Konkurs artystyczny

Transkrypt

Konkurs artystyczny
Nauczyciele fizyki ogłaszają konkurs na prace
plastyczne lub literackie poświęcone fizyce,
astronomii, wizji przyszłości w świetle
dokonywanych odkryć naukowych.
♦ Prosimy wszystkich uczniów o pracę twórczą, wykazanie się
zdolnościami plastycznymi i literackimi. Pragniemy aby fizyka
była inspiracją do Waszej twórczości.
♦ Zgłoszone do konkursu prace będą w miarę możliwości
prezentowane na tablicy informacyjnej lub w inny dostępny
sposób. Nauczyciele fizyki będą przyjmować prace
do 25 dnia każdego miesiąca.
♦ Najciekawsze prace w swojej kategorii będą nagradzane
ocenami bardzo dobrymi lub celującymi ( w zależności od
treści naukowych przekazywanych w tych pracach ). Autorzy
prac będą oceniani przez wszystkich nauczycieli fizyki z
naszej szkoły ( w przypadku prac literackich również
nauczycieli polonistów ).
1
Propozycje prac należy dostarczyć swojemu nauczycielowi
fizyki. Praca ma być czytelnie napisana ręcznie, maszynowo
lub na dyskietkach, prace plastyczne w odpowiednim
opakowaniu lub na elektronicznym nośniku w formatach ogólnie
dostępnych. Prace komputerowe muszą być utworzone przy
wykorzystaniu legalnego oprogramowania. Grafiki komputerowe
należy również przedstawić w wydruku.
W zależności od zainteresowania konkursem nagrody będą
w tej dziedzinie przyznawane co miesiąc lub raz w semestrze.
PRACE MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE - za prezentowanie
plagiatów i nieprzestrzeganie praw autorskich uczeń poniesie
stosowne konsekwencje.
HUMANIŚCI WRESZCIE MAJĄ SZANSĘ
ZAISTNIEĆ NA FIZYCE!
BĘDZIEMY PODZIWIAĆ ICH WIZJE ŚWIATA I
CIESZYĆ SIĘ Z LITERATURY W KTÓREJ POMYSŁOWI
MAJĄ SZANSĘ UJĄĆ WIELE NURTUJĄCYCH
WSPÓŁCZESNY ŚWIAT PROBLEMÓW
WYSTARCZY PRZELAĆ SWOJE POMYSŁY NA PAPIER
LUB PŁÓTNO I PRZY OKAZJI ZDOBYĆ WYMARZONĄ
PIĄTKĘ Z FIZYKI
ŻYCZYMY POWODZENIA W TWÓRCZEJ PRACY
na WASZE prace
czekają nauczyciele fizyki
2

Podobne dokumenty