Prawno-podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep

Transkrypt

Prawno-podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep
Szanowni Państwo,
W ramach Projektu „Fundusz Mikropożyczkowy KLON”, Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zaprasza na
szkolenie pt. „Prawno-podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep”.
Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in.: podstawowe pojęcia uruchomienia sklepu internetowego,
wybrane zagadnienia podatkowe i obowiązki sprzedawców prowadzących sklep internetowy. Szkolenie
skierowane jest wyłącznie do pożyczkobiorców w ramach projektu Fundusz Mikropożyczkowy KLON.
Podczas szkolenia zostaną wykorzystane zróżnicowane metody nauczania, adekwatne do realizowanego
programu. Podstawą realizacji zajęć będzie wykład przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz dyskusja
z uczestnikami szkolenia, ale również przeprowadzone zostaną: case study, dyskusja oraz ćwiczenia w grupach
(tzw. „burza mózgów”).
Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają
materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.
Szkolenie poprowadzi Pani Beata Kuśmierek – przedsiębiorca, działający od ponad 16 lat, m.in. jako trener oraz
doradca z wiedzy biznesowej i zagadnień prawno-księgowych.
Szkolenie jest bezpłatne.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
http://www.pfp.com.pl/gwpvm_zapisz_sie_na_szkolenie.htm
W razie pytań, prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kropa- Szyszkowską, tel.: (91) 312-92-34,
e-mail: [email protected]
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program szkolenia
W ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON
„Prawno-podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep” blok II
Godzina
09.00 – 09.15
09.15 – 10.45
10.30 – 10.45
10.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 14.00
Temat zajęć
Powitanie uczestników i wprowadzenie
I URUCHOMIENIE SKLEPU INTERNETOWEGO
Formy opodatkowania dostępne dla prowadzących działalność w zakresie e-handlu.
Elementy optymalizacji podatkowej w prowadzeniu e-sklepu.
Budowanie pozytywnego wizerunku sprzedawcy.
Przerwa
II WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE
Podatek dochodowy i podatek VAT- wybrane zagadnienia.
Obowiązek rejestracji obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej – limity i zasady zwolnienia.
Dokumentowanie sprzedaży i kosztów.
Wybrane interpretacje podatkowe dotyczące e-handlu.
Przerwa
III OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW PROWADZĄCYCH SKLEP INTERNETOWY
Zakres informacji niezbędnych na stronie e-sklepu.
Zapisy w regulaminie sklepu internetowego.
Prawo do odstąpienia od umowy.
Procedura reklamacyjna.
Dodatkowe informacje zwiększające bezpieczeństwo przedsiębiorcy.
IV STUDIUM PRZYPADKU NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ BRANŻY
E-COMMERCE ORAZ WYBRANE INTERPRETACJE PODATKOWE.
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego