ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO

Transkrypt

ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO
KARTA ZGŁOSZENIA
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej
w Językach Obcych
ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………..
Gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna (należy podkreślić typ szkoły)
Pełna nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adres szkoły, telefon, fax, e-mail
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Kategoria (należy wpisać język: angielski, francuski, hiszpański,niemiecki,rosyjski)………………………………….
Autor tekstu ………………………………………………………………………………….
Tytuł (w języku polskim) ……………………………………………………………………………
Tytuł (w języku obcym)…………………………………………………………………………….
Autor tłumaczenia…………………………………….………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego……..…………………………………………..
Numer telefonu nauczyciela …………………………………………………………………
Adres e-mail nauczyciela ……………………………………………………………………
Numer telefonu uczestnika …………………………………………………………………..
Adres e-mail uczestnika……………………..…………………………………………..........
Zapotrzebowanie – magnetofon, rekwizyty …………………………………………………
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych (imienia i nazwiska, nazwy
szkoły), wizerunku oraz nagrywania recytacji, a w przypadku osób nieletnich pozwolenia opiekunów na udział
w konkursie.
e-mail organizatora: [email protected]
fax organizatora: 22-867-23-46

Podobne dokumenty