wypisy o przesłaniach - Orędzia z Medziugorja

Komentarze

Transkrypt

wypisy o przesłaniach - Orędzia z Medziugorja
Jerzy Gwiazda
SZKICE I WYPISY: BIBLIA A ORĘDZIA,
NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIA MATKI BOŻEJ
(PRZEGLĄD OPINII), SZCZEGÓLNE ORĘDZIA
„módlcie się, byście pojęli wielkość tego orędzia,
które wam daję”
(25 października 1988).
Plik dostępny w Internecie:
http://medziugorje.oredzia.net/pdf/2012.06.oredzia.szkice.biblia.przeslania.pdf
Wersja robocza
Warszawa, 22 lipca 2012 roku
Niniejsze opracowanie stanowi
redakcyjny, techniczny dodatek do zbiorku
wszystkich orędzi Matki Bożej z Medziugorja
Książka zawiera wszystkie orędzia przekazane sześciu widzącym
w czasie 31 lat objawień – do czerwca 2012 roku, stanowi jeden
z pełniejszych w światowej literaturze zbiorków orędzi Matki Bożej.
Więcej o zbiorku oraz o orędziach:
Orędzia z Medziugorja,
http://medziugorje.oredzia.net,
[email protected],
tel. (+48) 505-121-656.
2
Spis treści
BIBLIA.................................................................................................................................................5
NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIA MATKI BOŻEJ (PRZEGLĄD OPINII).....................................6
ORĘDZIA, CO MÓWIĄ SAME.....................................................................................................6
WIDZĄCY.......................................................................................................................................6
VICKA........................................................................................................................................6
Vicka, wypowiedź na schodach,
film własny nagrany w Medziugorju......................................................................................6
Vicka, wypowiedź na schodach, maj 2008?
http://www.youtube.com/watch?v=La-O-2bklKE&feature=related .....................................6
MIRJANA...................................................................................................................................7
Mirjana, wypowiedź na balkonie swojego domu, Medziugojre, wrześień 2011
http://medjugorje.altervista.org/index.php?s=video&videoid=741.......................................7
Mirjana, wypowiedź 2008?, Medziugorje
http://www.youtube.com/watch?v=eM3lkq-hFhI
http://www.youtube.com/watch?v=QkYeBwjisko&feature=related......................................7
IVAN...........................................................................................................................................8
Świadectwo Ivana, Medziugorje, Festiwal Młodych,
http://www.youtube.com/watch?v=mWc-AYFlYQo ............................................................8
Świadectwo Ivana, Medziugorje, czerwiec 2007,
http://www.youtube.com/watch?v=tUJNCpX2iuI ................................................................8
MARIJA......................................................................................................................................9
Marija, świadectwo, Nova Dvorana, 2008?
http://www.youtube.com/watch?v=B47YOwAeGfg.............................................................9
Marija, świadectwo, Nova Dvorana, grudzień 2012..............................................................9
JAKOV......................................................................................................................................10
Świadectwo Jakova, Medziugorje, Nova Dvorana, 2008?,
http://www.youtube.com/watch?v=LWkV7EAVSQI...........................................................10
Wypowiedź Jakova, Medziugorje, przed swoim domem, kwiecień 2009
http://www.youtube.com/watch?v=c4fqhoaGt60&feature=related ....................................10
IVANKA...................................................................................................................................10
Świadectwo Ivanki, Medziugorje,
http://www.youtube.com/watch?v=hQBwXZ5Ry0M&feature=related..............................10
Świadectwo Ivanki, Medziugorje, marzec 20120
http://www.youtube.com/watch?v=eOubkn0fMvY&feature=related..................................11
POZOSTALI..................................................................................................................................12
Barbarić................................................................................................................................12
Barbarić, Zovko, Franić, Hnilica, Pervan, Oreć, Landeka
Letter: The Spiritual Movement of the Queen of Peace
http://www.medjugorje.ws/en/articles/spiritual-movement-queen-of-peace/......................12
Zovko
http://www.childrenofmedjugorje.com/content/medjugorje-mainmenu-86/5-stones..........13
Rupcić 1984, Gospina ukazanja u Međugorju,s. 73-91.......................................................13
Rupcić 1984, Uvod v poruke,...............................................................................................13
Kraljević 2007 (1984?), The apparitions of Our Lady of Medjugorje, s. 99-114................14
Kraljević 1984, Les apparitions de Medjugorje. Récits – Témoignages, s. 76-89...............14
Laurentin 1990 (1988), Message et pédagogie de Maria à Medjugorje, s 39-43.................14
Laurentin 2007, Czy Maryja Panna ukazuje się w Medziugorju? (tłum. z z fr. z 1990),
s.243-268..............................................................................................................................15
3
Rooney, Faricy 1985, Medjugorje up close. Mary speaks to the world...............................15
Yves Marie-Blais 1985, apparitions à Medjugorje, 500 messages.......................................15
Ljubić 1986, Erscheinungen der Gottesmutter in Medjugorje, s. 49-51..............................16
Marin 1988, Kraljica mira u Međugorju, s. 33-34...............................................................16
Emmanuel 1990, Paroles du Ciel, s. 14-43..........................................................................16
Vodović 2010, Spasenje čovječanstva, s. 86........................................................................17
Vasilij-zuccarini 2005, Gospin poziv iz Međugorja, s. 86-89..............................................17
Word from heaven, 11th editon 2009...................................................................................17
Fazanga Sgreva 2011, I messaggi della regina della pace, s 104-114..................................18
http://www.medjugorje.net...................................................................................................18
http://medjugorje.org/livingmessages.htm...........................................................................18
Głowacki 2001, Pięć kamieni z Medjugorie, s.39................................................................19
Stezler-Dugandžić 2001, Our Lady speaks as a mother (tłum. z niem. ), s. 43-87..............19
Verhaegen 2006, Przesłanie z Medziugorja (tłum. z z ), całość...........................................20
http://www.messaggimedjugorje.net/apparizioni/tematiche-dei-messaggi.html..................20
ROŻNE SZCZEGÓLNE ORĘDZIA.................................................................................................22
4
BIBLIA
Te co są między wierszami w dodatku na temat elementów redakcji.
25.08.2003
chwałę i dziękczynienie...
25.07.2008
błogosławieństwo izajasza...
...
5
NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIA MATKI BOŻEJ (PRZEGLĄD
OPINII)
ORĘDZIA, CO MÓWIĄ SAME
…
WIDZĄCY
VICKA
Tłumaczy ładnie duchowo wszystko po kolei ze szczegółami
Vicka, wypowiedź na schodach,
film własny nagrany w Medziugorju
Gospine Glavne poruke sto Gosa daje za svi nas:
•
Modlitwa
•
Nawrócenie
•
Post
•
Pokuta
•
Pokój
I od razu dodaje:
•
Różaniec przynajmniej trzy części tajemnice radosne, bolesne i chwalebne codziennie
•
Post o chlebie i wodzie środa i piątek – chorzy nie muszą pościć, niech się wyrzekają w tych
dniach tego, co im najbardziej... , post z miłości, to głowa nie boli
•
Silna wiara
I dalej tłumaczy....
Vicka, wypowiedź na schodach, maj 2008?
http://www.youtube.com/watch?v=La-O-2bklKE&feature=related
6
Messaggi principali
•
preghiera
•
pace
•
conversione
•
confessione
•
digunio
•
rosario ogni giorno tre parte
•
digunio mercoledi e venerdi
•
strong faith
Podobnie jest i w grudniu 2011: http://www.youtube.com/watch?v=U3ua5s9yT6o&feature=related
MIRJANA
Mówi dużo o modlitwie za niewierzących, o objawieniach z drugiego dnia miesiąca
Przedłuża czasem nad orędziem, mówi długo o swoim spotkaniu z Matką Bożą
Mirjana, wypowiedź na balkonie swojego domu, Medziugojre, wrześień 2011
http://medjugorje.altervista.org/index.php?s=video&videoid=741
13.15
Piu importante messaggio che madonna ripete speso e santa messa ma Santa Messa
non solo a domenica.
in inicio di apparizioni (w wyobrze mszy św. wobec objawienia)
21.00
Preghiera in familia, santa messa con figli
22.40
Digunio, mercoledi e venerdi pane e aqua, ma non veramente malati, preghiera;
cafee a matina americani madonn non si alza;
22.20
nostro
importa e dire si; io vaolia, piano, piano, passo per passo, in principio sette padre
25.40
Confessionne non ce nessuno che non a bisognio di confessare uno tempo a messo
26.40
tornate Bibbia in nostra casa, madonno vuole che si apra tutto giorno
34.20
prima posto: santa messa e adorazione (eucharistica)
Mirjana, wypowiedź 2008?, Medziugorje
http://www.youtube.com/watch?v=eM3lkq-hFhI
http://www.youtube.com/watch?v=QkYeBwjisko&feature=related
Piu importante messaggio:
7
•
Santa messa, non solo a domenica
•
sacerdoti, praghiera per loro e loro benedicio...)
•
9.40 pregiera rosario in famiglia, vanno a santa mesa insieme
•
digunio pane e aquo mercoledi e venerdi,
cominciare sette padre nostro, rosario glorios, passo per passo
•
confessiamo una volta a messe
•
Bibia in nostre case, leggiamo
•
mio nome e amore, amare!
IVAN
Świadectwo Ivana, Medziugorje, Festiwal Młodych,
http://www.youtube.com/watch?v=mWc-AYFlYQo
4.50
•
•
•
•
•
Molitva
Mir
Post
Ispovijed
Svete pismo
Świadectwo Ivana, Medziugorje, czerwiec 2007,
http://www.youtube.com/watch?v=tUJNCpX2iuI
sto je to najvazne nas to nas majka zovie, najvazne poruku:
•
mir,
•
obraćenje,
•
poruka molitve srcem,
•
pokora i post,
•
crstva vjera
•
ljubav
•
opraštanje
•
poruka nadje
8
MARIJA
Mówi historycznie, przykładami i historyjkami, o komunizmie, o sytuacji we Włoszech, bardzo
różne tematy i na różne sposoby...
Marija, świadectwo, Nova Dvorana, 2008?
http://www.youtube.com/watch?v=B47YOwAeGfg
8:30
•
Messaggio of peace,
•
preghiera a Dio, sette Ave Maria,
•
cominciamo preghare piu, piu, piano piano, cominciamo rosario
•
gruppe di preghiera, tre ore preghiera – Jakov protested...
•
sancta scrittura in visible place at homes; altarino nelle case
•
sonversione vera, non cosi cosi, cammino molto concreto
•
adoration of holy sacrament sabbato sera
•
gruppa di preghiera
Marija, świadectwo, Nova Dvorana, grudzień 2012
http://www.youtube.com/watch?v=Zj7MeJrFYcU&feature=related
2:50 Regina della Pace
3:28 Preghiera
4:10 Preghiera con forzo, dopo con amore
4:30 preghiera preferita di Madonna – rosario
6:40 diguniare
Marija o poście i modlitwie – http://www.youtube.com/watch?v=_0Ug7-XQ9Eg
Marija rozmaicie: http://www.youtube.com/watch?v=DMU0zICJuAU
9
JAKOV
Świadectwo Jakova, Medziugorje, Nova Dvorana, 2008?,
http://www.youtube.com/watch?v=LWkV7EAVSQI
4.30
da iznizo, messaggi:
•
preghiera,
•
digunio,
•
converione,
•
pace
•
santa messa
5.45
confessione, il vostro „si” a Signiore, rosario
drugi film 0.50:
preghiera in familiae
Wypowiedź Jakova, Medziugorje, przed swoim domem, kwiecień 2009
http://www.youtube.com/watch?v=c4fqhoaGt60&feature=related
Najważniejsze są orędzia (na początku video)
2.40 Peace i Jezus są celem
•
Prayer
•
conversion
•
peace
•
fasting
•
holy mass
Jak (zacząć) żyć orędziami? Otworzyć serca.... pure hearts, confession
IVANKA
Mówi dużo o pierwszych dniach objawień
Świadectwo Ivanki, Medziugorje,
http://www.youtube.com/watch?v=hQBwXZ5Ry0M&feature=related
10
2.38
Poruke prima: Mir
Poziva nass na:
•
mir
•
obraćenje
•
post
•
pokora
•
molitva
7.12
Gospa nas poziva:
•
obnovite molitva obiteljska
•
participare la santa messa domenica
•
confesarsi mensile
•
cetnro della vita famigliaria sia Bibbia
Świadectwo Ivanki, Medziugorje, marzec 20120
http://www.youtube.com/watch?v=eOubkn0fMvY&feature=related
00:38 Gospine poruke:
•
Mir,
dojść do pokoju przez:
•
molitva,
•
obraćenje,
•
post,
•
pokora
Od pierwszych dni do ostatnich to są najważniejsze orędzia z Medziugorje
08.00 Gospa nas poziva:
•
uszanować sakrament małżeństwa,
•
modlitwa rodzinna,
•
msza św. w niedziele,
•
comiesięczne spowiadanie się,
•
najważniejsze w centrum umieścić Biblię
11
POZOSTALI
Barbarić
http://www.messaggimedjugorje.net/apparizioni/tematiche-dei-messaggi.html
Padre Slavko Barbaric osservava: “Oltre alla presenza quotidiana della Madonna, da Medjugorje
non viene nessun nuovo messaggio per i cristiani. I messaggi principali - pace, conversione, fede,
preghiera e digiuno - sono già contenuti nella Bibbia. Altri concreti messaggi vengono dalla
tradizione della Chiesa cattolica: rosario, confessione mensile, adorazione eucaristica,
venerazione della croce, lettura della Bibbia, e Messa come centro di tutta la nostra vita
spirituale. Il 25 del mese ripete questi vari messaggi per darci un impulso a viverli. Ma, allora: se
non dice niente di nuovo, perché appare? Perché sa che noi sappiamo tutto ma non facciamo ciò che
sappiamo: lei è venuta ad aiutarci a vivere, a mettere in pratica, quello che già sappiamo di dover
fare. I suoi messaggi possono essere considerati come le ripetizioni private di una maestra speciale”.
Barbarić, Zovko, Franić, Hnilica, Pervan, Oreć, Landeka
Letter: The Spiritual Movement of the Queen of Peace
http://www.medjugorje.ws/en/articles/spiritual-movement-queen-of-peace/
(…)
Zato nas ni Međugorje ne poziva na neka neobična djela, nego na jednostavne stvari koje nalazimo
u porukama, a koje su kao pet kamenčića:
•
Euharistija,
•
Riječ Božja,
•
mjesečna ispovijed,
•
krunica i
•
post.
Stoga nam je, kao i Davidu, obećana pobjeda nad Golijatom.
(...)
Msgr. Frane Franić, Msgr. Paolo Maria Hnilica, SJ, Fra Tomislav Pervan, OFM, Fra Ivan Landeka,
OFM, Fra Jozo Zovko, OFM, Fra Slavko Barbarić, OFM, Fra Leonard Oreč, OFM
Međugorje, 25. lipnja 1997.
12
Zovko
http://www.childrenofmedjugorje.com/content/medjugorje-mainmenu-86/5-stones
5 Stones
Father Jozo Zovko always compares the few basic messages of the Blessed Mother to powerful
weapons against the enemy: “As little David won over the big Goliath with his sling-shot and five
stones,” he explains. “In the same way we may defeat Evil by living the five main messages of Our
Lady.” These five stones are:
•
Prayer
•
Fasting
•
Bible
•
Confession
•
Holy Eucharist
Rupcić 1984, Gospina ukazanja u Međugorju,s. 73-91
•
Vjera
•
Molitva
•
Obraćenje
•
Post
•
Mir
Rupcić 1984, Uvod v poruke,
Opće poruke:
•
Mir
•
Vjera,
•
Obraćenje
•
Molitva
•
Post
13
Posebne poruke (poruke za međugorsku župu i hodočasnike)
Kraljević 2007 (1984?), The apparitions of Our Lady of Medjugorje, s. 99-114
Our Lady's purpose
•
Obraćenje (Conversion)
•
God is Peace
•
Vjera (Faith)
•
Molitva (Prayer)
•
Post (Fasting)
Kraljević 1984, Les apparitions de Medjugorje. Récits – Témoignages, s. 76-89
Les grandes thèmes:
•
Obraćenje – Conversion
•
Mir – Pax
•
Vjera – Foi
•
Molitva – La prière
•
Post – Jeûne
Laurentin 1990 (1988), Message et pédagogie de Maria à Medjugorje, s 39-43
Les mots clés du message:
•
Foi
•
Prière
•
Jeûne
•
Conversion
•
Dieu, pax, réconciliation
14
Laurentin 2007, Czy Maryja Panna ukazuje się w Medziugorju? (tłum. z z fr. z 1990),
s.243-268
Rdzeń orędzia:
•
Bóg
•
Nawrócenie
•
Wiara
•
Modlitwa
•
Post
•
Miłość i świętość
•
Pojednanie
•
Maryja, nasza Matka
•
Poświęcenie siebie
Rooney, Faricy 1985, Medjugorje up close. Mary speaks to the world
Message for christian life, s. 61-75:
•
On waking in the morning: pray, Scripture, Before beginning work, Mass, Weekly fast and
the rosary, Family Prayer, Evening
•
Basics and development: The parish is to be a modle for all others; Love is the chief
message; Prayer; Trials, sin, Sufferings; Sin, temptation, suffering, The Holy Trinity, The
Holy Spirit, Fasting, Confession, Queen of Peace
Peace, conversion, confession, s. 84:
•
Our Lady's message to the world is: peace, conversion, confession, faith, fasting, prayer.
Yves Marie-Blais 1985, apparitions à Medjugorje, 500 messages
Principaux messages, s. 63-248
•
Marie, Reine de la paix;
•
La paix; Conversion;
15
•
Choire;
•
Choire en Dieu, Père, Fils, Esprit;
•
Prière;
•
Le jeûne;
•
Pénitences et sacrifices;
•
Confession;
•
L'Eucharistie;
•
La Bible
Messages pour le progrès sporituel; De diverses vertus; Messages d'intérêt particulier
Ljubić 1986, Erscheinungen der Gottesmutter in Medjugorje, s. 49-51
Die Botschaft der Gospa:
•
Friede und Versöhnung
•
Bekehrung
•
Gebet
•
Fasten
Marin 1988, Kraljica mira u Međugorju, s. 33-34
Gospina poruka
•
Mir, pomirenje
•
Obraćenje
•
Molitva
•
Post
Emmanuel 1990, Paroles du Ciel, s. 14-43
Les cinq armes
•
la prière
16
•
le jeûne
•
la Bible
•
la confession
•
l'Eucharistie
Vodović 2010, Spasenje čovječanstva, s. 86
Glavne Gospine Poruke
•
Obraćenje
•
Mir
•
Molitva
•
Vjera
•
Post
•
Pokora
Vasilij-zuccarini 2005, Gospin poziv iz Međugorja, s. 86-89
Najvažnije Gospine poruke:
•
Mir
•
Obraćenje
•
Molitva
•
Post
•
Pomirenje
•
Sveta Misa
Word from heaven, 11th editon 2009
Weapons against satan, s. 54-62
•
Prayer
•
Fasting
•
Daily reading of the Bible
17
•
Confession
•
The Eucharist
Main messages (November 22, 1984), [as comentary to the message], s. 235
•
conversion,
•
Confession,
•
prayer,
•
fasting and
•
Holy Mass
Fazanga Sgreva 2011, I messaggi della regina della pace, s 104-114
Contenuto dei messaggi di Medjugorje
•
La Pace
•
La conversione
•
La preghiera
•
Il Digunio
•
La riconciliazione Fraterna
•
La Confessione
http://www.medjugorje.net
Five little stones, I give you the weapon against your Goliath, here are your little stones:
1. Pray the Rosary
2. Eucharist
3. Holy Bible
4. Fasting
5. Monthly confession
http://medjugorje.org/livingmessages.htm
18
Living the messages:
•
Prayer
•
Fasting
•
The Bible
•
Confession
•
Holy Mass
Głowacki 2001, Pięć kamieni z Medjugorie, s.39
Pięć kamieni:
•
Modlitwa sercem
•
Nawrócenie i spowiedź (jeśli to możliwe - comiesięczna)
•
Eucharystia (Msza i Komunia Święta)
•
Post (w środy i w piątki)
•
Czytanie i rozważanie Biblii
Stezler-Dugandžić 2001, Our Lady speaks as a mother (tłum. z niem. ), s. 43-87
The most important theological concepts:
•
God (Peace, Friend, Saviour, Salvation, Freedom and Love, Stworzyciel)
•
The World
•
The Church
Spiritual guidelines for individuals
•
Prayer
•
The Bible
•
The Eucharist (and Eucharistic adoration)
•
Confession – Reconciliation
•
Penance
•
Fasting
•
Conversion
The political message of peace
19
Verhaegen 2006, Przesłanie z Medziugorja (tłum. z z ), całość
Fundamenty świątyni:
•
Plan Boży (pokój i pojednanie)
•
Nasza odpowiedź (wiara, miłość, świętość)
•
Ataki szatana
Pięć kolumn świątyni, pięć kanałów życia chrześcijańskiego:
•
Modlitwa
•
czytać Biblię
•
Posty i ofiary
•
nawrócenie pokuta, sakrament pojednania
•
Eucharystia
Kopuła świątyni, drogi duchowego wzrostu:
•
zdanie się na Boga i Maryję
•
dawanie świadectwa
•
przyjęcie Ducha Świętego
•
radość duchowa, znak obecności Boga
http://www.messaggimedjugorje.net/apparizioni/tematiche-dei-messaggi.html
•
Quali sono i messaggi mariani fondamentali?
◦ I messaggi fondamentali - che sono quindi come le “fondamenta”, la “struttura” della
spiritualità dei messaggi - sono: la pace, la conversione, la fede, l’amore, la preghiera
e la penitenza.
•
Qual è il messaggio mariano principale?
◦ Tra quelli fondamentali, il messaggio principale è la pace
•
Qual è il messaggio mariano più importante?
◦ Il messaggio più importante è la conversione. (…) Il primo passo su questa strada è
decidersi per Dio, cioè per una vita di fede; il secondo passo è quello di “prendere i
20
mezzi”
•
Quali sono questi mezzi per convertirsi?
◦ I mezzi per camminare sulla strada della conversione sono: la preghiera, il digiuno, la
Bibbia, la santa messa e la confessione.
•
Qual è il messaggio più ripetuto?
◦ Il messaggio su cui la Madonna insiste di più è senz’altro la preghiera,
•
C’è un modo per usare in modo più efficace i mezzi per convertirsi?
◦ la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, Madre della divina grazia.
21
ROŻNE SZCZEGÓLNE ORĘDZIA
http://medjugorje.altervista.org/index.php?s=video&videoid=741
minuty 27 o tym jak Mirjana pamięta orędzia tylko przez 2-3 minuty
29 minuty nie nasz szary, który jest Matki Bożej...
33 nie ma potrzeby dotykania Matki Bożej...
35/26 o emocjach Matki Bożej
41 minuta o tym, że pości przez noc i potem nie może spać...
51 o orędziach i objawieniach
Szczególne orędzia
25.04.1992 Medjugorje jest znakiem dla Was
25.03.1994 wonność świętości
25.06.1995 epoka pokoju
25.02.1996 żyć wszystkimi orędziami od początku
25.10.2000 czas wiosny
25.01.1993 nowe czasy – czasy łaski poznania Boga jeszcze bardziej, nie pożałujecie wy ani wasze
dzieci...
25.06.2002 przyjęcie orędzi w świętym miejscu
25.08.2005 żyć orędziami, czas łaski, każda chwila na modlitwę
25.06.2006 nasze dzieci nie pożałują
25.06.2007 plan przez Medziugorje
25.06.1991, 25.04.2007, 25.05.2008 dopóki jestem z wami
25.02.1996
jest znów, by żyć wszystkimi orędziami...
Weźcie na poważnie to orędzie... http://www.youtube.com/watch?
v=Zj7MeJrFYcU&feature=related 47:35
22

Podobne dokumenty