Karta przyziału pracy - Politechnika Rzeszowska

Transkrypt

Karta przyziału pracy - Politechnika Rzeszowska
Politechnika Rzeszowska
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Kierunek studiów – Matematyka
Karta przydziału tematu pracy dyplomowej
Imię i nazwisko studenta: .........................................................................................
Opiekun pracy: .........................................................................................................
Tytuł pracy: ..............................................................................................................
...................................................................................................................................
Krótka charakterystyka (zakres) pracy: ....................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Wymagany termin zakończenia pracy: ....................................................................
Podpis opiekuna pracy, data ...................................................................................
Podpis studenta, data ..............................................................................................
Podpis dziekana, data .............................................................................................

Podobne dokumenty