Debaty Lądeckie - listopad

Transkrypt

Debaty Lądeckie - listopad
nr XI (174) LISTOPAD 2014 r.
INWESTYCJA GEOTERMALNA NIECO BLIŻEJ
Inwestorzy podczas rozmów z Burmistrzem
Wykorzystanie zasobu wód geotermalnych na cele
rekreacyjne to temat budzący wiele emocji. Można by rzec,
gorący jak woda, którą chcemy wydobywać z wnętrza ziemi.
Teoretycznie sprawa jest bardzo prosta: skoro w Lądku
mamy naturalne źródła wody termalnej, którą wykorzystuje
uzdrowisko, to trzeba zrobić odwiert, zbudować baseny
i gotowe. Jest to jednak bardzo duże uproszczenie, bo sprawa
jest bardziej skomplikowana.
W Sudetach występowanie wód termalnych wiąże się
z tzw. anomaliami geologicznymi, czyli miejscami, gdzie
skały są silnie spękane, a szczeliny tych spękań wypełnione
są wodą. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Gminy,
takie spękania mamy powyżej osiedla Słonecznego. Na razie
czysto teoretycznie określa się, że woda w tym miejscu może
mieć około 60°C.
Trzeba to sprawdzić, czyli wykonać tzw. próbny odwiert,
a po jego wykonaniu próbną eksploatację wody z odwiertu.
Taki odwiert i jego badanie to koszt kilku milionów złotych.
Tego typu odwiert ponad 10 lat temu zafundowały sobie
Duszniki-Zdrój. Ma głębokość około 1700 metrów,
a uzyskane z niego woda ma temperaturę 37 °C.
Spodziewano się oczywiście wyższej temperatury. Istnieje
też inne zagrożenie, które można wykluczyć tylko przez
próbną eksploatację odwiertu. Chodzi o groźbę, że
eksploatacja tego odwiertu spowoduje spadek wydajności
istniejących już ujęć wody, których używa tamtejsze
uzdrowisko.
Spotkanie inwestorów z samorządowcami
Dlatego trzeba to sprawdzić, pozyskując wodę z odwiertu,
obserwując jednocześnie reakcję funkcjonujących już ujęć.
Próbna eksploatacja kosztować będzie około 1,2 miliona
złotych. To dużo, a pieniądze mogą „popłynąć w kanał”, bo
jeśli wydajność ujęć uzdrowiska zacznie spadać, odwiert
zostanie zaczopowany i jego historia się na tym zakończy.
Dlatego Gmina nie chce podjąć takiego ryzyka.
Niestety, w Lądku-Zdroju istnieje również takie
zagrożenie. Gdy w latach 70-tych wykonano odwiert L-2 na
głębokość 700 metrów, uzyskano z niego bardzo duży
wypływ wody o temperaturze 44 °C. Niestety wydajność
pozostałych źródeł, z których korzysta uzdrowisko spadło.
Badania pokazały, że łączna wydajność nowego odwiertu
i dotychczas eksploatowanych źródeł jest identyczna jak…
wcześniej eksploatowanych źródeł. Oznacza to, że jest to
system naczyń połączonych, z których wypływa stała ilość
wody. Wykonane przez Gminę badania wskazują, że
powyżej Osiedla Słonecznego trzeba wykonać odwiert na
około 2-2,5 km i tu środowiska naukowe są podzielone. Jedni
twierdzą, że tam są zasoby wody zupełnie nie związane
z tymi uzdrowiskowymi, a inni twierdzą że to ten sam
podziemny zbiornik wody. Czyli gdy wykonamy odwiert
i dokręcimy kran, to w Uzdrowisku może przestać płynąć, jak
twierdzą jedni naukowcy, albo też wszystko będzie dobrze,
i wydawanie zabiegów nie jest niczym zagrożone
Ciąg dalszy str. 2
str. 1
nr 11 [174/2014]
– co twierdzą inni przedstawiciele środowisk naukowych.
I tu jest pies pogrzebany! Kto ma położyć na stole 10
milionów złotych, żeby to sprawdzić? Moim zdaniem nie
Gmina, bo samorząd dysponuje pieniędzmi publicznymi,
pieniędzmi podatników i nie powinien nimi grać w ruletkę.
Bo 10 milionów złotych to pieniądze, za które można
zbudować dwa przedszkola!
Dlatego potrzebujemy inwestorów, którzy zaryzykują
swoje pieniądze. I mogą dzięki nim zrobić dobry interes albo
też być właścicielem wyjątkowo głębokiej dziury w ziemi,
która do niczego się nie przyda. Ostatnio zainteresowanie
inwestycjami w Lądku-Zdroju zdecydowanie wzrosło.
Dotyczy to też inwestycji związanych z geotermią. Kilka
miesięcy temu nawiązaliśmy kontakt z inwestorami z Włoch.
Wygląda na to, że są poważnie zainteresowani
zainwestowaniem w naszym mieście. W grę wchodzi
naprawdę duża inwestycja. Otrzymali wszystkie niezbędne
dane, informacje, wyniki badań. Mają pomysł na biznes
w Lądku-Zdroju. Rozmowy w tej sprawie trwają.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
NOWA STRATEGIA ROZWOJU
Gminy Lądek-Zdrój
• Jej zapisy są elastyczne, co sprawia, że w ciągle
zmieniającym się otoczeniu będą nadal aktualne.
• Strategia jest świadomym wyborem tych działań, co do
których jesteśmy wszyscy przekonani – zapisane w niej cele
odpowiadają potrzebom mieszkańców.
•
Strategia, jest magnesem przyciągającym środki
finansowe do budżetu gminy, gdyż samorząd który ją posiada
i konsekwentnie wdraża jej zapisy, budzi zainteresowanie
podmiotów gospodarczych, które chcą realizować nowe
inwestycje.
• Zapisy Strategii to wypracowany przez uczestników
warsztatów kompromis, dotyczący przyszłych działań
w Gminie Lądek-Zdrój. Daje to gwarancję szerokiego
zaangażowania mieszkańców w realizację celów
strategicznych.
Należy pamiętać, iż Strategia Rozwoju jest tylko
narzędziem, sama więc się nie zrealizuje. Efekt stosowania
Strategii zależy od zaangażowania się osób, które będą się nią
posługiwać. Strategia powinna służyć każdemu mieszkańcowi
Gminy, bowiem jej kształt wynika z najpilniejszych potrzeb
mieszkańców, a przyjęte zasady jej wdrażania służą ich
najpełniejszemu zaspokojeniu.
Każdy, kto chciałby się zapoznać ze Strategią Rozwoju
Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020 odnajdzie dokument na
stronie BIP w zakładce Rada Miejska Lądka-Zdroju wśród
uchwał podjętych w 2014 roku.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
NOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE
i Świetlna Fontanna w Lądku-Zdroju
Nowa Strategia Rozwoju Gminy głosowana przez Radę Miejską
W dniu 23 października Radni Rady Miejskiej LądkaZdroju podjęli uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2014-2020. Dokument powstał w wyniku
kilkumiesięcznej pracy zespołu pod kierunkiem dr Andrzeja
Sztando. Prace rozpoczęły się od zebrania danych
wyjściowych. Były to dane statystyczne, dokumenty
i opracowania na temat Gminy, a także akty prawa miejscowego
(uchwały Rady Miejskiej). Przeprowadzono też analizę
Strategii dotychczasowej, która był opracowana w 2004 roku.
W wyniku tych prac powstała tzw. diagnoza prospektywna
gminy.
W dalszej kolejności przeprowadzono cykl warsztatów
strategicznych, w których uczestniczyli reprezentanci
społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, Radni oraz pracownicy
UMiG. Warsztaty miały na celu identyfikację atutów,
problemów, zagrożeń i szans Gminy. Ich celem było także
określenie preferencji i aspiracji mieszkańców. Podczas
warsztatów określono także propozycje najważniejszych
przedsięwzięć, jakie w ramach Strategii powinny zostać
zrealizowane.
Po tych konsultacjach powstał projekt Strategii, który został
zaprezentowany Radnym a także Burmistrzowi.
Strategia Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój to dokument
o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju Gminy. Dokument
zawiera hierarchiczną strukturę celów i zadań, których
realizacja oznaczać będzie prawidłową ewolucję sfery
gospodarczej, społecznej i środowiskowej gminy Lądek-Zdrój.
Nasza nowa Strategia ma następujące cechy:
Wizaulizacja świetlnej fontanny
W okresie zimowym, gdy wieczory są wyjątkowo długie,
wyjątkowy klimat miasta tworzy oświetlenie świąteczne. Tak
też jest w Lądku-Zdroju, gdzie konsekwentnie od kilku lat
inwestujemy w zakup nowoczesnych ozdób świątecznych.
Przyjęliśmy przy tym pewien styl, którego myślą przewodnią
jest prostota co do formy, a przede wszystkim kolorystyki.
Nadmiar kolorów źle wpisywałby się w klimat historycznego
kurortu jakim jest Lądek-Zdrój. Stosujemy nowoczesne ozdoby
ledowe. Nie należą one do najtańszych, ale za to są wyjątkowo
trwałe i służą przez długie lata. Dzięki corocznym zakupom
przed każdymi świętami jest ich więcej. Tak będzie też przed
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Miasto ozdobią
nowo zakupione elementy.
Ale nie tylko ozdoby świąteczne dodają uroku wieczorową
porą. Innym elementem tego rodzaju jest np. iluminacja
budynków. W tym roku w Parku Jana Pawła II pojawi się
zupełnie nowy element – fontanna świetlna. Na pewno stanie
się nową atrakcją dla spacerujących wieczorem kuracjuszy,
turystów no i oczywiście mieszkańców. Fontanna stanie przed
Halą Albrechta. Jej zakup jest współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji
rozwojowej. Fontanna pojawi się już za kilka dni, dlatego
zachęcamy do jesiennych spacerów po naszych parkach
zdrojowych.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
nr 11 [174/2014]
DEBATY Lądeckie - pewne informacje
OD REDAKCJI
Witam serdecznie w nowym wydaniu „Debat
Lądeckich”. Za oknem coraz zimniej, jednak w związku
ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zapowiada
się nam gorący listopad. Kampania wyborcza wchodzi
w decydującą fazę i jesteśmy wręcz zasypywani obietnicami
lepszego jutra. Myślę, że naprawdę nie mamy nic przeciwko
zmianom na lepsze. Jednak mimo szczerych chęci nie
wszystkie deklaracje da się traktować całkiem serio.
Proponuję czasami przymknąć oko i ucho aby oszczędzić
sobie niepotrzebnych rozczarowań. Swoją drogą
z zaciekawieniem obserwuję taką nagłą eksplozję
błyskotliwości i genialnych pomysłów u części kandydatów.
Zastanawiam się tylko dlaczego do tej pory tak mocno
skrywali swoje prawdziwe oblicze i nie błysnęli swymi
wrodzonymi talentami w dotychczasowej pracy? Kończąc
ten nieco empiryczny wstęp, tak już zupełnie poważnie
zachęcam Państwa do udziału w wyborach, skorzystajmy
z szansy współdecydowania o naszej przyszłości.
Nowe wydanie rozpoczynam od tekstu poświęconego
wizycie włoskich inwestorów, którzy rozbudzają nasze
oczekiwania dotyczące stworzenia nowoczesnego centrum
konferencyjno rekreacyjnego wykorzystującego zasoby wód
termalnych. Nieco dalej zamieszczam tekst poświęcony
nowo przyjętej strategii rozwoju naszej gminy na lata 20152020 r. Na kolejnej stronie warto przeczytać co tym razem
dostrzegło "Oko Burmistrza". Rozkładówkę zarezerwowałem na zestaw praktycznych informacji dotyczących
zbliżających się wyborów. Ostatnie strony poświęcam
przeglądowi gminnych inwestycji. Na koniec puszczam oko
i zamieszczam przepis na kiełbasę wyborczą.
Przekazuję w Państwa ręce nowe wydanie polecając
wszystkie ciekawe tematy i życząc miłej lektury.
Z pozdrowieniami
Radosław Pasionek
OKIEM BURMISTRZA
LĄDEK PIĘKNIEJE
Kilka dni temu rozmawiałem o Lądku z dziennikarzem,
który dość regularnie bywa w naszym mieście. Dzięki temu,
że patrzy z innej perspektywy, pewne rzeczy widzi trochę
inaczej, pewnie trochę bardziej obiektywnie. Otóż człowiek
ten, porównując Lądek-Zdrój z pewnym innym miastem,
które znajduje się na podobnym etapie rozwoju, stwierdził,
że u nas „coś drgnęło”. Zapytany, co dokładnie ma na myśli
powiedział:
„Gminy starają się zdobyć jak najwięcej pieniędzy,
realizować możliwie dużo inwestycji, by poprawiać swój
wizerunek. Ale efekt pojawia się dopiero wtedy, gdy do tych
zmian włączają się też mieszkańcy. A w Lądku – jak
stwierdził - zaczynają się włączać!”
Okazało się, że ma na myśli działania wspólnot
mieszkaniowych, które coraz częściej remontują swoje
budynki. A konkretnie tą ich część, którą każdy widzi idąc
ulicą – elewacje.
Rzeczywiście, w tym roku mamy
wysyp tego typu inwestycji. No może nie jest to jeszcze
„klęska urodzaju”, ale gdy idzie się przez miasto, wzrok
przykuwają kolorowe, nowo wyremontowane elewacje.
Oczywiście wiele zależy od zamożności mieszkańców,
operatywności zarządców, ale najważniejsze, że właściciele
chcą, by ich budynki były po prostu ładne. Pozytywne jest też
to, że jedni patrzą na drugich, no i oczywiście nie chcą być
gorsi. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że w przyszłym roku
str. 3
szykują się nam remonty kolejnych budynków. Na razie te
ładne kolorowe „wystają” spośród tych szarych, ale za kilka
lat będzie odwrotnie – to te czekające na remont będą
w mniejszości. I to jest naprawdę bardzo pozytywne i jak
widać zauważane przez ludzi z zewnątrz. Chciałbym tylko
przypomnieć, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
właściciele mieszkań w budynkach, w których wykonano
kapitalny remont elewacji, mogą liczyć na zwolnienie
z podatku od nieruchomości. Trzeba tylko złożyć w Urzędzie
Miasta i Gminy stosowny wniosek, do czego zachęcam.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
Takie tam kulturalne zabawy...
Stowarzyszenie Kultura u Źródeł w Lądku-Zdroju
realizuje projekt „Artystą być i sławę pić- warsztaty literackoplastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 7-12 lat”. W jego
ramach organizuje dla dzieci różnorodne zajęcia, mające na
celu ich twórczy rozwój oraz przygotowanie ich do odbioru
kultury w dorosłym życiu. Mamy już za sobą Kreatywne
Warsztaty Literackie, w których wzięli udział uczniowie klas
III lądeckiej szkoły podstawowej. Zajęcia przeprowadziła
wrocławska autorka książek dla dzieci Małgorzata Żółtaszek,
która w towarzystwie stworzonej przez siebie postaci
Detektywa Przecinka zachęcała dzieci do aktywnego udziału
w spotkaniu. Uczniowie poszukiwali nowych wyrazów
dźwiękonaśladowczych, tworzyli historię dźwięków i je
wyśpiewywali. To było naprawdę twórcze spotkanie, bo dało
dzieciom okazję do uruchomienia wyobraźni i kreatywności.
Mieliśmy też okazję poznać fragmenty książek M. Żółtaszek,
które od teraz można wypożyczyć w lądeckiej bibliotece
miejskiej. Kolejnym naszym krokiem w realizacji projektu
była organizacja warsztatów z japońskiego Teatru
Kamishibai. Bardzo liczna grupa chętnych dzieciaków
poznała tę nową dla nich formę opowiadania historii
i wyrażania ekspresji. Zaraz po tym zorganizowaliśmy
warsztaty z Czarnego Teatru, podczas których dzieci
doświadczyły magii i nauczyły się opowiadać historię
w zupełnej niemal ciemności bez użycia słów, wyłącznie za
pomocą dźwięku, błyszczących farb i delikatnego
ultrafioletowego światła. Od kilku tygodni spotykamy się też
z dziećmi na popołudniowych zajęciach, podczas których
wspólnie doświadczamy, czym jest teatr i jakie różnorodne
formy może on przybierać. Właśnie przygotowujemy własne
przedstawienia w stylu teatru czarnego i kamishibai. Efekty
naszej pracy pokażemy w grudniu podczas finałowego
spotkania. Tymczasem przed nami kolejne, inspirujące
i twórcze zadania.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj
Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.
Gracjana Tur, Gabriela Naporowska-Rodak
Stowarzyszenie Kultura u Żródeł, Lądek-Zdrój
nr 11 [174/2014]
LICEANARIUM
25.09.2014r. lądecką młodzież odwiedził tajemniczy
Wiesław BLACHA Błaszkiewicz. W trakcie spektaklukoncertu stopniowo odkrywaliśmy "wyroki" i zawiłe koleje
losu niezwykle sympatycznego Pana Blachy. Trochę
historii, symbolika samego instrumentu, a potem żywa,
rytmiczna muzyka. Kiedy Blacha opowiadał o swoim
"gwiazdorskim" życiu na maksa, o tym ile zapłacił za życie
w uzależnieniach wszyscy siedzieli zasłuchani,
zamyśleni...Usłyszeliśmy słowa mocne, ale bardzo ważne
szczególnie wtedy , kiedy młodzi ludzie narażeni są na wiele
pokus i zagrożeń. Z Blachą zagrał nasz uczeń Olaf Kałużaobjawił się wielki talent, za którego będziemy mocno
trzymać kciuki! Słowa "każdy z was jest inny,
niepowtarzalny, jak linie papilarne palców, jesteście
wartościowi i potrzebni, pamiętajcie, że jedna zła decyzja
może na zawsze zmienić rytm waszego życia" na długo, być
może na zawsze w nas pozostaną. Dziękujemy.
Ps. Dziękujemy Pani Henryce Pietradze z GKRPA za
zaproszenie LO na koncert.
KRÓTKO…CHRONOLOGICZNIE…
29.09.2014 r. uczniowie klas trzecich z lądeckiego
Liceum odwiedzili we Wrocławiu targi edukacyjne „Salon
Maturzystów”. W Centrum Kongresowym Politechniki Wr.
zaprezentowały się wyższe szkoły, nie tylko z regionu
Dolnego Śląska , ale z całej Polski i niektórych państw UE.
01.10. 2014 r. młodzież lądeckiego LO wyjechała do
kłodzkiego Teatru na spektakl „ Edyp”. W trudną rolę
Jokasty wcieliła się znakomicie Antonina Choroszy. Taką
kulturę lubimy!
08.10.2014 r. odbyły się w Ząbkowicach Śląskich XXV
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, a w ich
ramach – 20. już Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach
o puchar Konsula RP w Pradze. Tematem tegorocznego
konkursu była „Charakterystyka geograficzno-turystyczna
Ziemi Ząbkowickiej, Kłodzkiej
i Nachodskiej”.
W konkursie wzięli udział uczniowie z 15 polskich
i czeskich szkół ponadgimnazjalnych. Jest nam bardzo miło,
że uczennica kl. IIb Liceum Ogólnokształcącego w LądkuZdroju Paula Szuber została jedną z finalistek tegorocznego
konkursu. Serdecznie gratulujemy sukcesu!
15.10.2014 r. uczniowie klas I i II LO obejrzeli spektakl
„Ptaki” z udziałem m.in. naszych uczennic: W. Witkowska,
A. Snopkowska, K. Formowicz, P. Mykietyszyn. Wspaniałe
wrażenia dla zmysłów! Szacunek i podziękowania dla
Autorów, Twórców, Uczestników. Dziękujemy i trzymamy
kciuki za następne projekty.
Adrianna Szymańska, Małgorzata Suszyńska, Karolina Kozińska
Wycieczka na Szczeliniec
W słoneczny czwartek, o godzinie 13:30 szczęśliwi
podróżnicy zebrali się pod Dino, aby z uśmiechem na
buźkach wyruszyć na Szczeliniec Wielki. Już w autobusie
Pan Przewodnik nie odpuścił uczniom swych niesamowicie
ciekawych opowiadań (każdy bez wątpienia słuchał
z zaciekawieniem). Gdy dotarliśmy na miejsce ruszyliśmy
na podbój góry.
Przed nami stanęło wielkie wyzwanie – 665 schodów.
Pierwsze zwątpienie dopadło nas po stu schodkach, ale Pan
Przewodnik nie dał za wygraną. Nie było nawet mowy
o chwili przerwy. Po długich męczarniach i wreszcie
wyegzekwowanej pięciominutowej przerwie, dotarliśmy na
szczyt. I stało się jasne: dla takich widoków warto było tak się
starać. Mimo wszystko nie każdego zainteresowała przyroda,
dlatego część osób wyruszyła w stronę stoisk z pamiątkami
i jedzeniem, jak i do kawiarenki znajdującej się w pobliżu
(gorącą czekolada lub herbatka - mniam).
Po przerwie wyruszyliśmy dalej. Niejednokrotnie trzeba
było wykazać się dużą wyobraźnią, by w skałach dojrzeć to,
co znajdowało się w opisie obok. Każdy na szczęście był
w tym na tyle kreatywny, że… widział zupełnie co innego. Po
zejściu zmęczenie dopadło każdego - marzeniem było
schronisko i ciepły posiłek lecz czekała nas jeszcze długa
droga do schroniska w Pasterce.
Kiedy pokoje zostały przydzielone szybko pobiegliśmy po
opał na ognisko i w poszukiwaniu „ciekawych patyków”.
Zabawa z patykami zaproponowana przez Kierowniczkę
Zamieszania, czyli P.Prof.
Lidię wypadła intrygująco
i przekonująco, gdyż obnażyła naszą osobowość „po całości”.
Rano, kiedy wszyscy byli gotowi, pojechaliśmy w stronę
Kudowy Zdroju. Pierwszym punktem była Kaplica Czaszek
w Czermnej, która pewnie każdego w pewien sposób
poruszyła. Z uczuciem konsternacji wyruszyliśmy już do
samej Kudowy, gdzie zwiedziliśmy Park Zdrojowy. Był to
ostatni punkt wycieczki – potem naszym kierunkiem stał się
dom. Czekamy na następne cudne wyprawy!!!
Uczestniczki wyprawy
Informacja Straży Miejskiej
w Lądku-Zdroju
Informacja Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju za miesiąc
wrzesień 2014
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju
w miesiącu wrześniu odbyli 31 służb, w tym 22 służby ranne
i 9 służb popołudniowo - nocnych. Interweniowali
w następujących sprawach:
• podjęto 40 interwencji własnych,
• podjęto 15 interwencji wspólnie z Policją, odbyto
z Policją 6 służb,
• udzielono 21 asyst funkcjonariuszom Policji przy
prowadzonych czynnościach,
• przeprowadzono 3 wizje lokalne na potrzeby UMiG,
ZBK oraz OPS,
• doprowadzono 3 osoby nietrzeźwe do miejsca
zamieszkania,
• zabezpieczono miejsce kolizji drogowej w Lutyni,
• przeprowadzono 12 kontroli dyscypliny meldunkowej
na potrzeby UMiG,
• zabezpieczono imprezę masową - Dożynki Gminne,
• przejęto z interwencji 2 bezpańskie psy , Ponadto
kontrolowano na bieżąco teren targowiska miejskiego pod
kątem porządkowym, parki miejskie, rejony szkół,
skrzyżowań, tereny zielone pod kątem wyprowadzania psów
na smyczy i sprzątania po nich nieczystości (4 osoby ukarano
mandatami karnymi) oraz pod kątem spożywania alkoholu
w miejscu niedozwolonym (8 osób ukarano mandatami
karnymi).
W miesiącu wrześniu nałożono łącznie 22 mandaty karne
kredytowane, pouczono 18 osób oraz na 4 osoby wszczęto
postępowanie wyjaśniające RSOW. Informujemy ponadto,
że zauważone akty wandalizmu, ujawnione wykroczenia
drogowe i porządkowe można zgłaszać bezpośrednio do
Komendy Straży Miejskiej przy ul . Kłodzkiej 4 lub pod
numery telefonów: 748 148 099, 698 628 471, 698 628 472,
698 628 473.
Krzysztof Szecel - Komendant Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju
nr 11 [174/2014]
Informacje Szkoły Podstawowej nr 1
w Lądku-Zdroju
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIE
URODZINY KSIĄŻKOWEGO MISIA w „Jedynce”
„Książkowe misie, przyjazne dzieciom,
Dziś mają święto – o tym wszyscy wiedzą.
Na kartkach książek je poznajemy,
I za ich przyjaźń im dziękujemy” - G. Świrszczyńska
14 października 1926 r. w Londynie ukazało się pierwsze
wydanie powieści „Kubuś Puchatek” autorstwa A. A .Milne.
Z tej okazji od kilku lat w ramach kampanii CPCD
obchodzone są w połowie października Ogólnopolskie
Urodziny Książkowego Misia. W ramach akcji "Cała Polska
Czyta Dzieciom” nasza szkoła przyłączyła się do obchodów
tego niezwykłego wydarzenia. W bibliotece szkolnej została
zorganizowana wystawa misiowych książek i spotkanie
czytelnicze dla oddziału przedszkolnego. Dzieci słuchały
o przygodach „Złotowłosej i trzech misiów” w wykonaniu
uczennic z Koła Przyjaciół Książki, a pani bibliotekarka
przeczytała najmłodszym czytelnikom fragmenty z „Kubusia
Puchatka”. Od rana w każdej klasie był zorganizowany
klasowy maraton czytania książek o misiach. Nie zabrakło
plakatów i misiowych przytulanek – pluszaków. Następnie
uczniowie brali udział w konkursach plastycznych
i zabawach dla dzieci. Po misiach przyszedł czas na
nauczycieli. Przecież 14 października to przede wszystkim
ich święto. Podczas uroczystego apelu nie zabrakło ciepłych
słów i serdecznych życzeń pod adresem naszych Kochanych
Pedagogów.
Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas IV-VI.
Najlepsi z nich otrzymali tytuł MT EXPERT oraz gratulacje
od Pani Dyrektor . Są to uczniowie: Kategoria klasy czwarte:
Weronika Urzędowska, Oliwier Krawczyk, Aleksandra
Motak, Witek Koziarek, Wiktoria Hankus, Wiktoria
Krawczyk, Karolina Zamojska, Mateusz Paliński, Ola
Kochańska, , Patryk Sołtysik, Ola Bednarska, Malwina
Pogorzelska, Julia Gręda, Bagińska Alicja, Hans Ines,
Koszalska Sabrina, Mazur Kamil, Miedzianowska Karolina,
Stuła Witold, Syżycki Klaudiusz, Waszak Daniel, Wusiewicz
Kacper, Zoran Dominika, Żurak Oliwia.
Kategoria klasy piąte : Zuzanna Chyła, Miłosz
Krzonkalla, Wiktoria Ulan. Kategoria klasy szóste: Piotr
Pawlak, Miłosz Janas, Marcin Koch, Jakub Wołczacki. Spyta
się z nas ktoś: „Skąd to wszystko wiemy?”
Odpowiedź jest prosta: „Bo mnożyć umiemy”
W oczekiwaniu na wyniki egzaminów wszyscy rozwiązywali
ciekawe łamigłówki sprawdzające sprawności rachunkowe
i logiczne rozumowanie uczniów. W dniach poprzedzających
święto (WMTDay) uczniowie klas IV-VI przygotowali
plakaty „Wariacje na temat tabliczki mnożenia”. Plakaty
zawierają ciekawe i zabawne hasła i wierszyki związane
z tabliczką mnożenia. Najciekawsze z nich możemy obejrzeć
na wystawie w hollu naszej szkoły. Plakaty biorą udział
w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym w ramach
Międzyszkolnego Święta Matematyki 14 marca 2015r. –
Dzień Liczby Pi.
Spotkanie z Panią Małgorzatą Szumską.
Dnia 2 X 2014r. w naszej szkole odbyło się ciekawe
spotkanie z P. Małgorzatą Szumską aktorką, lalkarką
i podróżniczką. Osobą wielu pasji i zainteresowań. Pani M.
Szumska opowiadała uczniom klas młodszych o swojej
wyprawie na Filipiny, które w listopadzie 2013r. nawiedził
tajfun Yolanda. Oglądaliśmy film, na którym podróżniczka
jako wolontariuszka pomagała odbudowywać szkoły, uczyła
dzieci j. angielskiego, podstaw dbania o środowisko
i o własne zdrowie. Dzieci małe i duże pierwszy raz oglądały
teatr lalkowy, co dało im dużo radości , szerzyło uśmiech na
ich twarzach i pomagało zapomnieć o strasznych chwilach,
które przeżyły. Na koniec spotkania nasi uczniowie także
mieli okazję pobawić się pacynkami i lalkami
przywiezionymi przez naszego gościa. Bardzo dziękujemy
Pani Natalii Piotrowicz za pomoc w zorganizowaniu
spotkania.
Zespół ds. promocji szkoły
Tabliczkę mnożenia każdy umieć może,
Jeden lepiej drugi gorzej…
Taki napis umieścił uczeń czwartej klasy naszej szkoły na
swoim plakacie. Lecz nam o to chodzi, aby wszyscy
uczniowie umieli tabliczkę mnożenia lepiej i jeszcze lepiej.
Dlatego też Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka
w Lądku Zdroju przystąpiła w tym roku do akcji edukacyjnej
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDay). Akcja ta
odbyła się po raz czwarty, w tym roku 26 września.
Organizatorem Głównym akcji jest Wydawnictwo
Edukacyjne WKM „Rachmistrz” Andrzej Grabowski,
Szczecinek, Polska. Nasza szkoła otrzymała certyfikat
i została organizatorem lokalnym. Jednodniowe Święto
Tabliczki Mnożenia, to dzień symboliczny. Akcja ma na celu
zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki
mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli
zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te
zaległości. 26 września odbyły się w naszej szkole krótkie
egzaminy pisemne z tabliczki mnożenia.Egzamin
przeprowadziła Komisja, w skład której weszli uczniowie
klasy szóstej: Wiktoria Kaczmarek, Filip Mól i Michał
Streluk oraz nauczyciele matematyki. Mnożenie jest proste!
Sami zobaczycie ! Oto są przykłady wzięte prosto z życia.
Kiedy pieczesz w domu ciastka i przyjaciół zaprosisz sześć,
byście ciastek zjedli po cztery, musisz ich upiec dwadzieścia
cztery.
Zakup lektur dla uczniów!
Biblioteka Centrum Kultury
i Rekreacji bierze udział w
Programie Biblioteki Narodowej
Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych”.
W porozumieniu z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1
i z nauczycielami nasza książnica zakupiła pakiet nowości
dla uczniów. Znalazły się w nim lektury, interesujące
powieści oraz słowniki. Książki są dostępne w bibliotece
miejskiej i mogą je wypożyczać zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele. Ufamy, że dzieci chętnie sięgną po te nowe,
naprawdę pięknie wydane książki. Zachęcamy do czytania
i zapraszamy do nas!
Gabriela Naporowska-Rodak, Biblioteka CKiR Lądek-Zdrój
ODDAJ KREW !!!
Zapraszam wszystkich na Pobór krwi 18 listopada (wtorek)
w godz. 10.00-14.00 w Centrum Kultury i Rekreacji, pl.
Staromłyński 5 w Lądku-Zdroju. Prosimy o wzięcie ze sobą
dowodów osobistych,a krwiodawców książeczek HDK.
Dodatkowo zapraszamy młodzież z lądeckiego Liceum
Każda osoba, która odda krew otrzyma oprócz czekolad,
kalendarzyki na 2015 r. oraz inne gadżety.
Prezes lądeckich krwiodawców Władysław Wieczorek-Szymanowski
nr 11 [174/2014]
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
INFORMACJE DLA WYBORCÓW
W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014
roku wyborami do organów jednostek samorządu
terytorialnego informujemy, że po raz pierwszy wybory do
Rady Miejskiej odbędą się w okręgach jednomandatowych
– w każdym okręgu wybieramy tylko jednego radnego.
Zmianie uległy również granice obwodów głosowania.
Z uwagi na zmiany w podziale gminy Lądek-Zdrój na stałe
obwody głosowania prosimy wszystkich wyborców
o dokładne zapoznanie się z nowym podziałem, aby w dniu
wyborów udać się do właściwej dla siebie obwodowej komisji
wyborczej. Szczegóły dotyczące granic okręgów i obwodów
głosowania zawarte są w obwieszczeniach Burmistrza LądkaZdroju.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
LĄDKA-ZDROJU z dnia 03 września 2014 roku
z dnia 15 października 2014 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz
postanowienia nr 3/13 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz.
662), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach
i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych i właściwych do głosowania
korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
Wyborczy ( Dz.U. 2011, nr 21, poz.112 ze zm.) oraz uchwały nr
XXVII/173/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 września
2012 r. w sprawie podziału Gminy Lądek-Zdrój na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 30 października
2012 r., poz. 3672), podaje się do publicznej wiadomości informację o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lądku-Zdroju, w wyborach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. :
Numer
okręgu
wybor
-czego
Liczba
wybie
-ranych
radnych
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Lądku-Zdroju
znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul.
Rynek 31.
Burmistrz Lądka-Zdroju(-) Kazimierz Szkudlarek
W dniu głosowania siedziby obwodowych komisji
wyborczych czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00.
Zgodnie z art. 16 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks Wyborczy, informuje się wyborców niepełnosprawnych, że:
- dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek) upływa termin
zgłaszania burmistrzowi zamiaru głosowania korespondencyjnego,
w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille'a;
- dnia 7 listopada 2014 r. (piątek) upływa termin na składanie
w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Burmistrz Lądka-Zdroju(-) Kazimierz Szkudlarek
nr 11 [174/2014]
7
Prawybory samorządowe w gimnazjum
KARTKI Z KALENDARZA
Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
Uroczystość pasowania uczniów
W ramach projektu na zajęciach WOS-u uczniowie
zgłosili komitety wyborcze promujące swoich kandydatów
na stanowisko burmistrza. Uczniowie prowadzili bardzo
profesjonalną kampanię wyborczą, wykazali się
znajomością zadań samorządów terytorialnych,
wrażliwością na problemy społeczne, okazali się świetnymi
diagnostami problemów swojego miasta. Przygotowali
kampanię plakatową, ulotki z programami wyborczymi
i przeprowadzili spotkania z wyborcami. Wszystko to „na
niby”, ale egzamin z tej lekcji demokracji zdali celująco.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum lądeckiego już wiedzą
na czym polega ordynacja wyborcza, a jak zdobyć
wyborców mogli by się od nich uczyć chętni do
sprawowania władzy w naszym mieście.
Anna Krynicka
PORÓWNANIE CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI
W POWIECIE KŁODZKIM 2014
W ostatnim wydaniu wkradł się nam mały błąd drukarski
w zestawieniu wysokości stawek za wodę i ścieki
w Lądku-Zdroju. Ponownie zamieszczamy skorygowaną
tabelę z jednostkowymi cenami oraz koszty abonamentu
jakie obowiązują w innych gminach Powiatu Kłodzkiego.
Gmina
Kłodzko Miasto
Kłodzko Gmina
Bystrzyca Kł.
Kudowa-Zdr.
Polanica-Zdr.
Duszniki-Zdr.
Stronie Śl.
Lądek-Zdr.
WODA
4,05 zł
4,64 zł
4,68 zł
4,21 zł
4,06 zł
4,24 zł
3,48 zł
3,54 zł
ŚCIEKI
3,99 zł
5,84 zł
5,97 zł
5,78 zł
3,89 zł
6,94 zł
3,85 zł
3,67 zł
ABONAMENT
6,20 zł / 6,72 zł
7,81 zł / 5,88 zł
6,69 zł / 6,69 zł
7,61 zł / 2,16 zł
2,93 zł / 3,50 zł
2,93 zł / 3,50 zł
3,62 zł / 3,62 zł
2,25 zł / 2,25 zł
26 września Udział uczniów klas IV – VI w Światowym
Dniu Tabliczki Mnożenia – odpowiedzialna Agata Danik.
Uczniowie bawili się, sprawdzali, przepytywali i zadawali
pytania, a wszystko pod hasłem „ Młodsi sprawdzają czy
starsi tabliczkę mnożenia znają”.
29 września Wyjazd na przedstawienie teatralne do
Kłodzkiego Ośrodka Kultury Klasy IV – VI Szatan
z siódmej klasy, Kasy 0 – III - Śpiąca królewna.
1 października Dzień Chłopaka – organizator klasa VI
(opiekun Bogusława Bogusławska) dla chłopców z klasy IV,
V, VI. Dziewczynki przygotowały zabawne konkurencje,
takie jak: 1.Mistrz fryzjerstwa, 2.Rozpoznawanie smaków,
3.Wiązanie krawatów, 4.Pompowanie baloników, 5. Jak
zjeść ciasto z kremem bez pomocy rąk?
3 października w naszej szkole był bardzo ważnym
dniem dla najmłodszych klas. W tym dniu odbyła się
uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów
w naszej szkole. Uroczystość prowadziła przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego uczennica klasy VI Zofia
Kaletka. Powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły,
nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Uczniowie klas VI
przygotowali program artystyczny. Dzieci klas I miały do
wykonania kilka zadań. Za poprawne wykonanie ich,
„Żółtodzioby” zostały pozbawione żółtych dziobów
i nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów.
Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde
dziecko na ucznia. Potem rodzice wręczyli swoim
pociechom upominki. Następnie była chwila na pamiątkowe
zdjęcia grupowe i indywidualne. Uroczystość zakończyła się
słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń, w towarzystwie
wzruszonych rodziców, pierwszoklasiści udali się do
domów. Opiekunem, wychowawczynią klasy pierwszej jest
Pani Bogusława Myrlak.
5 października Piknik rodzinny – Święto Pieczonego
Ziemniaka, Organizator – Stowarzyszenie „Witoski”,
świetlica środowiskowa „Koniczynka”, Rada Rodziców
przy SP w Trzebieszowicach. Cel-wspólne spędzenie czasu
wolnego na wesoło, integracja międzypokoleniowa. Zajęcia
dla dzieci prowadziła Pani Ewelina Rycaj. Można było
posmakować domowego ciasta, pieczonej kiełbaski świeżo
wypiekanych gofrów z bitą śmietaną i świeżymi
truskawkami a także pieczonych w ognisku ziemniaczków,
do których przepyszny sos czosnkowy przygotowała Pani
Romana Siekaniec. Nad ogniskiem pilnie czuwali strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach.
13 października Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
przygotowany przez uczniów klas 0 – III pod kierunkiem
Pań: Anny Szlagi, Bogusławy Myrlak, Joanny Jasińskiej,
Bożeny Noworól – Groń oraz przy dużym udziale rodziców,
którzy wykonali dekoracje sali na w/w uroczystość.
14 października Konkurs matematyczny „Jeden
z dziesięciu” przygotowany przez Panią Agatę Danik.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły. Wiktoria Banaszkiewicz , tegoroczna absolwentka,
wykonała dokumentację zdjęciową konkursu.
Agata Danik, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
nr 11 [174/2014]
.......................................................................................................................
WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Lądeccy gimnazjaliści podziwiają wystawę na Politechnice Wrocławskiej
* 22 września odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Przewodniczącym Samorządu została
Łucja Brzezińska, zastępami Filip Bednarz i Grzegorz
Maślaków. Opiekunem została wybrana pani Dorota
Olejnik.
* 25 września 2014 r. klasy drugie i I a wzięły udział
w programie profilaktyki uzależnień w formie koncertu
muzycznego pt. PERKUSISTA „POWIEDZ NIE”
w wykonaniu Wiesława „Blachy” Błaszkiewicza. Artysta
dzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami
i przemyśleniami dotyczącymi życia i różnych rodzajów
uzależnień. Treści przekazywane młodzieży urozmaicane
były wspaniałą grą na perkusji.
* Wolontariusze naszego gimnazjum 3 i 4 października
2014 r. brali udział w zbiórce żywności w lądeckich
sklepach. To kolejna akcja zorganizowana wspólnie ze
Stowarzyszeniem Aktywizacji i Integracji społecznej.
Zebrana żywność przez naszych wspaniałych wolontariuszy
zasili Bank Żywności we Wrocławiu. Przebieg zbiórki
żywności „Podziel się posiłkiem” koordynowała Pani
Dorota Olejnik. Serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom za pracę.
* 8 października odbyło się w naszej szkole „Święto
Pieczonego Ziemniaka” połączone ze ślubowaniem klas
pierwszych. Przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli
uroczyste ślubowanie. W dalszej kolejności odbyły się
konkursy związane ze „Świętem Pieczonego Ziemniaka”,
były to: skoki w workach, bieg z ziemniakiem na łyżce,
obieranie ziemniaków na czas, rozpoznawanie warzyw za
pomocą zmysłów, robienie pieczątek z ziemniaków.
N zakończenie zabawy odbyła się degustacja ziemniaków
upieczonych w ognisku.
* W ramach XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Deutscher Freundschaftskreis / Niemieckie Towarzystwo
Społeczno – Kulturalne zorganizowało w dniu 10.
października 2014 r. Konkurs Recytatorski dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
kłodzkiego. Lądeckie Gimnazjum Publiczne im. gen St.
Maczka reprezentowali: Julia Markocka (kl. 1b), Wiktoria
Szkudlarek (kl. 1b), Wiktoria Mykietyszyn (kl. 3a) oraz
Radosław Stępiński (kl. 3a).
Poziom interpretacji wierszy oryginalnych niemieckich
oraz publikowanych przekładów wierszy niemieckich na
język polski był naprawdę wysoki. Jury trzy główne nagrody
i wyróżnienia.Z ogromną dumą i satysfakcją pragniemy
poinformować, że uczennica naszej szkoły – Wiktoria
Mykietyszyn (kl. 3a) zajęła III miejsce za recytację wiersza
Ilony Bodden „Der Hund”. Przygotowaniem uczniów do
konkursu zajęła się pani Dorota Bryksa-Samosiej.
* 23 września uczniowie klas II b i II c wzięli udział
w wycieczce do Wrocławia. Celem była Politechnika
Wrocławska, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę
przygotowana przez studentów uczelni. Najbardziej
podobała się im drukarka 3D, pojazd napędzany ciekłym
azotem oraz łazik kosmiczny. Obejrzeli także pokaz
samoobrony na bazie judo i ju-jitsu.. Następnie uczestniczyli
w konkursie: ,,Molekularna Joga. Jak zwinąć białko na 102
sposoby.'' Rywalizowali ze szkołą Urszulanek w trzy lub
cztero osobowych grupach. Wygrały trzy uczennice naszej
szkoły: Aneta Winiarska, Ola Lempart, Ania Solarz.
* Uczniowie klas 3c i 3a wybrali się w dniach 9 i 10
października na wycieczkę na najwyższy szczyt polskich
Sudetów Wschodnich – Śnieżnik. Góry przywitały ich
pięknym słońcem i wysoką temperaturą. Wędrując
wyznaczonymi szlakami mogli podziwiać przepiękne
widoki oraz faunę i florę tutejszych terenów.
* W dniu 15 października 2014 r. spektakl został zagrany
specjalnie dla uczniów i pedagogów lądeckich szkół spektakl
„Ptaki” W spektaklu biorały udział uczennice naszego
gimnazjum: Weronika Słonecka (1b), Wiktoria Mykietyszyn
(3a), Julia Kucharska (3b).
Spektakl "Ptaki" to pantomimiczno-taneczne
przedstawienie w wykonaniu Teatru Wytwórnia Kroków
Nietypowych - działającej od 2013 roku grupy pasjonatów
tańca i plastyki ruchu, którzy tworzą to i inne przedstawienia
pod okiem profesjonalnych instruktorów. Wszystkich
młodych ludzi zainteresowanych udziałem w podobnych
przedsięwzięciach zapraszamy na nasze zajęcia - informacje
o spotkaniach i warsztatach dostępne są na FB Teatr
Wytwórnia Kroków Nietypowych Lądek-Zdrój.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.gpladek.pl – ZAPRASZAMY!
Informacje zebrała Beata Kaczmarczyk
DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śl., Bystrzycy Kł.
01.11 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4
02.11 Apteka “Daglezja” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
03.11 Apteka ”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10
04.11 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b
05.11 Apteka “Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
06.11 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12
07.11 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdr, ul. Powstańców Wlkp.4
08.10 Apteka “Przy Netto” Bystrzyca Kł, Mickiewicza 3
09.11 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
10.11 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicz 15
11.11 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4
12.11 Apteka “Daglezja” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
13.11 Apteka ”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10
14.11 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b
15.11 Apteka “Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
16.11 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12
17.11 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdr, ul. Powstańców Wlkp.4
18.11 Apteka “przy Netto” Bystrzyca Kł, Mickiewicza 3
19.11 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
20.11 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicz 15
21.11 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański 3/4
22.11 Apteka “Daglezja” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
23.11 Apteka ”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10
24.11 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b
25.11 Apteka “Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
26.11 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12
27.11 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdr, ul. Powstańców Wlkp.4
28.11 Apteka “przy Netto” Bystrzyca Kł, Mickiewicza 3
29.11 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
30.11 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicz 15
nr 11 [174/2014]
Z ŻYCIA LĄDECKICH EMERYTÓW
Doroczny Światowy Dzień Seniora obchodziliśmy 16
października. Z tej okazji odbył się koncert zorganizowany
już po raz kolejny przez Urząd Miasta i Centrum Kultury.
Tym razem wystąpił przed seniorami wypełniającymi do
ostatniego miejsca salę widowiskową zespół „Na Oślep”.
Wykonawczynie trafiły w gust seniorów, wykonując polskie
i zagraniczne przeboje ostatnich kilku dekad. W repertuarze
znalazły się znane i lubiane piosenki, a piosenkarki swoją
energią i optymizmem zaraziły widownię. Po występach
Burmistrz pan Kazimierz Szkudlarek i Przewodniczący
Rady pan Janusz Sosna złożyli seniorom życzenia.
Następnie odbyło się uroczyste spotkanie towarzyskie w sali
kominkowej, w której po raz pierwszy usiedliśmy na
nowych krzesłach, przy nowych stołach, ustawionych na
nowej podłodze! Dziękujemy, to naprawdę wielki prezent.
(Do szczęścia brakuje nam tylko lepszego oświetlenia).
Mimo jesieni nasi emeryci nie poddają się pesymizmowi
i marazmowi. Zajęcia i spotkania na działce rekreacyjnej
zakończyliśmy Piknikiem Piwnym połączonym z zabawą
taneczną. Teraz przenieśliśmy się do swojego klubu
w CKiR, gdzie spotykamy się w czwartkowe popołudnia.
Korzystamy też z ofert skierowanych przez Centrum
Kultury oraz Stowarzyszenia „Kultura u Źródeł”. Ostatnim
hitem są warsztaty taneczne, które prowadzi wielki
profesjonalista w dziedzinie tańca (instruktor, sędzia,
reżyser) pan Michał Kostempski. Na zajęciach uczymy się
podstawowych (na razie) kroków tańców towarzyskich.
Kilka osób uczestniczy w ostatnim projekcie Teatru Stąd.
We wtorki w „Jubilacie” odbywają się zajęcia
z gimnastyki ogólnie usprawniającej, które już szósty rok
bezinteresownie prowadzi nasza najlepsza rehabilitantka
Ania.
Wspólnie z biblioteką zorganizowaliśmy spotkanie
z panią Anną Milewską, która zatrzymała się w Lądku po
Przeglądzie Filmów Górskich, którego jest honorowym
patronem. Pani Anna jest osobą wyjątkową, ciepłą,
dowcipną, zdystansowaną, czemu dała wyraz podczas
niezapomnianego spotkania.
Danuta Kruk
Parafia Narodzenia N.M.P. w Lądku-Zdroju
oraz Hotel Mir-Jan
Zapraszają na
BAL CHARYTATYWNY
TAK! DLA MŁODYCH
Dochód z balu pomoże sfinansować wakacyjny
wyjazd dzieci i młodzieży z Duszpasterstwa Oaza
8 listopada o godz. 19:00
W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO
zabawę przy dźwiękach orkiestry
pokaz sztucznych ogni
aukcję dobroczynna fantów
bogate staropolskie menu
BILETY W CENIE 100 zł OD OSOBY DO NABYCIA
Parafia Naroszenia N.M.P. w Lądku-Zdroju
ul. Kościelna 24, tel. 691 608 200
Hotel Mir-Jan
Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 78, tel. 516 006 641
„WEŹ PARAGON”
Podobnie jak w latach poprzednich w ramach akcji pod
nazwą „Weź paragon”, na terenie całej Polski prowadzone
są działania w zakresie sprawdzania prawidłowości
ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.
Pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli
skarbowej przeprowadzają kampanie informacyjnoedukacyjną oraz kontrole u sprzedawców w zakresie
rzetelności rejestrowania sprzedaży za pomocą kas
fiskalnych. Nie jest to wyłącznie działanie sezonowe
w okresie wakacji czy ferii zimowych lecz działanie ciągłe
majce na celu wzmocnienie świadomości społecznej
i wiedzę o korzyściach płynących z posiadania paragonu.
Dla nas jako konsumentów wydanie paragonu w sklepie,
barze czy restauracji ma duże znaczenie ponieważ
posiadanie paragonu:
- ułatwia nam złożenie reklamacji,
- daje możliwość porównania cen,
- wspiera uczciwą konkurencję,
- daje nam pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
- wpływa na zmniejszenie szarej strefy.
Ponadto rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej przez
sprzedawców gwarantuje, że przedsiębiorca odprowadza
pobrany od nas podatek do budżetu państwa. W cenie
każdego towaru wliczony jest bowiem podatek VAT, jeżeli
nieuczciwy przedsiębiorca zabiera całą kwotę dla siebie, to
znaczy że uszczupla wpływy podatków do budżetu Państwa.
Każdy z nas powinien pamiętać, że środki finansowe
z budżetu przeznaczane są m.in. na :
- funkcjonowanie szkół i przedszkoli publicznych,
- funkcjonowanie publicznej służby zdrowia,
- funkcjonowanie policji i wojska,
- utrzymanie i remonty dróg publicznych,
- wypłaty zasiłków rodzinnych, zasiłków dla osób
pozostających bez pracy,
- funkcjonowanie obiektów sportowych i organizację
masowych imprez sportowych,
- funkcjonowanie gmin i powiatów oraz urzędów
administracji publicznej.
Wszyscy korzystamy w jakiś sposób z usług
finansowanych przez Państwo i każdy z nas może
przyczynić się do tego by należne podatki wpływały do
budżetu. Pamietajmy: jeśli sprzedawca nie
zaewidencjonował transakcji na kasie i nie wydał nam
paragonu mamy prawo upomnieć się o paragon
a sprzedawca ma obowiązek nam go wydać.
Naczelnik Urzędu Skarbowego mgr Elżbieta Kustra
nr 11 [174/2014]
Nuda nam nie grozi, czyli edukacja,
zabawa i kultura w Bibliotece CKiR!
We wszystkich grach i zabawach aktywnie biorą udział
rodzice i opiekunowie dzieci. To dodatkowy ich wspólnie
spędzony czas. Po części zorganizowanej dzieci bawią się
swobodnie zgromadzonymi w bibliotece zabawkami, grami,
puzzlami. To dla nich okazja do nawiązania znajomości,
nauki współpracy w grupie, jak i samodzielności. Wszyscy
bawimy się doskonale! Zapraszamy dzieci 2 - 4 lata wraz
z rodzicami do Biblioteki CKiR w każdą środę o 16.30.
Maluch w Bibliotece – w tym roku szkolnym, wzorem
poprzednich lat, gościmy u siebie regularnie grupy lądeckich
przedszkolaków. Każdego miesiąca każda grupa odwiedza
naszą bibliotekę, a spotkania poświęcone są promocji książki
i głośnemu czytaniu. Tym razem każde spotkanie oparte jest
na opowiadaniach Rafała Witka "Julka Kulka, Fioletka i ja".
Czytaniu towarzyszy krótka scenka teatralna
z wykorzystaniem pacynek i wykonywanie tematycznej
pracy plastycznej. Dodatkowo dzieci biorą udział w szeregu
zabaw ruchowych i muzycznych.
Biblioteka jest pełna ludzi, pełna działań i uśmiechu!
Gabriela Naporowska-Rodak, Biblioteka CKiR Lądek-Zdrój
PRZEPROSINY
Przepraszam Panią Annę Piotrowicz
za niesłuszne podejrzenie o kradzież portfela.
Waldemar Wojnarowski
Jesień w bibliotece rozpoczęła się bardzo intensywnie.
Nie brak nam pracy, ale i wielkiej satysfakcji i poczucia
sukcesu z wykonywanych zadań. Oto kilka słów o naszych
ostatnich działaniach.
Warsztaty komputerowe dla dorosłych – to już trzecia
edycja w tym roku! Zainteresowanie Seniorów nowymi
technologiami nie maleje. Osoby początkujące wzięła pod
opiekę Paulina Bera. Uczy swoich kursantów podstawowej
obsługi komputera, począwszy od pisania w edytorze tekstu
i zachowania utworzonych dokumentów, a w dalszej
kolejności poznawania bogactwa Internetu, zakładania
poczty e-mailowej, kont na facebooku i wyszukiwania
podstawowych informacji. Grupa zaawansowanych
w obsłudze komputera Seniorów poszerza swoją wiedzę pod
kierunkiem Gabrieli Naporowskiej-Rodak i uczy się np.
wysyłania wiadomości z załącznikami, pracy ze zdjęciami,
obsługi konta bankowego.
Cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich klas
lądeckiej szkoły podstawowej – różnotematyczne lekcje
oparte o dziecięcą literaturę są atrakcją dla uczniów, bowiem
uczą się oni poza szkołą, z nową osobą i w nowym miejscu.
Na spotkaniach w bibliotece przeważającymi metodami
pracy jest dyskusja i burza mózgów. Zależy nam na
uaktywnieniu dzieci, pobudzeniu ich wyobraźni, twórczości
i kreatywności, a przez to wskazanie im, jak wiele potrafią
i jak dużą wartość sobą reprezentują. Cykl lekcji
bibliotecznych organizowany jest w ramach realizacji
projektu biblioteki "Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek
szkolnych". Program dofinansowany jest ze środków
finansowych Biblioteki Narodowej.
Klub Malucha – cieszy się wielkim zainteresowaniem
rodziców i jeszcze większą radością dzieci. Zachęcamy
zgromadzonych do wzięcia udziału w części zorganizowanej
spotkania. Wtedy czytamy im jakąś bajkę i wykonujemy
prace plastyczne związane z czytaną historią oraz bawimy się
w grupie. Każde spotkanie toczy się wokół wybranego
tematu. Przerabialiśmy niedawno temat jesieni, zwierząt
w zoo, przyjaźni itp.
Lądecki Informator Kulturalny
ZAPRASZAMY
3 listopada, godz. 19.00 - Spotkanie ze Sławomirem
Pietrasem w ramach cyklu wieczorów literackich “Wielcy
Polacy”– Józef Glemp, Pijalnia w Zdroju ”Wojciech”, pl.
Mariański, wstęp wolny
5, 12, 19, 26 listopada (środy), godz. 14.45 - Koncerty
zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska
Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp: 5 zł
5, 12, 19, 26 listopada (środy), godz. 16.30 – Spotkania
Klubu Malucha. Biblioteka dla dzieci
7 listopada, godz. 16.00 Warsztaty z asamblażu w
ramach projektu ,, Artystą być i sławę pić” Sala
Kominkowa CKiR. Org. Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
10, 17, 24 listopada, godz. 16.00 – Zajęcia teatralnoplastyczne w ramach projektu ,,Artystą być i sławę pić”
Biblioteka dla dzieci. Org. Stowarzyszenie Kultura
u Źródeł
11 listopada, godz. 16.00 Wspólne śpiewanie oraz
koncert polskich pieśni patriotyczne w wykonaniu
Zespołu Ludowego Skrzynczanki. Sala Widowiskowa
CKiR, pl. Stromłyński 5, wstęp wolny
12 listopada, godz.19.00 Spektakl teatralny w wyk.
Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu “Wałbrzych UTOPIA 2.039”, Kinoteatr,
ul. Orla 7
21-23 listopada od godzin porannych Giełda Staroci na
lądeckim Rynku
24 listopada, godz. 19.00 - Spotkanie ze Sławomirem
Pietrasem w ramach cyklu wieczorów literackich “Wielcy
Polacy”– Tadeusz Kościuszko,
Pijalnia w Zdroju
”Wojciech”, pl. Mariański, wstęp wolny
nr 11 [174/2014]
Podsumowanie gminnych inwestycji
Zapraszam na spacer po Gminie Lądek-Zdrój. Po
miejscach, które w ostatnich latach udało się zmienić na
lepsze. W sumie w ciągu ostatnich czterech lat udało się
zrealizować ponad 40 inwestycji gminnych. Były one
realizowane w mieście i na wsiach, więc będzie to spacer po
całej Gminie.
Duże zmiany zaszły w centrum Zdroju, gdzie
zrewitalizowaliśmy trzy zabytkowe parki: Jana Pawła II,
1000-lecia i Moniuszki. We wszystkich trzech przypadkach
prowadzone prace były współfinansowane ze środków
unijnych.
W części miejskiej przebudowaliśmy także ul Stokrotek
oraz dokończyliśmy kompleks boisk Orlik 2012. Zadania
były dofinansowane z budżetu Państwa.
Również na wymianę pokrycia dachowego na sali
gimnastycznej LO zdobyliśmy pieniądze z Budżetu
Państwa.
Również w Zdroju przebudowaliśmy trzy ulice:
Moniuszki, Słoneczną i św. Jadwigi. Te zadania były
współfinansowane z budżetu państwa.
W części staromiejskiej wykonaliśmy remont dwóch
k a m i e n i c . R e m o n t k a m i e n i c y Ry n e k 1 3 b y ł
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a Rynek 9
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Samorząd Województwa współfinansował również I etap
przebudowy ul. Zdrojowej. Wyłącznie ze środków gminnych
zrealizowaliśmy budowę miejsc postojowych przy Szkole
Podstawowej nr 1 oraz zagospodarowaliśmy zaplecze Rynku
pomiędzy ul. Śnieżną i Strażacką.
Czas ruszyć za miasto. Na wsiach najwięcej inwestycji
dotyczyło dróg, których w sumie wykonaliśmy dwanaście.
Z tego trzy w Radochowie, po dwie w Skrzynce i Stójkowie,
po jednej w Trzebieszowicach, Kątach Bystrzyckich,
Orłowcu i Konradowie. Jest jeszcze jedna - droga łącząca
Trzebieszowice z Radochowem.
nr 11 [174/2014]
str. 12
RUBRYKA KULINARNA Łukasza Walusia
Dużym projektem, współfinansowanym ze środków
unijnych było zagospodarowanie terenów sołeckich
w czterech naszych najmniejszych wsiach. W Kątach Bystrz.
i Orłowcu powstały piękne nowe wiaty rekreacyjne,
a w Lutyni i Wojtówce istniejące tereny zostały
rozbudowane.
Również ze środków Unii Europejskiej dofinansowany
został I etap budowy oświetlenia drogowego w Skrzynce. To
zadanie jest też przykładem tego, że krócej trwa budowa
oświetlenia ulicznego niż czekanie na prąd do
tego oświetlenia. W Skrzynce wymieniliśmy też
pokrycie dachowe na budynku świetlicy, korzystając
z pieniędzy unijnych. Wyłącznie ze środków gminnych
zrealizowaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej
w Trzebieszowicach.
Nie wszystko można pokazać na naszym spacerze, bo
byłby zbyt długi. Zadań było oczywiście więcej, choćby
dwie inwestycje w kanalizację, inwestycje na stadionie
Trojanu, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Skrzynka.
KIEŁBASA WYBORCZA
Dzisiaj przepis na prawdziwą kiełbasę wyborczą, którą
możemy zrobić sobie sami w domu, nie czekając na działanie
innych.
Składniki: 2 kg łopatki wieprzowej, 2 kg szynki
wieprzowej, 1kg boczku lub podgardla, 0,5 kg chudej
wołowiny, 70 g soli peklowej, 25 g soli, 15 g grubo
mielonego pieprzu czarnego, 15 g majeranku, 10 g
mielonego jałowca, 25 g mielonej czerwonej papryki,10
ząbków czosnku, jelita wieprzowe kaliber 30/32 lub 32/34
(długość 10 m).
Przygotowanie: Schłodzone mięso dokładnie
oczyszczamy ze ścięgien i tłuszczu. Następnie kroimy
w kostkę, wołowinę mielimy na sitku 4 mm, pozostałe mięso
na sitku 10 mm lub kroimy w drobną kostkę. Do zmielonego
mięsa dodajemy sól peklową mieszamy i przekładamy do
naczynia, przykrywamy i wkładamy na jedną dobę do
lodówki. Następnego dnia dodajemy wszystkie przyprawy
i mieszamy ok 15 -20 minut, aż masa zrobi się kleista, jeżeli
jest za sucha dodajemy zimnej wody. Jelita płuczemy
w zimnej wodzie i moczymy 2 godziny. Osłonki z jelit
nadziewamy przy pomocy nadziewarki, kiełbasę odkręcamy
na 20 - 30 cm odcinki. Pęcherzyki powietrza w kiełbasie
usuwamy przez nakłuwanie cienka igłą. Gotową kiełbasę
wieszamy w chłodnym przewiewnym pomieszczeniu na
około 6 - 8 godzin, aż obeschnie. Następnie wędzimy przez
2 – 2,5 godziny w temperaturze 40-50°C. Następnie
podnosimy temperaturę do 80-85°C i wędzimy przez
1 godzinę. Do wędzenia używamy drewna z drzew
liściastych (buk, dąb) lub owocowych.
Smacznego !
Łukasz Waluś - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
...................................................
............................................
REDAKCJA I SKŁAD KOMPUTEROWY:
Radosław Pasionek
e-mail: [email protected], tel. 74/ 811 78 56
..............................................
A przecież działania, które realizowaliśmy w Gminie i na
które pozyskiwaliśmy środki unijne to nie tylko inwestycje.
To też działania edukacyjne, kulturalne i społeczne.
Kazimierz Szkudlarek - Burmistrz Lądka-Zdroju
.....................................................
..........................................................

Podobne dokumenty

Debaty Luty

Debaty Luty z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgoda tej instytucji jest w tej sprawie kluczowa. Bez niej rozbudowa będzie niemożliwa. Dlatego trwają ustawiczne rozmowy i negocjacje w tej sprawie. Dla L...

Bardziej szczegółowo

Debaty pazdziernik

Debaty pazdziernik • zatrzymano wspólnie z funkcjonariuszem Policji nietrzeźwego kierującego, • ujawniono na monitoringu miejskim osobę, która uszkodziła znak drogowy, • przejęto z interwencji trzy psy, z czego jedne...

Bardziej szczegółowo