Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie

Transkrypt

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Nr sprawy: RZP-I-WI/86/DZP-1/2014
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawy elementów nagłośnienia do pomieszczeń kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum
Warszawskiej Pragi”.
L.p.
1
1.
2.
Wyszczególnienie
2
Głośnik ścienny
Regulowana moc. Uchwyt w komplecie. Pasmo przenoszenia 80-20 000Hz
Zdolność mocowa, 100V 15/7.5/4/2/1WRMS
SPL (1W/1m) 87dB
Max SPL 98dB
Wymiary 130 x 192 x 115 mm (+/- 5mm)
Waga (sztuka) 1.4kg (+/- 0,2kg)
Połączenia gniazda sprężynowe
Sposób montażu: ruchomy uchwyt
Montażowy
Komplet składający się z 2 szt. głośnika ściennego
Wzmacniacz napięciowy z odtwarzaczem MP3 i interfejsem USB
Moc wyjściowa 120WRMS, 160WMAX
Wejście mikr. 1.5mV
Wejście aux 300mV
Wejście phono
Wyjście głośnikowe 4Ω, 100V/70V
Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB
Korektor niskie ±10dB/100Hz
Korektor wysokie ±10dB/10kHz
Stosunek S/N > 92dB
THD 1% (120WRMS)
Zasilanie 230V˜/50Hz/300VA,
Stawka
podatku
VAT
7
Jedn.
miary
Ilość
Cena jedn.
netto PLN
Wartość
netto PLN
3
4
5
6
kpl.
2
……………… ……………… …………
szt.
1
……………… ……………… …………
Nr sprawy: RZP-I-WI/86/DZP-1/2014
3.
Zestaw bezprzewodowy doręczny
Przestrajalny. Pasmo UHF.
Układ różnicowego odbioru transmitowanego sygnału ogranicza jego zaniki
Równocześnie może działać do 16 systemów wykorzystujących dwa pasma częstotliwości
Funkcje Tone key oraz Auto mute powodują wyeliminowanie szumów tła w momentach zaniku
sygnału
Synchronizacja kanałów pracy nadajnika i odbiornika przy wykorzystaniu łączności w podczerwieni
Symetryczne wyjścia XLR oraz ¼ cala
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty
szt.
1
……………… ……………… …………
RAZEM NETTO:
……………………………………………
x
KWOTA PODATKU VAT:
……………………………………………
x
RAZEM BRUTTO:
……………………………………………
x
Miejsce i data ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
2/2