Podróże "Last Minute - E

Transkrypt

Podróże "Last Minute - E
ABC- zdrowotne
Podróże "Last Minute“
Dowiedz się, przy ofertach Last Minute, o choroby zakaźne występujące na
terenie kraju, do którego wyjeżdżasz.
Szczepionki dla podróżnych
Prawie wszystkie szczepionki mogą byd przyjęte do dnia wyjazdu, niektóre są
możliwe do przyjęcia w dniu wyjazdu. Odwiedź lekarza rodzinnego, zasięgnij
informacji i zaszczep się przeciwko tężcowi, błonicy i polio. Na dzieo przed
wyjazdem jest możliwe szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby typu A
(okres ochronny na 1 rok). Jednak szczepienia przeciwko tyfusowi,
meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych muszą nastąpid nie później,
niż 10 dni przed wyjazdem, tak aby były w pełni skuteczne.
Dystans czasowy pomiędzy szczepieniami
Należy pamiętad, że przy szczepieniu przeciwko żółtej gorączce, wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A + B, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
japooskiemu zapaleniu mózgu i wściekliźnie, wymagany jest minimalny
dystans czasowy. Przy żółtej gorączce dystans powinien wynosid co najmniej
10 dni, w przypadku wścieklizny 3 tygodnie, aby zapewnid bezpieczeostwo.
Ryzyko związane ze szczepieniami
Szczepienia nie powinniśmy planowad na ostatnią chwilę, najlepiej jest
zaszczepid się pare tygodni przed wyjazdem, żeby ominęły nas ewentualne
krótkoterminowe skutki uboczne przyjęcia szczepionki, jak objawy
grypopodobne. Przez wyjazdem dowiedz się u lekarza rodzinnego, na co
możesz byd narażony, szczepiąc się tuż przed podróżą.
-1-