Regulamin BH - Klub Rottweilera w Polsce

Transkrypt

Regulamin BH - Klub Rottweilera w Polsce
Wytyczne FCI 2012
H
Z
TESTEM
Strona 23 z 126
ZACHOWANIA
ORAZ
ramowych.
Dopuszc
. Co najmniej 4 psy
w (np. IPO, FH, BH).
12 do 18
Ocena:
nie organizatora, wolno
ony w dowolnym
startowej psa.
Wytyczne FCI 2012
Strona 24 z 126
A)
60
Ocena
60 p
58 - 60
Ocena bardzo
dobra
54 - 57p
Ocena
dobra
48
53
Ocena
dostateczna
Ocena
niedostateczna
42 - 47
0 - 41
spokojnie i
edozwolona.
analogicznie poprowadzony po stronie prawej.
nodze przewodnika.
Wytyczne FCI 2012
Szkic marszu - Chodzenie na smyczy / Chodzenie bez smyczy:
Strona 25 z 126
Wytyczne FCI 2012
Strona 26 z 126
P
strony.
1.
ochronie z
w linii prostej
i krok powolny (ok. 10
z barkiem na
nogi.
Wydanie komendy przez przewodnika dozwolone jest tylko przy ruszeniu z miejsca i zmianie kroku.
Grupa:
trakci
jeden
zone. Na polecenie
-
2.
Wytyczne FCI 2012
Strona 27 z 126
chowa do kieszeni (zawsze po stronie pr
bez smyczy analo
3.
linii prostej. Po co najmniej 10
z
4. Warowanie z marszu
Do nogi
Po wydaniu komendy d
rozpoczyna marsz z psem w linii prostej. Po co najmniej 10 do 15 krokach przewodnik zajmuje
Natychmi
5.
Przed
e przewodnik
, podczas kiedy inny pies wykonuje
.
pies stoi lub siedzi, ale pozostaje na miejscu warowania, nast
B)
komunikacji publicznej.
Wytyczne FCI 2012
Strona 28 z 126
Przeprowa
Przebieg egzaminu:
1.
z
W czas
2. Spotkanie z rowerzystami:
Pies na smyczy idzie ze swoim przewodni
3. Spotkanie z samochodami:
siln
udzielenie informacji. Na polecenie przewodnika pies powinien przy t
4. Spotkanie z biegaczami lub wrotkarzami:
przedza ich co najmniej 2
nodze, nie powinien jednak napas
nadje
Wytyczne FCI 2012
Strona 29 z 126
5. Spotkanie z innymi psami:
Podczas wyprzedzania innego psa z przewodnikiem lub nadchodzenia psa z przeciwnej strony pies
6.
na smyczy w
Uwaga:

Podobne dokumenty