SZCZEGÓŁOWY PLAN "[email protected] w Górach"

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY PLAN "[email protected] w Górach"
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XIV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] w Górach"
Szklarska Poręba, 15-16.03.2016 r.
Dzień pierwszy:
09:30 – 10:30 Rejestracja uczestników
Oficjalne rozpoczęcie konferencji – Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf
10:30 – 10:45
Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i organizatorów
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna
- jak się przygotować na zmiany przede wszystkim w oświacie?
- przekształcanie ZEAS w jednostki obsługujące (aspekty organizacyjne i księgowe)
- jak optymalnie wybrać termin reorganizacji?
10:45 – 12:30
- wspólna obsługa w urzędzie czy w wydzielonej jednostce - który model wybrać ?
- rola kierownika jednostki obsługującej
- rola kierowników jednostek obsługiwanych
Prowadzący: Arkadiusz Babczuk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Studium przypadku: Jakie efekty organizacyjne i finansowe może uzyskać JST po
12:30 – 13:00 wdrożeniu wspólnej obsługi?
Prowadzący: Agnieszka Czuczwara- VULCAN
13:00 – 13:30 Przerwa kawowa
Symulacja WPF - nowe narzędzie dla JST
13:30 – 14:15
- założenia modelu
- prezentacja modelu dla JST
- jak to zrobić w BeSTii
Prowadzący: dr Tomasz Podkański - Związek Miast Polskich
[email protected] jako narzędzie analityczne - Produkty CWA dla samorządu
- narzędzia do analizy WPF
14:15 – 15:00 - narzędzia do uzyskiwania gotowych analiz danych z Rb
- szczegółowość planowania budżetu a możliwości kreowania raportów
Prowadzący: Wojciech Kańczuga – RIO Wrocław
15:00 – 16:00 Obiad
(Nie)bezpieczny urząd czyli wiedza informatyczna dla nieinformatyków:
16:00 – 16.30
- jakie zagrożenia czyhają na nieświadomych użytkowników komputerów
- jak można stracić z kont bankowych pieniądze publiczne w parę minut
- okup za dane w systemach Urzędu? Fikcja czy rzeczywistość?
Prowadzący: Dariusz Fałkowski – RIO Olsztyn
Systemy dziedzinowe jako źródła informacji dla wizualizacji
16:30 – 17:30
Prowadzący: Sylwester Fałkowski, Dariusz Lewański, Łukasz Glomb– Sputnik Software
Wizualizacja przestrzenna danych zintegrowanego systemu informatycznego
17:30 – 18.00
19:30
- graficzna informacja zarządcza na wybranych przykładach na poziomie gminy, powiatu,
województwa
Prowadzący: Sylwester Fałkowski, Dariusz Lewański, Łukasz Glomb– Sputnik Software
Uroczysta kolacja
SZCZEGÓŁOWY PLAN
XIV ogólnopolskiej konferencji użytkowników i sympatyków systemu [email protected]
"[email protected] w Górach"
Szklarska Poręba, 15-16.03.2016 r.
Dzień drugi:
08:00 – 10:30 Śniadanie
Pozyskiwanie środków w UE
10:30 – 11:00
Prowadzący: Dawid Makles – Studio Projekt
Czy jesteśmy gotowi na koniec ery dokumentu papierowego?
- modele pracy z Edytorem Aktów prawnych (i modele licencjonowania)
11:00 – 11:45 - czy Izba może odmówić przyjęcia uchwały/zarządzenia przesłanej e-PUAPem?
- rozszerzenia/dodatki przydatne w pracy samorządowca
Prowadzący: Piotr Jegorow – Dyrektor Zarządzający ABC PRO
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
eWolucja eDokumentu w systemie [email protected] na przestrzeni lat 2006-2016
- czym musi sie charakteryzować dokument elektroniczy?
- co jest dokumentem w BeSTii?
12:15 – 12:45
- co nie jest dokumentem w BeSTii i dlaczego?
- jak wykorzystywać zasoby dokumentów elektronicznych systemu [email protected]?
Prowadzący: Dariusz Fałkowski - RIO Olsztyn
Przygotowanie systemu [email protected] do zmian organizacyjnych wynikających z organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
12:45 – 13:15 - przypomnienie zasad zarządzania listą jednostek w systemie [email protected]
- o czym należy pamiętać aby na koniec roku 2016 r. nie mieć problemu?
Prowadzący:Przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej
13:15 – 13:45 Przerwa kawowa
Sprawozdanie finansowe w systemie [email protected] krok po kroku
- sprawozdania jednostkowe w SJO czy w [email protected]?
- jak przygotować słowniki?
- dodawanie nowych pozycji do formularzy?
13:45 – 14:30
Mniej znane i nowe funkcjonalności BeSTii
- sprawozdawczość jednostkowa
- czy do banku musimy nadal wysyłać sprawozdania papierowo?
- analiza WPF - gotowe zestawienie w BeSTii
- współpraca z TREZOR'em
Prowadzący: Przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pułapki systemu [email protected] w zakresie odpowiedzialności za naruszenie naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
14:30 – 14:45
- sprawozdawczość jednostkowa w systemie
- nieprawidłowe działanie systemu
- nieprzekazanie sprawozdań w terminie
Prowadzący: Przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej
14:45 – 15:00 Oficjalne zakończenie konferencji
15:00 – 16:00 Obiad

Podobne dokumenty