców małżonka lub ojczyma
albo macochy ubezpieczonego i jego małżonka, jeżeli nie żyje
ojciec lub matka
z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu
z tytułu zgonu ubezpieczonego, naturalnego lub wskutek
nieszczęśliwego wypadku - osierocenie dziecka
zgon w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego
za 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału lub krwotoku
śródmózgowego
z tytułu ciężkiej choroby: zakres 13 chorób zgodnie z o.w.u.
za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu (min 4
dni): w okresie pierwszych 14 dni jeśli pobyt spowodowany był:
nieszczęśliwym wypadkiem
wypadkiem komunikacyjnym
wypadkiem przy pracy
wypadkiem komunikacyjnym w pracy
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
jeżeli pobyt nie był spowodowany NW oraz
powyżej 14 dnia jeśli był spowodowany powyższymi
zdarzeniami
pobyt w szpitalu na OIT jednorazowe świadczenie (od 2 dni
pobytu)
rekonwalescencja - zwolnienie poszpitalne świadczenie za każdy
dzień
z tytułu leczenia specjalistycznego -jednorazowe
świadczenie: chemioterapii albo radioterapii, terapii
interferonowej, wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora,
wszczepienia rozrusznika serca, ablacji
Z tytułu operacji chirurgicznych (ponad 500 operacji):
l klasy
II klasy
III klasy
Zagraniczna konsultacja medyczna Ekspert - zakres
podst.
Z tytułu trwałej niezdolności do pracy
Składka za powyższe
WARIANT l
Suma ubezpieczenia
•zpieczmia
6 000 zł
7 000 zł
15 000 zł
21 000 zł
30 000 zł
30 000 zł
30 000 zł
30 000 zł
OBECNIE
WARIANT II
Suma ubezpieczenia
8 000 zł
9 000 zł
20 000 zł
27 000 zł
zpieczenia
42 000 zł
63 000 zł
63 000 zł
84 000 zł
40 000 zł
40 000 zł
40 000 zł
40 000 zł
54 000 zł
99 000 zł
99 000 zł
144 000 zł
280 zł
240 zł
24 000 zł 28 000 zł
320 zł
32 000 zł
360 zł
36 000 zł
6 000 zł
12 000 zł
1 800 zł
1 200 zł
7 000 zł
14 000 zł
2 200 zł
1 600 zł
8 000 zł
16 000 zł
2 400 zł
1 600 zł
9 000 zł
18 000 zł
3 000 zł
2 200 zł
1 200 zł
600 zł
1 500 zł
800 zł
1 600 zł
800 zł
2 000 zł
1 100 zł
2 400 zł
3 000 zł
3 200 zł
3 800 zł
30 000 zł
240 zł
38 500 zł
280 zł
40 000 zł
320 zł
54 000 zł
360 zł
1 800 zł
60 zł
60 zł
60 zł
60 zł
30 zł
2 500 zł
87,50 zł
105 zł
105 zł
122,50 zł
52,50 zł
2 500 zł
80 zł
80 zł
80 zł
80 zł
40 zł
3 000 zł
112,50 zł
135 zł
135 zł
157,50 zł
67,50 zł
30 zł
35 zł
40 zł
45 zł
X
350 zł
X
450 zł
X
17,50 zł
X
22,50 zł
X
2 500 zł
X
2 500 zł
X
1 250 zł
750 zł
250 zł
X
1 750 zł
1 050 zł
350 zł
X
X
TAK
NIE
6 000 zł
X
8 000 zł
9 000 zł
35,90 zł
42 Zł
50,50 zł
55 Zł

Podobne dokumenty