powiat przeworski issn 1509-4421

Transkrypt

powiat przeworski issn 1509-4421
Egzemplarz bezpłatny
Nr 2 (20)
ISSN 1509-4421
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE
Z życia powiatu:
Sekretarz Powiatu
***
Komenda Powiatowa Policji
***
KP Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
***
Kolejka wąskotorowa „POGÓRZANIN”
***
Badania gleb na terenie powiatu
***
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
***
Informacje Powiatowego Rzecznika Konsumentów
***
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Przeworsku
***
Z życia szkół ponadgimnazjalnych
***
Informacje z działalności jednostek powiatowych:
***
Powiatowy Urząd Pracy
***
Powiatowy Zarząd Dróg
***
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
***
Muzeum w Przeworsku
***
SP ZOZ w Przeworsku
***
Konkurs “Miejsce Powiatu Przeworskiego...”
Starostwo Powiatowe
w Przeworsku
serdecznie zaprasza
w dniu 3 sierpnia 2008 r. na
POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA,
które odbędzie się
w Zajeździe “Pastewnik”
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 2
Sekretarz Powiatu Przeworskiego
Lipiec 2008
Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Finansów
Publicznych oraz Przewodniczącym Klubu
Parlamentarnego PO Zbigniewem Chlebowskim
W dniu 15 czerwca br. (niedziela) w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku
odbyło się spotkanie mieszkańców miasta i Powiatu ze
Zbigniewem Chlebowskim - Przewodniczącym Klubu
Parlamentarnego PO. Dyskusja koncentrowała się
głównie o stanie dróg na Podkarpaciu w świetle
zbliżających się rozgrywek EURO 2012 i planowanej
reformy służby zdrowia i programu “Przyjazne Państwo”.
Starosta Przeworski - Zbigniew Kiszka stwierdził,
iż pieniądze przewidziane na drogi powiatowe i gminne są
zbyt małe i nie ma możliwości przyzwoitego
remontowania dróg za takie kwoty. Padały również
pytania dotyczące EURO 2012 i czy zdążymy
z autostradą na Podkarpaciu. Przewodniczący
Chlebowski zapewnił, że to sprawa priorytetowa i musimy
Stanisław Petynia - lat 36
zam. Manasterz - Gmina Jawornik Polski
wykształcenie wyższe WSP Rzeszów
studia podyplomowe w zakresie
“Wspólnej polityki rolnej
i funduszy wspólnoty europejskiej”
żona - Maria
dwie córki - Anna i Katarzyna
Zakończył się rok szkolny
W dniu zakończenia roku szkolnego Zarząd
Powiatu Przeworskiego zaprosił na spotkanie odchodzących na emeryturę nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Starosta Zbigniew Kiszka wręczył drobne
upominki i podziękowania za wieloletnią pracę:
Pani Helenie Sikorze, Pani Elżbiecie Cholewie, Panu
Marianowi Dzimirze, Panu Stanisławowi Jurkiewiczowi
i Panu Janowi Ciskowi.
Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka wręcza
podziękowanie Panu Stanisławowi Jurkiewiczowi
Spotkanie ze Zbigniewem Chlebowskim
Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO
zdążyć. Stwierdził jednak, że głównym problemem są
obowiązujące przepisy, które ograniczają wykup ziemi
pod inwestycje drogowe. Obiecał, że plan zmian w tym
zakresie jest opracowywany.
Zbigniew Chlebowski twierdzi, iż Podkarpacie nie tylko
nie jest i nie powinno być “Polską B” ale przeciwnie regionem strategicznym, o dużym potencjale m. in.
turystycznym. Program “Przyjazne Państwo” przewiduje
przekazanie samorządom większej władzy i większych
pieniędzy także po to, by rozwijały się “małe ojczyzny”.
Uczestnicy spotkania
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Bezpieczne wakacje 2008
W ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej, ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawiskom
patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu
Podkarpacia, Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie
wdraża do realizacji w bieżącym roku wojewódzki konkurs
prac plastycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem
„Bezpieczne wakacje 2008” oraz wojewódzki konkurs na
projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w środowisku lokalnym.
Konkurs na projekt działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym
prowadzony będzie wyłącznie na szczeblu wojewódzkim,
tzn., że gimnazja, które przystąpią do niego będą przesyłały, w terminie do 22 września 2008 roku, gotowe
projekty bezpośrednio do Wydziału Prewencji KWP
w Rzeszowie. Powołana na szczeblu wojewódzkim
międzyinstytucjonalna komisja dokona oceny nadesłanych
projektów oraz wyłoni laureatów konkursu. Kolejnym
etapem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystego wojewódzkiego finału konkursu.
Realizacja konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2008” będzie
miała nieco odmienny charakter, tzn., że szkoły podstawowe i gimnazja, które przystąpią do niego będą przesyłały, w terminie do 22 września 2008 roku, prace plastyczne do Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku,
gdzie powołana zostanie powiatowa komisja konkursowa,
w której skład wejdą również przedstawiciele Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej, lokalnych samorządów,
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej i szkół.
Powiatowe komisje wyłonią najlepsze prace w trzech
kategoriach wiekowych tj: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat,
(łącznie 9 prac za zajęcie trzech pierwszych miejsc
w każdej kategorii wiekowej).
Do 6 października 2008 roku Komenda Powiatowa Policji
w Przeworsku prześle do Wydziału Prewencji KWP
w Rzeszowie wybrane prace wraz z informacją o autorach.
Strona 3
plastycznych oraz wyłoni laureatów konkursu. Kolejnym
etapem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystego wojewódzkiego finału konkursu.
Szczegółowe regulaminy konkursów zamieszczone są na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie.
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym
W dniach 20 i 21 maja 2008 roku, w pomieszczeniach hali sportowej w Przeworsku odbył się powiatowy
finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zorganizowany został przy współudziale Komendy
Powiatowej Policji w Przeworsku, Straży Miejskiej
w Przeworsku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
a nagrody ufundowali Starosta Przeworski, Burmistrz
Miasta Przeworska, Firma S.K.S. PIPES z Kańczugi oraz
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
W pierwszym dniu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Zarzecza,
a drużyna SP nr 2 zajęła IV miejsce wśród ośmiu biorących
udział drużyn.
Drugi dzień zmagań był areną zmagań uczniów gimnazjów.
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Żurawiczkach,
II miejsce Gimnazjum w Kańczudze, a III Gimnazjum
w Gaci. Drużyna przeworskiego gimnazjum uplasowała się
na VII miejscu.
Nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta Przeworska Janusz
Magoń, Sekretarz Powiatu Przeworskiego Stanisław
Petynia oraz Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku
mł. insp. Wacław Mazur.
asp. Andrzej Trelka
Bezpieczne ogrody działkowe
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
W powyższej informacji należy zamieścić:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- adres zamieszkania,
- nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza autor pracy,
- temat lub tytuł pracy,
- imię i nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia.
Powołana na szczeblu wojewódzkim międzyinstytucjonalna komisja dokona oceny nadesłanych prac
30 maja 2008 roku Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Przeworsku mł. insp. inż. Wiesław
Bukowski przyjął delegację Polskiego Związku Działkowców, reprezentowanego przez Panią Irenę Hermańską Wiceprezesa OZP w Rzeszowie, Panią Irenę Kiszkę Prezesa ROD Kolejarz I w Przeworsku i Pana Józefa Bara Przewodniczącego Komisji d/s Bezpieczeństwa w Ogrodach woj. podkarpackiego OZP w Rzeszowie. W spotkaniu
uczestniczyli również asp. Andrzej Trelka - Specjalista d/s
Prewencji Kryminalnej Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku oraz asp. Sztab. Józef Paśkiewicz Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Przeworsku.
Celem spotkania było wypracowanie podstawowych zasad
współpracy i określenie wspólnych priorytetów w dziedzinie
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 4
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie lokalnych
ogrodów działkowych. Przeprowadzono wstępne rozmowy
na temat porozumienia, które określało będzie zakres
wspólnych działań zmierzających do zapobiegania
przestępczości i wykroczeniom, ograniczania i eliminowania zagrożeń oraz czynników kryminogennych mających
wpływ na poczucie bezpieczeństwa działkowców i ochrony
mienia na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.
Planowane jest prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych, prewencyjno-nadzorczych i zabezpieczająco ochronnych.
Po przeanalizowaniu wzajemnych propozycji zwołane
zostanie spotkanie robocze przedstawicieli Policji i działkowców, na którym wypracowane zostanie porozumienie
określające główne zadania i zasady współpracy.
Poszukiwany mężczyzna
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
poszukuje przedstawionego na portrecie pamięciowym
mężczyzny. Jest on podejrzany o to, że w dniu 27 maja
2008 roku, około godziny 15.05, w Przeworsku na
ul. Bernardyńskiej, zaatakował 45-letnią mieszkankę
Przeworska. Uderzył ją pięścią w głowę, przewrócił
i kopał po całym ciele, usiłując przy tym wyrwać z jej rąk
torebkę. Głośny krzyk kobiety zaalarmował przechodniów,
na których widok napastnik zbiegł.
Rysopis sprawcy:
Wiek: około 25 lat, wzrost:
około 170 cm, twarz:
o kształcie pięciokątnym
długim, cera: blada,
włosy: blond, krótkie,
proste, czoło: średniej
wysokości i szerokości,
brwi: jasne, proste, oczy:
jasne, duże, szeroko
rozstawione, nos: prosty,
szerokie grube nozdrza,
usta: średniej wielkości,
broda: średniej wielkości,
kształtu lekko kanciastego, małżowiny uszne:
średniej wielkości, przylegające.
W opisywanym dniu ubraPortret pamięciowy sprawcy ny był w trykotową koszulkę, jasne dżinsy i sportowe buty. Wszystkie osoby posiadające informacje
o zaistniałym zdarzeniu lub sprawcy proszone są o kontakt
z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku pod numerem
alarmowym 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
[email protected]
Można również przekazać informacje anonimowo
nagrywając się na automatyczną sekretarkę Policyjnego
Telefonu Zaufania pod numerem 0-16-641-23-70.
Pierwsze litry krwi od strażaków z KHDK „Nadzieja”
Na dzień 21 maj zaplanowana została pierwsza
akcja oddawania krwi przez strażaków skupionych
w nowopowstałym Klubie Honorowych Dawców Krwi
działającym przy Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Przeworsku. W zaplanowanej akcji
uczestniczyło 7 członków którzy oddali łącznie ponad 3 litry
cennego daru jakim jest krew.
Następnym punktem akcji było przekazanie
dzieciom przebywającym na oddziale dziecięcym Szpitala
Powiatowego w Przeworsku czekolad, które strażacy
otrzymali za oddaną krew. Następna akcja klubu została
zaplanowana na dzień 16 lipca bo właśnie w tym dniu
pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
Lipiec 2008
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie gościć będą w Sali
Strażacy podczas przekazywania słodyczy dzieciom
Konferencyjnej Urzędu Miasta w Przeworsku gdzie będzie
można honorowo oddać krew.
Krwiodawcy z Przeworska
20 marca 2008 roku przy Komendzie Powiatowej
PSP w Przeworsku powstał pierwszy w tym mieście klub
Honorowych Dawców Krwi PCK. Jego prezesem jednogłośnie wybrano Tomasza Flaka.
„Krew to lek zdolny przywrócić choremu pełnię
zdrowia. Ten lek może darować tylko człowiek człowiekowi”
wyznał zadowolony z powstania klubu - komendant powiatowy PSP Jan Kwolek, który znajduje się w jego szeregach.
Wiceprezesem został dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP Krzysztof Kukulski, sekretarzem Maciej
Członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
Ulman, a skarbnikiem Tomasz Słysz. Do klubu należy także
zastępca komendanta Janusz Flak. Wśród klubowiczów są
osoby pragnące podarować komuś zdrowie i życie, jak też
i strażacy, którzy już od dawna dzielą się cząstką siebie.
Np. Grzegorz Malach przygodę z krwiodawstwem rozpoczął 11 marca 1987 roku, będąc członkiem klubu HDK PCK
„Płomyk” przy ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Straży
Pożarnych w Przemyślu. „Świadomość, że na naszą krew
czekają w Polsce tysiące osób skłania mnie do kontynuowania tej działalności” - mówi Grzegorz, który na swoim
koncie ma już kilka litrów oddanej krwi. Tym życiodajnym
lekiem, kierując się pomocą potrzebującym dzielą, się
także m.in.: Łukasz Hawer, Krzysztof Kukulski, Roman
Niemiec, Tomasz Słysz, Robert Kowal, Rafał Majka.
Klub powstał w ramach ogólnopolskiej akcji
strażacy PSP i OSP w honorowym krwiodawstwie PCK ph.
„Ognisty ratownik-gorąca krew”.
Wcześniej, do zebranych w świetlicy Komendy pogadankę
na temat krwiodawstwa i zasad działania klubów wygłosił
wiceprezes ds. krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK
w Jarosławiu Zdzisław Wójcik.
mł. bryg. mgr inż. Jan Kwolek
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Kolejka wąskotorowa „POGÓRZANIN”
Przeworsk - Dynów
W celu ratowania Przeworskiej Kolejki Dojazdowej
Wąskotorowej „POGÓRZANIN” przed likwidacją, wybudowaną przez Galicyjskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku w latach 1890 do 1904 o długości
46 km wraz z infrastrukturą kolejową jako unikat na skalę
europejską budowlą inżynierską tunel o długości 600 mb,
jedyną w Polsce, objętą decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków
-Gmina Kańczuga 10 000,00 zł
-Gmina Miejska Dynów 5 000, 00 zł
-Gmina Dynów 3 000,00 zł
-Gmina Jawornik Polski 4 000,00 zł
-Gmina Hyżne 2 000, 00 zł .
Aktualnie dokonano w części wymiany najbardziej uszkodzonych podkładów w linii kolejki wąskotorowej PrzeworskDynów.
Ze względu na odrestaurowanie zabytkowej kolejki
wraz z infrastrukturą Zarząd Powiatu Przeworskiego
zwrócił się do PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie o przekazanie terenu kolejki dojazdowej na rzecz Powiatu Przeworskiego, gdyż posiadając
tytuł prawny do nieruchomości jednostki samorządu
terytorialnego mają możliwość ubiegania się o środki
finansowe z Programu „Dziedzictwo Kulturowe” w ramach
Priorytetu 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” czy z innych programów.
Rozkład jazdy pociągu turystycznego
Rozkładowe pociągi turystyczne kursują od 01.06.
i 31.08.2008r., w soboty i niedziele, a od 07.09. do
28.09.2008 r. tylko w niedziele.
Pociąg dodatkowy na trasie Dynów-Bachórz-Dynów
(przejazd bezpłatny)
Dynów odjazd 13.00, Bachórz przyjazd 13.10
Bachórz odjazd 13.50, Dynów przyjazd 14.00
Pociąg na zamówienia dla minimum 40 osobowej grupy na
trasie Dynów-Jawornik Polski-Dynów (opłata za przejazd
wg taryfy turystycznej PKD)
Dynów
Kolejka Wąskotorowa Pogórzanin
województwa przemyskiego pod numerem rejestrowym
A-463-w roku 1991, na odbytym w dniu 18 marca 2008 r.
Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego
zdecydowano o pomocy finansowej przeznaczonej na
niezbędne prace remontowe torowiska wymiana podkładów kolejowych w celu poprawy bezpieczeństwa jazdy.
Zaproponowana forma pomocy to dotacja z budżetów
poszczególnych miast i gmin dla Powiatu Przeworskiego.
W 2002 roku w celu zapobieżenia likwidacji
fizycznej linii kolejowej kolejki wąskotorowej Powiat
Przeworski przejął umową użyczenia z dnia 9 lipca 2002 r.
od PKP Dyrekcji Kolei Dojazdowej w Likwidacji w Warszawie bezpłatnie grunt, budynki i budowle służące eksploatacji linii kolejowej PKD-Przeworsk Wąskotorowy -Dynów.
Dyrekcja PKP Kolei Dojazdowej w Likwidacji w Warszawie
oddała mienie ruchome służące eksploatacji linii kolejowej
nieodpłatnie na własność Powiatowi Przeworskiemu.
Z uwagi ma brak odpowiednich służb oraz koncesji na
prowadzenie transportu kolejowego przez powiat na
podstawie umowy z dnia 24 lipca 2002 r. oddano w użyczenie przedmiotową kolejkę wąskotorową Stowarzyszeniu
Kolejowemu Przewozów Lokalnych z siedzibą w Kaliszu.
Uzyskane dochody z działalności podstawowej
pozwalają wyłącznie na zapewnienie kosztów związanych
z przewozami bez zapewnienia remontów zarówno linii
kolejowej jak i budynków i budowli .
Ze względu na stan techniczny i rosnącą liczbę
turystów ( 2007 rok ok. 12 tysięcy) i ich oczekiwania Powiat
Przeworski w 2008 roku przeznaczył ze swego budżetu
kwotę w wysokości 10 000, 00 zł.
W ramach zawartych porozumień w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na remont
torowiska Gminy i Miasta przeznaczyły następujące kwoty
tj.:
- Gmina Miejska Przeworsk 5 000,00 zł
Strona 5
Bachórz
Brzoz.
Szklarytunel
Jawornik
Polski
Odjazd
12.00
Przyjazd
--
Odjazd
--
Przyjazd
14.00
12.12
12.10
13.51
13.46
--
--
13.25
13.10
--
12.46
12.55
--
Rozkład jazdy pociągów turystycznych na trasie
PRZEWORSK-DYNÓW-PRZEWORSK
w okresie od 01.06 do 28.09.2008 r.
Stacja
km
0
9
11
15
Do Dynowa
Odjazd Przyjazd
9:00
9:23
9:22
9:30
9:29
9:40
9:38
Do Przeworska
Odjazd
Przyjazd
17:10
16:45
16:44
16:38
16:37
16:28
16:26
Przeworsk Wąski
Urzejowice
Krzeczowice
Kańczuga
Łopuszka Mała
k.Zalewu
Łopuszka Wielka
Manasterz
Zagórze
Hadle Szklarskie
Jawornik Polski
Szklary k/tunelu
Szklary
Bachórz
Dynów
18
9:47
9:46
16:20
16:19
19
21
24
29
33
36
38
42
46
9:52
10:01
10:11
10:22
10:42
11:07
11:15
11:31
-
9:51
10:00
10:10
10:21
10:40
10:57
11:14
11:28
11:45
16:15
16:07
15:57
15:44
15:26
15:06
14:49
14:30
16:14
16:06
15:56
15:43
15:24
15:05
14:44
-
Wszelkie informacje udzielane są pod nr. telefonu
0166482105, tel. kom. 0607052209
UWAGA: pociągi dodatkowe i na zamówienie kursują
tylko w dniach jazdy rozkładowych pociągów
turystycznych.
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 6
Badania gleb na terenie powiatu
Powiat Przeworski działając na rzecz rolnictwa
i ochrony środowiska od 2002 roku współpracuje
z Okręgową Stacją Chemiczno- Rolniczą w Rzeszowie.
Współpraca ta może przyczynić się do zahamowania
procesu degradacji chemicznej gleb.
Gleba obok powietrza, wody i światła jest jednym z podstawowych elementów biosfery, a zarazem głównym czynnikiem warunkującym produkcję żywności.
We współczesnym rolnictwie analiza zasobności
gleb w składniki pokarmowe oraz znajomość odczynu
glebowego jest podstawą decyzji o stosowaniu nawozów.
Badanie zakwaszenia gleby oraz zawartość w niej
makroelementów i mikroelementów pozwala dostosować
nawożenie do potrzeb uprawianych roślin.
Badanie gleb dla potrzeb rolników i doradztwa rolniczego,
obejmuje oznaczenie stopnia zakwaszenia, oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych roślin tj.
fosforu, potasu i magnezu, prowadzone są na terenie
całego powiatu.
W roku 2007, na zlecenie powiatu zostały wykonane badania na zawartość metali ciężkich wokół zakładów przemysłowych.
Ocena zawartości metali ciężkich (kadm (Cd), ołów
(Pb), nikiel(Ni), chrom (Cr), miedź(Cu),cynk (Zn), rtęć(Hg))
w badanych glebach została dokonana w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2002 r (Dz. U. 165 poz. 1359) w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono,
że w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych
grunty charakteryzują się naturalnymi zawartościami metali ciężkich, gleby te nadają się pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze.
Na dzień dzisiejszy najważniejszym staje się
podjęcie działań mających na celu zahamowanie degradacji środowiska glebowego w wyniku nadmiernego zakwaszenia, również uregulowanie odczynu gleby zmniejszy mobilność metali ciężkich i ograniczy możliwość wchodzenia w łańcuch pokarmowy człowieka.
Na podstawie badań z lat 2004 - 2006, gdzie
wykonano na terenie powiatu przeworskiego (4329 sztuk
próbek) na powierzchni 4477 ha, aż 54% pow. gleb posiada
odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, na których potrzebne
i konieczne jest wapnowanie.
W ramach wspomagania systemów kontrolnych
i pomiarowych oraz badań stanu środowiska związanych
z powierzchnią ziemi (Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/88/08
z dnia 31 stycznia 2008 r w sprawie zatwierdzenia planu
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008) Zarząd
Powiatu w br. przeznaczył kwotę w wysokości 6 000 zł
na dofinansowanie wykonania badań gleb w zakresie
kwasowości (pH) oraz na zawartość fosforu, potasu
i magnezu. Kwota ta zapewni wykonanie 600 sztuk próbek
co w przełożeniu na powierzchnię obejmie ok. 600 ha
gruntów.
Miejsce pobrań próbek i ich ilość w poszczególnych
gminach będzie zależała od zapotrzebowania na takie
badania (zgłoszenia rolników, wskazania gmin i ośrodka
doradztwa rolniczego).
Z wyników badań monitoringowych zakwaszenia
i zasobności gleby finansowanych ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, pośrednio mogą
korzystać rolnicy powiatu przeworskiego, wykorzystując je
w praktyce do ustalenia dawek nawozów, pod uprawiane
rośliny.
Każdy Rolnik, którego pola stanowiły przedmiot
badań otrzymuje sprawozdanie z badań w formie wydruku
komputerowego z wyceną zakwaszenia oraz stopnia
zasobności w fosfor, potas i magnez.
Na zlecenie rolnika po udzieleniu niezbędnej
informacji i za niewielką opłatą można uzyskać w
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
szczegółowe zalecenie nawozowe z wyliczoną dawką
Lipiec 2008
nawozu w kg/ha czystego składnika, a na życzenie
zainteresowanego można uzyskać informację, jaki
asortyment nawozu zastosować.
Pod wszystkie rośliny należy zastosować nawożenie
azotem uwzględniając azot zawarty w nawozach
wieloskładnikowych.
Marian Sochacki
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Przeworsku
ul. Budowlanych 1
37-200 Przeworsk
tel. (016) 649 04 60
fax (016) 648 66 47
1. RENTY STRUKTURALNE
Od 30 czerwca br. Biuro Powiatowe ARIMR w Przeworsku
będzie przyjmowało w tym roku wnioski o przyznanie
przyznanie pomocy w ramach działania „Renty Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 z poźn.
zmianami).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze
niektórych załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania
są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Stosownie do § 17 ww. rozporządzenia, wniosek
o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiście, listem
poleconym lub pocztą kurierską do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura
powiatowego ARiMR.
Średnia wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie podkarpackim wynosi 4,38 ha.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym
roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia
roboczego następującego po dniu podania do publicznej
wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
informacji określającej, że liczba 7200 złożonych wniosków
o przyznanie renty strukturalnej została przekroczona
o 5%.
Informacje na temat działania „Renty strukturalne” można
otrzymać w biurach powiatowych ARiMR (adresy znajdują
się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem
bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.
2. ZALESIENIA
Od 1 sierpnia do 30 września br. Biuro Powiatowe ARIMR
w Przeworsku będzie przyjmowało w tym roku wnioski
o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz
gruntów innych niż rolne. Zostało to uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja
2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz
zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U.
z 2008 r. Nr 93, poz. 596). Agencja ma pełną akredytację do
obsługi tego działania.
W 2007 r. wdrażany był pierwszy schemat tego działania.
Biura powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski o przyznanie
pomocy na zalesianie tylko gruntów rolnych. Rolnicy złożyli
w powiecie przeworskim 33 wnioski o przyznanie wsparcia
na zalesianie realizowane w ramach PROW 2007 2013.
Większość wnioskodawców zalesiała grunty wiosną tego
roku. Rolnicy ci składają obecnie oświadczenia o wyko-
Lipiec 2008
POWIAT
PRZEWORSKI
naniu prac zalesieniowych, zgodnie z planem zalesienia.
Na podstawie tych oświadczeń Agencja wydawać będzie
decyzje o przyznaniu pomocy rekompensującej rolnikom
koszty poniesione na zalesienie gruntów rolnych.
Z kolei beneficjenci, którzy zalesili swoje grunty jesienią
2007 r. w ramach PROW 2007-2013 mogą składać od
1 czerwca do 31 lipca br. tzw. wnioski kontynuacyjne o przyznanie premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej,
która ma rekompensować rolnikowi utracony dochód z powodu zalesienia gruntów. Beneficjenci, którzy zgodnie
z planem zalesienia wykonali prace zalesieniowe wiosną
2008 r. pierwszy wniosek kontynuacyjny powinni złożyć
w 2009 roku.
Od 1 czerwca do 15 lipca br. Agencja przyjmuje wnioski
kontynuacyjne od rolników, którzy zalesili grunty w poprzednich latach w oparciu o przepisy Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006.
3. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ
Od czwartku, 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły
przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013.
Wniosek o przyznanie wsparcia, wraz z niezbędnymi
załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym
właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu.
Na wsparcie rolników, ich domowników lub małżonków
rolników, którzy podejmą lub rozwijają działalność
nierolniczą na terenach wiejskich, ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. ponad 229 mln zł. Pieniądze te zostały
podzielone na koperty wojewódzkie. Oddział Regionalny
zakończy przyjmowanie wniosków na to działanie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym
złożone wnioski wyczerpią limit środków przewidziany dla
danego województwa w co najmniej 120% lecz nie później
niż 31 grudnia 2008 r.
Środki przewidziane dla Oddziału Regionalnego na
Podkarpaciu:
limit - 16 671 750,47 zł,
120% limitu - 20 006 100,56 zł
O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania
może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub
małżonek tego rolnika, który ma miejsce zamieszkania
w miejscowości należącej do gminy wiejskiej; gminy
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys.
mieszkańców; lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Osoba taka musi być
m.in. ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co
najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku dla działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe kryteria
dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla
ww. działania i w PROW 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmujących lub rozwijających działalność nierolniczą w celu zapewnienia dodatkowego,
pozarolniczego źródła dochodu. W całym okresie realizacji
PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub małżonek tego
rolnika, może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys.
zł. W ramach tej kwoty wnioskodawca może złożyć kilka
wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek rocznie,
z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio
złożonego wniosku nie przyznano pomocy. Przyznana
kwota pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów
kwalifikowalnych, które zostały poniesione na stworzenie
pozarolniczego źródła dochodu.
Rolnik może ubiegać się o refundację (zwrot) kosztów
kwalifikowalnych poniesionych na budowę, przebudowę
lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych
obiektów budowlanych oraz na nadbudowę, przebudowę
lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych służących do realizacji danej operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej.
W ramach otrzymanej pomocy można wykonać prace
Strona 7
związane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób, czy też
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności nierolniczej.
Udzielona przez ARiMR w ramach tego działania pomoc
finansowa musi być wykorzystana na inwestycje związane
z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej.
Na liście działalności, które mogą być dofinansowywane
jest ponad 380 pozycji. Są to m.in. usługi dla gospodarstw
rolnych lub leśnictwa, usługi turystyczne oraz związane ze
sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane
z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz
sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych
usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie
rolnym, usługi transportowe, komunalne, wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy
usługi informatyczne.
Szczegółowy wykaz kategorii działalności nierolniczych
(gospodarczych) w ramach działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, sporządzony został
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) i zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” z dnia 17 października 2007 r. Zmiany uwzględniające obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. schemat
klasyfikacji PKD zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r, Nr 85,
poz.519). Podmioty ubiegające się o pomoc finansową
będą mogły posługiwać się dwoma systemami klasyfikacji
do końca grudnia 2009 r. Po tej dacie będzie obowiązywała
wyłącznie klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251,
poz. 1885).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz
z instrukcjami ich wypełnienia są udostępnione na stronach
internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać
w Oddziałach Regionalnych ARiMR.
Informacje na temat działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” udzielane są w Oddziałach
Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie
www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii
0 800 38 00 84.
Jolanta Benbenek
Kierownik ARMIR w Przeworsku
Informacje Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku - Rafał Anklewicz świadczy bezpłatną pomoc
prawną konsumentom w sprawach indywidualnych
związanych z naruszeniem ich interesów i praw.
Przyjmuje strony codziennie w godz. 7.30 -15.30. pok. 422 Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10.
tel. 016 648 70 09 wew. 133.
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 8
Nawiązanie współpracy pomiędzy Rzecznikiem
Ubezpieczonych a Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Przeworsku
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku za
pośrednictwem Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów
przy Prezesie UOKiK nawiązał współpracę z Rzecznikiem
Ubezpieczonych, której początkiem ma być podpisanie
porozumienia w zakresie ochrony interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych
oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych z terenu powiatu przeworskiego.
Ustawowe zadania powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów w zakresie ochrony ogólnie rozumianego
interesu nieprofesjonalnych nabywców dóbr i usług są
w części zbieżne z zadaniami Rzecznika Ubezpieczonych
w zakresie ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym. Stanowi to istotną przesłankę do
nawiązania współpracy, która może poprawić efektywność
zadań realizowanych zarówno przez Rzecznika Ubezpieczonych, jak i przez powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów.
Powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, działający na
poziomie lokalnym, mogą stać się ważnymi partnerami dla
wyspecjalizowanego organu ochrony konsumentów na
rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym, jakim jest
Rzecznik Ubezpieczonych. Z perspektywy Rzecznika
Ubezpieczonych nawiązanie współpracy pozwala w szerszym zakresie dotrzeć z działaniami informacyjnymi
i edukacyjnymi do lokalnych społeczności powiatów. Może
to istotnie poprawić dostęp do informacji, w szczególności
osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do
zdalnych form komunikacji, takich jak Internet. Poprzez
nawiązanie współpracy powiatowi (miejscy) rzecznicy
uzyskują wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla
swoich działań w zakresie spraw konsumenckich rynku
ubezpieczeniowego i emerytalnego. Obszar ten ma duże
znaczenie dla ogólnie pojmowanej ochrony praw
konsumenckich. Zważywszy na powszechny charakter
niektórych obowiązkowych ubezpieczeń OC i obligatoryjność członkostwa w OFE (dla osób urodzonych po 1968r.)
uznać należy, iż większość dorosłych Polaków może
oczekiwać ochrony i pomocy związanej z ubezpieczeniami
lub funduszami emerytalnymi. Ta ostatnia kategoria spraw
może istotnie wzrosnąć wraz z uruchomieniem systemu
wypłat z II filara systemu emerytalnego. Spory na tle umów
ubezpieczenia mają zwykle charakter skomplikowany,
relatywnie często dochodzi tu do naruszeń interesu
ubezpieczonego bądź uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Sprawy te często przekraczają możliwości
samodzielnego działania przeciętnego konsumenta.
Poprzez stałą współpracę rzecznicy konsumentów
uzyskują możliwość zasięgnięcia konsultacji bądź
przekazywania części spraw do Rzecznika Ubezpieczonych. Mogą też sygnalizować ujawniające się problemy
dotyczące naruszania interesów konsumentów na lokalnym rynku ubezpieczeniowym lub emerytalnym, co z kolei
pozwoli Rzecznikowi Ubezpieczonych na lepszy ogląd
zagrożeń dla interesów konsumentów w sektorach rynku,
za które jest ustawowo odpowiedzialny w skali kraju.
Rafał Anklewicz
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
Powiat Przeworski w urzędowej sieci !!!
Powiat Przeworski podpisał z Urzędem Marszałkowskim porozumienie na realizację Podkarpackiego
Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP). PSeAP
będzie ujednoliconym systemem obiegu dokumentów
Lipiec 2008
w województwie podkarpackim. Jako skuteczne narzędzie
dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma
umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem
publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także zapewnić podniesienie efektywności
działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki niemu pod jednym
adresem internetowym będą się znajdować wszystkie
urzędy w regionie. Powstanie jednorodny system obiegu
dokumentów. Udostępnione formularze będą takie same
i taka sama procedura ich składania. Dzięki PSeAP
mieszkańcy powiatu będą mogli załatwić większość spraw
przez internet. Do urzędu będą musieli zgłosić się jedynie
po odbiór dokumentów.
Podkarpacki projekt e-administracji realizowany
jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Szacowany budżet
projektu wynosi około 20 mln euro, z czego 85% kosztów
pokrytych zostanie przez Unię Europejską, natomiast
pozostałe 15% kosztów pochodzić będzie z budżetów
samorządów. PSeAP ma być uruchomiony pod na koniec
2010 roku.
Województwo podkarpackie będzie drugim regionem, po
województwie śląskim, gdzie wprowadzony zostanie
spójny system lokalnej e-administracji.
Rafał Anklewicz
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
I Zamówień Publicznych
Światowy Dzień bez Papierosa
od 31 maja do 31 sierpnia br.
Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje
31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu,
dzień ten od 1991 roku jest obchodzony również w Polsce. W tym dniu
miliony palaczy na całym świecie stara
się powstrzymać od palenia papierosów. Dzień ten jest elementem planu
Europy wolnej od dymu tytoniowego,
który to plan został przyjęty na
Konferencji WHO w 1988 roku.
Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników
zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych,
a w efekcie umieralności. Mimo, że umieralność z powodu
chorób odtytoniowych dotyczy osób dorosłych, początki
palenia przeważnie sięgają okresu dorastania.
Palenie tytoniu powoduje szereg problemów zdrowotnych,
społecznych i ekonomicznych.
W większości przypadków palenie tytoniu przez młodzież
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
to próba naśladowania osób dorosłych, sposobu
trzymania papierosa, mimiki twarzy, zaciągania się
dymem. Często jest to dostosowanie się do panującej
mody oraz forma protestu przeciwko ograniczaniu prawa
decydowania o sobie. Palenie w odczuciu młodych ludzi
podnosi poczucie własnej wartości i traktowane jest jako
sposób radzenia sobie z różnymi problemami i napięciami.
Problem czynnego i biernego palenia tytoniu
w populacji młodzieży jest niezwykle istotny z punktu
widzenia niekorzystnego wpływu tego nałogu na ich stan
zdrowia oraz konsekwencje zdrowotne w dorosłym życiu.
Według badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży
szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children), przeprowadzonych w 2006 roku przez Instytut
Matki i Dziecka, prawie 59% 15-letnich chłopców
i dziewcząt próbowało palić papierosy (63% chłopców
i 55% dziewcząt).
Wiek, w którym młodzież 15 - letnia pierwszy raz zapaliła
papierosa to najczęściej 11 lat i mniej (13,8% badanych).
Dla większości z nich eksperymentowanie z paleniem
staje się drogą do regularnego palenia, a nawet
uzależnienia od tytoniu [J. Mazur, 2007].
„Festiwal piosenki o zdrowiu“
W związku z obchodami Światowego Dnia
Zdrowia został ogłoszony „Ogólnopolski Festiwal
Piosenki o Zdrowiu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych“.
Festiwal odbywa się w czterech etapach: szkolnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim z finałem
w Warszawie.
Do udziału w festiwalu na szczeblu powiatowym zostało
zaproszonych 50 placówek nauczania, które otrzymały
informacje oraz regulamin konkursu.
Warunkiem uczestnictwa było:
1. Przygotowanie przez uczniów wraz z opiekunem
utworu wokalno- muzycznego o tematyce zdrowotnej.
2. Każdy z zespołów liczący nie więcej niż 10 osób
przygotowuje 1 utwór.
3. Tekst utworu musi własny, wykonywany po raz pierwszy
na Festiwalu.
4. Muzyka musi być własna lub zapożyczona .
5 Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach
wiekowych (sz. podstawowa i gimnazjum).
6. Opiekunowie zgłaszają uczestnictwo wykonawcy lub
wykonawców dołączając kopię tekstu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji
tekstów w wydawanym folderze festiwalowym na poziomie
ogólnopolskim.
8. Komisja na wszystkich etapach dokonuje oceny
przygotowanych utworów wokalno - muzycznych na
„Formularzu ocen Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu 2008”
9. Kryteria oceny utworów:
- treści prozdrowotne 0-7 pkt,
- umiejętności wokalne 0-5 pkt,
- walory artystyczne (dobór muzyki, choreografia, stroje)
0-3 pkt. W sumie można zdobyć 15pkt w zależności od
zdobytych punktów będą przyznane I,II,III miejsce.
Praca komisji zostanie udokumentowana protokołem.
Z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego zostaną
zakwalifikowani laureaci I miejsca.
Uczestnictwo zgłosiły trzy szkoły podstawowe :SP
w Białobokach, SP w Kańczudze, SP w Sieteszy. Festiwal
na szczeblu powiatowym został przeprowadzony w dniu
15.04.2008 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku.
Strona 9
Wręczenie nagród
Powołano Jury w składzie:
Przewodniczący Pan Jerzy Gniewek - Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku oraz
członkowie:
Pani Anna Telega - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy
Kańczuga,
Pani Agata Wołoszyn - przedstawiciel Zespołu Szkół
Zawodowych w Przeworsku,
Pani Bożena Kucab - reprezentant Miejskiego Ośrodka
Kultury w Przeworsku,
Pani Aleksandra Chmurowicz - Walocha - przedstawiciel
PSSE w Przeworsku,
Pani Jadwiga Gąsiorek - przedstawiciel PSSE w Przeworsku.
W trakcie obradów Jury, przeprowadzono zabawę
„Zgaduj - zgadula” dla zgromadzonej widowni, którą
stanowiły:
- dzieci z „Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku”,
„Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku” oraz
uczniowie SP Nr 2 w Przeworsku.. Poprawne odpowiedzi
zostały nagrodzone drobnymi upominkami.
Jury Festiwalu przyznało I miejsce SP w Kańczudze,
II miejsce - SP w Sieteszy, III miejsce - SP w Białobokach.
Sponsorami nagród byli: Wojewódzka Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie, Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku, Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz Urząd Miasta
i Gminy w Kańczudze.
Justyna Kałamarz
PSSE w Przeworsku
Po spotkaniu z Norwidem…
Sesja literacka „Norwid między i ponad epokami”
zorganizowana (9.04.08) przez Pedagogiczną Bibliotekę
w Przeworsku przy współudziale przeworskiego oddziału
Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, pod
patronatem Starosty Przeworskiego - to jedna z form
doskonalenia zawodowego nauczycieli i środowisk
szkolnych powiatu przeworskiego. Miała na celu przybliżenie życia, promowanie twórczości Poety i wskazanie jego
aktualności we współczesnej szkole. Droga Norwida do
świadomości społecznej prowadzi przede wszystkim
poprzez szkołę. Dlatego cieszy udział nauczycieli i sporej
liczby uczniów przeworskich szkół, bibliotekarzy, przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnooświatowych.
Swoją obecnością zaszczycili uczestników - wicestarosta
Strona 10
POWIAT
PRZEWORSKI
przeworski Pan Marek Frączek oraz naczelnik wydziału
edukacji Pan Mariusz Pieniążek.Zaproszenie do komentowania twórczości przyjęli pracownicy naukowi Instytutu
Badań nad Twórczością C. Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Zmarły przed 125 laty, ciągle nie w pełni znany
twórca, zadziwia nawet dzisiaj rozległością zainteresowań
i wszechstronnymi umiejętnościami. Pisał wiersze, dramaty, poematy, nowele, traktaty i eseje. Uprawiał rzeźbę,
rysunek, rytownictwo i medalierstwo. Malował akwarele
i akwaforty. Wykonywał litografie. Był znawcą muzyki.
Tłumaczył Dantego, Szekspira, Byrona i innych pisarzy.
Miał zdolności oratorskie i deklamatorskie. Mimo tego,
niedoceniony przez jemu współczesnych artysta.
Na tym aspekcie skupił się dr Włodzimierz Toruń,
przybliżając poetę i dokonania od strony jego przebogatej
osobowości, przeżyć osobistych, kontaktów ze znanymi
Sesja literacka w sali konferencyjnej Starostwa
osobistościami ważnymi w biografii poety. Przywołał sytuację historyczną Polski i Europy w okresie życia Norwida
oraz okres podróży po Europie zachodniej jako czas
artystycznego wzrastania i dojrzewania, także wpływ
doświadczeń amerykańskich na świadomość poety i artysty. Analizując ataki krytyki na twórczość literacką
Norwida na początku lat 50-tych XIX wieku podkreślił,
przykrą sytuację samotności autora. Norwid dogłębnie
odczuł obcość, a nawet wrogość wśród współczesnych. Jej
przyczyn należy poszukiwać nie tylko w niełatwej poetyce
opartej na zawiłej symbolice, przemilczeniach i ironii, lecz
również w postawie światopoglądowej artysty. Wykładowca mówił o surowości poglądów poety o Polsce i Polakach, wynikającym z nich niezrozumieniu dla jego sztuki.
Dr Piotr Chlebowski w wykładzie „Poeta
i sztukmistrz” skupił się na współczesnych tendencjach
ujmowania Norwida jako artysty: poety i malarza.
Prezentował związki i zależności, jakie łączą jego sztukę
słowa ze sztuką obrazu - nie tylko poprzez temat, motyw,
utrwalone zdarzenie, ale i wybór techniki, sposób komunikowania się z odbiorcą, aksjologię. Akcentował zjawisko
korespondencji słowa i obrazu w całym dorobku twórcy
„Vade-mecum”, motyw plastyczny jako aspekt przedstawienia rzeczywistości. Akwarele i szkice ołówkowe
Norwida często pozwalają lepiej zrozumieć jego poezję.
Plastyka Norwida, pojmowana jako zjawisko
czysto artystyczne, nie jest tak wysokiego lotu jak jego
twórczość literacka i nie dorównuje mistrzostwu jego słowa,
zauważyła mgr Edyta Chlebowska w swojej prezentacji „
Norwid artysta plastyk”. Przeważają rysunki, z reguły
o charakterze pobieżnego szkicu, rysunkowej notatki czy
Lipiec 2008
studium. Dużo szkiców rysunkowych robionych
w pośpiechu, kreską szybką, urywaną, by zanotować na
gorąco ruch, gest, sytuację, czyjąś twarz, wyraz oczu.
Norwid podkreślał znaczenie szkicu: „… prawdziwych
szkiców robić nie można u m y ś l n i e one same się
narzucają. Odpycha się je piórem lub ołówkiem i zostaje
ślad, notatka, szkic. Są to dlatego zazwyczaj karteczki
i złamki, które żadnej rzeczowej wartości nie mają…, ale
żaden fotograf nie zastąpi nigdy prawdziwego szkicu”.
Wszystkie te nawet najdrobniejsze były sygnowane na
równi z wykończonymi kompozycjami. Różnorodna jest
skala tematów. Portrety własne reprezentuje autoportret
tzw. biblijny. Wiele miejsca zajmują sylwetki portretowane
lub głowy znajomych. Często mają ujecie groteskowe,
karykaturalne poprzez uwypuklenie cech charakterystycznych lub śmiesznych. Licznie występujące prace o treści
alegoryczno-symbolicznej są pełne niedomówień, sygnalizujące tylko pewne myśli np. kompozycja „Kupowanie
laurów”, mówiąca o skomercjalizowaniu sztuki i sławy.
Częstym tematem są sceny religijne oparte na Biblii,
a zwłaszcza przedstawienia Chrystusa. Różne sposoby
rysowania prezentują kompozycje: Anioły, Śmierć, starzec
i dziecko, Neron, Pani ma rację…
Prace Norwida, bez względu na to, czy powstały jako
drobne szkice, czy wykończone kompozycje religijne,
alegoryczne lub groteskowe, są spojrzeniem myśliciela,
a uzupełnione często komentarzem słownym, ujawniają
lub tylko symbolizują treści, które zmuszają do refleksji.
Myślę, że sesja wskazała na niezwykłość „zjawiska” jakim był Cyprian Norwid. Można i trzeba
zainteresować uczniów twórczością poety, który ma tak
wiele do powiedzenia na tematy interesujące młodzież jak
relacje międzyludzkie, bliskość i obcość, samotność wśród
ludzi, szczerość i pozory, wartości religijne, sztuka... .
Biblioteka posiada bogaty zbiór Norwidianów, są
wśród nich także wydania rzadkie, unikatowe.
Stanisława Cebula
Kierownik Filii Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej w Przeworsku
Wielki sukces młodych podkarpackich krajoznawców
W dniu 3 kwietnia 2008 roku w Warszawie rozstrzygnięty został XV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkursu
Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, który odbywa się
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uroczyste
podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas
3 - dniowego Zlotu Laureatów w dniach 30 maja -
Podziękowanie za wieloletnią współpracę
Panu Marianowi Dzimirze
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
1 czerwca 2008 roku we Włocławku. Dla laureatów z całej
Polski organizatorzy przygotowali bardzo ciekawy 3 dniowy program krajoznawczy. Laureaci będą również uczestniczyć w warsztatach krajoznawczych zorganizowanych
przez ZG PTTK. W ramach zlotu odbędą się spotkania
z ciekawymi ludźmi, zasłużonymi dla województwa
kujawsko - pomorskiego.
Do etapu wojewódzkiego Jury zakwalifikowało 72 prace ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na etap centralny z województwa podkarpackiego
Jury zakwalifikowano 10 prac.
Młodzież pisała w swoich pracach o najpiękniejszych zakątkach województwa podkarpackiego, ludziach zasłużonych dla naszego regionu oraz promowała
swoje „Małe Ojczyzny”. Uczestnicy konkursu pięknie opisywali przyrodę, zwracając przy tym uwagę na zagrożenia
wynikające z bezmyślności ludzi wobec środowiska naturalnego. Młodzież wykazywała troskę o ginące gatunki
zwierząt leśnych w podkarpackich lasach. Niekiedy też
proponowała gotowe rozwiązania różnych problemów
występujących w swoich środowiskach.
Jury XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” nagrodziło
9 prac z województwa podkarpackiego.
I. W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PRACE INDYWIDUALNE
Grand Prix Polski
Autor:
Aleksandra Fluda ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku
Temat pracy:
„Walczyłem za dobrą sprawę, W biegu wytrwałem do
końca,
Dochowałem wiary”. Płk pilot Tadeusz Rolski Jeden
spośród „nielicznych”…
Opiekun:
Danuta Krupińska
II. W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PRACE ZBIOROWE
I miejsce
Autorzy:
Joanna Szylar i Brygida Szular ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Przeworsku
Temat:
Strażnicy Bożego Grobu
Opiekun:
Włodzimierz Gązwa
III. W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
PRACE INDUWIDUALNE
III miejsce
Autor:
Strona 11
Łukasz Dzimira z Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 2
w Manasterzu
Temat:
„Roztocze moja mała ojczyzna”
Opiekun:
Irena Łuczyk
IV. W KATEGORII SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
PRACE ZBIOROWE
1. Grand Prix Polski
Autorzy:
Barbara Gładysz, Aurelia Fonfara, Anna Kiszka i Lidia
Rochacka z Gimnazjum przy Zespole Szkół w Urzejowicach
Temat:
Śladami Turnauów
Opiekun:
Halina Zając
VI. W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PRACE ZBIOROWE
Grand Prix Polski
Autorzy:
Krzysztof Drozd, Krzysztof Portas i Łukasz Zając z Zespołu
Szkół Zawodowych w Przeworsku
Temat:
„Forty Twierdzy Przemyśl i Linii Mołotowa”
Opiekun:
Marta Uchman
VII. W KATEGORII PRAC MULTIMEDIALNYCH
1. Nagroda Regulaminowa
Autorzy:
Paulina Fołta, Karolina Hawryszko i Gabriela Michalik
z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku.
Temat:
„Wizyta w pałacach i dworach powiatu przeworskiego”
Opiekunowie:
Agnieszka Bernacka, Janusz Puszkarz
Nagroda Regulaminowa
Autorzy:
Gązwa Wojciech i Tomasz Gaweł ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Przeworsku
Temat:
„Tradycyjny warsztat garncarski Andrzeja Plizgi”
Opiekun:
Zenon Słysz, Włodzimierz Gązwa
Serdecznie gratulujemy młodym laureatom XV
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, a ich opiekunom życzymy
dalszych sukcesów.
Marian Dzimira
Przewodniczący Wojewódzkiego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”
„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”,
czyli przegląd szkół ponadgimnazjalnych.
Wydarzenia w Zespole Szkół Zawodowych
w Przeworsku
Nasze sukcesy
Krzysztof Portas, Łukasz Zając i Krzysztof Drozd
zdobywcy nagrody “Grand Prix” w konkursie
Poznajemy Ojcowiznę!
Praca pt. „Forty Twierdzy Przemyśl i Linii Mołotowa”, powstała pod kierunkiem mgr Marty Uchman.
Przedstawia historię Fortów Twierdzy Przemyśl i przemyskiej części Linii Mołotowa. Ukazuje jej strategiczne
znaczenie podczas I i II wojny światowej. Praca ta prezen-
tuje największe forty
twierdzy oraz ich
uzbrojenie. Autorzy
pracy podkreślają,
że forty ulegają
powolnemu nisczeniu i degradacji,
jednakże podpowiadają jakie kroki
przedsięwziąć, by te
istniejące jeszcze
Wręczanie dyplomów
pamiątki historii zabezpieczyć i przekazać następnym pokoleniom.
Krzysztof Portas
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 12
Beata Undziakiewicz i Kinga Ruchała
zdobywczynie trzeciego miejsca w konkursie
Poznajemy Ojcowiznę!
Nazywam się Beata Undziakiewicz, jestem
uczennicą 3 klasy Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego. Od trzech lat biorę udział w konkursie
Poznajemy Ojcowiznę
i odnoszę sukcesy.
Pasję poznawania ciekawych biografii osób
działających na terenie
Podkarpacia rozbudziła
we mnie moja wychowawczyni - pani Bogusława Chmura. W dużej
mierze to właśnie jej
zawdzięczam również
mój tegoroczny sukces.
W pracy pod tytułem
Byli solą naszej ziemi
zamieściłam informaWręczenie dyplomu Beacie
cje na temat Ignacego
Undziakiewicz
Solarza i księdza Broklasa 3TŻG
nisława Markiewicza
działających w Gaci, generała Chruściela z Gniewczyny
Łańcuckiej, rodziny Ulmów z Markowej oraz Władysława
Kojdra z mojej rodzinnej Grzęski. Zainteresowania
historyczne wyniosłam z domu, ponieważ w dzieciństwie
dużo czasu spędziłam z dziadkami, którzy przekazywali mi
mnóstwo ciekawostek, wspomnień, dzielili się swoimi
spostrzeżeniami na temat czasów, w których żyli. Rówieśnicy niestety nie podzielają moich historycznych pasji, żyją
dniem dzisiejszym, uważają, że historia jest nudna. Kiedy
poznawałam biografie osób wyżej wymienionych czułam
nie tylko zainteresowanie, ale prawdziwy zapał. Lektura
artykułów prasowych i życiorysów była dla mnie świetną
przygodą. Wysiłek włożony w gromadzenie materiałów na
podstawie których powstała tegoroczna praca zrekompensowały mi nagrody zdobyte w konkursie i ogromna
satysfakcja, jaką dzielę się z moją wychowawczynią. Bez
Niej nie doszłabym tak daleko!
Beata Undziakiewicz
Jako uczennica pierwszej klasy Liceum Profilowanego w konkursie Poznajemy Ojcowiznę biorę udział po
raz pierwszy. Gdy 16 kwietnia usłyszałam swoje nazwisko
podczas rozdania nagród laureatom, poczułam się wyjątkowo. Pisałam pracę na temat mojego rodzinnego miasta
Przeworska, ale dopiero teraz mam świadomość jak
niewiele wiedziałam na jego temat. Poznałam ciekawe
publikacje dotyczące pałacu Lubomirskich, zabytków
sztuki sakralnej i świeckiej, które wpisane są w pejzaż
mojego miasta. Poznałam ciekawostki na temat Jerzego
Lubomirskiego czy też Józefa Bębenka. Dzisiaj patrzę na
miejsca, które mijam codziennie zupełnie inaczej. Do
propozycji udziału w konkursie, podchodziłam sceptycznie,
ponieważ uczęszczam jeszcze do szkoły muzycznej.
Ciągle brakuje mi czasu a ostatnią rzeczą o jakiej
mogłabym marzyć było siedzenie w bibliotece. Pod
względem technicznym najwięcej ułatwień zawdzięczam
mojej polonistce. Pani Chmura uświadomiła mi, że warto
być ambitnym!
Kinga Ruchała
Sukcesy naszych pływaków
Znakomicie spisali się nasi pływacy zdobywając
Lipiec 2008
dwa medale i jedno szóste miejsce, podczas finału
Wojewódzkiej Licealiady w pływaniu sztafetowym
i indywidualnym dziewcząt i chłopców, który odbył się 10
marca 2008 roku na pływalni w Krośnie. Srebro z tamtego
roku obroniła Angelika Rozpierska z II LOS, która płynęła
50 m stylem grzbietowym. Srebro wywalczyła również
Uczniowie ZSZ podczas zawodów pływackich
Klaudia Kornacka z I LO a płynąc 50 m stylem motylkowym.
Michał Konieczny z II LP b również płynący tym stylem zajął
dobre szóste miejsce. W drodze powrotnej w znakomitych
nastrojach pod opieką pana Waldemara Majby zwiedzili
Rezerwat Osobliwości Skalnych „Prządki”. Podziwiali
piękny i różnorodny kształt skał.
Klaudia Kornacka
Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej
Dnia 15 marca 2008 w ZSOIZ w Radymnie odbył się
Rejonowy Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej, w którym
udział brali również uczniowie z naszej szkoły, byli to:
- Robert Pusztuk kl. III LP
- Mateusz Bieniasz kl. I LO a
- Katarzyna Zygmunt kl. I LO a, pod nadzorem profesora
Macieja Cieślaka.
Część praktyczna konkursu
Wszyscy zostali mile przyjęci przez uczniów i nauczycieli
ZSOiZ w Radymnie. Uczniowie biorący udział w konkursie
zmierzyli się z wiedzą teoretyczną o Obronie Cywilnej, podczas trwającego 45 min. testu pisemnego, za który można
było uzyskać 20 punktów.
Później odbyła się część praktyczna konkursu. Wszyscy
musieli zaliczyć trzy stanowiska. Na pierwszym stanowisku
zadaniem była resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Uczeń, który właściwie udzielił pomocy poszkodowanemu
otrzymywał 15 punktów. Na kolejnym stanowisku należało
ułożyć rannego w pozycji bocznej. Za co uczeń otrzymy-
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
wał maksymalnie 5 punktów. Na ostatnim zaś uczeń musiał
założyć uprzednio przygotowaną maskę wojskową. Mógł
za poprawne założenie otrzymać 10 punktów. Po teście
praktycznym uczniowie wraz z organizatorami i opiekunami udali się na poczęstunek, w trakcie, którego organizatorzy podliczali punkty. Po poczęstunku odbyło się oficjalne
ogłoszenie wyników.
Pierwsze cztery miejsca zajęli:
1. Bernadetta Kamińska
2. Donata Baryło
3. Przemysław Rezinowski
4. Robert Pusztuk
Gratulujemy zwycięzcom!!!
Na konkursie tym obecni byli również: Starosta Powiatu
Jarosławskiego, Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki
Społecznej oraz Dyrektor ZSOiZ w Radymnie.
Mimo, iż Pusztuk Robert zajął miejsce tuż za podium,
uzyskał jednak kwalifikację do konkursu wojewódzkiego.
Kolejny konkurs już za rok!
Katarzyna Zygmunt
III Powiatowy Konkurs Ortograficzny
6 marca 2008 roku o godzinie 13 w naszej szkole
odbył się III Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem
„I ty możesz zostać Mistrzem polskiej ortografii”. Patronem
nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Przeworsku. Szkolnych Mistrzów i Wicemistrzów Ortografii oraz
nauczycieli języka polskiego powitał dyrektor naszej szkoły
mgr inż. Lesław Ścisłowicz. Głos zabrał również wicestarosta mgr Marek Frączek. Tekst dyktanda pt. „Wakacyjne
wojaże Ambrożego” przygotowała pani profesor Małgorzata Skałuba. Uczniowie z Zespoły Szkół w Sieniawie,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Prze-
Strona 13
mgr inż. Lesław Ścisłowicz podjął decyzję o przebudowie
na taką właśnie pracownię sali 05. Z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji zostanie ona wyposażona w urządzenia grzejne zasilane prądem elektrycznym. Na wyposażeniu pracowni znajdą się cztery kuchnie o mocy 8,1 kW
każda a także piec konwekcyjny o mocy 6 kW. Rozdzielnica
elektryczna zasilająca pracownię obsługuje łącznie
10 obwodów elektrycznych w tym 5 obwodów trójfazowych. Całość instalacji wykonana jest przewodami
miedzianymi a obwody zabezpieczone są wyłącznikami
różnicowoprądowymi. Aby zapewnić odpowiednie warunki
pracy pracowni wyposażonej w odbiorniki o tak dużej mocy
a także zapewnić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej konieczne było przebudowanie już istniejącej linii
zasilającej na nową. Dotychczas działająca linia wykonana
była z czterech przewodów aluminiowych o przekroju żyły
6 mm2 co wystarczało do zasilania pracowni 02. Nowa linia
zasilająca wykonana jest z pięciu przewodów miedzianych
o przekroju żyły 10 mm2 i zasila pracownie 02 i 05 a także
rozdzielnicę B-2 na korytarzu obok sali 03. Zastosowanie
linii wyposażonej w przewód ochronny jest podstawą do
zapewnienia właściwej ochrony przeciwporażeniowej
i poprawnego działania wyłączników różnicowo prądowych. Zastosowanie tych zabezpieczeń zapewnia całkowite bezpieczeństwo w obu pracowniach (przynajmniej od
strony elektrycznej) i jest w pełni zgodne z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi budowy instalacji elektrycznych.
Wszystkie prace wykonane podczas budowy instalacji
w sali 05 i linii zasilającej wykonane zostały przez uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych. Położenie
instalacji w sali 05 a także wymianę niektórych odcinków
rur linii zasilającej wykonali pod nadzorem nauczycieli
przedmiotów elektrycznych a także dyrektora szkoły
uczniowie klasy drugiej i trzeciej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej o kierunku elektryk. Przeciąganie przewodów
linii zasilającej wykonała męska cześć dyrekcji szkoły
wspomagana przez kierownika warsztatów, z uwagi na
konieczność odłączenia zasilania dla większości szkoły
prace te wykonywane były po godzinie 12.00 a także
w sobotę. Podczas wymiany linii zasilającej bardzo
pomocna była wiedza pana dyrektora na temat pracy przy
instalacjach elektrycznych starego typu, dzięki której
uniknęliśmy konieczności wymiany całości rur co byłoby
przedsięwzięciem tyleż uciążliwym co w niektórych
momentach karkołomnym. Linia ta przebiega przez całą
długość budynku szkolnego i poza odcinkami prostymi
zawiera także odcinki tak położone, że przeciągnięcie nimi
przewodów wymaga sporej ilości sprytu i siły fizycznej.
U sunięciem śladów pracy elektryków tzn. zatynkowaniem
i pomalowaniem ścian zajęli się uczniowie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej o specjalności murarz pod kierunkiem
pani mgr inż. Katarzyny Nowosiad.
Janusz Biały
Nasze sukcesy
Pisanie dyktanda
worsku, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół
Zawodowych w Przeworsku przystąpili do pisania dyktanda. Komisja powołana przez Starostę Przeworskiego
wyłoniła laureatów konkursu. Powiatowym Mistrzem
Ortografii została Wioletta Wołowiec z klasy 2 LO.
Cieszymy się bardzo, że w końcu doczekaliśmy się mistrza
w naszej szkole. Powiatowymi Mistrzami zostały uczennice
Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu: Anna Kubas i Anita
Dawidem.
Wioletta W.
Modernizacja pracowni
W odpowiedzi na rosnące w naszej szkole zapotrzebowanie na pracownie żywieniowe dyrektor szkoły pan
19 lutego 2008r. w ZSZ w Przeworsku przeprowadzono szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko - Planeta” organizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W konkursie
uczestniczyło 20 uczniów w kategorii „Żak - test: oraz
10 uczniów w kategorii „Żak praca indywidualna” wykonując album pt. „Ptaki nasi skrzydlaci przyjaciele”. Oceny
testu i prac indywidualnych dokonywało Jury konkursu
w WSGW w Warszawie przyznając następujące miejsca
naszym uczniom:
W kategorii test na etapie szkolnym:
- I miejsce uczennicy klasy II LO - Karolinie Zygmunt
- II miejsce uczennicy klasy II LO Agnieszce Podolak
- III miejsce uczennicy klasy I LO „b” Jadwidze Pelc
i uczniowi klasy I LO „a” Mateuszowi Bieniaszowi
W kategorii praca indywidualna:
- I miejsce uczennicy klasy II TŻG „b” - Joannie Brud
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 14
- II miejsce uczennicy klasy II TŻG „a” - Sylwii Maj
- III miejsce uczennicy klasy II TŻG „ a” - Jolancie
Stachiewicz
- IV miejsce uczennicy klasy II TŻG „a” - Małgorzacie Lasek
I miejsca w obydwu kategoriach zostały nagrodzone przez
organizatorów konkursu albumami pt. „Zwierzęta chronione w Polsce” i dyplomami uznania za bardzo dobry
wynik. 12 uczestnikom przyznano wyróżnienia.
Spośród wszystkich uczestników konkursu wylosowano 15
nagród w postaci odtwarzacza MP3. Wśród uczniów, którzy
wylosowali tę nagrodę znalazł się uczeń naszej szkoły
Mateusz Bieniasz z klasy i LO a.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży.
Szkolnym organizatorem i Opiekunem Konkursu była
Janina Kuldo.
3 uczniów naszej szkoły brało udział w konkursie na artykuły ukazujące piękno polskiego krajobrazu kulturowego
im Wiktora Zina pt. „Słowem, piórkiem i węglem”
ogłoszonym przez czasopismo „Aura” . 20 maja 2008 roku
obradowała komisja konkursowa pod przewodnictwem:
prof. dr hab. inż. Stanisława Juchnowicza, która po
wnikliwej analizie nadesłanych prac wyróżniła według
przyjętych w regulaminie kryteriów pracę uczniów naszej
szkoły pt. „Przeworsk nasza mała Ojczyzna” wykonaną
przez Martę Morawską i Pawła Rusinka - uczniów kl. III
LO przyznając im III miejsce .
Opiekunem merytorycznym uczniów
była Janina Kuldo
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Przeworsku
Dnia 03.04.2008 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły brał
udział ogólnopolskim programie Dzień przedsiębiorczości.
Program ten skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu.
"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji
w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:
- odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu
pracy,
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym
zawodzie,
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach
czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania
danego zawodu,
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem
a karierą zawodową,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku otrzymał
Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. To
ogromne wyróżnienie dla szkoły, które jednocześnie stawia
ją w gronie najlepszych w kraju. ZSOiZ otrzymał to wyróżnienie jako jedna ze 176 szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce i jedna z 20 w województwie podkarpackim.
Tablicę certyfikacyjną pani dyrektor Krystyna Ścisłowicz,
pani Anna Bąk i uczeń klasy 2a Mateusz Zakrzewski
odebrali 09 kwietnia w trakcie konferencji „Kształtowanie
postaw przedsiębiorczych w szkole”. Patronat nad nią objął
marszałek województwa podkarpackiego.
Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” jest rekomendowany jako nowe spojrzenie
na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Głównymi celami programu są między innymi
promocja edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego
Lipiec 2008
wskaźnika jakości pracy szkoły; promocja programów
i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu
przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne
instytucje i organizacje, a także kształtowanie kultury
przedsiębiorczości w szkołach. W projekcie tym biorą
udział nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice
uczniów. Zakłada on włączenie się do niego środowiska
lokalnego, zwłaszcza biznesmenów.
Dyrektor ZSOiZ Pani Krystyna Ścisłowicz odbiera
certyfikat
Certyfikat ten przyznawany jest na 3 lata. Jest
znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Zaświadcza także, że szkoła pełni rolę
lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.
Anna Bąk
Dni Niemieckie
W związku z procesami zachodzącymi we współczesnej Europie, a co za tym idzie również w Polsce,
nastąpił w naszym kraju wzrost zainteresowania językiem
niemieckim oraz kulturą naszego zachodniego sąsiada.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zorganizowano
w naszej szkole „Dni niemieckie”. Pomysłodawcami tej
imprezy byli nauczyciele germaniści naszego liceum:
p.. A. Mędzela, p. L. Kruk, p. A. Lechowicz, p. A. Bachaj.
Uczniowie klasy 2g i 3e przedstawiają scenkę „U lekarza”
Celem przedsięwzięcia było:
- przypomnienie, że Europa mówi wieloma językami,
- wskazanie, jak ważną rolę odgrywa nauka języków
obcych,
- zachęcenie wszystkich - bez względu na wiek - do nauki
języków obcych, a w szczególności języka niemieckiego.
Dni Niemieckie trwały w naszej szkole od 11 lutego do 12
marca 2008. Do obchodów szkolnego wydarzenia włączyła
się cała społeczność uczniowska.
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
Uczniowie klas pierwszych i drugich wykonali wiele
plakatów w języku niemieckim dotyczących wiadomości
krajoznawczych krajów niemieckojęzycznych. Plakaty te
zostały rozwieszone na korytarzach budynku szkolnego.
2 lutego nauczyciele germaniści zorganizowali IV
Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Ich höre,
ich lese und zugleich verstehe” . Konkurs ten
adresowany był do uczniów szkół średnich naszego
powiatu i sprawdzał umiejętność słuchania oraz czytania
ze zrozumieniem. W konkursie wzięło udział 33 uczniów
z czterech szkół powiatu przeworskiego:
- Zespół Szkół w Kańczudze
- Zespół Szkół w Sieniawie
- Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
Zwycięzcami zostali uczniowie naszej szkoły:
I miejsce - Agata Iwańczyk (3h)
II miejsce - Agnieszka Nykiel (3b)
III miejsce - Monika Kopala (3d), Ewelina Mędzela (3c),
Nina Jakubowska (3b)
Komisja przyznała wyróżnienia dla najlepszych uczestników z pozostałych szkół.
15 lutego odbył się Szkolny Konkurs Krajoznawczy o Niemczech. W konkursie wzięło udział 23
uczniów naszej szkoły, którzy rozwiązali test dotyczący
wiadomości krajoznawczych o Niemczech.
19 lutego 26 uczniów zmagało się z zasadami
pisowni języka niemieckiego w Szkolnym Dyktandzie
z Języka Niemieckiego. Zwycięzcami zostali uczniowie
klas trzecich.
W ramach Dni Niemieckich uczniowie opiekujący
się szkolnym radiowęzłem prezentowali podczas przerw
muzykę klasyczną autorów niemieckojęzycznych, m. in.
Ludwika van Beethovena, Mozarta, Straussa.
Uczniowie klasy 2c przygotowali gazetkę szkolną
o projekcie internetowym prowadzonym w języku
niemieckim pomiędzy naszą szkołą a szkołą w Finlandii.
W ramach projektu uczniowie wykonują wiele ciekawych
zadań a gazetka miała na celu zaprezentowanie ich prac
oraz zachęcenie do udziału w projekcie.
12 marca odbyło się uroczyste podsumowanie Dni
Niemieckich na sali gimnastycznej. Uczniowie wykonali
dekoracje oraz przygotowali program artystyczny.
Podczas akademii Pani Dyrektor Małgorzata Jakubowska
wręczyła dyplomy i nagrody uczniom zwycięzcom oraz
wyróżnionym w konkursach języka niemieckiego.
Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny.
Program artystyczny dostarczył całej społeczności
uczniowskiej dobrej zabawy, uczniowie mieli okazję
zobaczyć rezultat długich prób i ćwiczeń ich koleżanek
i kolegów.
„Dni niemieckie” zostały w naszym liceum zorganizowane po raz drugi. Spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, dały im możliwość zdobycia wiedzy
o krajach niemieckojęzycznych i spopularyzowały język
naszych zachodnich sąsiadów. Uczniowie mogli włączyć
się aktywnie w życie szkoły oraz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.
Agnieszka Lechowicz
Festiwal Nauki
W dniach od 21 do 25 kwietnia obchodziliśmy
w ZSOiZ w Przeworsku Festiwal Nauki pod hasłem
„Najciekawsze osiągnięcia/odkrycia nauki ostatnich
lat”. W ramach festiwalu uczniowie wysłuchali pogadanki
przez radiowęzeł szkolny o roli odkryć naukowych,
próbowali swoich sił w Szkolnej Olimpiadzie Geograficznej,
przygotowali tematyczne plakaty. Podsumowaniem
Strona 15
festiwalu było oglądanie i omawianie prezentacji multimedialnych przygotowanych wcześniej przez uczniów klas
I i II pod opieką nauczycieli poszczególnych przedmiotów:
- z biologii - „Komórki macierzyste”, „Klonowanie”,
„Osiągnięcia genetyki molekularnej”, „Wybrane problemy
antropogenezy i ewolucjonizmu”, „Nowotwory”, „Najważniejsze osiągnięcia genetyki”, „Antropologia i ewolucjonizm”;
- z geografii - „Odkrycia geograficzne ostatnich lat”;
- z chemii - „Białka odkrycia w dziedzinie chemii”,
„Fullereny trzecia forma czystego węgla”;
- z matematyki - „Dzięki matematyce możemy wszystko”,
Osiągnięcia techniki XXI wieku”;
- z informatyki - „Najnowsze wynalazki w dziedzinie
informatyki Nowe technologie”;
- z historii - „Najważniejsze odkrycia archeologiczne
ostatnich kilkudziesięciu lat”,
„Odkrycia archeologiczne w Polsce w ostatnich latach”,
„Najważniejsze odkrycia archeologiczne” (dwie prezentacje);
- z fizyki - „Odkrycia astronomiczne”, „Zastosowanie fizyki
w medycynie”;
Cała społeczność szkolna włączyła się do wspólnej pracy.
Projekcja prezentacji była dla wszystkich ciekawą
wycieczką w różne dziedziny wiedzy oraz okazją do
zgłębienia wiadomości z poszczególnych przedmiotów.
Agnieszka Lechowicz
Dni ekologiczne
Z okazji obchodzonego 22 kwietnia, po raz 38 na
świecie i 18 w Polsce, Święta Ziemi, zorganizowaliśmy
w naszej szkole - Dni Ekologiczne, podczas których
mówiliśmy o lokalnych i globalnych zagrożeniach dla
środowiska. W związku z tegorocznym hasłem Dnia Ziemi:
„Klimat w potrzebie”,uczniowie pod opieką p. E. Żak
Konkurs piosenki ekologicznej
i A. Firlety przygotowali audycję o przyczynach i skutkach
efektu cieplarnianego. Mówiliśmy również o recyklingu
i segregacji odpadów. Na szkolnych korytarzach pojawiły
się wykonane przez młodzież plakaty i gazetki o tematyce
ekologicznej. Odbył się już po raz piąty Szkolny Konkurs
Piosenki Ekologicznej, w którym wzięły udział reprezentacje sześciu klas. Mieliśmy okazję podziwiać nie tylko
wspaniałe, pełne humoru wykonanie piosenek o tematyce
ekologicznej, ale też pomysłowe, kolorowe kostiumy i ciekawą choreografię. Nagrodę główną, czyli dofinansowanie
do jednodniowej wycieczki w miejsce ciekawe biologicznie,
otrzymała klasa 2c.
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 16
VI Rejonowy Przegląd Talentów Dębica 2008
Udział naszej szkoły w kwietniowym Przeglądzie
Talentów Szkół Promujących Zdrowe stał się już tradycją.
W tym roku mieliśmy przyjemność już po raz szósty uczestniczyć w tym sympatycznyn spotkaniu organizowanym
przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy dla placówek
działających w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu
Dębica. Cele Przeglądu to:
-! propagowanie zdrowego stylu życia
-! zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu
wolnego
-! wdrażanie do współdziałania
-! zachęcanie do odkrywania i ujawniania własnych
talentów
Nasi uczniowie zaprezentowali się we wszystkich proponowanych przez organizatorów kategoriach: zespół instrumentalno muzyczny, solista, taniec, kabaret i forma plastyczna.
Zespół taneczny (opiekun p. Barbara Wajda) w składzie:
Katarzyna Nowosiad, Karolina Dachnowicz, Karolina
Kaniewska, Gabriela Pacholarz, Magdalena Kuźniar, Anna
Drozd i Aleksandra Depciuch brawurowo „wytańczył”
pierwszą nagrodę. Solista Wojtek Chudy zdobył wyróżnienie. W kategorii plastycznej (opiekun p. Elżbieta
Olszyńska) nasze uczennice okazały się bezkonkurencyjne, Anna Wiatrowska i Paulina Rogala zajęły
równorzędne pierwsze miejscą, Anna Mazurek drugie,
a Paulina Rymarz trzecie.
Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy, a laureaci
i wyróżnieni nagrody przy ogłuszającym aplauzie
wspaniałej publiczności.
Agnieszka Firleta
Lipiec 2008
Botwiny, D. Kozłowskiej, M. Nawojskiej oraz ks. G. Polasza. Nasza młodzież zaprezentowała program artystyczny
podczas miejsko - gminnych obchodów Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości tej
uczestniczyły władze Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze,
przedstawiciele placówek oświatowych oraz społeczność
lokalna. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicz.
Monika Mazur
„Nie ważne jest, co widzisz, istotne jest, co dostrzega
Twój umysł”
Artur G. Kamiński
Wycieczki przedmiotowe
W dniu 30 maja 2008 r. chętni uczniowie z klasy 1a
i b LO oraz 2bLO uczestniczyli w pokazach doświadczeń
z fizyki dla kandydatów na studia, uczniów szkół średnich
i studentów zorganizowanych już po raz dziesiąty przez
Katedrę Fizyki Politechniki Rzeszowskiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizycznym (oddziały w Lublinie i Rzeszowie) oraz Fundacją Nauka dla Przemysłu i Środowiska.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Donata Kozłowska,
Monika Nawojska, Katarzyna Kulig.
Pokazy odbywały się w Sali Zespołu Sal Wykładowych
Politechniki i cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie
tylko naszej młodzieży. Pokazy prowadzili: prof. dr hab.
Karol Krop, dr Tadeusz Jasiński, dr Zdzisław W. Zarębski,
mgr Krzysztof Kiszczak.
Zespół Szkół w Kańczudze
Polskie tradycje patriotyczne i demokratyczne
w naszej szkole
30 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół w Kańczudze
odbyła się uroczysta akademia poświęcona Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Nasi uczniowie chętnie pomagali prowadzącym podczas
Tematyka pokazów obejmowała następujące działy fizyki:
optykę, próżnię, akustykę i prąd elektryczny.
Monika Nawojska
Donata Kozłowska
„Przemoc jest straszna, przemoc to choroba,
Okrutne czyny, czasami nawet słowa.
Ogarnia wszystkich, winnych i bez winy,
nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny”
(Cytat uczennicy ze szkoły podstawowej)
Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Happening pod hasłem „GRAM CZYSTO”
Program artystyczny, prezentowany przez
uczniów klas: I TH, Ia LO, I TŻ, II TH, obejmował wiersze
i pieśni patriotyczne związane z wydarzeniami rozgrywającymi się u schyłku XVIII w. oraz utwory recytowane
i śpiewane skłaniające do refleksji na temat patriotyzmu
w czasach współczesnych. Program został przygotowany
pod kierunkiem nauczycieli: M. Mazur, M. Rożek, B.
W dniu 5 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół
w Kańczudze odbył się Happening pod hasłem “Gram
Czysto” Happening był podsumowaniem działań naszej
szkoły dotyczących zarówno ograniczenia zjawiska
nikotynizmu jak i przemocy i agresji wśród młodzieży
(w roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła uczestniczyła
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
w programie społecznym “SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”).
5 czerwca 2008 roku był dniem protestu wobec przemocy
i agresji całej społeczności szkolnej: rodziców, uczniów,
nauczycieli oraz wszystkich, którym zależy na bezpiecznej
szkole w Polsce. Punktem kulminacyjnym obchodów tego
“Dnia” było wypuszczenie o 12.00 w całej Polsce tysięcy
czerwonych baloników, symbolu akcji i jednocześnie
wyrażenie odcięcia się od przemocy i agresji. Koordynatorem happeningu był pedagog szkolny p. Katarzyna Kulig,
a nauczyciele zaangażowani w jego organizację to członkowie zespołu wychowawczego: p. Krystyna Kołcz,
p. Lucyna Szymańska, p. Elżbieta Wójcik, p. Janina
Suberlak, p. Dorota Konieczna i p. Monika Mazur.
W happeningu uczestniczyła cała społeczność
szkolna.
Program imprezy był
następujący:
Konkurs plastyczny dla przedstawicieli uczniów z wszystkich klas pt.: „Przemocy
mówimy Nie” , w którym
uczestniczyło 40 uczniów.
- Konkurs: „Najsympatyczniejsi 2008” na parę najsympatyczniejszych uczniów
w szkole.
Najsympatyczniejszą uczennicą została Gabriela Rączka
z klasy 2aLO, a najsympatyNajsympatyczniejsi
czniejszym uczniem został
uczniowie
Krzysztof Skóra z klasy 2b LO.
- Wizualna propaganda:
wystawa prac plastycznych z konkursu zorganizowanego
w marcu 2008 r.: „Papieros fabryka trucizn”.
- Wizualna propaganda: wystawa prac plastycznych
z konkursu: „Przemocy mówimy Nie”.
- Prelekcja dla uczniów przygotowana przez pedagoga
szkolnego nt. szkodliwego wpływu nikotyny na organizm
człowieka i dyskusja w klasach.
- Prelekcja dla uczniów przygotowana przez pedagoga
szkolnego nt. zjawiska przemocy i agresji w polskich
szkołach i dyskusja w klasach.
- Przejście na Halę Sportową w Kańczudze w celu protestu
wobec przemocy i agresji w szkole:
- zorganizowanie zawodów i konkurencji sportowych
z udziałem przedstawicieli uczniów wszystkich klas,
Strona 17
- pokaz aerobiku w wykonaniu uczniów naszej szkoły,
Pokazy aerobiku
- poczęstunek dla młodzieży ufundowany przez Radę
Rodziców,
- pokaz technik samoobrony w sytuacjach zagrożeń
w wykonaniu dwóch funkcjonariuszy policji z Kańczugi
i Przeworska,
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów
zorganizowanych konkursów oraz zawodów i konkurencji
sportowych. Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta
i Gminy w Kańczudze oraz Samorząd Uczniowski
działający przy naszej szkole,
- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli nt. sposobów
radzenia sobie z trudnymi zachowaniami młodzieży,
prowadzone przez pracownika Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Przeworsku.
Katarzyna Kulig
Najciekawsze wydarzenia
w Zespole Szkół w Sieniawie
Grupa dziewcząt - Promyczek Uśmiechu z Liceum Ogólnokształcącego: Stella Rzewuska, Beata
Zwolińska, Marta Studzienna, Katarzyna Koper, Natalia
Mazurek, Katarzyna Mic, Dominika Bednarz i Elżbieta
Hulak realizująca projekt Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży - Ocalić od zapomnienia. zachować dla
potomnych..... zorganizowała szkolny konkurs na
najbardziej interesującą pracę na wybrany temat z zakresu
dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
Uczniowie podczas zawodów
- wypuszczenie o godz. 12.00 czerwonych baloników jako
znaku odcięcia się od przemocy w szkole,
Na zdjęciu obok nagrodzone uczestniczki konkursu (od
lewej): Paulina Działo, Milena Stańko i Karolina Podolak
Strona 18
POWIAT
PRZEWORSKI
Nagrody w postaci odtwarzacza MP3, koszulek sportowych i kosmetyków, ufundowane ze środków realizowanego programu, zdobyły uczennice z klasy I LO: Karolina
Podolak, Paulina Działo i Milena Stańko.
Dnia 18 marca 2008 r. dla dziewcząt z grupy Promyczek
Uśmiechu i uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego
realizujących rozszerzony program nauczania
z przedmiotów humanistycznych, została zorganizowana
w ramach unijnego projektu, wycieczka do Muzeum
Regionalnego w Stalowej Woli. Odbył się tam pokaz
tradycyjnych obyczajów świątecznych, młodzież oglądała
też dawne przedmioty i narzędzia używane przez naszych
przodków.
Lipiec 2008
Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu
Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu to szkoła, w której pamiętamy o tym, że
najważniejsze jest kształtowanie właściwych postaw
młodych ludzi, wskazywanie autorytetów, skłanianie do
refleksji. Taki cel przyświecał wizycie w szkole Jana
Budziaszka - perkusisty zespołu Skaldów, autora pięciu
tomów „Dzienniczka perkusisty”, świadka wiary. W dniach
Inne ciekawe i ważne wydarzenia, w których
uczestniczyli uczniowie naszej szkoły to:
14 marca 2008 r. grupa uczniów z klas maturalnych
wzięła udział w Podkarpackich Targach Edukacyjnych
w Rzeszowie w Hali na Podpromiu. Uczniowie mieli okazję
poznać ofertę edukacyjną szkół wyższych i policealnych
nie tylko z terenu Podkarpacia, ale również z całej Polski.
Mogli zakupić używane podręczniki na zorganizowanym
tam kiermaszu. Na Targach prezentowane były również
edukacyjne portale internetowe oraz wydawnictwa.
W dniu 1 kwietnia 2008 r. w ramach prima aprilis odbył się
w szkole ,,dzień na wesoło" połączony z konkursami
sportowymi. W ramach konkursu rozegrano międzyklasowe zawody w piłce siatkowej, w których zwyciężyła klasa
I Technikum Informatycznego. Uwzględniając wszystkie
dyscypliny, w których uczestniczyli uczniowie - pierwsze
miejsce zajęła klasa III Liceum Ogólnokształcącego.
W dniu 4 kwietnia 2008 r. uczniowie klasy II b LO pojechali
do Przemyśla na Dni Otwarte w Państwowej Wyższej
Szkole Wschodnioeuropejskiej. Uczestniczyli tam w wykładach na tematy historyczne, obejrzeli pokazy i prezentacje
historyczne oraz pokazy mody z różnych epok. Na
zakończenie odbył się pokaz posługiwania się bronią
średniowieczną.
Na zdjęciu młodzież naszej szkoły ze studentami
PWSW w Przemyślu
W kwietniu został również rozstrzygnięty ogłoszony przez
Samorząd Uczniowski konkurs na plakat o tematyce
antynikotynowej, I miejsce zdobyła Natalia Mazurek,
II Paulina Działo, III Karolina Lipniarska, IV Elżbieta
Hulak.
Albina Biedroń
Dyrektor ZS w Sieniawie
Jan Budziaszek - perkusista zespołu Skaldów
od 8 do 10 kwietnia 2008 roku pan Janek spotkał się
z rodzicami naszych uczniów, nauczycielami i młodzieżą.
Z entuzjazmem i wielką radością życia dzielił się swoim
doświadczeniem Boga, wręcz z dziecięcą prostotą mówił,
że w życiu nie ma przypadków, wszystko jest perfekcyjnie
Zaplanowane przez Stwórcę i za to powinniśmy Mu
dziękować. Wszyscy zainteresowani uczniowie otrzymali
od naszego gościa Jego najnowszą publikację.
Podróże kształcą, pamiętając o tej zasadzie,
uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego wraz z wychowawcą panią Elżbietą Cholewą
i opiekunami panią Marią Senkiw i panią Barbarą Kopeć
wybrali się do Lwowa, w ramach wymiany młodzieży.
Wyjazd ten był możliwy dzięki nawiązaniu współpracy
z Lwowską Wyższą Profesjonalną Szkołą Serwisu
Restauracyjnego i Turystyki. Dla uczniów ZSR w Zarzeczu
było to niezapomniane przeżycie, gdyż lwowska szkoła
zajmuje czołowe miejsce w kształceniu kelnerów, barmanów, pracowników obsługi hotelowej dla zakładów zbiorowego żywienia, handlu i turystyki. Nasi uczniowie z odrobiną zazdrości przyjęli informację, że ich koledzy zza
wschodniej granicy mają możliwość odbywania praktyk
w renomowanych pensjonatach i uzdrowiskach na wybrzeżu Morza Czarnego i Azowskiego. Wycieczka ta była dla
uczestników niezapomnianym przeżyciem, głównie dzięki
gospodarzom, którzy zapewnili kompleksową obsługę,
smaczne wyżywienie i wygodne noclegi w ekskluzywnych
pokojach hotelowych. Zadbano również o wrażenia
duchowe, młodzież z Ukrainy przygotowała wspaniały
wieczór integracyjny - pełen ekspresji program artystyczny,
konkursy i zawody. Nasi uczniowie wrócili bogatsi również
o wiedzę historyczną, dzięki uprzejmości władz lwowskiej
szkoły mogli zwiedzić Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski, znaną w Europie Złotą Operę oraz
muzea. Po pełnej wrażeń trzydniowej wycieczce (16-18 IV
08) uczestnicy wrócili do Zarzecza i zabrali się do przygotowania rewizyty, która odbędzie się we wrześniu. Wszyscy
mają nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nasza szkoła
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
również będzie mogła szczycić się wspaniałą bazą dydaktyczną i dobrą renomą.
Przełom miesiąca kwietnia i maja to okres praktyk
zawodowych.W tym roku nasi uczniowie po raz pierwszy
mieli możliwość zdobywania doświadczeń w atrakcyjnych
ośrodkach turystycznych Podkarpacia. Niewątpliwie do
najciekawszych z nich należy zaliczyć: Wojskowy Ośrodek
Wypoczynkowy w Solinie, Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie, Hotel - Pałac w Sieniawie. Uczniowie technikum
kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i technik
żywienia i gospodarstwa domowego mogli podczas praktyk doskonalić swoje umiejętności, poszerzyć horyzonty,
zawrzeć nowe znajomości, odpocząć na łonie np. pięknej
i dziewiczej bieszczadzkiej przyrody, sprzyjały temu bezpłatne lekcje jazdy konnej.
Możemy również pochwalić się osiągnięciami
naszych podopiecznych. W III Powiatowym Konkursie
Ortograficznym „I Ty możesz zostać Mistrzem polskiej
ortografii” - organizowanym dla szkół ponadgimnazjalnych,
tytuł wicemistrza zdobyła Anita Dawidek, uczennica klasy
III Technikum Ekonomicznego.
Natomiast w konkursie organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Przeworsku ”Miejsce Powiatu
Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”
I miejsce zajęła uczennica klasy I TE Agnieszka Tyszka za
pracę w kategorii: film - „Pałac Dzieduszyckich
w Zarzeczu”.
Bożena Kolasa
Z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
WINDĄ DO…
Powiatowego Urzędu Pracy,
by zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący
pracy, by zapytać o aktualne oferty zatrudnienia, możliwość skorzystania ze szkoleń, stażu, przygotowania
zawodowego, szansę zarobku w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych. Po to, by uzyskać pomoc
w przygotowaniu biznesplanu na otwarcie działalności
gospodarczej, by otrzymać dotację na jej otwarcie, by
złożyć wniosek o dofinansowanie nowego miejsca pracy
dla zatrudnionego bezrobotnego, by…
Zakres działalności Powiatowych Służb Zatrudnienia ciągle się poszerza a jej formy ulegają zmianom, bo
odpowiadając na potrzeby bezrobotnych i rynku pracy
dostosowujemy i doskonalimy naszą pracę w świadczeniu
nowoczesnych usług pośrednictwa pracy i doradztwa
zawodowego, w organizowaniu szkoleń, aktywizowaniu,
wspieraniu, dofinansowywaniu, refundowaniu…
Dzieje się tak w naszym Powiatowym Urzędzie już
od 15 lat! I na pewno będzie tak dalej skoro trudno nawet
znaleźć czas na dokładny bilans minionego jubileuszowego okresu bo wytężamy siły na realizację tego, co
konieczne na dziś i jutro.
Realizując wymogi wprowadzonych nowych
standardów usług rynku pracy, dokonaliśmy reorganizacji
działu pośrednictwa pracy, zwalniając bezrobotnych od
obowiązku comiesięcznego odnotowywania swojej
gotowości do podjęcia zatrudnienia, by dać przynajmniej
raz na trzy miesiące możliwość indywidualnej rozmowy
i konsultacji każdego bezrobotnego z pośrednikiem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dn. 2 marca 2007 roku w sprawie standardów usług rynku
pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dn. 2 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby
zatrudnienia usług rynku pracy). Mając także na celu
Strona 19
podniesienie jakości i dostępności tej gałęzi naszych usług,
postanowiliśmy skrupulatnie skorzystać z możliwości, jakie
dają nam fundusze strukturalne Wspólnoty Europejskiej
i obecnie rozpoczęliśmy realizację naszego pozytywnie
zaopiniowanego projektu konkursowego pn. „Dostępny
Pośrednik Pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wspólny wysiłek wszystkich pracowników Urzędu
i zrozumienie naszych potrzeb i starań przez Zarząd
Powiatu pomógł nam także sfinalizować przygotowanie
nowej siedziby Klubu Pracy (przy ul. Lwowskiej), oferującego między innymi pomoc szkoleniową, warsztatową
i praktycznego wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Uroczyste otwarcie tych nowych pomieszczeń naszego
Urzędu odbyło się 19 czerwca br. Relacją o tym przedsięwzięciu, oficjalnym otwarciu i samej działalności Klubu
podzielimy się z Czytelnikami w kolejnym numerze Informatora.
Nie sposób w tym miejscu poruszyć wszystkich
zagadnień dotyczących realizowanych przez nas zadań,
projektów itp. Nie sposób przedstawić także wszystkich
starań, jakie wkładamy w to, by pozyskiwać środki finansowe na podejmowane działania, dlatego w kolejnych
numerach Informatora, oprócz bieżących danych, postaramy się przybliżać poszczególne tematy. W niniejszym
pragniemy w dodatkowym artykule zamieszczonym poniżej w szczególny sposób zapoznać Czytelników z możliwościami działania naszego Urzędu w ramach wspierania
i aktywizacji zawodowej ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a przeznaczonych dla tej wyjątkowej grupy naszego
społeczeństwa.
Pracodawców zachęcamy do zwrócenia uwagi na
korzyści finansowe mogące wynikać z zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej, a niepełnosprawnych chcemy zainspirować do inicjatyw podnoszących ich możliwość realizacji
i satysfakcji zawodowej, a w których dofinansowaniu jako
jednostka służb zatrudnienia możemy pośredniczyć.
Wszystkie formy pracy i pomocy bezrobotnym
wymagały i wymagają od pracowników naszego urzędu
ogromnej wiedzy, kompetencji, nieustannego podnoszenia
kwalifikacji, a także umiejętności dostosowania się do
zmieniających się realiów funkcjonowania. Pragnę więc
raz jeszcze przy okazji naszego jubileuszu gorąco podziękować za minionych 15 lat ich wytężonej pracy.
Również osobom bezrobotnym, pracodawcom,
instytucjom szkoleniowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, dzięki którym
możemy owocnie funkcjonować, serdecznie dziękuję,
życząc dalszej satysfakcjonującej współpracy.
Adam Zabłocki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Nasze statystyki
Analiza danych z 30 kwietnia bieżącego roku
dotyczących 4 557 bezrobotnych zarejestrowanych
w Urzędzie i naszych działań przedstawia się następująco.
W kwietniu przyjęliśmy do ewidencji 461
a wyłączyliśmy z rejestru 434 bezrobotnych. Wyłączeniem
objęliśmy między innymi osoby, które podjęły pracę.
14 osobom z tej grupy nowozatrudnionych wypłaciliśmy
z Funduszu Pracy dodatek aktywizacyjny (do tej formy
pomocy - wyjaśniamy - mają prawo tylko osoby, którym
podjęcie pracy wstrzymało prawo do otrzymywania zasiłku
dla bezrobotnych).
Statystycznie kwiecień przyniósł spadek (o 260
osób) ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 20
w porównaniu do miesiąca poprzedniego, co stanowi
kontynuację stopniowego obniżania się stopy bezrobocia
na terenie naszego powiatu.
Nie zmienił się natomiast niekorzystny stosunek
liczby osób niemających zatrudnienia mieszkających na
wsi tj. 3 278 osób, co stanowi 72% ogółu bezrobotnych do
bezrobotnych z miast. Bilans danych wypada także
niekorzystnie dla 2 667 zarejestrowanych kobiet, które jak
i w poprzednich miesiącach stanowią większość bezrobotnych i rzadziej niż mężczyźni znajdują pracę.
Spośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupą są osoby długotrwale bezrobotne (2 837 osób) i ludzie młodzi do 25 roku życia (1 099
osób). Część z tych osób udało nam się w kwietniu zaktywizować zawodowo i skierować do odbycia stażu lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Łącznie zaś
na te formy aktywizacji skierowaliśmy 164 osoby.
Zorganizowaliśmy także zamierzone na ten
miesiąc szkolenia, z których skorzystało 55 bezrobotnych.
Osobom tym, zgodnie z ustawą, na czas trwania szkolenia,
wypłaciliśmy stypendia lub dodatki szkoleniowe.
Dzięki współpracy z innymi jednostkami działalności publicznej i społecznej udało się zapewnić zatrudnienie 35 osobom w ramach robót publicznych, 22 osobom
w ramach prac interwencyjnych a 68 osób skierowaliśmy
do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Tych zaś bezrobotnych, którzy podjęli inicjatywę
i zwrócili się do nas z projektem rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej, wsparliśmy wiedzą, radą,
pomocą w skompletowaniu odpowiednich dokumentów
i po pozytywnym zaopiniowaniu 21 wniosków - dotacją
przeznaczoną na rozpoczęcie działalności.
Powiatowy Urząd Pracy wypłacił także 405 osobom
przysługujący im
zgodnie z wymaganiami Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłek
dla bezrobotnych.
Wsparcie osób niepełnosprawnych
na otwartym rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, realizując
zadania z zakresu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz.
776), podejmuje wszelkie działania mające na celu pomoc
zarówno osobom niepełnosprawnym w znalezieniu
odpowiedniego zatrudnienia, jak i pracodawcom w zwrocie
kosztów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Należy podkreślić, iż osobom niepełnosprawnych
jest bardzo trudno znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku
pracy. Niepełnosprawni w powszechnej opinii nie są
dobrymi pracownikami. Pracodawcy nie chcą ich zatrudniać, będąc przekonanymi o niewielkiej przydatności
niepełnosprawnych, a także wystraszonymi wizją większych kosztów, które w ich mniemaniu pojawiają się przy
zatrudnieniu niepełnosprawnego. Ponadto niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny.
Powiatowy Urząd Pracy, mając na celu pomoc
w znalezieniu zatrudnienia osobom niepełnosprawnym
zarejestrowanym jako bezrobotne albo poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu, oferuje następujące formy
aktywizacji:
1) szkolenia,
2) staże,
3) prace interwencyjne,
4) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
Wydatki na powyższe formy aktywizacji w odnie-
Lipiec 2008
sieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
- bezrobotne finansowane są ze środków Funduszu Pracy,
- poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (PFRON)
W myśl nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123,
poz. 776) osoba niepełnosprawna może również jednorazowo otrzymać z PERONu środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Środki te otrzyma w wysokości określonej
w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do
wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Osoba niepełnosprawna nie otrzyma jednak tych pieniędzy, jeżeli wcześniej przyznano już jej na ten sam cel
pomoc finansową ze środków publicznych.
Pracodawcy natomiast mogą również liczyć na
pomoc finansową w postaci zwrotu kosztów:
- wyposażenia stanowiska pracy do wysokości określonej
w umowie zawartej ze starostą jednak nie więcej niż
15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli zatrudnią
osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Przeworsku jako bezrobotna albo
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez
okres co najmniej 36 miesięcy,
- 60% refundacji wynagrodzenia oraz obowiązkowych
składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zatrudnią osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku jako
bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą
w zatrudnieniu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach
wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Należy podkreślić, iż dużym zainteresowaniem
wśród wyżej wymienionych form cieszy się zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Obowiązujące wzory wniosków dotyczące wspomnianych form wsparcia są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku (pok. 512) oraz na
stronie internetowej: pup.przeworsk.eu.org.
W bieżącym roku Uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego dokonano podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku
pracy w kwocie 48 000 zł,
- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
w kwocie 80 000 zł,
- na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 120 000 zł
- na dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne
od tego wynagrodzenia w kwocie 15 000 zł,
- na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie 15 000 zł.
Informujemy również, iż nadal dysponujemy środkami PFRON na realizację poszczególnych form
aktywizacji oraz zachęcamy zarówno pracodawców jak
i osoby niepełnosprawne do korzystania z pomocy
finansowej,
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych znajduje
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
szereg istotnych uzasadnień. Przyczynia się do realizacji
Podstawowego katalogu praw przysługujących każdemu
obywatelowi, takich jak: prawo do pracy, prawo wyboru,
samostanowienia i prawo podejmowania decyzji w sprawie
swojej aktywności zawodowej. Stanowi również bardzo
cenny instrument rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Monika Powroźnik
Starszy referent
Strona 21
ZAPRASZAMY
do nowego pomieszczenia
przy ul. Lwowskiej 14 (budynek Przychodni ZOZ),
II piętro, pokój 22 (tel. 016 648 84 28 wew. 31, 34)
Szersze informacje o powyższych usługach
można znaleźć w odpowiednich zakładkach strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku:
www. pup.przeworsk.eu.org
Z najnowszych wydarzeń
19 czerwca 2008 roku
w obecności Władz Powiatu
Pana Starosty Zbigniewa Kiszki, Pana Wicestarosty
Marka Frączka,
Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Tadeusza
Kiełbowicza oraz Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rodziny i Pomocy
Społecznej Rady Powiatu Pana Wojciecha Wintera
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Adam
Zabłocki
dokonał otwarcia
nowo zaadaptowanych pomieszczeń
przeznaczonych dla potrzeb Klubu Pracy i innych form
usług Urzędu Pracy.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili również
Pan Dyrektor SPZOZ Józef Więcław,
Wicedyrektor SPZOZ Franciszek Woś oraz
Kierownicy działów Powiatowego Urzędu Pracy
w Przeworsku
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Adam Zabłocki
ogłasza oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń Urzędu
Przemówienie Pana Starosty Zbigniewa Kiszki
Wnioski drogowe złożone !!!
Zarząd Powiatu Przeworskiego w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania
2.1 Infrastruktura komunikacyjna - schemat B, w dniu 29
maja br. złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji na
drogach powiatowych: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk-Zarzecze-Siennów o długości 16,924
km” (wartość projektu ogółem: 8 315 375,94) oraz
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk -Ujezna
o długości 8,330 km” (wartość projektu ogółem: 4 382
716,97).
W ramach złożonych wniosków powiat ubiega się
o dofinansowanie około 70 % wartości kosztorysowych
projektów, pozostała część środków finansowych pochodzić będzie z środków własnych powiatu oraz środków
gmin bezpośrednio zaangażowanych w realizacje inwestycji tj. Miasta Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy
Zarzecze. Inwestycje zaplanowane są na trzy letni okres
realizacji, przy czym zrealizowano już część prac
remontowych na odcinku drogi powiatowej Nr P1 592 R
ul. Misiągiewicza.
Planowane do realizacji inwestycje drogowe
zostały wytypowane przez Zarząd ze względu na ich
znaczenie w układzie komunikacyjnym powiatu i województwa oraz stan techniczny.
Rafał Anklewicz
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Zamówień Publicznych
INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH
Informacja z działalności PZD w Przeworsku
od 26 czerwca
wszystkich
zainteresowanych skorzystaniem
z USŁUG:
SZKOLENIOWYCH
–
KLUBU PRACY
–
EURES
–
1. Remonty dróg powiatowych w roku 2008
a) remonty cząstkowe dróg
W miesiącach od kwietnia do czerwca bieżącego roku PZD
przeprowadził remont cząstkowy dróg i ulic powiatowych.
Prace wykonywane były przy użyciu emulsji (remont
remonterem) i masą na gorąco. Mimo stosunkowo lekkiej
Strona 22
POWIAT
PRZEWORSKI
zimy ubytki w nawierzchni dróg powiatowych były znaczne.
Do remontów dróg ogółem zużyto następujące ilości
materiałów:
- emulsja - 25t
- masa na gorąco - 167t
- masa na zimno - 27t
- materiały kamienne - 620t
(tłucznie, grysy łamane i bazaltowe)
b) remonty chodników przy drogach powiatowych
Powiat w 2008r. planuje wykonanie kilku remontów chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych, m.in. planuje się
następujące zadania:
- m... Przeworsk - ul. Studziańska, Zygmuntowska, Dworcowa, Wiejska,
- m.. Sieniawa - ul. Jana Pawła II,
- m. Gorzyce - droga Gorzyce - Żurawiec,
- m.. Kańczuga - ul. 11 Listopada,
- m. Adamówka - droga Adamówka - Biele,
- m. Grzęska - droga Grzęska - Świętoniowa,
Prace na w/w zadaniach finansowane będą w ramach
współpracy z samorządami gminnymi lub tylko z budżetu
powiatu przeworskiego.
b.1) Remont chodnika ul. Studziańska w Przeworsku.
W maju br.rozpoczęto remont chodnika przy ul. Studziańskiej w Przeworsku (prawa strona). W trakcie prac
wykonywana jest wymiana krawężników drogowych i nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę
brukową. Długość remontowanego odcinka to 644 mb.,
a powierzchnia ok. 1100 m2. Wykonawcą tych robót jest
Powiatowy Zarząd Dróg, a całość robót o wartości 91 tys. zł
finansowana jest z budżetu powiatu. Podejmując decyzję
o remoncie w/w chodnika Zarząd Powiatu miał na
względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
ul. Studziańskiej, gdzie do tej pory ze względu na zły stan
chodnika ruch pieszy odbywał się częściowo po bardzo
ruchliwej jezdni.
c) Remont mostu na rzece Wisłok w m. Gniewczyna
Łańcucka.
Lipiec 2008
wyniesie 120 tys. zł i w całości pochodzi ze środków
powiatu (budżet PZD).
2. Modernizacja dróg powiatowych przy udziale
samorządów gminnych.
a). zadania do realizacji w 2008r.
W bieżącym roku wzorem roku poprzedniego Starostwo
Powiatowe w Przeworsku przeznaczyło w budżecie
powiatu na 2008r. kwotę 500 tys. zł na remonty
(modernizację) dróg powiatowych przy udziale samorządów gminnych. Rozdział środków na poszczególne
gminy powstał w oparciu o współczynnik ilości kilometrów
dróg powiatowych na terenie danej gminy, w stosunku do
ogółu kilometrów. W ramach tej współpracy planuje się
wykonać modernizację ponad 9 km dróg. Pierwszym
efektem współpracy to wykonany w maju br. remont
odcinka drogi Zarzecze - Pełnatycze o dł. 1,984 km
i wartości 246 600,00 zł, przy podziale finansowania:
Gmina Zarzecze - 175 tys. zł i Starostwo - 71,6 tys. zł.
Remont ten wraz z robotami z 2007r. doprowadził do tego,
że cały odcinek drogi powiatowej Nr. P 1 619 R Zarzecze
Pełnatycze - Bystrowice o dł. 3,225 km (powiat przeworski)
uzyskał nową wyremontowaną nawierzchnię bitumiczną.
Odnowiona droga na trasie Zarzecze - Pełnatycze
Widok na zniszczony pokład mostu na Wisłoku
W dniu 23 czerwca brygada remontowa Powiatowego
Zarządu Dróg w Przeworsku przystąpiła do wykonania remontu mostu o dł. 100 m i szer. 3,75m. Zakres remontu to
wymiana nawierzchni drewnianej mostu wraz z barierkami, poręczami i chodnikiem odbojowym. Ostatni kapitalny remont w/w mostu wykonany był w 1998 r. Od tego
czasu pod wpływem warunków atmosferycznych i dużego
natężenia ruchu drewniana nawierzchnia mostu została
zniszczona, stąd konieczność jej wymiany. Zakończenie
prac planuje się na 12.VII br. Wartość robót remontowych
b). zadania do realizacji w okresie lipiec 2008r. do maj
2009r.
Celem wykorzystania dobrej koniunktury na rynku robót
drogowych i wykorzystania doświadczeń sezonu 20072008 Starostwo Powiatowe przeznaczyło z budżetu na
2009r. kwotę 1 mln złotych na kontynuację modernizacji
dróg powiatowych. Informacje zostały rozesłane do
wszystkich gmin na terenie powiatu i obecnie oczekujemy
na propozycje z gmin. O dalszych postępach prac w tym
zakresie poinformujemy czytelników w kolejnym biuletynie.
3. Usuwanie skutków powodzi.
W 2008r. staraniem Pana Starosty Starostwo otrzymało
dwie promesy (jedna na 195 tys. zł, druga na 100 tys. zł.)
Z MSWiA Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk
Żywiołowych, z przeznaczeniem na likwidację uszkodzeń
dróg powiatowych, powstałych w wyniku powodzi w 2005r.
Środki te zostały przeznaczone na remont następujących
zadań:
1. Odbudowa przepustu drogowego, rowu krytego i utwardzonych poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr P 1 609 R
Sietesz - Siedleczka w km 3 + 050 4 + 600 m. Siedleczka”.
Wartość zadania 137 719,99 zł.
2. Odbudowa korpusu drogowego na drodze powiatowej
Nr. P 1 631 R Łopuszka Wielka - Hucisko Nienadowskie
w km 5+500- 5+700.
Wartość zadania 157 161,24 zł
3. Remont uszkodzonego w wyniku powodzi 2005r. mostu
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
w m. Hadle Szklarskie w ciągu drogi powiatowej Nr P 1 546
R Hadle Szklarskie Tarnawka w km 3+121.
Wartość zadania 109 088,74 zł
Łączna wartość zadań to kwota 403 969,97 zł, na którą
składają się środki z promes na kwotę 295tys.zł oraz środki
z budżetu powiatu w wysokości 108 969,97 zł.
Inwestycje na drogach powiatowych - Gmina Tryńcza
Władze Powiatu Przeworskiego i kierownictwo
Powiatowego Zarządu Dróg co jakiś czas są zaskakiwane
informacjami z biuletynów wydawanych przez samorządy
Strona 23
gminne, dotyczącymi inwestycji na drogach powiatowych
w ostatnich latach.
W informacjach tych podaje się czytelnikom półprawdy na
temat modernizacji dróg powiatowych, polegających na
podkreśleniu roli samorządów w realizacji tych inwestycji,
pomijając w tym procesie rolę Starostwa i jego jednostek.
Przykładem takiego działania jest informacja zawarta w nr
1/2008 Biuletynu „Między Sanem i Wisłokiem”, gdzie już
w pierwszym zdaniu artykułu sugeruje się, że do 2006 roku
na drogach powiatowych nie były realizowane żadne
inwestycje.
Wykaz inwestycji zrealizowanych od 2000 r. na drogach powiatowych
na terenie gminy Tryńcza
Rok,
rodzaj robót
Lokalizacja
Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce
w km 2+500 ÷ 3+200
m. Jagiełła
2000
odnowa
nawierzchni
Gniewczyna Łańcucka –
Świętoniowa
km 2+600 ÷ 3+377
m. Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Łańcucka –
Świętoniowa
km 3+377 ÷ 3+732
m. Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Łańcucka –
Grodzisko
w km 0+200 – 0+790
m. Gniewczyna Ł.
2001
odnowa
nawierzchni
Jagiełła przez wieś
w km 1+539 – 1+964
m. Jagiełła
Tryńcza – Ubieszyn
w km 0+000 – 0+414
m. Tryńcza
2002
odnowa
nawierzchni
Gniewczyna Ł. – Świętoniowa
w km 3+732?4+325
m. Gniewczyna Łańcucka
Budowa mostu stałego na rzece
Mleczka w m. Gniewczyna
Łańcucka w ciągu drogi
powiatowej Nr P 1 518 R
Gniewczyna Łańcucka –
2003
Świętoniowa w km 0+494,00
budowa mostu
wraz z dojazdami, odcinkowym
zabezpieczeniem koryta rzeki w
rejonie mostu oraz przebudową
infrastruktury.
2003
remont
kapitalny
2006
likwidacja
przełomów
ciężkich
Gniewczyna Łańcucka
Grodzisko most w km 0+809
w m. Gniewczyna Łańcucka
Nr P 1 518 R Gniewczyna
Łańcucka – Świętoniowa w km
2+030 ? 2+600
m. Gniewczyna Łańcucka
Zakres
Wartość
0,700
81 321,07
0,777
134 851,45
0,355
53 065,05
0,590
121 288,03
0,425
98 086,63
0,414
95 520,99
0,593
72 908,63
41,70 m
1 154 036,35
92,0 m
414,0 m2
10 000,00
0,570
215 000,00
Sposób finansowania
Finansowanie:
Przedsiębiorstwo Kruszywa i Usług
Geologicznych KRUSZGEO S.A. na
podstawie porozumienia z dnia 7 marca
2000 r.
Nr DGM-XVIII/87/2000
Finansowanie:
Min. Transportu – 500 000,00 zł
Powiat
– 405 275,98 zł
BDiM J. Babiś
– 88 760,37 zł
„KRUSZGEO”
– 60 000,00 zł
UG Tryńcza
– 100 000,00 zł
Razem: 1 154 036,35 zł
–
Finansowanie:
Min. Transportu
U G Tryńcza
Powiat
– 100 000,00 zł
– 50 000,00 zł
– 65 000,00 zł
POWIAT
PRZEWORSKI
Strona 24
2006
odnowa
nawierzchni
2007
modernizacja
drogi
2007
odnowa
nawierzchni,
opracowanie
dokumentacji
projektowej
2007/2008
odnowa
nawierzchni
Gorzyce Żurawiec – Gorzyce
Podłuże
Jagiełła przez wieś
Tryńcza - Wólka Małkowa
Tryńcza – Głogowiec
Nr P1 518 R Gniewczyna
Łańcucka – Świętoniowa w km
0+000 ? 2+620
m. Gniewczyna Łańcucka
Gorzyce Żurawiec – Gorzyce
Podłuże
Jagiełła przez wieś
Tryńcza - Wólka Małkowa
Tryńcza – Głogowiec
0,200
0,200
0,300
0,200
2,620
0,227
0,300
0,300
0,340
Lipiec 2008
120 000,00
707 917,35
156 881,20
Finansowanie:
Min. Transportu
U G Tryńcza
Powiat
„KRUSZGEO”
– 300 000,00 zł
– 170 000,00 zł
– 137 917,35 zł
– 100 000,00 zł
Udział Powiatu: 54 000,00 zł
Udział Gminy: 200 000,00 zł
(w tym dokumentacja projektowa)
Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce
Tryńcza – Chodaczów
Tryńcza – Ubieszyn
Gorzyce Żurawiec – Gorzyce
Podłuże
Jagiełła przez wieś
Tryńcza - Wólka Małkowa
Tryńcza – Głogowiec
0,200
0,200
0,200
0,200
Ogółem:
37 734,60
40 701,64
Udział Powiatu: 70 000,00 zł
41 072,52
Udział Gminy: 100 000,00 zł
40 145,32
Razem= 159 654,08
3 180 530,83 zł
W tym udział Gminy: 620 000,00 zł
Z powyższego podsumowania wynikają następujące
wnioski:
- nieprawdziwa jest wspomniana na wstępie teza, że do
2006 r. nie były prowadzone na drogach remonty i modernizacje,
- udział finansowy Starostwa trzykrotnie przewyższa udział
gminy (1,8 mln Starostwo, 0,62 mln Gmina Tryńcza),
- dzięki operatywności Starostwa na ww. zadania udało się
pozyskać środki zewnętrzne.
Na zakończenie pragniemy podziękować władzom gminy
za udzieloną pomoc finansową przy modernizacji dróg
powiatowych, prosząc zarazem żeby w swoich
publikacjach zamieszczać pełne informacje na temat
udziału w finansowaniu robót na drogach powiatowych.
Tomasz Lenar
Dyrektor PZD Przeworsk
Integracyjna Biesiada Teatralna
jednak: I nagrodę Warsztatowi Terapii Zajęciowej z Przeworska, II nagrodę Środowiskowemu Domowi Samopomocy z Pruchnika a III Warsztatowi Terapii Zajęciowej
z Białobrzeg. Specjalne wyróżnienie jury otrzymał zespół
ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Sieniawy.
Po zakończeniu biesiady teatralnej o godz. 16.00
rozpoczęła się cykliczna już impreza (w tym roku trzecia jej
edycja) Noc Kupały. Przy dźwiękach przeróżnych
zespołów m.in.
zespołu piosenki
biesiadnej „Ja giellanie” z Jagiełły, „Śpiewające Zośki„ z Gniewczyny Łańcuckiej, kapeli podwórkowej „Beka”
do godzin wieczornych trwała
tradycyjna ju ż
biesiada przy
suto zastawio nych sto ł ach.
Przed kulminacyjnym punktem
wieczoru, którym
jak co roku był
staros ł owia ń ski
zwyczaj pusz czania wianków,
koncert dała
b lusowa g rupa
z Przeworska
Przedstawienie teatralne
Na terenie Zajazdu „Pastewnik” 15.06.2008r. miała
miejsce impreza plenerowa składająca się z Integracyjnej
Biesiady Teatralnej oraz Nocy Kupały. Organizatorzy, czyli
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Osobom
Niepe ł nosprawnym w Przeworsku, Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku „Jedynka”, Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku przygotowali szereg atrakcji, by wspólne przebywanie i biesiadowanie w gościnnym „Pastewniku” na długo
zapadło w pamięci wszystkich zaproszonych gości, osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom a także
mieszkańcom miasta, którzy mimo nienajlepszej pogody
zdecydowali się na wspólną zabawę.
Myśl przewodnia towarzysząca tej imprezie brzmiała
„Każdy ma swój świat… i żyje w nim od lat”. Trzeba się
zgodzić z twierdzeniem, że coraz bardziej i szczelniej
zamykamy się w „swoim świecie” a wystarczy jakiś pomysł,
czyjeś zaangażowanie, trochę pracy i odrobinę wsparcia
finansowego by przełamać pewne bariery i spotkać się na
wspólnej zabawie z drugim człowiekiem nie zawsze w pełni
sprawnym.
Integracyjna Biesiada Teatralna rozpoczęła się o godzinie
10.00. Wzięły w niej udział osoby niepełnosprawne z okolicznych Środowisa, Sieniawy, Rzeszowa, Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Białobrzeg i Przeworska oraz klasy
specjalnej SP. Nr 2 w Przeworsku. Przepiękne inscenizacje, wspaniałe dekoracje oraz stroje sprawiły niemały
kłopot jury w składzie Agnieszka Bernacka, Marek
Olszyński i Henryk Prochowski, które musiało ocenić i wybrać najlepszych . Po burzliwych obradach przyznano
Lipiec 2008
POWIAT
PRZEWORSKI
„Outsider Blues”. Podczas zabawy do białego rana, we
wspaniałych nastrojach i przy coraz ładniejszej pogodzie,
przygrywał zespół „Rewir”. Wszystkich, którym puszczone
wianki przyniosły upragnione zamążpójście (lub ożenek)
zapraszamy by pochwalili się za rok a pozostali zgłoszą się
do poprawki. Do zobaczenia w przyszłym 2009 roku.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaczyło Starostę
Przeworskiego Zbigniewa Kiszkę odznaką “Przyjaciel
Dziecka”, za wkład włożony na rzecz wszystkich dzieci
z powiatu przeworskiego, przede wszystkim dla dzieci
i osób niepełnosprawnych.
Marek Borowicz
Muzeum w Przeworsku ochrona dziedzictwa
kulturowego A. D. 2008
Rok 2008 jest dla Muzeum w Przeworsku okresem
remontów i konserwacji zbiorów. Walory skromnej ale
urokliwej rezydencji Lubomirskich oraz bezcennych
zbiorów zgromadzonych na ekspozycjach i w archiwum
muzealnym odzyskiwać będą swój blask dzięki środkom
finansowym pochodzącym z różnych źródeł zewnętrznych
m. in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Wśród zaplanowanych prac znajdują się:
konserwacja salonów reprezentacyjnych I piętra pałacu dekorowanych pięknymi sztukateriami autorstwa Fryderyka Baumana
i kominkami Christiana
Piotra Aignera. Prace
sfinansowane będą w całości ze środków zewnętrznych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Należy podJeden z eksponatów
kreślić,
że wniosek złożony
poddanych konserwacji
do Ministerstwa Kultury
przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną, dzięki
czemu Muzeum w Przeworsku znalazło się w gronie
zaledwie 5 placówek z terenu województwa podkarpackiego, które w bieżącym roku otrzymają wsparcie
w ramach programu Mecenat.
Wnętrza pałacowe w bieżącym roku zyskają też
niezwykle dekoracyjny element wyposażenia w postaci
Strona 25
zegara èmpire z przełomu XVIII i XIX w. w bogato
snycerowanej obudowie z orłem przytrzymującym
draperię, z mechanizmem pochodzącym z wiedeńskiej
wytwórni Josepha Riedla. Ten piękny eksponat po
profesjonalnej konserwacji, odtworzeniu pierwotnej
kolorystyki i złoceń będzie doskonałym dopełnieniem
wystroju sali balowej utrzymanym w tej samej epoce. Prace
zrealizowane zostaną ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu operacyjnego Ministerstwa
Kultury Rozwój inicjatyw lokalnych. Konserwacja zegara,
jak też inne zadania realizowane w ramach programów
operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego finansowane są w 90% z budżetu państwa.
Jeżeli w drugim naborze wniosków ocena formalna
i merytoryczna kolejnych wniosków będzie tak pomyślna
jak dotychczas, to niewykluczone, że w drugiej połowie
roku także zabytkowy fortepian C. Bechstein zostanie
poddany konserwacji.
Przy wsparciu Ministra Kultury udzielonemu
w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe
priorytet Rozwój instytucji muzealnych zostały oddane do
konserwacji dwie księgi miejskie ze zbiorów archiwum
muzealnego. Księgi pochodzą z XVII i XVIII w., są one
rękopiśmiennymi źródłami zarówno do dziejów miasta
Przeworska, jak i do historii ustroju prawnego I Rzeczpospolitej, gospodarki, obyczajowości i życia codziennego
w okresie staropolskim. Konserwację ksiąg wraz
z oprawami skórzanymi prowadzi konserwator dzieł sztuki
ze specjalnością w dziedzinie papieru i skóry. Zarówno
przed jak i po zakończeniu konserwacji księgi poddawane
będą digitalizacji, co w przyszłości zabezpieczy je przed
ewentualnym przypadkowym uszkodzeniem. Księgi
miejskie są kolejnymi pozycjami z zasobów archiwum
muzealnego, które po zdigitalizowaniu udostępniane są do
badań naukowych wyłącznie w postaci plików cyfrowych.
Digitalizacja zasobów archiwalnych i muzealiów jest
programem wieloletnim, który od 2006 realizują
pracownicy muzeum.
W pierwszym kwartale roku zakończono realizację
prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na terenie zabytkowego parku. Pracami objęto drzewa uznane uchwałą
Rady Miasta Przeworska za pomniki przyrody i na tej
podstawie podgalające szczególnej ochronie. Kontynuacją
tych działań będzie planowane na jesień tego roku
prześwietlenie parku górnego usunięcie obumarłych
drzew, uschniętych konarów, samosiewów dzięki czemu
najcenniejsze okazy zyskają większy dostęp do światła,
większą przestrzeń. Na terenie parku już w okresie letnim
pojawią się nowe, estetyczne ławki, dzięki czemu
wypoczynek w parku będzie już nie tylko przyjemny, ale
i wygodny. Zarówno zakończone prace, jak i planowane
w bieżącym roku nie zostały by zrealizowane gdyby nie
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Plany i potrzeby Muzeum zarówno w zakresie
remontów jak i konserwacji zbiorów są ogromne, ale ich
realizacja musi być rozłożona na dłuższy okres czasu, gdyż
nawet przy tak znacznych dofinansowaniach ze źródeł
zewnętrznych uzupełnienie własnego wkładu jest dużym
wyzwaniem dla jednostki. W roku 2009 poza programami
MKiDN pojawi się kolejne źródło finansowania projektów
w zakresie turystyki i kultury Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego. Już teraz trwa
przygotowywanie niezbędnych dokumentów i opracowań
niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje na rok 2009.
Bożena Figiela
Dyrektor Muzeum w Przeworsku
Strona 26
POWIAT
PRZEWORSKI
„Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Przeworskim”
realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W Powiecie Przeworskim liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 12.031 (źródło:
dane WUS w Rzeszowie), natomiast świadczeniami
pomocy społecznej na terenie Powiatu objętych jest
ogółem 3.156 osób, w tym 616 osób niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku na koniec 2007r.
wynosiła 85, w tym 54 osoby bezrobotne i 31 osób
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu.
Uwzględniając sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku rozpoczęło realizację projektu systemowego p.n.
„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie.
Celem głównym projektu jest uruchomienie procesu
aktywnej integracji poprzez aktywizację zdrowotną i edukacyjną osób niepełnosprawnych, będących podopiecznymi
PCPR oraz upowszechnienie aktywnej integracji i pracy
socjalnej w Powiecie.
Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne
z terenu Powiatu Przeworskiego w wieku aktywności
zawodowej, długotrwale korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do dwóch grup
docelowych. Pierwsza z nich to uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Przeworsku - osoby z orzeczonym
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
W drugiej grupie są osoby bezrobotne, niepełnosprawne
w stopniu umiarkowanym i lekkim.
Dla uczestników WTZ zostanie zorganizowany
20-godzinny kurs nauki pływania na basenie przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Przeworsku. Usługa ta ma charakter
zdrowotny a jej celem jest m.in. zachęcenie do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, pokonywania własnych
ograniczeń, poprawa samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz zmobilizowanie uczestników projektu do dalszej
aktywnej rehabilitacji.
W ramach aktywizacji edukacyjnej osoby niepełnosprawne bezrobotne wezmą udział w 45-godzinnym kursie
komputerowym z obsługą kasy fiskalnej, który odbędzie się
w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Ponadto
grupa ta skorzysta z usług doradcy zawodowego.
Warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne prowadzone przez specjalistę, w powiązaniu z nowo nabytymi
kwalifikacjami, zwiększą szanse uczestników projektu na
zatrudnienie.
Upowszechnianiem instrumentów aktywnej integracji
oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec uczestników
projektu oraz innych klientów PCPR zajmować się będzie
zatrudniony w ramach projektu doradca specjalizujący się
w problematyce osób niepełnosprawnych. Jego głównym
zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz udzielanie informacji o formach
pomocy, rodzajach dofinansowań, programach, ulgach
i uprawnieniach z jakich można skorzystać w PCPR,
Oddziale PFRON w Rzeszowie, Ośrodkach Pomocy
Społecznej i innych instytucjach. Zarówno koszty wyposażenia stanowiska pracy jak i koszty osobowe pracownika
finansowane są z budżetu projektu.
Realizację projektu zakończy konferencja, na której
zostanie dokonana ewaluacja programu.
Lipiec 2008
Wartość projektu na 2008r. wynosi ogółem
57.000zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Społecznego to 51.015zł. Wkład własny
pochodzi ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynosi 5.985zł.
Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w podobnych działaniach w roku 2009 i latach
następnych zapraszamy do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 11,
celem wypełnienia ankiety.
(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
Jolanta Mordias Kukla
30 maja to dzień, który został ustanowiony „Dniem
Rodzicielstwa Zastępczego”. Historia ustanowienia „Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego” sięga 1 lipca 2003 roku.
Inicjatorami „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” byli:
Andrzej Olszewski ze Stowarzyszenia „Misja Nadziei” oraz
Mariola Zych dyrektor MOPS w Jaworznie. Oni to ustalili
wspólny tekst projektu ustawy dot. dnia rodzicielstwa
zastępczego. Ideą „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” jest
przede wszystkim zwrócenie uwagi na taką formę pomocy,
jaką jest rodzina zastępcza oraz łamanie fałszywych opinii
na ten temat.
Czym jest rodzinna opieka zastępcza:
- jest formą pomocy dzieciom wymagającym opieki poza
domem rodzinnym,
- może mieć miejsce w rodzinie, która została przeszkolona
i uzyskała odpowiednie zaświadczenie,
- jest świadczeniem pomocy zarówno dla dzieci, jak i ich
rodziców,
- daje dzieciom i rodzicom szansę, aby zaleczyć rany,
odrodzić się i rozwinąć,
- jej najważniejszym celem jest wzmocnienie rodzin tak,
aby dzieci mogły ponownie wrócić do swoich naturalnych
rodzin, które wówczas będą zdolne zapewnić im
bezpieczeństwo i trwałe związki,
- przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, którym inne
rodziny mają zamiar zapewnić bezpieczne, wychowawcze
związki życiowe, kiedy ich powrót do rodziny czy krewnych
jest niemożliwy,
- jest procesem tworzonym przez zespół składający się
z opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych,
rodziców adopcyjnych, sądów i innych ludzi jak lekarze,
nauczyciele, doradcy oraz rodzice biologiczni dzieci.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodziny zastępcze
dzielą się na:
1. spokrewnione z dzieckiem;
2. niespokrewnione z dzieckiem;
3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem;
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.
W Powiecie Przeworskim aktualnie jest 42 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 5 rodzin niespokrewnionych oraz 2 rodziny zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego. Wszystkich zainteresowanych pełnieniem
funkcji rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej bądź
specjalistycznej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie mieszczącym się w Przeworsku przy
ul. Krakowskiej 11, tel. (0-16) 649-09-10.
Ewa Rybczak
Kierownik PCPR w Przeworsku
POWIAT
PRZEWORSKI
Lipiec 2008
Strona 27
Nowy kościół w Rozborzu
W styczniu 1999 r. na zebraniu wiejskim powołany
został komitet budowy kaplicy. W Roku Milenijnym - Komitet budowy kaplicy przekształca się w Społeczny Komitet
Budowy Kościoła w Rozborzu. Prace przy budowie
kościoła trwały od 2002 r.
26.06.2005 r., wydano dekret o ustanowieniu
Rektoratu przy Kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej
w Rozborzu - pierwszym kapłanem został ks. dr Jan Gołąb.
W dniu 15 czerwca 2008 r. odbyła się Konsekracja
Kościoła Parafialnego w Rozborzu. Uroczystośći tej
przewodniczył J. E. Abp Józef Michalik, a uświetnili ją
swoim udziałem liczni księża, Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka, przedstawiciele Urzędu Gminy,
wykonawcy, ofiarodawcy, Straż Grobowa i orkiestra.
Emilia Jurek
Nowa karetka dla SP ZOZ
W poniedziałek 23 czerwca 2008 r. o godz. 12:00
odbyło się uroczyste przekazanie dla Samodzielnego
Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Ambulansu Sanitarnego typu “S”. Ksiądz Kazimierz Hahn
poświęcił nowy ambulans. Wydarzenie to było znaczące
dla powiatu przeworskiego jak i służby zdrowia. Starosta
Przeworski Zbigniew Kiszka i Wicestarosta Marek Frączek
wręczyli “akt przekazania” na ręce Dyrektora SP ZOZ
Józefa Więcława.
Zakup karetki stał się faktem dzięki inicjatywie Zarządu
Powiatu Przeworskiego, Dyrekcji SP ZOZ w Przeworsku
przy pełnym poparciu Rady Powiatu Przeworskiego.
Pojazd marki Mercedes - Benz, model Sprinter 318 CDI
wraz z wyposażeniem o wartości 345 675,46 zł zakupiono
ze środków powiatowych w drodze postępowania
przetargowego przeprowadzonego przez SP ZOZ
w Przeworsku.
Mariusz Pieniążek
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Konkurs „Miejsce Powiatu Przeworskiego
w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”
W dniu 13 czerwca b. r. w sali narad Starostwa
odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu powiatowego dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu przeworskiego p. n. „Miejsce Powiatu
Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”.
Komisja Konkursowa spośród 61 prac nagrodziła następujące osoby:
Uczniowie nagrodzeni w konkursie
kategoria: prace literacko - albumowe - szkoły podstawowe
1/Jagoda Pelc uczennica SP nr 2 w Przeworsku
2/Aleksandra Fluda uczennica kl.VI b SP nr 2 w Przeworsku
2/Michalina Rachfał uczennica klasy VI SP w Nowosielcach
3/ Karolina Gilecka klasa VI b SP nr 1 w Przeworsku
kategoria: prace literacko - albumowe - gimnazja
1/ Paulina Kantor uczennica kl. I Gimnazjum w ZS
w Urzejowicach
1/ Anna Kiszka uczennica Gimnazjum w ZSw Urzejowicach
kategoria: prace literacko - albumowe - szkoły ponadgimnazjalne
wyróżnienie: Małgorzata Kowalska uczennica ZSOiZ
w Przeworsku
kategoria: przewodnik, folder - szkoły podstawowe
1/ Tomasz Jaśkowiec kl.V b SP Nr 1 w Przeworsku
szkoły ponadgimnazjalne
wyróżnienie: Marek Fryźlewicz, Piotr Piekło, Mateusz
Liszka, Konrad Czeszyk, Tomasz Kortas uczniowie ZSOiZ
w Przeworsku
kategoria: wiersze - szkoły podstawowe
1/Aleksandra Fluda uczennica kl. VI b SP nr 2 w Przeworsku za wiersze „ Miasteczko moje...”
szkoły ponadgimnazjalne
2/Paulina Bujny uczennica ZSOiZ w Przeworsku
Kategoria Gazetka Szkolna -Szkoły Podstawowe
wyróżnienie: Marlena Kuc uczennica klasy VI a SP nr 1
w Przeworsku za gazetkę szkolną „Echo Jedynki”
Kategoria Gazetka szkolna: gimnazja
wyróżnienie: Joanna Fugiel uczennica Publicznego
Gimnazjum w Zarzeczu
szkoły ponadgimnazjalne
wyróżnienie: Justyna Mróz, Marzena Pawlik, Paulina
Sacała, Tomasz Świst uczniowie kl. I a ZSOiZ w Przeworsku
kategoria: prace plastycze - szkoły podstawowe
1/ Monika Telega kl.VI b SP nr 3 w Przeworsku
szkoły gimnazjalne
1/ Paulina Słonina ucz. klasy I g Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
1/ Katarzyna Rydzik ucz. klasy II g Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
2/Katarzyna Kiszka kl. I h Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
3/ Weronika Kucab uczennica kl. I g Gimnazjum nr 1
w Przeworsku
szkoły ponadgimnazjalne
1/ Agnieszka Borcz kl. I T Ż a ZSZ w Przeworsku
kategoria film:
1/Agnieszka Tyszka kl. I TE ZSR w Zarzeczu
2/Aleksandra Stącel klasa II e ZSOi Z w Przeworsku
3/ Rafał Sikora, Marcin Domka, Filip Węglowski, Mateusz
Ryszawa, Marcin Leśnicki uczniowie ZSOiZ w Przeworsku
kategoria: strony internetowe miejscowości -Gimnazja
1/Barbara Kołodziej ucz. kl. III i Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
2/Kamil Cieleń uczeń Gimnazjum nr 1 w Przeworsku
3/ Katarzyna Gomółka, Anna Petynia uczennice Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Manasterzu
Wicestarosta Marek Frączek wręczający nagrodę
Przy skromnym poczęstunku nagrody i pamiątkowe dyplomy zwycięzcom wręczali Wicestarosta Przeworski Pan Marek Frączek i Przewodnicząca Komisji
Konkursowej Pani Agnieszka Kotlińska. Wszystkim
nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Helena Prucnal
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
„Powiat Przeworski”
Czasopismo wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod NR 52
Nakład: 2500 egz.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648 70 09,
fax. (0-16) 648 94 84
Redaguje: zespół redakcyjny

Podobne dokumenty

samorządowe czasopismo informacyjne

samorządowe czasopismo informacyjne Jeśli chodzi o główne źródła dochodów, jakie uzyskuje Powiat Przeworski to głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, którą na 2011 rok planuje się w wysokości 28.367.004 zł. Składa się ona z ...

Bardziej szczegółowo

samorządowe czasopismo informacyjne

samorządowe czasopismo informacyjne informację o dane dotyczące zabezpieczenia osuwisk (w ciągu obecnej kadencji zabezpieczono 3 osuwiska na terenie gminy Jawornik Polski), budowę dwóch mostów oraz poinformował, że w br. wykonano rek...

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014 - Powiat Przeworsk

Listopad 2014 - Powiat Przeworsk swój wkład w poprawę pozycji powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiat...

Bardziej szczegółowo

VOLT NIEZALEŻNA GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU

VOLT NIEZALEŻNA GAZETA UCZNIÓW ZESPOŁU na temat: I książki mają swoją historię. Lekcja odbyła się w przepięknej i obszernej bibliotece Potockich. Pan

Bardziej szczegółowo