ul. Drewnowska nr 43/55 91-002 Łódź Tel. /042/ 654-00

Komentarze

Transkrypt

ul. Drewnowska nr 43/55 91-002 Łódź Tel. /042/ 654-00
ul. Drewnowska nr 43/55
91-002 Łódź
Tel. /042/ 654-00-70 Fax. /042/654-02-91
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa III : Gospodarka , Innowacyjność , Przedsiębiorczość
Działanie III 2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Tytuł projektu - Udział w Targach Vitafoods International 2010 jako wystawca
Numer Umowy - UDA –RPLD.03.02.00-00-318/09-00
Całkowita kwota poniesionych wydatków - 133 022,49 PLN
Wnioskowana kwota dotacji - 50 205,00 PLN
W tym :
EFRR - 42 674,25 PLN
Budżet Państwa -
7 530,75 PLN

Podobne dokumenty