TRUTEST Pro Rainbreaker NANO 220

Transkrypt

TRUTEST Pro Rainbreaker NANO 220
Pro Rainbreaker NANO 200
Preparat do impregnacji szyb samochodowych.
Dane produktu:
Nr artykułu
pH
Stan skupienia:
Kolor
Dostępne opakowania:
- 400700
- 400721
- <2
- chusteczka
lub ciecz
- bezbarwny
- 1szt (zestaw 2 saszetek)
- buteleczka 250ml
Atest PZH
Przeznaczenie:
Nono-technologiczny preparat do polerowania,
(usuwania drobnych zarysowań) i impregnacji szyb
samochodowych. Zapewnia doskonałe odprowadzanie
wody, zabezpiecza szybę i chroni ją przed szybkim
brudzeniem.
Warstwa ochronna utrzymuje się na powierzchni
szyby przez ca. 20.000km
Zastosowanie/ użycie:
1. bardzo dokładnie umyć/ oczyścić szybę z
użyciem preparatu Pro Galss Cleaner 325
2. otworzyć
saszetkę ,,Cleaner’’, wyjąć
chusteczkę i bardzo dokładnie polerować
szybę .Szyba powinna zrobić się biała.
3. powstały biały nalot/ pył usunąć używając
czyściwa nie pozostawiającego żadnych
pozostałości
4. otworzyć saszetkę ,,Nano Treatment’’, wyjąć
nasączoną chusteczkę i natrzeć bardzo
dokładnie powierzchnie szyby
5. pozostawić do wyschnięcia
Uwaga:
1. chusteczki z saszetek nie powinny być po
wyjęciu rozkładane.
2. chusteczki są złożone na cztery części
3. każdą częścią powinno się polerować/
impregnować ca. 1/4 część szyby
Skład:
Propan-2-ol
- 50-100%
Oznaczenie:
Xi – Drażniący
F - Wysoce
Łatwopalny
Propan-2-ol 50-100%
R11:
Produkt wysoce łatwopalny
R36:
Działa drażniąco na oczy
R67:
Pary mogą wywoływać uczucie senności i
zawroty głowy
S2:
Chronić przed dziećmi
S7:
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
S 26:
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarz
S16:
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu
– nie palić tytoniu
A Clean Partner International AB
Filia Strovels
Box 623, S 441 – 17 Alingsas,
Szwecja
tel. +46 32279400, fax +46 322636622
w Polsce: +48 508 245 565
www.strovels.info.pl